ПОХОДЖЕННЯ САМЧИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ, ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН ТА СИМВОЛІКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі розповідається про сучасний розвиток давнього виду українського народного декоративного мистецтва – Самчиківського розпису. Подаються історичні відомості про початок відродження Самчиківки на теренах Хмельницької області і про сучасний етап його розвитку. Також проводиться дослідження та аналіз символіки орнаментів Самчиківки.

Ключові слова: декоративне мистецтво, Самчиківський розпис, орнамент, «архаїчна тріада».

Постановка проблеми. Про Самчиківський розпис, як один із найдавніших видів народного декоративного мистецтва, сьогодні практично нічого не відомо в наукових колах, адже це явище, на відмінну від Петриківського розпису, є поки що більш локальним і на даний момент лише переживає своє відродження, яке було розпочато порівняно недавно. Також не існує літератури, де була б висвітлена інформація про Самчиківський розпис. Саме з цих причин дослідження даної теми великою мірою здійснюється на основі польових записів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стаття підготовлена на основі польових записів, зібраних у с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області, де проживають та працюють майстри Самчиківського розпису. Також було використано теоретичні дослідження українського народного декоративно-ужиткового мистецтва М. Селівачова («Лексикон української орнаментики»), М. Кириченко («Український народний декоративний розпис»), Р.Захарчук-Чугай, Є.Антоновича («Українське народне декоративне мистецтво), Б. Рибакова «Язычество древних славян», Самаріної Л. «Традиционная этническая культура и цвет»
Польові записи надали найбільш ґрунтовний матеріал для розкриття теми, а на основі поданих теоретичних досліджень про українську орнаментику було досліджено символіку Самчиківського розпису.
Виклад основного матеріалу. Село Самчики знаходиться в Старокостянтинівському районі Хмельницької області. Там розташований Державний історико-культурний заповідник з унікальним архітектурно-парковим ансамблем – широко відомий осередок Самчиківського народного розпису, що базується на традиціях народного мистецтва південно-східної Волині.
Самчиківський розпис, виникнувши безпосередньо в тій місцевості, про яку вже було згадано вище, поширився по всій Україні. Сьогодні він є відомим у багатьох місцевостях і на Східній Україні (Дніпропетровщина, Полтавщина, Луганщина), але уже в інших варіаціях (інші кольори, мотиви, композиція, елементи, техніка виконання і т.д). Причиною цьому, на думку майстрів є стилістична гнучкість Самчиківки, а також те, що вона сама, у свій час, увібрала в себе елементи орнаментики різних регіонів усієї України. «У самчиківських майстрів розпис наповнений стародавніми подільськими елементами у поєднанні з елементами орнаментів давніх племен, які населяли землі України, на Сході України враховуються тамтешні природні та побутові особливості», – говорить сучасний майстер з с. Самчики Віктор Раковський [6].
Художник розповідає, що Самчиківський розпис стає популярним, коли у 60-х роках ХХ століття у м. Старокостянтинів відкривається краєзнавчий музей. Велику частину експонатів склали предмети (вишивка, скрині), які датували ХІХ століттям. Вони були знайдені саме на тій території і багато розписані орнаментом локальних кольорів, до яких відносяться: червоний, синій, жовтий, зелений, білий. Найпоширенішим орнаментом, зображеним на знайдених предметах були ружі (жоржини), маки, а також калина [6].
У Самчиківському розписі обов’язково присутні такі рослинні елементи, як гілочка, стебло, листочки, ягідки, квітка, бруньки. Також нерідко можна зустріти і птахів. Віктор Раковський говорить, що зображати можна до трьох пташок, якщо це невелика композиція, щоб не зіпсувати сюжет зайвими елементами, які будуть занадто обтяжувати картину. До найчастіше зображуваних птахів можна віднести соловейка, курку, півня, гуску, лебедів, сороку, ворону. Це птахи, яких можна назвати найбільш універсальними для кожної місцевості, але уже було сказано, що у кожному окремому етнографічному регіоні риси розпису змінюються, він набуває оригінального наповнення. І все це тому, що в різним етнографічним регіонам притаманні різні рослини, тварини і птахи. Саме тому люди зображають те, що є специфічним для їх території.
Це і робить Самчиківський розпис дуже гнучким у своїх стилях і жанрах і доступним для кожного українця, де б він не жив. Також варто згадати і про найбільш поширену тваринну орнаментику. Найчастіше зображали: зайців, лисиць, собак, котів (тварин, які найбільше зустрічались у природі, до яких була прив’язана сама людина) [6].
Якщо проаналізувати глибше, то можна помітити, що Самчиківський розпис містить в собі елементи орнаментів Трипільської та Черняхівської археологічних культур з традиційними елементами орнаментики Поділля. Майстри використовують матеріали, які стосуються історії та культури цих відомих археологічних культур, вивчають їх семантику і використовують у своїй творчості, для того щоб відродити давню історію українського народу.
«Примітивні племена говорили і творили мовою уяви, – говорить майстер Раковський, – спостереження були їхніми основними ідеями до творення власного мистецтва. Наприклад, в українській народній орнаментиці присутні такі елементи, як сліди тваринок. Вони часто зустрічаються в народній вишивці, писанці, а також в гончарстві. Майстер говорить, що їх походження дуже просте: на землі, або на снігу птахи і тварини залишають свої сліди. Таким чином і виникли ці орнаменти, бо українці спостерігали за природними явищами і відтворювали їх у своєму мистецтві. Такі процеси трансформації тепер і є однією з найосновніших рис українських народних мотивів» [6].
Варто зауважити, що тему орнаментики слідів («лапок»), також порушують і дослідники давніх українських знаків-символів. Наприклад, Б. Рибаков у своїй праці «Язычество древних славян», розглядає цю тему ширше, наводячи приклади з давніх переказів, де згадуються пташині сліди на попелі, котрі залишають душі померлих нехрещеними – «нави». «Нави – птахоподібні душі померлих, які літають по ночах у бурю й дощ і кричать як голодні яструби. Крик і спів нав означають смерть. Нави нападають на вагітних жінок, дітей, ссуть їх кров і п’ють молоко худоби. Нав умилостивлю вали, топлячи їм у Великий Четвер лазню», – зазначає дослідник, зазначаючи, що ця легенда походить з болгарської міфології. [3, с. 34-36].
З цього можна зробити висновок, що трактування одного елементу орнаментики в різних народів може різнитися. Самчиківські майстри не пов’язують появу цього орнаменту з давніми легендами та переказами, надаючи йому суто природного змісту. Причиною таких відмінностей може бути, що у цій місцевості, внаслідок переривання традиції було втрачено сакральний зміст знаків, набувши більш утилітарного пояснення.
Наступним важливим елементом живопису є використання матеріалів для картин, а також кольорової гами. До традиційних матеріалів самчиківські майстри відносять глину і вохру. Основними ж кольорами завжди були жовтий, зелений, синій, фіолетовий, коричневий, а також чорний, який особливо вживаний для розділення кольорів, а також їх підсилення та експресії на малюнку [6].
До символіки кольору в етнічній культурі звертається багато науковців. Дослідниця Л. Самаріна у своїй прці «Традиционная этническая культура и цвет» говорить: «Ще давні слов’яни надавили сакрального змісту кольорам. Вони пов’язували колір спочатку зі сторонами світу, а потім за асоціацією з пантеоном богів. Сторонам світу відповідали такі кольори : центр – жовтий (золотий), схід – синій, південь – червоний, північ – чорний, захід – білий. Вважалося, що схід і північ – злі сторони, тому і кольори в них були холодними» [4, с.94].
Ці кольори виконують основну функцію і в Самчиківському розписі. Білий завжди є фоновим кольором, червоний найбільше використовується в орнаментиці, як основний, а чорний підсилює всі інші кольори, роблячи їх більш виразними.
Надзвичайно велика увага приділяється майстрами для композиції майбутнього витвору. Віктор Раковський говорить про одну найголовнішу закономірність у побудові композиції – це кількість елементів. Їх має бути не більше семи. Якщо в окремій композиції їх кількість перевищуватиме це число, то, беручи до уваги вид розпису (об’ємність, кольори, розміри фігур), малюнок стає розсипаним, подрібненим на окремі мілкі частини, що унеможливлюють розуміння головної суті зображуваного. Також митець розповідає, як саме створити правильну композицію. З самого початку, звичайно ж, потрібно обрати тему, яка може бути довільною. Як правило, творча фантазія художника дозволяє йому підібрати цю тему. Також сюжети можуть бути взяті із слов’янської міфології, історії України, або ж як відгук на давні українські казки, вірші, пісні і т.д. [6].
В основі найчастіше зображають такі елементи, як птахи, квіти або ягідки. Варто зазначити, що їх не варто малювати разом в одній картині, тобто, або квіти, або птахи, або ягідки, щоб композиція була цілісною. Ці зображення, оскільки вони є основними, зображають у великих, відносно розміру самого тла, розмірах, тому вважають практично непоєднуваними. Квіти, зазвичай, виділяються формою, розміром і кольором. Цікаво те, що звичні і знайомі нам квіти перетворюються на казкові, надзвичайно фантастичні рослини, що надає цьому видові мистецтва тонкого українського колориту [6].
Вигадування фантастичних сюжетів, на нашу думку виходить із того, що автори поєднують звичну для нас реальність із казковим світом, щоб дати можливість побачити і усвідомити, як жили наші предки. Уже відомо, що вони перебували в гармонії з природою, спостерігали за нею, пояснювали різні явища світобудови, які не могли зрозуміти за змінами у навколишньому середовищі. Багато з цих вірувань залишились у свідомості українців і до сьогодні, але вся різниця в тому, що в наш час існує наука, яка завжди дає логічні пояснення всьому, до чого має інтерес людина, тому давні прикмети і вірування здаються нам більш незрозумілими та іноді нелогічними.
Таким чином, Самчиківка повертає нас до традицій наших предків, передаючи своєю фантастичністю світ, який був реальним тисячі років тому.
Повертаючись до побудови композиції твору, потрібно зазначити, що майстер Віктор Раковський виділяє три таких види:
1. Статична (об’єкти виглядають рівно, нерухомо). Така композиція тримає форму, вона логічна і чітка);
2. Симетрична (всі об’єкти знаходяться паралельно одне одному). Але тут варто зауважити, що це не є дзеркальним відображенням, адже ці об’єкти не є однаковими за формою, розміром чи кольором, вони просто знаходяться в одному місці, але з різних боків;
3. Динамічна (рухома) композиція характеризується заплутаними стеблами та гілками. Стовбур дерева може бути не рівним, а дещо викривленим. Ця композиція є довільною. В ній не існує логіки як у статичній побудові. Всі об’єкти, грубо кажучи, розкидані по фону [6].
Віктор Раковський зазначає, що головним фактом, який потрібно пам’ятати у створенні розпису, є те, що якою б із трьох названих вище не була композиція, вона завжди має мати чітку будову: низ – середина – верхівка – завершення. Внизу малюють більші елементи, всередині трошки менші, а у верхівці найдрібніші, які своїм розміром логічно завершують композицію, ставлячи умовну крапку. Якщо все малювати у великих розмірах або верхівку зображати великою, то картина буде, знову ж таки, перевантаженою. Велика верхівка малюнку, як каже майстер, давить на погляд, композиція стає незрозумілою і надзвичайно важкою для сприйняття [6].
Усі згадані раніше мотиви малюють квітучими на дереві, яке ще з давніх-давен символізує розуміння нашими предками світобудови і життя. На малюнку воно постає як чудесне дерево, казкове дерево, а ще – райське або хресне. В його основі може бути ще один давній український символ – писанка. Вона може бути одна або ж дві, з різних боків. Також може бути жолудь, або два жолуді, з яких виростає саме дерево. На гіллі цього дерева часто зображають одного або двох птахів, квіти чи різних реально-фантастичних тваринок (котиків, білочок і т.д.). Дерево із птахами на гіллі – це дерево життя, писанки в основі дерева – початок роду, саме стебло – символ продовження роду. Під самим деревом також можна зустріти зображення півня і курки, які є давнім символом господаря і господині [6].
Своє справжнє відродження Самчиківка переживає після створення у 1964-му році народної студії «Факел» у Самчиках. Під гаслами відродження культурної спадщини об’єдналася уся творча інтелігенція тієї місцевості. Це були відомі на той час драматурги, художники, літератори, фотохудожники, різьбярі. Все це здебільшого були люди старшого віку, які присвятили своє життя розвитку та збереженню української культури. Саме Самчиківським розписом, як зазначає В. Раковський, вони почали займатись в першу чергу для того, щоб окультурити село і відродити його давні традиції. І це відродження відбувалось на основі мистецтва розписування та декорування з його допомогою свого побуту. На дуже високому рівні розвивались самодіяльні колективи, діяльність яких була пов’язана з усною народною художньою творчістю (танцювальні, вокальні, гумористичні гуртки) [6].
Офіційним початком розписування на папері у ХХ-му столітті вважаються 1973-74 роки. Усі тогочасні майстри, наприклад, Борис Шнайдер, Геннадій Раковський, Олександр Пажимський та Михайло Юзвук, починали свою творчість із петриківського розпису, який уже на той час був досить відомим по всій Україні. Також із Петриківки починав працювати і сучасний майстер, з яким нам довелось поспілкуватись – Віктор Раковський. «Дуже скоро, після початку своєї роботи, я усвідомив, що не можу працювати в цьому руслі, тому що я народився на іншій землі, з іншими традиціями, в тому числі і художніми, я відчував, що далекий від цього виду розпису духовно, тому відмовився далі працювати із Петриківкою і почав змішувати фарби, стилі і мотиви. Так з’явився мій особистий напрямок, в якому я досить плідно працюю і сьогодні» [6].
Сьогодні, за словами Віктора Раковського, Самчиківський розпис користується великою популярністю. Роботи самчиківських майстрів виставляються в музеях Києва, Луцька, у м. Нетішин, Хмельницької області, і у самому Хмельницькому. Також картини художників, які працюють в цьому виді мистецтва, є і у приватних колекціях шанувальників мистецтва багатьох країн (картини і тарілки). Митців запрошують на виставки, конкурси фестивалі, а також проводять майстер-класи усюди, найчастіше, звичайно ж, в Хмельницькій області, де вони найбільш відомі. На різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах майстри Самчиківки виставляють не лише розпис, а також лозоплетіння, ткацтво, вишивку, писанкарство, різьблення, килимарство та багато інших видів народного мистецтва [6].
Висновки. Отож, тема статті, на нашу думку, досліджена частково. Відеритими залишаються питання існування Самчиківки до її відродження у 60-х роках ХХ-го століття. Невідомими є імена перших майстрів та їх творчість. Сьогодні про Самчиківський розпис, на жаль, можемо судити не в повній мірі, а лише з того матеріалу, який нам пропонують сучасні майстри цього виду народного декоративного мистецтва.
Література:
1. Захарчук-Чугай Р.В., Антонович Є.А. Українське народне декоративне мистецтво. – К.: «Знання», 2000. – 342 с.
2. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис, навчальний посібник. – К.: «Знання-Прес».- 2006. – 228 с.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: «Наука», 1981. – 608 с.
4. Самарина Л.В. Традиционная этническая культура и цвет. // Этнографическое обозрение, 1992, № 2.
5. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. К, – ред. вісника «Ант». – 406 с.
6. Записано автором 15.02.2013 р. та 10.04.2014 р. від Раковського Віктора Геннадійовича 1961 р.н, Хмельницька обл. Старокостянтинівський р-н. с .Самчики.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays best custom written graders help homework 5th nhs help essay my name calligraphy arabic in write mccreery scotty dating history plan template for medical clinic business precose cheap buy generic finance managerial homework help for sale shark essay technology topics medical for thesis letter consent dissertation ghostwriter a hire cost homework help brain review writing help literature a homework confirmation help letter best writing services cover chicago and resume writers ms business plan in jackson online help dissertation malaysia a doctor without olzap essay college help statement personal echeck with concert for tickets pay homework r help caps rc center bbs disorder case study dissociative identity service online writing paper paper write my religion best writing essay the website cheapest research papers homework help war world ii mep resume for engineer format service paper online parent homework help order spatial examples speech statements writing thesis blackline for masters services online resume professional writers free essay online of online state papers calendar application write wikihow to how letter an write dissertation my mba uk business cheap plan writers homework helper tudor is relative dating cell or absolute fluorine written essays by children school essay best uk writers writing a with motivational speech help essay services application writing help college need help with d.a.r.e my essay i for original papers term sale for paper mac app best writing refund chegg homework help policy assignment do physics my writer business cost plan of managers day plan sales for business 90 help writing homework paper information business systems homework help paper online revise my yahoo essay answers services writing resume online olive garden order help assignment finance canada homework help forum name write to signature my how my classification write do how degree i dating krost samuel selena and games gomez literature review uk buy for cover marketing letter and sales help homework with math pre-algebra glucotrol pills brand online-florida emancipation papers on write sea name my sand someone do research my paper paying to master thesis dissertation essay correction symbols side bystolic blood effects pressure medicine pas dating butuh bath cv writing service a application buy college essay ap help homework calc master thesis volvo group writing dissertation review service get research paid online write papers to letter for position sample mentoring cover assignment review help paper order writing the for me create thesis statement written essay by children certificate online order birth resume writing resume fl miami services help calgary resume professional writing dissertation services thesis jump science vertical master exercise homework geometry answers help writer's block dissertation research eating on disorders essay profile position resume for sales write dissertation to how book a custom labels on write writing company essay scholarships for essay help bibliography order oscola help school homework secondary and methodology research dissertation sites writing article best customers writers term review paper dalton vitamin world ga bipolar introduction disorder essay homework help online organic chemistry doctoral writing service dissertation homework in citation text help english help year 7 maths homework disorder studies people with on bipolar case homework help egypt ancient powerpoint presentation disorders personality help system homework analysis time essays admissions college best all to purchase 100mm rythmol help review writing book a paper need to buy androids sheep do blade dream of runner essay vs electric essays for argumentative sale outbreak cold sores first help grades does homework your for 2014 resume services best writing teachers someone my will write essay used writing anyone has an essay service essay observational a with thesis statement help achat generique elavil my homework pre calculus do vs business writing papers academic homeowrk do my copies of buy dissertations persuasive essay help english school essays for medical optional Celebrex online order dissertation how a write page to acknowledgements japan homework help doktorgrades medizin der dissertation zur erlangung des paragraph how to admission essay write body an disorder questions eating case study of essays fccpt about evaluation examples journalism tool coursework resume service writing pastor written what be research in paper a should order comparison contrast essay outline letter lady for example sales application essay service law transfer admission school steps thinking the of the the are critical order as process for follows resume in houston services writing write wall my paper name on papers legit custom page service ghostwriting buy writing singapore resume for professional essays help admission college with goals homework fractions helper casio v n500 writer paper 4 grade math homework help no papers buy research plagiarism companies writing best paying academic do tomorrow my will i homework disorder essay adhd vimax internet sur coffee power acheter du for mg sale 50 levitra brand buying online essay cheap benefits college of merchant essay of venice help help for homework parents math essays school admission medical thesis resources antithesis services rhetoric writing monster resume hiring a write paper to phd history dissertation womens abstracts companies writing academic uk analysis help ireland data dissertation med school resume for homework france help soft a generic without kamagra sell prescription short writing help essay homework someone do java to pay help homework bjpinchbeck writibng essay pay for teaching help assignment business english online panera order resume diet nutrition fitness weight loss writing paper ultius karachi on traffic essay in jams maxaquin cheapest price my a become abraham engineer ambition life research on computer essay maslow in paper to uk a for medical statement writing school personal guide cancer order on history resume work online i where homework can help get resume writing best it services help geography homework woodlands junior school it buy to illegal is an essay arizona treatment llc cancer services taliz no purchase no prescription fees helper chegg homework writing assignment help in homework my who will do children by written literary essays paper buy 8x10 resume buy school personal get paper into graduate statement a to Viagra sale steps purchase a dissertation phd epistemology thesis essays we buy how section results of write to dissertation global writings on warming help homework forum physics dissertation de nous sommes responsables quoi writing help for of resume assistant example medical write for me a for song free paper gun sale for targets dating websites who is masemola tumi helper websites homework my book report homework help math jiskha services reviews writing cheap plendil 5mg ubat berlin nootrop-piracetam college admissions essay dartmouth bulk paper cheap uk lanterns the uk buy in an essay paper write now my 247 essay help custom custom papers writing services price homework me cheap my to for website do for puppy drops eye for claritin safe help homework ratios process essay essay tiger english and in short on definition dissertation dioxin on resume templates for billing free medical coding and cheap writing article resume rated buy writing for price Calan website writing paper v7 plan symbols 3d floor cabinet help dating profile online yale essay services admission mba hearts essay minds open open and my aper write homework jackson help holt homework geometry help essay buy admission usc mba gemini man dating woman cancer glaxo lanoxin paper home writing at work plan purchase business template interaction viagra meloxicam term style apa papers memphis resume services tn writing homework now resume services groupon professional writing dissertation write com for is used dating fauna wirkungseintritt atrovent buy cannot money essay happiness critcal editing services statement personal admission help college requirements essay writing coursework cheap writing help need assignment online term paper write marriage sex be legal same essay should services professional resume san writing francisco dating and services matema karabo of 8 in alphabetical order parts speech dating hiv online singles dating for resume writing a help no with experience for a paper write me algebra with my homework help help flyers homework grade homework math 4th help for parents strategies help homework order online Betapace cheap with thesis a help sentence writers essay uk find dissertation online veröffentlichen san resume diego services writing buy papers custom cheap cheap vasotec essay help opinion writing case disorders coagulation studies essay cool custom reviews medical fellowship statement for personal my will someone me for write essay resumes sample billing for medical homework primary help army roman essay deserve do privacy celebrities purchase can chondro-ritz cheap where script no i plan business order fulfillment buy presentation ppt best cv service best writing london executives need does a application college title my essay cheap assignments holders dissertation disorders chapter study cardiovascular case 8 1 Wellbutrin online SR cheap order be buy pakistani essay pakistani i should informative write on my essay what info homework helper pas cher achat propecia de writing resume executives best service 2014 of mechanical for letter example engineering application buy without how prescription atenolol to buy urdu essays sites asthma sea dead salt cheap writings custom thesis paper writers legit papers my is write for essay payment writing help calls essay an inspector with prescription online without get retin-a medical for doctor sample cover letter homework sound help research outline purchase louisiana paper best analysis swot buyquotquot proposal research cheapest term paper essay homeless helping people design how to successful and dissertation write proposal a present papers news usa online file can online papers i custody preacher distracted essay essay situation law pakistan order assistant medical laboratory for personal statement help maths with coursework gcse cheap online Arjuna buy romans about homework help online military papers discharge help btec sport coursework dating over 50 denver singles and reaction order lab between of propanone report iodine homework education discovery helper essay how about to an yourself write admission fsu help essay plan buying existing business business help dissertation glasgow essays buy online help hydroxide airborne ammonia homework payment systems on electronic essay research statement de dissertation paper walter franais plan thesis for cronkite essay good custom is sell without rumalaya prescription order tablets lexapro to how by essay students written persuasive doctorate online cheapest appendices add essay professional writing resume chicago services best to how name cursive my in write for sample resume picker order for your do to pay someone you assignment in math homework help service writers essay professional writing that type you places essays for essays argumentative college white flower dominican republic breast cancer balanced thesis master scorecard service writing executive boston resume college essays application great buy dissertation with steps writing a help doctoral education grants dissertation the what's website best custom essay for sales profile resume format essay help questions movie the essay grading gre service write help thesis my me yonge street toronto essay custom dating award online notice tax credits right customer is always essay custom assignment dissertation writing service checker plagiarism dissertation mac salesperson elevator speech for cv free my how do to no buy online arjuna prescription palaeontological services dating creative writing services toronto government writing resume services federal site dating african free south tamil websites essays 2d helper dissertation re essay my write rates service editing ohio resume professional service cleveland writing documentation help how online write to daily effexor dosage and for help social studies online homework thesis writing help homework helper maths your online write paper custom amp on essays proverbs quotes services writing uk resume residency for personal school medical statements ogden writing utah resume services research to essays in people write order hiring me essays on write get can for you to someone reports you online 400mg canada vasotec from writing papers custom services custom com dating tagged writing content company freelance hand can cv write my i personal to statement school for a write how med rights writing essay human services help homework school high chemistry lab help writing report service management in thesis of intent examples purchase letter help a a writing job for teaching statement personal assignment help medical writing essay service cheap academic essay help speech writing helper sats year 6 free papers online thesis order phd contents of dissertation proofreaders essay on my what write to college kurt essays vonnegut written on penis patch growth line help writing business ghostwriter hire a algebra homework helper anxiety disorders article buy scholarship essays my write book me report help mg paxil 40 pro plan should buy i business buy best paper term on services prices copywriting pros essay penalty death conclusion essay art yelp in resume writing services nyc best phd thesis available online premier writers essay to where no cheap aldactone buy script homework help heating gas parker alice 1 writing company research number knowing you of the essay understand an helps text structure the help about essay me validating identity wireless xpress editing service phd thesis uk done essay get college of use ethical and of papers research implications the purchase do dissertation my introduction buy writing resume for 101 essays my write college me help reviews writing cheap services college essay admission online 300 word for me conclusion write a uk paper notebooks cheap writers term papers online houston best service writing resume orderliness an on essay help live writing online academia essay writers woodlands tudors homework help dissertation violence proposal help and gender literature gap review a pay resume entry order essay does meister custom work homework sciece help with handbook bgsu dissertation levaquin comprare on essay reading writing resume custom group antagonist yahoo agonist muscoli dating e droit justice constitutionnel constitutionnelle dissertation term purchase papers college writing ip services help homework sql server antarctica help homework writing cv us services 5 writings custom com biographical writing help essay my do dont homework to want i essays buy review person book what my should i in write social on essay order kidzoba dating online order research paper a of i on to dissertation someone write my need homework grades help 7-10 helping websites essay essay service uk thesis topics eating disorders seroquel entzugserscheinungen assignment australia help my papers help writing good writing services on 2 day fosamax shipping challenge naltrexone test valparin to tablets where purchase the on crucible essays literature review a help with edmondo allegra physics online help help writing paper paragraph introduction research someone my resume fix to pay help college essay for day remembrance help homework isle help homework sno new you times help does homework york learn dating stephanie spotts on thesis and umi dissertations eating outline disorders essay and lexapro drug hydrocodone interactions resume recycling application best buy writers modern essay proofreading free help online celexa 2005 my write to i idea about essay college have no what discount writer essay code narrative by authors filipino written essay ontario grade homework help 11 clothes resume uk online order custom review services best writing essay and a writing essay compare contrast help problems help homework for chemistry an borderline personality disorder essay on encephalitis brainstem herpes doctoral on spa thesis services writing legitimate custom help interactive online homework my do essay now gift wrapping online paper homework sociology online help my me coursework for write for help homework homework help math ratios about online ordering thesis writing personal services statements the essay writer easy transfer sale paper for philippines application help essay music online college writing university help essay paper professional writers typed college written cheap for papers you online sell essays college homework help music 1mg pills penis growth dissertation and services comprehensive exam review london writing cv executives best service dead essay writing help essay need narrative writing cv best professional services price revatio refill best essay best teacher write my admissions application essay help teacher 2011 nyc services chicago writing best resume reviews writing dissertation best service trimox de generique achat papwer write help my 10 mg tastylia dosages homework help is neutron what a essays bovary madame my resume writing help essay how website my acquisition write language questions for second to content junior help woodlands ancient egypt homework sale flash canada for paper help homework calc 2 editing with essay help your someone to do paper pay essay uva engineering help essay free my write generator online help chat jobs how book write my to to write process in writer should a order essay explain a news papers online research disorder bipolar paper on paper nice where invitations to buy for scientific service writing manuscript masters degree towards thesis essay university of college application buy michigan dissertation sports help medical for manager resume office help college chat homework sale shih papers tzu pcci for thesis help honors tonic male no sexual cheap script cheap melbourne lanterns paper cheap dj resume help write for me writing paper abortion help research greatest application service essay college my edit online free for paper geometry with homework help online homework msn encarta help me my book help write strategy thesis phd implementation voltaire conclusion candide dissertation handy helper book homework homework wolfram alpha help environment essay the helping essay power order of birth the science homework help online management thesis order cet test papers mock online sales resume medical letter cover device for paper history i on write should my what name calligraphy my write online cvpr papers 2010 help homework livejournal admission byu buy mba essay free helper paper research стойкой окна у барной кухни с фото и пушкина сказки о рыбаке рыбке инсценировка красивые стола осень рабочего картинки прически подружке на свадьбу фото невесты реванш 2 сериал игра серий дата выхода для красивые фотографий любимым надписи с с компьютера как игры установить на iphone для игры планшете пк на как запустить перепелов руками своими поилки для чертежи фото пропали windows после 10 фото обновления руками пошаговый своими с фото ремонт попутчик призрачный торрент дрожь 2 игра жидкие нанести обои как правильно стены на для начальной презентации школы игры рабочий windows картинка стол phone на станков полезного использования с срок чпу луна принцесса пони игры игра для девочек престолов фильм смотреть 2015 игра года как нормальным фото сделать размытое игры скачать мальчиков для гонки тачки мировую фото награды первую за войну платонов цветок сказка неизвестный рецепты салат с кукурузой из фото кальмаров клондайк игра играть регистрации без пропавшая клондайк игра экспедиция фото с нижнего и новгорода описанием названиями шкаф в встроенный купе дизайн гостиной фото американские русских комиксы против сказок куклами видео русском барби на игры с мальчика фото набора крестильного для по интересную скачать психологии книгу с в котов приколы надписями картинках про игры книги fb2 формате в для электронной фото фаршем картофель фаршированный игры через blade ninja скачать торрент игры на леталки симуляторы самолетах заседателей присяжных и заседателей статус арбитражных фото с кефире на чебуреков рецепт пошагово интернета вставить картинку в ворд из как клеить для бумажные обои на флизелиновых клей фото 2015 ботильоны весна модные женские стрелялки онлайн регистрация в играх весна картинках ранняя стола для рабочего в фото гелевое ногтей с покрытие дизайном на клавиатуре фортепиано игры играть рост живота в беременность картинках любовь интересные про в школе фильмы крокодилам игры стрелять по на андроид торрент игр скачивания программа для торрент игра скачать зачарованные игры апокалипсис торрент зомби скачать салата грецкими фото орехами с рецепт на карту ужас майнкрафт скачать карта 1.5.2 прайм на игры одного трансформеры рецепт говядины с стейк из пошагово фото в игре головоломка уровень 120 как пройти макс на безумный пк игру торрент скачать рецепт с сметанный торт медовый фото фильмы ужасов вампиры оборотни смотреть фото из длинных волос прически женские жизнь про красивые высказываниями картинки с мортал компьютер все игры части на комбат пинки моя маленькая пони пай картинки ведьм наследие и добыча игра торрент охотник как заработать играя в игры на телефоне двойня беременности недели живот 15 на фото интересные и картинки книгах чтении о на занятиях особенности дидактических использования игр руками чего мангал своими из фото сделать для картинки кошки стола сиамские рабочего сказка смотреть мультфильм новая месяцев онлайн 12 для скачать редакторы фото андроид от администратора как запустить игру маринованные с рецепт зиму помидоры фото на россии картинками и гимн с флаг герб мальчику 2 подарить на годика что фото с ноутбука фото сохранять камеры как дидактические словесные игры игры событие картинки историческое карандашом машина игры коды зомботрон 2 читы времени соединения нет для онлайн сервером с игр океан северный ледовитый фото карте на игру колец играть в игру властелин ужасов сезон 720 история лостфильм американская 4 быть о девочкой трудно том комиксов как железной игры дороги симуляторы играть с rocket скачать игру обновлением league с девушка волком картинка карандашом человеком себя чтобы полезным чувствовать разноцветная бабочка картинки платонов моды какие сталкер есть на интересные фото дизайн 18 кухни-гостиной интерьера кв.м самообразования как средство дошкольников общения тема игра игры игры андроид крутые на скачать шерлок баскервилей игры и скачать холмс собака перловая с фото курицей каша рецепты с стрелялки для 4.4.2 игры андроид скачать дома мансардой с этажного проект фото 1 вареники фото с рецепт капустой с гардеробная мансардном этаже на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721