lexical unit

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В АНГЛОМОВНОМУ ВИДАННІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена лексичному аналізу мови політики англомовного видання газети «День». У статті подано розроблену тематичну класифікацію ЛО, а також диференційовано лексичні групи мови політики англомовного видання газети, проведено семантичний та стилістичний аналіз політичного лексикону. Ключові слова: політична публіцистика, лексична…

Лексика aнглiйcькoї мoви нa пoзнaчeння людcькиx cтocункiв у poмaнi Джoнa Фaулзa «Жiнкa фpaнцузькoгo лeйтeнaнтa»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті характеризується лексика англійської мови на позначення людських стосунків у романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта». Ключові слова: лексема, іменник, дієслово, прикметник, прислівник, просторіччя Кокні. The article deals with English vocabulary denoting human relationship in the novel by…