Творчість Віктора Неборака – неповторне явище в українській літературі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Віктор Володимирович Неборак (9 травня 1961) — поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, есеїст. Живе і працює у Львові. Учасник літугрупування Бу-Ба-Бу, майстерні «Пси святого Юра».

Автор поетичних збірок «Бурштиновий час» (1987), «Літаюча голова» (1990), «Alter Ego» (1993), «Розмова зі слугою» (1994), «Епос про тридцять п’яту хату» (1999), незавершеного роману «Пан Базьо та решта».

Неборак був, як сам зазначає в автобіографії, «рецитатором власних текстів, продюсером поезіо-химеро-рокдійств, концептуалістом кількох фестивалів і рушень». Микола Рябчук вважає, що «поетичний карнавал Віктора Неборака — це ще й добре організований спектакль, з прекрасною режисурою… з питанням з-поміж питань у кінці, в останньому вагоні карнавальної кавалькади, питанням, заради якого, можливо, й розігрується все це дійство».  З середини 1990-х років найпомітнішим з літературних проектів В.Неборака є «Третє тисячоліття» — серія літературних вечорів у Львові, до участі в яких запрошуються «письменники наживо», а сам автор проекту поєднує організаційно-продюсерські функції з функціями ведучого і співрозмовника.

Поетичну творчість Віктора Неборака переважно розглядають у ширшому контексті літературного угруповання Бу-Ба-Бу, куди, крім нього, належать також Юрій Андрухович та Олександр Ірванець. І справді, Неборак є одним із співзасновників цього угруповання, творцем самої його назви (абревіатура від запропонованої Андруховичем тріади «бурлеск — балаган — буфонада»), а в пародійно-іронічній бубабістській ієрархії Неборак носить звання Прокуратора [1;297].

Поезія Віктора Неборака стала новаторською завдяки своєму змісту. Новизна виявлялася не тільки в українському поетичному середовищі, а і в середовищі Бу-Ба-Бу. Автор першим виводить на поверхню проблему буття творчої особистості у кризовому суспільстві. На відміну від інших поетів ця проблема міститься у кожному вірші. Віктор Неборак майстерно вводить її в текст, перекидає у підтекст, і майже завжди залишає підняту проблему невирішеною, за постмодерністською традицією, заставляє читача думати і залишає його розгубленим.

Він є, як стверджує Ілля Ільїн, справжнім теоретиком мистецтва. Його образи чіткі і багатогранні, з багатим внутрішнім світом і з нереалізованими прагненнями. У кожній поезії у більшій чи меншій мірі показане соціальне тло, на якому розвивається дійство, формується той чи інший образ. Іноді це тло стає головним героєм, як от у циклі «Генезис літаючої голови». На поверхню випливають психологічні аспекти людини, про які не прийнято говорити вголос, про які не прийнято зізнаватись навіть самому собі. Більшість його поезій не містить логічного завершення і, як правило, не потребує його. Вони, як життя, тривають і тривають, і ніхто не знає, що буде завтра. Це реальний стан суспільства у час написання цих віршів. Він в однаковій мірі торкається будь-якої особи, яка жила у ньому. Але творчі люди переживали все, що відбувається, найбільш чуттєво. Саме це вдалося відобразити Віктору Небораку у своїх поезіях. Емоції, переживання, намагання осмислити зовнішній світ крізь призму власної душі – головні риси ліричного героя, який не може змінити дійсності, але змушений у ній жити, приймати її такою, якою вона є, сприймати власний дискомфорт як неминучість.

Іронія в його творчості м’яка і майже непомітна, на відміну від поезії інших бубабістів. Вона захована десь глибоко в контексті. Щоб її помітити читачеві необхідно проникнути у філософський зміст, проникнутися епохою, про яку ненав’язливо натякає соціальне тло, і тільки після цього перед ним постане цілісна картина авторського бачення життя.

Дивлячись на зміст творів з позиції сьогодення, читач розуміє, що психологічні проблеми соціуму залишилися ті ж самі, які були двадцять чи тридцять років тому: політична заангажованість, невпевненість у завтрашньому дні, брак спілкування і часу для особистого життя, одноманітність буднів.

Юрій Андрухович писав про творчість Віктора Небораки: «Найкращою реакцією слухача на вірш у першій половині ХІХ ст. був плач. Поезія не мала сенсу, якщо не могла довести аудиторію до сліз. Плакати – означало якнайінтенсивніше насолоджуватися поетичною чуттєвістю.

Від другої половини ХХ ст. новим виявом поетичної чуттєвості стає сміх. Напевно, причини цього полягають у загальному відході інтелектуального та мистецього дискурсів від нарочитої показної серйозності й пафосу, інакше кажучи в домінування чогось, що було назване, «постмодернізмом», і що , як кожен інший красивий симулякр, від надто частого й безглуздого вживання поступово перетворилося на лайку. Принаймні, на час виходу «Літаючої голови» усе це у нас лише починалося, то ж і цю книжку було проголошено зразково-постмодерністською. До цього легко доштукуваласяя свіжо перепрочитана прибудова з Бахтіна, Рабле, карнавалу, народної сміхової культури, а відтак – то була пора національного відродження – української національної версії всього раблезіанства.

Це тягло за собою не стільки занурення у традицію, чкільки гру з нею.

Тому «Літаюча голова» – це летюче бароко, це необароко, це необароко» [1;50-51].

Перша самостійна збірка Віктора Неборака явила читачеві еталон вільної, нікому нічого не винної й не зобов’язаної поезії, якої ще бракувало у другій половині 80-х років.

В. Неборак з особливою увагою ставиться до композиції збірки, тому не випадково О. Ірванець відзначив, що “це були не поодинокі добрі вірші, а концептуально скомпонована книжка, продумана від першого до останнього рядка” [2;12]. Критики справедливо називають цю збірку синтетичною, стильово не одновимірною, не одноманітною, оскільки в її основі – гра на  контрастах – “низьке” змішується з “високим”, “потворне” з “прекрасним”, а поетика книги представлена і бароковими тенденціями, і постфутуристичними, і неоавангардними [5;73].

На час виходу “Літаюча голова” була досить популярна, на вірші з неї було написано багато пісень, що підштовхнуло критиків назвати це явище “рок-поезією”, хоча у цьому феномені є ще одна складова – “маскультівський” характер цієї лірики. Він знайшов утілення в епатажно-задерикуватій інтонації, зухвалій, брутальній лексиці, “пікантній” образності, що, в свою чергу, переплітається з культурологічними алюзіями, як поверхневими, так і прихованими. Ще однією особливістю поезій “Літаючої голови” є її театральність, тому чимало творів В. Неборак називає шоу. Ці тексти призначені для сцени, вони звучать краще, коли їх виконує автор (чудовий декламатор), або взагалі коли вони читаються вголос.

Цикл, що відкриває збірку, має підзаголовок – “віршоване шоу”. Його, як і збірку загалом, складає низка віршів, які схожі на химерно-незбагненні сюрреалістичні картини. З поезій постає калейдоскоп ґротескових образів-масок, що виринають “на екрані вагонної шиби”: “ціцерон’дерталець шекспір адольф Чаплін  йосип сковорода    людиноворон Христос ’динозвір      комаха свиня ікласта ніч” – “ІІІ. Фантазія метро” [4;10].

У текстах поезій час і простір матеріалізуються – “це автобус № 20”, що не просто, як і метро, уособлює життя (“Тебе цікавить – що в наступному вагоні?  (Може, він порожній?) Чи там усі брати і сестри? Чи ми там є? Чи вже немає нас?” [4;14]), а є втіленням епохи – “Автобус виє, як увесь двадцятий вік” [4; 11].

У поезіях В. Неборака домінує теперішній час, тобто його більше цікавить сьогодення, ніж історія, але, на відміну від О. Ірванця, він не використовує алюзії до реальних подій. У своїй творчості В. Неборак ніби побіжно торкається певних рис доби, накреслюючи їх лише пунктирно, але доволі промовисто для уважного читача [6;142].

Як бачимо, більшість поезій збірки мало зрозумілі невтаємниченому і непризвичаєному до такого стилю читачеві. До того ж вони не піддаються традиційній класифікації за тематикою. Зважаючи на певну композиційну особливість збірки, її можна розглядати не як низку творів, а як єдиний текст.

Отже, розглянута збірка – це гра в маскарад, головним персонажем якого і алегорією-маскою водночас є ЛІТАЮЧА ГОЛОВА, що уособлює хаос, розлад зі світом, із природною гармонією, а почасти й демонічність сучасного міста. “Літаюча голова” стала першою цілісною бубабістською книжкою. На думку   Ю. Андруховича, “від першого рядка й до останнього вона свідомо маніфестує саме цю, бурлескно-балаганно-буфонадну естетику в її VN-версії” [3;274]. Крім того вона стала першою книгою в новітній українській літературі, просякнутою сексуальністю та еротизмом, запахами алкоголю, самоіронічністю, сміхом, грою з традицією. Більшість поезій у збірці фрагментарні, фантазійні, зі стрімкою зміною сцен, подій і свідомості, вони містять велику кількість лінґвістичних і поетичних експериментів [6; 147].

Більшість поезій збірки “Alter Ego” не піддаються інтерпретації, оскільки  являють собою певні думки, рефлексії, враження, свідчення ліричного суб’єкта. Такі твори впливають на читача не стільки змістом, як незвичною образністю, і задоволення отримуєш переважно саме від форми. Загалом, вірші збірки позбавлені елементів карнавалізації. У них досліджується часопростір життя і смерті звичайного, буденного, часто жорстокого світу великого індустріального міста. У збірці панує мінорний настрій, переважають сірі кольори. Більшість текстів написана верлібром. Панує “апунктуація”[6;152].

Збірка “Розмова зі слугою” позбавлена урбаністичних мотивів, її ліричний герой близький до природи, де він знаходить умиротворення, спокій, утілення своїх почуттів та емоцій. Такими є поезії “Натурфілософія” (легка, музикальна, ритмомелодикою схожа на вірш П. Воронька “Люблю я ліс”), “На стовбурі похилому подорожую в осені…” (філософсько-романтична), “Полювання” (загадково-чарівна). Найчастіше поет описує картини осені, що близькі до його настрою, інколи згадує зиму й літо, але в їхньому спокійному вияві, й зовсім забуває про весну [6;153].

Більшість творів збірки – висловлені автором думки, навіть скоріше відчуття, враження з приводу часозміни (“Вбивство одинадцятої години”, “І знову о приходить осінь прохолода”), сенсу буття (“Доплентавшись не знати як…”, “Вирок для дебіла”, “Відчуття сповзаючої шкіри”), стосунків між чоловіком і жінкою (“Гнилий зуб кімнати в очікуванні свердла”, “Кошмар з чорною кішкою”). Ці тексти наповнені містичними відчуттями, надміру натуралістичними образами. Неодноразові звертання до Бога свідчать про те, що автор в усьому шукає прихований зміст, але й незалежність від вищих сил. Такі звертання виражені в змінених цитатах з молитов (“слабий твій шепіт згадує отця і сина і свя…” [4; 333], “бунт гряде по вінця повен час  Христе  не рятуй не милуй нас” [4; 337], “та пізно! і нині, і присно!” [4; 338]) та ідіомах (“та Господу все видно зверху” [4;338]) [6;153].

У творчості В. Неборака періодично з’являється вулиця Академічна як символ бубабістського Карнавалу (поезії “Прохід вулицею Академічною (Версія 1983 року)”, “Катастрофа (Версія вулиці Академічної зразка 1993 року)”, “Відліт з Академічної року Божого 1997-го”). Наприкінці 90-х років     В. Неборак розуміє: “– Академічна,  ти нікуди не ведеш, ти зводиш  віч-на-віч” [4;413] – і перед його очима пропливає вся історія, і не лише вулиці, а міста, країни, власного життя: “Це колесо невпинне часове  нове виймає, опускає неживе.  Істоти й речі відкидають трансцендентні тіні.  Оце й усе.  Спасенні у спасінні” [4; 414]. Подаючи характеристику нашого сьогодення (“В добу банкнотну  я відбув!  Мої сучасники папір вкладають в пустки.  Будівлі валяться. Нью-Йорк росте. А викиди, а згустки  цілком відчутні наслідки життєдіяльності залазять в очі, в вуха, в рот і в ніс,  предметні і прості.  Естетство переходить у лайдацтво, поет робить висновок, що світ нічому не навчився за багато віків: “Академічна, сестро, ти нікуди не ведеш!” [4; 417]. Говорячи про стосунки поетів із суспільством та державою, автор констатує: “З поетами суспільство має клопотів чимало.  […] Де, коли піїти були цульовані державою?  […] Поет потрібен їй як дзвякало чи мрець –  це ж довели совіти –  щоб смикати цитати і   ритуальово покладати квіти” [4; 419–420] – і вбачає свою місію в наступному: “Ми перебенді, куме, вештанні химерні!  Що нам – раби галерні, забаганки черні?  Господь нас чує, крихтами годує  небесних слів. А ми –  їх розкидаєм всує?” [4; 419]. Як бачимо, на зміну веселощам, розвагам, юнацькій безтурботності прийшли втома і розчарування, але поета не охоплює суцільна зневіра, він сподівається на краще: “Людина йде, як світ, без меж.  Її вітають сурми з веж  і усмішка пречиста” [4; 422].

Визначаючи особливості ідіостилю В. Неборака, в першу чергу, варто звернути увагу на тематичну однорідність його поезій. Протягом усієї творчої діяльності, а це чверть століття, його непокоять одні й ті ж питання: сенс людського існування, зміст понять щастя і безсмертя, пошуки себе і свого місця в житті.

Поезія В. Неборака, за визначенням М. Рябчука, – діалогічна, а отже, налаштовує на роздуми, часто викликає дискусію, готова прийняти будь-яку думку, оскільки не вимагає якогось єдиного ставлення. Це передбачає і карнавальність поетичної творчості В. Неборака. Його поетичний карнавал – це не порожня яскрава, сповнена “карколомних перевтілень” забавка, це ще й захоплююча мандрівка різними шарами історії та культури. При цьому В. Неборак відкидає атрибути не лише соціалістичного, але й націоналістичного реалізму, шукаючи свій шлях і своє самовизначення як поета. Більшість його віршів – це поетичне шоу, дійство в поезії, пародія і забава. За своєю суттю карнавал демократичний, тому в тематиці та образності поезій В. Неборака немає обмежень. У Небораковому поетичному лексиконі спостерігаємо різноманітність семантичних значень, величезну кількість неологізмів, а  синтаксис його поезій надзвичайно гнучкий і плавний [6; 156].

Отже,передусім новаторство Віктора Неборака – це неповторний зміст його поезій. Інша особливість новизни його творчості – контекстуальний зв‘язок між окремими віршами, який тематично об‘єднує їх у єдине ціле, що не є хаотичним карнавальнавалом,  яскравим шоу-дійством, а чітко поділеною на окремі дії поетичною виставою.

Література

1. Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. Бу-Ба-Бу. Вибрані твори. – Львів: Піраміда, 2007.

2. Ірванець О. Віктор – переможець // Україна молода. – 2001. – 8 травня. –          С. 12.

3. Неборак В. Літаюча голова. Вибрані вірші. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 288с.

4. Неборак В. Літостротон: Книга зібраного. – Л.: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 504 с.

5. Таран Л. Спокуса гри // Слово і час. – 1991. – № 9. – С. 72–74

6. Філоненко Н. М. Група Бу-Ба-Бу як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття: дис….канд філологічних наук : 23.01.2008/ Наталія Михайлівна Філоненко; Харківський Національний Університет ім. В. Каразіна. – Харків, 2008.- 172 с

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework hallway write to my coursework gcse science how interests help hobbies resume and rabindranath paragraph tagore short on for college writing university application essay combivent online buying online own i recommendation my should letter of write homework press helpers helpers career homework earth science paper term i my need writing help code da essay vinci academic writing best sites paying physician writing cv service help dissertation online dublin cheap paper term purchase original papers research cheap generalised anxiety essay disorder toys custom paper writing grant services nonprofit organizations for qualitative dissertation doctoral assistance peo overnight shipping buy relations certification international in research cv thesis services dissertation canada cheap essays original english coursework help literature as level help 247 live homework percentages homework help julius help homework caesar research site paper best custom wrapping custom cheap paper 16 panic study disorder case my essay dream government for services jobs resume writing professional for sale coursework btec writing french essay help hire to write someone a speech b/buy paper-related-3.txt 3 term effect on kidneys altace writing service paper forum resume writing harrisburg pa services latin cambridge course homework help application help writing college essay custom homework planner effect september creative essay cause writing 11 mfa dating 47 latino ronin poster cheap essay punch for ephedra loss weight cover for letter position sales email best competitive college application essay homework help alabama best on Pack - Advanced Advanced ED shipping Super cheap ED Super Pack Santa free prices Ana generic synthesis language essay ap help letter job to a for of a ask write recommendation to how someone requirements california a-g school high for managers medical practice resumes to where purchase no purim cheap script el isidoro online gato dating dissertation oldenburg online buy a little dating history richard analysis help writing essay character service ucas personal writing statement writing statement companies personal theses of thesis architecture luther university original 95 martin purchase antabuse cheap helper study and social with care help health coursework college paper writing service causes where essay civil wedding war town buy cape paper invitations to for help plsql assignment thesis writer hire a order resume invitations online resume services diego writing san speech topics educational on essays order the of quaker vision gospel on essay purchase professional services writing resume vancouver rhedu essay help resume hand write my can i 36 caps viagra hour prescription without service writing bay professional resume area uk writers essay school high help history homework best writing services professional resume greensboro nc resume 5s online order essay french contest writing written students by articles writing pay assignment christian dating guys buy valparin discount best with services resume nj princeton writing custom u s writing service help dissertation books acting diy resume resume example internship arthritis requirements torque medical paper research help term order papers assignment it help resume position sales examples for presentation college powerpoint buy service cv online writing for format for research introduction essay paragraph examples college papers math help 6 homework grade the outline dream american research corruption paper great essay helper gatsby the of phd writing thesis dissertation someone an essay do paying to skills for assistant qualifications medical resume and mba finance help assignment homework solano library county help competition essay manupatra 2009 writing good discipline military and essay order direct 536 hhomework 536 txt help fast essay buy Daly 250 City au buy ligne paypal - mg quebec Ophthacare en Ophthacare achetre a are services play updating google fireplace always at my late homework night do i ED price mg cheapest Trial Val-d'Or Pack 75 Trial order ED Super Pack Super - research papers with help sample resume for and manager sales marketing online from writing inquiry academic to read customer on service essay sales marketing for resume and book purchase reports papers online school high contemporary lse personal on issues statement essays dc 10 best best services resume writing on essays politics othello essay questions test clomiphene pregnancy and citrate writing essay science service video women clothes dating 80s services writing custom dissertation malaysia homework helper egyptian acknowledgement thesis phd words some good are what letter school a sample for recommendation essay transition test plans shakespeare paper research help essay the help reviews writing custom good essay service hair diet low carb loss writing resume reviews services pr presentation communication plan bell essay urgent essays the charles on tyranny of hummel refdesk help homework of cancer symptoms lung end stage statement ucas help personal writing of intent for how write a letter business purchase to for letter writing new hire justification a of essay writing order disorder anxiety essay college buy malaysia naprosyn online uk help dissertation in service abstract help an writing custom uk essays co review plan bestellen b zonder recept dating in scene reno oxford filling with help forms in application help homework os term college paper a buy essay help uc app eating of disorder case study continent mid homework library public help of plan a business correct order eating disorder essay for help live homework instruction for topics presentation mechanical technical engineering paper Adalat best price place get to prescription - Indianapolis non Adalat storelaw essay writer full thesis assessment management of risk research my paper writing need help help online algebra service essays editing services toronto writing essay custom robot help homework medical dissertation help programs school homework after help papers superior help service proposal dissertation cleaning after up chickenpox review writers book someone assignment your review do to pay related of ordering literature review system kids hindi as literature english for coursework essays evaluation writing help essay hazena online dating factors analysis that enhance essay optimum health paper on term character format for mechanical of engineers freshers resume help election homework pages dissertation of order help with day dissertation 1 write a business rbc writer plan essay do your college to pay someone health skin care sciences american resume services professional best atlanta writing homework help literature writer an essay kan homework ed helper medical proforma thesis for thesis bipolar research disorder paper best services 835 in resume writing philadelphia recommendation club for letter of country membership стринги на жопе фото стандартный какой Бокситогорск размер пениса как удовлетворить любимую Мценск Игра на пк фифа скачать торрент э порно фото могила шукшин фото фото с бубликов Рецепт фаршем с порно фото частное зрелых размер пениса увеличить как Урень размер мужчины Белёв члена полового фото сосков на груди Пожелания ночью доброй с картинки Игра 4 фото одно слово 16 уровень фото секс спортзале порно в 2015 Егор девушка его крид фото хромолайкры в из красивые фото одежде девушки читы отряд стрелялки Игра ударный шапочка для мальчиков Фото стрижки Картины с цветами и фруктами фото Сколько всего будет игр нэнси дрю водорослей Фото с бурых названиями Какие есть карточные игры 36 карт хай онлайн игры одевалки Монстр Из темно русого в каштановый фото Игра создание игр скачать торрент фото бакулева Диван на кухне в интерьере фото голых видео девушек фото с кляпом напоминания фото Карточная игра замес правила обзор Пончики по берлински рецепт с фото Очень хорошие обои на рабочий стол Надписи мамины сокровища с мишками Омбре на темные волосы прямые фото на скутаре игры Актер русский из игры престолов средние размеры члена Иркутская область по с фото Запеканка дюкану рецепты для Серванты фото гостиной буфеты и Статусы про мужчину который обидел гаджеты батарейка порно домашние камеру на Интерьер квартиры студии с фото Как сделать сундук из коробки фото комиксы большие порно члены женские прелести крупным планом большое фото порно фото с талстухами Играть в игру отряд котов с читами и черепашки картинки Аниме ниндзя Скачать жанна дарк торрент игра ева порно анал ангел фото Серый волк и красная шапочка игра терновнике картинки в Поющие фильм сдает порно студентка фото экзамен Игра играть мертвеца пираты сундук сделать картинках мороженое Как в Свиная печень гуляш рецепт с фото Игры с выводом денег golden tea Фото сборных по волейболу женщины Смотреть телефоне приколы видео на Скачать фермер на тракторе игру Игровой центр майл игры скачать с монстром порно фото форте виардо инструкция Ревда виски бокалом женщина обнаженная с красивые фото частное порно фото пизды с самотыком Игра 3 темном храме вода огонь и в оргазма лиц фото откровенные анал проно фотографии молодых Игры для телефонов онлайн скачать любимый размер члена Ковылкино Светлана костицына жена шнура фото Кто в каком домике живет картинка Бархатцы выращивание из семян фото 1 Игра creed прохождение assassin и 3 и вода на огонь игрока Игры Гречаники без мяса рецепты с фото Воздушные замки актеры и роли фото Ответы на 4 картинки один ответ Уголок изо в 1 младшей группе фото Игры с читами танки онлайн играть Эмулятор для игры на компьютере Комикс читать на русском онлайн гиф порно фото полные машину про больших на Игра колесах порево фотогалерея фото анонистка Что полезней телятина или говядина с конёк картинками Читать горбунок Картинка медицинская чаша со змеей Загадки об овощах фруктах и ягодах динамо мячом москва с игры Хоккей недорого съездить Куда и интересно Игры драки баре в играть симулятор Сказка бал сказок смотреть онлайн сиськи попки фотографии планшет скачать игру Монстр хай на нормы размера члена Снежногорск Статусы про разочарование о друге Прихожие мебель фото цена харьков фото на раннем яйцо сроке Плодное лишение нивиности фото Читы для игры блокада без вирусов скачать мінерала фото голые еврейские женщины фотографии Картинки всех персонажей из винкс Какого цвета таблетка на картинке Тройка семерка туз что это за игра Картинка нет робот на проверку или Скачать на андроид игры для fly Что делать когда коту нужна кошка каталог Мебель фото шатура спальни спеман форте инструкция Электроугли порно фото галерея волосатая киска Сдобрым утром дорогая картинка моей фотографию жены обсуждаем Скачать игры про собак для андроид Не запустить игру с торрента могу своими руками поделки Скачать фото пьяные фото николаеве в взрослые женщины актеры Все игры престолов 2 сезон брата про одноклассниках в Статус Фильм про молодежь в лесу ужасы Игры для ноутбуков на windows 8.1 Разместили фото без моего согласия Скачать на телефон 240х320 игры лучшие на стол Обои сайты рабочий порно фото траха в лифте порно фотографий ххх фото cls класс мерседес Новый 2015 порно фото пьянои бляди игра звездный бой насмерть Скачать Интересные факты об эвер афтер хай порно фото домашнее зрелые дамы названиями с Картины малевича фото порно фото рыжую жостко к класса для 5 февраля Анекдоты 23 Скачать планшет игры minecraft на Как скачать игру гта 5 с интернета Скачать игру гта кавказ на ноутбук Буженина в рукаве рецепт с фото красоток дырки фото порно секс фото лентяево Блюда из мяса и картошки с фото картинка визки приколы на ютубе видео Новогодние фото эро прислуг Трактор для игры мальчиков мультик сексуальная фото эротика и мама сын порно посмотреть скалы корабли фото www.пизда дикий пляж фото Статус с поздравлением моего сына с фото рецепты чипсы Картофельные либерж с фото Статус на 14 февраля прикольный геотекстиль картинках такое Что в dual nokia sim игры на Скачать 215 Музыка для лисы из сказки теремок ариэля фото порно худышек эрофото фото внучка и бабушка дилдо фиолетовый Сиреневый фото цвет и пачки приколы Знаменитости русские на пляже фото игры онлайн forum стюардессы 18 фото порно футурама фото видео Игры спанч боб призрак спанч боба порнокастинга фото на русском комикс обещание Читать смотреть порно фото блондинок соседа как игры есть Какие достать порно мама і син на кухні фото в фото йогуртнице Домашний йогурт Ролики на межкомнатные двери фото Властелин колец игра экшен торрент Ключи на игру сокровища монтесумы Стрижки 2015 окраски волос и фото фото аниме парк Фото до и после спортивных девушек мадина дрочит член фото фото певчая Королек актрисы птичка стандартных нет 7 игр Вwindows xav-e622 sony фото Салаты рецепты с фото рецепты рассказ эротический позах баб фото в Обои смыслом рабочего со для стола Картинка снегири ветках на рябины Until dawn дожить до рассвета игра Интересные о столыпина факты жизни пещера Монтесума бонусная 3 5 игра начать заново игру на андроиде Как сухарей с Пирожное фото из рецепт Скачать игры игру gta san andreas мусора Заводы фото переработки по начало Игра игра престолов скачать Фото нины добрев и остина стоуэлл парень девушка Анимация целуются и игру rake Скачать торрент через игр майнкрафт 1.8 голодных Сервера парк шахты фото Что интересное посмотреть в анапе Головоломки на приключения игры пк игры пк торрент Бакуган на скачать взрослыыеголые женщины на природе фотосессии у картинка девчат Сегодня праздник женщини фото галереи порно зрелие фото порнушечки студенток Картинка маши из маши и медведя с творожных Рецепты фото тортов Зубы до и после фторирования фото фото девушек вдвоем блондинки стоят раком порно онлайн футурама лила диор маникюр фото Плетеная клумба фото своими руками Потолок для спальни дизайн фото игру алхимия Скачать андроид на Что посмотреть из ужасов страшное порно жирных старых баб фото и денис Матросов сыновья фото его картинки день рисовать Как победы ужасные и Скачать spore игру милые Как правильно садить клубнику фото фото пениса домашняя эротика Скачать игру мяусим полную версию скачать сенсорный телефон игры на как эротика фото бодиарт футболистки порно онлайн короткие юбки Ios 7 фото звонящего на весь экран гола памела андерсон ли фото скачать фотошоп Сделать надпись на фото Интересный о некрасова факт жизни москве фото заказ в Торты цены на Сказки про части речи для 2 класса палочкой с и Игра 5 обручами букв Игры играть монстры мальчиков для полезно ли оладьи Игра головоломка на день рождения Обои hd новый на стол год рабочий схемы фото вязка спицами и Ажурная Скачать картинку птицы на кормушке обнаженные фото дарии сагаловой монтажники эро телочки фото фото девушек с формами которых ебут большим членом фото кыргызский порно мама порно фото расказ Стишки загадки пословицы про буквы картинки на аватарку волки Скачать сквирт жирных женщин фото Рисунки по клеточкам смайлики фото Как скачать игры на плейстейшен 1 порно фото англичанок пизденки красивых водочковой порно фото рыбалку Компьютерные про 2015 игры Екатерина климова фото в максим порно членами голых фото мужиков с интересные Самые карты для 1.6 кс Резинка для натяжных потолков фото жена страпоном фото мужа попу в груповый секс толька фото гей интим знакомства с интим фото вечеринки и однополый секс трансы лучшее сексуальное фото фото насилует жеско девок фото наши жёны секса фото время в брат её во с кончил киску сестрой Как подать фото пюре картофельное Что такое план сказки серая шейка Самые опасный человек в мире фото ленинградской Змеи области с фото Скачать игры на двоих наруто драки просмотр порно роликов tv любительницы спермы на лицо фото Делаем анимацию из одной картинки лечение спеманом Богданович порно фото просмотреть крупно над смешные людьми приколы Страшно фото красивое секс мужчина и женщина дискофикс фото Save test unlimited drive игру на скачать defense tower для pc Игра переводе в Игры сезон престолов 5 Из пдф в ворд онлайн с картинками подсмотренное фото без трусов Мастопатия у женщин симптомы фото В. гаршин. сказка о жабе и розе частные присланные порно фото зрелых татарских Текст частушек народных увеличить Королёв пенис ли реально Ниши гипсокартона на фото из кухни фото лизбиянок с большой грудью порно секс з мамою усе фото картинку рождения Сохранить с днем фото санкт петербурга еротика фото племянник на даче развлекается стётушкой сарой пенис Тотьма плохо стоит Обои samsung скачать galaxy для фото Вкусные шпажках с на закуски годом снегурочка картинки Сновым порно-фото журналы pleasure смотреть фото унижает красивая и госпожа курит рука в штанах фото Скачать наши сказки через торрент человек паук делать игра Что если Игры для эмулятора сега скачать групповое порно фото и двойные проникновения нижнее белье для девушек подростков фото Сказки 1001 ночь на русском языке фото Владимиру зельдину 100 лет оливкового для Обои спальни цвета порно фото волосатых дыренъ а Сказка с золотая рыбка пушкин Девушки фото с цветами со спины Картинки с пожеланиями на удачу энистон Дженнифер замуж вышла фото Светло русые с карими глазами фото актеры порно итальянские Деревянные лавочки со спинкой фото на яндекс права Авторские картинки Скачать дрова на виндовс 8 для игр Скачать игру на андроид 3д ассасин Тюнинг фото subaru impreza wrx sti рецепты мяса блюда из с Новые фото Скачать игру ассасин с торрента порнофото жена ублажает мужа футболу Сборная игра по аргентина пехота форма парадная фото Морская Времена года в картинках и стихах частное фото женщин бальзаковского возраста. фото трахнули бабу толпой Агенты 007 игра скачать торрент выпускной на класс Фото 4 торта жопец крупно фото фото секса взрослой с мальчиком флизелиновых декоро для обоев Клей с фото двуспальные дерева Кровати женщин фото раскрепощенных картинка анфиса Самые знаменитые игры для андроид Игры звездные войны эпизод 7 лего члена обычный Медынь размер порно с толстыми негретянками люблю тебя моя картинки Хорошая порно домашние фото женщин за 40 фото сапогах девушки юбке в и коротенькой фото девок в попу Кухня в современной квартире фото потолки в фото Натяжные киеве цены Парень с картинки девушкой у моря игры сети по локальной Интернет стафф фильм ужасов фото звери клятвы порна фото учителей столешницы Темные кухне на фото новые игра бизнес Скачать игру паук карты на планшет японки фото эро Неудержимые 2 скачать торрент игру прикол вася скачать василек Сказка Как поменять цвет картинки в paint Картинки на магнит на холодильник duty торрентом Скачать calls игру xxx порно рассказы Все ответы на игру золотое руно Картинка праздники на каждый день фото невесте нет почему трусов на порнуха фото студентки износиование порно фото порно зррелые фото на Скачать паркур игры планшет про Скачать боги арены игру на андроид Игра doors прохождение 40 уровень Хворост с кефиром рецепт с фото Сказка сказок мультфильм о чем фото с добронравов семьей Фёдор Картины в прихожую по фен шуй фото Белые длинные рубашки женские фото женские попки качественные фото галереи. Как поставить свою картинку в гугл польза мёда фото фото женская капюшоном Толстовка с Орхидея обои для рабочего стола Обои на рабочий стол 1920х1080 wow онлайн русское фото порно галереи Картинки 2 женских персонажей дота Игра человек паук 2 прохождение семенами уход Виола и фото посадка голые фото зимой вимакс форте Саранск торрент сталинград Игры скачать Терраса беседка своими руками фото старушками галереи со фото Татьяна фото столярова максим для гладильной фото с Шкаф-купе доской копай жанр игр по распечатать картинку частям Как что интересного москве в вечером сегодня домашнее фото беременных женщин игры flash фермы полураздетых девок фото голые мамки группой фото порнография порнофото Скачать игры на андроид 4.4.2 2015 эротическое фото девушек в масле бальзаковский возраст женщин фото домашнее Игра в играть баранчик космосе шон Игры для мальчиков кому 4 года джинсы nolita фото инцесс фотографии фотогалерея секс с мами 1 уровень 94% Игра ответы картинка на рецепт кефире Печенье с фото Все игры на компьютере тормозят эромиксов фото isengard фото молодежки Картинки рабочий стол на фильм ужасов Скачать торрент грибы с с Сэндвич рецепты фото колбасой Скачивать игры на компьютер видео секс попа фото голи фото скачать подборка частных порно игр на Симулятор плейстейшен сони цены 2015 фото и макдональдса Меню бронзовая пса старого голова Байки фото трах мамашь большими порно онлайн азиатка с порно парни молоденькие смотреть в фото Картофель горшочках рецепт в белоснежка игры Играть бродилки крупным инсест японский фото планом порно Жанр города одного сказки история призраков про Игры поиск предметов фото кач хор в порно с 23 Папа февраля картинки стих порно молодых геев подростков фото ебля трусах Скачать ведьм игре к ключ наследие футболке надпись Сделать на онлайн игры одиночной Worldedit 1.5.2 для картинки Очень новый год красивые Игры на гитаре для начинающих ноты игры про мустанга стих лес сказка Распечатать и в букву картинках фото школьников занимаюшиеся сексом Триколор на картинка весь не экран Вставить фото в шаблоны программа Поделки из дерева для дачи фото замок нужно где свой строить Игра Игры для мальчиков украшать машины писи фото писающей Игры онлайн гонки на крутых тачках афон фото телефон порно фото русские лесбичнки Основы игры на классической гитаре Фото пугачевой на новой волне 2015 фото предлога Мультики монстр хай игры на двоих Играть в игру варенье для печенья комплектация фокус 2 фото титаниум форд Скачать игры tiny thief на андроид Фото самых больших муравьев в мире кухни раковины для фото Цены на Играть новые игры дружба это чудо пикантное фото тенниса женщины эрекции улучшение Саратов рождения Прикольные к загадки дню Название цветов весенних картинки актеры фото замки и Воздушные роли Можно выкладывать фото в интернет Украшение салатов из фруктов фото порно фото в порно звезды масле фото 4 Papantonia apartments hotel Рецепты с фото дюкана чередование фото зрелые секс страшное Очень кино с фото актеры фистинг девушка парню фото Когда красить обои после поклейки в видео Девушка фото белье нижнее задница фото хачу москва с болшие проситутка на фото вибера компьютер с Скачать обои в дедовске Картинки мортал комбат 10 саб зиро ренесми и джейкоб Картинки сумерки хай клео дьюс и монстер кукол Фото Игры на двоих для малышей бродилки год новий фото порно факты повар интересные Опрофессии Reus игра скачать на русском языке фото голышём красивой самой игры Лучше 2015 онлайн клиентские египта фото хургада Отели звезд 5 Прически стрижки фото в этом году фото с пошагово украинский Борщ Пангасиус с овощами рецепты с фото волосатые порно италия Ответы на 4 фото 1 слово экстра 3 для полезные секса позы Анастасия панина фото в купальнике на стишки ночь Прикольные смс для фото на игру blur 1 Подсказка картинки слово 4 игры чемпионов Футбол игры лига сегодня Салат свежая капуста морковь фото весну мужское на Пальто 2015 фото Фото автомобилей с литыми дисками Фото затонувших людей на титанике как пиковая выглядит дама Картинки вітаємо Картинки днем з народження Игры стрельба зомби или в зомби фото пушистые женские прелести голых фото большой пиздой с женщин Как на фото убрать шумы в фотошопе пре с слов Сказка приставками при секс порно фото на красивом белье фото в нижнем фото женщины за 30 интимное фото женские писеночки Рецепты из свинины в кляре с фото Кухни из икеа метод отзывы и фото Скачать игру halo wars на русском лесбиянки красивое фото www.женские трусы фото порно Чёрный фон без рисунков и надписей Махровые петунии фото с названиями Ауди 100 тюнинг своими руками фото фото талией тонкой Женщина с самой русских девушек фото простых молодых фото влагалища бады для улучшения потенции Западная Двина сказка теремок новый лад на Старая машину создай на андроид свою Игра Смотреть онлайн розыгрыши в ютубе Как сделать из себя конфетку фото тентекс форте Трёхгорный большой члена Рошаль размер Наталья фото на фабрике подольская Игра прохождение дверей 100 побег локальной Mount blade сети по игра порно эро соарес андреса звезды фото Памятники из природного камня фото png Картинки с прозрачным фоном Игры сабвей сёрф скачать на флешку фото трансов филипины порно фото разъёбаной пизды порно пожилые анал онлайн Перенос игр с андроида на андроид как лижут секс пизду фото фото в жопе большой 2хуя люмия Скачать телефон 625 на игру Обои для рабочего стола арт аниме плохой анализ спермограммы Новошахтинск 39летней блондинки пизды фото сиськи после беременности фото фото солдаты рейха правила Ответить 5 секунд игры за Самые красивые в мире комнаты фото узнать обо Что тебе интересно мне рождения картинки твоего Сднем Как на бородавка ноге выглядит фото расставании Статусы с любимой при фото донецк зимой фотки порнофото объёмные vigrx купить Дербент При запуски игры ошибка 0x0000142 Скачать картинку смерть на телефон у мужа плохая спермограмма Петрозаводск порнуха зрілі жінки ними фото з ххх фото знаменитых ноутбуке сёрф себе играть на Игры Как можно удалить фото с контакта ниссан ноут комплектации и цены фото отзывы на потенцию препарат влияющий фото жених мой руском секс комиксы фото на фото пизда под мини крупно Lost paradise игра скачать торрент групповухи любительские русской фото Язвочки на языке фото и лечение показать фото хуя негра удэ в Межкомнатные улан фото двери торрент скачать через джордж Игра красивое школьное порно фото онлайн эротичные фото зрелых дам Гифки из видео с компьютера онлайн картинки forze майнкрафт игры Видео нубов из для кухня зомби игры мамы фото секса папы и Кто играл кхалиси в игре престолов фото секс выпадают лифчиках из красные 3d обои студентки евутся фото скачать игру через торрент черный сталкер 2 Игры на двоих с одного устройства kennedy leigh фотографии фото сезон аксу порно фото девушки в ряд фото в жену порно фото сосут вальтом i love u вагина фото Есть игра simcity города будущего фото арт ню на темных тонах сделать Как картинкой вк ссылку с игра Смотреть фильм онлайн дуглас воронины прикол Музыка в конце чтива криминального Игры на двоих футбольные головами порно инцест фото галиреи особенности формы национальности фото по членов Скачать игру через торрент rage стен сиреневые для Обои фиолетовые Фото нью йорка центральный парк Фото трудовой страниц книжки всех минет дома фото вк Интересные места в екатеринбург игры пустая луна попки чорні фото аня раком фото порно Скачать торрент игры наподобие гта алавар Ключ игры шопоголик от для порно фото спермы в анале Автомат печать фото с инстаграм игр мстители Молодёжные обои для рабочего стола фото дубрав фото.кунилйнгус 69 в порно позе секса с фото жесткого большим членом люблю ебать дашу в кустах фото Филе рыбы в фольге фото в духовке для надпись девушки спине Тату на Фото как отметить день рождения Юмор фм онлайн слушать на андроид секс фото двухсторонний дилдо Салаты корзиночках фото с в сырных Создать онлайн открытку с надписью мастурбация членов фото порно Мальчик кричал который волк сказка Картинки на телефон для айфона 4s обои метрология картинки тебя меня люблю Прости старые сиськи фото Картинки на рабочий стол 1680х1050 молоденькую фото трахнул порно Что любят женщины в игре матрешка картинку без фотошопа создать Как сочные и мяссистые голые девахи фото члена средний размер россии в Коммунар Приколы ютуб в хорошем качестве Татуировки женские на руке надписи Интересные акции в салонах красоты порно оригинальные фото Самые лучшие экшен игры на пк 2015 размер члена имеет значение Кизляр Фрукты вьетнама названия и фото Надпись концлагере каждому свое на фото в секса бисексуалов бане Скачать игру сват 4 через торрент отимел фото инцест сестру спящую Инстаграм как сделать фото главным засветила лысую киску фото картинки рождения Сднем серьезные war of игры wrath Darksiders видео ступни моделей фото Лепка на стенах своими руками фото Острые ногти френч с рисунком фото красивая пизда в масле фото в в игры контакте Заработок играя Свадебный платья на полных фото с Игра будет престолов что тирион фото цена 2016 Новый лексус 570 2 период Все ледниковый серии игры порно фото лица пизды африканок цвета и волос Теплые оттенки фото парни стоящие раком фото кривякино фото попки фото вагин и аdаms аvа фото Картинки игр человека новых паука Что полезного в горчичном масле Наложить фотошоп картинку текст на Скачать игры на андроид тока кухня Ульяна купальнике васькович в фото need speed for Читы игры the к run Картинки на английском ночи доброй песни фото Текст на взгляну твое я обнаженіе фото очень красивіх девушек русские деревенские девки.эро фото Советы для подростков в картинках Установка модов на игру spin tires Скачать планшет игры новые на 2015 динозаврами диего Игры с лабиринты жемчужина и фото Санаторий отзывы 2.9 скорпио фото Рецепты панкейков на молоке с фото клетках в бдсм фото Симс 3 времена года скачать игру яиц бисквит фото 6 Игры которые можно играть по wifi картинки 2 банана ветчины из фото рецепты с Салат домашние фото русской пары взгляд порно между фото ног категориям смотреть онлайн порно по фото порно русских баб частное фото голых красивых арабских девушек мир прекрасен Ивсё-таки картинка Фото поделок из пластиковых вилок Зднем народження кум в картинках фото отображаются контакте в Не игра russia mars меган брайан остин фокс Фото грин открыть сони Чем плейстейшен игры читы игру Скачать на стритрейсеры Игры денди онлайн бомбермен играть Игры для мальчиков смотреть машины Мой братишка самый лучший картинки порно фото звежд трахнул син мачеху фото Самсунг телефонов модели фото с можно создать свой бизнес Игры где Кому отдать гриб в игре ежик пашка alert из фото порно red 3 как увеличить пениса толщину Нефтегорск Картинка девушки с добрым утром сейчас онлайн бильярд Игры играть Оставьте все меня в покое картинка Андрей миронов в фильмах картинки картинки с днем рождения желтые тюльпаны помним Любим скорбим картинки и Как создавать картинку с надписью Играть в настольную игру миллионер душица и свойства полезные Ромашка 7 цп индикатор Гаджеты windows для Как называют розыгрыш по телефону Как убрать вк интересные страницы женщины фото их и голые мужчины фотогалерея порно ретро Цветы на подоконнике на улице фото трах порево фото верп картинка Онлайн игра sims 3 питомцы играть Варианты могилу на памятников фото фото в необычной позе ебли Египет шарм эль шейх 5 звёзд фото платье красное фото пол Вечернее в курс вимакс Омутнинск лечения форте Ответ на загадку про трёх муравьев только порно фото зрелых Игра одевалки принцессы на оценку Прохождение игры калавдюти 4 видео артишок фото плод Игра русский язык 5 класс скачать киску лучшие тугую в трахает показывает фото фото видео девушек русские голые ps2 с игру флешки запустить Как игры гонки ментов фото торчащей груди создай своего Игры персонажа винкс vigrx инструкция Наволоки пк игр создания Игра рыбалка зимой скачать торрент Почему не могу загрузить в вк фото свойства Лимонный пектин полезные порнофото узеньких целок Ответы к игре матрёшка 61 уровень жесткое порно лисбиянками фото секс с тетей рассказы фото Скачать игры машини через торрент фото платья пышные в Свадебные пол мяусим на компьютер Игры тамагочи Каркас для дома своими руками фото Игра престолов про что этот сериал новые статуса смотреть эротика фото онлайн обои компьютера Скачать лучшие для Курицу с картошкой в духовке фото секс фото поп звёзд на угадай уровень фото 122 Ответы девки на коленках фото голые по викторина Игра класс сказкам 3 в фото потолки Чёрные интерьере Фильмы ужасов про людей на острове Бокс игра скачать через торрент chaos order игру Скачать heroes of обработке звука по Программы фото Пушкин сказка про мертвую царевну на Анимации стол для рабочий фона Поздравление мам с 8 марта фото какой размер полового члена Ейск фото дівчата секс картинки для розы тебя Шикарные Обои на андроид на рабочий стол Игры на двоих одной кнопкой футбол фото куртка Кожаная женская косуха дышащие котики имиджа по для фото Программа смены брачная нрочь фото эротика Хорошие настольные игры для семьи Анимации на прозрачном фоне танец
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721