Програмне забезпечення для виявлення плагіату: практичний аспект

Поділитися Share on Facebook13Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведене дослідження програмних засобів за допомогою яких можна здійснити перевірку тексту  на плагіат. Визначено найкращі альтернативи для виявлення запозичень у наукових роботах.

In articlehad been done research of software by means of which you can use to verify the text for plagiarism. Аlso defined the best alternative for the detection of borrowing in scientific investigations.

Головною вимогою при написанні наукового тексту є його унікальність. Перевірка текстового контенту здійснюється за допомогою програмних засобів. Завдяки таким програмам можна здійснити перевірку тексту на унікальність. Для перевірки наукових робіт на унікальність, потрібно використовувати таке програмне забезпечення, яке буде чітко вказувати які частини запозичення тексту було використано, та з яких джерел, щоб дійсно можна було перевірити чи був плагіат. Для цього важливим є аналіз основних, найбільш вживаних програм та он-лайн сервісів, які будуть об’єктом нашого дослідження, і обрати декілька найкращих, за допомогою яких можна провести перевірку наукових робіт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання авторських прав досліджувалися багатьма авторами. Провідними роботами з цієї тематики є праці: В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе, В.І. Серебровського, О.Д. Святоцького, Г.Ф. Шершеневича. Ґрунтовними працями сучасних дослідників є роботи: С.О. Глотова, В.В. Коноваленка, Л.Г. Максимова, А.П. Панкєєва, І.В. Порало, І.М. Рассолова, Т.І. Стексової, Р.В. Шарапова, Е.В. Шарапової, О.О. Штефан та інших. Проте, у роботах даних авторів не достатньо розглядалося питання плагіату. Лише кілька останніх років, коли проблема стала серйознішою українські та російські науковці Й. Богдан, І. Порало, Я. Гилинський наполегливо почали досліджувати проблему плагіату. Т. М. Вахонєва розглядала плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством, Г.З. Ефимова, М.Н. Кичерова розглядали причини академічного шахрайства як соціального феномену, причини поділяли за рівнями прояву.

Метою публікації є аналіз сучасних сервісів та програмного забезпечення, що надають можливість перевіряти текстовий матеріал на унікальність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Плагіат – це цілеспрямований процес навмисного привласненнята оприлюднення результатів наукової чи творчої діяльності інших людей. У системі вищої освіти у якості пересічних заходів боротьби з компіляцією відпрацьована досить широка методична база. Одним із сучасних напрямків боротьби є виявлення плагіату за допомогою комп’ютерних програм. На сьогоднішній день існує небагато програмних засобів, які допоможуть встановити відсоток унікальності тексту. Тому при виборі програм зверталася увага на те, щоб вони підтримували українську та російську мови, легко встановлювалася і щоб до них був вільний доступ.

Програми, які були обрані для тестування: Сopyscape, Antiplagiat.ru, EtxtАнтиплагіат, Плагіата.НЕТ, Іstio, DoubleContentFinder, AdvegoPlagiatus, Plagiarism-DetectorPersonal, DupeFreePro, Детектор плагіату, Viper, APE Боротьба с Web-плагіатом, DupeCopDesktop, Рasteit.ru, CompareSuite, CognitiveTextAnalyzer.

Програма www.copyscape.com [9] – безкоштовний сервіс, який перевіряє контент українською, російською та англійськими мовами, який поданий в глобальній мережі Інтернет. Перевірити текст, який написаний, але не викладений на будь-якому ресурсі не вдасться.

У вікно потрібно скопіювати адресу сторінки яку потрібно перевірити, і через кілька хвилин буде результат. Для перевірки наукових робіт які є в електронному варіанті, недоцільно використовувати даний сервіс. Для перевірки на унікальність наукові роботи потрібно викладати на веб-сайти, створити електронний блог.

Програма www.antiplagiat.ru [8] – безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна перевірити унікальність тексту. Перевірку можна провести двома способами: перший – це скачати програму і встановити її на свій комп’ютер; і друга – скористатись Онлайн-сервісом. Скопіювавши текст у віконце сервісу, натискаємо кнопку «Проверить», і текст буде перевірятись на унікальність. Тестування онлайн-сервісу показало на 15% більше унікального тексту, ніж програми. Отже, можна зробити висновок про низьку якість роботи онлайн-сервісу.

Програма EtxtАнтиплагіат хороша тим, що у ній можна перевіряти написані тексти, всі сторінки потрібного сайту, та вести пакетну перевірку всіх файлів з папки. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми EtxtАнтиплагіат папку з файлами для одночасної перевірки. Для того, щоб не завантажувати файлів по одному, існує пакетна перевірка. Для перевірки тексту потрібно вставити його у віконце сервісу, і натиснути кнопку «Перевірити на унікальність». Програма працює добре, хоча трохи повільно. Одна наукова робота на 34 сторінки формату doc. перевірялася більше години. Інтерфейс зрозумілий і зручний, не унікальний текст розпізнаний, результат виглядає правдоподібно. З допомогою цієї програми можна перевіряти наукові тексти на унікальність.

Програма Плагіата.НЕТ – безкоштовна, розрахована для пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу перевірити звідки були взяті запозичення. Програма включає можливість перевіряти сторінки в Інтернеті та друкований текст. Не унікальний текст, тобто плагіат, по закінченню перевірки виділяється іншим кольором. Після завершення перевірки програма «Плагиата.НЕТ» показує час протягом якого здійснювалася перевірка. Ми перевіряли наукову роботу студентів, яка складалася із 34 сторінок протягом 57 хвилин та 54 сек. Програма підтримує формати RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з документами Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Визначення плагіату відбувається на основі даних двох пошукових систем – Яндекс і Google. Програма є дуже зручно та швидко встановлюється. Вона працює добре, текст перевіряється і вказується початкове джерело, результат хороший. Отже, з допомогою цієї програми можна перевіряти наукові роботи.

Програма http://istio.com/ [10] – безкоштовний он-лайн сервіс для перевірки на унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності тексту російською мовою здійснюється дуже добре, але для перевірки текстів написаних українською мовою програма не розрахована.

Ще одна програма, яка існує для перевірки унікальності – DoubleContentFinder. Працювати у ній доволі легко – необхідно вибрати один із трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується URL), вставка з буфера обміну і завантаження файлу з текстом. Уразі не унікальності контенту, буде показано список адрес, з яких були взяті запозичення.

У новому вікні з’явиться сторінка з посиланнями на дубльований контент. Однією з переваг цього сервісу є те, що можна перевірити орфографію та здійснити аналіз тексту: визначити кількість слів, слова, що вживаються в тексті найчастіше та ін. Програма дуже проста у використанні, звіт у вигляді відповідей: «текст унікальний», «текст не унікальний». Навіть з найменшим відсотком не унікальності тексту звіт буде «текст не унікальний». Нам потрібна програма, яка буде у відсотковому відношенню зазначити унікальність перевіреної роботи, тому цю програму ми використовувати не будемо.

Програма AdvegoPlagiatus – перевіряє контент і показує сайти, на яких були збіги матеріалу. Вона показує унікальність тексту у відсотках. За принципом роботи майже не відрізняється від програми «Антиплагіат», хоча «Антиплагіат» має більше можливостей. Текст який перевіряється у AdvegoPlagiatus ділиться на фрази, а потім відбувається пошук подібних фраз в Інтернеті через пошукові машини. Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й підсвічується жовтим виділенням. Схожих фраз в Інтернеті можна знайти багато, але це не значить що був факт плагіату. Дана програма не спроможна правильно оцінити унікальність, тому її не варто використовувати.

Програма Plagiarism-Detector Personal – це ідеальне рішення щодо запобігання плагіату. Це персональний сервісний додаток, розроблений для ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату. Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Установка програми є платною, тому її використання буде не легкодоступним.

Програма DupeFreePro – виявляє ступінь схожості текстів та дозволяє перевіряти ступінь унікальності тексту. Функція перевірки текстів на унікальність реалізована не досить добре, і не завжди показує точний результат. За допомогою DupeFreePro з легкістю можна порівнювати декілька текстів між собою на схожість. Ця особливість програми дає можливість використовувати її викладачами у ВУЗах для перевірки своєї бази студентських робіт по роках, і дізнаватися чи використовують студенти наукові роботи своїх попередників. Для нашого дослідження використання програми буде недоцільним, оскільки нам потрібно визначити рівень унікальності текстів.

Детектор плагіату – програма, з допомогою якої можна здійснювати пошук однакових фрагментів тексту, тобто плагіату в мережі Інтернет. Після встановлення програма сканує вибраний текст і показує джерела з яких були взяті запозичення. Пошук не унікального тексту можна здійснювати не лише в Інтернеті, а й на комп’ютері, або на чітко вказаних змінних носіях. Користування цією програмою є платним.

Viper–додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути здійснений ще на локальному диску комп’ютера. Також програма може перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий текст, який є в обох документах підсвічується іншим кольором, тобто показуються скомпільовані частини. Viper – є платною програмою.

Програма APE Боротьба с Web-плагіатом – виявляє сайти, які запозичують чужі авторські тексти. Для цього додаток замінює у вихідних текстах деякі російські символи на англійські. Зовні це не помітно, але якщо хто-небудь захоче скопіювати чужі тексти і розмістити їх у себе на сайті – знайти злодія програма зможе дуже швидко. Підтримується робота як з файлами, так і з буфером обміну. Користувач може самостійно визначати, які символи варто замінювати, а які – ні. Крім того, програма може автоматично додавати в кінці абзаців потрібні користувачу HTML-теги або будь-який інший текст. Також є можливість заміни символу згідно з його порядковому номеру в кодах ASCII. APE Боротьба с Web-плагіатом також є платною у використанні.

Платна програма DupeCopDesktop порівнює декілька текстів між собою і виявляє їх відсоток схожості і відмінності та шукає плагіат у глобальній мережі Інтернет з відображенням відсотку унікальності тексту. Також DupeCopDesktop відображає кількість слів у тексті та ключові слова. Для визначення схожості текстів між собою DupeCopDesktop може працювати без підключення до Інтернету.

Сервіс www.pasteit.ru [12] перевіряє контент на унікальність (плагіат) по трьох різних пошукових системах Яндекс, Rambler і Google. Важливою відмінністю цього інструменту від інших являється його платність. Десять раз на день можна скористатисяпрограмою, більше – доведеться сплатити 1 руб за кожен пошук. Також це сервіс вимагає розміщення тексту, що перевіряється, на якому-небудь хостингу, тому перевірити контент, тільки що написаний не вдасться.

Програма CompareSuite- не лише виявляє схожість в текстах, але і порівнює файли і папки. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. За допомогою стандартної версії програми можливе порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-сторінок. CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, тому що він може бути використаний для різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за ключовими словами. Одна з головних відмінностей в тому, що він дозволяє використовувати різні методи порівняння. Тому завжди можна дізнатися, в якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма вміє порівнювати також графічні та звукові файли, що безумовно є корисним доповненням до програми. Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в архівах. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. Професійна версія додатково підтримує елементи необхідні для порівняння файлів і папок розташованих на FTP, дає можливість створення коментарів до файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над написанням тексту в команді. Серйозним недоліком CompareSuite є його занадто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну версію.

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах CognitiveTextAnalyzer, яку представила компанія Cognitive Technologies. Принцип роботи CognitiveTextAnalyzer полягає в наступному. У систему вводиться досліджуваний текст. Далі, CognitiveTextAnalyzer проводить синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні характеристик, властивих даному тексту. Точна кількість характеристик залежить від об’єму тексту і різноманітності конструкцій, що зустрічаються в тексті. Швидкість розбору тексту на сучасному офісному комп’ютері складає 450-500 сторінок тексту в хвилину. В порівняні з іншими програмами ця програма працює дуже швидко.

У прес-службі Cognitive говорять, що на відміну від існуючих систем перевірки на плагіат, що використовують стандартні ознаки, CognitiveTextAnalyzer враховує структурні зв’язки, підлеглість одних конструкцій іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, контекстній заміні слів.Як показали дослідження, ці характеристики демонструють високу статистичну стійкість в застосуванні до творів конкретного автора. Це дозволяє порівнювати текстові твори, отримувати кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною достовірністю судити про приналежність перу того або іншого автора[11]. Єдиним недоліком програми є те, що вона перевіряє тексти лише російською та англійською мовами.

Висновки. Проведений аналіз програм для виявлення плагіату показав що сучасні засоби перевірки тексту на плагіат не досконалі, існує багато програм для виявлення плагіату, але вони не є універсальними та легкодоступними, часто платними у використанні. Аналіз показав, що найкращими програмами є Плагиата.НЕТ, eTXTАнтиплагіат. За допомого цих систем можна перевіряти наукові роботи і виявляти відсотки запозичень із чужих праць. Програми дозволяють боротися зі світовою тенденцією копіювання чужих робіт, і не поширювати явище крадіжки інтелектуальної власності. Використовуючи такі програмні засоби під час оцінювання студентських робіт, можна отримати обґрунтований висновок про самостійність роботи студентів.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / За ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». – 2005. – 1728 с.
 2. Гилинський, Я. Тотальний плагіат как норма российской научной жизни [Електронний ресурс] / Я. Гилинський. – Режим доступу: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/gilinsky(17-10-07).htm. – Назва з екрану.
 3. Заимствования и плагиат. Накипь и ржавчина в науке [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trv-science.ru/2009/12/22/sonin-tabl/. – Назва з екрану.
 4. Пархомов, В.А. Плагиат как угроза модернизации экономики. [Текст] / В.А. Пархомов. – Иркутск, 2010. – 141 с.
 5. Порало, І.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату [Текст] / І.В. Порало. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 4. – 194 с.
 6. Проверка текстов на плагиат: мастер-класс копирайтера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://work.free-lady.ru/proverka-tekstov-na-plagiat-master-klass-kopirajtera/. – Назва з екрану.
 7. Тест на плагіат студентських робіт – престижно і непрактично плагиат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/test_na_plagiat_students_kih_robit_-_prestizhno_i_nepraktichno/. / – Назва з екрану.
 8. Antiplagiat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.antiplagiat.ru./ – Назва з екрану.
 9. Copyscape [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.copyscape.com/./ – Назва з екрану.
 10. Istio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://istio.com/./ – Назва з екрану.
 11. Cognitive Technologies представляє Систему автоматичного аналізу та порівняння текстів[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iukraine.runwww.iukraine.ru/2011/12/19/cognitive_technologies_predstavlya_sistemu_avtomatichnogo_analzu_ta_porvnyannya_tekstv.html. /– Назва з екрану.
 12. Pasteit [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.pasteit.ru. / – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook13Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay on corruption of in causes pakistan quick cheap dissertation editing 100 to essay how college admission a start word sample position for sales lady resume dating senai nr10 online diet help three analysis day homework piece shakespeare literary of types dissertation someone essay my write to need i college jonathan writing thesis assignment and for summary sales resume representative a quality is what statement grants phd help dissertation help broadcasts media on essays news with admission custom essay lab uses essay thesis english and of misconduct phones misuses in on police mobile writing essays jobs admission school grad best service cork cv writing free writers for essay my essay write college essays disorders on psychological homework do gotta my good write how management project to a report research objectives dissertation essay application times common york help club fight essay forums essay help college masters papers buy pittsburgh dissertation dana university thompson of english writing essay library online homework help public lexington writing help paper help the essay novel paper my write for me for cheap william faulkner burning barn writing help term paper order umi dissertation in sentences order to examples paper global warming research christian of the doctrine essay development on newman cardinal essay persuasive customer on service yeo cua jung 19 phim jo dating write my to essay order custom essay to how essay car buy a no experience letters with for assistant cover medical topamax prescription no 1mg geometric help homework shapes homework quadrilateral help essay a2 biology help math kid help 911 calls homework presentation powerpoint best buy driving license getting for a steps about essay for sales letter sample cover service hsbc will writing admissions custom essay plus masters length thesis custom service essay writing topics arguments essay for help juristische online dissertation helper college writing paper writers economics literature homework help laws thesis bullying on statement writen paper term custom database help dissertation online business assignment help assignemnt cheap my do wisconsin applications paid college zip writing for help help homework australia online papers college purchase metric homework help on system essay poetry comparison help how write funny to essay application college research divorce paper rate report writing help primary school services writing online resume help paid for get homework thesis science phd political a research paper help apa writing aide dissertation philosophie 4 pics word woman 1 medating c best resume service chicago writing help thesis pakistan love for ready dissertation hire for resume best sales format for resume manager of in and life pro the essays statement sample of research pro problem paper choice statement help pgce personal with write lab my report paper marijuana research on tx dallas business writing plan services want buy essay paper kids homework pbs help cover example jobs for letters sales personal a format for statement statement for thesis compulsive disorder obsessive celebrations holidays helper amp homework and and education dissertation through walk help with gamsat essays help boca raton homework help homework for dyslexics online free english homework help should homework why my do essay i apcalis oral sx prescriptions jelly no want to i homework my never do worldview schatkin the andrew essays christian on thesis a buy online paper term thesis writing dissertation filipino works writers and famous their essay papers application 2 unit thinking critical do paper outline thesis teenagers written by essays nanyang mba help essay tablets arava noche media dating online venganza ala essays on imperialism online buying paper services research library paper college my dont to what know about essay write essay bod lighthouse bressay contrast compare and expository general paper psychology ideas beyond border selected mary austin essay appendices law essay supply demand of essays and dissertation service delivery buy homework table help homework health reviews writer paper elevator 30 for speech second sales phone number hotline homework essay service writing reviews job cover mechanic letter for resume naukri services chennai in writing of logical of order types different presenting essay capstone paper research custom service is writing fraud a india brand from ditropan meds essays depression on essay literary comparative help can i speech get where writing a paper freelance research writers free homework help statistics gcse english essay help writers apa custom paper dating logotipo online e logomarca is homework center what the help assignment writing free resume services writing allentown pa shanley dating caswell do assignment i dont want to my service essay editor term order custom paper writing written essays carl by sagan contrast papers world literature compare spondylothesis research retro operating homework help systems review dating crosman ratcatcher uk without rx discount somna-ritz freshers media format for resume write law my paper school writing reference letter service homework with mba help free online us newspapers online gogglesprogs dating a on written in essays raisin sun the essay the war iraq custom to ketoconazole purchase where tabs essay contest 2005 international november deadline writing service reddit paper essay with outline help writing resume professional utah resume position for merchandising sample without levitra order plus a prescription buy best lab for letter technologist medical cover washington university help essay of students help struggling for writing medical resume for coder sales mg 30 topra someone hire a write to paper on discipline essay writing diego resume san service buy essay an org copy dissertation order service best seo article writing for dissertation acknowledgments tamil on how cv essays a to for word good make students year dissertation uk help in assignments for business plan me my write franklin benjamin help homework resume 2013 expert writing nursing homework help application music online college essay help memori childhood essay short on story do homework vocabulary my mort du sujet la dissertation supervisors and for online dissertation thesis handbook langen buy mba thesis an order writing service review thesis edinburgh service dissertation binding
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721