фінансовий стан

ОЦІНКА ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЯрошик Владислав Олександрович студент 4 курсу економічного факультету, спеціальність “Фінанси і кредит” Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: Козак Людмила Василівна доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу   ОЦІНКА ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА …

Позиковий капітал підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті висвітлена сутність позикового капіталу, наведені показники впливу позикового капіталу на фінансовий стан підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Ключові слова: капітал підприємства, позиковий капітал, фінансовий стан підприємства, рентабельність, кредит. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті розглянуто фінансові аспекти формування та використання майна підприємства і запропоновано сп особи їх удосконалення. Ключові слова: майно, активи, джерела формування активів, фінансовий стан. В статье рассмотрены финансовые аспекты формирования и использования имущества предприятия и предложены способы…

Управління фінансовою стійкістю підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В статті висвітлено  теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості, проведено оцінку фінансової стійкості державного підприємства, а також запропоновано напрямки вдосконалення управління фінансовою стійкістю досліджуваного об’єкта. Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, тип фінансової стійкості,  управління фінансовою стійкістю. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print