фразеологічна одиниця

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.112.2’373.7 Ісаєва І. Ф., Сабанська Н. М. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького   Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові та їх переклад на українську мову   У статті досліджено джерела утворення в мові…

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Сіліванова Ілона (м. Острог, Україна) Національний університет «Острозька академія» Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ   У статті розглядаються фразеологічні одиниці англійської  мови як засіб виявлення національно-культурної семантики мови,…

Синонімічно-антонімічні зв’язки фразеологічних одиниць англійської мови

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається поняття синонімії та антонімії англомовних фразеологічних олиниць. Зокрема, подано типологію синонімів та антонімів фразеологічних одиниць англійської мови. Ключові слова: синонім, антонім, фразеологічна одиниця, синонімічні звязки, антонімічні звязки, фразеологічний варіант. The article deals with the notion of…

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”. The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and…