митні органи

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

У статті визначено суть митного регулювання, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід митного регулювання та досліджено можливість його застосування в Україні. Ключові слова: митне регулювання, митні органи, мито.   В статье определена сущность таможенного регулирования, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт таможенного…