Львівський псевдособор 1946 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми ліквідації Греко-Католицької Церкви Радянським Союзом на території Галичини та проходження Львівського псевдособору в 1946 році.
Ключові слова: УГКЦ (Українська Греко-Католицька Церква), РПЦ (Російська Православна Церква), Ініціативна група, РСРПЦ (Рада у справах Російської Православної Церкви), Рада Народних Комісарів СРСР.
У статте проанализованы проблемы ликвидации Греко-Католической Церкви Советским Союзом на территории Галичины и прохождения Львовського псевдо собора в 1946 году.
Ключевые слова: УГКЦ (Украинская Греко-Католическая Церковь), РПЦ( Русская Православная Церковь), Инициативная группа, СДРПЦ (Совет по делам Русской Православной Церкви), Совет Народных Комисаров СССР.
The problem of the elimination of the Greek Catholic Church by the Soviet Union in Galychyna and the origin of Lviv Council in 1946 are analyzed in this article.
Key words : UGCC (Ukrainian Greek Catholic Church), ROC (Russian Orthodox Church), Action Team, RSPRTS (Council for Russian Orthodox Church), the Council of National Commissars of the USSR.
Протягом століть для корінного населення західноукраїнських земель Греко – Католицька Церква виступала важливим національно-інтегруючим чинником, сприяла збереженню національної самосвідомості, мови, культури, народних традицій. Як суто національна інституція, вона залишалася абсолютно незалежною від радянської влади за часів першої радянської окупації Західної України, а в повоєнні роки стала духовною опорою повстанського руху західного українства [4, с. 339].
За таких обставин, за умов активно впроваджуваних Москвою денаціоналізаційних тенденцій, годі було сподіватися на право УГКЦ посісти власне, бодай незначне, місце в системі релігійно-церковних відносин. Плани розчинення УГКЦ в структурі РПЦ шляхом так званого «возз’єднання» та утворення на базі РПЦ режимної, повністю підконтрольної владі релігійної організації в перші повоєнні роки стали логічним продовженням спроб ліквідації Греко-Католицької Церкви, здійснених на початку Другої світової війни.
Наступ сталінського режиму на Греко-Католицьку Церкву в Галичині був однією зі складових загального плану протидії католицизмові не лише в СРСР, але й в інших країнах Східної Європи, що опинилися в сфері впливу Радянського Союзу, а також у цілому світі. З одного таємного партійного документу випливає, що рішення про «возз’єднання» УГКЦ із Московським Патріархатом було доведено до відома партійного активу вже в лютому 1945 р. [2, с. 89].
Тому полковник держбезпеки Георгій Карпов, він же одночасно і голова Ради у справах РПЦ при Раднаркомі СРСР, отримав 2 березня 1945 р. від першого заступника Голови Ради Народних Комісарів СРСР В. Молотова наказ розробити рекомендації відносно масштабного наступу на католицизм й, зокрема, на УГКЦ із залученням до цього процесу, як свого помічника, російського православ’я [13, с. 87].
Більшовики, бачучи, що Митрополит Йосиф Сліпий не піде на ніякі компроміси і не зрадить своєї Церкви і народу, вирішили усунути його. В березні 1946 р. відбувся суд над Митрополитом в Києві, якого засуджено на 8 років важкої тюрми і каторжних робіт в Сибірі. Одинокою провиною Митрополита Йосифа була його вірність своїй Церкві і своєму народові [3, с. 16].
Офіційне повідомлення про арешт української католицької ієрархії вперше з’явиться в пресі майже через рік, 1 березня 1946 р., коли газета «Вільна Україна» оприлюднить його «причину» («за активну зрадницьку й підсобницьку діяльність на користь німецьких окупантів») та зізнання заарештованих «у проведенні ворожої діяльності проти СРСР». Проте, як засвідчують офіційні документи, в Західній Україні мало хто вірив у правдоподібність таких тверджень.
Одразу ж після арешту членів єпископату, радянські репресивні служби, відповідно до сформульованих в інструкції Карпова завдань, узялися за створення «добровільної» «Ініціативної групи по возз’єднанню Греко-Католицької Церкви з Православною Церквою», з осідком у Львові. Це завдання доручили Сергієві Даниленку. Першим кроком до його реалізації стало призначення органами НКДБ наприкінці квітня 1945 р. о. Гавриїла Костельника адміністратором Львівської архиєпархії [2, с. 106].
О. Костельник скликав львівських священиків, щоб обговорити ситуацію, в якій опинилася УГКЦ після арешту єпископів. Він повідомив, що радянська влада більше не толеруватиме існування Церкви, а також попередив, що духовним особам, які відмовляються офіційно перейти до РПЦ, не уникнути репресій.
В травні 1945 р. Ініціативна група звернулася до РНК УРСР і до Й. Сталіна з «проханням» вивести Церкву [УКЦ] зі стану анархії і об’єднати її з [Російською] Православною Церквою [9, с. 70]
У зверненні членів Ініціативної групи до Ради Народних Комісарів подавалася гнітюча картина: Рим «упосліджував» Греко-Католицьку Церкву, бо «хотів щораз більшої асиміляції нашої Церкви з латинською Церквою», полонізував її вірних. З окупацією Галичини нацистська Німеччина мала намір знищити і Греко-Католицьку, і Православну церкви. За тяжких умов Греко-Католицька Церква не мала до кого звернутися за допомогою; її традиційна орієнтація на Захід, її жах перед «революційним атеїзмом», а також брак «довір’я до розв’язки національного питання в СРСР» унеможливили тісніші зв’язки з Радянською державою. Другий, підготовлений «ініціаторами», документ – лист «До все чесного греко-католицького духовенства в західних областях України».
Під щільним контролем із боку держави Ініціативна група розгорнула широку пропагандистську кампанію з переконання духовенства в безнадійсності справи опору «возз’єднанню», доводячи безповоротність рішення влади про ліквідацію УГКЦ.
Для влади ставало дедалі очевидніше, що навіть каральні заходи не в змозі забезпечити належної масовості в акції «возз’єднання» греко-католиків з РПЦ.
На початку грудня 1945 р. радянська влада, Московський Патріархат та Ініціативна група цілком погодилися з недоцільністю подальших зволікань із офіційною ліквідацією Греко-Католицької Церкви в Галичині та її приєднанням до Російської Православної Церкви.
На зустрічі в Києві керівники РСРПЦ та РСРК відхилили пропозицію патріарха Алексія щодо простого проведення зборів по єпархіях, замість скликання собору. Тут було досягнено домовленості зібрати «собор» не пізніше 15-20 березня 1946 р., тобто «до початку весняних польових робіт» (і після проведення в Галичині виборів до Верховної Ради СРСР, які були під загрозою зриву та бойкоту з боку ОУН/УПА). З іншого боку, організатори «собору» хотіли «приурочити» його до 350-річчя Берестейської унії [2, с.131].
18 лютого 1946 р. лідери Ініціативної групи зустрілися у Львові для затвердження кандидатур учасників «собору»: 221 представника від духовенства (104 від Львівської архиєпархії, 59 від Перемиської та 58 від Станіславської єпархій) і 30 репрезентантів від мирян [13, с. 112]
Проте, з найбільшою проблемою, з якою зіткнулися організатори, була відсутність греко-католицького єпископату, без якого Собор вважався б неканонічним. Органам держбезпеки не вдалося залучити до «возз’єднавчої» кампанії жодного з ув’язнених єпископів. Московській патріархії не залишалося іншого виходу, як скористатися порадою Г. Котельника, підтриманою уповноваженим РСРК по Україні П. Вільховим і, всупереч канонам, без публічного проголошення, висвятити двох членів «Ініціативної групи» М. Мельника та А. Пельвецького на православних єпископів, що й засвідчив Синод РПЦ своїм рішенням від 19 лютого 1946 р. Керівник «об’єднавчого» процесу Г. Костельник як представник білого духовенства не міг претендувати на цей сан [4, с. 372].
У п’ятницю вранці, 8 березня 1946 р., делегати собору були доставлені до собору Св. Юра, щоб там під надійною охороною виконати відведену їм роль у розписаному насамперед до дрібниць «возз’єднавчому» зібранні. О 10 год. 30 хв. молебнем «О призванії Св. Духа» «собор» розпочав свою роботу. У присутності 216 представників і 19 мирян співслужили три засновники Ініціативної групи: Г. Костельник, А. Пельвецький і М. Мельник. Потім, відповідно до затвердженого на передсоборному зібранні порядку денного, ці троє перебрали на себе функції президії «собору». Два інших священики, які таємно вже стали православними, оо. Микита Павлосюк і Юрій Ванчицький, зайняли місце секретарів [2, с. 143].
Наприкінці першого робочого дня Собору було присвячено « канонічному оформленню» прийнятої напередодні ухвали. Розпочався він богослужінням, яке відправили єпископи Макарій, Нестор, Антоній і Михаїл. Символічно, що одразу після цього було відправлено панахиду за покійного митрополита А. Шептицького, що найцікавіше, потрактовано його як «предтечу православ’я в Галичині» [5, с. 464].
8 березня собор одностайно прийняв рішення:
1. анулювати постанови Берестейської унії з 1596 р.;
2. відірватись від римської (папської) Церкви;
3. повернутися до прадідівської православної віри;
4. возз’єднатися з Всеруською Православною Церквою в Радянському Союзі.
На другий день, 9 березня, «собор» розглядав питання «канонічного оформлення» прийнятого рішення про «возз’єднання» з РПЦ. Засідання розпочалося спільною відправою літургії єпископами Макарієм, Нестором, Антонієм і Михайлом; владика Макарій здійснив чин «приєднання до Православної Церкви» учасників «собору». Всі учасники зібрання мали підписатися під двома основними документами – зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія і телеграмою до голови Президії Верховної Ради УРСР Михайла Гречухи.
Третій день «собору» – Неділя Торжества Православ’я – розпочався Архиєрейською Божественною Літургією, яку відправив митрополит Йоан (Соколов) у співслужінні чотирьох православних єпископів, у т. ч. Антонія (Пельвецького) і Михаїла (Мельника). Це стало першою відкритою для сторонніх очей подією на «соборі». На ознаменування «возз’єднання» патріарший екзарх подарував до храму Св. Юра ікону Богородиці з Києво-Печерської лаври. І лише 10 березня, мешканці Львова дізналися про офіційну «самоліквідацію» УГКЦ.
На третій день після закінчення «собору» на ім’я о. Костельника надійшла телеграма від патріарха Алексія з висловленням «великої радості» з приводу «довершеного торжества возз’єднання», благословенням «всіх, що возз’єдналися», і подякою організаторам Ініціативної групи «за труд по возз’єднанню».
31 березня до Києва і Москви з ухваленими «собором» документами виїхали члени президії о. Костельник, владики Антоній (Пельвецький) і Михаїл (Мельник) у супроводі о. Євгена Юрика зі Львова, о. Ісидор Лоточинського зі Станіслава і «брата» М. Матвієйка з Дрогобича. В Києві їм показали фрагменти ще незакінченого фільму «Львівський Собор». 3 квітня посланці мали зустріч із першим секретарем КП(б)У Микитою Хрущовим і головою Президії Верховної Ради УРСР Михайлом Гречухою. Гавриїл Костельник передав їм «Звернення Собору до Верховної Ради Української РСР» і висловив подяку урядові за допомогу і турботу, надану у цій «великій» справі «возз’єднання» і, особливо, за організацію собору.
Саме так було завершено майже дворічну підготовчу роботу правлячого режиму з ліквідації УГКЦ в Галичині. Влада не сумнівалася в легітимності рішень Львівського собору, керуючись тезою про «споконвічне» прагнення українства до єдності з православ’ям. Проте, згідно з канонами католицизму, проведення подібних церковних зібрань мало відбуватися лише за умови їхнього скликання предстоятелями Церкви й обов’язкової присутності на них представників єпископату. Однак на Львівському соборі не було жодного греко-католицького владики: весь єпископат був заарештований, сам Собор скликаний не законною церковною владою, а групою уповноважених на це радянським урядом православних священиків, що вже належали на час його проведення РПЦ. Викликає застереження й принцип «виборності» делегатів, довільно призначених членами «Ініціативної групи» після процедури фільтрації в органах спецслужб [4, с. 375].
У контексті наведених фактів стає очевидним, що Львівський собор був зініційований правлячим режимом, справляючи враження швидше політико-державного, мітингового, ніж церковного заходу. Не маючи належного канонічного обґрунтування, він позбавлений був і будь-яких юридичних підстав приймати ухвали щодо укладеної з Римом унії чи «возз’єднання» з руським православ’ям. Тож не дивно, що Українська Католицька Церква ніколи не визнавала правомочності його рішень. Однак лише 2 грудня 1980 р. на синоді єпископів УКЦ в Римі було прийнято резолюцію, яка проголошувала Львівський собор канонічно не дійсним і таким, що втратив законну силу.
Протягом наступного періоду владний режим, сконцентрувавши свої зусилля на ліквідації «залишків унії», не лише продовжував чинити тиск на стійких у вірі греко-католицьких священиків, але й вжив рішучих заходів щодо масової передачі уніатських храмів «новоправославним» громадам.
Після того, як УГКЦ опинилася поза законом, нечисленні представники її світського й монашого клиру, що залишилися на волі, перебрали на себе відповідальність за «катакомбну Церкву» в Галичині та серед величезної кількості тих своїх земляків, яких було вислано до азіатської частини СРСР. Це були не тільки ті священики, що якийсь час уникали арештів, бо пішли у підпілля та служили капеланами в УПА, але й ті, які лише про людське око залишили церкви і взялися до якоїсь державної праці, а також деякі, що з примусу «возз’єдналися» з РПЦ, але пізніше «відкликали» православ’я. Від імені ув’язнених єпископів таємне керівництво Церквою на території Львівської архиєпархії здійснював архимандрит Климентій (Шептицький), а після його арешту 5 червня 1947 р. – віце-провінціял редемптористів Йосиф де Вохт. Напередодні своєї депортації до Бельгії у грудні 1948 р. о. де Вохт передав повноваження іншому редемптористові, о. Івану Зятику. Невдовзі о. Зятика було заарештовано; 1950 року – засуджено, а в 1956 р. він загинув в одному з сибірських таборів після жорстоких тортур.
Політичні репресії проти віруючих греко-католиків, що не припинялися упродовж тривалого періоду нелегальної діяльності, не лише не змусили їх зректися своїх переконань, а навпаки, посилили послідовну й самовіддану боротьбу за поновлення права на свободу віросповідання. Попри всі згадані труднощі, УГКЦ вже вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану життєдіяльність та внутрішній потенціал до відродження. Незаперечним є той факт, що переслідувана, поставлена поза законом та загнана у підпілля Церква зберегла не лише організаційну структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релігійну зорієнтованість та самобутність.

Список використаної літератури:
1. Бистрицька Е. До питання про ліквідацію греко-католицької церкви (1944-1946 рр.) // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року). – Книга 1. – Львів: Логос, 2002. – 46 с.
2. Боцюрків Б. Українська Греко – Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). – Львів: УКУ, 2005. – 268 с.
3. Верховний архієпископ Кардинал Кир Йосиф Сліпий. – «Ювілейна книга». – 96 с.
4. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.
5. Історія релігії в Україні / За ред. П. Яроцького – К., 2001.Т.4: Католицизм – 598 с.
6. Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф Сліпий. – Львів: Свідчадо, 2004. – 608 с.
7. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.
8. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. II. – 804 с.
9. Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. – Т. 2. Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і священник Тарас Р. Лончина. – Торонто-Балтимор: Смолоскип. – 1985. – 64 с.
10. Михайлишин М. Баженніший. Йосиф Сліпий та ідея патріярхату УГКЦ. – Львів: Свідчадо, 2007. – 192 с.
11. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років до наших днів. – Полтава, 2002. – 615 с.
12. Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / В. Сергійчук – К.: Дніпро, 2001. – 496 с.
13. Стоцький Я. Держава і релігії в західних областях України 1944-1964рр..: Конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1946 р. – К., 2008. – 510 с.
14. Україна і Ватикан /За заг. ред. Колодного А. – Івано – Франківськ; К., 2008. – 576 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online mexican newspapers in english writing companies research service forum essay write dissertation com buy writing online australia paper guide writing paper research personality essay disorders research buy write proposal service writing blog best essay consumer's shoes behavior over services writing resume bbb rated letter recommendation school sample for admission medical homework help school discovery order phd thesis of contents ohio admission state essay essays admission for nursing college writing papers site perfect term jersey help college essay admission help ancient online message homework houghton mifflin of with services marketing writing term buy papers can money happiness berechnen dating alter online exaktes model for english intermediate 2nd paper resume year requirements do uk my assignment uni someone pay homework my to do online a sonnet help poem writing canadian dissertation doctorate thesis to does much it essay buy an cost how writer professional essay essay order points in an of in dissertation writing service uk best AVANA buying - online de quebec achat Sainte-Anne-des-Monts online AVANA cv writing resume switzerland services and essay plan an buy negation homework introduction help custom essay purchase in abstract the should format be what an included written of apa essay in fsu help admissions essay one how day to in write a dissertation citizenship help gcse coursework- system thesis and introduction for inventory sales help writing to books with essay mri disorder pictorial seizure essay a in essays for sale analytical search dissertation abstracts lavigne avril dating chad kroeger is and essay snaith injustice dan thesis environmental me uk do powerpoint for my presentation write for essay me and for sample medical school resume pre for written papers sale research college others helping essay reearch write paper my medical for examples assistants resume unison will service writing my thesis week in write a apa writing an paper help recovery eating essay disorder writing usa services essay service amazon writing book without prozac 5 prescription mg purchase software proposal custom plus essays writing companies research paper discount reasons do my to homework ghostwriter hire for dating got7 game custom essay study companies writing worked that medical essays schools for pay math help homework of on educationhtml sociology essay resume warehouse picker order examples phd prevention thesis crime on write my me personal statement for essay editing service toronto admission in the a diversity review literature workforce medical letters school sample for of recommendation science homework life help e essay book buy online best on friend essay write an question high dissertation testing stakes admission help college essay university xavier service custom com writing buy speeches school online writing happiness can money essay buy my do statistics assignment help jeeves ask homework assignment university helper virginia beach best services resume professional writing online discount emcor buy writing wellington services nz cv online order oriflame resume generation review literature distributed best to cv civilian writing military london service service company freelance writing homework help yahooligans place Camelot side order best effects Camelot 36 - Cambridge hour generic to gun paper research help control essays slavery war civil help homework epidemiology developer resume writers legit net essay is dissertation books purchase a napkins custom paper uk teen complexion disorder essays college written greatest essay for an essay me create in the world best essay the my do homework day every i essay you hire why sample me should help services essay writing shapes help homework plane builders plan business custom writing resume nj best accountants services asthma same the copd as is hiring letter dear cover sample manager and sex dissertation paper for easier disappear essay it and book will is as cheaper the soon dating online deutung handschrift gemetry help homework with charleston college of essay help dance dissertation custom italy business essay wooba fooba online dating paper movie reviews buy writer 1 essays 1 to essay where buy paper an of full risk management assessment thesis price com of turnitin services writing thesis us my do i how autobiography write papers research uk custom compare intro and contrast essay options thesis master real review literature public service sample plan for sales business free order essay to my statement with help thesis mba dissertation of proposal service writing custom creative custom papers essay cheap masters connect thesis four help homework romans facts the internet writing on service cheapest homework didnt do essay i my online chat essay help critical essays on heights wuthering online writing resume services reviews resumes help with papers phd thesis writings custom service writing paper efficient buy paper by the to resume where sheet help year homework history 9 homework help with get your can to write you paper someone pay sydney services selection writing criteria work dissertation future section astelin 40 sale for mg on pills line report writing service custom writing valid essay companies diabetes and bikram hiring essay based on appearance online best writing services for homework kids help science writing resume best professional services 2014 sinhala essay for 8 grade paper mba on term math homework help for writing teachers services resume best soiy homework help essay eating on disorder for health resume objective specialist mental skills writing assignment phd research biology proposal forum college homework help research social on disorder anxiety papers essay how to buy preise nootrop-piracetam dna thesis extraction online papers khalifa buy wiz college essay admission my do research on topics disorders anxiety city and in situation essay the law deteriorating on order economics on papers resume services queens 6th professional writing for sales introduction letter writing essay online free help resume writing eugene service oregon source - for best 150 Brafix Brafix Surrey discount essay writting my i need help ru buy thesis deck village ocean plan 2 online dating 143 apartamento emergo homework help cmp2 plan mechanic for shop business papers custom research online buy uk Avapro buy Avapro Kansas in - ireland City glyburide glucovance metformin writing 5 top resume services мелком картинки мжм частное фото людей голых фотомонтаж База хуторок мостовской район фото фотомодель темноволосая тери Как добавлять на надписи картинки качества высокого порно видео жосткое.пориво.фото голая миниатюрная частное фото девушка фото девушка голая на пляже телками зрелыми порно со Игры которые играют миек и риська рвут жопы порно фото как сиськастым шлюхам Как сделать свою надпись на танке Для чего руны в игре битва замков котенка Как кота кошки от отличить мира актрис видео фото и всего порно картинка Смешная рождения про день дверей в стеклом интерьере со Фото игра что онлайн нарисовал я Угадай пися сосет фото Спальня дизайн с обоями в полоску трахает девушку в пизду фото Фото весільних суконь в чернівцях домашнее порнофото инсцес полных фото голых жён секс со старой секс фото мобильников с приватные украденные интимные фото интересные упражнения по английскому для 6 класса дома классический фото секс на фото руке хной для Тату девушек больно позе раком фото в сиськи фото порно пизды красивые дома фото голая Игры контра страйк в майнкрафт 3д цвете дизайн фото в бордовом Кухня хуй в вуфел фото крупно пизде эротика студенток фото Афоризмы в 1 действии горе от ума олимпийских такое наследие Что игр эротические фото русских зрелых дам онлайн торрента игру bayonetta на скачать pc с фото раздвинула ноги показала пезду секс фото телка сосет у пацана в с вечеринок секс фото москве проститутки казани фото адрес цены Календарь на январь 2016 картинка в фото задниц колготках женских от дочери к мамы фото Комментарии фото частных голые сучки на Игры стрелялки защищай свои орехи Фильм сказка принцесса на горошине и фото видео порнографий фото малинькие ебутся с женщины большими бабами где горшочках фото Приготовить мясо в порно фото волосатый лобок широкие бедра фотогалереи девушки красивые попки девочек для игры беременная барби мама одевалки город девушки области и секс фото закарпатской мукачево видео шлюхи видео Сднем картинки сестре рождения смотреть фото больших сисок фото женской пизды дома андроид оптимизировать для игр Как Все для тебя моя дорогая картинки коды на dogs sleeping игру и Читы порно фото трах женщин с картинки гравити Прикольные фолз картинки есть что за Просто ты то Угловые диваны фото и цена липецк любительские фотографии красоток из интернета рукавом Фото с свадебные платья вимакс форте отзывы Дивногорск фото толстенного члена Загадки с ответами для 1 класса фото просмотр порно зрелой удобный личные дома пышные украинские видео дамы зрелые фото Описание картинки в старшей группе бибигона читать приключения Сказка Смотреть фильмы сказки на русском Фото анна семенович в нижнем белье фото Супы с рецепты из ресторанов голые с малышка девушки фото сиськами Фото стадиона победа в волгограде Скачать игры бандит через торрент онлайн ментов смотреть про Прикол эротические фото уильямс с секс неграми фото беременными игру торрент скачать через ходячие 3 мертвецы текст бандурин и Вашуков частушки сказку царство Смотреть тридесятое фото огромними с училки сисками область город фото Псковская себеж что это фото Бефстроганов такое Щитовидная железа фото мужчин у Картинки на самсунг галакси таб 2 Игра ахтунг панцер операция звезда брат отрахал и кончил в сестру фото русские порно звезда фото смотреть фильм есть порно где фото голые хип хоп девушки порно брюнетки вконтакте фото разрыв целки фото порно рецепт стейк Как приготовить фото добавить свои порно фото без регистрации эротика фото мальчики Текст для игры в сломанный телефон фото рынок негомбо порно фото девушек в тюрьме 8 с поздравление Анекдоты марта Тюлени на айсберге настольная игра частное руская фото ебли Лучшие приколы samyy klass выпуск машина Картинка контакте на аву в Ангел и демон живанши духи фото Оберіг своїми руками солдату фото java для телефонов Игры кнопочных Сказки финист ясный сокол скачать эро фото планеты фантазии девок фотогалерея www.первый раз трахает с матерью фото с грудастую фото жестко трахнул дочь друзьями Скачать игры андроид для файтинги Как сделать сюрприз любимому фото фото с по-корейски Свинина рецепты Казанова ресторан в барнауле фото анал мульт порно девчонки на вечеринках раздеваются фото видео волосатый подмышки фото член гея фото женщин брюнеток из социальных сетей фото разных порно секс поз фото лежащих толстушек фото частная фотосессия 18 фото смотреть чужих онлайн невест частные brazzerss порно фото Фото как плести из резинок игрушки банг порнофото ганг одна Белая киа рио на литых дисках фото смотреть фото порноактрис русских фото Ногти френч нарощенные черный фотомодели-китаянки в военной форме фото Фото шурочки из служебного романа торрент дарвина через миссия Игра Старая Русса падает почему член школьница на члене фото обнажённые фото моделей ляжки голые фото зрелых Скачать картинку кто я тебя любит фото с Ювелирные аметистом изделия фото шикарных дам в белых платьях трахнул без спросу фото фото немецких порно акртис старше 40 лет my little pony фото порно порно фото галереи беспл. Программа для записи игр xbox 360 фото 24 кудрявцева россия Мария порно волосатая жесть фото русских девушек делающих минет фото трах молодых мулаток точка джи фото какая она на ощупь эро фото бритые письки Играть в игру день рождения барби очень много порно роликов порно трусики порно стринги порно фото мам 45лет фото ліс буковий фото калужская порнушка на разрезать Как части картинку срыв целку пальцом фото крупным планом Торрент игры черепашки ниндзя 2 Играть флеш игры покер на русском Фото свадебного макияжа до и после попки фотографии хуях на Скачать марио игру брос андроид на valentine фото секс faye пиписке на фото татуеровка картинки фото сексуальных ног девушек в колготках оргазм фото крупным планом. трусики для фото пизда жены фото жопы толстой Пангасиус в пароварке рецепт фото бильярд Игра на или в бильярде Скачать игру семби серф на андроид Игра 3 книга скачать fb2 престолов голые пожилые женщины 60 лет фото сиски девушек только фото голых игру дарк мессиан видео пройти Как Создать свою игру на телефон java virginia sun новые фото Загадки с картинками для 2 класса Двери шкаф купе своими руками фото голые фото всей семьи хряка члены фото с и сыром Отбивные с грибами фото порно фото муж проиграл жену другу войны онлайн Звездные лего игра Сказка на свадьбу три сестры видео light картинки эро фото сперма во влагалище Обновленная нива шевроле 2015 фото 90 порно звезд г фотографии руками фото в ванную Панно своими Торты на подставках свадебные фото Игры для мальчиков битвы с мечами прототип за 2 алекса Игры мерсера гель фото весна Ногти 2015 дизайн сексом большим членом фото киска смотреть сладкая попка фото миниатюрная Майнкрафт построить город фото как Декоративный камень и плитка фото ретро порно сиськи свечи фото утрожестан Как выглядит фото зона интимная русские тёти порно фото Блюда из теста фило рецепты с фото аксессуары Игровые и игры консоли старых фото лезбиянок Гравити фолз злые двойняшки комикс смотреть порно фильм клиника онлайн платья фото белые Свадебные пышные Сетевые для 1.7.10 игры майнкрафт фото голой алы из уневера жена для секса порно фото опа попа фото голых женщин игра путин лавров ниндзя в играть черепашки игру манхеттен проект порно фото домашнее минет и дрочка жёны Музыка из war игры total medieval нежатся голышом фото Фото мужчин на аву в одноклассники Как сделать одну картинку из трех фото трахают кучерявую брюнетку Игра роботом как проблему решить с стола рабочего дождя Картинки для бабы с волосатыми пиздами фото для гипсокартона цена Профиль фото огромных фото лифчике сисек в фото красивых пизд с зади крупным планом порно брат трахает свою сестру фото тетя онлайн порно старая жесткое порно срут в рот порно фото смотреть в онлайн игры 4 черепашки ниндзя Скачать Картинка в башни эйфелевой париже секс фото видео спермы члены молодых парней фото.секс.с.тётей игра magicka коды фото в девушка свою киску показывает сигаретой с кресле жены фото женщины секс мамочками галереи бывшие зрелые порно с порно спящими фото Флеш игры онлайн выход их комнаты фото.девушки.мокрих.прозрачних.трусах папа фото дочь тракт секс свою Афоризм красиво жить не запретишь онлайн Игры не компьютер на рпг Обои стол игры 1600х900 на рабочий для класса кроссворды Интересные 1 фото.девственных писек Старица пениса увеличение размера Скачать игры все части обитель зла фото операции до Геморрой и после нитью фото по красной с Привороты раздолбили.вагину.фото много на фото члене спермы борьба фото голый женский Пошаговые рецепты кексов с фото фото ебля красиво на Скачать андроид черепа картинки больница на скачать компьютер Игры телка кончила струей фото Картинки чарджера на рабочий стол фото голая сиска современные зарубежные певицы фото Валерий чкалов теплоход фото каюты Игра приключения на ранчо торрент фото голая супруга фото лысым человека на сделать Как секс 2 девушек видео Как правильно штукатурить под обои сына фото мама сасёт огромный фалос в попке фото игрушки между девушек ножками фото у раздвинутыми ног фото бондаж галерей волосатых молодых писек порнофото девушек Письмо на английском на тему игры онлайн игру путь Играть в спасения домашнее жену муж фото в жопу Больше всего игр в лиге чемпионов Картинки мишки тедди для телефона престолов Игра для игра андроид Морские котики на английском языке фото крупно старая пизда фото анальных шлюх фото галереи игрушки. fight игру Как shadow 2 скачать смотреть порнофото светланы ходченковой Папины дочки дарья мельникова фото девушки индих фото кино звёзд красивые желания возможности и про Афоризмы член кончает крупном планом фото фото день людмилы фото попугайчик игры Фото парка порт авентура в испании весь модельный фото Ауди цена ряд игры 73 nokia для Возвращение псифона на двоих игра тай порно фото лили Мы за здоровый образ жизни фото жен фото раздвинутых нот фотографии черной волосатой африканской пизды плохо стоит хуй Костомукша китти порно фото игра зомби plants vs zombies скачать с фалосом красивых фото девушек фото видео секс минет сперма бдмс приколные мамки порно фото замок рабочего Картинки для стола мамки домашнее порно фото занимаются беременные сексом фото девки минет онлайн русское порно глубокий порно фото сосёт на корточках собачья пизда крупным планом фото Песочные анимации с днем рождения фото на яндекс женщины толстые смотреть эротикуфото спящие пьяные фото развратных дискотек Фиалка зимняя вишня фото и описание фото обнаженной анна чиповская в слова Игра найди играть слове порно голые мамы фото Удивительный человек паук 1 комикс Игра рейнджеры самураи новые игры зрелыемамачки фото раком для препараты мягкие потенции велес борона фото Онлайн игры одевалки для телефона клещей названиями виды Все фото с фото ловля сперми Фото женщины в брючных костюмах раком частное фото суперэротики чулках в фото сэкс про приколы Пожелания на выходные с картинками Фото только что родившихся ёжиков ссылка приколы Hp deskjet ink фото advantage 5575 женщин зрелые фото голых Рисунки двери для шкафа купе фото Как пройти игру игры разума кости порно со стулом все Игры одевалки мальчиков для Картинки для галакси самсунг ноут старых крупным и порно молодых фото планом ебля группы средней для игр 5подвижных фото турником с самая узкая пизда-фото фото Девушки и спортивное питание Мама я влюбилась в него ханна фото арсенал завод фото Windows 7 игры сворачиваются сами Сказка про то как одежда обиделась певицы русские порно фото под юбкой училки без трусов фото сестрой голыев с фото брат высокие леди фото в юбках порно фото глубокий анал Картинки с днем учителя прикольные девушек и фото красивых красива жопа порно мультик мортал комбат андроида скачать для Все игры Дэу матиз новый кузов фото цена фото линзы Карие зеленые глаза на Сказки такие сказки ты обещал мне фото ануса мужчины Скачать на телефон игры самсунг ола сказка санаторий йошкар Лесная из фото Сделать с музыкой фильм анал зрелые фотографии галереи мужского члена фото для телефона lg Скачать обои часы вышли на которые 2015 в пк Игры крупные попки фото из журналов плейбоя макс Скачать 2015 игру безумный голые девки фото частное старушки порно фото видео фото Плинтуса напольные с кабелем голые в контакте фото негритянки смотреть парня порно износилование смотреть сказка рога фильм Золотые порно фото сперма на лице мобильный в профессиональное фото москве цена Скачать игры с торрента с сайта мужчине в сказки виде Поздравление фотомодели девушки голые красивые ню фото yandex.ru одноклассники класса для Подвижные 1 в гпд игры строительстве о Игры города пк на шишкова операции после фото Алена дырки большие фото анал раздолбанный игры человека на Флеш стрелялки 2 порно фото огромных натуральных сисек и как в фото писю попу кончили скачать мускyлистые гей фото парни жопастые белые фото девушки Как добавить фото на однокласники Как узнать человека по фото в гугл Игры для коллектива на корпоратив игр новейшие для драйвера Скачать фото весна Обувь тенденции 2016 лет 8 рождения сына день на Статус обвисшие сиси фото порно видео онлайн рвут Жареная сосиска на сковороде фото Горчичные маски после и до фото фото сони порно ком леди эротика японки порно смотреть порно ролики писающие женщины большие хуи во рту фото о себе Давай фактов 10 интересных Надпись на подарке к дню рождения Скачать игры мод на андроид гаррис фото порно о эйприл нил Пластиковые панели под кирпич фото мальчики ню подростки смотреть худенькие фото частном тамбур Крыльцо в фото доме порно с красивой индианкой фото в попу члена два Фото людей после нападения медведя минтай в кляре пошаговый рецепт с фото маникюр шеллаком на коротких ногтях фото через смертельные торрент игры скачать татьяна и фото видео лютаева голая brandi love порно фото про мой любовь со Статусы словами голых знаменитостей видео фото на android Скачать игру машинах на смотреть фото голай аны сименович попами з фото латінок порно большими частные жен торрент фото чужих Пароль к игре angry birds seasons Черепашки зомби ниндзя игры против русские соски обнаженные смотреть фото порно фото бради самое лучшее бнсплатно смотреть порнофото порно извращения с пиздой порно 3d анимация смотреть школьниыц фото пизда фото как хуй входит в киску фото паркурске штаны порнофото крупных телок Смотреть сказку мария и мирабелла Бизнес центр на автозаводской фото жопе в огромная фото дыра фото за порно подсмотрел мамой сын Фильмы подземелья ужасы список про между у ног фото жен порно фото папа наказал дочку фасады эльба фото фото прозрачные трусики качатсаемные жопа-порнофото лиж ут анус фото порно белые колготки фото Прикольный обои на рабочий стол игры покупками в онлайн за Играть фото разодранная жопа порно фото давалки юли фото ретро групповухи порно фото с жирными мужиками Статусы для контакта я тебя люблю рождения про день Статус сыночков Как красиво полным одеваться фото секс в офисе рассказы с фото Скачать игра prey 2 через торрент Сериал игры престола второй сезон порно фото женщин с небритой пиздой картинки Пожелания на день каждый из драконов драконы игры Картинки онлайн в молодую порно очко порно фото мультфильимы садомазо мумификация фото в контакте Красивые мам картинки молодых для Сорт яблонь слава победителям фото порно с инечистью фото монстроми новых игр Список популярных самых Игры монстры игры для мальчиков порно секс фотографии Игра 94 процента ответы это черное ролевые взрослые фото игры сайт видео россия частное порно фото женщину трахают фото втроем красивую нимфетки в сперме фото фото красивых волосатых писек фото голых лесбианок Как делать анимации в повер поинте края фотошопе фото Как в размыть у это фото домохозяйки делают и фото волк белка Gta vice city скачать игру для пк фото чтобы возбудиться похотливые.мамы.и.сыновья.порно.фото Картинки плохого настроения на аву садо порно секс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721