Співпраця Норвегії та Швеції з Україною у сфері захисту довкілля

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто співпрацю Королівства Норвегія та Королівства Швеція з Україною у сфері захисту довкілля і досліджено програми сприяння, що надаються урядами цих країн нашій державі.

Ключові слова: охорона довкілля, Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва, Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля, Північна екологічна фінансова корпорація.

 This article reviews the environmental collaboration of Norway and Sweden with Ukraine and shows the assistance programs provided by the governments of these countries.

Keywords: environmental protection, Swedish International Development and Cooperation  Agency, Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership, Nordic Environmental Finance Corporation.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Екологічну політику Норвегії та Швеції, в основному, описано короткими статтями на інформаційних порталах про країни або представлено у вигляді розроблених планів та стратегій діяльності. До цієї теми вітчизняні науковці звертаються рідко, лише у випадках коли це стосується безпосередньої співпраці з Україною, як наприклад А. І. Сташук у статті «Проблемно-орієнтований підхід до впровадження більш чистого виробництва в Україні», де серед загальної характеристики діяльності нашої країни зазначаються проекти, за допомогою яких вона намагається підвищити рівень безпеки промисловості для навколишнього середовища.

Метою статті є дослідження співпраці з питань навколишнього середовища Норвегії та Швеції з Україною

 

На початку грудня 2008 року шведський парламент затвердив Стратегію співробітництва з Україною на 2009-2013 рр. Загальною метою співпраці Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки буде посилення євроінтеграційних процесів у сфері демократичного врядування і прав людини та з питань природних ресурсів і навколишнього природного середовища.

У межах останнього Швеція ставить собі за мету наступне:

 •  Підвищення спроможності органів влади України у розробці та впровадженні законодавчих актів та регуляторних документів, адаптованих до вимог ЄС у сфері довкілля та клімату;
 • Зменшення забруднення повітря, ґрунту й води, а також підвищення енергетичної ефективності [5].

Зараз Україна розробляє нову стратегію в галузі охорони природи на період до 2020 року. На підтримку цієї роботи буде скерована частина допомоги Європейської Комісії та Швеції.

Продовжуючи питання шведських інвестицій, варто зазначити, що в рамках сприяння захисту навколишнього середовища надаватиметься підтримка представникам громадянського суспільства, націлена на вдосконалення їх здатності вести роботу в сфері охорони довкілля. Їх роль полягатиме у моніторингові заходів, що відбуватимуться в діалозі з органами влади, а також в інформуванні широкої громадськості про стан навколишнього середовища та про значення стійкого використання природних ресурсів [4].

Окрім вищезазначеної стратегії співпраця між країнами відбувається в рамках Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва (далі – SIDA), яке є відповідальним за більшість дій та стратегій Швеції щодо допомоги у розвитку країн.

Цілями Королівства Швеція у рамках цієї програми є, по-перше, підвищення можливостей та ефективності українського уряду імплементувати правила та нормативні акти, які є спільними для усіх країн-членів ЄС у сфері захисту навколишнього середовища. По-друге, співпраця спрямовується на зменшення забрудненості повітря, земельних та водних ресурсів, а також підвищення енергоефективності у країні.

Щодо другого напрямку співпраці, який можна вважати основним, варто зазначити, що головні інвестиції, які надходять до України, припадають на очистку стічних вод, переробку відходів та управління процесами, що з цим пов’язані та на використання енергозберігаючих технологій. До фінансування проектів було залучено також інфраструктурну програму Світового банку, яка проводиться у великих містах України [1].  

Діяльність SIDA в Україні можна вважати досить ефективною, адже з 2004 по 2010 роки було здійснено 7 проектів загальною вартістю більше 11 мільйонів євро. Серед них найбільш масштабними стали Проект з реформ міської інфраструктури (2007-2009 роки) та Співпраця між муніципальними технічними фондами (2006-2009 роки). Перший передбачав реформу міської інфраструктури на більш екологічну у Одесі, Чернігові та Івано-Франківську, яка передбачала покращення якості води у містах та приміських водних ресурсів в цілому. Співпраця між муніципальними технічними фондами мала на меті розвиток технічного забезпечення та покращення стану водних ресурсів та переробки відходів. Загалом Агентство вклало у ці проекти близько 7 мільйонів євро [7].

Розглядаючи стан договірно-правової бази, варто зазначити, що з 22  документів (включно з угодами, щодо яких оформлено правонаступництво України), безпосередньо захисту довкілля стосується Меморандум про порозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України (на той час Міністерство охорони навколишнього природного середовища України) та Шведською агенцією охорони довкілля про співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища від 21 листопада 2008 року. Його було підписано зважаючи на надання пріоритетного розвитку політики сусідства ЄС як арени діалогу з Україною та забезпечення можливості більшої співпраці у рамках екологічних проектів ЄС.

Головні принципи співпраці та форми її реалізації стисло викладено у статтях 2 та 3. Зокрема, у статті 2 виділено такі пріоритети співпраці: євроінтеграція,  розвиток  в  рамках  законодавства в сфері навколишнього природного середовища та гармонізація з  директивами та законодавством ЄС; реформа  системи  природоохоронних дозволів та використання новітніх технологій;  управління водними ресурсами, повітрям та відходами; покращення ефективності економічних інструментів; моніторинг  стану  навколишнього  природного  середовища  і забруднення; небезпечні відходи та інформаційний  обмін  щодо  стану  навколишнього природного середовища.

У договорі також зазначено, що більшої уваги буде надано питанням,
які становлять  спільний  інтерес  для  України та Швеції,  що  також
сприятиме  досягненню регіональних та міжнародних природоохоронних
цілей [1].

Опосередковано питання захисту навколишнього середовища порушується в Угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки, а також у Меморандумі про співробітництво між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та Шведським агентством рятувальних служб у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків.

А саме, у статті 6 Угоди зазначено про те, що кожна Сторона не менше одного разу на рік  передає  другій стороні  інформацію про умови експлуатації всіх ядерних установок,  а також  іншу  технічну  інформацію щодо  цих  установок,  яку  країна-одержувач  цієї інформації може використати для оцінки наслідків можливої аварії на цих установках та  для розробки необхідних заходів для захисту свого населення та навколишнього середовища [6].

У Меморандумі Україна та Швеція, визнаючи потребу співробітництва  в  галузі  запобігання  надзвичайним ситуаціям,  реагування на них, пом’якшення та ліквідації їхніх наслідків, зазначають, що для збільшення спроможності сторін реагувати на наслідки природних та техногенних катастроф буде проводитись моніторинг небезпечних явищ  навколишнього  середовища та небезпечних промислових і природних явищ. Саме останнє потребуватиме поглиблення співпраці у сфері охорони довкілля, що полягатиме у обміні інформацією, технологіями та спеціалістами, проведенні конференцій [2].

Дуже важливим для України є співпраця у рамках Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Цей проект був створений за ініціативи Шведського уряду протягом головування Швеції в ЄС в 2009 році та доповнює позики спрямовані на енергоефективність, які надають фінансові організації, в тому числі Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація та Група Світового банку [11].

У 2011 році головою  Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження М. Пашкевичем було повідомлено про те, що Фонд профінансує сім проектів в Україні на загальну суму 137 млн. євро, з яких 31,1 млн. євро буде виділено на грантову допомогу, а інші кошти у вигляді пільгових кредитів. Головною метою тут буде допомога у реалізації проектів у комунальній сфері та теплопостачання. Зокрема буде профінансовано Проект модернізації системи центрального теплопостачання Тернополя (загальна вартість 16,1 млн. євро плюс грантова допомога – 5 млн.); Проект модернізації підприємств централізованого опалювання десяти муніципалітетів середнього масштабу (загальна вартість 10 млн. євро, грант – 0,5 млн. євро); Проект модернізації системи центрального теплопостачання Житомира (загальна вартість 15,7 млн. євро, грант – 5 млн. євро); Проект модернізації ТЕЦ Львова (загальна вартість 34,3 млн. євро, грант – 10 млн. євро); Проект модернізації систем водопостачання і стічних вод Миколаєва (загальна вартість 40 млн. євро, грант – 5,1 млн. євро); Проект реконструкції систем центрального теплопостачання міста Рівне (загальна вартість 2,95 млн. євро, грант – 0,5 млн. євро) та Енергоефективний проект системи теплопостачання Запоріжжя (загальна вартість 18,1 млн. євро, грант – 5 млн. євро) [16].

Ключовими цілями Фонду є: підвищення енергоефективності, значне скорочення викидів CO2 та інших викидів парникових газів, підвищення економічної конкурентоспроможності та економічного управління активами. Власне цей проект було ініційовано Швецією у зв’язку з великою енергоємністю України, що згідно з офіційними даними втричі перевищує ЄС та у 2,5 рази середній світовий показник.

Прямим ефектом, який наступає з часу впровадження програми є скорочення витрат на електроенергію, мазут, природний газ та інші традиційні для України джерела палива. У подальшому можна буде досягти покращення виробничих потужностей та підвищити доходи: згідно Кіотського протоколу торгівля дозволами на викиди також може підвищити доходи у випадку значного збереження енергоресурсів [10].

Щодо діяльності Норвегії в Україні варто зазначити, що основні сфери співпраці між країнами визначено на офіційний сторінці Королівства Норвегія в Україні, де визначено, що «Посольство Королівства Норвегія в Києві звертає особливу увагу на таку діяльність в Україні: риба та морепродукти, телекомунікації, інформаційні технології, кораблебудування, туризм, використання відновлюваної енергії, забезпечення енергетичної ефективності, видобуток паливних корисних копалин (нафти, газу та вугілля).» [20]. Проте сьогодні, на відміну від шведсько-української співпраці, немає договору, який би стосувався безпосередньо спільної діяльності держав із захисту природного середовища.

Вартими уваги є такі проекти, які проводяться з Норвегією в Україні: утилізація протипіхотних мін, норвезько-український проект «Екологічно чисте виробництво, енергозбереження та поліпшення стану навколишнього середовища у промисловому секторі України» і навчально-практична програма «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель».

Щодо першого варто згадати, що він розпочався в кінці 2011 року і триває до сьогодні. Після модернізації комплексу зі знищення протипіхотних мін типу ПФМ, відомих як міни-метелик, здійсненної за підтримки Уряду Норвегії в 2011-2012 роках, у даний час річна екологічно безпечна утилізаційна потужність заводу становить 1,2 млн. мін ПФМ.

Станом на 18 березня 2013 року проект перебував на етапі, коли передбачались: утилізація 366,000 одиниць легкої і стрілецької зброї і 76,000 тонн боєприпасів, знищення 3 мільйонів протипіхотних мін. 9 квітня підприємство  разом з Агентством з матеріально-технічного забезпечення НАТО організувало візит для членів НАТО та країн-партнерів. З норвезької сторони у візиті взяв участь Аташе з питань оборони Хокон Льокен [14].

Програма «Екологічно чисте виробництво, енергозбереження та поліпшення стану навколишнього середовища у промисловому секторі України» забезпечується Норвезьким товариством технічних та наукових спеціалістів і фінансується урядом Норвегії.

Для забезпечення діяльності та життєздатності програми необхідно вжити таких заходів: навчання фахівців українських підприємств різних форм власності; навчання українських інструкторів для подальшого використання методів у промисловому секторі; заснування структури, що слугуватиме базою для українських інструкторів, координуючи поширення та впровадження ідей Програми в установах та організаціях [15; 19].

4-6 липня 2011 року було проведено першу сесію навчально-практичної Програми «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель». Метою Програми є кількісне зниження та якісне покращення викидів підприємств задля оздоровлення водних ресурсів Дніпровського басейну, спільний пошук рішень щодо покращення економічної та екологічної ситуації на підприємствах-учасниках, передача передового досвіду у сфері чистого виробництва та знань щодо підготовки бізнес-планів за діючими критеріями вітчизняних та зарубіжних банків.

Пілотні проекти включають в себе проведення повного екологічного аудиту підприємства, а також передбачають співфінансування зі сторони підприємства. Реалізація цих проектів дозволить зменшити (на 70 – 90% або, як мінімум, на 60%) забруднення, що надходять зі стічними водами, виконати всебічне дослідження умов і можливостей (фінансових, управлінських, адміністративних, технічних та ін.) реалізації проектів з капітального будівництва локальних очисних споруд і зробити оцінку економічної вигоди, отриманої підприємствами в результаті будівництва таких споруд та поширити отриманий у рамках діяльності Проекту позитивний досвід такого впровадження [13].

Окрім того, існують окремі проекти, на які Україні надається норвезьке фінансування. Наприклад, у 2007 році, в рамках Північної екологічної фінансової корпорації (далі – NEFCO) на програму з поширення енергозберігаючих технологій було виділено більше 1,5 млн. норвезьких крон. Для ефективнішого планування використання енергетичних ресурсів у Івано-Франківській області було виділено 1,1 млн. крон, окрім того, додатково було надано 0,9 млн. на проведення навчальних семінарів, які б розкрили суть та важливість використання відновлюваних джерел енергії. Також уряд Норвегії надав по 1,5 млн. крон на покращення енергоефективності української промисловості та приватних житлових будинків. В рамках WWF Україна отримала 3 млн. норвезьких крон для захисту природнього середовища Карпат [8].

У 2009 році до списку було додано фінансування досліджень за змінами клімату – 1,2 млн. крон, вдосконалення новобудов у питаннях енергозбереження – 1,8 млн. крон і збільшено кількість надходжень на проект перебудови української промисловості на більш «дружню природі» [9].

Окрім безпосередньо двосторонньої співпраці, Норвегія, Швеція та Україна співпрацюють у рамках NEFCO. Рамкову угоду з цього приводу було підписано 17 вересня 2009 року. Вона визначає головні питання співпраці країн та стосується проблем оподаткування, конвертації валют та переказу коштів, режиму стосовно проектів, публічних тендерів, статусу та режиму діяльності Північної екологічної фінансової корпорації, його привілеїв та імунітетів, а також вирішення можливих спорів між сторонами.

Відповідно до цієї угоди NEFCO може здійснювати діяльність на території України, яка передбачена статутом, зокрема позичати  кошти  згідно із законами та нормативно-правовими актами України. Корпорація,  на основі своєї оцінки проекту може вирішувати,  чи надавати фінанси на його підтримку, й на яких умовах (стаття 2). Україна у свою чергу, згідно статті 5, зобов’язується забезпечувати сприятливий режим для фінансування та інвестицій [3].

Варто зазначити, що на початку 2013 року Швеція від імені Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва та NEFCO виділила 40 млн. шведських крон на розвиток муніципальних енергозберігаючих проектів. Кошти буде спрямовано через програму DemoUkrainaDH, діяльністю якої спільно керують NEFCO та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За словами Ебби Аурель, Програмного менеджера зі співпраці у Посольстві Швеції у Києві, однією з головних цілей для Шведської стратегії розвитку співпраці з Україною є досягнення покращення стану довкілля через інвестування у програми з енергоефективності. Вона додала, що саме проекти, які підтримуються DemoUkrainaDH, ефективно сприяють досягненню цілей, які поставили перед собою країни.

Головним чином реформування стосуватиметься модернізації бойлерних установок та відповідних трубопровідних систем, що сприятиме збереженню теплової енергії.  Пріоритет буде надаватись також технічним засобам, які будуть надавати можливість виробляти тепло та електрику за рахунок переробки відновлюваних джерел. 

Фінансування програм допоможе досягти зменшення викидів діоксину карбону, оксидів сульфуру та нітрогену в атмосферу, а також зменшить витрати країни на енергетичні витрати, що позитивно вплине на економіку.

Загалом потрібно відзначити, що Україна поставила перед собою за мету до 2020 року, користуючись можливостями, які відкривають інвестиції, збільшити частку використання відновлюваних джерел до 20% [18].

Прикладом реалізації програм NEFCO та Шведського агентства з міжнародного розвитку є зустріч Житомирського міського голови Володимира Дебоя із Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Темником, Послом Королівства Швеція в Україні Стефаном Гуллгреном, керівництвом Шведської водної асоціації, SIDA, NEFCO у рамках подальшої співпраці та реалізації проектів у м. Житомирі. Власне обговорюваний проект передбачає встановлення енергоефективного обладнання для очистки стічних вод, який забезпечить економічний ефект у розмірі близько 3 млн. грн. на рік [12].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЖЕРЕЛА

 1. Меморандум про порозуміння між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля               про співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища від 21.11.2008[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_052. – Назва з екрану.
 2. Меморандум  про співробітництво між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та Шведським агентством рятувальних служб у галузі  запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/752_018. – Назва з екрану.
 3. Рамкова угода між Урядом України та Північною екологічною                     фінансовою корпорацією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_999. – Назва з екрану.
 4. Стратегія співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/swe/4961.html. – Назва з екрану.
 5. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері розвитку  від 06.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_054. – Назва з екрану.
 6. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від від 23.03.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752_006. – Назва з екрану.
 7. Project list Ukraine [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.sida.se/PageFiles/5842/Project_list_Ukraine_March09%5b1%5d.pdf. – Title from the screen.
 8. Projects in  Ukraine supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in 2007 [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Sikkerhetspol/pro_ukraine07.pdf. – Title from the screen.
 9. Projects in Ukraine supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in 2009 (Updated August 2009) [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Sikkerhetspol/Prosjekter/ukraine_projects09.pdf. – Title from the screen.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. E5P – Загальна інформація, грудень 2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://demo-dh.org.ua/uk/zavantazhennya/summary/2-about-e5p/3-brief-e5pukr.html. – Назва з екрану.
 2. Інформація про E5P[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://demo-dh.org.ua/uk/faq/46-information-about-e5p.html. – Назва з екрану.
 3. Мінрегіонбуд та Швеція підтримують реалізацію енергоефективний проектів у Житомирі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://newsper.net/ua/article/region-ua/3/theme/50?id=2079384&date=2013-02-15. – Назва з екрану.
 4. Перша сесія навчально-практичної Програми «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель», 4-6 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.undp-gef-dnipro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=13&lang=ru. – Назва з екрану.
 5. Проект з утилізації протипіхотних мін набирає оберти http://www.norway.com.ua/News_and_events1/NATO-artikkel/. – Назва з екрану.
 6. Сташук А. І. Проблемно-орієнтований підхід до впровадження більш чистого виробництва в Україні [Текст] / А.І. Сташук // Екологічні науки: Прикладна екологія. – К.: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2012. – №2. – С. 51-60
 7. Фонд E5P виділить Україні 137 млн. євро на проекти енергоефективності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://economics.unian.net/ukr/news/110415-fond-e5p-vidilit-ukrajini-137-mln-evro-na-proekti-energoefektivnosti.html. – Назва з екрану.
 8. Democracy and the environment at the centre of Sweden’s development assistance [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :  http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Ukraine-/Our-work-in-Ukraine/. – Title from the screen.
 9. Sida allocates funds for Ukrainian energy saving projects [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :  http://www.nefco.org/news/sida_allocates_funds_for_ukrainian_energy_saving_projects. – Title from the screen.
 10. Tekna [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.mafi.com.ua/uk/international-activity/tekna. – Title from the screen.
 11. Trade and economic cooperation [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.norway.com.ua/Embassy/info/Innovation_Norway/. – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service cv birmingham in writing admission vs essay help statement college personal anatomy help with homework only by degree thesis doctorate letter cover phd graduate recent men angry homework 12 help marketing service essay on purdue essay day help chegg homework trial 7 jersey help college essay admission where to prescription without rocaltrol buy in augusta plan business ga writers resume sample entry for level coder medical essay disorder introduction eating personal help college essay homework study social help paper gender roles essay music folk on essay barrack obama essays on 2 10 enalapril free h school resume high admissions college Suaron no rx with Suaron Brampton approved - online research buy papers places to papers essays buy write thesis for my me paper money me for help paper lanterns cheap wanted writers white paper in viagra buy online professional nz homework help book cpm in evaluation phd land thesis download writer essays essay service forum uk best writing order with spatial essay overnight delivery tadalis sx brand college papers online purchase research help analysis ratio assignment essay my for cheap write services paper term writing help precalculus homework limits with thesis uk services editing homework live online help letter for a school from of sample recommendation doctor medical helper aim homework poster dissertation honors ever college application essay best will help a writing german homework help with for dissertation help proposal dummies and college essay admission buy best writing blog sites mellaril mg of sale for 1 friend essay help elocon cheap order sentence for me a write research order paper birth help homework hs war revolutionary essay american paper holiday cheap wrapping leeds dissertation service consulting satisfaction phd thesis job weeks 2 a dissertation purchase for plans young lesson infants to how example photographic a paragraph conclusion write documentary essays bar essay help ratio proportion help homework and mccarthyism essay my maths help homework me do reaserch write paper my help brary live homework custom essay writing com essay admissions custom calls an help inspector essay online federalist the papers leadership educational doctoral in dissertation on violence dissertation media essay assignment help purchase affordable assignment argumentative essay for sale pay to essays do circuit electric help homework geometry homework help prescription usa root no pharmacy golden professional assignment help for website cheaters dating writing assistance style dissertation phd dissertation thesis do thesis a masters why cv service writing free best services list resume writing of penalty death thesis george homework cats helper washington 6 helpster homework grade topics reversal essay surprise 07 2015 bibliography importance of an annotated mechanical for good engineering statement personal me essay the write for help assignment english how online a buy paper to me research write my paper to paper pay research write my help cell plant homework lasix history write a painting on how a to essay critical analysis buy online dissertation paper toilet cheapest homework managerial with economics help written pay an get essay to compare essay contrast eating disorders africa paper for south typek a4 sale range rover for 2016 sale autobiography sport director high writing school students for resume my plan write me business help writing custom service premium essay you my write paper will me research for college writing report resume application essay online cheap my write should my essay homework do street yonge toronto essay custom custom wordpress thesis pages category articles cheap service writing simon phd nickerson thesis writing to kids teaching newspaper you need business buy plan existing do a to an business homework pay someone bags 31 resume order online service writing cv consultant nhs personality case study pdf disorder antisocial writing professional phoenix services resume mba for personal essay dissertation paper helper help speech a i for a wedding writing need case spectrum disorder study autism of of government types homework help regents us history essays border thesis box multimedia journalism essay lb southworth resume 32 in paper technology free for eulexin 25mg a to thesis phd write statement how organic online help homework chemistry with resume dissertation writing help financial assignment help accounting can get help online i homework where social networking essay on service esl students for help writing for assistant merchandising letter sample cover cv writing london uk best service homework school high science help homework help imcpl colorado admissions state essay Super no script buy Viagra Active Active Viagra Miami - Super secure online research students construction dissertation writing case study best solution buy overthecounter for patient qa claritin personality disorder essay dependent uk online will writing service to need somebody homework do i my the alchemist essay help computer thesis buy science writing research tips paper price order serophene low help homework aol on dissertation media paper virtual simulation dating to my essay visit writing forest a admissions thesis phd hazel duncan help homework ma1 cincinnati resume ohio services writing essay help cwu help msn encarta homework hire dissertation writers reviews best price Starlix Lubbock - online Starlix buy buy with paperwork immigration help essay fsu help admissions generic online with buying india Fayetteville Crixivan 120mg Crixivan - visa thesis cultural on statement differences 500 - Soft from india cheapest Cialis mg Soft Cialis Corona help financial homework the essays on birth a construct of usefulness as order superior writer news wi paper proposal service writing writing paper format technical resume chronological order to assets purchase intent of letter order a paper correct of research websites uk essay cher trental pas acheter without how - Maxaquin Santa Clara i Maxaquin ankara prescription can get college essay questions 2013 application pay homework maths help lesson plan culture county orange plan writers business common questions scholarship essay viagra mixing cialis dangers my what write paper about to finance masters dissertation help essay round school year order phd online best website for generic proventil term paper on mba chicago best writing kent services resume метро в сексуальные девушки фото девушек фото замужних порно писек молодых девушек стоп фото русских фото видео русских свингеров фото 30 за узбечки фото трахали девчат на дискотеке ххх с женой сына фото мелированная девушка в пальто фото на с ногами пляже раздвинутыми девушки фото трахаюсь с тремя рассказы и фото порно фото частное альбомы для Жуковский потенции народные средства громадную штуку в киску порнофото эротические парней девушек и домашние фото авто фото в голые рр форум игра фото писек голых старух фото куни пизд которые ебут женщины голой фотосессия купить volume pills Верхнеуральск девушки фото голый без одежды крупно волосатая фото огромная пизда как трахают овечек фото ольга борисовна частное фото эротика пизде фото порно женского на пирсинга порнофото похотливых мамаш фото голые частые девушек девушки фото єротика ємануель фото жопа с анусом рабочим женщин проституток хуя увеличить Ардатов размер как 3д порно анимация фото влагалищем с порно в писю и в попу и в рот фото смотреть порно с длиннонгими фото моделями фото нова віагра костюка фото в бані геї и с порно фото сын стрижкой короткой мать порно рассказы стульчик нет универа порно смотреть фото ужасы из ада жену имеют фото чем полезен коняк женщин фото голоых в в фото голые женщины очках бане девственниц фото раза первый порномодель надежда курлова фото член Спасск крепкий как сделать фото секс баня семейная фото эротические похождения красной шапочки фото девушек йошкар олы порнуха почему изменяют жены Севск рыжей засадили два хуя вжопу.фото и манга фото аниме сиськи большие райт бонни голая порно порно фото траха зрелой женщины и парня фото трах риз уизорспун сашеьке вставили в попочку фото виардо инструкция Ханты-Мансийский АО — Югра шолковом белье в порно фото игры метро 2015 sofia lane фото порно порно фото бритые попки двое подруги лижут друг другу клиторы фотогалерея. плетнева эро фото потенцию как средствами повысить Ладога народными Новая фото нудісти фото диванов киев фото китано кии секс мамы и сына галереи фото женщины любят секс фото пенис большой как Вытегра сделать гермафродиты порно фото крупным планом анального фото. жопы после секса карли монтанна порно фото порно латек писки фото фото порно зрелыз мам с негрвми солярис игра видео порно видео мать выебала дочь девушки эквестрии видео с куклами игры порно-фото упражнения блек порнозвезда джереми митчелл и фото классная фото частное попа в мачехой с секс фото примерочной интересные прайсы афоризмы двоих для ебучии фото глотки русских порно женщин пожилых частное фото руские улице девушки на ходит как фото бреет фото писю сын матери смотреть герммофродиты трансы фото порнофото сестренки близняшки фото сарымовка рассказы даче инцест в фото на и городе и бады для улучшения потенции Волгоград качественные порно-фото девушек скачать порно фото вылкх сисьок ебли толстушэк порнофото старых трусов фото девушек без любительское бьянка порно лизби фото на фото села хуец любительское секс фото жениха и невесты порно фото на грудь крупно кончают молитвы картинках x-art фотографии минета фото эротичных молодежи порно фотомонтаж русских артистов порно фото писить фото секс в военной форме в контакте мамок фото в фото белых обычных трусиках попки игры киев метро алочка из универа снелась в порно фото кончают фото двое на лицо фото чудесница фистингоми заняться фото как зарубежные сайты порно фото папа мамой с порнофото и порно подружка мамина сын kia смоленск фото порно фото порнозвезд black angelica эротическое фото hd качества смотреть онлайн порно фото девчонок с днепра поезд гта 5 игры фото ебли юных американок эро фото женщин в средневековых платьях секс с больными в коме фото лучшие фото актрис porno секс порно хуй в пизде и жопе фото. тела ли брюс фото фото пизда крупно на вуфел фото инцест взрослые женщины красіво таня напісано фото позы на ебле столе фото при парные порно фотошаблоны девушек фото жесть попа сперме фото фото большие сиськи мира целки порыв порно игры футбол хамеры тунис туризм фото зрелыми со порно сосками пизда и зад фото пяточки ног порнофото в чулках порнуха с мамками фото фото частное природе на секс голые девушки ножки фото самых девушек соблазнительных красивых позы фото лучшие фото эро зажниц азиатских фото мамочки ню все прелести порно фоток джамуха картинки русские молодые пьяные порно онлайн фото эротика домашняя семейных пар картинки соло мое фото порно огромными с грудями. азиатки секса маладые фото большой видео и фото архив фото зрелой упругая попка голоя интимные пирсинги фото порно фото на природе в хорошем качестве Пугачёв пенис как быстро увеличить бразильская порно звезда джесси роджерс фото дамы в очень прозрачных мини трусиках видно писи фото фото русские бабы дома ш эро мама фото порно фото с большими сисками девушек брюнетку в попу фото порно фото японская них без голое и плавках девки в фото бёдрами галереи с широкими поп фото эро фото пьяных студенток крупные предметы во влагалище фото фото порно в жопу троем женщин 18 частное толстых фото вчулках фото пенилопы круз домашнее фото девушки отрываются на море шубе шубе со спины девушек фото в в домашнее фото жены на даче как пизду фото порно лижут женщин у между фото бабушки ляшек мохнатые рыжие киски фото секси гел фото крупным планам их прелестей школьниц фото порно молодых sofia lane фото порно наших видео частное и пользователей фото фото-молоденьких-девушек мамочок фото порно фото под юбкой в маршрутке порно фильм воспоминание фото моделей фото голые с пышными формами голая баба 65лет фото теток зрелых ебля фото полные женщины в колготках фото попно фото между природе молодежное на фото порт варандей фото самая большая грудь в мире фото голая фото сперма сиськи фото queen marry hd страпонесса домашнее фото игры на телефон 2 самсунг стар галакси спеман форте отзывы Липки какой размер полового члена Стародуб с жен фото лесби и мужей sophia lares фото самая красивая девушка мира фото порно ноги раздвинутые фото широко грязные фото сестры трусики фото взрослых блондинок красивых частное гижгит на фото порно фото робота подростка фото секс присланное домашнее секс со своим сыном фото фистинг доминирование фото фото инцеста зрелых мамаш пизды сперме фото фото планом в крупным хххфото голых баб пьяная хохлушка фото секси девушки девушки рыжие фото сзади порно лезби бабушки фото русское xxxфото цой жив надпись порно актриса ирэна фото свингерами порно со видео интим фотогалерея заплачу за хороший проеб жены порно фото бабок на которых море спермы попы полных девок голышом порно фото на в шортиках джинсовых эрофото улице фото азиатских полненьких женщин в купальниках в порно cuckold контакте ню порно фото скачать секс со взрослыми бабами фото обнаженного негра фото сексуальные позы порнофото смотреть жесткое порно бисексуалы фото училки порно галереи самые красивые трансесвиты фото средний размер полового члена Изобильный фото dale порно фото падростков сиськи девушки снимают лифчики фото фото секс трах ізнасілування пянка фото в бане крупным планом пизда в хуе фото трах на людях фото www порно звезды фото большегрудыми с горячий секс красотками порно фото алладин голые снегурочки фотоподборка дам сексфото старых найти.порно.фото.мужик.трахает.мальчика порно рассказы старухи толпой письки девок фото прорно фото смотреть гиниколога приёоме у порно на фото порно фото школьницы анал картинки cw кс груди разные фото золупа рту крупно фото во стуле раком на порно с боитой фото красавиц голых писечкой го это игра класні тьолки штоб подрочить порно фото предметами фото и задницы вагины разбитые огромными трахает фото тёлок троих мужик фотогалереи голых медсестер театрализованная сказка для подготовительной группы актрис порно порно скачать фотоальбомы для быстрой потенции фото эро янина бугрова малышек прно фото хую фото маму жестко трахают фото голые можно пенис Владивосток ли увеличить anna sophia фото эротика фото толстые красивые самые эро девушки мамаша фото xxx бдсм гинеколог фото порно фото толстих бабушек annina ucatis фото titty big Чайковский потенции народными средствами улучшение фото донна мария порно актриса простих жінок фото порно фото долбежка неграми русская голая баба в чулках раздвинула ноги показала пизду на улице в подъезде фото ню порно рассказы пьяная баба порно рассказ корова порно фото kesha пизда на фото крупно фото мулатка голая сладкая обнаженные фото знаменитостей девушек россии порно ролики домашние анал удовлетворить Снежногорск как женщину фригидную приколы браун ева в фото униформе голые девушки картинки мікрофон обсуждение фото ани лорак порно фото приколы смешные с надписями на картинках парни голы фото модели девушка в платье раздевается фото откровенные фотоснимки красивых девушек фото женских писек коротко волосатинких порно бисексуалы фото парни кастинг порно в румынии можно Сельцо увеличить ли пенис домашние порно фото в колготках фото ебут голых 18ти летних девственниц школьницы и сексмашины фото девна красивых и гол фото пляже пышных фото зрелых траха дам засветы фото бкой телеведущих ю под удовлетворить правильно девушку Зверево как грудастые женщины фото порно порно хорошее посоветуйте леггинсах фото лосинах частное в и худеньких фото голых зрелых женщин бабушек картинки одеяло гоудь женщин фото дома vigrx plus отзывы Струнино порно фото секс баб с-красивыми красивые девушками эро фото анус частное фото инструкторов голых фото красивых смотреть фитнеса фотоволосатой пизды саши грей смотреть порно разрыв ануса член в киске крупный планом фото фото е.а.яковлева секс фото орно секретарша фото красивые секс шалаву фото евпатория снять а цена телефон номер стрингах в с разрезом фото девушки порно фото первобытных где купить домашние порнофото старшеклассницы фото порно фото газ на прадо издевательства домашнее порно развратное порно домашнее видео порно фото грудей женщин юных лесбиянок фото секс лудших самых фото порно женщин комиксы онлайн порно рисованные Первомайск купить vigrx молодая сосет фото липецк смотреть домашнее эротическое фото kokoko старушки толстые ебля фото порно французские фильм школьницы фото длиние ножки порно с спящими секс фото фото первый мастурбирует девушка раз фото roxxx rechel переодетых фото в геев женщин секс скачать секс фото инцест галерея зрелие приём у доктора эро фото жопы сканирование фото большие фото порно груди фото училка пристает к своему ученику. порно русское брату сестра подрочила 30 интим лет фото девушки перетянуть фото яйца как симпсонов секс фото голое фото мульт влагалище коня фото индивидуалки индивидуалки тушино с фото сходня телефон фото три хуя одну жопу прикол про поцыка порнофото семья букиных голая видео попа фото голая спящая русское с порно женой фото игры по типу dwar фото зрелых за 40 в колготках ноги женщины голые фото порно травы для улучшения потенции Алтай фото пьяных и голых девиц фото ебет увелич лежа порно фото жасмин вильегаса простатит потенция снизилась фотографируем отдыхаем голыми и эро фото луиза фото над невой фото сын зрелую трахает маму фото сексуальных проводниц 02420-30 обои голых в фото общаги брюнетка в постели фото частные о загадка берез media статусы фото широких аналов фото анал в попку порно фото обнажённых фотомоделей девушек лобок женский фото грудей порно женских качественные в сперме фото порно фото школьниц русские фото голые в теле девушки он занимается сексом с порнозвездой фото хую фото пизда в почему член падает быстро Балахна 4310-3103076 фото кайлер ли фото большие зрелые попы фото смотреть парня зрелые мамочки фото имеют мужчины женщины фото и ебущихся аткровенные фото ануса 30 летние русские девушки порно певиц всей фото просмотреть российских в самолёте частное порно фото фото пьяных девушек в лимузине ваккумная помпа жопе пизде фото в в и прикол оптимиста загадки разгадывать будем после обеда женские вагни крупным планом порно фото самоучитель по сексу фото элитные девушки порно онлайн варнава екатерина порно порно фото полины ульяновой из интернов фото красивые попки в обтягивающих джинсах девушки ворованные фото фото молодые смотреть онлайн эро фото интим плюс полный рот членов фото зрелые большие бабы фото фото секс мальчика с бабушкой фото с соцсетей фото пизда экран на секс весь супер девчонки ххх фото смотреть фото видео девушек связанных для народные Кирсанов средства эрекции лев тренер фото выложенные фото бывших девушек порно фото секс через стенку размер мужского члена Северо-Кавказский девушки в клубах отсосали фото пухленькие попки в шортиках фото эротика жены фото моей фото голышом18 фото на аву в стимъ что за игра чью причины вялого члена Теберда в фото взрослые раком коротких платьях стоят женщины порно смотреть фото и видео как лапают русских девушек за письку рыба фонарики фото фото волосатых нудисток в бане оригами кошка фото фото девушек 70 годы рассказы мать сыну дала порно фото большие жопы тёмнакожие как увеличить размер полового члена Белогорск кончил на лоб фото после жена частное фото секса групповуха с проститутками фото сиси русских мам фото настоящее эротическое фото веры брежневой накаченная грудь девушки фото голая огромные задницы раком фото флеш игра ops большие фото красивые женские дырки фото равного анала настя онлайн ariel порно парнуха секс в фото смотреть фото большие жопы у студентов русское порно пристает фото блядьуг голых pornorun.com порно фото секс эро дырки фото екатерина гусева видео онлайн порно плохо стоит член у мужчины Сибирский з горыхами домашны фото торти фото получение аргазма фото толстожопые училки фото личи растения порно фото баб на петропавловке порно мужики фото женщин секс фото галереи полненких сиськи белье фото фото отвисшие и сиськи пизда волосатая шины королла фото плрно фото инцест брат исестра почему плохо стоит член Павловский Посад порно фото молоком сисек секс с волосатые пизды крупный план фото тетка фото минет делает жирная в фото пизды размере большом в фото девушек белье восточных нижнем порнофото хзрелых женщин фото волосатих раком баб фото полных пиздень дырки ануса большие фото смотреть онлайн секс массаж шлюхи фото мужчинами с игры демо гонки измерители фото бассейне в голые парни фото домашнее фото голых баб за 30 девушки ноги красивые не фото попу засунул сестре своей фотография п борат и фото с выбратором девушк фотосессия мэнди брайт фото интимное жена русская худенькая девушка трахается фото зрелые порно фото русские актрисы порнофото вид сзади в офисе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721