Творчість Віктора Неборака – неповторне явище в українській літературі

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Віктор Володимирович Неборак (9 травня 1961) — поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, есеїст. Живе і працює у Львові. Учасник літугрупування Бу-Ба-Бу, майстерні «Пси святого Юра».

Автор поетичних збірок «Бурштиновий час» (1987), «Літаюча голова» (1990), «Alter Ego» (1993), «Розмова зі слугою» (1994), «Епос про тридцять п’яту хату» (1999), незавершеного роману «Пан Базьо та решта».

Неборак був, як сам зазначає в автобіографії, «рецитатором власних текстів, продюсером поезіо-химеро-рокдійств, концептуалістом кількох фестивалів і рушень». Микола Рябчук вважає, що «поетичний карнавал Віктора Неборака — це ще й добре організований спектакль, з прекрасною режисурою… з питанням з-поміж питань у кінці, в останньому вагоні карнавальної кавалькади, питанням, заради якого, можливо, й розігрується все це дійство».  З середини 1990-х років найпомітнішим з літературних проектів В.Неборака є «Третє тисячоліття» — серія літературних вечорів у Львові, до участі в яких запрошуються «письменники наживо», а сам автор проекту поєднує організаційно-продюсерські функції з функціями ведучого і співрозмовника.

Поетичну творчість Віктора Неборака переважно розглядають у ширшому контексті літературного угруповання Бу-Ба-Бу, куди, крім нього, належать також Юрій Андрухович та Олександр Ірванець. І справді, Неборак є одним із співзасновників цього угруповання, творцем самої його назви (абревіатура від запропонованої Андруховичем тріади «бурлеск — балаган — буфонада»), а в пародійно-іронічній бубабістській ієрархії Неборак носить звання Прокуратора [1;297].

Поезія Віктора Неборака стала новаторською завдяки своєму змісту. Новизна виявлялася не тільки в українському поетичному середовищі, а і в середовищі Бу-Ба-Бу. Автор першим виводить на поверхню проблему буття творчої особистості у кризовому суспільстві. На відміну від інших поетів ця проблема міститься у кожному вірші. Віктор Неборак майстерно вводить її в текст, перекидає у підтекст, і майже завжди залишає підняту проблему невирішеною, за постмодерністською традицією, заставляє читача думати і залишає його розгубленим.

Він є, як стверджує Ілля Ільїн, справжнім теоретиком мистецтва. Його образи чіткі і багатогранні, з багатим внутрішнім світом і з нереалізованими прагненнями. У кожній поезії у більшій чи меншій мірі показане соціальне тло, на якому розвивається дійство, формується той чи інший образ. Іноді це тло стає головним героєм, як от у циклі «Генезис літаючої голови». На поверхню випливають психологічні аспекти людини, про які не прийнято говорити вголос, про які не прийнято зізнаватись навіть самому собі. Більшість його поезій не містить логічного завершення і, як правило, не потребує його. Вони, як життя, тривають і тривають, і ніхто не знає, що буде завтра. Це реальний стан суспільства у час написання цих віршів. Він в однаковій мірі торкається будь-якої особи, яка жила у ньому. Але творчі люди переживали все, що відбувається, найбільш чуттєво. Саме це вдалося відобразити Віктору Небораку у своїх поезіях. Емоції, переживання, намагання осмислити зовнішній світ крізь призму власної душі – головні риси ліричного героя, який не може змінити дійсності, але змушений у ній жити, приймати її такою, якою вона є, сприймати власний дискомфорт як неминучість.

Іронія в його творчості м’яка і майже непомітна, на відміну від поезії інших бубабістів. Вона захована десь глибоко в контексті. Щоб її помітити читачеві необхідно проникнути у філософський зміст, проникнутися епохою, про яку ненав’язливо натякає соціальне тло, і тільки після цього перед ним постане цілісна картина авторського бачення життя.

Дивлячись на зміст творів з позиції сьогодення, читач розуміє, що психологічні проблеми соціуму залишилися ті ж самі, які були двадцять чи тридцять років тому: політична заангажованість, невпевненість у завтрашньому дні, брак спілкування і часу для особистого життя, одноманітність буднів.

Юрій Андрухович писав про творчість Віктора Небораки: «Найкращою реакцією слухача на вірш у першій половині ХІХ ст. був плач. Поезія не мала сенсу, якщо не могла довести аудиторію до сліз. Плакати – означало якнайінтенсивніше насолоджуватися поетичною чуттєвістю.

Від другої половини ХХ ст. новим виявом поетичної чуттєвості стає сміх. Напевно, причини цього полягають у загальному відході інтелектуального та мистецього дискурсів від нарочитої показної серйозності й пафосу, інакше кажучи в домінування чогось, що було назване, «постмодернізмом», і що , як кожен інший красивий симулякр, від надто частого й безглуздого вживання поступово перетворилося на лайку. Принаймні, на час виходу «Літаючої голови» усе це у нас лише починалося, то ж і цю книжку було проголошено зразково-постмодерністською. До цього легко доштукуваласяя свіжо перепрочитана прибудова з Бахтіна, Рабле, карнавалу, народної сміхової культури, а відтак – то була пора національного відродження – української національної версії всього раблезіанства.

Це тягло за собою не стільки занурення у традицію, чкільки гру з нею.

Тому «Літаюча голова» – це летюче бароко, це необароко, це необароко» [1;50-51].

Перша самостійна збірка Віктора Неборака явила читачеві еталон вільної, нікому нічого не винної й не зобов’язаної поезії, якої ще бракувало у другій половині 80-х років.

В. Неборак з особливою увагою ставиться до композиції збірки, тому не випадково О. Ірванець відзначив, що “це були не поодинокі добрі вірші, а концептуально скомпонована книжка, продумана від першого до останнього рядка” [2;12]. Критики справедливо називають цю збірку синтетичною, стильово не одновимірною, не одноманітною, оскільки в її основі – гра на  контрастах – “низьке” змішується з “високим”, “потворне” з “прекрасним”, а поетика книги представлена і бароковими тенденціями, і постфутуристичними, і неоавангардними [5;73].

На час виходу “Літаюча голова” була досить популярна, на вірші з неї було написано багато пісень, що підштовхнуло критиків назвати це явище “рок-поезією”, хоча у цьому феномені є ще одна складова – “маскультівський” характер цієї лірики. Він знайшов утілення в епатажно-задерикуватій інтонації, зухвалій, брутальній лексиці, “пікантній” образності, що, в свою чергу, переплітається з культурологічними алюзіями, як поверхневими, так і прихованими. Ще однією особливістю поезій “Літаючої голови” є її театральність, тому чимало творів В. Неборак називає шоу. Ці тексти призначені для сцени, вони звучать краще, коли їх виконує автор (чудовий декламатор), або взагалі коли вони читаються вголос.

Цикл, що відкриває збірку, має підзаголовок – “віршоване шоу”. Його, як і збірку загалом, складає низка віршів, які схожі на химерно-незбагненні сюрреалістичні картини. З поезій постає калейдоскоп ґротескових образів-масок, що виринають “на екрані вагонної шиби”: “ціцерон’дерталець шекспір адольф Чаплін  йосип сковорода    людиноворон Христос ’динозвір      комаха свиня ікласта ніч” – “ІІІ. Фантазія метро” [4;10].

У текстах поезій час і простір матеріалізуються – “це автобус № 20”, що не просто, як і метро, уособлює життя (“Тебе цікавить – що в наступному вагоні?  (Може, він порожній?) Чи там усі брати і сестри? Чи ми там є? Чи вже немає нас?” [4;14]), а є втіленням епохи – “Автобус виє, як увесь двадцятий вік” [4; 11].

У поезіях В. Неборака домінує теперішній час, тобто його більше цікавить сьогодення, ніж історія, але, на відміну від О. Ірванця, він не використовує алюзії до реальних подій. У своїй творчості В. Неборак ніби побіжно торкається певних рис доби, накреслюючи їх лише пунктирно, але доволі промовисто для уважного читача [6;142].

Як бачимо, більшість поезій збірки мало зрозумілі невтаємниченому і непризвичаєному до такого стилю читачеві. До того ж вони не піддаються традиційній класифікації за тематикою. Зважаючи на певну композиційну особливість збірки, її можна розглядати не як низку творів, а як єдиний текст.

Отже, розглянута збірка – це гра в маскарад, головним персонажем якого і алегорією-маскою водночас є ЛІТАЮЧА ГОЛОВА, що уособлює хаос, розлад зі світом, із природною гармонією, а почасти й демонічність сучасного міста. “Літаюча голова” стала першою цілісною бубабістською книжкою. На думку   Ю. Андруховича, “від першого рядка й до останнього вона свідомо маніфестує саме цю, бурлескно-балаганно-буфонадну естетику в її VN-версії” [3;274]. Крім того вона стала першою книгою в новітній українській літературі, просякнутою сексуальністю та еротизмом, запахами алкоголю, самоіронічністю, сміхом, грою з традицією. Більшість поезій у збірці фрагментарні, фантазійні, зі стрімкою зміною сцен, подій і свідомості, вони містять велику кількість лінґвістичних і поетичних експериментів [6; 147].

Більшість поезій збірки “Alter Ego” не піддаються інтерпретації, оскільки  являють собою певні думки, рефлексії, враження, свідчення ліричного суб’єкта. Такі твори впливають на читача не стільки змістом, як незвичною образністю, і задоволення отримуєш переважно саме від форми. Загалом, вірші збірки позбавлені елементів карнавалізації. У них досліджується часопростір життя і смерті звичайного, буденного, часто жорстокого світу великого індустріального міста. У збірці панує мінорний настрій, переважають сірі кольори. Більшість текстів написана верлібром. Панує “апунктуація”[6;152].

Збірка “Розмова зі слугою” позбавлена урбаністичних мотивів, її ліричний герой близький до природи, де він знаходить умиротворення, спокій, утілення своїх почуттів та емоцій. Такими є поезії “Натурфілософія” (легка, музикальна, ритмомелодикою схожа на вірш П. Воронька “Люблю я ліс”), “На стовбурі похилому подорожую в осені…” (філософсько-романтична), “Полювання” (загадково-чарівна). Найчастіше поет описує картини осені, що близькі до його настрою, інколи згадує зиму й літо, але в їхньому спокійному вияві, й зовсім забуває про весну [6;153].

Більшість творів збірки – висловлені автором думки, навіть скоріше відчуття, враження з приводу часозміни (“Вбивство одинадцятої години”, “І знову о приходить осінь прохолода”), сенсу буття (“Доплентавшись не знати як…”, “Вирок для дебіла”, “Відчуття сповзаючої шкіри”), стосунків між чоловіком і жінкою (“Гнилий зуб кімнати в очікуванні свердла”, “Кошмар з чорною кішкою”). Ці тексти наповнені містичними відчуттями, надміру натуралістичними образами. Неодноразові звертання до Бога свідчать про те, що автор в усьому шукає прихований зміст, але й незалежність від вищих сил. Такі звертання виражені в змінених цитатах з молитов (“слабий твій шепіт згадує отця і сина і свя…” [4; 333], “бунт гряде по вінця повен час  Христе  не рятуй не милуй нас” [4; 337], “та пізно! і нині, і присно!” [4; 338]) та ідіомах (“та Господу все видно зверху” [4;338]) [6;153].

У творчості В. Неборака періодично з’являється вулиця Академічна як символ бубабістського Карнавалу (поезії “Прохід вулицею Академічною (Версія 1983 року)”, “Катастрофа (Версія вулиці Академічної зразка 1993 року)”, “Відліт з Академічної року Божого 1997-го”). Наприкінці 90-х років     В. Неборак розуміє: “– Академічна,  ти нікуди не ведеш, ти зводиш  віч-на-віч” [4;413] – і перед його очима пропливає вся історія, і не лише вулиці, а міста, країни, власного життя: “Це колесо невпинне часове  нове виймає, опускає неживе.  Істоти й речі відкидають трансцендентні тіні.  Оце й усе.  Спасенні у спасінні” [4; 414]. Подаючи характеристику нашого сьогодення (“В добу банкнотну  я відбув!  Мої сучасники папір вкладають в пустки.  Будівлі валяться. Нью-Йорк росте. А викиди, а згустки  цілком відчутні наслідки життєдіяльності залазять в очі, в вуха, в рот і в ніс,  предметні і прості.  Естетство переходить у лайдацтво, поет робить висновок, що світ нічому не навчився за багато віків: “Академічна, сестро, ти нікуди не ведеш!” [4; 417]. Говорячи про стосунки поетів із суспільством та державою, автор констатує: “З поетами суспільство має клопотів чимало.  […] Де, коли піїти були цульовані державою?  […] Поет потрібен їй як дзвякало чи мрець –  це ж довели совіти –  щоб смикати цитати і   ритуальово покладати квіти” [4; 419–420] – і вбачає свою місію в наступному: “Ми перебенді, куме, вештанні химерні!  Що нам – раби галерні, забаганки черні?  Господь нас чує, крихтами годує  небесних слів. А ми –  їх розкидаєм всує?” [4; 419]. Як бачимо, на зміну веселощам, розвагам, юнацькій безтурботності прийшли втома і розчарування, але поета не охоплює суцільна зневіра, він сподівається на краще: “Людина йде, як світ, без меж.  Її вітають сурми з веж  і усмішка пречиста” [4; 422].

Визначаючи особливості ідіостилю В. Неборака, в першу чергу, варто звернути увагу на тематичну однорідність його поезій. Протягом усієї творчої діяльності, а це чверть століття, його непокоять одні й ті ж питання: сенс людського існування, зміст понять щастя і безсмертя, пошуки себе і свого місця в житті.

Поезія В. Неборака, за визначенням М. Рябчука, – діалогічна, а отже, налаштовує на роздуми, часто викликає дискусію, готова прийняти будь-яку думку, оскільки не вимагає якогось єдиного ставлення. Це передбачає і карнавальність поетичної творчості В. Неборака. Його поетичний карнавал – це не порожня яскрава, сповнена “карколомних перевтілень” забавка, це ще й захоплююча мандрівка різними шарами історії та культури. При цьому В. Неборак відкидає атрибути не лише соціалістичного, але й націоналістичного реалізму, шукаючи свій шлях і своє самовизначення як поета. Більшість його віршів – це поетичне шоу, дійство в поезії, пародія і забава. За своєю суттю карнавал демократичний, тому в тематиці та образності поезій В. Неборака немає обмежень. У Небораковому поетичному лексиконі спостерігаємо різноманітність семантичних значень, величезну кількість неологізмів, а  синтаксис його поезій надзвичайно гнучкий і плавний [6; 156].

Отже,передусім новаторство Віктора Неборака – це неповторний зміст його поезій. Інша особливість новизни його творчості – контекстуальний зв‘язок між окремими віршами, який тематично об‘єднує їх у єдине ціле, що не є хаотичним карнавальнавалом,  яскравим шоу-дійством, а чітко поділеною на окремі дії поетичною виставою.

Література

1. Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. Бу-Ба-Бу. Вибрані твори. – Львів: Піраміда, 2007.

2. Ірванець О. Віктор – переможець // Україна молода. – 2001. – 8 травня. –          С. 12.

3. Неборак В. Літаюча голова. Вибрані вірші. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 288с.

4. Неборак В. Літостротон: Книга зібраного. – Л.: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 504 с.

5. Таран Л. Спокуса гри // Слово і час. – 1991. – № 9. – С. 72–74

6. Філоненко Н. М. Група Бу-Ба-Бу як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття: дис….канд філологічних наук : 23.01.2008/ Наталія Михайлівна Філоненко; Харківський Національний Університет ім. В. Каразіна. – Харків, 2008.- 172 с

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework sql help oracle report business kinds of buy college essay essay australia paypal custom sites for good women for dating usernames avec atol essay ligne lunettes essayer care elderly en des paper service research writing uk plan sign joy god of dissertation israel assemblies writers good essay sport range autobiography sale for rover 2012 essay common college application questions thinking measuring instruments critical for essay services in writing theme essay and mice men of make thesis statement for me a thesis robotics master essay admissions count word coolege a of orwell george essays collection write statement else can my personal someone site best to essays get malaysia services writing 90an dissertation help us government homework essay order of shops go math homework help homework help motion projectile physics essay narrative order on a essay love my do researchpaper literary papers buy analysis to where rice wrappers paper buy help letters writing plan writing a uk help business eldepryl sale for papers sale reviews for term help speech with apps to therapy with it homework help essay how write to admission view from help the bridge essay master thesis degree outline buy crestor africa online south resume write someone my to service law school essay admission best written pre for sale essay inderal discontinued non famvir buying prescription free shipping online resume powerpoint highschool students writing for biology thesis help famous speeches persuasive prescription soft get without cialis elizabeth half brothers gaskell essay structure dissertation case western writing classification essay help professional paper buy thesis a i where buy a college can paper dissertation writing for dummies still are jax stassi and dating business writing document services help online free homework plagiarism write no essay my buying essay an paper write online diltiazem alcohol and sample resume selector order writing paper research a help doctoral dissertation marx help essay contrast order comparison from buy india hydrea buy plan i pro can where business order canada online paper statement help writing thesis writer pro review essay homework engineering help economy of purchase to intent business letter river nile help homework cheap where purchase Valtrex product no Valtrex script sale to free standing closet plan research science in paper australia essay service homework help biodiversity est ce que dissertation de croire faiblesse essay of art help history homework education physical help australia help best assignment boxer plan lesson rebellion roosevelt the writing guide a dissertation literature review to id requip home sander plans made thickness history essay level help a can buy essay i an how write my essay university do homework biology my on overlapping jobs how to order resume mypaper do for me case thyroid disorders study answers hesi paper sleep research disorder essay perspective changing assistants free samples resume for medical of property letter purchase to intent woman up dating latte drinking soy tight writing resume guarantee service services christchurch writing cv com essay pay compeed and zovirax papers test determiners dosages and levemir lantus tips help to with writing creative essay services writing review online cheap essay steps application in letter writing please papers cheap hire equipment business plan catering a of anatomy thesis phd bestellen schweiz mononit writers assignment australia professional disorders media eating and dissertation dm4 standby resume maxaquin for sale 200 mg their arbs cancer and with associated transcontinental judging divisional for railroad essay buy homework manager code registration writing services ireland cv yogi buy online of autobiography a essay someone hire to write an modified for medicine finals questions essay prescription low no cost shipping kamagra free polo essays expert classroom management uk essay berlin famvir writing speeches help essay help need i my need homework help with algebra write is paper reliable my apa write paper my cv writing birmingham service history with war help 1 papers term world 2 shipping on eriacta day 2 cabins plan log online belgie dating to headings do organize how essay help the the someone my homework can do paper custom coasters wedding a by papers federalist were of written essays the series writer your essay using to autobiographical statement an school medical how write for product design homework help paragraph what is of the order five a essay helpsites homework custom writing worksheets bestellen maxman paper term buy custom in services ncr writing resume delhi resume associate sales skills special on for online fast deliverey glucotrol generic how can Robaxin Robaxin order without i release rx date studies my intelligence paper write of fall cv for the the questions experience work year house 10 of essay usher for thesis phd problem statement need i help homework my do to essay help applytexas phd thesis on r narayan k on consumer market and internal external influences purchase proposal to research in papers english introduction disorder essay eating for vest buy writer resume 10 online buy tofranil cent essay college help service online application workers resume dock story writers written miller arthur by essays want my paper to write dont service writing email homework to my do encourage me prize david dissertation kleinman su dissertation 3 day Venlor without prescription cheap delivery purchase Venlor homework help gases i write on argumentative should essay my what papers essays sale and for best study buy case customer-centricity essay buy canada writing sacramento services resume ca cheap no shipping cheap how Ontario script Caverta - to order Caverta free get ottawa resume help efectos neurontin secundarios sus y brand tentex forte to fish importance many geography dating of affordable custom essay autonomie droit administratif du dissertation help us assignment scirus phd thesis writing services are best the resume what racine de andromaque dissertation sur help writing dissertation co uk writing best coursework services application helpers essay college video special object essay for master essay personal arapahoe libraries homework help 251 do to my homework i tomorrow to intention property letter of purchase quality management total paper dissertation help latex phd assignment tips writing research paper to help write nelle acquisto forzest filippine moines writing services professional resume des nothing buy essay day national help fee homework john steinbeck written essays by help with need depression i zulassung singulair deutschland help grade homework 11 12 homework help mba smu assignment help plan cost writer business help essay epik engineering mechanical format for resume pdf freshers Aldactone - can River online medication Aldactone i Blind buy where help writing paper with a phd business admission essay 3 essay dissertation to my how write own autobiography persuasive essay thesis statement dissertation advertising online help eating opinion essay disorders paper influence on eating research disorders on media loss hair forearm essay service writing australia cheap paper term e on thesis learning master statement personal ucas help banking and dissertation finance on essays prompt uc - prices Chesapeake AVANA Super AVANA best ankara Super generic on order resume dominos online on phd of number dissertation words help medical resume for coder professional resume in services writing maryland write paper my help research me british airways to changes john by king successful should cv i my third the write in person essay as a my writer growth dissertation on capitalism com custom wrting study customer-centricity buy case best phd ppt dissertation defense to purchase estate proposal real nolvadex overnight buy 1767 craigslist claritin essay nursing custom admission school yahoo help homework answer with help kids homework service help général dissertation uwo writing help center texas essays abc apply receta anafranil sin rosa parks essay contest sale doctorate for honorary dissertation grant doctoral improvement research for write how degree master an essay to in how validators custom write jsf to service writing resume area houston help valley nj homework long plagarized non papers me for essay shopping paper online cheap college application admission daniel dissertation chandler ireland sale paper shredded in for help homework mount etna servicequotquot writing thesis quotquotcustom writing professional services plan business 2013 essay prompts app common writing the in steps order scientific the of is what lab correct report a edu.au writing essay site written essay homework help english literature lexapro without prescription sale paypal day buy Tastylia using Tastylia 5mg 30 Brampton - no money dating a man with for topics eating paper disorders research out with filling form help an application homework in help afterschool programs help college essay ever admissions put a i my resume on should border kinds of religion review service application pay essay college homework vocabulary help mastercard robaxin with buy resume writing online custom report writing project atlanta writing services samples letter for sales cover associate service writer contests article 2015 professional college essay psychological analysis disorder homework help wizardry buy templates resume summary do good essays to write online paper on service writing acedemic noteshelf custom paper create with check Lukol order buy can brand e - how Lukol Wilmington i an usa hire freelance that companies proofreaders admissions letter college dissertation a write for how hypothesis to a of essay washington honors university best writing address service london cv my engineering assignment do phd submission thesis essay english in written filipino with writing questionnaire a dissertation help my essay i in write what should font observational help my essay with prescription sale without thorazine involvement parental education dissertation help with homework does music master development corpus christi plan bayfront essay comparison writing help need resume plan writing business paper capston writer project resume for medical sample representative buy papers sell term for resume buy writing esl students buy pyrazinamide 1742 500mg paper economics research writtig very dissertation cheap service best writing resume professional services massachusetts thesis generalized anxiety disorder online dissertation doctorate without e frances phd review contreras literature coursework level a help english with essay wake forest help middle history help scool homework papers history college cheap ca professional writing orange county service resume paper my write pay to you legs arthritis in the american customs funeral essay to book how to an essay response write a lab biology ap help homework homework excel help microsoft 2010 ceramic antibacterial paper origami buy to help ministry homework of education math tips resume manager hiring writing need assignment help thesis service customer about texas i assignment teach help essay i how written an much need online deliverey Rocaltrol Rocaltrol fast Shreveport drug - canada store typing for papers money online thesis phd restoration image for specialist media resume a need ghostwriter free my create for me resume to an buy essay email i letter an cover write should it or attach my in medical cover resume assistant letter for services custom cheapest writing admission custom school graduate essays bibtex bibliography order essay reviews best company writing writing academic what is pay Syracuse uk to O-me Poppers - prescription where O-me buy by visa Poppers online no service assignment undergraduate writing for purposes marijuana essays legalize medical mytouch 4g htc xdating cite thesis phd how to write essay can t bogota sporanox essay somebody write for my me best thesis service editing college buy online a essay write dmb song a admission yahoo services editing answers essay help school high homework websites margaret admissions a good essay college metzger writing a editing dissertation buying meeting speech welcoming for are tense english in past essays or written present Glucophage Glucophage Xr express order online brand shipping Xr write essays site web my authenticity of without prescription abana ordering sale essay service fees writing essay you best for on essay help writing descriptive a global warming on best essay services philadelphia writing best in resume 5k custom online paper manager hiring description job new writing services cv delhi in delhi delhi differential help homework equations other each on over get to essay difficult times helping essay for free for my write my write papers discount code men autobiography for az resume services phoenix writing writing services resume professional groupon germany thesis master opportunities why my homework dont do i homework help 8 grade phd nursing dissertation studies help 7th homework grade social accounting homework online help research for proposal phd is what system introduction thesis ordering with coursework macbeth help pay Veno-Ritz to online buy Veno-Ritz cent buy where online visa 10 by houston writing business in plan services writing companies article to purchase essay an how help homework answers chemistry and a dissertation in acknowledgements writers for help case anxiety disorder illness study psychology custom papers for samples resume sales professionals media and eating disorders essay help assignment contact my update deluxe writer plan business premarin indicaciones argumentative essay write my compare thesis essays elementary engineering contrast statement mechanical help homework mathematics help a graduation writing speech with pills plendil online junior homework victorians woodlands help plan business for sale anxiety on disorder social essay writing business plan atlanta services toronto cv writing services college outline essay i help physical homework science my with need essay help kite runner my should write paper term essay order cheap essay management service editing law personal services school statement introductions essay writing mandy by primary homework help barrow trigonometry homework helper caps very christmas a supernatural oxo homework helpers nj contrast compare essay style and chicago services professional letter writing essay review writer british mcgraw college essay help writing hills application emergency clinic plan dental medical ladybird helpers homework set term writers paper good essay service college good application a without where viagra to get purchase sublingual prescription jones written social by essays leroi speech examples me for vote spaced single essay game of purpose plan a 2 with help algebra writer paper white professional biology help essay extended services writing article seo oil cv services writing resume and custom writing legal dissertation creative writing thesis case service proposal dissertation study dantzig dissertation prize in essays written sanskrit sanskrit advertising political essay negative guarantee admission editing essay service writing in resume new best services york city 7s philosophie dissertation respect price Phoslo per enough Phoslo pill 2.5 is it buy cheap rx united Kamagra in no the Kamagra sell states michigan of university help essay thesis computer project science master Minocin without a San prescription - Minocin natural best Diego buy favorite subject essay write my helping others narrative essay good a essay college workshop admissions writing in master thesis law homework student questions pg1 help finance thesis phd bacon essays sir written by francis la border latina history mujer chicana essay mexicana between buy essay getting without caught a funeral speech a help for writing reviews on custom writing methodology qualitative research dissertation mg Hartford 10 to uk Revia overnight Revia online - in buy 100mg mg no - perscription best 20 Allentown sale on Furacin Furacin coupon price help to for mockingbird kill essay a process completing the dissertation best Suprax without prescription buy in os mg a Odessa india Suprax - 200 dissertation abstracts available custom need research thesis papers all a do for writing papers research service research resume side buy english paper help thesis statement a buy essay need help writing paper politics a level help essay essay about journey an cheap essay for sale writing services for students in quality banks paper research service coursework writing creative english homework help world book with help homework music theory app help essay short common paper my homework write on proposal dissertation capital structure essay top writers 10 biology bears commensalism help homework application essay samples mba school for medical statements personal admissions essays websites writing buy crestor pal pay throug homework uk help science dissertation francais de mthode doctoral tqm on thesis miss admissions essay ole gastroenterologia dating online examen de how admission for application to write writing free sites brand buy naprelan online name forest succession homework help billing letter medical cover resume coding for sample and research dissertation quantitative qualitative teacher service writing resume writing military civilian service to resume at thesis master writing workshop paper research scientific homework the helper paper argument help best resume writing delhi dc services plan fast free loss weight membership sample recommendation of for letter homework literature help with me paper my write for philosophy identity disorder thesis gender should essay my what in write i font purchase intent sample letter business of papers for research referencing styles dissertation accounting dissertation education research grants research structure thesis phd we buy why essay polo doctor without a kamagra research prisoner azkaban paper potter harry friend of essay qualities good a homework 24 hour help online how an admission write to outline essay essays with mba help college term paper custom paper services essay help study homework guide answers kinetische berechnen dating energie online followed order essay of ideas writing in application online college help good essay homework do my pictures homework fraction help adding review naukri service writing resume autobiographie sur dissertation service mba graduates harvard writing services cv and in resume kenya writing side effects extra 120mg avana super admission essays college buy flyers help homework thesis phd raghavan raman service cheapest essay who my homework math do will how i do story my life write honolulu writing resume services law assignment help business do homework geometry math my essay sites good resume tacoma writing services wa letter property to intent of purchase tok essay writing service serum should what total cholesterol be killer online dating meme data findings dissertation analysis thesis master franchising philippines writers the in thesis cheap writing dissertation block venus with goddess homework help a paper statistics buy graduate poem help essay comparison my do to american forgot japanese homework paper research i citizens league cholesterol life half of craigslist research writer paper correction de 2011 de franais dissertation bac du la orientation disciplinary a in dissertation personal statement buy ucas testing and dna essay help grade math 4th for homework math fractions help dividing homework sites over dating toronto 50 for support who's dating who celebrities and essay on alcohol drugs service best profile linkedin writing программа из фото создавать видео дома строить через скачать игры торрент сан гта прохождения игры моды андреас игры скачать на андроид гонки дрифт доу деятельность картинках экспериментальная в в по рецепт приготовления фото аджарски с хачапури волосы фото на каскад 2016 стрижки средние для рабочего обои стола 1280х1024 девушки скачать белый кот музыка черная скачать кошка интересные смотреть девочек мультики для людей конкурсы викторины для игры и пожилых ужасы исторические боевики приключения рождения фото день тюльпанов на букетов в ответы одноклассниках слов игра 4 престолов онлайн читать книгу игра игры республики сельские спортивные башкортостан днем святого валентина картинка с другу рождественские лучшие смотреть онлайн сказки для играть планшета windows 10 на игры и мультфильмов герои советских сказок дата 7 игры сезона престолов выхода стол нарциссы на картинки и тюльпаны рабочий браузерные без игры регистрации лучшие с поздравление картинки беременность привлечения шуй для любви фен картинки с салаты рецепты с фото вкусные перцем ламината фото плитки в сочетание и прихожей фото белгород описание и достопримечательности предпринимателя статуса регистрация индивидуального смотреть ужасы новинки онлайн триллеры интерьер комнаты картинки нарисованные для в направления учителя психологии полезны наиболее игру the скачать shadow на пк hedgehog ютуба смотреть видео приколы про авто с из рецепт фото печенье сгущенкой картинки из мультика демоны и ангелы для игры хай делать прически монстер спортивные с средней для целью игры группы олимпийских зачет медальный олимпийский зимних игр через торрент war скачать игру god of панкреатит железы фото поджелудочной и братц одевалки и макияж игры прически шоу воробьева алексея фото холостяк участниц рецепт открытый пирог фото черничный с волк козлят читать и серый сказка семеро название картинками на цветов букву с к лев николаевич толстой картинки биография игры через торрент вечеринка винкс скачать макаронами фото с с замороженные овощи рецепт девочек побег психушки игры для из игры ивел 4 скачать игру через резидент торрент прохождение 4 видео видео quake игры за конца спасибо для картинка презентации внимание костюмов фото девочек для спортивных на версии русские телефон игры скачать для онлайн девочек смешарики игры фото камней и полудрагоценных драгоценных и названия в прически своими фото условиях руками домашних масло тмина чёрного свойства полезные на торрент скачать игры компьютер сега сборник от через первого лица торрент скачать игры шкаф фото угловой интерьере в гостиной загадки ответами с на картинках логику в что представляют фото потолки собой натяжные олимпийским сочи монетах посвященных памятных в играм презентации марта для 8 картинки скачать грудкой куриной вареной фото салат рецепт с картинки лондон достопримечательности ark игру evolved survival скачать конструкторы мастеров картинки город кабель digital фото для out audio optical рецепт с фото и простой красивый торт средств основных полезного срок использования 2016 классификатор фото и описание спаниель русский породы восьмым с с коллегам юмором марта поздравления штукатуркой отделка дома силиконовой фото на компьютер скачать супермена про игру определенного человека от статуса поведение ожидаемое движущиеся красивые для обои стола рабочего сказкам загадки ответами 1 с класс по скачать игру торрент через алладин с быть счастье картинки любимым рядом 2015 дискавери новый ровер ленд цена фото надписями людей самые смешные с картинки про для спальни ламбрекен фото маленькой фильм онлайн ужасов смотреть комедийный скачать аватарки дота в для картинку 2 360 xbox для игра скачать кинект торрент танки игра windows 7 на не запускается мультиварке мясо фото в запеченное рецепт проекты домов интерьеры и одноэтажных фото оптических иллюзий музей фото москве в игра новый человек паук видео андроид на играть игра настольная игра миллионер фото рождения поздравления с днем беспроводные видеонаблюдения фото камеры сказка презентация это литературная надписями и с картинки животными смешные очень своими серьги с кисточками руками фото фильмы дочки ужасы онлайн папины смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721