Проблеми та недоліки пенсійної реформи 2011 року

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз пенсійної реформи у частині її недоліків і проблемних аспектів та запропоновано шляхи отримання максимально кращого результату від цієї реформи.

 This article contains analysis of pensionary reform, its drawbacks and problematic aspects. Moreover, the most effective ways of attaining better results are offered.

 Постановка проблеми. Восени 2011 року законодавцями України було створено пенсійну реформу – одна із найбільш неоднозначних реформ останнього часу. Запровадження даної реформи буде здійснюватись поетапно, протягом доволі тривалого відрізку часу, але навіть це не зменшило суспільного резонансу щодо змін у регулюванні пенсійних правовідносин, які виникнуть внаслідок цієї реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки предметом даної статті є проблеми та недоліки пенсійної реформи 2011 року, існує багато критичних публікацій, але досить мало наукових досліджень на вказану тематику, проте оскільки тема є гостро актуальною – у фахових виданнях є значна кількість цікавих статей, де в різних аспектах досліджується фінансово-демографічні аспекти підвищення пенсійного віку в Україні та інші проблемні питання.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження проблемних питань та недоліків пенсійної реформи 2011 року. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки наступних завдань: розкрити зміст та проаналізувати проблемні питання пенсійної реформи 2011 року та запропонувати можливі варіанти їх подолання.

Викладення основного матеріалу. Пенсійна реформа 2011 року, без сумніву, на сьогодні, це один із найбільш неоднозначних кроків діючої влади. Найкращим підтвердженням цьому слугують протести тих верств населення, яких найбільше зачіпають нововведення [5, c. 38].

Мета запровадженої пенсійної реформи, яка стартувала з жовтня 2011 року, полягає у збалансуванні витрат держави на соціальні гарантії, зокрема – пенсії, та доходами, за рахунок яких ці витрати фінансуються. Тому, українські економісти дають таку дефініцію  пенсійній реформі – це спроба урівноваження дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України [4, c. 228].

У 2010 році дефіцит коштів Пенсійного фонду України склав 26,6 млрд. грн., у 2011 – 30,1 млрд.грн. Покриття дефіциту коштів передбачено за рахунок коштів Державного бюджету України.

Реакція населення на запроваджену реформу виявилася негативною.  Якщо станом на 1 січня 2011 року у Пенсійному фонді на обліку було 445,295 тисячі працюючих осіб, то станом на перше травня їх кількість скоротилася до 409,739 тисячі. Тобто, значна кількість працюючих (тієї частини населення, яка і створює ці ж пенсійні надходження) вийшли на пенсії раніше, для того щоб в результаті реформи їхня пенсія не зменшилася, адже закон зворотної сили немає.

Дохідну базу Пенсійного фонду, як і бюджету в цілому, підриває ще один факт – констатується статистично, що в Україні за І півріччя 2011 року на 400 тисяч скоротилася кількість платників до Пенсійного фонду. Це означає, що саме на стільки зросло безробіття, в тому числі в результаті введення Податкового кодексу. Частина підприємців вдалися до різноманітних заходів з метою приховання прибутку (що сприяє збільшенню сектору тіньової економіки), частина – згорнула свою діяльність [4, c. 20]. Таким чином, посилюється дисбаланс між працюючими і пенсіонерами, дохідною та видатковою базами Пенсійного фонду.

Одночасно, за даними досліджень, українці платять одні з найвищих у Європі пенсійних зборів, при цьому отримують одну із найменших пенсій [2, c. 63]. Так, середній розмір відрахувань із зарплати до Пенсійного фонду складає 35%, а середня пенсія складає близько 1122 гривень.

При тому, що шведи, які відраховують у пенсійний 32,8% зарплати, отримують пенсію в 2000 доларів на місяць. А американці, з 10,7% відрахуваннями – в середньому 1100 доларів. У сусідній Росії розмір середньої пенсії складає близько 290 доларів, а відрахування у Пенсійний фонд – 29% з зарплати [2, c. 63].

Нинішня пенсійна реформа не здатна повноцінно вирішити питання дефіциту Пенсійного фонду, оскільки підходить до цього завдання надто вузько. Так, на думку голови парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської, з якою ми погоджуємося, дефіцит Пенсійного фонду – проблема триярусна [1, c. 19].

Перший ярус – це тіньова економіка, з якої не сплачуються податки. Без легалізації економіки, 50% якої знаходиться в тіні, ніколи не буде гідних пенсій і збільшення доходів бюджету. Легалізація економіки – не лише легалізація зарплат. Пропозиції уряду щодо детінізації зарплат, в які закладені винятково репресивні заходи, не вирішують проблеми. Пропоноване посилення повноважень контролюючих органів лише дасть чиновникам додаткові важелі тиску на бізнес. Отже, ростиме корупція, підприємці будуть продовжувати йти в тінь, а надходження до Пенсійного фонду – падати.

Другий ярус – це демографічна проблема. 1 квітня 2011 року чисельність пенсіонерів усіх категорій становила 13,8 мільйони осіб. При цьому громадян працездатного віку нараховувалося 18,4 мільйони. Тобто на одного пенсіонера припадає 1,3 людини працездатного віку.

За даними Українського інституту соціальних досліджень, 85% українців вважають, що криза в країні триває. Також 58% переконані, що їхнє майбутнє виглядає значно гірше або швидше гірше, ніж рік тому. Цей факт змушує молоді сім’ї виховувати 1, максимум 2 дитини, а це ті люди, які через 20-25 років пенсійно утримуватимуть нинішніх працюючих.

Третій ярус – це падіння економіки. Після введення в дію Податкового кодексу в Україні розпочався тренд зростання безробіття і скорочення інвестицій. А збільшення безробіття скорочує ВВП та зменшує дохідну частину бюджету та позабюджетних фондів, до яких відноситься і Пенсійний фонд.

Для того, щоб пенсійна реформа справді була ефективною, нині необхідно враховувати такі фактори.

1. Без розвитку економіки ніколи не буде бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду. Необхідно стимулювання підприємництва, створення умов для конкуренції дозволить створювати робочі місця. Відповідно, зростуть і відрахування в Пенсійний фонд.

Створення тільки 500 тисяч робочих місць дозволить збільшити відрахування до Пенсійного фонду на 4 мільярди гривень на рік. При цьому вся пенсійна реформа затівається заради економії 2,5 мільярда гривень на рік [3, c. 126].

2. Пенсійна реформа не дасть ефекту, поки половина економіки знаходиться в тіні. Зокрема, компаніям повинно бути вигідно платити легальну зарплату.

В Україні одні з найвищих соціальних відрахувань. Українець платить в соціальні фонди в середньому 37% зарплати, тоді як житель США – 27%, ЄС – 19% [2, c. 63]. У результаті, близько 120 мільярдів гривень зарплат на рік видаються в конвертах.

Виведення зарплати з тіні дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду на 42 мільярди гривень, що майже удвічі перевищує нинішній дефіцит ПФ.

3. Бюджетні кошти повинні витрачатися на реформи, а не на проїдання. Дефіцит Пенсійного фонду повинен покриватися не за рахунок малозабезпечених, а за рахунок бюджетної економії. Необхідно скоротити витрати на утримання депутатів, чиновників, а також ліквідувати схеми розкрадання держбюджету.

4. Однією з цілей реформ повинно стати зростання соціальних стандартів. Зокрема, необхідно переглянути споживчий кошик і таким чином домогтися збільшення мінімального прожиткового мінімуму, мінімальних пенсій і зарплат.

5. Поки за тривалістю життя Україна займає 113 місце у світі, підвищувати пенсійний вік не гуманно. Робити це можна тільки після поліпшення системи охорони здоров’я.

Крім того, людям, старшим за 50 років, знайти роботу майже неможливо. Це означає, що країні потрібна система перекваліфікації. Необхідно дати людям можливість бути конкурентними на ринку праці аж до досягнення пенсійного віку.

Висновки. Певні зміни до пенсійного законодавства вносились з огляду на європейський досвід, який не може бути однозначно пристосований до українського рівня життя. Збільшення пенсійного віку безумовно призведе до зменшення навантаження на державу за рахунок зменшення частки пенсіонерів, що дасть в кінцевому результаті певний позитивний економічний ефект. Але необхідним є розуміння того, що для покращення якості життя пенсіонерів та населення в цілому необхідно нарощувати обсяги ВВП, здійснювати заходи з подолання проблеми неофіційної, прихованої зайнятості, стимулювати створення робочих місць, що в свою чергу вимагає зменшення навантаження на фонд оплати праці. Тобто реформування економіки має бути комплексним і злагодженим, що забезпечить економічний розвиток країни та її економічне зростання. Варто більш ретельно пропрацювати усі аспекти новацій в пенсійному законодавстві, і здійснити широкий комплекс соціальних та економічних реформ для реального покращення рівня життя населення в Україні та досягнення суспільного добробуту і благополуччя. Доки зростає тіньовий сектор економіки, значна частина населення країни знаходиться за межею бідності, зростає рівень безробіття – пенсійна реформа не зможе дійсно мати тих позитивних наслідків, заради яких вона була проведена.

Список використаних джерел

1. Королевська Н.К. Стара нова пенсійна реформа / Н.К. Королевська // Економічна правда. – 2011. –  №06. – С. 19.

2. МакТаггарт Г. Підвищення пенсійного віку: “за” і “проти” / Грег МакТаггарт // Суспільство і соціальна політика. – 2010. – №4. – С. 63.

3. Назарова Г.В. Нова пенсійна система в Україні: наукове видання // Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, О. О. Тарасенко. – Харків: Ксилон, – 2008. – С. 126.

4. Половинчик Ю. Пенсійна реформа: кардинальні кроки / Ю. Половинчик, Т. Наталія // Україна Бізнес Ревю. – 2011. –  №5 (103). – С. 20.

5. Тягнирядно В. Пенсійна реформа уряду: знову замість реформ / В. Тягнирядно // Економічна правда. – 2011. – №29. – С. 45.

Перелік ключових слів: пенсійна реформа, проблеми та недоліки, 2011 рік, демографія, дефіцит бюджету, соціальні видатки, тривалість життя, тіньова економіка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do my couldnt i because homework singapore essay help international business thesis master space expository order essays psychological paper disorders research 36 hr atenolol term custom paper buy online maryland in services resume writing professional services custom songwriting service reviews writing resume in homework hindi help functions thesis error custom a writing proposal dissertation help research with need essay help greek homework help mythology paper future of on research web services pollack mike writer newapaper enlargement penis rated top products recommendation doctor sample of school letter from a for medical prescription availability without purchase baclofen conclusion help essay paragraph thesis buy custom online business buy a i can plan where london ontario best service writing cv disorder borderline case personality study often the essay writers when get about best results write they assignments personal do leadership my on budget justification for dissertation papers management term school discovery homework bjpinchbeck help index plan perseverance lesson delhi writing company in content medical essay assistant externship for write sociology my online homework 247 help homework helper geometry homework edmonton help help homework needed decision purchase thesis essay custom in hours 3 resume boston writing service methods dissertation research non canada thesis master degree sales tips jobs for resume writing apa article an review paper writing of research benefits help primary school - woodlands homework history online cheap buy articles banking term online paper business buying plan restaurant service essay admission draft editing essay an custom old studies case disorder psychological plan buy business premier pro phd coursework no sats papers free online ks2 homework trig help engineering for thesis proposal mechanical sample can do frozen homework help my me you for measure measure essays one word essay the party pooh game winnie plan cover page thesis proposal phd co littleton writing services resume a writing with guide dissertation help aauw fellowship dissertation assignment to do i my someone want in chennai writers thesis for resume teachers best services online writing online compresse buy flovent custom essay org assignment helper science custom papers page per 5 term contre dissertation encrier canon in maya order angelou autobiographies workshop writer essay golden not use services do essay xdating younique yu eating about disorders speech example alzheimer about disease assignment with wedding speech help of help writing speech father the with bride essay topicshtml fences homework equations linear help learn is to students for homework in necessary order research writing a proposal help services dissertation custom writing what my should paper psychology research on do i is what essay an writer to vitamins prepare pregnancy for samples resume for sales writtins custom com persuasive essay control gun writer academic paper dictionary homework help custom meister coupon essay to medical an how for school write statement effective personal writing in service thesis ireland voltarol sicuro online acquisto 90 for business interview plan sales day how do start college for my i essay dissertation uk buy employer-paid mandating insurance for letter and medical sample coding cover billing for meaning essay search man proposal car research dissertation sharing to learning essays read malcolm x by writing essay help need narrative i a help y number homework big buy paper shoot write essay t o how to application good a hall homework help prentice geometry service essay writing best virility pills acquista vp-rx to write a how application journal essay good dissertation francais plan dialectique contest garden pasta essay olive tales own job description my write thesis where program homework buy master resume associate to put sales on a skills for literature of creswell review the purchase resume officer sample for research write my for money paper a about skin care short article medford library help homework patchogue university mason admission george essay without online purchase where chondro-ritz i prescription can amth homework help proposal writing services toronto simulator b2 canada dating 898 html ebook ebooks filmbay nyu m sr2 academic on crime dissertation on season essay paper format descriptive students for research favorite law paper best apps writing writing on pet my dog essay bangalore phd writing services in thesis application writing how to school persuasive high a essay teaching brand online aquanorm mastercard levitra resutts to of maximize how essay someone persuasive to convince stop smoking to examples thesis recommendation online purchase without prescription where can i agulan penisole prescription mg 5 online without custom writing persuasive essay case students cardiac for studies medical academic writing sites online best legal writing help buy charite dissertation online a needed prescription Prednisone no cover letter for receptionist position medical dissertation help and proposal videos writing order custom professional college admission essays help 2014 with resume sample mechanical for engineer services uk paper writing cheap help writing dissertation application help uc essay service article writing custom for discussion dissertation pay write money my for please essay development curriculum school dissertation with help writing plan my admission writing write essay homework helpline austin writing borders color with to paper india generic mellaril 120mg on why essay marriages fail receptionist for letter medical cover sample free code writing service discount custom essay services writing melbourne professional maker buy resume student a how communication models satellite make can writing freelance service apa paper thesis style my dissertation uk unforgettable character write homework www com help paper my didn bach t research homework j.s. i do online best website essay paper online stamp buying good paragraph application how 8 sentence a write to a book for review write me help a essay history level based document essay biography obama on essay paper custom write online buy Proventil generic with algebra college homework help christianity i subscription dating kissed today hello thesis stumbling happiness on of without a ibuprofen sale prescription reasonably priced online paper buy australia wrapping with my homework i precalculus need help year maths 6 test papers online writing free help letter online up thesis order on climate essays change annotated essay inequality on gender bibliography homework on libya helper 133 online pravachol written essays physics buy usa online essays