фразеологізм

РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintТкаченко Наталія (Люксембург, Люксембург) Національний Люксембурзький університет. Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської) РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ   Ключові слова: театральна рецензія, публіцистичний стиль, метафора, метонімія, фразеологізм. Ключевые слова: театральная рецензия,…

Класифікація лексики англійської мови на позначення людських стосунків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті аналізуються існуючі підходи до класифікації лексики англійської мови на позначення людських стосунків,а також досліджується її вживання як засобу стилізації мовлення. Ключові слова: семантична група, фразеологізм, синонім, антонім, евфемізм.  The article deals with existing varieties of classification of…

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”. The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and…