МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ

Данилець Юрій Олександрович магістрант, Національний університет «Острозька академія» Керівник: Зубенко Ігор Ростиславович, к.пс.н., ст. викл. кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національний університет «Острозька академія» УДК 519.86 МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ  ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ…

ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ

  У статті проаналізовано поняття «платіжної системи», «системи розрахунків», «оператора послуг платіжної інфраструктури», визначено їх ознаки, діяльність на території України. Також досліджено класифікацію об’єктів нагляду (оверсайта). Ключові слова: платіжної системи, системи розрахунків, оператора послуг платіжної інфраструктури, Національний банк України.  …

ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  В науковій статті досліджено основні теорії та моделі місцевого самоврядування. Визначено переваги та недоліки кожної теорії, здійснено їх порівняння. Проаналізовано принцип побудови місцевого самоврядування залежно від обраної моделі. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, автономність, державна влада.   The…

ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СУБЄКТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

  У статті проаналізовано поняття «нагляду (оверсайта)», визначено зміст цієї діяльності та принципи на яких вона ґрунтується. Встановлено коло суб’єктів, які здійснюють нагляду (оверсайт) платіжних систем. Ключові слова: нагляд (оверсайт), Національний банк України, платіжні системи, принципи.   In the article…

Торгівля в містах і містечках Волині в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.

  У статті проаналізовано розвиток торгівлі на Волині від останнього поділу Речі Посполитої до Першої світової війни. З’ясовано питання збереження провідних позицій торгівлі в розвитку міст і містечок Волині. А також досліджено фактори впливу на розвиток торгівлі. Ключові слова:базарна торгівля,міські…