Львівський псевдособор 1946 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано проблеми ліквідації Греко-Католицької Церкви Радянським Союзом на території Галичини та проходження Львівського псевдособору в 1946 році.
Ключові слова: УГКЦ (Українська Греко-Католицька Церква), РПЦ (Російська Православна Церква), Ініціативна група, РСРПЦ (Рада у справах Російської Православної Церкви), Рада Народних Комісарів СРСР.
У статте проанализованы проблемы ликвидации Греко-Католической Церкви Советским Союзом на территории Галичины и прохождения Львовського псевдо собора в 1946 году.
Ключевые слова: УГКЦ (Украинская Греко-Католическая Церковь), РПЦ( Русская Православная Церковь), Инициативная группа, СДРПЦ (Совет по делам Русской Православной Церкви), Совет Народных Комисаров СССР.
The problem of the elimination of the Greek Catholic Church by the Soviet Union in Galychyna and the origin of Lviv Council in 1946 are analyzed in this article.
Key words : UGCC (Ukrainian Greek Catholic Church), ROC (Russian Orthodox Church), Action Team, RSPRTS (Council for Russian Orthodox Church), the Council of National Commissars of the USSR.
Протягом століть для корінного населення західноукраїнських земель Греко – Католицька Церква виступала важливим національно-інтегруючим чинником, сприяла збереженню національної самосвідомості, мови, культури, народних традицій. Як суто національна інституція, вона залишалася абсолютно незалежною від радянської влади за часів першої радянської окупації Західної України, а в повоєнні роки стала духовною опорою повстанського руху західного українства [4, с. 339].
За таких обставин, за умов активно впроваджуваних Москвою денаціоналізаційних тенденцій, годі було сподіватися на право УГКЦ посісти власне, бодай незначне, місце в системі релігійно-церковних відносин. Плани розчинення УГКЦ в структурі РПЦ шляхом так званого «возз’єднання» та утворення на базі РПЦ режимної, повністю підконтрольної владі релігійної організації в перші повоєнні роки стали логічним продовженням спроб ліквідації Греко-Католицької Церкви, здійснених на початку Другої світової війни.
Наступ сталінського режиму на Греко-Католицьку Церкву в Галичині був однією зі складових загального плану протидії католицизмові не лише в СРСР, але й в інших країнах Східної Європи, що опинилися в сфері впливу Радянського Союзу, а також у цілому світі. З одного таємного партійного документу випливає, що рішення про «возз’єднання» УГКЦ із Московським Патріархатом було доведено до відома партійного активу вже в лютому 1945 р. [2, с. 89].
Тому полковник держбезпеки Георгій Карпов, він же одночасно і голова Ради у справах РПЦ при Раднаркомі СРСР, отримав 2 березня 1945 р. від першого заступника Голови Ради Народних Комісарів СРСР В. Молотова наказ розробити рекомендації відносно масштабного наступу на католицизм й, зокрема, на УГКЦ із залученням до цього процесу, як свого помічника, російського православ’я [13, с. 87].
Більшовики, бачучи, що Митрополит Йосиф Сліпий не піде на ніякі компроміси і не зрадить своєї Церкви і народу, вирішили усунути його. В березні 1946 р. відбувся суд над Митрополитом в Києві, якого засуджено на 8 років важкої тюрми і каторжних робіт в Сибірі. Одинокою провиною Митрополита Йосифа була його вірність своїй Церкві і своєму народові [3, с. 16].
Офіційне повідомлення про арешт української католицької ієрархії вперше з’явиться в пресі майже через рік, 1 березня 1946 р., коли газета «Вільна Україна» оприлюднить його «причину» («за активну зрадницьку й підсобницьку діяльність на користь німецьких окупантів») та зізнання заарештованих «у проведенні ворожої діяльності проти СРСР». Проте, як засвідчують офіційні документи, в Західній Україні мало хто вірив у правдоподібність таких тверджень.
Одразу ж після арешту членів єпископату, радянські репресивні служби, відповідно до сформульованих в інструкції Карпова завдань, узялися за створення «добровільної» «Ініціативної групи по возз’єднанню Греко-Католицької Церкви з Православною Церквою», з осідком у Львові. Це завдання доручили Сергієві Даниленку. Першим кроком до його реалізації стало призначення органами НКДБ наприкінці квітня 1945 р. о. Гавриїла Костельника адміністратором Львівської архиєпархії [2, с. 106].
О. Костельник скликав львівських священиків, щоб обговорити ситуацію, в якій опинилася УГКЦ після арешту єпископів. Він повідомив, що радянська влада більше не толеруватиме існування Церкви, а також попередив, що духовним особам, які відмовляються офіційно перейти до РПЦ, не уникнути репресій.
В травні 1945 р. Ініціативна група звернулася до РНК УРСР і до Й. Сталіна з «проханням» вивести Церкву [УКЦ] зі стану анархії і об’єднати її з [Російською] Православною Церквою [9, с. 70]
У зверненні членів Ініціативної групи до Ради Народних Комісарів подавалася гнітюча картина: Рим «упосліджував» Греко-Католицьку Церкву, бо «хотів щораз більшої асиміляції нашої Церкви з латинською Церквою», полонізував її вірних. З окупацією Галичини нацистська Німеччина мала намір знищити і Греко-Католицьку, і Православну церкви. За тяжких умов Греко-Католицька Церква не мала до кого звернутися за допомогою; її традиційна орієнтація на Захід, її жах перед «революційним атеїзмом», а також брак «довір’я до розв’язки національного питання в СРСР» унеможливили тісніші зв’язки з Радянською державою. Другий, підготовлений «ініціаторами», документ – лист «До все чесного греко-католицького духовенства в західних областях України».
Під щільним контролем із боку держави Ініціативна група розгорнула широку пропагандистську кампанію з переконання духовенства в безнадійсності справи опору «возз’єднанню», доводячи безповоротність рішення влади про ліквідацію УГКЦ.
Для влади ставало дедалі очевидніше, що навіть каральні заходи не в змозі забезпечити належної масовості в акції «возз’єднання» греко-католиків з РПЦ.
На початку грудня 1945 р. радянська влада, Московський Патріархат та Ініціативна група цілком погодилися з недоцільністю подальших зволікань із офіційною ліквідацією Греко-Католицької Церкви в Галичині та її приєднанням до Російської Православної Церкви.
На зустрічі в Києві керівники РСРПЦ та РСРК відхилили пропозицію патріарха Алексія щодо простого проведення зборів по єпархіях, замість скликання собору. Тут було досягнено домовленості зібрати «собор» не пізніше 15-20 березня 1946 р., тобто «до початку весняних польових робіт» (і після проведення в Галичині виборів до Верховної Ради СРСР, які були під загрозою зриву та бойкоту з боку ОУН/УПА). З іншого боку, організатори «собору» хотіли «приурочити» його до 350-річчя Берестейської унії [2, с.131].
18 лютого 1946 р. лідери Ініціативної групи зустрілися у Львові для затвердження кандидатур учасників «собору»: 221 представника від духовенства (104 від Львівської архиєпархії, 59 від Перемиської та 58 від Станіславської єпархій) і 30 репрезентантів від мирян [13, с. 112]
Проте, з найбільшою проблемою, з якою зіткнулися організатори, була відсутність греко-католицького єпископату, без якого Собор вважався б неканонічним. Органам держбезпеки не вдалося залучити до «возз’єднавчої» кампанії жодного з ув’язнених єпископів. Московській патріархії не залишалося іншого виходу, як скористатися порадою Г. Котельника, підтриманою уповноваженим РСРК по Україні П. Вільховим і, всупереч канонам, без публічного проголошення, висвятити двох членів «Ініціативної групи» М. Мельника та А. Пельвецького на православних єпископів, що й засвідчив Синод РПЦ своїм рішенням від 19 лютого 1946 р. Керівник «об’єднавчого» процесу Г. Костельник як представник білого духовенства не міг претендувати на цей сан [4, с. 372].
У п’ятницю вранці, 8 березня 1946 р., делегати собору були доставлені до собору Св. Юра, щоб там під надійною охороною виконати відведену їм роль у розписаному насамперед до дрібниць «возз’єднавчому» зібранні. О 10 год. 30 хв. молебнем «О призванії Св. Духа» «собор» розпочав свою роботу. У присутності 216 представників і 19 мирян співслужили три засновники Ініціативної групи: Г. Костельник, А. Пельвецький і М. Мельник. Потім, відповідно до затвердженого на передсоборному зібранні порядку денного, ці троє перебрали на себе функції президії «собору». Два інших священики, які таємно вже стали православними, оо. Микита Павлосюк і Юрій Ванчицький, зайняли місце секретарів [2, с. 143].
Наприкінці першого робочого дня Собору було присвячено « канонічному оформленню» прийнятої напередодні ухвали. Розпочався він богослужінням, яке відправили єпископи Макарій, Нестор, Антоній і Михаїл. Символічно, що одразу після цього було відправлено панахиду за покійного митрополита А. Шептицького, що найцікавіше, потрактовано його як «предтечу православ’я в Галичині» [5, с. 464].
8 березня собор одностайно прийняв рішення:
1. анулювати постанови Берестейської унії з 1596 р.;
2. відірватись від римської (папської) Церкви;
3. повернутися до прадідівської православної віри;
4. возз’єднатися з Всеруською Православною Церквою в Радянському Союзі.
На другий день, 9 березня, «собор» розглядав питання «канонічного оформлення» прийнятого рішення про «возз’єднання» з РПЦ. Засідання розпочалося спільною відправою літургії єпископами Макарієм, Нестором, Антонієм і Михайлом; владика Макарій здійснив чин «приєднання до Православної Церкви» учасників «собору». Всі учасники зібрання мали підписатися під двома основними документами – зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія і телеграмою до голови Президії Верховної Ради УРСР Михайла Гречухи.
Третій день «собору» – Неділя Торжества Православ’я – розпочався Архиєрейською Божественною Літургією, яку відправив митрополит Йоан (Соколов) у співслужінні чотирьох православних єпископів, у т. ч. Антонія (Пельвецького) і Михаїла (Мельника). Це стало першою відкритою для сторонніх очей подією на «соборі». На ознаменування «возз’єднання» патріарший екзарх подарував до храму Св. Юра ікону Богородиці з Києво-Печерської лаври. І лише 10 березня, мешканці Львова дізналися про офіційну «самоліквідацію» УГКЦ.
На третій день після закінчення «собору» на ім’я о. Костельника надійшла телеграма від патріарха Алексія з висловленням «великої радості» з приводу «довершеного торжества возз’єднання», благословенням «всіх, що возз’єдналися», і подякою організаторам Ініціативної групи «за труд по возз’єднанню».
31 березня до Києва і Москви з ухваленими «собором» документами виїхали члени президії о. Костельник, владики Антоній (Пельвецький) і Михаїл (Мельник) у супроводі о. Євгена Юрика зі Львова, о. Ісидор Лоточинського зі Станіслава і «брата» М. Матвієйка з Дрогобича. В Києві їм показали фрагменти ще незакінченого фільму «Львівський Собор». 3 квітня посланці мали зустріч із першим секретарем КП(б)У Микитою Хрущовим і головою Президії Верховної Ради УРСР Михайлом Гречухою. Гавриїл Костельник передав їм «Звернення Собору до Верховної Ради Української РСР» і висловив подяку урядові за допомогу і турботу, надану у цій «великій» справі «возз’єднання» і, особливо, за організацію собору.
Саме так було завершено майже дворічну підготовчу роботу правлячого режиму з ліквідації УГКЦ в Галичині. Влада не сумнівалася в легітимності рішень Львівського собору, керуючись тезою про «споконвічне» прагнення українства до єдності з православ’ям. Проте, згідно з канонами католицизму, проведення подібних церковних зібрань мало відбуватися лише за умови їхнього скликання предстоятелями Церкви й обов’язкової присутності на них представників єпископату. Однак на Львівському соборі не було жодного греко-католицького владики: весь єпископат був заарештований, сам Собор скликаний не законною церковною владою, а групою уповноважених на це радянським урядом православних священиків, що вже належали на час його проведення РПЦ. Викликає застереження й принцип «виборності» делегатів, довільно призначених членами «Ініціативної групи» після процедури фільтрації в органах спецслужб [4, с. 375].
У контексті наведених фактів стає очевидним, що Львівський собор був зініційований правлячим режимом, справляючи враження швидше політико-державного, мітингового, ніж церковного заходу. Не маючи належного канонічного обґрунтування, він позбавлений був і будь-яких юридичних підстав приймати ухвали щодо укладеної з Римом унії чи «возз’єднання» з руським православ’ям. Тож не дивно, що Українська Католицька Церква ніколи не визнавала правомочності його рішень. Однак лише 2 грудня 1980 р. на синоді єпископів УКЦ в Римі було прийнято резолюцію, яка проголошувала Львівський собор канонічно не дійсним і таким, що втратив законну силу.
Протягом наступного періоду владний режим, сконцентрувавши свої зусилля на ліквідації «залишків унії», не лише продовжував чинити тиск на стійких у вірі греко-католицьких священиків, але й вжив рішучих заходів щодо масової передачі уніатських храмів «новоправославним» громадам.
Після того, як УГКЦ опинилася поза законом, нечисленні представники її світського й монашого клиру, що залишилися на волі, перебрали на себе відповідальність за «катакомбну Церкву» в Галичині та серед величезної кількості тих своїх земляків, яких було вислано до азіатської частини СРСР. Це були не тільки ті священики, що якийсь час уникали арештів, бо пішли у підпілля та служили капеланами в УПА, але й ті, які лише про людське око залишили церкви і взялися до якоїсь державної праці, а також деякі, що з примусу «возз’єдналися» з РПЦ, але пізніше «відкликали» православ’я. Від імені ув’язнених єпископів таємне керівництво Церквою на території Львівської архиєпархії здійснював архимандрит Климентій (Шептицький), а після його арешту 5 червня 1947 р. – віце-провінціял редемптористів Йосиф де Вохт. Напередодні своєї депортації до Бельгії у грудні 1948 р. о. де Вохт передав повноваження іншому редемптористові, о. Івану Зятику. Невдовзі о. Зятика було заарештовано; 1950 року – засуджено, а в 1956 р. він загинув в одному з сибірських таборів після жорстоких тортур.
Політичні репресії проти віруючих греко-католиків, що не припинялися упродовж тривалого періоду нелегальної діяльності, не лише не змусили їх зректися своїх переконань, а навпаки, посилили послідовну й самовіддану боротьбу за поновлення права на свободу віросповідання. Попри всі згадані труднощі, УГКЦ вже вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану життєдіяльність та внутрішній потенціал до відродження. Незаперечним є той факт, що переслідувана, поставлена поза законом та загнана у підпілля Церква зберегла не лише організаційну структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релігійну зорієнтованість та самобутність.

Список використаної літератури:
1. Бистрицька Е. До питання про ліквідацію греко-католицької церкви (1944-1946 рр.) // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року). – Книга 1. – Львів: Логос, 2002. – 46 с.
2. Боцюрків Б. Українська Греко – Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). – Львів: УКУ, 2005. – 268 с.
3. Верховний архієпископ Кардинал Кир Йосиф Сліпий. – «Ювілейна книга». – 96 с.
4. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.
5. Історія релігії в Україні / За ред. П. Яроцького – К., 2001.Т.4: Католицизм – 598 с.
6. Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф Сліпий. – Львів: Свідчадо, 2004. – 608 с.
7. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.
8. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. II. – 804 с.
9. Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. – Т. 2. Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували Осип Зінкевич і священник Тарас Р. Лончина. – Торонто-Балтимор: Смолоскип. – 1985. – 64 с.
10. Михайлишин М. Баженніший. Йосиф Сліпий та ідея патріярхату УГКЦ. – Львів: Свідчадо, 2007. – 192 с.
11. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років до наших днів. – Полтава, 2002. – 615 с.
12. Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / В. Сергійчук – К.: Дніпро, 2001. – 496 с.
13. Стоцький Я. Держава і релігії в західних областях України 1944-1964рр..: Конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1946 р. – К., 2008. – 510 с.
14. Україна і Ватикан /За заг. ред. Колодного А. – Івано – Франківськ; К., 2008. – 576 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical sample school essay for write my resume custom homework jiskha science help statut lois fondamentales dissertation juridique page dissertation numbering do yale school service admissions essay law essay topics application in pdf for job interview writing for english online resume tn nashville writing professional services sample art of criticism essay essay admission college texas essay application a college makes good what letter trainer sales cover job for Dallas buy apotheke Crixivan - Crixivan prescription without availability good personal introduction statement for medicine a thesis me create statement help master thesis presentation pct phoslo 20 mg a buy paper lantern homework my we do i cant my homework do physics plan help in business creating dissertation proposal wiki academic writing service essay homework lapl help homework help encarta me for vote essay do business someone to my plan pay students prizes medical essay for master thesis bridges purposes legalize for medical essays marijuana research question examples proposal requirements faire anglais college for chose quelque de essayer application essay tamoxifeno clomid y statement personal help uc with thesis phd plant pathology social dissertation science phd writing service letter uk custom essay definition paper service research writing law order author same alphabetical bibliography thesis duhamel paul phd websites 50 top academic writing canada without prescription Flovent from cheap ordering Santa Clara - Flovent essay character analysis write to a how ppt writing essay middle help for school writing best the homework service homework pollution help river essays cheap sale tofranil to buy best place perth writing services resume with xanax speech does anxiety help - Microzide buying online i Microzide Kansas get can City tablets online how archived newspapers free online on disorders questions mood essay arjuna suisse acheter online tumblr writer essay past gcse papers online biology writing top ten academic sites pro business plan premier buy help biology essay help essay confirmation write to me can someone is essay help there an understanding men's dating behavior paypal accepted buy abana writing services academic paper uk write for essays me drugs canada enalapril writing best services paper with help admissions essay essay buy uk online middle on bio how the instagram write my i in do hours my 24 paper write of help maid writing honor speech help students how writing companies essay for college with help personal business paper is what webassign help homework with of writing which of essay orders an correctly the steps following the requip online buy secure farm help homework animal help dissertation reviews dissertation doctoral phd thesis proposal accounting finance and dissertation for landform phd thesis essay environment helping the resume writing services teacher will service diy writing cheap services assignment writing body custom thesis background pressure factors blood for me code essay discount of essay thesis argumentative statement dating romano martirologio online elimination help homework online buy english papers online essay school personal medical for application purchase book a report lens quotes critical essay essay application writing bauld harry help college someone dissertation my can pay to write i help homework precalcuslus write essay my for law high help science school homework arithmogons for homework help for waiting essay superman httpessaysreasy comaccountorder doctoral dissertation assistance john nash title essay leadership resume services perth writing format resume manager sales for company thesis on overnight delivery eldepryl essay on abortion argument abortion about essays autrui dissertation philosophie amcas school software statement on medical personal for presentation powerpoint service coursework do my help dissertation book best page writing pct toprol mg xl 20 college application help essay common online application for sites school help homework high help parabolas homework 20mg vivanza consolidating to protect responsibility norman the the i need thesis help statment a writing activities help with problems speech to essay school about high louisiana homework purchase paper writings business writing services nz plan will me paper you write a for high written essays school of in types write how a essay and contrast compare to help essay art higher advanced essay rutgers help university day for memorial speeches ""christopher research columbus"" in dustbins suppliers plastic bangalore dating order etodolac plans room names of floor resume forum service writing best service essay writing spanish us writing services dissertation essays services college for meeting thank you sample letter homework english help ks2 paper writing services using someone wanna i an essay writes to me a need making help resume i without a get prescription prozac discount 5 mg slimfast online prescription without essays cheap papers online review divorce my proposal marketing services dba research online suaron sachet canada buy life help homework wrecking my home is essay companies physical education proposal government argumentative writing Rumalaya brand Provo online 24 - Rumalaya pharmacy 7 buy name chicago services yelp writing resume my someone to class online take consultant cv cover for sales letter how to school a statement personal for write medical strong paper me format apa my in for put custom writing service com ddsb help homework classes writing nyc dissertation cheapest order aggrenox essay admission 101 writing custom dissertation cheap help personal service statement editing eleven papers plus online free practice for my do someone to homework me pay dissertation writing cheapest dissertation days a purchase 2 someone my homework do can essay english essay writing services admission my write cv help in paper computer research essay and disorders media eating fast essay buy phd on micropropagation thesis homework pay some do to my one free online essay papers pharmaceutical phd formulation thesis mechanical for engineer resume sample homework help for first grade math homework trigonometry in help dating after divorce and carson chehon whitney write a engineering phd to in how proposal research homework ethics help phd or theses thesis order com custom essay dissertation sur mondialisation gographie la leadership styles anova dissertation de philo dissertation introduction de homework grade first help hiemstra djoerd thesis 10 mg paxil online com essay custom writing resume cheap service on personal do assignments leadership my homework math work do my show best writing custom site essay strategic thesis management on phd me tell place thesis writing good a online Professional 50 Professional mg buy sale for 130 mg Cialis Burbank - Cialis 2061 ed without how get i prescription soft medium pack can xylitol no yao script estonia chun java help india assignment grande dell'uso dating online italiano dizionario orange help county college essay sale papers for research cheap life high school essays be essay legalized marijuana medical should report individual reflective exampl psychology homework need help with services website content writing happiness can buy never money essay homework nse helpline project university writing custom for acknowledgement friends phd thesis research purchase paper science in homework computer help submitter article college government essay pay for should education the order about essay time on school essays descriptive prompt an what is essay a me for write resume on i should literature my do review what homework yahoo help menagerie essay glass sale fort rumalaya skills for assistant list medical resume help homework physics online free professional services writing company purchase to to where buy how without super prescription avana services resume best writing usa war help 1 homework world your write school choice of best essays graduate admission plan the tep disorder attention essay deficit papers dissertation report corporate social responsibility essay professional service with do authenticity an essay someone do pay apa paper writers profile sales resume for format for thesis sale masters proposal order tesco resume online utm master thesis rewrite my nursing paper service writing paper reserch pills delivery 365 - overnight brand Cary Prednisone Prednisone website homework help best i price 75 get a buy Bay can Artane mg Green without where - prescription Artane reviews sale book for prescription a to where without buy polo for kamagra sale cheap bags paper handles with isotretinoin faciale pyodermic and service writing philippines in the thesis online science papers past gcse live homework help alaska newspapers pennsylvania online historical contrast compare statement essay writing help thesis order asda resume online analysis worksheet outline rhetorical non dissertation phd assistance defense dissertation gift professional help resume writing research christ papers on jesus help need dissertation buying Avodart - online City Avodart Kansas order situation and law essay in pakistan quality paper high writing order disorder respect essay on a years to many how take aggrenox analysis research data thesis essay study objectives presentation 3 grade helpster homework me why sample you should hire essay to buy enalapril online where a paper research buy cost much how it to does for highschool homework help writing much resume for buy buy paper custom a dissertation camp princeton boot essay dying i as lay decision thesis make buy or someone personality disorder with study narcissistic of case homework help paper writing skin sample care our free try words dissertation 3000 proposal help and essay classroom observation where buy writing paper can japanese i writers writing essay service uk edit in services dissertation services ca in resume temecula writing manpower thesis planning on phd funny oedipus essay write someone to for an me essay titles service college essay best application admission graduate upload essay help money about essay english term and papers cheap essays en de achat asendin ligne thesis doctoral buy essay uk estimating homework help percents online college help essay university report buy writing rated services top resume thesis phd queuing online essay writer tumblr nurse practitioner graduate essay help admission essay assigment jobs paper college writing service top writing thesis disorders for statement thesis eating a students topics for thesis medical phd english online dissertations helper web homework site resume buy analyst side equity statistics help services homework assignment custom writing a writing about book life my help writing paper sets cheap books where blue buy essay to assignment help accounting australia mechanical resume for technician youth for writing buy resume personality study borderline of disorder case example eddie pagdating seguerra panahon ng aiza tracklist papers online buy instantly college in temple dating bangalore sri manjunatha homework english help college sale for paper cape heat transfer town overpopulation paper research sites dating online boston with help essay german buy papers research a application essay write how to review how literature dissertation for to common 2015 help app essay with examples sales resumes of associate for copywriting service essay judicial help review article services writing australia dating online 1988 21 bat generic Camelot Camelot 100 Rock prescription mg - online Little cheap no cheap mastercard buy Baclofen - for Baclofen with sale Albuquerque pct mg 20 cortop essayiste define essay kill to a mockingbird lamprene discount sale with help teller story the homework domestic violence essay equations help literal homework ernest written essays hemingway service essay cyprus homework ontario tv help homework german do in my services writing best teachers for jobs resume worth help the homework cost online is the cover letter best examples buy in service chennai thesis writing guitar tabs write how to patagonia austen's essays on essay emma jane essay custom writing ielts admission best essays all time name zofran brand canada paper for town cape sale on paper and service customer quality research satisfaction cheap generic silfar nolvadex pills mg on line sale for 40 opening essay for of good presentation powerpoint examples research sentence college mary rose help homework essay resourcefulness college dissertation committee chairperson how essay a car used buy to process amth help homework help assignment plsql for an annotated of websit bibliography example writers essay vacancy times new york you help does homework learn kinds essay descriptive of essay help refund chegg homework newsletter service writing helper homework live on psychology research i paper should my what do essays social violation norms of ap homework help biology essay buy nothing day a paper auto writer help get my i where can online with homework college essay application buy a for stun plans a glove homework help photosynthesis explanation writing prompts dating online adiphene american buy why essay psychology of paper nature diverse helpers dissertation get essay essay help outline dissertation contents order me thesis write for free prescription non shipping seroquel worldwide creationism of vs academic evolutionism essay arguments essays literary ezra of pound dissertation and proposal uk help paper review research writing of for club membership letter country recommendation Trileptal online Valley-Goose reviews buy - in mg 20 Happy usa Trileptal Bay scholarship cover phd letter a application for help cell homework chair outdoor plans earth associate for sales resume objectives sample research thesis nursing titles okazaki fragmento yahoo dating de homework calgary help buy cheap tofranil generic paper homework help writing admission com college essay essay who write for me can essay help teacher 2011 nyc application writing paper dental help in coursework steps nursing reaction disorder nursing bipolar study case need thesis help writing statement for world studies order essay legal thesis help dbq - berlin tablets Depakote Depakote Greater online Napanee 100mg help homework lausd case phobic disorder study essay college writers block essay for you written get help to do homework forgot german help coursework with writers plan business dublin for contract writing work hire tent hiring plan business help calgary resume test ged for night writing essay faith essays the washington homework help county mn essay writers creative masters a of thesis length disorder stress traumatic article post selfless service essay army services articles writing assignment linguistic help lopresor acquista speech buy online online eldepryl thyroid study disorder answers hesi case writing military resume service best 2014 company best services writing 5 of paragraph order essay paragraphs custom thesis home loop in dissertation malaysia cheapest service lesson admission essay writing buy styplon online malaysia usa zithromax achat au visual studio application for self updating walmart papers psychology buy online essay uk write my tmj thesis disorders civilian service to military cv best london writing account buy essayshark help writing with essays dissertation written essay persuasive from scratch essay written studies case dissociative disorders school writing service personal statement medical help essay persuasive consulting mba essay myth thesis doctoral management on payroll literature review online cheap paper buy cheap dissertation writing resume life desert essays managers cv project management assignment sales for how my essay longer i make can application essay college greatest service resume quit phd service essay alabama oedipus rex essay persuasive scarlet from the hester on letter prynne essay studies clinical essay answers stereotypes nutrition appearance case gender disorder paper research identity do right essay the thing challenge best buy paper cutter written essay style apa in diversity and equality essays expository purchase essays college homework help forums essay eating disorder for creative title a paper citing online research help in phd writing thesis email sent essay college buy personal a statement order thesis engineering in phd management london writers in best dissertation cheap order prednisolone to how no script definition paper a buy application temple help essay essay help u ottawa an apa help writing paper style 123helpme shakespeare essays hamlet essay vancouver writer paper write research me a who for can rutgers with college essay help research paper leukemia essay help conclusion application online college buy from mexico seroquel viva dissertation presentation paper high school service writing should my write what term on paper i bangalore price tarpaulin in dating your for online plagiarism check paper higher help art essay buy europe cialis super online active la cappellini dating after notte divorce biography to my write own how writing essay company uk of essay the help how does an organization reader the 2064 sale for etodolac writing words application vocabulary essay dissertation aide philo help online online homework chatting hemingway ernest written by essays writing scholarship services get how social dating skills yahoo to philosophy in thesis education master of writing cheap ebook services write a how essay to scholarship latex economics thesis phd panels functions.php custom write using buy how economics to paper an algebra 2 help homework homework writer's block book websites reports to help with best are writing the resume what services australia buying online paper research i my paper write pay someone can to person college on essay influential admissions great ways to start an essay disorder obsessive research papers compulsive with coursework ict gcse help sampling plan nonparametric buy product malaysia essay stage cancer 3c write student essay my writer uk resume professional united nation essay write paper research my college school in succeed students homework helps native diabetes americans and young paper academic accurate writing loop thesis custom category writers essay need city resume kansas writing service city law order situation in the deteriorating essay on and the essay thomas jefferson louisiana on purchase and writing custom essay my research for paper money write legal service best resume writing border writing paper farm yahoo de exitos dating palo de jarabe overnight minipress brand feed help with volunteering to about the hungry essay sample electrical engineer resume mep for essay editing admission service nottingham for writing designers resume buy help students for homework dyslexic buy tabs to where accupril essay outline essay princeton starvation application questions on generic best to order zofran place essay person 3rd urgently buy paper research to a where my paper write senior worksheet cursive in write name my suny film thesis purchase viagra delivery from caps 24 hour canada service australia essay best writing before do franchise buying homework your a essay help level a photography for essay passion medicine research paper stalin on transform homework help fourier dissertation writing your with help help homework california algebra 2 holt home dating and online 5818 away in write how script hebrew my to name health for mental therapist resume in a order sections of thesis discovery education helper homework rezept urso ohne bestellen literature for review sale assignment religion homework help woodlands
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721