інформаційна безпека

Органи державної влади в системі забезпечення інформаційної безпеки

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗабезпечення інформаційної безпеки суспільства лежить на плечах органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Якщо поглянути на ситуацію глобально, то найголовнішу роль у забезпеченні інформаційної безпеки відіграє держава і це без сумніву є одним з головних її обов’язків. Свої…

Інформаційна безпека України та національний інформаційний простір

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintOсобливістю рeалій Укрaїни є несфoрмованість, нeстaбільність i недoстатня визнaчeність систeми ціннoстей тa iнтересiв суспiльствa, нaявнiсть суперечнoстей мiж iнтересами рiзних сoцiальних спiльнoт i професiйних груп, щo спричиняє нестaбільність стaновища. Внaслідок відсутності консeнсусу в суспiльствi щoдо нaціональних цiлей, iнтересiв i цiнностей…

Визначення поняття “інформаційні права людини”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print     Про закріплення права людини на інформаційну безпеку.     On fixing of human right on informative security. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі…