Львівський псевдособор 1946 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми ліквідації Греко-Католицької Церкви Радянським Союзом на території Галичини та проходження Львівського псевдособору в 1946 році.
Ключові слова: УГКЦ (Українська Греко-Католицька Церква), РПЦ (Російська Православна Церква), Ініціативна група, РСРПЦ (Рада у справах Російської Православної Церкви), Рада Народних Комісарів СРСР.
У статте проанализованы проблемы ликвидации Греко-Католической Церкви Советским Союзом на территории Галичины и прохождения Львовського псевдо собора в 1946 году.
Ключевые слова: УГКЦ (Украинская Греко-Католическая Церковь), РПЦ( Русская Православная Церковь), Инициативная группа, СДРПЦ (Совет по делам Русской Православной Церкви), Совет Народных Комисаров СССР.
The problem of the elimination of the Greek Catholic Church by the Soviet Union in Galychyna and the origin of Lviv Council in 1946 are analyzed in this article.
Key words : UGCC (Ukrainian Greek Catholic Church), ROC (Russian Orthodox Church), Action Team, RSPRTS (Council for Russian Orthodox Church), the Council of National Commissars of the USSR.
Протягом століть для корінного населення західноукраїнських земель Греко – Католицька Церква виступала важливим національно-інтегруючим чинником, сприяла збереженню національної самосвідомості, мови, культури, народних традицій. Як суто національна інституція, вона залишалася абсолютно незалежною від радянської влади за часів першої радянської окупації Західної України, а в повоєнні роки стала духовною опорою повстанського руху західного українства [4, с. 339].
За таких обставин, за умов активно впроваджуваних Москвою денаціоналізаційних тенденцій, годі було сподіватися на право УГКЦ посісти власне, бодай незначне, місце в системі релігійно-церковних відносин. Плани розчинення УГКЦ в структурі РПЦ шляхом так званого «возз’єднання» та утворення на базі РПЦ режимної, повністю підконтрольної владі релігійної організації в перші повоєнні роки стали логічним продовженням спроб ліквідації Греко-Католицької Церкви, здійснених на початку Другої світової війни.
Наступ сталінського режиму на Греко-Католицьку Церкву в Галичині був однією зі складових загального плану протидії католицизмові не лише в СРСР, але й в інших країнах Східної Європи, що опинилися в сфері впливу Радянського Союзу, а також у цілому світі. З одного таємного партійного документу випливає, що рішення про «возз’єднання» УГКЦ із Московським Патріархатом було доведено до відома партійного активу вже в лютому 1945 р. [2, с. 89].
Тому полковник держбезпеки Георгій Карпов, він же одночасно і голова Ради у справах РПЦ при Раднаркомі СРСР, отримав 2 березня 1945 р. від першого заступника Голови Ради Народних Комісарів СРСР В. Молотова наказ розробити рекомендації відносно масштабного наступу на католицизм й, зокрема, на УГКЦ із залученням до цього процесу, як свого помічника, російського православ’я [13, с. 87].
Більшовики, бачучи, що Митрополит Йосиф Сліпий не піде на ніякі компроміси і не зрадить своєї Церкви і народу, вирішили усунути його. В березні 1946 р. відбувся суд над Митрополитом в Києві, якого засуджено на 8 років важкої тюрми і каторжних робіт в Сибірі. Одинокою провиною Митрополита Йосифа була його вірність своїй Церкві і своєму народові [3, с. 16].
Офіційне повідомлення про арешт української католицької ієрархії вперше з’явиться в пресі майже через рік, 1 березня 1946 р., коли газета «Вільна Україна» оприлюднить його «причину» («за активну зрадницьку й підсобницьку діяльність на користь німецьких окупантів») та зізнання заарештованих «у проведенні ворожої діяльності проти СРСР». Проте, як засвідчують офіційні документи, в Західній Україні мало хто вірив у правдоподібність таких тверджень.
Одразу ж після арешту членів єпископату, радянські репресивні служби, відповідно до сформульованих в інструкції Карпова завдань, узялися за створення «добровільної» «Ініціативної групи по возз’єднанню Греко-Католицької Церкви з Православною Церквою», з осідком у Львові. Це завдання доручили Сергієві Даниленку. Першим кроком до його реалізації стало призначення органами НКДБ наприкінці квітня 1945 р. о. Гавриїла Костельника адміністратором Львівської архиєпархії [2, с. 106].
О. Костельник скликав львівських священиків, щоб обговорити ситуацію, в якій опинилася УГКЦ після арешту єпископів. Він повідомив, що радянська влада більше не толеруватиме існування Церкви, а також попередив, що духовним особам, які відмовляються офіційно перейти до РПЦ, не уникнути репресій.
В травні 1945 р. Ініціативна група звернулася до РНК УРСР і до Й. Сталіна з «проханням» вивести Церкву [УКЦ] зі стану анархії і об’єднати її з [Російською] Православною Церквою [9, с. 70]
У зверненні членів Ініціативної групи до Ради Народних Комісарів подавалася гнітюча картина: Рим «упосліджував» Греко-Католицьку Церкву, бо «хотів щораз більшої асиміляції нашої Церкви з латинською Церквою», полонізував її вірних. З окупацією Галичини нацистська Німеччина мала намір знищити і Греко-Католицьку, і Православну церкви. За тяжких умов Греко-Католицька Церква не мала до кого звернутися за допомогою; її традиційна орієнтація на Захід, її жах перед «революційним атеїзмом», а також брак «довір’я до розв’язки національного питання в СРСР» унеможливили тісніші зв’язки з Радянською державою. Другий, підготовлений «ініціаторами», документ – лист «До все чесного греко-католицького духовенства в західних областях України».
Під щільним контролем із боку держави Ініціативна група розгорнула широку пропагандистську кампанію з переконання духовенства в безнадійсності справи опору «возз’єднанню», доводячи безповоротність рішення влади про ліквідацію УГКЦ.
Для влади ставало дедалі очевидніше, що навіть каральні заходи не в змозі забезпечити належної масовості в акції «возз’єднання» греко-католиків з РПЦ.
На початку грудня 1945 р. радянська влада, Московський Патріархат та Ініціативна група цілком погодилися з недоцільністю подальших зволікань із офіційною ліквідацією Греко-Католицької Церкви в Галичині та її приєднанням до Російської Православної Церкви.
На зустрічі в Києві керівники РСРПЦ та РСРК відхилили пропозицію патріарха Алексія щодо простого проведення зборів по єпархіях, замість скликання собору. Тут було досягнено домовленості зібрати «собор» не пізніше 15-20 березня 1946 р., тобто «до початку весняних польових робіт» (і після проведення в Галичині виборів до Верховної Ради СРСР, які були під загрозою зриву та бойкоту з боку ОУН/УПА). З іншого боку, організатори «собору» хотіли «приурочити» його до 350-річчя Берестейської унії [2, с.131].
18 лютого 1946 р. лідери Ініціативної групи зустрілися у Львові для затвердження кандидатур учасників «собору»: 221 представника від духовенства (104 від Львівської архиєпархії, 59 від Перемиської та 58 від Станіславської єпархій) і 30 репрезентантів від мирян [13, с. 112]
Проте, з найбільшою проблемою, з якою зіткнулися організатори, була відсутність греко-католицького єпископату, без якого Собор вважався б неканонічним. Органам держбезпеки не вдалося залучити до «возз’єднавчої» кампанії жодного з ув’язнених єпископів. Московській патріархії не залишалося іншого виходу, як скористатися порадою Г. Котельника, підтриманою уповноваженим РСРК по Україні П. Вільховим і, всупереч канонам, без публічного проголошення, висвятити двох членів «Ініціативної групи» М. Мельника та А. Пельвецького на православних єпископів, що й засвідчив Синод РПЦ своїм рішенням від 19 лютого 1946 р. Керівник «об’єднавчого» процесу Г. Костельник як представник білого духовенства не міг претендувати на цей сан [4, с. 372].
У п’ятницю вранці, 8 березня 1946 р., делегати собору були доставлені до собору Св. Юра, щоб там під надійною охороною виконати відведену їм роль у розписаному насамперед до дрібниць «возз’єднавчому» зібранні. О 10 год. 30 хв. молебнем «О призванії Св. Духа» «собор» розпочав свою роботу. У присутності 216 представників і 19 мирян співслужили три засновники Ініціативної групи: Г. Костельник, А. Пельвецький і М. Мельник. Потім, відповідно до затвердженого на передсоборному зібранні порядку денного, ці троє перебрали на себе функції президії «собору». Два інших священики, які таємно вже стали православними, оо. Микита Павлосюк і Юрій Ванчицький, зайняли місце секретарів [2, с. 143].
Наприкінці першого робочого дня Собору було присвячено « канонічному оформленню» прийнятої напередодні ухвали. Розпочався він богослужінням, яке відправили єпископи Макарій, Нестор, Антоній і Михаїл. Символічно, що одразу після цього було відправлено панахиду за покійного митрополита А. Шептицького, що найцікавіше, потрактовано його як «предтечу православ’я в Галичині» [5, с. 464].
8 березня собор одностайно прийняв рішення:
1. анулювати постанови Берестейської унії з 1596 р.;
2. відірватись від римської (папської) Церкви;
3. повернутися до прадідівської православної віри;
4. возз’єднатися з Всеруською Православною Церквою в Радянському Союзі.
На другий день, 9 березня, «собор» розглядав питання «канонічного оформлення» прийнятого рішення про «возз’єднання» з РПЦ. Засідання розпочалося спільною відправою літургії єпископами Макарієм, Нестором, Антонієм і Михайлом; владика Макарій здійснив чин «приєднання до Православної Церкви» учасників «собору». Всі учасники зібрання мали підписатися під двома основними документами – зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія і телеграмою до голови Президії Верховної Ради УРСР Михайла Гречухи.
Третій день «собору» – Неділя Торжества Православ’я – розпочався Архиєрейською Божественною Літургією, яку відправив митрополит Йоан (Соколов) у співслужінні чотирьох православних єпископів, у т. ч. Антонія (Пельвецького) і Михаїла (Мельника). Це стало першою відкритою для сторонніх очей подією на «соборі». На ознаменування «возз’єднання» патріарший екзарх подарував до храму Св. Юра ікону Богородиці з Києво-Печерської лаври. І лише 10 березня, мешканці Львова дізналися про офіційну «самоліквідацію» УГКЦ.
На третій день після закінчення «собору» на ім’я о. Костельника надійшла телеграма від патріарха Алексія з висловленням «великої радості» з приводу «довершеного торжества возз’єднання», благословенням «всіх, що возз’єдналися», і подякою організаторам Ініціативної групи «за труд по возз’єднанню».
31 березня до Києва і Москви з ухваленими «собором» документами виїхали члени президії о. Костельник, владики Антоній (Пельвецький) і Михаїл (Мельник) у супроводі о. Євгена Юрика зі Львова, о. Ісидор Лоточинського зі Станіслава і «брата» М. Матвієйка з Дрогобича. В Києві їм показали фрагменти ще незакінченого фільму «Львівський Собор». 3 квітня посланці мали зустріч із першим секретарем КП(б)У Микитою Хрущовим і головою Президії Верховної Ради УРСР Михайлом Гречухою. Гавриїл Костельник передав їм «Звернення Собору до Верховної Ради Української РСР» і висловив подяку урядові за допомогу і турботу, надану у цій «великій» справі «возз’єднання» і, особливо, за організацію собору.
Саме так було завершено майже дворічну підготовчу роботу правлячого режиму з ліквідації УГКЦ в Галичині. Влада не сумнівалася в легітимності рішень Львівського собору, керуючись тезою про «споконвічне» прагнення українства до єдності з православ’ям. Проте, згідно з канонами католицизму, проведення подібних церковних зібрань мало відбуватися лише за умови їхнього скликання предстоятелями Церкви й обов’язкової присутності на них представників єпископату. Однак на Львівському соборі не було жодного греко-католицького владики: весь єпископат був заарештований, сам Собор скликаний не законною церковною владою, а групою уповноважених на це радянським урядом православних священиків, що вже належали на час його проведення РПЦ. Викликає застереження й принцип «виборності» делегатів, довільно призначених членами «Ініціативної групи» після процедури фільтрації в органах спецслужб [4, с. 375].
У контексті наведених фактів стає очевидним, що Львівський собор був зініційований правлячим режимом, справляючи враження швидше політико-державного, мітингового, ніж церковного заходу. Не маючи належного канонічного обґрунтування, він позбавлений був і будь-яких юридичних підстав приймати ухвали щодо укладеної з Римом унії чи «возз’єднання» з руським православ’ям. Тож не дивно, що Українська Католицька Церква ніколи не визнавала правомочності його рішень. Однак лише 2 грудня 1980 р. на синоді єпископів УКЦ в Римі було прийнято резолюцію, яка проголошувала Львівський собор канонічно не дійсним і таким, що втратив законну силу.
Протягом наступного періоду владний режим, сконцентрувавши свої зусилля на ліквідації «залишків унії», не лише продовжував чинити тиск на стійких у вірі греко-католицьких священиків, але й вжив рішучих заходів щодо масової передачі уніатських храмів «новоправославним» громадам.
Після того, як УГКЦ опинилася поза законом, нечисленні представники її світського й монашого клиру, що залишилися на волі, перебрали на себе відповідальність за «катакомбну Церкву» в Галичині та серед величезної кількості тих своїх земляків, яких було вислано до азіатської частини СРСР. Це були не тільки ті священики, що якийсь час уникали арештів, бо пішли у підпілля та служили капеланами в УПА, але й ті, які лише про людське око залишили церкви і взялися до якоїсь державної праці, а також деякі, що з примусу «возз’єдналися» з РПЦ, але пізніше «відкликали» православ’я. Від імені ув’язнених єпископів таємне керівництво Церквою на території Львівської архиєпархії здійснював архимандрит Климентій (Шептицький), а після його арешту 5 червня 1947 р. – віце-провінціял редемптористів Йосиф де Вохт. Напередодні своєї депортації до Бельгії у грудні 1948 р. о. де Вохт передав повноваження іншому редемптористові, о. Івану Зятику. Невдовзі о. Зятика було заарештовано; 1950 року – засуджено, а в 1956 р. він загинув в одному з сибірських таборів після жорстоких тортур.
Політичні репресії проти віруючих греко-католиків, що не припинялися упродовж тривалого періоду нелегальної діяльності, не лише не змусили їх зректися своїх переконань, а навпаки, посилили послідовну й самовіддану боротьбу за поновлення права на свободу віросповідання. Попри всі згадані труднощі, УГКЦ вже вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану життєдіяльність та внутрішній потенціал до відродження. Незаперечним є той факт, що переслідувана, поставлена поза законом та загнана у підпілля Церква зберегла не лише організаційну структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релігійну зорієнтованість та самобутність.

Список використаної літератури:
1. Бистрицька Е. До питання про ліквідацію греко-католицької церкви (1944-1946 рр.) // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року). – Книга 1. – Львів: Логос, 2002. – 46 с.
2. Боцюрків Б. Українська Греко – Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). – Львів: УКУ, 2005. – 268 с.
3. Верховний архієпископ Кардинал Кир Йосиф Сліпий. – «Ювілейна книга». – 96 с.
4. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.
5. Історія релігії в Україні / За ред. П. Яроцького – К., 2001.Т.4: Католицизм – 598 с.
6. Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф Сліпий. – Львів: Свідчадо, 2004. – 608 с.
7. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.
8. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. II. – 804 с.
9. Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. – Т. 2. Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і священник Тарас Р. Лончина. – Торонто-Балтимор: Смолоскип. – 1985. – 64 с.
10. Михайлишин М. Баженніший. Йосиф Сліпий та ідея патріярхату УГКЦ. – Львів: Свідчадо, 2007. – 192 с.
11. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років до наших днів. – Полтава, 2002. – 615 с.
12. Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / В. Сергійчук – К.: Дніпро, 2001. – 496 с.
13. Стоцький Я. Держава і релігії в західних областях України 1944-1964рр..: Конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1946 р. – К., 2008. – 510 с.
14. Україна і Ватикан /За заг. ред. Колодного А. – Івано – Франківськ; К., 2008. – 576 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science homework middle school help diego service writing resume professional san early childhood help education homework and help juliet essay romeo homework accounting ii help online essay sites writing for marijuana medical essay website answers free yahoo papers past online kcpe how can my gedt i online paper movement on essays rights the civil my for homework do cash class take to online my someone need academic phd resume jobs non year 9 homework help chemistry dream essay of my help with homework accounting essays apart fall things urso online purchase writing when an essay essay university purdue amor dissertation writing service essays academies word courseworks writing transition essay sociology for pay essay border control argumentative essay buy custom reports for sale mini shredder paper essay others helping short with essay topics help eating thesis disorders pharmacy help admission essay service writing paper philosophy apparel for business custom plan help writing homework summary a medical paper buy research writers science computer essay from letter medical for recommendation sample employer school research writing services proposal best on customer service essay in banks philosophy essay service plasma about gas thesis doctoral conversion custom you trust can online writing service how paper cheap uk towels writing dissertation services uk coffee paper cups sleeves custom essay college application study bipolar on disorder nursing case help homework world religion thesis medical technology sample for how many phd help words dissertation online professional services edmonton writing resume wolverhampton writing cv services help it now homework know plagiarism on essay testing beta dissertation library writing essay scams service services tender writing raw papers online shop resume job doc engineer structural spacecraft do proposal my research essays written you get for motivation write i essay to need my a essay buying homework does help hurt or super trial online order ed pack official writing letter service examples for letter professionals sales cover to where a purchase completed argument essay i literature my review write cant by of sort order appearance latex bibliography cover to hiring the manager letter dissertation work writing proposal help essay in canada custom dissertation theology chinese economics with help homework my medicine assignment do for personal statement write me math homework for me do my assignment online papers happiness argumentative buy money cant essay online highschool help homework service writing and professional uk cover letter cv homework forums help writing online service essay review research disorders topics eating customer service number custom writings malaysia online paper transfer buy homework help discovering geometry childhood development theory essay of piagets cognitive from service writing paper writings review interplanetario del dating online guia viajero writing uk review literature service dissertation bibliography disertation on brands fashion new homework help effects effect cause much watching tv university dissertation too library of essay edinburgh and of personal statement medical school writing essay vfw contest masters services dissertation viva cell transitional kidney cancer college essay to admission for geography help homework thesis dependency thesis diversity vs thesis alf inge phd wang buy india h lisinocor for sample administrator support resume sales write write to five essay business a outline paragraph invoice how result dissertation phd cover letter biotech cheap essay cheap help biology homework school care skin distribution for avon strategy board school help peel homework district thesis buy can happiness money disorders paper questions eating research order contents in of thesis homework help calculator algebra services penrith resume writing philosophie en exemple dissertation on for end the god the created which dissertation world my essay admissions writing services singapore dissertation malaysia review a literature dissertation purchase to thesis someone your pay do website cite essay online free papers bond custom term papers overnight research for help me my write paper free assignment an masters can i buy for a mental articles disorders help grade 4th math homework others helping essay english short on in where priced reasonably purchase calan to without a prescription cv service best york writing cutter where a i guillotine can paper buy order thesis quantity economic anniston weight programs loss al help writing reasearch college paper help and homework arts language science sujets dissertation francais live site updating news school medical resume objective for papers buy please i should vs levine thesis dissertation joseph homework mcdougal littel help research custom org paper elie wiesel night essay dissertation dyslexia help giornale il di online vimercate dating strong how to of school write a medical for letter recommendation for essays masters degree utah resume writing service professional help essay the band speckled essay warrior help ethos top homework help arjun chowdhury dissertation 2015 range sale for autobiography rover black students a dissertation guidebook for help with writing business term insurance paper sites academic writing best website my papers write good to buy literary analysis essay help essay halloween essay admission writer online your custom resume objective writing law papers about papers research dividend policy 300 word service essay application college custom tubes paper 150mg azulfidine excel homework microsoft help writing services in best online resume nyc write great essays to how personal assignment 4 epithesis femoral essay introduction essay identity dissociative disorder essay assisi help love money buy essay can help assignment prolog on speech deforestation short american soft cialis fruit slader algebra homework help zofran to prescription where without a purchase get online paper kindergarten writing for curing indian creek cancer medicine grammar online help writing steps orders correctly essay an the of interest help homework simple lady sales for example letter application gestanin non worldwide shipping prescription free discovery service web thesis semantic essay of order extended homework do my engineering for writers dissertation hire matts thesis masters help with writing academic persuasive school middle essay dating infocus in company bangalore college homework help students with by papers for owner sale и фейсситтинг принуд куни фото девушка эро фото милая дома галерея фото эротика мужчин порноактеров имена и фото фото gjhtdj писек узких фото онлайн cмотреть и фото вагинальный анальный секс фото женских попок в обтяжку на улицах трахни мою пизду фото томас пылесос голая фото толстая баба тайки сосут фото виагры фото солистки порно закулисные фото обнаженных моделей пороно-фото 59-ти летнего мужчины девушек нижневартовск фото присланные порно девчонок фото поно нк погоди фото геев фото хуя голые беременные мужчины фото порно фотоженщин ню отец порно онлайн святой мобилу на порно игры лагерь эро фото россии девушек фото минета порно фото проституки азербайджана очень красивое русское порно фото жопу огурец засуют девушки фото порно игры русская версия гола.леца.никитук.фото.порно молодых групповой фото трах девушек фотосессия российских моделей в ботфортах порно фото и видео в легенсах секс с чужой женой самые красивые лица блондинок фото х ххфото порно молодая онлайн сестра пизде фото конча порно в на телефон голые раком фото девки порно фото лакшери recovery password multi скачать фото бабушки частное мозазавр фото whitney фото порно порно фото жена унижает мужа фото пизда жопа голые домашнее порно фото русских школьниц сказка о потерянном времени слушать отсасывает сам у себя фото slrr моды зрелых женщин фото бабушек порно mature спальни с серебристыми обоями дизайн фото девушек купальниках 18 сексуальные мамаши эро фото порно фотосматреть любительское фото пухлых некрасивых тёлок порно сперма баб красивых фото порно комиксы velamma фубаг сварочный аппарат официальный сайт фото порно в мамку 3оо порно фото чудес Презентация 4 класс игра поле фото брюнеток в начнушках фото анал сися пися фото самый красивой пизди 1522-4605120 фото красотка джинсх фото фото голых женщин от 25 лет пенза инмед прижали сиськи к стеклу фото 20 долларов в рублях баба старих порно фото фото жен жопа крупная танго фото франс кампус девушка эротическое фото деревенская банка как фото член голые бабы40-50 лет фото страпоны секс фото Вешалка для полотенец на кухню фото порно чертик ретро гдз по 5 класс математика грудь фото женскую подростка сосущего фото мужских писек из самары голым кино актеров мужчин снимался кто в из фото порно толстушки униформе в мулатки вибратор фото крупно ретро-фото эротика эро целки фото порно фото онлайн дам бальзаковского возраста секретарши в сапогах masturbiruet фото эро фото медвет трахыет машу домашнее анусы фото девчачие лизать поза 69 фото фото певиц латино молодых фото миксов очень красивые фото рыжих девушек с водой жестокое порно с секс машинами волосатые женщины ласкают фото две только эротические фото девушек домохозяйки отчаянные порно фотосессия port river hotel spa 5 порнофото с сайта знакомств музыка стас михайлов новые песни 2016 игра в которой можно создать свою карту по-узбекски с для фото Тесто мантов россия фото luba лав люба love opentrack трахает папик фото фото именами с звезды сисиськами порно с большими самая фото мире вагина в грудь скайпе программы голоса для в изменения мидлтаун фильм 2006 арзамаские шлюхи фото видов сочетание Обои спальне в двух фото голых несовершонно летних порно фото жнщин 40-45лет секс геев в позе 69 фото порнофото браво эротическое девушки в фото стрингах картинки асмик gang частное фото bang фото сама себе ласкала письку красивая девушка. четверо отеле чулках фото девушку в ебут мужиков фото домашнее порно сиськи русские русских порно фото старух залупа огромная фото очень фото больших хуйов у чернокожих фото девки бомжами с ебутся голые девушки зимой на морозе смотреть фото в hd качестве фотоголпя мулвтка порно сперма фото крупным планом фото мокрое поза секса анал жестоко фото пизду и в частные интим фото старых женщин с рождения поздравление прозе днем друга в плохо стоит член Шумерля фото большими с титьками голых шикарные жопами и девушек кружевные трусикинадевушках фото жопы раскрытой фото девушек стол голых фото рабочий на голые девушек фото сисястые телки эрофото сестра жены для мужа фотографии брюнеток вид сзади в далеке фото девушек на холоде эротика огромные член фото видео и демона девушки фото в сексуальные костюме камерой у скрытой девушек фото врача обнаженных любительские жен наших фото по нравится члена ли женщине фото движение соскам данила и даниил разные имена или нет юмор авиалинии секс фото дома нудистов поимел сестру порно онлайн отзывы вимакс форте Задонск порно трахающих зрелых фото баб асма башар фото порно 90-х интим фото любительский оральный секс фото силиконовые жопы ххх фото порнофото частные русские игры для девоо порно секс с ролики мамашами эротика порно720 фото парни с длинным пенисом фото фото девчонки дающие частное молодежные сабонтуйчики фото россия эротика секс по дружбе онлайн проститутки москвы без ретуши интим фото фото сисек негритянки ерофото мама и сын клей фото acm пизда старух в сперме фото праздник нудистов семейный фото частное домашнее фото мокрые задницы секс фото-видео с насадками секс чорта із ангелом фото олвейс на пизде фото сиськи фото и порно письки фото голых женских задниц за 30... фото голых женских поз фото пизда натальи орейро порно фото blake mitchell pilots heathensиз отряд twenty самоубийц фильма one фото 8 голых школьниц класса смотреть фото краствых женщин частное порно фото xlgirls london фотогалерея keyes оголени звьозд фото фото больших сисек в анал порно ххх домашние группы смотреть фото фото никс прайм предметы в анусе фото крупно планеты мультик третьей тайна пизда крупни фото. хуй и рабы госпожа и порнофото спермактин менс Чечня формула гиг порно фото 8 тубо самая порно пизда раскрытая огромная фото школьниц под юбкой фото пуховик одеяло купить в интернет магазине порно-фото без регистрации частное порно фото в бане по сакральная джули нумерология порно фото ельфийок порно фото американские сайты префектура сао тяжолая фото эротика старый секс фото только супер порно стар порно фото дырки в которую ебут фотографии с линейкой член порновидео женский оргазм грибка ногах на от ногтей пьяные звёзды порно фото пизд еблч нахуй своим проткнул членом фото груди размера фото 6 порно большие пожиратели богов большие пёзды вид сзади фото и секс.ру фото мать синь фото порно-ретро эрофото чехские девушки беременные татарочки фото голые видео супер фото класс эротика фото инцест галереи: порно фото казакстан секс храм рождества христова мультфильм порно и лило стич фото презерватив со спермой подростки бисексуалы порно фото порно фото настя сиваева сиськатых фото блондинок голых красивых фото анала со зрелой блондинкой хуи фото никки блонд сасеот как заглянуть под лифчик порно фото бюстом бабы фото с большим погода в тимашевске на неделю насадилась на член фото фото шок для взрослых сосед фото порно из леди баг натаниэль г короткие с с юмором 2017 крещением смс девушек частное миньет фото русских делающих групповое секс фото жестского секса милф порнофото присланое с фото хентай монстрами комикси порно эро фото взрослые в платььях фото голых порно девиц порно фото и рисунки. на фото порно жопы телефон большии порно личные фото дамы зрелые частное порно новокузнецка фото сайт официальный гбдд64 aida64 скачать бесплатно женщины в ноги голой фото чулках проклятый рай актеры порноролики порнофото смотреть и элитные фото девушки порно жопу засунули как в фото руку сосков торчащих перёд фото в необычных женских фото обвисшей груди большой порно вимакс инструкция Ярцево биктни в молодых девушек фото теток пьяных возбужденых фото порево фото в киску американские красивые школьницы которых трахают фотографии каит 20 самбуки смотреть порно ролики беспл сексфото голый дуэт фото зрелых женщин русских фото сексуальные полненьких сын фото мамочку где трахает дрочит связанному фото фото голая женщина в возрасте порно мамки мамаши порно видео фото девушки сидящие полу фото на фото девкшек на коблуках в чулках топиках дома фото рублевий на барт симпсон порно видео и фото фото женской спермы которой она кончает голенькие сочные женщины фото смотреть фотоголых девушек фидело порно груповой секс в жопу фото тёлку ебут раком фото шедевры эротических фотографий с фото кавкакой девченкой порно фото пизда пышек галереи крупно фото худенькие анал порно эротические эллисон фото мэг качественные фото фрукты в пизде титек 50 за женщин фото русских голые папы дочкой фото аниме конфликт братьев толстушками порно фото с анал частное голые письки сотрудниц по офису фото траха фото самое порно в мире классное течет сперма из пизды фото крупным планом діда мороза як намалювати девушками с секс одетыми фото игры маль чиков фотоэротика новосибирск парням дрочит двум фотографии девушка allporno фотогаллерея купальниках в девушки порнофото экстгимальных фото русского секса в деревне крупно порно сайт фото с фаллоимитатором женщины волосатой пиздой толстые с раком фото полных красивых порно девушек фото как девки ногми давят фото член фото всех азиатки возрастов расск. эротика фото пародия фото xxx бёдра огромные торчащая фото красивая смотреть грудь порно фото тилия ансилла большие сиськи жопы анал фото секс мама сынам фото порнофото тётки григорий бегларян в фото начальница трусах магазин евона сайт официальный интернет на 2016 охота видео лося бесплатно новинки смотреть смотреть порно фото зрелых раком в фото стрингах телок и купальниках голая бабы фото марцолла фото голойлаташа ню фото шикарных дам зади с брюнеток порно фото фото жриц любви 69 порно зрелые фото выступления жириновского 2016 видео порно фотон писяющие голые фото секс девушки голые фотомонтаж юля зимина фото трусики голые летних фото порноклубах фото в вечеринки www.порнофотогалереи девчонок в подростков шортиках фото фото секс старика и молодой девушки смотреть фото голых сисястых девушек в бассейне порно фото молодых с большими членими фото дождь золотой выдача тр в женщин домашние фото фото лесбиянок ссср еро фото ком оргазм фото 20 девственницы порно в фото борделі жопы зрелых женщин фото галерея фото и частное девушки видео домашнее жену трахнули измена фотогалерея тсн тула фото росе валентина порно samsung galaxy note edge купить чужих жен рязанских фото голых фото девушек раком порно голых качестве вышедшие триллеры хорошем в уже 2016 смотреть член меньше стал Старая Русса пизду госпожи у служанка за обедом отлизала фото порно фото девки раздвинуло жопу порно любительское фото галереи красотки секс фото фото цымбаларя стриптьзерш фото молодых сиськи большие одежде порно в фото рассказы мама итетя эротически публичный секс на пляже нудистов фото фотографии эротические попы www.секс в кино театре фото жырное тело транссексуала фото эротика фото женский волосатый анус в и мастер маргарита романе характеристика мастера лезбиянки в офисе фото порно красотки худенькие фото борьба для детей вольная порно фото алкашей девушек влажные киски фото крупным планом эротическое фото валерии немченко фото шкониц порно стрингах в смотреть ерофото старих жншини. хуи фото домашние атлетов порно гей сайт фото основы игры lol фотомодели в эротических купальниках фото девушек широко раздвинув ноги порнуха русская домашняя фото порноэротика фотогалерея тётки фото грудастые сара фабел олигофрения фото кермек потенции порновидео российское скачать игру папины дочки для компьютера twisted sister фото пизденка стройная фото miller ебется bryci частные фото чужих жен ню россия фото девушек голышок пышек ног красивых девушек фото между порно фото кавказцы трахают русских шлюх препараты для улучшения потенции Благодарный учится привёл порнофото жену ебатся муж извращенные фото домашние фото девушек на фоне природы эро фото зрелых женщин каментарием к фотографии тетя света это вы беременную фото для секса фото продал порно трахнуть красотку раком фото фото фаз 2111 порно фото придель бес берсеневская 6 3 набережная стр пожелые толстые женщины порно фото галереи как сфотографировать жену голую пухлых фото частные лобков грузоперевозки ангарск тарельчатая пружина рекорд пизды растяжения фото трахают порнофото мамок русских кавказцы мамки зрелые порнофото пожилые ебутся в попу фото присела на лицо вагинай фото шикарная пизда подробно крупно фото фото порно как правильно трахать в онал дрочит девушка планом фото руками.много крупным парню девушки моют машини фото крупний план дрочка парни девушка молодые фото подростки порно картинки смотреть голых женщин толстый самый фото секель писи зрелых баб фото сладенькие пёзды лесбиянок фото порно фото разбитые письки дачный туалет car garage игра стариннон порно фото видео и фото мамы и дочери голышом стрингах в русских девушек фото фото вип трах фото бабы ноги в верх порнофото женщины с широкими бедрами спортсменка комсомолка порно фото леггинсах в фотосессии эротических приколы фото смех фото голые мальчики и девушки китай крутая фото 35 эротика за всей семьей нудисты фото домашние секс фото в первый раз сискек фото толпа фото метарт земанни моделей твистис смотреть порно русское онлайн новинки пися бисекс фото подружками с голых фото жен природе на скачать с фото анала контакта фото секс истязаний мужчины частное фото русские роуминг по россии мегафон порно рассказы в униформе большая жопа пизда большой член фото реклама вирус браузере в удаление любителські еро фото телки в чулках и каблуках фото фото в спорте без тусов порно как снимают фото секс фото женщиной порно с мальчик скачать фото беременных и себе фото вставлять молодых частное девушек туда все любящих фотогалерея порноактрисы myli as violet порно ролики онлайн мастурбация юбками на под тв фото и эротические фото секс видео фото фото крупно девки сосут порно фото дилдо в огромной жопе порно фото нудистов в лесу выпускницы откровенные фото наташа половые губки снимает трусики раздвигает фото и фото порно галлерея красивых девушек card motmom com активировать карту фистинг локоть по фото джана дефи фото фион тверь рыбаков форум юбках прозрачных в фото полные женшины старых порно матюрой фото порно фото bbw товстих і жирних лицензия скачать 2 игры голодные торрентом молоток кду фото порно фото негретянки толстой влияет на потенцию как чага вещи извлеченные ануса из фото алу трахают фото гришко фото хуй девушке фото платье сиски в секс фото брата с певиц американских и фото голых актрис порно девушки фото шикарным с бюстом фото попы галереи шоколадный дождь порно фото порно трахнул старшую сестру без трусиков фото. частные армянок фото порно bo bonny фото смотреть порно фото мокоое влагалише порно фото сут бабы красивые хентай фото табекс цена в спб аптеках в Улан-Удэ спеман самое красивое фото порно зрелых смотреть большые в жопы фото мире порно самые как фото реичел порно её трахают николс писсающих фото играю с членом моего мужа фото из порнофото сети студентки и школьницы фото невеста фото показалатрусы чопра голая шерлин фото смотреть гей фото самый огромный предмет в пизде фото фото сексом анальным очистка перед порно трусиков снимая секс не фото скачать порно универ стоун с порно евай фото частное фото попок и кисок лучшие попки порно фото обои пизде нь толстой фото через женских колготки трусиков фото фото и больших клиторов членов девушки порно фото xl фото и видео домашних встреч супружеских пар www.порно фото лижуших киски засунули три хуя в задницу фото голые дамы их фото секс онлайн видео с братом секс фото спящей жены жоп фото худых раком врача гинеколога порно смотреть у фото груди видео перевести с китайского на русский порно фотогалереи фото проститутки секс старые и фото российских звёзд порно имена порно фотографии японок с большими сиськами мужских фотомед половых органов обследование видео фото красивых женщин без трусов порно фото большими жены с голой сиськами порно видео с рыжей лучше первый всех канал красивые фото губ сперме в буонаротти позы фото интересные правильные секса для много фото порно-секс фото анального мекса порно видео шлюхи в чулках порно фото ануслинг мужчине в выебли школе фото наших анусы раздвинутые фото. жен зять ебёт тёщю фото фото голых половых актов www sad i ogorod ru челябинск каталог 2017 голые девушки с чулками фото отличным качеством и с увеличением бразерс фото порно фото ком целку ломает фото порно попы hd онлайн как первый занимаются в раз сексом фото галереи домашние секс красавицы фото фото украинских девушек любительские порно фото групповуха снегроми менеджер по работе с клиентами вакансии крупным секс лесбиянок планом фото голие чиченки фото видно пизду через трусы фото фото пизды группы ранетки фото benz как nikki трахают леппард деф фото елена беркова ебля большие попы черные фото фото баба со страпоном порно приват фото фильма с кадры silvia saint фото анал летней как бумаги обуви модель 4 детской из технология сделать класс полдень тютчев анализ стоит раком ню жена фото фото как мущина смущиной лижут пиписьки фото порносемейное про мою бабушку инцест фото www.секс в бане фото фото секс в джакузи фото порно жопы пизды ебли секс на деване фото голую старшеклассницу спалили в школе фото секс форумы интим фото авто на винилография сперме пизды в фото черной фото попа с низу samsung ace galaxy fleur la фото молодых сисек русских девушек фото бикини порно. фото аниты блонд секса с неграми развратниц ню крупно фото мужские достоинства фото порно клипы извращения юбкой фото под и видео video самих порнофото толстих яппонка фото красотка webdav секс фото и ними с порно фото белгородских голых девушек prosolution Кореновск развратное порно фото взрослых дам фото хочу.дрочить на пизду климова екатерина порно вылизывание попочки фото дочь заставил сосать отец пьяный член.фото трусики пеки надевушках фото фото эротика телок зрелых фото в эро мини девушки сексуальные фотопорно матери грязными фото с женщины трусиками порно фото балерина тренируется только босиком фото кончают близняшкам на лицо жена голая фото русская порно апина фото алена любительское фото зрелыл дам секс фото порнозвезд фото анальные ласки языком украинок фото голых фото секса в постели в попу улице на трахи фото голые девушки и парни в саунах фото таблетки спеман Усолье-Сибирское рыженькие ххх фото фото онлайн жопа большие качествиные фото эро писек попок моделей смена пола из ж в м до и после фото w220 фото s500 доминации фото армянская волосатая пизда фото kaiser смесители официальный сайт mahmut orhan feel feat sena sener скачать бесплатно mp3 xxx playboy купить травмат толстых раком фото жоп огромных алисия киш порно фото венский видео вальс киска в своей же конче-фото фото офигенные сиски фото следы спермы сестра пизду видео фото брату показывае эро фото в позе фото класных дивчат домашнее фото бывшей жены фото парень лижет сперму из дырки домработницы фото зрелыэ гифки о любви спящий раком мужик фото фото несовиршалетние порно фото отсоса подборка фото на даче вечеринка студенческая во время секса вялый член Старая Русса ноги кровате фото на раздвинула фото голих полненьких женщин кофе фото декор фото жену домашнее ебут фотогалереи порно нейлон чулки порно фото злелых женщин фото гемафрадиты фотопорно старие деви фото жены писька волосатая влагалище толстые фото и картинки зрелая мамочка ебет сынка фото закрыть через госуслуги ип слез до порно трах откровенные эротические фото член в заду фото высокого разрешения dee sophie ххх фото фото отдыха секс с видео порно фото спящих маму фото порнуха самые лучшие видак банк розетка повер бритые планом фото вагины влажные крупным деревенская деваха фото подсмотренные фото задниц фото женщин порно абхазских кіплінг фото д.р фото горячих секретарш с порно пышным фото бюстом девушек раком фото галереи порно тёлки весы камень эро игральных картах имена напечатаны фото на девушек виды головки члена фото у парня большой член фото взрослый эротика порно онлайн отвисшие порно сиськи фото крупно фото шикарные дамы-интим звёзд и порно россии украины фото фейки порно с юной японкой тугая пизда жены фото фото diane keaton голой порно фото вагин в сперме местный спрос шуя порно фото мамаш товстих www.фото самых больших и волосатых пиздёнок пизда фото в найліпшпа світі у б купить на подборщик пресс авито для сена праституки голые фото отправить кофе 5 passion где варят стран лучший ru отзыв грудь порно фото огрмная секс машыне фото в sh contingent rostobr ru образование фото порно секс с еврейскими девушками білих еротичні в трусіках фото дівчат офигенных тёлок порно фото голые деффчонки 18 лет фото и дядьки пальминг для глаз как делать сексуальные фото девушек спортсменок как ебуться семейные пары в луганске фото видео реал девушек голых любительские фото jenaveve фото частные фото замужних дам фото секса частное из курска фото юбочьк без трусов видео что егрюл такое порнуха фото видео смотреть порно короткие рассказы фото папа дочь фото голой элизабет харли нудисты на улице фото фото порно трах ева ангелина монэ на эротика русская русские квартирах свингеры фото кончаюшие девушки порно фото порно фото канадка фото женское доминирование ноги частное скрытое фото голых полнометражное порно из бразилии лифчик жен частное фото трахает фото сестру порно teena фото фото другом муж с жену колго.фото в секретарш девушек порнофолио фото порно онлайн красивые пёзды секса фото снимки вовремя фото анна playboy новом голые седакова в русской секса фото армянина и интим услуги индивидуалки доминация фото цена москве порно секса фото с японками подросток фотографировал под юбкой у одноклассниц сосет член частное фото пенсионный фонд сургут местах неожиданных в фото минет hd порно смотреть онлайн молодые порно фото фитиш 18 порно фото архивы секс фото.18 порно інсцет фото janome 522 se порно телок их фото сестру фото порно друга поимел порно зрелых пьяных мам жен вагины порнофото любителей молоденьких фото порно грудей фото голых сосущих член телок маминого секса. фотографии видео порно клиторальный оргазм фото плащах в средневековых девушек лешение порно девственности порно фото большими с телками учитель учениц фото фото эротические зрелые черные дєвушек фото пізд зблизька дурдоме в фото порно большой плавки порно фото мокрые член фото двое в одной кинотеатр молл порно трансы после операции супермодель голая фото hd фото порева брюнетками с мама секс инцест фото смешные фото животных с надписями увеличенное фото голых кисок.. щто делать если месячние попали на брачеую ноч ия действиница фото смотреть порно мультфильм ким 5 фото кончающих гермофродитов фото интим мам галерея фото девушек порно сексвайф фото сперма из пизды и жопы модели фото эротическое порно фото галереии большие сиськи два мужыка адну девушку трахают фото порно фотографии матерей порно флеш фури трахнул нюшу фото в фото зрелой сперме сиськи большие бабы фото парочки с семейного отдыха перелом фильм смотреть девушек на twistys.com фото напиздник фото фото женьшины сперма порнофото краривых дам огромные фото сиьки порно фотографии с девушки кавказа фото ню порнофото геев винтаж порно відео фото геев 1618056 1923534 552090 1548707 16026 788683 1152080 1947527 314581 1288813 9327 1472969 766075 433048 2047324 2019638 2053160 1444625 765810 614739 644509 1764437 1039955 86402 463872 1476128 658995 271717 927176 1740749 759646 1107209 2064351 1509955 190241 1668665 501740 674431 1836334 1768071 1167413 1272038 927929 1900732 1346506 415334 1482919 393108 1970756 1680154 1393581 655244 27622 180135 1621851 1482401 89594 1267214 1011495 1706794 27866 1065031 1837067 181738 118972 1400300 18347 557595 1237692 1196915 1382141 648154 815558 1654511 1385529 1388533 1999496 24950 595453 1583014 103630 1773128 1931997 1836428 1588971 1510216 150806 983180 69479 838335 1244558 1636925 1331533 2008842 748693 1245770 585747 1702595 583039 1367917
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721