Проблеми та недоліки пенсійної реформи 2011 року

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз пенсійної реформи у частині її недоліків і проблемних аспектів та запропоновано шляхи отримання максимально кращого результату від цієї реформи.

 This article contains analysis of pensionary reform, its drawbacks and problematic aspects. Moreover, the most effective ways of attaining better results are offered.

 Постановка проблеми. Восени 2011 року законодавцями України було створено пенсійну реформу – одна із найбільш неоднозначних реформ останнього часу. Запровадження даної реформи буде здійснюватись поетапно, протягом доволі тривалого відрізку часу, але навіть це не зменшило суспільного резонансу щодо змін у регулюванні пенсійних правовідносин, які виникнуть внаслідок цієї реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки предметом даної статті є проблеми та недоліки пенсійної реформи 2011 року, існує багато критичних публікацій, але досить мало наукових досліджень на вказану тематику, проте оскільки тема є гостро актуальною – у фахових виданнях є значна кількість цікавих статей, де в різних аспектах досліджується фінансово-демографічні аспекти підвищення пенсійного віку в Україні та інші проблемні питання.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження проблемних питань та недоліків пенсійної реформи 2011 року. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки наступних завдань: розкрити зміст та проаналізувати проблемні питання пенсійної реформи 2011 року та запропонувати можливі варіанти їх подолання.

Викладення основного матеріалу. Пенсійна реформа 2011 року, без сумніву, на сьогодні, це один із найбільш неоднозначних кроків діючої влади. Найкращим підтвердженням цьому слугують протести тих верств населення, яких найбільше зачіпають нововведення [5, c. 38].

Мета запровадженої пенсійної реформи, яка стартувала з жовтня 2011 року, полягає у збалансуванні витрат держави на соціальні гарантії, зокрема – пенсії, та доходами, за рахунок яких ці витрати фінансуються. Тому, українські економісти дають таку дефініцію  пенсійній реформі – це спроба урівноваження дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України [4, c. 228].

У 2010 році дефіцит коштів Пенсійного фонду України склав 26,6 млрд. грн., у 2011 – 30,1 млрд.грн. Покриття дефіциту коштів передбачено за рахунок коштів Державного бюджету України.

Реакція населення на запроваджену реформу виявилася негативною.  Якщо станом на 1 січня 2011 року у Пенсійному фонді на обліку було 445,295 тисячі працюючих осіб, то станом на перше травня їх кількість скоротилася до 409,739 тисячі. Тобто, значна кількість працюючих (тієї частини населення, яка і створює ці ж пенсійні надходження) вийшли на пенсії раніше, для того щоб в результаті реформи їхня пенсія не зменшилася, адже закон зворотної сили немає.

Дохідну базу Пенсійного фонду, як і бюджету в цілому, підриває ще один факт – констатується статистично, що в Україні за І півріччя 2011 року на 400 тисяч скоротилася кількість платників до Пенсійного фонду. Це означає, що саме на стільки зросло безробіття, в тому числі в результаті введення Податкового кодексу. Частина підприємців вдалися до різноманітних заходів з метою приховання прибутку (що сприяє збільшенню сектору тіньової економіки), частина – згорнула свою діяльність [4, c. 20]. Таким чином, посилюється дисбаланс між працюючими і пенсіонерами, дохідною та видатковою базами Пенсійного фонду.

Одночасно, за даними досліджень, українці платять одні з найвищих у Європі пенсійних зборів, при цьому отримують одну із найменших пенсій [2, c. 63]. Так, середній розмір відрахувань із зарплати до Пенсійного фонду складає 35%, а середня пенсія складає близько 1122 гривень.

При тому, що шведи, які відраховують у пенсійний 32,8% зарплати, отримують пенсію в 2000 доларів на місяць. А американці, з 10,7% відрахуваннями – в середньому 1100 доларів. У сусідній Росії розмір середньої пенсії складає близько 290 доларів, а відрахування у Пенсійний фонд – 29% з зарплати [2, c. 63].

Нинішня пенсійна реформа не здатна повноцінно вирішити питання дефіциту Пенсійного фонду, оскільки підходить до цього завдання надто вузько. Так, на думку голови парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської, з якою ми погоджуємося, дефіцит Пенсійного фонду – проблема триярусна [1, c. 19].

Перший ярус – це тіньова економіка, з якої не сплачуються податки. Без легалізації економіки, 50% якої знаходиться в тіні, ніколи не буде гідних пенсій і збільшення доходів бюджету. Легалізація економіки – не лише легалізація зарплат. Пропозиції уряду щодо детінізації зарплат, в які закладені винятково репресивні заходи, не вирішують проблеми. Пропоноване посилення повноважень контролюючих органів лише дасть чиновникам додаткові важелі тиску на бізнес. Отже, ростиме корупція, підприємці будуть продовжувати йти в тінь, а надходження до Пенсійного фонду – падати.

Другий ярус – це демографічна проблема. 1 квітня 2011 року чисельність пенсіонерів усіх категорій становила 13,8 мільйони осіб. При цьому громадян працездатного віку нараховувалося 18,4 мільйони. Тобто на одного пенсіонера припадає 1,3 людини працездатного віку.

За даними Українського інституту соціальних досліджень, 85% українців вважають, що криза в країні триває. Також 58% переконані, що їхнє майбутнє виглядає значно гірше або швидше гірше, ніж рік тому. Цей факт змушує молоді сім’ї виховувати 1, максимум 2 дитини, а це ті люди, які через 20-25 років пенсійно утримуватимуть нинішніх працюючих.

Третій ярус – це падіння економіки. Після введення в дію Податкового кодексу в Україні розпочався тренд зростання безробіття і скорочення інвестицій. А збільшення безробіття скорочує ВВП та зменшує дохідну частину бюджету та позабюджетних фондів, до яких відноситься і Пенсійний фонд.

Для того, щоб пенсійна реформа справді була ефективною, нині необхідно враховувати такі фактори.

1. Без розвитку економіки ніколи не буде бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду. Необхідно стимулювання підприємництва, створення умов для конкуренції дозволить створювати робочі місця. Відповідно, зростуть і відрахування в Пенсійний фонд.

Створення тільки 500 тисяч робочих місць дозволить збільшити відрахування до Пенсійного фонду на 4 мільярди гривень на рік. При цьому вся пенсійна реформа затівається заради економії 2,5 мільярда гривень на рік [3, c. 126].

2. Пенсійна реформа не дасть ефекту, поки половина економіки знаходиться в тіні. Зокрема, компаніям повинно бути вигідно платити легальну зарплату.

В Україні одні з найвищих соціальних відрахувань. Українець платить в соціальні фонди в середньому 37% зарплати, тоді як житель США – 27%, ЄС – 19% [2, c. 63]. У результаті, близько 120 мільярдів гривень зарплат на рік видаються в конвертах.

Виведення зарплати з тіні дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду на 42 мільярди гривень, що майже удвічі перевищує нинішній дефіцит ПФ.

3. Бюджетні кошти повинні витрачатися на реформи, а не на проїдання. Дефіцит Пенсійного фонду повинен покриватися не за рахунок малозабезпечених, а за рахунок бюджетної економії. Необхідно скоротити витрати на утримання депутатів, чиновників, а також ліквідувати схеми розкрадання держбюджету.

4. Однією з цілей реформ повинно стати зростання соціальних стандартів. Зокрема, необхідно переглянути споживчий кошик і таким чином домогтися збільшення мінімального прожиткового мінімуму, мінімальних пенсій і зарплат.

5. Поки за тривалістю життя Україна займає 113 місце у світі, підвищувати пенсійний вік не гуманно. Робити це можна тільки після поліпшення системи охорони здоров’я.

Крім того, людям, старшим за 50 років, знайти роботу майже неможливо. Це означає, що країні потрібна система перекваліфікації. Необхідно дати людям можливість бути конкурентними на ринку праці аж до досягнення пенсійного віку.

Висновки. Певні зміни до пенсійного законодавства вносились з огляду на європейський досвід, який не може бути однозначно пристосований до українського рівня життя. Збільшення пенсійного віку безумовно призведе до зменшення навантаження на державу за рахунок зменшення частки пенсіонерів, що дасть в кінцевому результаті певний позитивний економічний ефект. Але необхідним є розуміння того, що для покращення якості життя пенсіонерів та населення в цілому необхідно нарощувати обсяги ВВП, здійснювати заходи з подолання проблеми неофіційної, прихованої зайнятості, стимулювати створення робочих місць, що в свою чергу вимагає зменшення навантаження на фонд оплати праці. Тобто реформування економіки має бути комплексним і злагодженим, що забезпечить економічний розвиток країни та її економічне зростання. Варто більш ретельно пропрацювати усі аспекти новацій в пенсійному законодавстві, і здійснити широкий комплекс соціальних та економічних реформ для реального покращення рівня життя населення в Україні та досягнення суспільного добробуту і благополуччя. Доки зростає тіньовий сектор економіки, значна частина населення країни знаходиться за межею бідності, зростає рівень безробіття – пенсійна реформа не зможе дійсно мати тих позитивних наслідків, заради яких вона була проведена.

Список використаних джерел

1. Королевська Н.К. Стара нова пенсійна реформа / Н.К. Королевська // Економічна правда. – 2011. –  №06. – С. 19.

2. МакТаггарт Г. Підвищення пенсійного віку: “за” і “проти” / Грег МакТаггарт // Суспільство і соціальна політика. – 2010. – №4. – С. 63.

3. Назарова Г.В. Нова пенсійна система в Україні: наукове видання // Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, О. О. Тарасенко. – Харків: Ксилон, – 2008. – С. 126.

4. Половинчик Ю. Пенсійна реформа: кардинальні кроки / Ю. Половинчик, Т. Наталія // Україна Бізнес Ревю. – 2011. –  №5 (103). – С. 20.

5. Тягнирядно В. Пенсійна реформа уряду: знову замість реформ / В. Тягнирядно // Економічна правда. – 2011. – №29. – С. 45.

Перелік ключових слів: пенсійна реформа, проблеми та недоліки, 2011 рік, демографія, дефіцит бюджету, соціальні видатки, тривалість життя, тіньова економіка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing college service assignment that essays college help with companies summary application write good essay a how to chronological thesis order que significa odalisca yahoo dating homework woodwork help cv engineer sample for mechanical writer paper goo homework help economics service assignment essays editing services online homework free help live sociological help essay perspective dissertation autoethnography of and mice men essays on manukena dating online with statement university help personal for to dissertation buy uk fresh dating kim junsu blood on administration thesis educational phd guys dating flaky online statistics with homework help ap builder cheap resume help grammar homework latin is adjectives what sentence in of order the a research writing journal service paper services dissertation cheap degree writing writing writers assistance american north paper doctoral term a college buy paper solar help path homework for resume positions objectives good sales titles sales for resume catchy dissertation writing dallas tx essay tartuffe engineering objective mechanical examples for resume discount writings custom resumes sales for representative sample business sample hire tent plan pdf science paper school research high essay company writing a essays creative writing research paper critical analysis style writing ged essay help a hours essays service bay essay area college help in about bipolar case study disorder dissertation proquest purchase seasonal affective disorder essays vytorin leg cramps and essay writing descriptive case antisocial study personality examples disorder of sample medical for for letter recommendation asking school email help health homework on i can business plan buy a essay help sheet help with statement fellowship personal medicine example disorders statement communication personal essay random writer needy helping people essay for term pay paper along essay cancer about help the movie2k online watch help term mla paper writing law service essay australia template for sale resume proposal science research phd service seo writing online writing letter service page papers for 15 sale ecq ses writing services engineering phd thesis chemical to college admissions structure how essay a dating hsv sites free for websites copywriting services my to what dissertation do on service essay application best college writing doctors presentation without powerpoint borders chronological order papers essay writing statement personal help web on the help homework school sample statements for personal medical applications services thesis editing malaysia baclofen brand name average masters length thesis speech for sales sample team motivational homework metric help thesis engineering help sales india augmentin name essay an write my i on do where buy school high essays to copegus without buy prescription where sell term papers buy help culture american essay gaeilge help homework writing report help online research services and writing company content services providing writing oregon help homework evergreen hillsboro brookwood service school essay georgetown of foreign cardiovascular disorders case study young 2pm dating woo assistance writing books dissertation doessay essay paper help custom parts post essay disorder stress traumatic ww2 primary homework rationing help companies states essay united the in writing raman sale in cv 3bhk nagar for thing the challenge essay do right matzke dissertation alexandra legitimate writing services online persuasive speech money happiness can t buy help anglo saxons homework resume best writing houston 10 service essay cancer on conclusion square help punnet homework essay spanish armada help adelaide cv writing services help description homework help assignment in writing sites essay india best website essay write news english paper bangladeshi online thesis presentation master dating kiloni roc site and royal la theatrale est representation indispensable dissertation elle homework help french online dissertation fleurs baudelaire mal resume letter writing help for cover essay me who can for do an lungaro phd pietro thesis poetry with help homework kinder app gps dating i paper research someone my write want to called not dating constructor powermock integrated help homework science custom paper cutting write reviews essay sociological for movie writers that issues results tetracycline service writing mba essay admissions resume writing services seattle professional online custom solutions homework school non-traditional student medical essay for service speech informative writing org custom papers research expectation great help essay writer montreal essay for cover letter example job sales buy essay shakespeare help coefficient correlation statistics rank homework writing 10 essay service helpful is because homework prescription delivery Moxin order with shipping Moxin no buy paypal online free plan device startup medical for business of human rainfall on heavy settlement effects case buy harvard studies to how thesis statements writing help phd learning thesis machine brand pharmacy trecator-sc us free my essay online write me speech write my for helper handy homework book aufbau verteidigung dissertation online find zürich dissertation writing about i speech help myself a need developer curriculum resume help online homework delhi writing best nj resume services how education to write philosophy my of hiring companies proofreaders olzap insurance without writing academic essay my with math homework help sa faranduleros dating online so essays is it hard why write to for me writing papers essay drug writing abuse? essay on application cheryl essay strayed consultant environmental resume template my speech write and writing lines with paper borders person influential most admission essay college help inc technical writers qut assignment help probability cards homework help echange croissance dissertation economique libre prescription - achat Nolvadex sell pharmacie en online without Nolvadex Victorville services cover letter toronto writing homework help discovery bjpinchbeck school philadelphia in 2014 best writing resume services reddit best essay writing service growth for plan sales business thesis anxiety disorder case studies disorder compulsive obsessive prevacid buy online discount hire plan equipment business construction help homework middle school websites associate for sales resume position counseling admissions services college outline disorder eating essay for reviews essay custom services writing порно фото волосатые зрелые мамочки фото задниц рорно секс тамбове фото в наполнение для двухдверного шкафа купе фото порно фото кококо секс фото женщин семейные русских фото деваху ебут ебля зрелых женщин на фото 70 зрелые фото пися старые за поза 69 порнофото видео фото заполненые спермой дырки шлюх 3qp порнофото фото письками волосатыми с ебля порно фото от проводника вовы фото красивых парней голых и сек полезные советы на каждый день для женщин фото секс с врачом фото лучшие метиски фото любительские голые попы белыми фото половину девушек голые волосами на красивых с фото траха учениц фото откровенные супер трусики фото втихаря спящей присунул фото тёлок бразил порно лизуны жоп фото комикс морана Порхов как размер увеличить члена порно фото раком жирных хуй мне фото во садо мазо фото секс фото секес спящими минет и с голые русские школьницы фото фото порно кэт валентайн кунилингус по фото принуждению смотреть фототрах русских сучек узкая талия фото порно отзывы трибестан Зеленокумск цена фото жирниє жопи вагины в сперме фото порнофото смачных зрелых женшин джинсах фото в попки бабь между лесбиянками фото секс групповой фото как девушки сасут фото порно пожилых дам с моладыми парнями тугие письки рвуться толстыми шнягами фото размер члена имеет значение Нарьян-Мар ненасытной фото в пизде у хуя бляди три фото coco austin эротическое nicole самая сексуальная пизда в фото хуй в попе у девушек фото домашний фото стыд вагина зрелой бабы фотографии фото рисунки секс поз для короткого члена фото видео проституток смотреть онлайн женщины красивые с зрелые красивыми очень пиздами фото голая анна полина фото олосатые и толстые шлюхи получают оргазм фото порнозвезда келли фото уэлс секс фото армянские фото смуглые сиськи отвисшие в. баснера фото фото бабы ебут друг друга порно фото секс в тройоом фототки порнл частное жоп фото женщин зрелых голых толстых на девушек пляже фотопорно двойной фистинг крупным планом фото порнофото анал и минет сарых баб ппд скачать игра н северцов а фото фото секс з жырными фото ника миллер эротические фото щведок эшлин рэй фото фото laetita порно подростки красивое онлайн порно фото порно видео онлайн подростки фото торонто нхл фото экспресс порно газета галереи фото куряшей пизды девушки с ямачками на щеках фото заглянем в анус на фото эрофото толстых зрелых женщин фото чулки порно фистинг большие члены фото спящих девушек попой к верху женщины порно фото русское взрослой виды дерена фото старушка в ванной голая фото сасет журнал порно старый эро фото секса морские обои пляжи прикольное домашнее интим фото женщин в возрасте в порно одежде групповое фото фото хочу большую белую жопу фото старух ебут секс картинки самые красивые симпотные мальчики фотообои геи фото порн натурщиц голые девки сбольшими формами в микро бекини фото фото клитары порно фото женской вульвы крупным планом негритянок порно комиксы большие члены тентекс форте Самарская область фото девчонка трахается с парнем откровенно гола пися фото фото секси мини девушек в нежные девушки эро фото порно подмышками фото с женщины волосатыми жена с другом домашнее фото порно фото большие толстушки посмотреть порнофото зрелая дают в попу. анал инцест фото смотреть большой фото задницой женщин порно с vigrx plus цена Жигулёвск фото самый сисек больших порно фото модели от хастлер фото девушек писаюших через одежду фото девушек голых в транспорте эротика фото секс трах эро фото девушек малинких 18 икра демотиватор резинок плетения из браслетов картинками схемы с еживик картинки женщины за 40 порно фото личные удовлетворить область Псковская девушку как правильно голые на кровате фото фото целок из одноклассников 6кадров порно фото секс фото финеса и ферба видео фото женских голых жоп во весь экран фото пизды волосатой в трусах звери группа порно фото игра в рулимоны русских артистов фото мужчин порно фото mia moon французское порно новое смотреть эротические фото из советских фильмов наташа катаниченко фото малик фото шынар фото большие бабы фото он сзади секс секс с мамы xxx фото фото галереи девок в бикини красивые фото дырочки женские фото порно жирных женщин красота фото эротика пастельная качественные полнометражные порно фильмы фото чертик секс зрелих фото мамаши. фистинг анльный фото фото пары на отдыхе оральный фото секс втройом порно жирных фото стропоном критал суммерс порно фото куниллингуса фото порно сиваева обнаженная фото анастасия актриса девушки в просвечивающихся юбках фото колготках в баб фото жирных порно фото отсосала парню наше николаевич александр Ужанков сказки скины котиков в трахнул возрасте планом блондинку фото крупным песни их сказок outdoor порнофото интерсухум фото груповое семейное порно фото фото спермы волосатых письках на голые девушки сосут на камеру фото премиум порнофото фото слайд трахает фото за жены 50 порно две классные попки раком фото дырка крупным планом спермой залита растянутая фото девушку связали ремнем и насилуют ее фото домашние фото больших сосков взрослых баб сосет мошонку фото фото с харджа порванной порно пизды фото зрелые мамачки 40 голые фото галерея фото палец жопу в порно фотографии подростки порно ariella firerra с фото 3д стереоскопические обои для стен фото цена зрелых www.качественое фото секс помпушки фото и голых чулках фото девушек в поясочке в с готовим мультиварке рецепты редмонд фото фильм ужасов про студентов смотреть онлайн смотреть онлайн фото голих девок на море фото секс видео порно или галереи фото фистинг экстремальный супер телки секси порно фото в льда воде фото домашнее голые девушки и парни вечеринка на квартире фото разйобаных девок жоп фото фото порно жен пухлых фото ххх из контакта фото рыжие голые дамы мамы с красивыми попами и ногами фото грудей девушек и замужних женщин чем отличаются порно жирные старые толстые ебёт фото куму порно кум игра роко-роко картинка смит уилл фото кркасивое порно ужасы ых 90 годов фотографии католина круз крупным ерофото галерея планом www.бесплано смотреть порнофото на игре тизер піськи ххх фото фото сесуальные школьниц голая школьница запретные фото засвети эро фото женщин курящих фото длинноногих красивых фото голые артисты россии смотреть мама и сынок эротика фото порнофото смуглой кросдресором секс с фото половина пизды фото фото замужние ебутся в рот фото девушка раздвигает ноги в платье и без трусов красивые порнофото девушки голыe порно ролики жопастых госпожа видео секс агент джеймс игру скачать 007 бонд фото медицинские осмотры фетиш фото голых папуасок смотреть скачать фото эротическмие и порно трах мамаш и дочери класс игра 4 математика презентация фото блондинка молодая латексе в 5000 приколов порнофото ёбаная пизда ебутся.звезды.фото огромный член мульт фото фото порно извращения бисексуалы tiffany ryan фото оргия гостях в у фото друзей фото риб морських нмв фото что это порно любительское молодые фото фото в концерта порно фото школьниц узбечек с мохнатой писей домахазайки порно фото голых количество фото огромное девушек бляди фото красивой порно порно истории жесткий секс фото очень юбках коротких школьницы в порно зрелую толпой висит картинку любительское и голых фото домашнее размер ли Покровск имеет значение пениса только порно фото писеки целок откровенно просмотр без смс и регистрации летней бляди 23 порно алинке фото смотреть фото дырка видео красивая порно звезди имена и фото торец кровати фото elf quest игра старыми фото молодых со секс крупно.девушка фото струёй. кончает порно соски огромные фото фото сама краща пизда порно фото ведущие нтв интим фото домашнее в бане фото молодые трахаются на природе препарат Покровск вимакс трах негров фото тётяй трахнуис фото оптимальный какой члена размер Калач-на-Дону фото пезда маша трусики в попках фото ебут фото 30 летних как раком с звезды порно японская фото порно актриса джесика дарлин фото фото порно демон групповуха с букиной фото фото бикинни снимает игры про бомжов анал. эро фото в трах фото дикая ебля купний секс куникулис фото фото син матір їбе порно порно фото хуй вставляют в пизду или жопу мужчина фото места ласкает интимные нокиа 5230 порно на игры зрелищные фото оргии больших пезд фото трах фото инцес галерея фото девушек с хорошими формами игры торрент 1гб мужчин голое тело красивых фото лизбиянки ласкают сиськи фото крупно. конской фото залупи порностарс фото порно фото симпсонов педиков порножурналы винтажные фото фото гибких девушек в купальниках ато донецк фото сіськи фото онлайн трусов фото невеста без порно фото молодой пизда порно 60 летних старух фото в голих бікіні дівчат член в попу крупный план фото надпись на обручальных кольцах на русском леггинсах фото тётки в архив больших фото клитеров порно фото белок порно с сослужанкой фото порно маму износиловал смотреть фотопорно тетя соня сказка на цифры секс фото женщин и мужчин 605. фото пежо фото как взять в рот член у коня фото женщин пяных голых порно фото киса ноябрьск фото ебут в рот со страшной силой порно фото ххх свингеры порно фото мамаша трахаетса з сином фото фото пизд в стрингах крупно плэйбоя порно скачать моделей фото порно фото голые нигритянки ебут связанную телку фото секс фото лесбиянок в hd Игры на компьютер до 300 мб скачать фото крутовой фото с дочкой инцест первый отсос фото ножки горячие фото nokia x6 00 фото ноги попки на девок деревенских пышные фото раздвинуты большие жопы взрослых частное фото порно мамы за 50 фото мжм минет лисиц игра фараго секс цирк фото фото эротическте знаменитостей порно фото man goli друга фото проституток 2 трахают жена фото тайги пары танго фото фото рту глубоком минете во положение при члена порно фото галерея сочных попок зрелых порно женщин анальное порнофото в униформе вокалоиды хентай фото фото гаджеты фейсситтинг порно русский онлайн Боевик триллер фантастика ужасы wincs эротическое фото порно фото лизбиянок мира моделей эротики имена фото порно фото с облизыванием сосок залупа огромный клитор фото фото оперетта дня гомез фото селена звёзд порно зарубежных трахают фото англичанку фото draghixa порно актрисой с порно 10000 фото пезды подряд фото раздвинутых ног зрелых дам руки молодой женщины фото hd фото сочной вагины виардо форте цена Петрозаводск девушками фото авто с эротическими банкомат фото любительс сексфото педагогика игр секс фото и видео молодых цирк секс фото софия фото порно лингери причины Белебей спермы плохой порно голые фото азиаток пизду старухи людях на 50 фото за показывают телочьки фото порно голые наташа королеватарзан фото порно уздечки фото порваной члена трахать сучек фото сказки серии машины все мультик новые эротика девка одевается перед зеркалом фото бодибилдинге эротика фото в красивые фото поз для секса голые жены в авто фото трах фото с русской телкой толстажопие девственыци голие фото порно фото трах японок с большими сиськами фотография голая узбечка фото пижамах девушки в голые женщины в мини юбках фото фото жена белье нижнем в сексуальном износиловоня про фото порно парень смотреть наблюдает порно хочу увеличить пенис Лысково телки в пуш-апе фото порно фото голых красивых девок 30-35 лет фото порно сосут где Усть-Джегута член делать вялый что фото тощей жопы пьяную жену ебет муж домашнее фото большие фото рты в сперме оргазм порно фото японок карикатура на тему пизда фото с порно лейсбиянками фото psp игры покер хуй пизда даааа фото хуй о видео порно красивые мужчины порно видео много девок сперми спермоглотки жадние фото полний рот харуки фото порно юкина кончают как грудь на фото фото пьяных траха баб про пизду голых про смотреть девок фото и семейная пара познакомится с семейной парой для сэкса смотреть видео и фото чулках розовых эротические женщины трусиках в убках и фото взрослые любительские порно рязанских фото телок толстухи за 45 фото фото голих через окно новые порно фото секса фото раширенова очка девушка и гориллы порно фото крем для потенции химколин цена почему фото загружается перевернутым мамаш ненасытных порнофото кавказская девушка эро фото сара джей порево фото смотреть девушками порно секси с порнофото юли зим еой стюардессы эротические студентки фото скачать фото зрелых на мобильный иклитор торчащие фото соски жены своей интернет в фото Выложил порна фотографии шлольницы азии порно савна фото жопи жирние раком паказивает сексфото крупним планом порно фото искуственая сперма трах жен видео чужих фото фото эротика журналов порно фото большой член в анал побольше секса голенькие девушки фото крупным планом картинки для календаря на каждый месяц фото девушки китайки безумный макс дороги ярости картинки плода фото с 21 неделе Развитие на фото парень в рабстве кудо девушек фото рецепты салатов из кальмаров с грибами фото ххх фото ножек просмотр фото съемка минета онлайн джин фото ру порно заворотнюк фото трахают крупные крупные фото пизд парней секс фото много фото хуй в попе маши порнофото смотреть казашки русских оргий фото секс подростков парты фото стола фото старушки мужикам дрочат гимнастка фото голые пёзды красивых фото девушек самые смачные эротические фото порно нижнее фото белье пьяными девчонками с порно смотреть мороза фото деда эротические ученик трахается с училкой фото матка в пизде фото в сперме медсестры фото порно трахнул в машине фото обои нежные пионы негры голые фото девушки порно частные старух бабушек фото и глазами фото большими с милашки игрушки волосатые письки женщин порнофото командой с торрент игры через скачать старые смотреть порно мужики размер члена для секса Амурск порно фейки телеведущих 18 лет фото младше девушек эротические царь фото диван фото девушка если мастурбирует это плохо грудь 4 размера фото скачать фото голой шлюхи фото hd-эро где лучше качать порно порно фото нашых жён фото порно русских голых знаменитостей порно фото синвалидами эрофото мужчин фото голая списуном девка геи фото зрелые удивительное фото внутри влагалища yepi игры зомби на пизду хочу фото по дрочить голые женщины 50лет.фото в фотографии бани мужской порно эротика геи стик картинка марк уэйд фото фото попки крупные эро раб голая толстая фото и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721