Програмне забезпечення для виявлення плагіату: практичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведене дослідження програмних засобів за допомогою яких можна здійснити перевірку тексту  на плагіат. Визначено найкращі альтернативи для виявлення запозичень у наукових роботах.

In articlehad been done research of software by means of which you can use to verify the text for plagiarism. Аlso defined the best alternative for the detection of borrowing in scientific investigations.

Головною вимогою при написанні наукового тексту є його унікальність. Перевірка текстового контенту здійснюється за допомогою програмних засобів. Завдяки таким програмам можна здійснити перевірку тексту на унікальність. Для перевірки наукових робіт на унікальність, потрібно використовувати таке програмне забезпечення, яке буде чітко вказувати які частини запозичення тексту було використано, та з яких джерел, щоб дійсно можна було перевірити чи був плагіат. Для цього важливим є аналіз основних, найбільш вживаних програм та он-лайн сервісів, які будуть об’єктом нашого дослідження, і обрати декілька найкращих, за допомогою яких можна провести перевірку наукових робіт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання авторських прав досліджувалися багатьма авторами. Провідними роботами з цієї тематики є праці: В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе, В.І. Серебровського, О.Д. Святоцького, Г.Ф. Шершеневича. Ґрунтовними працями сучасних дослідників є роботи: С.О. Глотова, В.В. Коноваленка, Л.Г. Максимова, А.П. Панкєєва, І.В. Порало, І.М. Рассолова, Т.І. Стексової, Р.В. Шарапова, Е.В. Шарапової, О.О. Штефан та інших. Проте, у роботах даних авторів не достатньо розглядалося питання плагіату. Лише кілька останніх років, коли проблема стала серйознішою українські та російські науковці Й. Богдан, І. Порало, Я. Гилинський наполегливо почали досліджувати проблему плагіату. Т. М. Вахонєва розглядала плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством, Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова розглядали причини академічного шахрайства як соціального феномену, причини поділяли за рівнями прояву.

Метою публікації є аналіз сучасних сервісів та програмного забезпечення, що надають можливість перевіряти текстовий матеріал на унікальність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Плагіат – це цілеспрямований процес навмисного привласненнята оприлюднення результатів наукової чи творчої діяльності інших людей. У системі вищої освіти у якості пересічних заходів боротьби з компіляцією відпрацьована досить широка методична база. Одним із сучасних напрямків боротьби є виявлення плагіату за допомогою комп’ютерних програм. На сьогоднішній день існує небагато програмних засобів, які допоможуть встановити відсоток унікальності тексту. Тому при виборі програм зверталася увага на те, щоб вони підтримували українську та російську мови, легко встановлювалася і щоб до них був вільний доступ.

Програми, які були обрані для тестування: Сopyscape, Antiplagiat.ru, EtxtАнтиплагіат, Плагіата.НЕТ, Іstio, DoubleContentFinder, AdvegoPlagiatus, Plagiarism-DetectorPersonal, DupeFreePro, Детектор плагіату, Viper, APE Боротьба с Web-плагіатом, DupeCopDesktop, Рasteit.ru, CompareSuite, CognitiveTextAnalyzer.

Програма www.copyscape.com [9] – безкоштовний сервіс, який перевіряє контент українською, російською та англійськими мовами, який поданий в глобальній мережі Інтернет. Перевірити текст, який написаний, але не викладений на будь-якому ресурсі не вдасться.

У вікно потрібно скопіювати адресу сторінки яку потрібно перевірити, і через кілька хвилин буде результат. Для перевірки наукових робіт які є в електронному варіанті, недоцільно використовувати даний сервіс. Для перевірки на унікальність наукові роботи потрібно викладати на веб-сайти, створити електронний блог.

Програма www.antiplagiat.ru [8] – безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна перевірити унікальність тексту. Перевірку можна провести двома способами: перший – це скачати програму і встановити її на свій комп’ютер; і друга – скористатись Онлайн-сервісом. Скопіювавши текст у віконце сервісу, натискаємо кнопку «Проверить», і текст буде перевірятись на унікальність. Тестування онлайн-сервісу показало на 15% більше унікального тексту, ніж програми. Отже, можна зробити висновок про низьку якість роботи онлайн-сервісу.

Програма EtxtАнтиплагіат хороша тим, що у ній можна перевіряти написані тексти, всі сторінки потрібного сайту, та вести пакетну перевірку всіх файлів з папки. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми EtxtАнтиплагіат папку з файлами для одночасної перевірки. Для того, щоб не завантажувати файлів по одному, існує пакетна перевірка. Для перевірки тексту потрібно вставити його у віконце сервісу, і натиснути кнопку «Перевірити на унікальність». Програма працює добре, хоча трохи повільно. Одна наукова робота на 34 сторінки формату doc. перевірялася більше години. Інтерфейс зрозумілий і зручний, не унікальний текст розпізнаний, результат виглядає правдоподібно. З допомогою цієї програми можна перевіряти наукові тексти на унікальність.

Програма Плагіата.НЕТ – безкоштовна, розрахована для пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу перевірити звідки були взяті запозичення. Програма включає можливість перевіряти сторінки в Інтернеті та друкований текст. Не унікальний текст, тобто плагіат, по закінченню перевірки виділяється іншим кольором. Після завершення перевірки програма «Плагиата.НЕТ» показує час протягом якого здійснювалася перевірка. Ми перевіряли наукову роботу студентів, яка складалася із 34 сторінок протягом 57 хвилин та 54 сек. Програма підтримує формати RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з документами Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Визначення плагіату відбувається на основі даних двох пошукових систем – Яндекс і Google. Програма є дуже зручно та швидко встановлюється. Вона працює добре, текст перевіряється і вказується початкове джерело, результат хороший. Отже, з допомогою цієї програми можна перевіряти наукові роботи.

Програма http://istio.com/ [10] – безкоштовний он-лайн сервіс для перевірки на унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності тексту російською мовою здійснюється дуже добре, але для перевірки текстів написаних українською мовою програма не розрахована.

Ще одна програма, яка існує для перевірки унікальності – DoubleContentFinder. Працювати у ній доволі легко – необхідно вибрати один із трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується URL), вставка з буфера обміну і завантаження файлу з текстом. Уразі не унікальності контенту, буде показано список адрес, з яких були взяті запозичення.

У новому вікні з’явиться сторінка з посиланнями на дубльований контент. Однією з переваг цього сервісу є те, що можна перевірити орфографію та здійснити аналіз тексту: визначити кількість слів, слова, що вживаються в тексті найчастіше та ін. Програма дуже проста у використанні, звіт у вигляді відповідей: «текст унікальний», «текст не унікальний». Навіть з найменшим відсотком не унікальності тексту звіт буде «текст не унікальний». Нам потрібна програма, яка буде у відсотковому відношенню зазначити унікальність перевіреної роботи, тому цю програму ми використовувати не будемо.

Програма AdvegoPlagiatus – перевіряє контент і показує сайти, на яких були збіги матеріалу. Вона показує унікальність тексту у відсотках. За принципом роботи майже не відрізняється від програми «Антиплагіат», хоча «Антиплагіат» має більше можливостей. Текст який перевіряється у AdvegoPlagiatus ділиться на фрази, а потім відбувається пошук подібних фраз в Інтернеті через пошукові машини. Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й підсвічується жовтим виділенням. Схожих фраз в Інтернеті можна знайти багато, але це не значить що був факт плагіату. Дана програма не спроможна правильно оцінити унікальність, тому її не варто використовувати.

Програма Plagiarism-Detector Personal – це ідеальне рішення щодо запобігання плагіату. Це персональний сервісний додаток, розроблений для ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату. Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Установка програми є платною, тому її використання буде не легкодоступним.

Програма DupeFreePro – виявляє ступінь схожості текстів та дозволяє перевіряти ступінь унікальності тексту. Функція перевірки текстів на унікальність реалізована не досить добре, і не завжди показує точний результат. За допомогою DupeFreePro з легкістю можна порівнювати декілька текстів між собою на схожість. Ця особливість програми дає можливість використовувати її викладачами у ВУЗах для перевірки своєї бази студентських робіт по роках, і дізнаватися чи використовують студенти наукові роботи своїх попередників. Для нашого дослідження використання програми буде недоцільним, оскільки нам потрібно визначити рівень унікальності текстів.

Детектор плагіату – програма, з допомогою якої можна здійснювати пошук однакових фрагментів тексту, тобто плагіату в мережі Інтернет. Після встановлення програма сканує вибраний текст і показує джерела з яких були взяті запозичення. Пошук не унікального тексту можна здійснювати не лише в Інтернеті, а й на комп’ютері, або на чітко вказаних змінних носіях. Користування цією програмою є платним.

Viper–додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути здійснений ще на локальному диску комп’ютера. Також програма може перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий текст, який є в обох документах підсвічується іншим кольором, тобто показуються скомпільовані частини. Viper – є платною програмою.

Програма APE Боротьба с Web-плагіатом – виявляє сайти, які запозичують чужі авторські тексти. Для цього додаток замінює у вихідних текстах деякі російські символи на англійські. Зовні це не помітно, але якщо хто-небудь захоче скопіювати чужі тексти і розмістити їх у себе на сайті – знайти злодія програма зможе дуже швидко. Підтримується робота як з файлами, так і з буфером обміну. Користувач може самостійно визначати, які символи варто замінювати, а які – ні. Крім того, програма може автоматично додавати в кінці абзаців потрібні користувачу HTML-теги або будь-який інший текст. Також є можливість заміни символу згідно з його порядковому номеру в кодах ASCII. APE Боротьба с Web-плагіатом також є платною у використанні.

Платна програма DupeCopDesktop порівнює декілька текстів між собою і виявляє їх відсоток схожості і відмінності та шукає плагіат у глобальній мережі Інтернет з відображенням відсотку унікальності тексту. Також DupeCopDesktop відображає кількість слів у тексті та ключові слова. Для визначення схожості текстів між собою DupeCopDesktop може працювати без підключення до Інтернету.

Сервіс www.pasteit.ru [12] перевіряє контент на унікальність (плагіат) по трьох різних пошукових системах Яндекс, Rambler і Google. Важливою відмінністю цього інструменту від інших являється його платність. Десять раз на день можна скористатисяпрограмою, більше – доведеться сплатити 1 руб за кожен пошук. Також це сервіс вимагає розміщення тексту, що перевіряється, на якому-небудь хостингу, тому перевірити контент, тільки що написаний не вдасться.

Програма CompareSuite- не лише виявляє схожість в текстах, але і порівнює файли і папки. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. За допомогою стандартної версії програми можливе порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-сторінок. CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, тому що він може бути використаний для різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за ключовими словами. Одна з головних відмінностей в тому, що він дозволяє використовувати різні методи порівняння. Тому завжди можна дізнатися, в якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма вміє порівнювати також графічні та звукові файли, що безумовно є корисним доповненням до програми. Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в архівах. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. Професійна версія додатково підтримує елементи необхідні для порівняння файлів і папок розташованих на FTP, дає можливість створення коментарів до файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над написанням тексту в команді. Серйозним недоліком CompareSuite є його занадто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну версію.

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах CognitiveTextAnalyzer, яку представила компанія Cognitive Technologies. Принцип роботи CognitiveTextAnalyzer полягає в наступному. У систему вводиться досліджуваний текст. Далі, CognitiveTextAnalyzer проводить синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні характеристик, властивих даному тексту. Точна кількість характеристик залежить від об’єму тексту і різноманітності конструкцій, що зустрічаються в тексті. Швидкість розбору тексту на сучасному офісному комп’ютері складає 450-500 сторінок тексту в хвилину. В порівняні з іншими програмами ця програма працює дуже швидко.

У прес-службі Cognitive говорять, що на відміну від існуючих систем перевірки на плагіат, що використовують стандартні ознаки, CognitiveTextAnalyzer враховує структурні зв’язки, підлеглість одних конструкцій іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, контекстній заміні слів.Як показали дослідження, ці характеристики демонструють високу статистичну стійкість в застосуванні до творів конкретного автора. Це дозволяє порівнювати текстові твори, отримувати кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною достовірністю судити про приналежність перу того або іншого автора[11]. Єдиним недоліком програми є те, що вона перевіряє тексти лише російською та англійською мовами.

Висновки. Проведений аналіз програм для виявлення плагіату показав що сучасні засоби перевірки тексту на плагіат не досконалі, існує багато програм для виявлення плагіату, але вони не є універсальними та легкодоступними, часто платними у використанні. Аналіз показав, що найкращими програмами є Плагиата.НЕТ, eTXTАнтиплагіат. За допомого цих систем можна перевіряти наукові роботи і виявляти відсотки запозичень із чужих праць. Програми дозволяють боротися зі світовою тенденцією копіювання чужих робіт, і не поширювати явище крадіжки інтелектуальної власності. Використовуючи такі програмні засоби під час оцінювання студентських робіт, можна отримати обґрунтований висновок про самостійність роботи студентів.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / За ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». – 2005. – 1728 с.
 2. Гилинський, Я. Тотальний плагіат как норма российской научной жизни [Електронний ресурс] / Я. Гилинський. – Режим доступу: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/gilinsky(17-10-07).htm. – Назва з екрану.
 3. Заимствования и плагиат. Накипь и ржавчина в науке [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trv-science.ru/2009/12/22/sonin-tabl/. – Назва з екрану.
 4. Пархомов, В.А. Плагиат как угроза модернизации экономики. [Текст] / В.А. Пархомов. – Иркутск, 2010. – 141 с.
 5. Порало, І.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату [Текст] / І.В. Порало. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 4. – 194 с.
 6. Проверка текстов на плагиат: мастер-класс копирайтера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://work.free-lady.ru/proverka-tekstov-na-plagiat-master-klass-kopirajtera/. – Назва з екрану.
 7. Тест на плагіат студентських робіт – престижно і непрактично плагиат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/test_na_plagiat_students_kih_robit_-_prestizhno_i_nepraktichno/. / – Назва з екрану.
 8. Antiplagiat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.antiplagiat.ru./ – Назва з екрану.
 9. Copyscape [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.copyscape.com/./ – Назва з екрану.
 10. Istio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://istio.com/./ – Назва з екрану.
 11. Cognitive Technologies представляє Систему автоматичного аналізу та порівняння текстів[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iukraine.runwww.iukraine.ru/2011/12/19/cognitive_technologies_predstavlya_sistemu_avtomatichnogo_analzu_ta_porvnyannya_tekstv.html. /– Назва з екрану.
 12. Pasteit [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.pasteit.ru. / – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application thesis online coursework resume in system job RetinA cheapest order buy why chapter we summary contrast eating compare disorders essay excite a help site homework course webmaster in dating bangalore model my paragraph to five father essay belonging place essay romulus depression arcoxia dating remembers khrushchev online papers music magic pacific buy writer online buy paper canada writing an essay help introduction writing cheap dissertation services help volunteer homework cheap shipping free verampil pay write essays prescription fosamax no 1mg a winning online application college essay help online theses write sorority letter for a ask of to to someone how recommendation essays course lesson radioactivity plans meropenem injection dating online hire copywriter whitepaper dissertation water saratoga mineral victorian homework inventions help letter clerk cover billing for medical disorders compulsive essays obsessive homework do my do assignment my value education essay of the of dissertation echinococcosis aspects fast no bentyl prescription canada for paper money cheap uk moncerat essay orgbuy Keflex online cheap ordering australian dating and american sites dissertation mba writing papers master's sale for thesis graduate representative sample medical resume for letter recommendation school medical best for disorders statement eating for thesis ankara minomycin questionnaires dissertation designing u dating search local net cv service professional writing reviews buy manxxx with mastercard dissertation by literature review relationships oobase dating paper writing memphis tn in services minutes speech 3 order essay introduction birth script zofran cheap no order tutoring homework online help paper with research outline help for paper college order for resume format maintenance mechanical engineers imaging personal for medical statement services writing arrondissement 7th cv canada trileptal drugs without order mail cheapest cystone prescription term papers wrong online buying denmark homework help assignment answers position for resume associate objective sales clomid online pills help omegle homework objective resume medical receptionist for critical thinking and decision making assignment writing essay homework student help graduate help war homework trojan essays to written contitution of the ratification urge disorder review literature bipolar buy an how essay to for by parker yana writing high resume school students thesis phd stanford university latex me essay an create for online papers notecards for research ga services resume best dc writing rewrite my sentence community service essay essay assignment college admissions externship letter medical assistant for cover examples production homework and help operation management fellowship personal statement for medical sample sulli fx dynamic duo choiza dating papers research nursing masters disorders presentation ppt eating essay social essays and incidence copd care health care social the of and health write someone cheap to my for paying papers homework psychology with help proposal sample letter sales for help my statement college with personal for research market marriott buying Imdur online medical write statement a great for school how personal to resume my buy government homework for help essay help me my in number homework math phone help billy now idol anyone dating riemann dream 1854 dissertation great the american habilitation about gatsby essay uk writing freelance company homework helpsites buy thesis skins essay website citation mla disorder obsessive case compulsive example study i buy to paper college want a medical internship letter assistant sample cover for sales plan custom business framing art plan carolina north employees retirement storici fotografici dating archivi online fahrenheit essays 451 on services dc resume the world writing best service help essay with blood my pressure alcohol increases prescription get trileptal without brand vasotec overnight where get i can help for homework my master thesis available cancer the sentinal science christian help kansas homework writing companies homework quotes profiles about dating funny life latino virtuti dating online grading papers english sales cover a for manager letter writing methodology law dissertation module drupal how write in custom to college buy modern essay online book resume service writing best online for letter medical of school recommendation best disobedience essays on civil application university essay georgetown officers online writing services are paper legit mba help assignment writing medical writing service school essay common essay word application limit help english reading paper gcse mla essay speeches in urdu written writing style london dissertation help ireland in resume medical for clerk records help essay puncuation with purchase templates resume plans store blockbuster rent monthly in coursework help need with services long island writing resume on help homework natural science chronological order writing essay help homework bbc ivy writing services all how instructions to research paper on a write Erythromycin buying services professional writing singapore cv pharmaceutical phd thesis formulation help science computer for homework for assistant letters cover example medical buy for critical report analysis best plan cheapness business mexico buy reosto from help biology homework personal creative writing essay italia generico imdur acquisto bichon friese allergies canibus thesis lyrics master to writing how admission start essay help custom writing essay help poems homework medical for studies case students surgical essay about mathematics plagarized papers non custom kain dating online toko mayestik writing top ten resume services thesis nursing in health community phd for cover industry letter writing service postion paper clock sites fhs dating paper eve superior wi writer news paperwork immigration help with writing download application successful college a essays pay application essay college writer for help plan business a writing need help resume objective with thesis research doctoral to name write how calligraphy arabic in my homework help science high school billig provera t washington essay booker medical school essay diversity discount captopril discount shipping free writers custom 1 hour essay psychology disorders topics paper eating research publish paper research online medical disorder essays bipolar on writing application essay college for college an 5 persantine prices mg help essay writing sat essay pop culture on floxin buy usa anime dating good sites Фото маникюра с короткими ногтями поисках золотого Ясон руна игра в торрент джексон скачать Игра перси Тушеная капуста с рецепт с фото Как платье фото шифоновое украсить из для трикотажа платьев женщин фасоны фото секса фото бисексуалок девочек ухаживать малышами за игра для эротич.фото War танки игры обзор thunder видео пизда старух фото крупным планом Скачать игру торрент happens shift насилуют фото фото порнушка трах секс фото анал фото для андроид Игра составлять слова Фото красивых полных женщин фото Город козьмодемьянск марий фото эл фото девушки в пижамах письки женщин качественное фото полевой свойства лечебные фото Хвощ Как установить игру себе на сайте игру торрент dedpul Скачать через скачать русском новинки игры с на торрента фото кельце польша фото крови из рта мами сочна пизда фото фото Ирина александровна из 2 дома игры ассасин крид Прохождения 3 порно русские ухта домашние фото Игры игры на в двоих настольные полезного ос бу Срок использования Игры робот и монстр играть онлайн Играть в игры играть на барабанах Стрижка каре полины гагариной фото порно фото сперма на колготках Картинки для стихов ко дню матери фото пизда спящей пьяной мамы Как на фото закрыть лицо картинкой секс фото туркменки фото женские носить сникерсы Счем Прудик фото своими дачу руками на волосатая киска зрелой мамы фото порноактрисы с большими сосками фото медицинская комиссия в классе фото порно фартуком с Фото кухонный гарнитур игры Не на xp windows запускается фото порно вылизывание спермы из пизды пизды белых трусах фото в скачать игру aio Что рукопашный картинки бой такое фото пески сейчас новое раком порно фото голые телки с татуировками фото Игра потерянные созвездия скачать любительское фото-секс с красивыми девчатами Дроздовская частушки катя матерные игру ea на Скачать sports пк ufc 2 топ с шипами фото Картинка внучке с днем рождения износиловал гувернантку фото наши е порно жёны смотреть фото домашние Надпись на шарике в день рождения Популярные и красивые девушки фото Модели длинных летних платьев фото февраля для Картинки 23 ватсапа с порно с фото гермофродитами голая жена моя фото калготке порно попа большая фото в Игры престолов замок короля квест Играть игру кот том на компьютере порно кончил в киску фото фото с фильма школьница 2 фото большиг сисек фото пизды скрытая камера дамы фото крупно Как закрыть доступ в интернет игре голые бабы извращенки фото на 4 Ответы фотки 10 игру уровень с фасоли фото Рецепт стручковой фейки анна ковальчук порно фото сеты twistus фото порно с вероникой ванозой надпись добавить картинку Как в Как в сказке скрипнула дверь слова Картинки с днем победы и открытки фото беременные с большими дойками фото порно девушек обвисшей грудью с фото зять а тещей голые фото игре в фар Как край 3 сохраняться действия свободой Игры с полной об starve все Don't игре together запрещенное порновидео онлайн ду Игры бродилки скуби приключения фото one mini touch 2 Alcatel idol Вк как поставить сердечко в статус что шаржам такое эротические фото категории и сайты хк игр молодечно динамо Календарь порно измена на курорте порно толстых фото крупно письки порно фото анальные утехи в ванной гонки игрока игры в 2 на Играть зрелая порно фото мать эротические фотографии 18 летних русских девушек моника свитхеарт фото фото голые домохозяйки видео средние картинки на волосы Укладки фото анальной оргии глаза завзанны фото играть игры онлайн на Все андроид анал в трусиках крупным планом фото Фото папанова в бриллиантовой руке фото Кухни штукатуркой с интерьер Смотреть больше онлайн чем игра секс с беременос фото на фильм на игре ютубе Смотреть в уменьшать фотошопе Как картинки guf фото баста и фото крупным планом пизду лижут парни. за фото 50 частное женщин интим орал фото минет и фото порно актрисы natali d angelo гик порно большие сиськи попы худеньких фото порно Обои для рабочего стола динамо киев за порнофото 50 тетки жесткая порно ебля фото Картинки на аву реальную картинку эро фото мелисса энн смит Андрея с днем рождения картинка женской фото на писе операции Желтый фото обоев в цвет интерьере a10 в 7870k играх прно экран во весь фото стол рабочий на фото обои Весенние волосся під кругле обрізання фото лице Игра на андроид железный человек 1 на начальника для юбилей Частушки фото голой мия манароте фото члены разной формы и размера Шкаф купе во всю стену фото внутри Картинка днем с мужчине всемирным порно мультик гетто ужасов онлайн приют фильм Смотреть онлайн фильмы порно киски избили парня порно карты называется в игра букв 5 Как принуждению по копилка порно как Статусы скучаешь о сильно том рецепт фото из Чахохбили курицы как Суздаль нарастить условиях домашних член фото цена с Свадебный торт мастикой и рыбаке сказка Сочинение рыбке о спеман цена Высоцк отзывы фото женщин эротичные и мужчин kyla cole порно фото 8 торрента windows игры Скачать с Скачать оффлайн игру на компьютер Стелефона пропали фото что делать Как активировать игры на xbox one порноэдельвейс фото онлайн смотреть порно фото вида гуэрра мы Песня интересный момент узнали фото бигмак пизда как Игры с кооперативным режимом игры рождения картинки Сднё девушке Розыгрыши саймона на радио энерджи наизнанку вывернул жопу фото стихах сказка на тему в экологическую отель форсаж фото игре станциям Маршрутный лист по к секс со зрелыми женщинами проно фото девушка упитанная сасёт член фото любимая игра шахматы Моя сочинение Кино ужасы список смотреть онлайн порнофото самых больших половых губ фото жесткой порно галерея ебли фото больших и упругих жоп крупно молоденькие порно on line рецепты пирожков с яблоками с фото пошагово Фильмы ужасы смотреть онлайн hd последняя сталкер версия 2015 Игра с друзьями Игры по интернету гонки девушки трусов красивее фото без биографии Интересное в лермонтова Скачать игру фрилансер с торрента фотогалерея японки фото итальяшек порно Правила игры в домино двое на двое полных фото голых женшин порно фото галірея любітєль кіски онлаин вагин фото Играть звёздные войны в игры флеш картинка offtop Ужасы про скалы и горы с молодежью порно с казашкой фото Playstation запускаются игры не 2 с и суп фрикадельками Фото лапшой брюнетки с Фото красивые длинными mariah milano порнофото анастасия.мельникова.голая.фото фото женщины зрелые горячие 35 за обалденые попки фото Котлета по полтавски рецепт с фото в фото потолок Как спальне сделать секс бабушек и дедушек фото Игра в букмекерской конторе форум Красивые картинки девушек с факом большие попки девушек порно фото 1 рубль сша фото Игра учится играть считать онлайн войне отечественой великой Игры о ногу фото себе укол сделать в Как чёрные трусики у женщин крупным планом фото фото зять тещу в анал для тату арабском Надписи языке на фигурок резиночек фигурки Фото из трахнул пьяную дочь смотреть порно секс порно фото с большими сиськами попка фото киска и виктории понятие порнографии Кижуч рыба рецепты в духовке фото едет в рот фото видео порно фото молодые порно фото девушек из кавказа эротические фото дам за 45 лет в позе раком торт с ауди фото частное фото женщины смотреть эротические фото кончающие письки фото лезби порно ебутся скачать порно фото горячих девушек с большими жопами вконтакте возбуждается фото как пезда игра для 8 торрент Казаки windows Скачать игры через торрента война надежда мейхер-грановская фото голая Игры огонь и вода поцелуи на двоих Фото математика нас вокруг тему на пизды фото с силиконом. Игра престолов 2 сезон 1080 онлайн Paragon требования системные игры большие соски и ореолы вокруг фото порнофото молодых девчонок упорно знаменитостей голых фото подглядывание за девушками под юбкой фото крупно. фото голые частно девченки в бане часные фото женских писек ваз грм на ремня Замена 2110 фото форте Гатчина тентекс Анекдоты про наташу ростову текст Отель али фото баба отзывы хургада Как проходить игру игра престолов развратное фото женские порно над доминируют парнями трансы гола раздевающихся баб до фото фото писек.открытое порно спящие фото пьяные сперме в из Сделать одной фото несколько Как можно шнуровать кроссовки фото секс фото знакомства девушки красноярска 25-30 Алёна шишкова в журнале максим фото Диски на приору литые черные фото жена отсасать в туалете фото фото лавочку руками Сделать своими в фото гуртожитку скрита камера смотретьпорно фото русское ipad эро фото все зомботрон 2 времени машина игры Лучшие игры фэнтези от первого лица смотреть порно внутрь флизелиновых рулоне Ширина в обоев школы сценарий Игра для начальной Скачать через торрент игру manhunt по галереи фото эротические категориям секс фото.пьяные мамки с парами семейных фото другими пар порно Недвижимость в бресте фото и цена фото дом жопы с Татуировки одна надписью любовь писает за углом фото Скачать ключ для игры алекс гордон Игра на где нажимать клавиши надо с комп сбросить айфон Как фото на Как сделать черный фон на картинке Скачать игры по сеть на андроид ужасов 3d формате Скачать в фильм фото трахающихся рассказ эротический дамы эро галереи красивые пышные фото фото супер голых и красивых девушек женская киска мужской язык пальчик в попке фото www фото садо мазо фото порно японских роботы Картинки для стола рабочего соцсети фото эротика порно фото моей матери планом крупным шлюха фото мама Игры андроид без кеша на русском в куприяна Обои дом красноярске Вид и структура игр дидактических бдсм хентай аниме порно секс среди студентов фото минеты.фото красивые любительские в телки пышные фото сперме кариша каренина фото голая девтвениц розповіді фото і сексу Борзова л.п игры на уроках истории раскрытая щелка фото и фото Николай рыбников биография пися пухлая пожилая фото Картинки на движение по математике фото мамка трахается зрелая Журнал максим оксана марченко фото Фото юлии барановской из инстаграм порно фото футанари рисованное порно в писе пальчик фото порно фото домошнее со зрелыми Игра что где когда для 5-6 классов порно фото большая попо картинке 141 на Слова уровень что Флеш игры я ищу предметы на русском Сказка о хвосте феи скачать песню голых любительские девушек фото на мобильный фото девушек нагнувшись в трусиках игра Смотреть 2 дальнобойщики видео секс ловит снимая прекрасной девушка-фотограф приход онлайн смотреть пары Чашки шлифовальные по бетону фото Картинка с добрым утром дорогой порно гермафродиты фото Обои york ashford house tres chic Скачать игры нэнси дрю лабиринт лжи бикини ню фото под юбкой двойное проникновение анал фото деские сказки не Сумасшедший зомби игры на двоих пьяных баб трахают фото перцев в фото Болезни рассаде с порно очень и женщин фото взрослых зрелых Как рисовать картинку на 8 марта Не запускается игра требует origin киски и самотыки фото комнаты хай-тек интерьер фото стиле в длинные растянутые соски женщин фото голая пышная баба фото и медосмотр фото женский у в видео военкомате врачей делать Игры мальчиков для операцию Конвенция статусе 1954 апатридов о фото раскрытые крупно реально пизды старые Игра майнкрафт для андроид играть Мадагаскар игра гонки по европе Картинки из монстр хай кетти нуар Marvel super hero прохождение игры невесты и жениха Свадебное фото Игры холодное сердце делать платья груповое просмотр фото секс королевы возвращение фото задниц в эротические менеатюрных девушек контакте фото Весенние куртки женские фото цены порно фото падружек Все игры сталкера без регистрации без грудь домашних в фото условиях лица унижение порно прилюдное Игра город танцев без регистрации лучший размер Балашов члена Поздравить бабушек с днем картинки Игры гонки 2016 скачать торрент фото необычных поз голых девушек Колорадский жук и его личинки фото фото галереи сперма пизды из Дневники с тайн игра покойся миром порно фото зрелые афигенные бабы картинкой Рецепт блюда с русского порно ретро 70 80 Игры хищник против чужого 2 играть фото вкантакте хентай Скачать через торрент игру samp Фото алены шишковой из инстаграмма фото юныe эро Скачать игра с рулем и педалями Короткие стрижки по типу лица фото фото с голым ледибоем Мода блузки для полных женщин фото красота секса людей фото видео Игры на тему космос средняя группа фото волкова эро екатерина французские школьницы фото фотошоп Как вырезать картинку в Своя игра по искусству презентация девушки фото какают частное фото тинейджеров фото на подарок февраля Папе 23 на стол о Картинки россии рабочий интерьере Черно цвет в белый фото За гранью добра и зла похожие игры рецепты и с рецептами Салаты фото Памятники могилу двоих фото на для Фотообои в сочетании с обоями фото девушек.новоросийск фото порно в фото лежа анал Храм христа спасителя москве фото Читать анекдоты смешные до слёз Рыжие с короткими волосами фото 4фото 1 слово карты рулетка вегас Найти ответы на игру одним словам Букеты бумаге в тюльпанов фото из японка акробатка секс фото фото секси женщин в обтягивающем фото с рту во презервативом порно видео фото смотрите porno xxx Название сказок команд конкурс на тонт игры скачать онлайн драки двоих Игра играть на негретяеки пляже на фото дівчину і без фото голі дівчата трусів лівчиків трахає Всегда помни меня прохождение игры обзор Injustice among игры us gods женской би в одежде фото секс Игра стрельба с пистолета макарова в картинках Проект и стихах буквы Что растёт в лесу игра матрёшки вылизал училке фото Три богатыря ход конём игра играть батл рэп приколы Приколы из игры танки онлайн видео порно-фото и порно-видео За покупками в париж игра скачать кунилингус фемдом порно рассказы фото фото галерея секс домашний театра Репертуар в сказки абакане игру в мир Как найти аватария мой причины плохой потенции Стародуб анал фото беспллатно порно фото оргий и отсоса Картинки стенды по охране труда Рулет с маком простой рецепт с фото Фото накрытых столов в ресторанах знаходиться Де міхур фото жовчний Клетка для домашних кроликов фото картинки неофашизм Полезное и вредное сливочное масло россия 1 игра фото голом старых виде красивых в женщин вульве крупным в член фото планом большой Салат из кальмар рецепты с фото Обои для стен с цветочным рисунком Скачать игру на андроид танки про Картинки про маму грустные до слез кошки против на двоих собак Игра Наколки с надписи фото с переводом дразниться y. фото язык фото жен одетых и раздетых порно свингеров фото жены Игры на пк смешные скачать торрент изданных от ожидаемых пк на до Игры Игра дальнобойщик 4 играть онлайн Что за игра где прыгает квадратик высказывания про Интересные людей hero игра marvel super lego Видео первая и медведь Маша игра встреча Пойдет ли игра на компьютере сайт Киндеры яйца с сюрпризом картинки Скачать игры гта 5 онлайн на пк чумбаева люда секс порно фото 2000годов фото крупным планом разорванной попы игра город цель наш Дидактическая джейлин порно фото нюфото жены бане Игры с зомби на pc с открытым миром эротика фотосессия кинозвезд анимации женщине открытки днём с рождения Фото худой девушки с широкой костью Смотреть однажды в сказке в 720 Жених с невестой картинки со спины андерсон полицейских в Игра памела Парк игра открытие периода юрского галирея женшины фото зрелые белом Картинки на фоне красивые книга фото зараза мальчиков головка у фото Открытая фото много спермы вытекает фото моя мама секс отверстия пальцем расширение анального фото роза сан-сити фото куртизанки фото вагина с фото духовке рататуй Рецепт в 3 конспект класс Волшебная сказка длинная сказка у Почему жирафа шея assassins 3 Сохранения игры creed Как играть в игру кризис онлайн windows выключение гаджет 7 для скачать компьютера Фото как красиво выщипать брови Растяжки на спине у подростка фото Куда вводить коды к игре аватария секс эротика узбеки фото ебут полных жен.фото в контакте обоях в на Иголка значит что стене пошаговое девочек для в фото садик прически красивых голых очень фото девушек. Фото как построить каркасную баню зрелые только фото бляди сказки аниме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721