мито

Мито та його види

У статті досліджено основні підходи до визначення митних платежів і їх роль у системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ключові слова: мито, митні платежі, єдиний тариф The article examines the main approaches to the definition of customs duties and their role in…

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

У статті визначено суть митного регулювання, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід митного регулювання та досліджено можливість його застосування в Україні. Ключові слова: митне регулювання, митні органи, мито.   В статье определена сущность таможенного регулирования, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт таможенного…