Пріоритетні напрями розвитку воєнно-політичного співробітництва України з партнерами під час повномасштабної війни з росією

Ковальчук Ярослав  Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки   У статті розглянуто пріоритетні напрями розвитку воєнно-політичного співробітництва України з партнерами під час повномасштабної агресії росії. Відзначено, що від початку ключову роль у координації такої міжнародної допомоги відігравали Велика Британія,…

Огляд та порівняльний аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців з HR-менеджменту бакалаврського рівня за 2019-2023 рр. в Україні

  У статті досліджено питання підготовки HR-фахівців на освітньому ринку. Проаналізовано освітньо-професійні програми підготовки HR-фахівців.  Проведено порівняльний аналіз освітніх програм за бакалаврським рівнем освіти за ковідний та воєнний період. Ключові слова: HR, освітня-професійна програма, ковідний період, воєнний період. The article…

Літературно-критичний огляд доробку шістдесятників в епістолярії В. Стуса

e-mail: viktoriia.shmankiv@oa.edu.ua УДК 82.09 Матвій Вікторія Романівна, Національний університет «Острозька академія» У статті систематизовано погляди В. Стуса на літературний процес в Україні 60-80-х рр. ХХ ст., які засвідчені в його листах та таборовому щоденнику. Наведені оцінки поета творчості сучасників, які…

Книга «Дикий Захід Східної Європи» Павла Казаріна як феномен сучасної автобіографічної есеїстики

e-mail: vladyslav.kostin@oa.edu.ua УДК 82.02 Костін Владислав Євгенович, Національний університет «Острозька академія» У статті досліджується феномен книги «Дикий Захід Східної Європи» та її автора Павла Казаріна в контексті розвитку сучасної української есеїстики. Окреслено основні наративи, смислові акценти та специфіку книги у…

«Гендерне питання» і його прояви в стереотипах ( на основі повісті «Кайдашева сім’я»)

УДК 305:82.09   Швая Оксана Романівна, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія»   Анотація. У статті розглянуто поняття «гендерне питання», що визначено за допомогою виокремлення гендерних маркерів, у контексті чого зосереджено увагу…