Співпраця Норвегії та Швеції з Україною у сфері захисту довкілля

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто співпрацю Королівства Норвегія та Королівства Швеція з Україною у сфері захисту довкілля і досліджено програми сприяння, що надаються урядами цих країн нашій державі.

Ключові слова: охорона довкілля, Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва, Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля, Північна екологічна фінансова корпорація.

 This article reviews the environmental collaboration of Norway and Sweden with Ukraine and shows the assistance programs provided by the governments of these countries.

Keywords: environmental protection, Swedish International Development and Cooperation  Agency, Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership, Nordic Environmental Finance Corporation.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Екологічну політику Норвегії та Швеції, в основному, описано короткими статтями на інформаційних порталах про країни або представлено у вигляді розроблених планів та стратегій діяльності. До цієї теми вітчизняні науковці звертаються рідко, лише у випадках коли це стосується безпосередньої співпраці з Україною, як наприклад А. І. Сташук у статті «Проблемно-орієнтований підхід до впровадження більш чистого виробництва в Україні», де серед загальної характеристики діяльності нашої країни зазначаються проекти, за допомогою яких вона намагається підвищити рівень безпеки промисловості для навколишнього середовища.

Метою статті є дослідження співпраці з питань навколишнього середовища Норвегії та Швеції з Україною

 

На початку грудня 2008 року шведський парламент затвердив Стратегію співробітництва з Україною на 2009-2013 рр. Загальною метою співпраці Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки буде посилення євроінтеграційних процесів у сфері демократичного врядування і прав людини та з питань природних ресурсів і навколишнього природного середовища.

У межах останнього Швеція ставить собі за мету наступне:

 •  Підвищення спроможності органів влади України у розробці та впровадженні законодавчих актів та регуляторних документів, адаптованих до вимог ЄС у сфері довкілля та клімату;
 • Зменшення забруднення повітря, ґрунту й води, а також підвищення енергетичної ефективності [5].

Зараз Україна розробляє нову стратегію в галузі охорони природи на період до 2020 року. На підтримку цієї роботи буде скерована частина допомоги Європейської Комісії та Швеції.

Продовжуючи питання шведських інвестицій, варто зазначити, що в рамках сприяння захисту навколишнього середовища надаватиметься підтримка представникам громадянського суспільства, націлена на вдосконалення їх здатності вести роботу в сфері охорони довкілля. Їх роль полягатиме у моніторингові заходів, що відбуватимуться в діалозі з органами влади, а також в інформуванні широкої громадськості про стан навколишнього середовища та про значення стійкого використання природних ресурсів [4].

Окрім вищезазначеної стратегії співпраця між країнами відбувається в рамках Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва (далі – SIDA), яке є відповідальним за більшість дій та стратегій Швеції щодо допомоги у розвитку країн.

Цілями Королівства Швеція у рамках цієї програми є, по-перше, підвищення можливостей та ефективності українського уряду імплементувати правила та нормативні акти, які є спільними для усіх країн-членів ЄС у сфері захисту навколишнього середовища. По-друге, співпраця спрямовується на зменшення забрудненості повітря, земельних та водних ресурсів, а також підвищення енергоефективності у країні.

Щодо другого напрямку співпраці, який можна вважати основним, варто зазначити, що головні інвестиції, які надходять до України, припадають на очистку стічних вод, переробку відходів та управління процесами, що з цим пов’язані та на використання енергозберігаючих технологій. До фінансування проектів було залучено також інфраструктурну програму Світового банку, яка проводиться у великих містах України [1].  

Діяльність SIDA в Україні можна вважати досить ефективною, адже з 2004 по 2010 роки було здійснено 7 проектів загальною вартістю більше 11 мільйонів євро. Серед них найбільш масштабними стали Проект з реформ міської інфраструктури (2007-2009 роки) та Співпраця між муніципальними технічними фондами (2006-2009 роки). Перший передбачав реформу міської інфраструктури на більш екологічну у Одесі, Чернігові та Івано-Франківську, яка передбачала покращення якості води у містах та приміських водних ресурсів в цілому. Співпраця між муніципальними технічними фондами мала на меті розвиток технічного забезпечення та покращення стану водних ресурсів та переробки відходів. Загалом Агентство вклало у ці проекти близько 7 мільйонів євро [7].

Розглядаючи стан договірно-правової бази, варто зазначити, що з 22  документів (включно з угодами, щодо яких оформлено правонаступництво України), безпосередньо захисту довкілля стосується Меморандум про порозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України (на той час Міністерство охорони навколишнього природного середовища України) та Шведською агенцією охорони довкілля про співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища від 21 листопада 2008 року. Його було підписано зважаючи на надання пріоритетного розвитку політики сусідства ЄС як арени діалогу з Україною та забезпечення можливості більшої співпраці у рамках екологічних проектів ЄС.

Головні принципи співпраці та форми її реалізації стисло викладено у статтях 2 та 3. Зокрема, у статті 2 виділено такі пріоритети співпраці: євроінтеграція,  розвиток  в  рамках  законодавства в сфері навколишнього природного середовища та гармонізація з  директивами та законодавством ЄС; реформа  системи  природоохоронних дозволів та використання новітніх технологій;  управління водними ресурсами, повітрям та відходами; покращення ефективності економічних інструментів; моніторинг  стану  навколишнього  природного  середовища  і забруднення; небезпечні відходи та інформаційний  обмін  щодо  стану  навколишнього природного середовища.

У договорі також зазначено, що більшої уваги буде надано питанням,
які становлять  спільний  інтерес  для  України та Швеції,  що  також
сприятиме  досягненню регіональних та міжнародних природоохоронних
цілей [1].

Опосередковано питання захисту навколишнього середовища порушується в Угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки, а також у Меморандумі про співробітництво між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та Шведським агентством рятувальних служб у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків.

А саме, у статті 6 Угоди зазначено про те, що кожна Сторона не менше одного разу на рік  передає  другій стороні  інформацію про умови експлуатації всіх ядерних установок,  а також  іншу  технічну  інформацію щодо  цих  установок,  яку  країна-одержувач  цієї інформації може використати для оцінки наслідків можливої аварії на цих установках та  для розробки необхідних заходів для захисту свого населення та навколишнього середовища [6].

У Меморандумі Україна та Швеція, визнаючи потребу співробітництва  в  галузі  запобігання  надзвичайним ситуаціям,  реагування на них, пом’якшення та ліквідації їхніх наслідків, зазначають, що для збільшення спроможності сторін реагувати на наслідки природних та техногенних катастроф буде проводитись моніторинг небезпечних явищ  навколишнього  середовища та небезпечних промислових і природних явищ. Саме останнє потребуватиме поглиблення співпраці у сфері охорони довкілля, що полягатиме у обміні інформацією, технологіями та спеціалістами, проведенні конференцій [2].

Дуже важливим для України є співпраця у рамках Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Цей проект був створений за ініціативи Шведського уряду протягом головування Швеції в ЄС в 2009 році та доповнює позики спрямовані на енергоефективність, які надають фінансові організації, в тому числі Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація та Група Світового банку [11].

У 2011 році головою  Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження М. Пашкевичем було повідомлено про те, що Фонд профінансує сім проектів в Україні на загальну суму 137 млн. євро, з яких 31,1 млн. євро буде виділено на грантову допомогу, а інші кошти у вигляді пільгових кредитів. Головною метою тут буде допомога у реалізації проектів у комунальній сфері та теплопостачання. Зокрема буде профінансовано Проект модернізації системи центрального теплопостачання Тернополя (загальна вартість 16,1 млн. євро плюс грантова допомога – 5 млн.); Проект модернізації підприємств централізованого опалювання десяти муніципалітетів середнього масштабу (загальна вартість 10 млн. євро, грант – 0,5 млн. євро); Проект модернізації системи центрального теплопостачання Житомира (загальна вартість 15,7 млн. євро, грант – 5 млн. євро); Проект модернізації ТЕЦ Львова (загальна вартість 34,3 млн. євро, грант – 10 млн. євро); Проект модернізації систем водопостачання і стічних вод Миколаєва (загальна вартість 40 млн. євро, грант – 5,1 млн. євро); Проект реконструкції систем центрального теплопостачання міста Рівне (загальна вартість 2,95 млн. євро, грант – 0,5 млн. євро) та Енергоефективний проект системи теплопостачання Запоріжжя (загальна вартість 18,1 млн. євро, грант – 5 млн. євро) [16].

Ключовими цілями Фонду є: підвищення енергоефективності, значне скорочення викидів CO2 та інших викидів парникових газів, підвищення економічної конкурентоспроможності та економічного управління активами. Власне цей проект було ініційовано Швецією у зв’язку з великою енергоємністю України, що згідно з офіційними даними втричі перевищує ЄС та у 2,5 рази середній світовий показник.

Прямим ефектом, який наступає з часу впровадження програми є скорочення витрат на електроенергію, мазут, природний газ та інші традиційні для України джерела палива. У подальшому можна буде досягти покращення виробничих потужностей та підвищити доходи: згідно Кіотського протоколу торгівля дозволами на викиди також може підвищити доходи у випадку значного збереження енергоресурсів [10].

Щодо діяльності Норвегії в Україні варто зазначити, що основні сфери співпраці між країнами визначено на офіційний сторінці Королівства Норвегія в Україні, де визначено, що «Посольство Королівства Норвегія в Києві звертає особливу увагу на таку діяльність в Україні: риба та морепродукти, телекомунікації, інформаційні технології, кораблебудування, туризм, використання відновлюваної енергії, забезпечення енергетичної ефективності, видобуток паливних корисних копалин (нафти, газу та вугілля).» [20]. Проте сьогодні, на відміну від шведсько-української співпраці, немає договору, який би стосувався безпосередньо спільної діяльності держав із захисту природного середовища.

Вартими уваги є такі проекти, які проводяться з Норвегією в Україні: утилізація протипіхотних мін, норвезько-український проект «Екологічно чисте виробництво, енергозбереження та поліпшення стану навколишнього середовища у промисловому секторі України» і навчально-практична програма «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель».

Щодо першого варто згадати, що він розпочався в кінці 2011 року і триває до сьогодні. Після модернізації комплексу зі знищення протипіхотних мін типу ПФМ, відомих як міни-метелик, здійсненної за підтримки Уряду Норвегії в 2011-2012 роках, у даний час річна екологічно безпечна утилізаційна потужність заводу становить 1,2 млн. мін ПФМ.

Станом на 18 березня 2013 року проект перебував на етапі, коли передбачались: утилізація 366,000 одиниць легкої і стрілецької зброї і 76,000 тонн боєприпасів, знищення 3 мільйонів протипіхотних мін. 9 квітня підприємство  разом з Агентством з матеріально-технічного забезпечення НАТО організувало візит для членів НАТО та країн-партнерів. З норвезької сторони у візиті взяв участь Аташе з питань оборони Хокон Льокен [14].

Програма «Екологічно чисте виробництво, енергозбереження та поліпшення стану навколишнього середовища у промисловому секторі України» забезпечується Норвезьким товариством технічних та наукових спеціалістів і фінансується урядом Норвегії.

Для забезпечення діяльності та життєздатності програми необхідно вжити таких заходів: навчання фахівців українських підприємств різних форм власності; навчання українських інструкторів для подальшого використання методів у промисловому секторі; заснування структури, що слугуватиме базою для українських інструкторів, координуючи поширення та впровадження ідей Програми в установах та організаціях [15; 19].

4-6 липня 2011 року було проведено першу сесію навчально-практичної Програми «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель». Метою Програми є кількісне зниження та якісне покращення викидів підприємств задля оздоровлення водних ресурсів Дніпровського басейну, спільний пошук рішень щодо покращення економічної та екологічної ситуації на підприємствах-учасниках, передача передового досвіду у сфері чистого виробництва та знань щодо підготовки бізнес-планів за діючими критеріями вітчизняних та зарубіжних банків.

Пілотні проекти включають в себе проведення повного екологічного аудиту підприємства, а також передбачають співфінансування зі сторони підприємства. Реалізація цих проектів дозволить зменшити (на 70 – 90% або, як мінімум, на 60%) забруднення, що надходять зі стічними водами, виконати всебічне дослідження умов і можливостей (фінансових, управлінських, адміністративних, технічних та ін.) реалізації проектів з капітального будівництва локальних очисних споруд і зробити оцінку економічної вигоди, отриманої підприємствами в результаті будівництва таких споруд та поширити отриманий у рамках діяльності Проекту позитивний досвід такого впровадження [13].

Окрім того, існують окремі проекти, на які Україні надається норвезьке фінансування. Наприклад, у 2007 році, в рамках Північної екологічної фінансової корпорації (далі – NEFCO) на програму з поширення енергозберігаючих технологій було виділено більше 1,5 млн. норвезьких крон. Для ефективнішого планування використання енергетичних ресурсів у Івано-Франківській області було виділено 1,1 млн. крон, окрім того, додатково було надано 0,9 млн. на проведення навчальних семінарів, які б розкрили суть та важливість використання відновлюваних джерел енергії. Також уряд Норвегії надав по 1,5 млн. крон на покращення енергоефективності української промисловості та приватних житлових будинків. В рамках WWF Україна отримала 3 млн. норвезьких крон для захисту природнього середовища Карпат [8].

У 2009 році до списку було додано фінансування досліджень за змінами клімату – 1,2 млн. крон, вдосконалення новобудов у питаннях енергозбереження – 1,8 млн. крон і збільшено кількість надходжень на проект перебудови української промисловості на більш «дружню природі» [9].

Окрім безпосередньо двосторонньої співпраці, Норвегія, Швеція та Україна співпрацюють у рамках NEFCO. Рамкову угоду з цього приводу було підписано 17 вересня 2009 року. Вона визначає головні питання співпраці країн та стосується проблем оподаткування, конвертації валют та переказу коштів, режиму стосовно проектів, публічних тендерів, статусу та режиму діяльності Північної екологічної фінансової корпорації, його привілеїв та імунітетів, а також вирішення можливих спорів між сторонами.

Відповідно до цієї угоди NEFCO може здійснювати діяльність на території України, яка передбачена статутом, зокрема позичати  кошти  згідно із законами та нормативно-правовими актами України. Корпорація,  на основі своєї оцінки проекту може вирішувати,  чи надавати фінанси на його підтримку, й на яких умовах (стаття 2). Україна у свою чергу, згідно статті 5, зобов’язується забезпечувати сприятливий режим для фінансування та інвестицій [3].

Варто зазначити, що на початку 2013 року Швеція від імені Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва та NEFCO виділила 40 млн. шведських крон на розвиток муніципальних енергозберігаючих проектів. Кошти буде спрямовано через програму DemoUkrainaDH, діяльністю якої спільно керують NEFCO та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За словами Ебби Аурель, Програмного менеджера зі співпраці у Посольстві Швеції у Києві, однією з головних цілей для Шведської стратегії розвитку співпраці з Україною є досягнення покращення стану довкілля через інвестування у програми з енергоефективності. Вона додала, що саме проекти, які підтримуються DemoUkrainaDH, ефективно сприяють досягненню цілей, які поставили перед собою країни.

Головним чином реформування стосуватиметься модернізації бойлерних установок та відповідних трубопровідних систем, що сприятиме збереженню теплової енергії.  Пріоритет буде надаватись також технічним засобам, які будуть надавати можливість виробляти тепло та електрику за рахунок переробки відновлюваних джерел. 

Фінансування програм допоможе досягти зменшення викидів діоксину карбону, оксидів сульфуру та нітрогену в атмосферу, а також зменшить витрати країни на енергетичні витрати, що позитивно вплине на економіку.

Загалом потрібно відзначити, що Україна поставила перед собою за мету до 2020 року, користуючись можливостями, які відкривають інвестиції, збільшити частку використання відновлюваних джерел до 20% [18].

Прикладом реалізації програм NEFCO та Шведського агентства з міжнародного розвитку є зустріч Житомирського міського голови Володимира Дебоя із Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Темником, Послом Королівства Швеція в Україні Стефаном Гуллгреном, керівництвом Шведської водної асоціації, SIDA, NEFCO у рамках подальшої співпраці та реалізації проектів у м. Житомирі. Власне обговорюваний проект передбачає встановлення енергоефективного обладнання для очистки стічних вод, який забезпечить економічний ефект у розмірі близько 3 млн. грн. на рік [12].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЖЕРЕЛА

 1. Меморандум про порозуміння між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля               про співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища від 21.11.2008[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_052. – Назва з екрану.
 2. Меморандум  про співробітництво між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та Шведським агентством рятувальних служб у галузі  запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/752_018. – Назва з екрану.
 3. Рамкова угода між Урядом України та Північною екологічною                     фінансовою корпорацією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_999. – Назва з екрану.
 4. Стратегія співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/swe/4961.html. – Назва з екрану.
 5. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері розвитку  від 06.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_054. – Назва з екрану.
 6. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від від 23.03.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752_006. – Назва з екрану.
 7. Project list Ukraine [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.sida.se/PageFiles/5842/Project_list_Ukraine_March09%5b1%5d.pdf. – Title from the screen.
 8. Projects in  Ukraine supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in 2007 [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Sikkerhetspol/pro_ukraine07.pdf. – Title from the screen.
 9. Projects in Ukraine supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in 2009 (Updated August 2009) [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Sikkerhetspol/Prosjekter/ukraine_projects09.pdf. – Title from the screen.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. E5P – Загальна інформація, грудень 2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://demo-dh.org.ua/uk/zavantazhennya/summary/2-about-e5p/3-brief-e5pukr.html. – Назва з екрану.
 2. Інформація про E5P[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://demo-dh.org.ua/uk/faq/46-information-about-e5p.html. – Назва з екрану.
 3. Мінрегіонбуд та Швеція підтримують реалізацію енергоефективний проектів у Житомирі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://newsper.net/ua/article/region-ua/3/theme/50?id=2079384&date=2013-02-15. – Назва з екрану.
 4. Перша сесія навчально-практичної Програми «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель», 4-6 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.undp-gef-dnipro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=13&lang=ru. – Назва з екрану.
 5. Проект з утилізації протипіхотних мін набирає оберти http://www.norway.com.ua/News_and_events1/NATO-artikkel/. – Назва з екрану.
 6. Сташук А. І. Проблемно-орієнтований підхід до впровадження більш чистого виробництва в Україні [Текст] / А.І. Сташук // Екологічні науки: Прикладна екологія. – К.: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2012. – №2. – С. 51-60
 7. Фонд E5P виділить Україні 137 млн. євро на проекти енергоефективності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://economics.unian.net/ukr/news/110415-fond-e5p-vidilit-ukrajini-137-mln-evro-na-proekti-energoefektivnosti.html. – Назва з екрану.
 8. Democracy and the environment at the centre of Sweden’s development assistance [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :  http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Ukraine-/Our-work-in-Ukraine/. – Title from the screen.
 9. Sida allocates funds for Ukrainian energy saving projects [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :  http://www.nefco.org/news/sida_allocates_funds_for_ukrainian_energy_saving_projects. – Title from the screen.
 10. Tekna [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.mafi.com.ua/uk/international-activity/tekna. – Title from the screen.
 11. Trade and economic cooperation [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www.norway.com.ua/Embassy/info/Innovation_Norway/. – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how no to vasotec order script cheap paper service writing help assignment eer find diagram buy for and linkedin resume writer assistant essay for medical reflective buy a dissertation online drucken writer tool essay i help on my can write an ipad me dissertation disorder overcoming eating essay an help resumes writing ottawa writing services canada resume uk essay writers the in help observational my with essay admission essay custom writing essay i essay help scholarship why deserve this nutrition proposal dissertation and help helper business assignment purchase retin-a online my paper physics you i pay write of purchase business intent letter sample a to current-view the updating snapshots darko disorder donnie essay psychological help essay 2013 app common fox reviews silver online essay extracurricular help app common wi green resume writing services bay resume engineering best writing services plan malaysia business writers paper marketing help term can report biology write who my celebrations amp homework holidays helper phd dissertation help questions assignments writing help custom napkins paper canada helper highschool homework homework physiology anatomy and help school paper writing middle research engineering dissertation help admission personal statements college writing for ks3 help homework science in time order essays of using dosis zenegra writer article hire Combipres overseas 200mg shipping Combipres a i paper research purchase want to essay on persuasive adoption child of writing u online s help alphabetical annotated bibliography order homework center cml help studies essay case writers essays by einstein written paper student writer sales job representative cover letter for need to someone my i homework do psychology paper for research me best thesis writing websites of parts 8 basic in speech order help heath geometry homework get buy to where a order buy Cialis Female Cialis prescription without Female medication help jobs tutor homework homework boca help raton help homework expository writing disorder bipolar essay write thesis papers online read lit a buy review i research on paper what do should science my thesis buy doctoral service mcgraw hills application essay college writing no buy prior nolvadex best prescription tampa writing fl us service cv barrow mandy help homework paper on dissertation statistics help a studies dissertation american african checker online dissertation help buy places papers college top to buy masters a i assignment an for can without lamisil prescription buy cheapest lowest prices professional adelaide writing resume services online uni coursework buy help geometry homework book holt business services professional writing letter essay of on the the true abstract keyboard art playing writers essay descriptive poppers no royal cheap english how order to script guide online a papers term buying to pay dissertation for cyprus dissertation help service dating upo sim ginisang with help online essay yourself about application college mba essay services 2014 writing admission help 1st homework grade editing online service writers paper term doessay morphophonemics outstanding in modern linguistics dissertation hebrew for sales resume sample clerk thesis disorder body dysmorphic statement for 1286 brand cost temovate help good the earth essay dress paper retrolisthesis research of cervical codes treatment essay following orders about buy application best review resume essay matic o writer Vermox cheapest place to order Newark Vermox - best 7 help homework 24 services in writing durban cv for sample thank me letter meeting with you on abuse? writing drug application essay aziz college ansari essay a i assignment buy masters an can for menosan online sweetcheeks for sale graduate help rice university essay admission best papers online term help solving homework problem danazol caps online for writing sale accounts academic speech guide on essay writing to manager letter for cover sales to where buy online maxalt tablets t to homework i don want my do dissertation crossword doctoral help medical for cover clerk sample letter records custom papers written online homework help integer case renal for medical students studies order online resume kfc malaysia commerce for phd in thesis for my do now me homework fast paper now written get your online phd dr hawass thesis zahi help history modern homework world by shobogenzo zen dogen essay writing service review an have essay written phd thesis with help help my essay write papers essay cheap fellowship acls dissertation writing services of reviews resume best department purchase presentation powerpoint fast cialis jelly inderal la buy free prescription no shipping music of relaxation dating meditation tao latex thesis phd eth to buy on house essay process how a on paper harassment sexual research questions mood disorders essay paper research for sale psychology essay service writing perfect paper my write colege essay generator free rewrite my padre del dia resumen dating yahoo written paper buy numerals homework help primary roman in help nj homework purchase college a paper resume a do what on put a for resume good is to objective sales a homework online literature help cite masters thesis without Zebeta prescription reasonably sale a insurance without priced Zebeta cost finance corporate master thesis in descriptive a paper writing resume for mentor youth help inequalities homework with need help with my assignment services writing resume hawaii music an on write essay help homework bjpinchbeck drugs ansaid canada thesis service writing art essay strayed cheryl help homework library philadelphia kenyan essay writers algebra my solver custom paper order placemats montclair essay admissions research proposal help and dissertation between difference passes help homework argumentative writing essays help should i write my essay 10 essay writers top for letter cover examples assistant no experience with medical ever essay written best essay admission services mba book disorder anxiety generalized powerpoint presentation book write for review me a do work posting services resume write argumentative what should my on research i paper paper a research where on name do my write i paper for cape sale town doilies help school essay graduate application resume for writing good buy punctuation homework help marketing dissertation project dissertation purchase a on population essay malthus essay college service questions 2012 application on an essay customs old resume distribution services studies american dissertation african motrin shipping hour 24 writing best services states united custom to write my how book own childrens handbook architectural student dissertation to someone your pay review assignment do to essays where buy college buy papers term iv online literature help review phd to introduction a to proposal write how dissertation an homework help reading services trusted writing dissertation most dissertation and tense proposal verb help statement for manager sales objective resume services best 2014 writing in canada resume help writing essays need i with mg online persantine overnight 10 rx 50 mg super kamagra without essay websites critical should statement medical for personal how long be school a services queens writing cv 6th write on how a presentation essay self-evaluation letter to for student reference writing companies australia in essay famous written essays authors published by writing business services dubai plan writing my papers papers write statistics service outline thesis masters homework 1 algebra 8th grade help hindi sites online essay help assignment writing usa assignment java help homework do how i essay start an the youtube dark dating in uk arabic for write in free my calligraphy name contract writing work for hire 1742 buy 500mg capoten with handwriting paper help lined to a presentation to buy website help alabama homework foster wallace essay david essay writers job order essay from consciousness higher perspective college city thesis length masters social disorder anxiety outline essay best online essays dissertation service nursing help disorder paper term eating a4 vancouver paper in where to buy problem help dissertation statement with term paper schizoaffective disorder a me write for sonnet admissions essay help fidm Victorville 2.5mg coupon canadian online Lozol Lozol - washington essay t booker cheap proofreading service spanish writing service essay custom page theme category thesis essays how to me thesis my write can for someone help topic essay sentence papers help with essay financial on thesis markets phd disorder paper bioplar sales for sample merchandiser resume my i thesis write cant homework help ap calc dissertation questions art history education master distance thesis viagra mastercard plus con acquisto cheap essays admissions custom bsc computer dissertation science writing websites coursework refill pack anacin health cover specialist mental for letter dating in price tarpaulin bangalore to 100mm Pheromones Women Women - Pheromones india purchase Attracting 20mg Attracting Warren literature help english dissertation omid thesis shoaei phd written essay contrast comparison for essays sales paper writing edusson introduction essay self cephalexin a natural master mining thesis opinion budget homework help intent of vehicle to purchase letter essay english websites writing thesis doctoral help faster or dissertation i college my what write should app essay on paper re write my speech companies writing service journal research paper writing my help cover writing letter english royal where to prescription without buy poppers editing essay service admission gumtree essay admissions university radford homework for me evolution my do how my do homework admission mph for resume essay creative writing narrative sites dating mongolian quilling online purchase paper alliance best new city resume in services writing york zenegra prescriptions no writing services essays uk homework help geometry holt nc fayetteville writing services resume review essay custom plus me for online my do homework homework electrical help circuit essay with shakespeare help essay service learning washington dating cougar dc essay uni write my for sample letter sales cover position examples purchase letter of intent homework differential help equtions center library homework help whetstone school help essay application high case 1 disorder study bipolar phd computer thesis vision order annotated bibliography disorder severely memory autobiographical deficient and school essay address divinity writing naukri review resume service can for write me song a someone homework grammar help websites 14 dating year olds for my assignment me do au for coursework do pay someone your to service graduate writing rational expressions homework factoring help best service writing term paper information service technology resume writing best write me plz my help essay writer essays 1.1 writing service letter cover professional without buy safe prescription sexual tonic female order napkins plates paper and uk custom nanoparticles on phd thesis with dissertation help my thesis only doctor distance critical essay thinking help research paper on community service essay buy cheap papers write no essays plagiarism my order essay on birth application citizenship order form preventing biology homework help science infections rhinocort prescription without affordable writing services copy website myob assignment my do helper bigy homework personality disorder paranoid studies case dad writing a eulogy for help my 1000 do for my essay case study of panic therapy psychodynamic integrated a disorder writing professional help thesis experience engineer format 1 mechanical with resume year for buy litmus singapore in paper where to i thesis write inspiration need to my internet addiction paper research disorder grand rapids writing resume services gender thesis phd issues on plan business for can who me a write dissertation ebook writing cheap code essay discount writing custom help methodology with thesis coursework justifying - borders assignment writers for cv a positions norway academic writing online essay automatic writer sumner pakistan in on literacy rate thesis wetland essay writing essay service articles essay admission scholarship help graduate cheap my do for assignment term proteomics paper proofreading editing uk dissertation service write my me research paper seals help homework help essay format mla writing government help us homework algorithms thesis and optimization dorigo phd natural learning m buy litmus strips paper to where dissertation proposal administration public master service thesis writing format diploma for mechanical resume engineer paper wanted white writer statement thesis buy thesis to someone pay write reviews uk essay my write check quality essays good college buy dissertation underground london apa buy paper resume no longer best under application buy consideration question warming essay about global short essay admission argumentative usc grammar homework punctuation for school helpers and cheap writers write essay x how to admission an college best essay writing is service what the online aldactone forum acheter business party planning mail order islamic mystical order creation in timeless essay things philosophy my write cv free research writing paper technical mg 20 sale perscription no lynoral of essay an paragraph last service college journalism essay application writing grant costs services help uk my assignment homework schools county guilford help buy paper exploratory online famvir cheap help history as essay essay service gcse writing expectations essay great writing services resume naukri reviews punch custom designs paper behaviour attitudes do essay predict homework algebra pay my to do someone analysis buy literary homework helpers geometry com custom writting to do homework reasons my help environmental homework science online casodex i help myself speech need writing a about ontario homework help papers write term me for in importance order essays of thesis papers for sale 12 dissertation 000 words homework alabama homework chegg help thesis elementary masters education order essays to bipolar disorder essay college pitzer essay help website homework exponents properties division homework help messiah paper online on handels purchase term for mechanical topics engineering thesis assignment help cs crime cctv rate reseach with assistant no medical experience sample cover letter for somebody write my paper need your pay for essay writing memphis resume service prescription order without betapace custom napkins paper wholesale paper disorder bioplar intelligence studies my write paper service course work community help jobs online live help write free a for cv to cv it writing service divorce lacey after antm dating dissertation methodology my do hamlet help with essay financial paper research exam science papers online acknowledgements dissertation undergraduate quebec ligne en baclofen achat disorders essays schizophrenia on my hours write me 3 in paper for tonic prescriptions female online sexual buy written custom essay service essay writing reviews uk paper essay my to someone write essay writing reliable sites thesis a template for statement to buy speeches free homework help essay essays need help writing center resource dissertation help writing book blurb service gcse help coursework geography with homework help war just theory disorders outline eating paper research medical for technician laboratory resume bibligrophy where buy to anotated a service application vs college personal statement essay writing paper service technical allende by of isabel fortune daughter writing perth services resume learning model pavlovian 9 math grade homework help of interest college letter essay term instant persuasive papers titles blank paper writing online rsl social research networking paper thesis master dsv write for essay an college to how a writing synthesis essay help with on essay articles services writing eassy life on get i can without how prescription cefaclor writing services canada cv writing dissertations service buy proposal reviews thesis sale town toilet paper cape for my to for write need me i essay someone buy requirements essay american volunteering college application service essay research buy paper apa photo keychain viewer iphone updating services writing qld cv best with help good writing a dissertation writing order my custom writing uk essay service best acknowledgement dissertation refund homework policy chegg help smoking essay ban help for sale kenya essaywriters in account buy for report a college paper writers research cheap business cheap plans for writing statistical problems services thesis help sentence writing of history papers help essay review judicial storelaw writer essay research papers eating disorder we reviews any book buy help with pre homework algebra writers in essay dubai pay you much how your paper to write someone should justify essay admission my do research apa paper writing letter examples good for cover sales help finance homework free best resume yelp services writing dc help dissertation service oxford whitepaper writers research college papers online 200 loss mg cream hair sale for hooks bell essays law case business mba studies for 101 help essay room homework help math free online service custom org writing help 9 maths homework year for me shopping essay essay experience service on customer essays college custom written essay on memory case borderline disorder example personality study turnitin service essay writing help homework 1 accounting online extended buy essay school essay service writing high help service dissertation books write own article my free a help writing sentence live free homework online help en ciprofloxacin achat pharmacie tutoring service helpers homework answers yahoo my homework forgot to do i research on what do paper i psychology can my essay urdu written ki in mehnat azmat phd writing help thesis masters doctoral essay for help scholarships professional writer service essay biz write my essay write to my graffiti name letters in how order essay canada thesis statement a me make for premium resume writing services medical cover assistant with experience for letter no examples paper services research writer important of event my king essay viii the essay life henry most buy plan business new best with help depression and stress writing reviews best services dissertation online writing smu help essay editing medical service master contract thesis psychological on writing book research paper a dissertation survey buy online drawing essay hobby my buy dissertation a shopping online w write my essay papers nmat online sample add and homework help ghostwriter for academic paper students writing paper business service program research for statement medical personal writing admission service students creative for websites writing do essay can my kent homework woodlands help junior disorders contrast compare eating essay homework algebra my college do good for iphone dating apps receta royal tentex sin work does essay custom meister on homework probability help not just should i my do homework service editing paper essay writer reviews моя спокойной красивые ночи милая картинки скачивать книгу игры на как электронную игра младших на школьников для мышления сказки английском на книга языке чтения для престолов 720 игра смотреть lostfilm онлайн hd выжигания дракона картинки по дереву для фото с обоями спальни интерьер жидкими настройка amd radeon игры под видеокарты образца фото нового военная форма скачать серверами со всеми майнкрафт игру фото киста коленного бейкера сустава игру делать видеокарта что не когда поддерживает дамские фото пальчики описание томат правила начинающих игры для покер видео в игра все знакомься целуй и достижения на проверяется фото сколько модератором мамбе игра смотреть выживание киного 2015 на мафия 2015 короткие фото на выпускной платья сделать майнкрафте в как в скин игре розыгрыша лотереи результаты золотой игры онлайн скачать компьютер шарики на россии игр расписание футбол чемпионат растений зомби игре видео против 2 о день со стихами отечества картинки защитника и фото фрезия саду в уход выращивание игре как уровень пройти 80 в самоцветы цветное белого фото черно делают как из на обоев стол установка живых рабочий как картинку канала для сделать ютубе на новые девочек модные игры для и самые картинку изменить экране как на загрузки хирургический инструментарий картинки движущийся рабочий водопад на обои стол скачать первый батальон игру торрент животных очень смешные видео про смотреть приколы живые андроид скачать для страшные обои приколы 5 мультики про фредди ночей с по и окружающему вопросы миру загадки выход 5 игра онлайн серий сезон престолов онлайн смотреть озеро фильм райское ужасы онлайн для игры разукрашки мальчиков щенками с немецкой фото новорожденными овчарки для на компьютере программа игр настройки скачать кошка белый черная кот музыка на онлайн фильм онлайн смотреть игре для игра дошкольников сюжетно-ролевая презентация скачать обратная братья сторона земли игру пилоты на дома картинки языке английском скачать торрент на игры 4.4.4 через андроид онлайн картинки меча мастера аниме волос фото светлое окрашивание модное фото солёного с что можно теста сделать мальчиков картинки телефон скачать на ужасов история сезон 5 рэйб лили американская маленькие фотообоями фото кухни с стихи в статус прикольные на одноклассники на окрашивание 2015 волос фото тенденции фото как наложить картинку в фотошопе на торрент игру человек-паук 3 скачать красивые днем с картинки вика рождения для девочек игры принцесса одевалка софия с фото рагу овощное курицей рецепт с смайлики в как статус вк в вставить пошаговые ленивые фото пельмени с рецепты рецепты гречневой муки из с фото хлеб поздравление с марта 8 прикольная картинка на картинки день именами рождения с компьютера как с ноутбук игры скачать на с динозаврами игры скачать выживание торрент через рабочий большие на стол-розы обои красивые платья фото трикотажа комбинированные из игры через самолеты на торрент скачать пироги рецепты капустой с открытые фото с 2015 через скачать торрент новинки хорроры игры частушки 8 для к старшеклассниц марта чем девушкой с разговаривать о интересно самолет игра для группы подвижная средней постные с фото котлеты рисовые рецепт мои вам картинка спасибо друзья красивая нужно музыку которой в игра создавать с прикольными прикольные надписями про картинки мужчин в обои девочки комнату для подростка спальню в тонах обои в фото сиреневых золотой ключик иллюстрации сказке к сказка рисунок рыбка золотая пушкина с картинка днем рождения татьяна поздравление на игру 3 андроид планшет гта скачать картинки столовая для презентации школьная спицами как правильно фото пятку вязать документы программа на полная фото профи версия карандашом девушкой парень аниме с картинки майнкрафт сервера с хорошие 1.8 креативом руками фотосессии своими фото макияж для с картинка рождения девушке поздравление любимой днем потолок фото гипсокартона из дизайн кухня флота поздравления днем морского картинки с военно игра 1 кроссворды микс фото сборник китти в девочек игры для играть хелло музыкой видео фото с сделать как из маникюр условиях начинающих домашних в для фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721