органи державної влади

Бюджетний контроль: проблеми та напрямки їх подолання

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ  статті   проаналізовані основні проблеми, які виникають при здійсненні бюджетного контролю. Також досліджено, як ці проблеми впливають на ефективність здійснення контролю. Запропоновано шляхи подолання цих проблем Ключові слова: бюджетний контроль, бюджетні відносини, Бюджетний кодекс України, органи  державної влади, ефективність…

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ І ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВідкритість і прозорість в діяльності органів державної влади є невід’ємними характеристиками здійснення ефективного державного управління та обов’язковими умовами перетворень держави на шляху демократичного розвитку. Водночас, вирішення проблеми необхідного рівня прозорості і відкритості спонукає органи державної влади до пошуку нових…

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ НА ОСНОВІ «ЕЛЕКТРОННОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЦілепокладання є однією з найважливіших функцій державної влади, яка ускладнюється внаслідок розвитку в Україні інформаційного суспільства, яке має не тільки більшу складність, ніж індустріальне суспільство, але й відзначається дуже високим темпом змін та високим рівнем невизначеності. Відповідно це актуалізує…

Проблеми та перспективи розвитку регіонів України на прикладі Волинської області

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті, на прикладі Волинської області, розглядаються проблеми та перспективи розвитку регіонів України. Зокрема розглядається економічний потенціал області, а також, роль органів державної влади та місцевого самоврядування у виробленні державної регіональної політики. In this article on the example of…