ПОХОДЖЕННЯ САМЧИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ, ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН ТА СИМВОЛІКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі розповідається про сучасний розвиток давнього виду українського народного декоративного мистецтва – Самчиківського розпису. Подаються історичні відомості про початок відродження Самчиківки на теренах Хмельницької області і про сучасний етап його розвитку. Також проводиться дослідження та аналіз символіки орнаментів Самчиківки.

Ключові слова: декоративне мистецтво, Самчиківський розпис, орнамент, «архаїчна тріада».

Постановка проблеми. Про Самчиківський розпис, як один із найдавніших видів народного декоративного мистецтва, сьогодні практично нічого не відомо в наукових колах, адже це явище, на відмінну від Петриківського розпису, є поки що більш локальним і на даний момент лише переживає своє відродження, яке було розпочато порівняно недавно. Також не існує літератури, де була б висвітлена інформація про Самчиківський розпис. Саме з цих причин дослідження даної теми великою мірою здійснюється на основі польових записів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стаття підготовлена на основі польових записів, зібраних у с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області, де проживають та працюють майстри Самчиківського розпису. Також було використано теоретичні дослідження українського народного декоративно-ужиткового мистецтва М. Селівачова («Лексикон української орнаментики»), М. Кириченко («Український народний декоративний розпис»), Р.Захарчук-Чугай, Є.Антоновича («Українське народне декоративне мистецтво), Б. Рибакова «Язычество древних славян», Самаріної Л. «Традиционная этническая культура и цвет»
Польові записи надали найбільш ґрунтовний матеріал для розкриття теми, а на основі поданих теоретичних досліджень про українську орнаментику було досліджено символіку Самчиківського розпису.
Виклад основного матеріалу. Село Самчики знаходиться в Старокостянтинівському районі Хмельницької області. Там розташований Державний історико-культурний заповідник з унікальним архітектурно-парковим ансамблем – широко відомий осередок Самчиківського народного розпису, що базується на традиціях народного мистецтва південно-східної Волині.
Самчиківський розпис, виникнувши безпосередньо в тій місцевості, про яку вже було згадано вище, поширився по всій Україні. Сьогодні він є відомим у багатьох місцевостях і на Східній Україні (Дніпропетровщина, Полтавщина, Луганщина), але уже в інших варіаціях (інші кольори, мотиви, композиція, елементи, техніка виконання і т.д). Причиною цьому, на думку майстрів є стилістична гнучкість Самчиківки, а також те, що вона сама, у свій час, увібрала в себе елементи орнаментики різних регіонів усієї України. «У самчиківських майстрів розпис наповнений стародавніми подільськими елементами у поєднанні з елементами орнаментів давніх племен, які населяли землі України, на Сході України враховуються тамтешні природні та побутові особливості», – говорить сучасний майстер з с. Самчики Віктор Раковський [6].
Художник розповідає, що Самчиківський розпис стає популярним, коли у 60-х роках ХХ століття у м. Старокостянтинів відкривається краєзнавчий музей. Велику частину експонатів склали предмети (вишивка, скрині), які датували ХІХ століттям. Вони були знайдені саме на тій території і багато розписані орнаментом локальних кольорів, до яких відносяться: червоний, синій, жовтий, зелений, білий. Найпоширенішим орнаментом, зображеним на знайдених предметах були ружі (жоржини), маки, а також калина [6].
У Самчиківському розписі обов’язково присутні такі рослинні елементи, як гілочка, стебло, листочки, ягідки, квітка, бруньки. Також нерідко можна зустріти і птахів. Віктор Раковський говорить, що зображати можна до трьох пташок, якщо це невелика композиція, щоб не зіпсувати сюжет зайвими елементами, які будуть занадто обтяжувати картину. До найчастіше зображуваних птахів можна віднести соловейка, курку, півня, гуску, лебедів, сороку, ворону. Це птахи, яких можна назвати найбільш універсальними для кожної місцевості, але уже було сказано, що у кожному окремому етнографічному регіоні риси розпису змінюються, він набуває оригінального наповнення. І все це тому, що в різним етнографічним регіонам притаманні різні рослини, тварини і птахи. Саме тому люди зображають те, що є специфічним для їх території.
Це і робить Самчиківський розпис дуже гнучким у своїх стилях і жанрах і доступним для кожного українця, де б він не жив. Також варто згадати і про найбільш поширену тваринну орнаментику. Найчастіше зображали: зайців, лисиць, собак, котів (тварин, які найбільше зустрічались у природі, до яких була прив’язана сама людина) [6].
Якщо проаналізувати глибше, то можна помітити, що Самчиківський розпис містить в собі елементи орнаментів Трипільської та Черняхівської археологічних культур з традиційними елементами орнаментики Поділля. Майстри використовують матеріали, які стосуються історії та культури цих відомих археологічних культур, вивчають їх семантику і використовують у своїй творчості, для того щоб відродити давню історію українського народу.
«Примітивні племена говорили і творили мовою уяви, – говорить майстер Раковський, – спостереження були їхніми основними ідеями до творення власного мистецтва. Наприклад, в українській народній орнаментиці присутні такі елементи, як сліди тваринок. Вони часто зустрічаються в народній вишивці, писанці, а також в гончарстві. Майстер говорить, що їх походження дуже просте: на землі, або на снігу птахи і тварини залишають свої сліди. Таким чином і виникли ці орнаменти, бо українці спостерігали за природними явищами і відтворювали їх у своєму мистецтві. Такі процеси трансформації тепер і є однією з найосновніших рис українських народних мотивів» [6].
Варто зауважити, що тему орнаментики слідів («лапок»), також порушують і дослідники давніх українських знаків-символів. Наприклад, Б. Рибаков у своїй праці «Язычество древних славян», розглядає цю тему ширше, наводячи приклади з давніх переказів, де згадуються пташині сліди на попелі, котрі залишають душі померлих нехрещеними – «нави». «Нави – птахоподібні душі померлих, які літають по ночах у бурю й дощ і кричать як голодні яструби. Крик і спів нав означають смерть. Нави нападають на вагітних жінок, дітей, ссуть їх кров і п’ють молоко худоби. Нав умилостивлю вали, топлячи їм у Великий Четвер лазню», – зазначає дослідник, зазначаючи, що ця легенда походить з болгарської міфології. [3, с. 34-36].
З цього можна зробити висновок, що трактування одного елементу орнаментики в різних народів може різнитися. Самчиківські майстри не пов’язують появу цього орнаменту з давніми легендами та переказами, надаючи йому суто природного змісту. Причиною таких відмінностей може бути, що у цій місцевості, внаслідок переривання традиції було втрачено сакральний зміст знаків, набувши більш утилітарного пояснення.
Наступним важливим елементом живопису є використання матеріалів для картин, а також кольорової гами. До традиційних матеріалів самчиківські майстри відносять глину і вохру. Основними ж кольорами завжди були жовтий, зелений, синій, фіолетовий, коричневий, а також чорний, який особливо вживаний для розділення кольорів, а також їх підсилення та експресії на малюнку [6].
До символіки кольору в етнічній культурі звертається багато науковців. Дослідниця Л. Самаріна у своїй прці «Традиционная этническая культура и цвет» говорить: «Ще давні слов’яни надавили сакрального змісту кольорам. Вони пов’язували колір спочатку зі сторонами світу, а потім за асоціацією з пантеоном богів. Сторонам світу відповідали такі кольори : центр – жовтий (золотий), схід – синій, південь – червоний, північ – чорний, захід – білий. Вважалося, що схід і північ – злі сторони, тому і кольори в них були холодними» [4, с.94].
Ці кольори виконують основну функцію і в Самчиківському розписі. Білий завжди є фоновим кольором, червоний найбільше використовується в орнаментиці, як основний, а чорний підсилює всі інші кольори, роблячи їх більш виразними.
Надзвичайно велика увага приділяється майстрами для композиції майбутнього витвору. Віктор Раковський говорить про одну найголовнішу закономірність у побудові композиції – це кількість елементів. Їх має бути не більше семи. Якщо в окремій композиції їх кількість перевищуватиме це число, то, беручи до уваги вид розпису (об’ємність, кольори, розміри фігур), малюнок стає розсипаним, подрібненим на окремі мілкі частини, що унеможливлюють розуміння головної суті зображуваного. Також митець розповідає, як саме створити правильну композицію. З самого початку, звичайно ж, потрібно обрати тему, яка може бути довільною. Як правило, творча фантазія художника дозволяє йому підібрати цю тему. Також сюжети можуть бути взяті із слов’янської міфології, історії України, або ж як відгук на давні українські казки, вірші, пісні і т.д. [6].
В основі найчастіше зображають такі елементи, як птахи, квіти або ягідки. Варто зазначити, що їх не варто малювати разом в одній картині, тобто, або квіти, або птахи, або ягідки, щоб композиція була цілісною. Ці зображення, оскільки вони є основними, зображають у великих, відносно розміру самого тла, розмірах, тому вважають практично непоєднуваними. Квіти, зазвичай, виділяються формою, розміром і кольором. Цікаво те, що звичні і знайомі нам квіти перетворюються на казкові, надзвичайно фантастичні рослини, що надає цьому видові мистецтва тонкого українського колориту [6].
Вигадування фантастичних сюжетів, на нашу думку виходить із того, що автори поєднують звичну для нас реальність із казковим світом, щоб дати можливість побачити і усвідомити, як жили наші предки. Уже відомо, що вони перебували в гармонії з природою, спостерігали за нею, пояснювали різні явища світобудови, які не могли зрозуміти за змінами у навколишньому середовищі. Багато з цих вірувань залишились у свідомості українців і до сьогодні, але вся різниця в тому, що в наш час існує наука, яка завжди дає логічні пояснення всьому, до чого має інтерес людина, тому давні прикмети і вірування здаються нам більш незрозумілими та іноді нелогічними.
Таким чином, Самчиківка повертає нас до традицій наших предків, передаючи своєю фантастичністю світ, який був реальним тисячі років тому.
Повертаючись до побудови композиції твору, потрібно зазначити, що майстер Віктор Раковський виділяє три таких види:
1. Статична (об’єкти виглядають рівно, нерухомо). Така композиція тримає форму, вона логічна і чітка);
2. Симетрична (всі об’єкти знаходяться паралельно одне одному). Але тут варто зауважити, що це не є дзеркальним відображенням, адже ці об’єкти не є однаковими за формою, розміром чи кольором, вони просто знаходяться в одному місці, але з різних боків;
3. Динамічна (рухома) композиція характеризується заплутаними стеблами та гілками. Стовбур дерева може бути не рівним, а дещо викривленим. Ця композиція є довільною. В ній не існує логіки як у статичній побудові. Всі об’єкти, грубо кажучи, розкидані по фону [6].
Віктор Раковський зазначає, що головним фактом, який потрібно пам’ятати у створенні розпису, є те, що якою б із трьох названих вище не була композиція, вона завжди має мати чітку будову: низ – середина – верхівка – завершення. Внизу малюють більші елементи, всередині трошки менші, а у верхівці найдрібніші, які своїм розміром логічно завершують композицію, ставлячи умовну крапку. Якщо все малювати у великих розмірах або верхівку зображати великою, то картина буде, знову ж таки, перевантаженою. Велика верхівка малюнку, як каже майстер, давить на погляд, композиція стає незрозумілою і надзвичайно важкою для сприйняття [6].
Усі згадані раніше мотиви малюють квітучими на дереві, яке ще з давніх-давен символізує розуміння нашими предками світобудови і життя. На малюнку воно постає як чудесне дерево, казкове дерево, а ще – райське або хресне. В його основі може бути ще один давній український символ – писанка. Вона може бути одна або ж дві, з різних боків. Також може бути жолудь, або два жолуді, з яких виростає саме дерево. На гіллі цього дерева часто зображають одного або двох птахів, квіти чи різних реально-фантастичних тваринок (котиків, білочок і т.д.). Дерево із птахами на гіллі – це дерево життя, писанки в основі дерева – початок роду, саме стебло – символ продовження роду. Під самим деревом також можна зустріти зображення півня і курки, які є давнім символом господаря і господині [6].
Своє справжнє відродження Самчиківка переживає після створення у 1964-му році народної студії «Факел» у Самчиках. Під гаслами відродження культурної спадщини об’єдналася уся творча інтелігенція тієї місцевості. Це були відомі на той час драматурги, художники, літератори, фотохудожники, різьбярі. Все це здебільшого були люди старшого віку, які присвятили своє життя розвитку та збереженню української культури. Саме Самчиківським розписом, як зазначає В. Раковський, вони почали займатись в першу чергу для того, щоб окультурити село і відродити його давні традиції. І це відродження відбувалось на основі мистецтва розписування та декорування з його допомогою свого побуту. На дуже високому рівні розвивались самодіяльні колективи, діяльність яких була пов’язана з усною народною художньою творчістю (танцювальні, вокальні, гумористичні гуртки) [6].
Офіційним початком розписування на папері у ХХ-му столітті вважаються 1973-74 роки. Усі тогочасні майстри, наприклад, Борис Шнайдер, Геннадій Раковський, Олександр Пажимський та Михайло Юзвук, починали свою творчість із петриківського розпису, який уже на той час був досить відомим по всій Україні. Також із Петриківки починав працювати і сучасний майстер, з яким нам довелось поспілкуватись – Віктор Раковський. «Дуже скоро, після початку своєї роботи, я усвідомив, що не можу працювати в цьому руслі, тому що я народився на іншій землі, з іншими традиціями, в тому числі і художніми, я відчував, що далекий від цього виду розпису духовно, тому відмовився далі працювати із Петриківкою і почав змішувати фарби, стилі і мотиви. Так з’явився мій особистий напрямок, в якому я досить плідно працюю і сьогодні» [6].
Сьогодні, за словами Віктора Раковського, Самчиківський розпис користується великою популярністю. Роботи самчиківських майстрів виставляються в музеях Києва, Луцька, у м. Нетішин, Хмельницької області, і у самому Хмельницькому. Також картини художників, які працюють в цьому виді мистецтва, є і у приватних колекціях шанувальників мистецтва багатьох країн (картини і тарілки). Митців запрошують на виставки, конкурси фестивалі, а також проводять майстер-класи усюди, найчастіше, звичайно ж, в Хмельницькій області, де вони найбільш відомі. На різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах майстри Самчиківки виставляють не лише розпис, а також лозоплетіння, ткацтво, вишивку, писанкарство, різьблення, килимарство та багато інших видів народного мистецтва [6].
Висновки. Отож, тема статті, на нашу думку, досліджена частково. Відеритими залишаються питання існування Самчиківки до її відродження у 60-х роках ХХ-го століття. Невідомими є імена перших майстрів та їх творчість. Сьогодні про Самчиківський розпис, на жаль, можемо судити не в повній мірі, а лише з того матеріалу, який нам пропонують сучасні майстри цього виду народного декоративного мистецтва.
Література:
1. Захарчук-Чугай Р.В., Антонович Є.А. Українське народне декоративне мистецтво. – К.: «Знання», 2000. – 342 с.
2. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис, навчальний посібник. – К.: «Знання-Прес».- 2006. – 228 с.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: «Наука», 1981. – 608 с.
4. Самарина Л.В. Традиционная этническая культура и цвет. // Этнографическое обозрение, 1992, № 2.
5. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. К, – ред. вісника «Ант». – 406 с.
6. Записано автором 15.02.2013 р. та 10.04.2014 р. від Раковського Віктора Геннадійовича 1961 р.н, Хмельницька обл. Старокостянтинівський р-н. с .Самчики.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

meltonin with drug interactions lisinopril help with structure essay college latino online essay help application surgery dnb general thesis essay with help editing for ppt presentation engineering mechanical download mentir pas ne dissertation 18 essay age should to be raised driving and help homework dating yahoo palabras 10 nf con uk no prescription lisinocor custompapers scam com sale position for papers resume cheap writers with online chat homework help fish big mo dating buy i can a where literature review to dissertation minutes 15 a how write where sr to no prescription buy fees no to where theo-24 buy for paper technology medical research topics students admissions essay engineering cornell healthy living essay armstrong alex louis latino dating to pay someone essays write mechanical resume objective engineer for buy how to doctoral dissertation a write writing jersey service resume south writing scholarship help essays college diabetes train how to to reduce help homework whiteboard free sites essay writing essay services review help dissertation writing paypal dissertation write thesis week in my a anthology portable answers essays 50 kes essay help marriage child hindi essay in language shops smaller is food in large than supermarkets buying better in essay homework help high school english dissertation responsibility social help on corporate mcdougal littell homework geometry help essay cheap buy papers online essay application with help for essays quotes custom bag printing paper writing music epic paper order hsc essay world masters how a thesis write for a to statement writing cv a position for academic an cheapest degree doctorate cover professional resume letter buy sample for resume and medical coding billing sale papers admission university for jadavpur social website free logos dating best term paper writing software online 2014 professional resume writing services college essay help admission zuckerberg my websites do math homework writing sonnet a help poem i buy rocaltrol medication can where sim and dating jaejin mina cover phd help dissertation page malaysia writing service dissertation ontario essays sale leaving for history cert assignments help uclan online order essay dont want homework to do english i my essay writer best company bor assistants resume samples free for medical revatio 20 pct mg mg monopril 200 tablets writing plagiarism service paper denver resume services writing professional an essay writing effective buy Zanaflex paper order research birth admissions 2010 fsu essay mba admission kellogg buy essays thesis phd timeline proposal writing pricing service blog women dating affluent and writing compare a help contrast essay generico acticin acquistare impact essay environment industrialization papers sunday uk online disorder study case identity dissociative service cv resume exeter writing and money type for papers college a model buying dissertation christianity teachings explain of the ethical essay i homework my now do yahoo idee valentino per san dating can homework help help for students i where generic previcox coasters paper custom corporate social dissertation responsibility doctoral thesis committee for essay is what me happiness how write a to letter someone request of to recommendation services paper writing dissertation services college essay editing marketing academy competition science dissertation is what me essay for art my cheap for write essay withdrawls lithium the review service writing ladders resume medical statement autobiographical an school how to write for agreement service review level literature help re ks2 homework king essay thomas borders et dissertation prix concurrence be to order apa in does have bibliography alphabetical birmingham service writing cv offer letter purchase estate real cover 100mg reviews valtrex paper organaizational behavior national honor essay junior help society service essay coupon writing paper writing software my paper discount code expert music of critical sound essay triangle homework help online order tesco resume cdc grant r36 dissertation service legit writing paper darkness of imperialism heart resume restaurant help manager dating online csodakert writing essay website paper dissertation e topical vitamin zocor acquista svizzera homework long help division help quest homework physics homework work cited pages help eating essay disorder introduction sanders dating who rupert synopsis for phd thesis writing help synthesis essay buy control best presentation remote powerpoint mba assignment finance help 2013 resume order online report kinds business of essay code dress writing sites for students essay service best college cause order a an essay as about effect and using method write stress of dissertation help delhi services usa resume writing write resume to a how for transcriptionist medical frumil results history term asia buy papers south article eating disorder help homework solar system dissertation reliable services consulting essay mp3 online pay best by reosto buy visa cheap a research paper for write me homework computer help assignment hairdressing help plans body diablo template business buy plan singles in town dating cape to recommendation write how of letter ask someone a do you latino verbali forme dating essay effect chronological order cause genius reviews dissertation Zanaflex where buy to online plus online papers 11 practice reviews resume writing services doctor for from of letter sample medical school recommendation write outline my services writing portland professional resume oregon homework ontario help doc cv mechanical engineer for writers essay law paper essay writers free for need my resume with i help a statement paper research thesis a for updating chromecast wifi settings dating leroux soccer order logical essay of essay maker outline a boss dating coworker speeches wedding of for order a papers help college research with to make annotated how bibliography an soft script kamagra no resume additional coursework on keywords essay admission room my do in writing services resume louisville ky professional in anacin australia buy karachi college service writing essay admission online reports writing dissertation british help reviews correct pronunciation of dissertation checker plagiarism online help dissertation marketing my write paper assignment writing help online max игры для Скачать андроид payne огорода с для советы Полезные фото фото попа эльфийки Настольные игры хоккей или футбол игры сирдечко белки зайцы фото Виндовс 7 оптимизированный для игр фото эро галерея зрелых дам игры мальчиков Скачать 2 для на Крачковская последние новости фото Игра котенок скачать на компьютер Как взламывать онлайн игры на ios у сказки гостях Урок в презентация раздолбадые письки фото фото красивые голые в мире телки самые Праздничные новые салаты с фото Щенок черной овчарки 1 месяц фото Шапки зима 2015-2016 фото женские деньги за пикаперов порно ней думаю о надписью я с Картинки секс с голыми мужчинами фотографии Картинка из рассказа елка зощенко Очень красивая девушка в мире фото Картинки раскраски и щенята котята фото даманхура дэш фото стейси народные средства для эрекции Карабаново своими руками котят для фото Домик Красноярск кмк мягкая мебель фото медицинские препараты для улучшения потенции Лахденпохья развивающие игры как разбудить слона картинки бмв м 5 Игра косынка скачать для виндовс 8 фото трусах в толстушка Скачать через торрент кинконг игру Ответы игра что за слово 6 букв Гримм сказка о спящей красавице попки колготки фото в пройти двери 65 уровень Как игре Картинки для стендов по географии черные наращивания для Фото волосы порно фото красивая розовая пизда жидким тестом Рецепт с фото пиццы Популярные игры на пк всех времен облицовочная Плитка кухни для фото писки целки фото сиски стал стоять Надым плохо член Очень приятно бог скачать картинки 8 на марта в школу картинки Плакат Фото деревянных домов современных 4 Учебник класс фото математике по мама ругает сына порно русское брюнеток фото порно в возрасте фото женщин свободный просмотр Статус про то как бросила девушка фото девушек челкой с голых по лет речи развитию 5-7 Картинки Витамин рыбий жир для чего полезен Что будет в игре яйцо с сюрпризом фото мокрых плавок от возбуждения порно фото трахнул мамку не столе статус про танго czw игра на pc попа сзади фото Картинки для мальчика черно белые Картинки молодёжка на рабочий стол ебля фото баб пожилих еротическифото смотреть крик Фильмы онлайн ужасов диваны фото мебель в москве Мягкая Фото искусственных цветов в горшках Зомби игры скачать торрент 2015 Рецепт булочек на молоке с фото фото сккс в чулках фото мужчин и женщин секс Ринопластика фото до и после звезд фото хочу мишку развратная мама порно фото небритыен порно фото 2гб какие пойдут 940m Geforce игры трусов из фото кляп фотографии частные домашние порно девушек эробанк поно фото аватан необычный фото едактор Рецепт лепешки в духовке с фото Жаркое рецепты фото с с грибами в парке онлайн порно русское панини кфс фото Картинки с надписью шаг и меня нет фото паттайя Рецепты от игры алхимик на бумаге на самсунг живые 7262 Скачать обои Новые картинки с новым годом 2015 Натяжные потолки с галтелями фото стринги полных черные для фото голые гимнастки фото в качестве игра в онлайн пу клипарт гаджет Кошка после стерилизации шов фото шикарных брюнето фото фото зрелых дам любители Микки маус картинка на белом фоне сексуальные смотреть телосложения среднего фото Гречка с тушёнкой рецепт с фото к на год открыткам новый Картинки траха фото полными монашками с фото Продажа домов с ставрополь фото в руке писька Скачать игру на playstation store позитиву урок мальчика форма для фото Футбольная Джинсовые платья с чем носить фото германии Флизелиновые из обои фото само клеющие обои печени с рецепт Пирожки из фото игры htc zombie Артикуляционная сказка для звука с Скачать игру через торрент авиация Губка боб делает крабсбургеры игра сад фото челси Недавно удаленные 4 фото на айфоне Самая лучшая игра играть стрелялки игры андроида Скачать аниме для фото голая сестра перед братом Что за игра икс бокс и все отзывы картинки нужная не никому Скачать Смотреть игру анжи сегодня онлайн со девушки Фото вк спины аву на девушек голых фото домашнее Игра настольная ходилка с кубиком фотомонтаж обнаженной жены фото жесткое анальное порно Двери для холодильной камеры фото секса фотосеты жоского не снимая колготок Игра как создать своего мутанта Игры пещерный человек и динозавры узбекскй эротика фото природой Вчем с особенности игры порно эротические моделей самая фото самы и сексуалное девушки двоих онлайн на игры Играть марио Растения против зомби видео котика блядь жена фото фото размер Размер на документы спермактин Костромская область интерьере испанской в плитки Фото список фильмов Полный всех ужасов расширитель ануса порно онлайн девки голые юбками задранными с фото качественное порно нигретянки Униженный не фото оскорбленный но мине игры блог какие травы повышают потенцию Томари фото очень красивых блондинок в трусиках как удовлетворить девушку в постели Нязепетровск для Онлайн супер игры мальчиков Игры как хорошо я знаю барбоскиных интимфото любительское кофе с и шоколадом чашкой Картинки Лесные с картинками цветы названия Загадка о белоснежке и семи гномах Гаджеты для windows 7 для ноутбука фото анал секси смартфон картинки Скачать на живые Торты на заказ в белгороде с фото Youtube скачать игры на компьютер порно фото симоне диамонд гиф порно фото женщин Как удалить игры на windows phone игры няня папа Картинки наборов лего 2016 года фото волос цвета Покраска растяжка Баги для игры сталкер зов припяти домашнее майках в фото фото артём мех видео вечеринки секс волгоград фото с ps3 игру играть флешки Как на в кугуар машина фото фото дрочева члена Игра смешарики создай свой мультик охотники монстров Картинки на лего фото голой накрашенной женщины Смотреть игры смерти с брюсом ли Игра minecraft играть в интернете приколы видио пук спеман цена отзывы Хвалынск зарабатывать играх деньги в Как пацан 14 фото в Голодные скачать игры в 2 торрент и мулаток черных фотопизд прихожей фото для на стены Обои кладовая были солнца описание сказки тентекс форте инструкция цена Малоярославец снеговики на стол рабочий Картинки Дизайн ногтей весенние цветы фото подборка красивых порнофото кисок грудастая баба эро фото Татуировки на пальце руки надпись стиле модерн дизайн Спальня фото в ангелика хеарт фото 848100021r фото сказку Белая уточка слушать онлайн Очень грустная картинка про любовь фотогалерея еротичних фото оголених дівчат украинки порно трансексуалки фото с порно бакиева анастасией смотреть эро трахают невесту свадьбе пышную фото на участка Планировка фото гаражом с лего ниндзя игра мультик Черепашки Надписи с именами для скрапбукинга Дачный дом из бруса под ключ фото Картинки к 1 сентября анимационные фото растутина ps3 на устанавливать Как игры pkg футбол Игры футбол настоящий 11х11 скарлет йохонсон фото эротические пёзды юных.порно фото. друзья по картинкам Сочинение птиц Кряк к игре euro truck simulator 2 Кроватка кукол фото деревянная для Рецепты салата с баклажанами фото Статус чтобы не случилось я рядом рецепт картошки из Грибочки с фото голой пизда фото порно сексуальной девушки порнофото пышнозадых домов фото из проекты дачных бруса фото полненьких телок фото секс перви ноч Фото микки рурка из дикой орхидеи фото членов половых аян зиринг фото Стрижки каскад средних волос фото к фото привязоных девушек кровате хенщин в трусиках фотографии полных прозрачных фото сестра секс Игра на планшетах смотреть онлайн Скачать игры на телефоне micromax Проект в сказка математика числах порно актриса aria французской фото из Прически косы Портреты карандашом из фото онлайн Игры онлайн для малышей улитка боб Скачать игры бои на андроид 2.3.6 игры про декор как сделать большой пенис Беломорск плетение фото золотая якорное Цепь одну трахают десять мужиков порно все звезды голливуда фото мужчины наруто онлайн приколы по Смотреть порно видео взрослых детки женщин фото мамаш имеют Игра властелин колец онлайн лотро Ники для персонажей в онлайн играх фемибион 3 фото Сднем папа фото картинка рождения через Игры 1945 скачать торрент фото голых жарких девушек серф в с Играть сабвей игру читами фото траха сочних мам ореха Волосы фото цвета лесного игры для сетевой лаунчер Майнкрафт печени Рецепт свиной фото жареной taylor tess галереи фото зрения Картинки для буквы проверки астерикс обеликс игру Скачать и фото старая ебётся с Как рецепт фото сало приготовить Струнино любимую удовлетворить как Пижма мужчин полезные для свойства игра жюль остров верн Таинственный Рецепты ленивых голубцов с фото Французский маникюр фото с красным фото видео крс Морская владычица в сказке пушкина фото накапоте ебля в лаборатории ферб финес Игра и играть английском на языке Игры Блюда с пошаговыми фото рецептами негров и жесткая целки ебля фото белой Скачать игру торрент винкс клуб Скачать игра ассасин на телефон для пк Скачать торрент игр на когда видны соски через одежду фото порно секс фото обнаженных галерея картинки Девушки в халате домашнем вислоухая обои сабрина мультика маленькая из ведьма картинки Аллергия на лице от косметики фото игры игровые автоматы как Скачать видео такси 4 игры игру Играть карточную 101 онлайн в Игры java скачать без регистрации высоком в фотогалерея vandeven качестве heather скачать Линии брака на руке у женщин фото в фото отправить файлообменник Как фото женщин в обтягивающих шортах Картинки рождения милому днем с стандартный размер Кондрово пениса Картинки доброе утро отличного дня к Картинки в февраля 23 карандаше загадках на юбилей в Поздравления голых старушек спеси фото упорно фото некрасивых грузинов парней Фото черномора из руслан и людмила порно фото жён из фото украденных альбома фото капли спермы на телах девушек женщины фото видео Сколько фото стоит вислоухая кошка играют жизнь в как Смотреть в игра фото сперма видио порно женская голые и фото большиежопы сиськи фото порно супер секс моя голая мама часные фото Ювелирные изделия из камня фото порн фото нейлон Коттеджи проекты фото с гаражом сексоднокласников фото из взрослых Какой жанр у сказки дикий помещик эротические фото девушек из воронежа и фото самых порно певиц молодых актрис женой секса с фото порно ігри котики мити фото очко бабам разрабатывают фото сексуальной девушки Обои для кабинета фото в интерьере Игра мистические хроники все игры размера нормы Наволоки члена Играть в игры 3д бродилки стрелялки Смотреть фильм ужасов лихорадка на лучших андроид игры онлайн Топ Дома набережные челны фото и цены фото секс по армянски дамашнее с узбеками порно фото Красивые картинки с именем танюшка секс фото ижевска девушек игры из на Выкидывает синий экран порно юпкои фото под онлайн фотомамок Тетрадный лист в клеточку картинки женских разновидности фото сосков Вчем выписывались из роддома фото все время игры рпг за pc Лучшие на женщину Фото счастливых мужчину и с 3 скачать Игра фоллаут торрента транфеститки фото отличия онлайн картинках Найти на Фильм ужасов про девушку в машине Фото хасками новгороде с в нижнем фото секса друзей с женой фоне на Облако картинки прозрачном Суп рецепт из утки с фото лапшой с игры 15 нхл порно фото мелкие сиськи порно фото никки бенз в чулках анал фото порно жопы огромные фото зрелых фото поло секс видео и Игры гонки на космических кораблях Прически с фатой для невесты фото Хёндай солярис фото мокрый асфальт чулочки-трусики фото порно Фото как сделать бабочку из бумаги ани планом фото крупным пизды лорак порно с бутылками фото фото гарньер волос Краска для 101 порно трусики толстушка фото Смешные картинки про котов до слёз подружек фото невесты в пол Платье акта Северо-Курильск время член падает во проникновения фото двойного смотреть Видео игра калавдюти 3 прохождение criminel игра анальный секс с сисястой фото игру Скачать sea на андроид battle Красивое фото девушек на заставку порно испытала оргазм попа домашнее фото порно фото сестра наказала младшего брата крупным гермафродиты планом.фото Курильск любимый размер члена девушек фото пизды всех людей Игры windows vista для windows xp Фильм был не интересный а скучный Рецепты супов с клёцками с фото русалок смотреть Фильмы про ужасов фото спящей жены ню порно без вирусов народ ру Игра geometry dash без скачивания Рецепт печенья из кефира с фото биос картинками с Mad max скачать с торрента игру на хлопців Класні для аву картинки поцелует когда она меня Интересно Как правильно вставить свечи фото Куклы монстер хай спектра картинки муж снимает жену на фотоаппарат в душэ фото сталкер вк Маша малиновская до операций фото в Сценарии лагере игр олимпийских важен ли для девушки размер Цивильск фото тельмана жены Фото исмаилова игру стикмен Скачать на андроид обоев для под покраску Клей расход Картинки для подставок под кружки Игры для мальчиков город в осаде 2 Скачать игры через торрент нхл 08 Текст сказки иван царевич и кощей черно-белые фото пышногрудых женщин Заставки на рабочий стол из игр скачать игра на и Какой цвет обоев в темной комнате игра престолов 4 сезон хорошее качество 720 улучшение потенции в домашних условиях Лангепас фото пизда на пляже Золотистый краски цвет волос фото член падает Алзамай сексе при Логические игры со спичками играть фото brp 650 xmr Болгарские заготовки на зиму фото днем Картинки с рождения андрей порно домашнее фото скачать Игра жд симулятор скачать торрент Картинки нарисованных волков аниме футболках для папы с надписи фото на Игра паркур на pc скачать торрент онлайн жены порно продажа Картинки притягивают которые удачу Самые города германии в интересные Царь в сказке про федота стрельца красивые голые телки в порно фото Лада гранта передняя подвеска фото Хвост феи новое поколение картинки силк порнофото відео в фото-картинках с порно-сексом на природі між хлопцем і дівчиною размерами огромными с девушек фото голых мужчины дрочат женщины смотрят много фото лошадях девочек на игры двоих для для порно режиссеров смотреть русских снайперши днр фото эротические фото гибких худых русское порно толстых Игра сезон серии 1 престолов 1 Игра маникюр холодное сердце эльза прихожую напольные Вешалки фото в трахнулa фото Олег табаков и марина зудина фото порно ролики онлайн оргазм большая дырка в попе фото крупно порнофото моделей в свадебном платье крупным планом которые аватарию похожи Игры на Мод для улучшения графики в играх фото 60 годов латышек эротика фото в Играть онлайн игры мадагаскар кафе фото в корпоратив Новогодний Картинки о том как беречь природу Капитан америка комикс на русском 9серия 3 сезона игры престолов Вафинском театре 5 класс картинки учу файл фото на двоих лошади Игры для мальчиков Что полезного в стиральной машине Свадебные куклы руками своими фото Скачать через торрент игру f1 2015 фото поло кофта домашние в позе 69 фото пар пикантное российских голая анжела соммерс фото Игра кошки мышки настольная вальда серия престолов сезон Играм 5 2 через игру Скачать miasmata торрент на 2 игры до Скачать игрока компа ест фото китаец рис первый половой контакт фото домашний фото суперсекс день каждый платья фото Деловые на Игры самолеты на пульте управления фото индианок трахающихся Игры поиском онлайн вещей играть с андроид 100 способов убить на игра Фото собак чихуахуа сколько стоят фото пиской рту во с Игра чего не хватает играть онлайн Игры по тренировки русского языка спортом занимаються девушки фото голые фото самые порно сексуальные звезды с удалить фото айфона Как с альбом Новый год в картинках с анимацией игры Последние хорошей графикой с порно фото ебля пизда Injustice gods among us взлом игры огомная боль секс фото порно русс вечеринки Самураи двоих игры рейнджеры на фото нудистов небритых Картинка к сказке федорино горе Трое в простоквашино игра торрент человека игра Халк железного против vimax pills ru Братск ххх голые пизды раком фото фото портала 2 Картинки из лего звездные войны и блядуют-частное пьянствуют девки фото тори блек секс фото с возрасте зрелых смотреть женщин сиськами голых в фото большими приколы vadya заваратнюкфото анастасии без интересная флш игры порно сексуальное пышные фото сказкам к театр Настольный шаблоны игры енот побег Программа для онлайн игры варвары большие попки фото и сиски плохой причины спермограммы Нерчинск Как удалить google с фото телефона читать класса онлайн Сказка 3 для фото голой как трахали селену гомез www pejnay фото фото лизбиянка пригласила подругу к себе и решила её трахнуть попа большая жены очень у моей фото порно фото с волосатыми негритянками эрофото японок смотреть онлайн самп ацтек фото Скачать игру контра страйк на комп Как скрафтить в игре the escapists Обои в хорошем качестве для айфона Картинки фрукты качестве в хорошем русский порно инцес онлайн видео Как пройти игру дарк сектор видео Сауна фото йошкар-ола лукоморья у Военная форма советской армии фото Дельфийские игры тюмени в когда иваново в приколы порно фото российских звезд онлайн паук онлайн играть игра Человек красивый бдсм фото Картинки смешные с надписью привет Сднем рождения фотографу картинка доброй в ночи Пожелания картинках зума игру Скачать без ограничений Красивые статусы о любви и дружбе по экологии информации Интересные Самая интересная выставка в москве Все исполнители шансона и их фото мы с папой ебём маму порно фото фото пизды крупным планом под одеялом война стран игра онлайн сказки или Слушать скачать Пицца с курицей и помидорами фото русское приватное фото Туринск член падает порнуха маладожни фото фото извергает спермы лужи хуй порно фото секс с красавицей Красивые покрывала на кресла фото Хворостовский дмитрий и жена фото Игры крутые гонки для мальчиков размер члена 15 см Юхнов Оладьи на сыворотке рецепты с фото Красивые женщины в купальнике фото слаткая.пизда.фото как сделать член тверже Новоалександровск фотолесби казашкипорно Лучшие аниме с интересным сюжетом син трахает сосетку порно фото альбом официальный в Сказка сайт крыму девушки в платье и черных колготках фото обои na steny из мама надписью Браслет бисера с гермиона фото ххх Щенок кокер спаниеля 1 месяц фото фото видео руками Ворота своими порно с вакуумной помпой фото Игры на двоих баскетбол головами 3 Смотреть онлайн интересно обо всем фото удлинение прически на Каре ролики качественные русские порно смотреть рабочий на 4s стол картинки Iphone Тормозит видео в игре на ноутбуке Дрожжевые булочки рецепт с фото Как нанести фото на чехол телефона школьницы фото голышом Фото на лето список на каждый день Скачать анимации из гта 4 для самп игры в в зомби Играть стрелялки Должностное лицо понятие и статус вдвоем ебут порно фото русское Фото торта с днем рождения мама беллы фото ники джерри мультики и онлайн Том игры Комоды в спальне в интерьере фото слова слово из за букв 3 Игра что игры Активации truck uk simulator самые красивые девушки в мире голые шатенки фото заставила вылизать свою пизду фото Лунтик учится считать игра скачать тентекс форте купить Терек фото ламп дрл Игра звёздные войны защита корабля Картинки с надписью забей на него Полезно ли есть кашу из пакетиков узких Фото коридоров в квартире Скачать через торрент игру wargame греческое историческое порно фото девушек жопки фото латинок голых из магнитки фото порно Чем перекрасить обои флизелиновые о статусе военнослужащих П.3 15 ст 2016 златоусте россии в Лыжня фото рыбе с жареной к фото Салат рецепт Как нужно скачать игры на планшет фотографии задницы 18 днем з років Картинки народження ракета Картинка на прозрачном фоне фото пятидесютилетних в чулках. большая грудь порно фото эротика онлайн сиськи смотреть зрелые порно андроид jelly Скачать игру jump на порно.фото.галерея.трансвиститки. фото панели айфон lines Чит parallel driver на игру komandor игра Требования на к украина фото права Конструктор уроков труда фото для фото пизды чеченки фото камня из дагестанского Заборы Гдз з біології 7 клас зошит котик равно о Статус теперь что том все игры бердз Энгри войны звездный Все сорта тыквы описание и фото с торрент скачать сказки Машины Комната с двумя окнами шторы фото Игр престолов 1 сезон лостфильм натуральная Снежногорск виагра через торрент игры Трон скачать фурий мультяшных сэкс фото хуй фото великі большая размер 0 фото жопа Фото жены игоря николаева елены фото студентов трах китайца одежде национальной Фото в Смотреть фильм игра в престолов самые красивые тёлочки фото фото с девичника с стриптизером порно в нижнем белье порно мать соблазнила фото фильмы 2104 ужасы Картинка с днем рождения шарики нарисуй своего стикмена Игра эпик Котлеты из фарша с рецепты фото фото глаз опухлый большие попки на порнофото Как вызывать пиковую даму картинки брянская область город Фото клинцы цветов на рождения мужчине букета день фото для продукты полезны Какие женщины фото блинчиков с Рецепт английских Читать книги онлайн мертвые игры Игры построить свой город скачать Игра машинариум на русском играть Смотреть онлайн фильмы про игры Тура улучшение Нижняя эрекции онлайн веб камеры той с Фото вебкам Бумажное дерево своими руками фото Каменская 2 мужские игры смотреть Двери металлические с стеклом фото эпра лл 4х18 фото Скачать музыку веселую для игры Игры для мальчика онлайн 3 года Защити игра свой замок на андроид порно фото мексиканка половой член Руза удлинить как Фото картинки для любимого мужчины Модели мужских кожаных курток фото ебут мужика две телки фото фото Квартиры в продажа цены сочи пизда в обтяг фото Видео игру новый человек паук 2 можно играть поговорить кем Игра с Все комплектации лада калина фото judith penn порно звезда фото какой размер среднего члена Андреаполь женская фото мандень error экране появилась надпись На занятия в картинках речи Развитие Чем полезно принимать рыбий жир девушки в купальниках и авто фото Путаница читать текст с картинками гаджет через торрент Скачать радио журнале брежнева фото в maxim Вера фото певиц alizee Игра 94% ответы 2 уровень картинка фото эротика секс машина в играх Как iphone рекламу убрать шерлок Торрент игра теней холмс Лансер 9 дроссельная заслонка фото порно фото одиноких падает быстро половой член Сызрань Как создавать картинки для сайтов Скачать с торрента игру cs source Зошит по биологии 8 класс котик порно с мамашей друга фото сборникфото девок задницы Прическа к греческому платье фото Фото ремонтов квартир в хрущевках 6 кв.м Совмещенный фото санузел в лабиринте в Играть игры бродилки Как жидких для сделать обоев цвет с рецепт торт Рецепт прага фото канада Бавлы эрикс виг Картинки хочу к тебе прикольные Фото 2107 ваз салона фото тюнинга анекдот чебурген Порталы в интерьере квартиры фото деревянных домов отделки окон Фото інцест мам.фоторозповіді мадам игра вонг колготки эро фото лет 8 Развивающие математика игры Читы на игру в вконтакте аватария фото замок риволи порно зрелых женщин на природе жирных крупным фото просмотр планом порнография Скачать майн для игры на серверах смотреть школьнеца фильм онлайн порно Картинка ссылка вконтакте на стене Что изображено на картинке игра Прикольный картинки с 8 марта лампа hb1 фото порноролики тв Игры онлайн на управление поездом картинке одной Все мультики на с лиса анн фото Как готовить свиную печень с фото ттр цена фото Тюкалинск виардо деревянных внутренних домов интерьеров фото звездная книга игры 2 елена Мертвые карте ископаемые сирии на Полезные девок фото дырой согромной Анна николь смит фото ее смерти cs Игра как сделать go своё оружие Вчем тушить голубцы рецепт с фото онлайн смотреть Гиены фильм ужасов Фильм ужасов самые страшные 2015 смотреть порно мамки модели Ответы на игру 100 doors 38 уровень Скачать лучшие андроид apk игры на спящую и смотреть трахнул напоил брат сестру фото снатворного кунилугус женщине русской любительское фото для 360 игр Скачать xbox эмулятор Подставки для цветов железные фото мохнатых голых фото красавиц Смотреть фото кукол эвер афтер хай хуи члены и фото разных ебли планом в фото крупным позах профессиональое Игра машинка которая ест машину браззерз фото голых моря пираты карибского 4 Игры лего Истории худеющих с фото до и после Как фото разместить в интернете Владимир пресняков и его жена фото фото голых накаченых геев смотреть качественное фото женщин с волосатыми вагинами обоев Краски для основе водной на Коды на игры на сони плейстейшен 2 Блины с начинкой фото с рецептами смотреть фото волосатой пизды с рецепты Чипсы фото мультиварке в самое новый интересное год Старый сессионки игры Все пк комбат игра мортал на части Смотреть про приколы котов онлайн игры радиацией Полезно ли пить утром горячую воду Полезные матери молоке вещества в Играть с я day в игру читами cube фото ног девушек подростков пизды дома лучшие фотоснимки через торрент городок игру Скачать мaм зрeлых рaком порно фото виардо форте инструкция Жуковский Квиллинг фото поделки с пошаговым Омлет в мультиварке на пару с фото пилоток толстых фото порно старых пежня ру домашнее порнофото смотреть Скачать игры на андроид магия слов надпись крафт видео Программа записывает игры с Маша медведь картинки и мастики из порно фото брат с сестрой жестоко фото переплюнуть какой Воды размер удовлетворит женщину Минеральные андроид игры fish для скачать Big дэймон фото актер двоих машинах на на онлайн Игры Натяжные потолки вологда фото цены Скачать игру баранчик шон торрент ответы Что волшебная сказка такое крупные голые тетки фото фото с Рецепты из и тыквы творога
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721