громадська думка

Зв’язки з громадськістю в органах місцевого самоврядування в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті простежено основні аспекти використання зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування, визначено їх теоретичні та методичні засади застосування. The аrtіcle presents the mаіn аspects of publіc relаtіons, defіnes the theoretіcаl аnd methodical prіncіples of аpplіcаtіon of publіc…

Зовнішньополітичні настрої населення України (2004-2011 рр): чинники впливу та тенденції розвитку

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті висвітлено результати аналізу громадської думки та ставлення громадян України до напрямків зовнішньої політики держави. З’ясовано кореляцію настроїв населення із діями влади. Визначено чинники впливу на позиції населення, щодо зовнішньої політики та динаміку їх розвитку. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print