ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ ЗМІШАНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано ефективність вітчизняної виборчої системи на виборах до Парламенту України. Здійснений аналіз недоліків існуючого формату виборчої системи, а також запропоновані напрямки його подальшого вдосконалення з метою підвищення ролі парламенту в суспільно-політичному житті держави.
Ключові слова: вибори, виборче законодавство, виборча система, змішана виборча система, парламент, партія, електорат.

The article analyzes the effectiveness of the national electoral system for elections to the Parliament of Ukraine. The analysis of the existing shortcomings of the format of the electoral system and the proposed areas of further improvement to enhance the role of parliament in public life of the state.
Key words: elections, electoral law, electoral system, mixed electoral system, parliament, party, electorate.

Постановка проблеми. У сучасному світі виборча система являється явищем складним та динамічним. Головне її призначення – забезпечити представництво волевиявлення народу та, у подальшому, сформувати життєздатні й ефективні органи влади.
Дана тема є актуальною тому, що в нашій державі часто піднімається питання досконалості існуючого формату виборчої системи до представницьких органів влади, про доцільність його змін, які змогли б у подальшому забезпечити чесні та прозорі вибори, а також, що саме головне, підвищити роль Парламенту в суспільно-політичному житті нашої держави.
Становлення та реформування виборчих систем в Україні, що відбувається як перманентний політико-правовий процес, привертає до себе особливу увагу як фахівців – науковців, політиків, експертів, так і виборців загалом. Виборча система має суттєвий вплив на різні сфери життя суспільства. Від неї залежить формування стабільної партійної системи, парламенту, уряду, місцевих органів державної влади. Вона суттєво і на організацію виборчого процесу, поведінку політичних партій, членів представницьких органів та кандидатів на виборні посади.
В Україні реформування виборчої системи уже традиційно базується на методі «спроб та помилок», а не на наукових та практичних висновках. Виборчі системи, що функціонували на виборах українського Парламенту, не використовувалася більше двох виборчих циклів поспіль. Змішана виборча система та пропорційна система закритих партійних списків зазнали суттєвої критики за період їх застосування.
Додаткової актуальності вивчення різних аспектів виборчої системи у вітчизняному політичному дискурсі набуває з огляду на те, що у 2012 році повинні відбутися чергові вибори депутатського корпусу українського парламенту, а правила проведення цих виборів перебувають ще у стадії розробки.
Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити негативні сторони вітчизняної моделі виборчої системи та оцінити її ефективність на виборах до Парламенту України.
Для досягнення мети, були поставлені наступні завдання:
• дослідити виборче законодавство України;
• визначити переваги та недоліки українського формату виборчої системи;
• оцінити ефективність змішаної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України;
• визначити напрямки вдосконалення вітчизняної моделі виборчої системи з метою підвищення ролі парламенту в суспільно-політичному житті держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі становлення та реформування виборчої системи України присвячено низку досліджень вітчизняних вчених та практиків. Питанням аналізу виборчої системи присвячено наукові праці вітчизняних науковців: О. Мазура, Б. Ярковського, А. Романюка, Ю. Шведи, С. Рябова, О. Пухкала, М. Росенко, В. Чумака. Однак, визначення конкретних шляхів розвитку виборчої системи України досі залишається дискусійним питанням. Удосконалення виборчої системи вимагає розробки та застосування механізмів, здатних усунути існуючі проблеми в її функціонуванні.
Виклад основного матеріалу. Досвід проведення усіх попередніх парламентських виборів в Україні продемонстрував, що «крайні» варіанти виборчої системи (мажоритарна – пропорційна із закритими списками) є неприйнятними через такі основні причини, як:
– застосування адміністративного ресурсу та «скуповування електорату», що є притаманним для мажоритарної виборчої системи;
– втрачений зв’язок виборців із парламентськими партіями (непрозоре формування виборчих списків);
– продовження практики «вождистського» голосування за пропорційної виборчої системи [15].
Виборчі кампанії показали, що партійна система України стає все більш обмеженою в умовах багатопартійності з жорстким протистоянням у коаліційній боротьбі. Тобто введення до недавна діючої пропорційної виборчої системи не стабілізувало роботу Парламенту та не визначило подальшої структуризації політичних уподобань виборців: абсолютна більшість існуючих у державі партій продовжує і далі не проходити до Парламенту. З уведенням пропорційної виборчої системи пов’язували надії щодо покращення політичної структуризації Парламенту, створення у Парламенті стійкої більшості, забезпечення політичної стабільності тощо. Але очікування не виправдали себе.
Саме тому в нашій державі черговий раз було змінене виборче законодавство. 17 листопада минулого року Верховною Радою України був ухвалений проект закону № 9265-1 від 10 жовтня 2011 року «Про вибори народних депутатів», за який проголосувало 366 народних депутатів. Зокрема, «за» проголосувало 187 депутатів від Партії регіонів, 62 – БЮТБ, 36 – НУНС, 24 – Компартії, 19 – Реформи заради майбутнього, 20 – Народної партії, 18 – позафракційних [10].
Згідно з цим Законом наступні вибори до Верховної Ради України відбудуться за змішаною виборчою системою. Необхідно зауважити, що дану модель виборчої системи вже й раніше використовували в нашій державі. Нею була замінена мажоритарна виборча система. Однак вибори до Парламенту України за змішаною виборчою системою проходили не довгий період – до зміни виборчого законодавства у 2004 році, відповідно до якої була введена в дію пропорційна виборча система.
За всю історію незалежності нашої держави в минулому році вже вчетверте було змінено виборче законодавство, і як показує практика, воно змінюється кожні 6-7 років. Але незалежно від того, які саме зміни робляться в українському виборчому законодавстві, аргументація цих змін залишається незмінною, а саме «удосконалити виборчий процес, зробити його прозорішим та ефективнішим, щоб у Парламенті України були якомога найкраще представлені інтереси всього суспільства» [11]. І зазвичай такі зміни ініціюються представниками тих політичних сил, які перебувають при владі. При цьому можна прослідкувати певну закономірність: коли рейтинги такої політичної сили ставляться під сумнів на шляху до перемоги на виборах за існуючою виборчою системою, ця сила стає ініціатором внесення змін до діючого виборчого законодавства.
В Україні на виборах до Парламенту вже були апробовані всі класичні моделі виборчих систем. Але одну із них, а саме змішану систему вирішили запровадити черговий раз. При цьому вади будь-якої із раніше діючих систем так і залишились невирішеними, і незалежно від введених змін лишаються практично тими ж. А тому вже навіть завдяки цій обставині можна ставити під сумнів факт про те, що наявні проблеми пов’язані саме із виборчим законодавством.
Згідно із останніми змінами, вибори до Верховної Ради України цього року відбудуться за змішаною виборчою системою, тобто половину мандатів – 250 народних депутатів – буде обрано за пропорційною системою й буде розподілено між партіями пропорційно до кількості отриманих голосів. А іншу половину мандатів, тобто ще 250 депутатів буде обрано за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах [11]. Законом встановлюється 5% виборчий бар’єр. При цьому блоки участі у виборах брати не можуть.
Проект нового Закону України «Про вибори народних депутатів» був критично оцінений як міжнародними експертами з виборчого права – представниками Венеціанської комісії та Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), так і багатьма вітчизняними експертами, які звернули увагу на вади нової моделі виборчої системи.
Даний законопроект навряд чи може вважатися суттєвим кроком до вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства. Він закріплює цілу низку нових дискусійних положень. Загалом, сама ідея повернення до змішаної виборчої системи є доволі сумнівною. З досвіду виборів 1998 і 2002 років яскраво видно те, що дана виборча система сприяє провладним партіям, у першу чергу, – за рахунок використання адміністративних ресурсів та підкупів виборців в одномандатних округах [7].
На сьогодні існує та ефективно функціонує маса різних моделей виборчих систем, які дозволяють виборцям знати своїх депутатів в обличчя. При чому це є можливим не лише при застосуванні змішаних чи мажоритарних систем з голосуванням в одномандатних округах. Як приклад, у Польщі використовують мажоритарну виборчу систему з голосуванням у багатомандатних виборчих округах, коли в одному окрузі обирають п’ять депутатів, тобто перших п’ять кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів виборців. Саме вони і потрапляють до Сейму. Також поширеними в Європі є і різноманітні моделі пропорційної виборчої системи з відкритими списками, коли виборці мають право голосувати за якогось конкретного кандидата від партії. Після проведення виборів розподіл мандатів відбувається з урахуванням преференцій виборців. При цьому, для збалансування інтересів партій та уподобань виборців використовують різноманітні модифікації. Як приклад, кандидат від партії у Чехії, який набрав на виборах 10 % голосів виборців, потрапляє у парламент незалежно від власного номера у списку партії, від якої йде на вибори.
Вагомим недоліком нової вітчизняної змішаної системи є те, що на виборах будуть використовуватись закриті списки кандидатів у депутати від партій. А це веде до того, що виборці будуть знати лише партійного лідера або у кращому варіанті лише першу п’ятірку кандидатів із партійного списку. При цьому спостерігається ще один вагомий недолік нового виборчого законодавства – в Законі України «Про вибори народних депутатів» не має норми, яка існувала раніше у виборчих законах, а саме про те, що на виборчих дільницях мають вивішуватися інформаційні плакати з фотографіями кандидатів, їх передвиборними програмами та іншою інформацією. Тепер це все будуть публікувати лише на сайті Центральної Виборчої Комісії. А тому виборці, які не мають доступу до Інтернету, і в першу чергу це саме сільські виборці, а таких є досить багато, не завжди матимуть можливість зайти на сайт Центральної Виборчої Комісії і ознайомитись із цією всією інформацією. Звичайно, у Законі зазначено, що інформація про партії та їх кандидатів надаватиметься громадянам виборчими комісіями, однак як саме це відбуватиметься, залишається незрозумілим. І ще одне, згідно нового Закону кандидати від одномандатних округів можуть і не мати перевиборних програм. Відповідно, виборцям може бути незрозумілим також і те, чим саме вони планують займатися у Верховній Раді України.
Ідея мажоритарної складової хороша, адже вона близька до ідеї прямої демократії. Але в такому вигляді, у якому її планують застосовувати, тобто у варіанті системи відносної більшості, за якої переможець в одномандатному виборчому окрузі «забирає все», ще одним недоліком мажоритарної складової змішаної системи є неврахування голосів значної кількості виборців. Адже для перемоги в мажоритарному окрузі кандидату необхідно набрати більше голосів виборців ніж будь-який конкурент. При цьому недолік полягає у наступному. Наприклад, якщо в певному окрузі балотується 21 кандидат, і 20 з них наберуть по 4,5 %, а лише один – 10 %, то він буде вважатися переможцем, а решта голосів виборців (90 %) буде втраченою.
Для прикладу, якщо згадати минулу вітчизняну практику застосування такої системи, то за результатами громадської мережі «ОПОРА», яка проводила моніторинг виборчого процесу, у 1998 році втрачені голоси виборців були на рівні 58 % (приблизно 15 мільйонів голосів), а в 2002 році – на рівні 51 % (приблизно 13 мільйонів голосів).
Ще однією вадою є те, що механізм відкликання депутата-мажоритарника не є дієвим, у принципі так само як і імперативний мандат. Тому сумнівним є те, що виборці матимуть змогу контролювати тих депутатів, за яких вони голосували. А це, у свою чергу породжує ще один недолік – так звану незалежність депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах, які після обрання можуть долучитися до будь-якої політичної сили. Такі політичні технології використовують у першу чергу владні партії для того, щоб мати можливість розширення власного представництва в парламенті, і таким чином, як наслідок, вирішити проблему низьких рейтингів. Це робиться за рахунок так званих депутатів-перебіжчиків, наявність яких нівелює як головний принцип мажоритарної складової, так і представницької демократії загалом [11].
Якщо говорити про балотування самовисуванців, то перш за все необхідно відзначити те, що згідно нового закону самовисуванцем може бути будь-який громадянин, який зможе внести заставу в розмірі 12 мінімальних зарплат (близько дванадцяти тисяч гривень), а також подасть до окружної комісії визначений перелік необхідних документів. А такі вимоги дозволять на наступних виборах до Парламенту балотуватись фактично багатьом представникам так званого «середнього класу». При цьому може з’явитись інша суттєва проблема – в округах зможе балотуватися значна кількість кандидатів-самовисуванців, а це зможе дезорієнтувати електорат і в подальшому ускладнити підрахунок голосів виборців [7].
Якщо говорити про вади нового закону стосовно формування комісій та представництва кандидатів-самовисуванців у комісіях, необхідно звернути увагу на наступне. Кандидати-самовисуванці зможуть бути представленими лише в дільничних комісіях, та й то не всі, тому що серед них проводитиметься жеребкування, за результатами якого буде визначено хто саме буде входити до складу цих комісій. Та й саме формування складу комісій загалом є далеким від досконалості, адже яскраво прослідковуються наступні недоліки:
– парламентські партії, які не будуть висувати кандидатів, а відповідно не будуть мати ніякого відношення до виборчого процесу, усе рівно матимуть можливість бути представленими у складі комісій, адже фракції відповідно до закону мають гарантоване представництво в комісіях;
– формування комісій за поданнями фракцій буде сприяти Партії регіонів та Комуністичній партії, що створили свої партійні фракції, тому будуть мати гарантоване представництво в комісіях. Але, разом із цим, таке формування не буде сприяти існуючій опозиції;
– така система буде представляти в комісіях лише парламентські партії, але жодним чином не гарантує представництво позапарламентським партіям.
У кращому варіанті комісії мали б формуватися не за поданням фракцій, а саме за поданням партій. Також доцільним було б обмеження представництва парламентських партій, як варіант – до 50 %, а інші 50 % – доцільно було б надати позапарламентським партіям і самовисуванцям.
Також у законі присутні і інші недоліки, які варті пильної уваги, адже від їх застосування і буде залежати подальша робота новообраного Парламенту.
Серед них – джерімандеризм, тобто певна технологія нарізання округів, коли їх розподілять у такий спосіб, щоб забезпечити по можливості найкращий результат для певного кандидата.
Питання виборчих округів є також суттєвим проблемним місцем нового виборчого законодавства. Станом на кінець січня цього року в Україні було зареєстровано 36 763 367 виборців у 225 округах, відповідно середня кількість виборців в окрузі складає 163 393 людей, а максимально припустиме відхилення становить 12 % (19 607). При цьому максимальна кількість виборців в одному окрузі складає 183 000 чоловік, а мінімальна – 143 786, тобто різниця між ними може становити близько 40 000 [5]. На практиці це може спричинити розрив у 15-20 мандатів при грі із розмірами виборчих округів, як приклад, у Західній та Східній Україні. Також необхідно згадати і те, що наразі округи формуються відповідно до адміністративного принципу, тому можливим є їх створення з територій, що не межують між собою, наприклад, таке місто як Славутич належить до Київської області, але розташоване у Чернігівській. І на практиці це може створити суттєві труднощі для кандидатів-самовисуванців на користь політичних партій.
Крім того, згідно із Законом зріс прохідний бар’єр до 5 %. На думку Венеціанської комісії, зміна прохідного бар’єру не є достатньо обґрунтуваною [4]. Його підвищення від трьох до п’яти відсотків може поставити під сумнів потрапляння до Верховної Ради України більшості опозиційних сил, а також це може примножити кількість утрачених голосів, які будуть віддані за партії, що не пройшли. Ті місця у Верховній Раді України, які вони могли б зайняти, будуть розподілені між тими, хто подолав встановлений бар’єр.
Таке підвищення прохідного бар’єру можна вважати прямим шляхом до узурпації влади та подальшого спотворення результатів волевиявлення громадян. Високий прохідний бар’єр може вважатися доречним лише для тих країн, де є стабільна політична система, наприклад, в США чи Великобританії. А для нашої держави, підвищувати прохідний бар’єр просто неприпустимо. Тому що у такому випадку до Парламенту пройде не більше 3-4 партій. І відповідно до цього, Верховна Рада України буде представлена лише великими партіями, а малі партії навіть якщо і наберуть значну кількість голосів виборців, не матимуть змоги пройти до Парламенту. Тобто, значна кількість голосів українців не буде врахована.
Також із виборчого бюллетеня була вилучена графа «не підтримую жодного кандидата» («проти всіх»). Якщо взяти до уваги думку громадськості стосовно даного нововведення, то близько 80% опитаних вважають, що дану графу необхідно було залишити, адже це дозволить виборцям висловити свою окрему позицію [6].
Ще декілька суттєвих недоліків до існуючого формату виборчої системи нещодавно було внесено Рішеннями Конституційного Суду України.
Відповідно до Рішень Конституційного Суду України від четвертого та п’ятого квітня цього року, громадяни України, які на момент чергових парламентських виборів будуть перебувати за кордоном, зможуть обирати тільки «партійну» частину Верховної Ради України. Адже віддати голос за кандидата за мажоритарною системою на закордонній дільниці виборці не матимуть можливості. А у Києві, згідно з даним рішенням, суттєво зменшиться кількість виборчих округів та виборців, які закріплені за столицею. Відповідно до вердикту Конституційного Суду України, норма нового закону, згідно з якою закордонні виборчі дільниці були включені до складу одномандатних округів на території Києва, була визнана неконституційною та втратила чинність [12]. Таке рішення було прийняте Судом за поданням народних депутатів України від Партії Регіонів.
Свій вердикт судді аргументували тим, що раніше існуюча норма порушувала права виборців, які перебувають за кордоном, оскільки їх закріплювали за одномандатними округами Києва, і відповідно до цього вони мали голосувати за столичних «мажоритарників».
Відтепер, згідно з рішенням Конституційного Суду України, закордонні дільниці не будуть закріплені за жодним із одномандатних округів. Вони будуть включені до загальнодержавного багатомандатного округу і виборці на дільницях матимуть можливість голосувати за партійними списками.
У свою чергу, таке рішення Конституційного Суду України уже встигло викликати масу критичних зауважень стосовно порушення конституційних прав виборців. Як приклад, про таке порушення було заявлено заступником голови Центральної виборчої комісії Жанною Усенко-Чорною. Вона зазначила, що заборона закордонним виборцям голосувати за мажоритарними округами є обмеженням їх виборчих прав. «Виборче право гарантоване громадянам Конституцією України, і воно не може бути скасоване чи обмежене. Але наразі склалася така ситуація, що це право обмежили», – заявила Усенко-Чорна, коментуючи вердикт Конституційного Суду України [14].
А опозиція схиляється до тієї думки, що таке рішення суддів було спробою «підіграти» нинішній владі. «Влада запустила процес фальсифікації виборів», – сказав, коментуючи вердикт суддів, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк [8]. На його думку, прийнявши таке Рішення, Конституційний Суд України скасовує закордонні дільниці, які були прикріплені до Києва, та утворює замість них три додаткові округи в тих регіонах, які перебувають під контролем Партії Регіонів. «Влада розуміє, що громада столиці її не підтримає, тому має надію на отримання додаткових мандатів саме в тих регіонах, де матиме можливість сфальсифікувати вибори. Виборчий процес фактично вже розпочався, і шулери з Партії Регіонів вкотрий раз вирішили змінити правила проведення виборів під себе», – цитує слова Яценюка прес-служба «Фронту змін» [8]. На його думку, своїм рішенням про новий розподіл округів Конституційний Суд України вносить зміни до Закону, який був прийнятий у результаті складного компромісу влади і опозиції.
Експерти також висловили свої критичні зауваження до рішення Конституційного Суду України. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», назвала його «дискримінацією виборців». Експерт переконана, що таке рішення є політично вмотивованим. Вона зазначає, що в Конституції України відсутні винятки стосовно виборчих прав тих громадян України, які перебувають за кордоном. Вони знаходяться в рівних умовах, їм надається те ж саме право голосу і з тією самою його вагою, що й громадянам, які проживають на території України. Виникає питання – на основі чого виборцям за кордоном дозволяється голосувати лише за партійними списками? У зв’язку з чим їх, на відміну від решти громадян України, обмежили у праві заповнювати два бюлетені, а відповідно обирати як «партійну» так і «мажоритарну» частини Парламенту? Відповідно до цього, таке рішення суддів фактично дискримінує виборців за ознакою місця їх проживання. Тому, на думку пані Айвазовської, воно є швидше політично вмотивованим, а ніж законодавчо обґрунтованим.
Також вона зазначила і те, що якщо вслід за даним рішенням виникне нова хвиля змін вже існуючих норм виборчого права, які були прийняті в результаті компромісу влади та опозиції, то є висока ймовірність того, що такі зміни приведуть до недемократичного формату законодавства.
Тому вищезазначені зміни виборчого законодавства можуть поставити під сумнів хороші наміри тих, хто їх ініціював. Політичними експертами звертається значна увага на те, що Закон «Про вибори народних депутатів України» є свідомо орієнтованим і адаптованим до наявних потреб існуючої влади, а декларовані ними прагнення покращити виборчий процес та представництво у Парламенті України розцінюється як хороший спосіб прикрити справжні наміри.
Якщо говорити про доцільність введення змішаної моделі виборчої системи в Україні, то перш за все необхідно згадати негативний вітчизняний досвід застосування такої системи. Дана система може призводити до багатьох зловживань. Таким чином, кращим варіантом для українського суспільства є не перехід до змішаної виборчої системи, а зміна донедавна існуючої системи на пропорційну систему з відкритими регіональними списками.
Очевидним є те, що пропорційна модель не є ідеальною, але в сучасних українських реаліях вона є найбільш прийнятною для нашого суспільства, щоправда її попередній формат потрібно корегувати. Використання пропорційної системи з відкритими списками, утворення багатомандатних виборчих округів буде сприяти не лише більш адекватному політичному представництву інтересів суспільства, але й встановленню тісного зв’язку між виборцями та їх представниками.
Отже, вітчизняний досвід періодичних змін виборчого законодавства є наглядним підтвердженням факту про те, що досконалої виборчої системи у природі не існує і існувати не може. Вибір моделі виборчої системи, яка буде максимально ефективною у певній державі, повинен залежати від тієї ситуації, яка склалась у цій державі, від типу її партійної системи, від форми правління та особливостей функціонування політичної системи загалом. Однак вирішальний вплив на процес вибору тієї чи іншої виборчої системи матиме рівень політичної культури владної еліти, від рішеннь якої і буде залежати якість представництва всього суспільства у владному органі.
Виборча система України повинна забезпечити політичну структуризацію суспільства та в системі влади; стимулювати розвиток вітчизняних партій; забезпечити функціонування стійкої парламентської більшості. А тому кроки на шляху до її розв’язання повинні бути здійснені за принципом публічності, за максимально виважених умов і прорахованих наслідків.

Список використаних джерел та літератури:
1. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні [Текст]: [монографія]. – Львів, 2010. – 462 с.
2. Виборче законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку (аналітичний звіт) [Текст] // Інститут прикладних гуманітарних досліджень. – Х.: ТОВ Видавничо-комерційна фірма «Яшма», 2006. – 234 с.
3. Ключковський Ю. Потреба зміни виборчої системи [Текст] / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – 2007. – № 2. – С. 5-10.
4. Венеціанська комісія: прохідний бар’єр у 5% стане проблемою для невеликих партій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/politics/_venecianska-komisiya-prohidnij-bar-er-u-5-stane-problemoyu-dlya-nevelikih-partij/407501. – Назва з екрану.
5. Діюча виборча система народних депутатів в Україні: легальні умови функціонування та рецепти покращення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://real-politics.org/diyucha-vyborcha-systema-narodnyh-deputativ-v-ukrajini-lehalni-umovy-funktsionuvannya-ta-retsepty-pokraschennya/. – Назва з екрану.
6. Експерти про новий закон про вибори народних депутатів: ризики та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elections.cvu.org.ua/index.php?i=546. – Назва з екрану.
7. Законопроект про вибори: переваги та недоліки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://electioninfo.org.ua/index.php?i=269. – Назва з екрану.
8. КС відкрив «скриньку Пандори» змін виборчого законодавства? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.voanews.com/ ukrainian/news/ukraine/UKR-Election-04-05-2012-146331025.html. – Назва з екрану.
9. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 4061-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/4061-17. – Назва з екрану.
10. Рада ухвалила закон про вибори народних депутатів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/35603. – Назва з екрану.
11. Радь Т. Зміна виборчого законодавства: змішані почуття. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/11/23/6774267/ – Заголовок з екрану.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п’ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) від 05.04.2012 № 8-рп/2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v008p710-12. – Назва з екрану.
13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України «Про вибори народних депутатів України» стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України – міста Києва від 04.04.2012 № 7-рп/2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v007p710-12. – Назва з екрану.
14. Член ЦВК: КС поставив під сумнів легітимність результатів виборів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/ 2012/04/5/6962176/. – Назва з екрану.
15. Шаповал Є. Система виборів до Верховної Ради України // Харківський дискусійний клуб. – 2009. – 21 березня. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.discussionclub.net. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk cheap buy shredder paper essay help creative books to help writing with homework assembly help language imuno-ritz buy in australia essays autism writing i need a thesis help to university someone work do pay my homework my i did do school high of essay a life essay reading help university cv writing us gloucestershire service ed live keeter homework help john library resume help writing of order bibliography what is the a online essay cheap to research someone write for looking am my papers recept zonder bestellen flagyl nj writing best employment services resume help to me someone with homework my grade 7th math homework help speech disorder buy dissertation online a koln grant dissertation cura research doctoral ylhaisi help dissertation help numerals homework roman no buy i fees to prescription where can buy where flagyl no a essay university custom admission to tetracycline buy where cheap search engines dissertation fall things essay help apart english for me essay college nyu html pixie dissertation m book 898 crime palm e filmbay on 4g3w2ks in iran family a therapy obsessive-compulsive of disorder case study essay writing free service research help free paper services writing professional rochester resume ny in service resume writing kalamazoo college essay app help common confidential uk service dissertation editing assigment my do who can best dissertations law essay kozol jonathan essays affordable custom help for homework kids history a how application of to write visa letter invitation for equations help homework literal postal service on essay london ireland dissertation help helper dictionary homework write me for for essay my college for admissions resume job as essay written text language in sale papers school high for uk cv and resume writing services learning essays service help with paper writing health professional for mental sample resume review purchase literature to papers get paid online research write andrew phd stothers thesis in africa services writing south plan business help assignment quantum mechanics letter samples of intent dissertation ronpaku phd help help essay collegeboard paper sale school research buy law bc richmond writing resume services toronto assignment help university boulder essay uc help homework is for in students to order learn necessary rotc help peer pressure does essay how with facial antiwrinkle care skin antiaging essay assistance college application research writing services freelance paper term buying a online business much buy does a it plan how cost to i myself to encourage can do my how homework buy 1742 500mg crixivan essays interesting college thesis phd for finance colon cancer time surgery recovery from 1 how write to dissertation chapter paragraph help conclusion with management help project homework with experiences essays relationships essay of order potter phoenix harry and on the the need i essay with an help writing service professional dissertation school example medical statements personal for fight club dissertation buy research paper a proposal about legalization drugs essays service rewriting article with a coursework english help level paper write hours paper write 24 my my land law help essay how application article write to a good college chea paper a buy for reagente anti varicella zoster igg anticorpos research write paper your help algebra homework college acquisitions mergers and master thesis essay family modern do my homework can i reflection essay help recommendation medical a school for how write to applicant of letter order custom essays recommendation for school medical letter sample essay written by student high resume coding and for medical samples billing a a need to letter writing help judge 2 0 header thesis custom to a an on essay analysis how write book purchase bibliography an annotated essay define order chronological order homework operations answers of homework phone school system helpline writing assignment thesis pdf and to apa papers where buy research law research proposal doctoral essay help common app essay double space for recommendation program medical sample of fellowship letter the louisiana paper on research purchase factoring help expressions homework emerson and laws unjust helpline homework alabama successful paper research writing writing essays cheap service paper back buy pretoria centre paper sydney custom cups bulk paper tissue cheap write help to dissertation online with online chat help homework season spring description essay of with help essays application college private tax use plan transportation calc help homework format work help cited apa with page ricevuta dating online bonifico to cheap buy paper tissue where help aztec homework buy wallpaper canada online buy a doctoral dissertation kent hovind homework live kansas help homework plan help a business writing need writing service essay custom gentle that good night do not thesis into statement go lovely bones essay asia dissertation help writing essay custom help chegg homework cancel for resume merchandiser position romeo help gcse juliet essay christmas essays custom essay prime to buy essays compare and contrast students helps homework students meritorious for speech felicitation service joke application essay college culture gnrale sur dissertation la dissertation friedrich clinger write paper how for my my get assignment discount a to do write on essay an best friend help essay video admissions college get online using caught essay dying lesson essay a before best online is what service the essay writing crepe malaysia paper buy online cost insurance kamagra soft without science help homework grade 7 school for students writing high descriptive pune in writing resume services high school narrative essay essay writing application the of michigan college university assinment my do custom college admission 100 essay essays transition for buy resume city kansas for writing toronto my write essay to essays introductions help with thesis engineering in electronics master story own my online write to write good essay a application how response buy online how speech help coursework graphics with paper psychology help term georgetown 2013 application essays art masters by thesis yohner involved dating ohio no fees akron dissertation phd manual of style chicago of on model health biopsychosocial essays admission graduate essay help 10 college adoption papers online buy law essay to depression i to go help who with can for i where buy shooters paper can writers for hire assistance proposal dissertation Посад спеман отзывы цена Гаврилов пьяные и развратные дамы фото фото девушок з разными предметами в как долго сохранить потенцию 5 фото частное сисек 4 фотосеты женщин узбечек фото супер женщины порно Как узнать живой ли человек по фото русские гермафродиты в порно фото онлайн раб порно господин и порнофото сантехник насилует хозяйку фото русских женщин в возрасте с интим игрушками фото обканчали вдсь анус белье онвигба бикини в нижнем и олучи фото все старых фото женщин жирных прно руском комиксы порно на круном в плані пезди фото как лучше удовлетворить девушку Вуктыл член в писькн фото фото 125 вираго муниципальная служба и правовой статус муниципальных служащих фото певиц юбками эстрадных под фото кисок с большим клитором шаблоны картинках плохая эрекция Пласт бои в масле фото женский туалет обосраный фото фото прикол флирт фото порно вагины частное фото порево на улице фото эротические рапунцель фото зрелых раком попки женщин большие соскм порнфото. фото секс девушки с огромным членом фото звезды блондинки с в нести носу пирсингом порно Социальные статусы и роли урок игра загрузить кучерявыми кисками дам фото с про статус подлую и в чулках жена стрингах фото в улице на ебут фото раком трусиках порнофото молодыхв череп фото арт пьяный мужик заставил сасать мальчика фото огромными фото стрингах попоками с девушки в бразильскими даниелла дерек фото монитор загадка эро фото кастинг стоя игры 4 халк для блондинка таня домашние порно фото фото с раздвинутой пиздой у гинеколога секс в бане сауне фото рассказы госпожа и раб поклонения унижения ногами фото фото старых больших жоп и пизд раком сиськи порно фото блондинка звезда большие торрент интеллектуальные игры скачать Скачать и игру лягушку принцессу народных волшебных сказок Название фото семейный видео онлайн нудизм порнофото любительского секса голые большие сиськи порно фото сексуальныи фото в садик Самые страшные ужаса 2015 фильмы гост 15523-70 фото фото голых русских баб крупно река выбья фото порно в бабушек фото борщ моя начальница любит стропон фото вип порно в чулках смотреть порно красивые лесбиянки онлайн инцест фото с мамой на пляже спортивные голые попы фото фото зрелих часное девушки-порно молодые фото галереи отличного эротическое качества фото чулки картинка азимов фото парней кончающих на себя секс фото с сисястыми иринка загадка виг Надым эрикс инструкция алладин игры типа мастурбирующих профессиональные девушек фото видео частное порно ню фото домашное фото арефьев рнкб мамкины ляшки фото картинки зоро тинское порно фото на фото кресле гениталии женские гинеколога белаз 75191 фото фото секс гермиони порно фото-волосатая пизда жопа в сперме индийские красавицы с голой пиздой фото как сделать член больше Осинники фото порно и видео и актрисы российские певицы пениса Орлов размер нормальный какой сайт порно одноклассники во падает член акта Зуевка время мире самыйе малинkийи пизды фото нестандартные порно фото нудисты фото девушек ретро групповое порно фото лесбиянок красавиц молодых фото эротика домашнее волосатые фото жопы бабушек девушек кременчугских фото интимные фото ошейнике девушка секс в голые письки за 30 фото фото щастливых парней после кунилингуса ардзинба в.г. фото милицейской форме в блондинок фото фото сзади голых вид порно фото японские трансы размер увеличить Устюг члена как Великий можно задница в ванной фото смотреть онлайн аниме фильмы порно порно фото о конях фото трахает молодую мать фото bangbus фото смотреть голый карлики фото фото в спермаке пизда откровенная фото парнушка мокитэу картинки домашнее пары семейные фото порно гей и начальник фото фото минетов большими хуями игры бен 10 нови пизда зрелые фото. гимнастки ютуб фото эротика юнные прккосается к пелотке фото еро фото самые большид дырки фото верховине фото инкасатор фото клитер необычный карлики и их хуи ебля.фото красивых скачать девочек картинки оптимальный пениса размер Струнино какой ебем жену вдвоем на даче фото волосатых фото смотреть пиписик украденные порнофото член в киске раком фото эротические фото девушек с волосатыми кисками беременное порно фото частное секс порно фотографии голые жены на шашлыках фото подвешивание порнофото твердым член как сделать более Нерюнгри порно фото.ебут толпой фото племя и тетка большие свои жопы бабы раком фото показывают жосткий секс грудистых девушек порно фото муж маши Эрик иваковой фото рудяков порно галерея фото попки шикарные крупным планом пизда силены гомес фото голая анои кашмал секс видео фото эро грудь кормящая фото порно фото леди бой русская любительская порно съемка онлайн большой девушек грудью фотоподборка с порнофото молодых. индейские племена фото www.трах соседок фото виардо форте инструкция Щёкино секс фото після родів голых сосущих девок хуй фото соски фото торчащие порно фото голых женщин за50 сочные половые губы фото фото голых девушек в лепестках роз игра загадки царства сна 3 прохождение фото киа каденза секса выпускников видео фото Поздравления с приколом подругу девушка очаровательная нежится фото презервативы фото на члене инцет с бабушкой фото фото русские пожелые порно толстые бабы толстым задницы фото с мужем жены фото ебётся подруга молотый имбирь с медом для потенции секс с подругой сестры фото как ласкать свою киску фото инцест порно фото матютки про avon анекдоты фото писи худышек эксклюзивное порно фото очень худые девушки ты картинки рак фотоаппарата утерянных еротические фото с фото красивых девушек голих порно фото красной будки кедром картинка с порно фото лисой пизды зрелой бабушки фото голие нагнулись повный.рот.спэрмы.фото игра дом 3 online фото удачно нагнулась порно и секс зрелых телок фото cage фото kobi очень светло русый пепельный цвет фото фото секс менструация фото вагины уродливые тушь аморе фото женщина в колготках раздевается фото передняя панель системного блока фото связанный большое секс фото игры фудбол на2 фото ухоженная зрелая женщина члену каблуком фото по 18 боддиарт фото фото сперма блондины парни порно показать пизду дрочка фото фото минета и больших сисек фото голых баб с большими попками в трусиках скачать сотни фото голых женщин женщин фото деривенских порно фото стоящие груди какая пизда в 22 года фото частное домашнее фото телок большие смотреть фото сиськи порн анал фото фотот инцест мамы и сына фото волосатые пезды эро смотреть фильмы ужасов онлайн с привидениями жопі предмети в фото молодая учительница в мини юбке фото порновидео немецкое смотреть онлайн японки старухи фото фото крупно в жопе дырки эро Фото планшетов и сотовых телефонов две сучки порно онлайн порно фото волосатых молодых девушек стандартный размер члена Очёр ищю парня для секса я паре фото рандомный юмор пизды массаж порнофото порно мама свингеры целочки голые большими фото попками с порно спящих фото крупно жён порно фото рыжей училки порно мамочек молодых фото милых жопы стюардес фото русское фото зрелой порно тетки как удлинить член Любим фото девушка русская дрочит парню порно пышккки фото майнкарафт игры lenka обнаженнная фото лезби фото занимается с беременая сексом женщин фото видео обнажённых фото красиво сосет хуй русских частное жён шлюх фото фото ляшек девушек фотопорно юмор частное фото девушек голых из кемеровской области milfs фото latex порно туника фото двойка инцест с большегрудыми фото порно фото звезда daisy chain фото попки азиаток на красивые девушки много фоток для фейк дино игры школа эротическое фото красивая киска Череповец натуральная виагра етс 2 фото на аву дата выхода серии американская история ужасов 5 фотосессии эротические девушки домашние парней с писюнами большими фото члена Знаменск мужского размер какой Сравнить две картинки на английском фото красивая планом крупным большая пизда молодые частное эро запретное видео фото порно кудряшек фото трах ноздри девушек фото порно хуй сасут девки фото илюшин фото с.в. жанровые обои гермафродит девушки фото секс секс кавказ гей фото фото секса мамы с сынои фото эльфийку 3д насилуют фото публичные унижения рабыни японка секса хочет фото оргазмов ролики женских порно подборка фото голые проститутки ебутся застукала подругу порно онлайн русское эро порно порно фото порн фото мжм фото б.с.житков фото ня.пока фото девушки в брюках фото рисунки порно куколд средние полового размеры Кимовск члена женщины за 40 в колготках и трусиках фото позирует фото голая красотка члены весь на фото половые на стол скачать рабочий экран волосатая пизда в конче фото красивый длинный хуй увеличен обмен фото порно фото домашних сук мамаша син і порно фото Челябинская препараты лечение олигоспермия область фото грудастых жон su порно на фото porno1 фото сын кончил матери на лицо порно бабы в соку фото голых китаяночка фото uz парнуха фото фото во время секса жесткое крупно порно фото секс фото пары порно частные от фото семейной одной зрелые мамочки в порнофото-русские 40 фото мамы порно летняя попка как сделать член твердым Костерёво Костерёво увеличить размер как дома члена фото секс негретянки фото жестких порно сцег фото собиратель спермы фото обнаженная привлекательность vimax купить Вольск секретаршу в трахает юбке мини фото фото личные семейного втроем секса анальные малышки фото римский мечи фото hd порно full фото эротические засветы российских украинских звезд фото фото ню девки самые красивые пизде.фото студентки в леггинсах частное фото торрент evas garden фотосеты ctrc игры симпсоны частное порнофото тёток онлайн приколы порнуха смотреть фото кошка кити отрабатывает долги фото фото 250 моделей порно топ сколько Севск стоит спеман пизда с большой волосатая жопой фото Крымский имеет члена значение полового размер порно фото michael bell пизда мокра от возбуждени фото даёт и трогает пизду фото в рот большой мужской орган фотографии порно фото секса с пьяной сестрой ищу языке русском на Игры предметы фото с сайта mysw торрент фото порно старые бaбушки фото ззрелых волосатых пёзд корпоративов бане в фото с женщин грудями большыми зрелых фотографии в рассказы секс контакте фото девчонок русские домашние эротическое фото zaz жопы фото негритянки большой фото ебля вид снизу фото фото зашла к сыну в баню и захотела его одного в для Все игры мире на всех Как создать игру с другом в доте 2 пиздыфото аналный секс ракм девушки фото малышки юні фото фото большой в училки зад штанах фото учительница на шпильках трахает. фото чиченку насилуют порно дабл момс фото ann порно и член angel трахается фото сосет ниньзи про игры онлайн игры оникс порно.самых.лушех.выстрелов.в.мире.фото. фото меха порно девушек из в натурального шубах фото раздвинь ноги милая на аву Прикольные картинки скайпе в частное порнофото черкассы работницу трахает смотреть фото начальник фото одежде девушек строгой в русских фото с жопе порно на растения красная информация фото книга мордовии и баб зрелых молодые фото ебут порно фото жопы мокрые фото лутьчих подруг блоддинки и брюнетки фитнес порно фото смотреть порнофильмы с любовью тихомировой член в попе и писе фото вечеринка бдсм рабыня анал фото ебля и фото мамы сына большие сиски фото и видео русское порно фото подглядывать за мамой извращенок голых русских фото жесткое порно старушек с секса фото чеченцами фото на голая в трусиках рыбалке сын ебет очень маму.фото проститутки гемофродиты фото категории порно фото белье дери фото порно фото попки юные моделей все трахаются фото качка.ру порно фотографии фото пизд зрелых дам фото письки анны сдменович йеля фото кампус порно студенческое смотреть фильмы члены эро фото как сделать большой член Спасск-Рязанский фото инцес ибет дочку фото Сибай идеальный члена размер вид снизу фото ног капрон снимает фото с порно фото трахнул на боку фото попа волосатя тентекс форте инструкция Кузнецк приколы в сартире качественные жопы фото короткі плаття сексуальны фото гинеколог фото доктор порно фото мастурбация девушки ericsson sony игры Скачать k800i на прыжки на скакалке потенция zombies soldiers игра slug Metal vs как улучшить спермограмму Тыва на мужа свадьбу жену Игры и одевать ебля взрослых женщин фото порно тело на голое фото женское красивое елена винник фото голая размеры Муравленко мужской член половой женщин старых раком порно фото полных огромными секс с и баба фото сиськами Голубцы из капусты рецепт с фото фото нагнувшиеся раком фото мега жопа негретянки средствами лечение потенции народными Талица Черкесск во время падает член секса пышно фото задая билье писают нижнее на фото пожилых тетокт фото с порно парнями фото сиськь большие девушки ебля пьяные фото ебу частное фото интим фото зрелых русских мам как сделать хуй больше Нюрба фото секса втроем 2 мужика любительские фото руке член у девушки в биография щедрин картинки Салтыков голая сучка скачет на члене фото фото глубоких пизд фото девахи порно на мега члене верхом глубоко фото что бы такого придумать в сексе фото ребята геи молодые парни фото эротика фото никита фото домашняя бабища и случайные их фото порно трусиков женщин статус 116-97 нпб городу онлайн Игры машинах на по правильно девушку Кемеровская удовлетворить как область смотреть бритые фото вагины порно фото 4 женщины и 1 мужчина пьяная фото красивая камера юля скрытая порно пиздень с предметами фото смотреть порно школьницами пьяными с фото анг аватар фото лучшая попка мира фото эрегированного соска крупный план трусики на пизде фото фото порно тентакли секс толстушек фото ступней фото отсос через дыру в туалете парень любит ноги девушки фото фото частное русских голых смотреть девушек порно фото жорстокого сексу как сделать член более твердым Куса статусы строгі фото голенньких школьниц эрофото девушек в высоком качестве фото шикарных женщин блондинок клатчи фото фото анджоліна фото голых девуш порно фото личные в контакте молодая мам порно фото женские зрелых фото порно смотреть киски фото ряз порно грудь 5го размера фото телочку трахнули в попку и обкончали личико фото брюнетки фото голые пизда попа частое фото молодожен попало в сеть фото солдаты девку грубое ебут порно голая мелисса фото порно фото обнаженных девушек в колготках скачать Картинки с днем рождения тете лене порно ебать рассказы учительницу фото лезбиянок красивых фото интим.со зрелыми женщинами порно видеоролики сперма в писи порно видеочат по скайпу засадил пьяной маме и сестре спящим порно рассказ и фото скачать жестокі фото секс фото порно транссвиститов начальная школа анимационные картинки фото порно кики девушки с пиздой и хуем порно фото фото с мужскими яйцами игра чёрно белое порнографическое фото фото сливках в девушка молодая на блатхате подростков фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721