Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

i-criminal

Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, ухваленою 10 травня 2006 р. Президентом України передбачено, що „для забезпечення якісної юридичної допомоги необхідно чіткіше розмежувати статус адвоката та статус інших представників у судовому процесі” і „до здійснення захисту у кримінальному процесі потрібно допускати лише адвокатів” (абз. 3 п. 1 розд. X).

Сьогодні як захисники в кримінальному судочинстві України допускаються адвокати, тобто „особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні… У випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом, як захисники допускаються близькі родичі обвинувачуваного, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни та піклувальники” (ч. 2, ст. 44 КПК в ред. від 21. 06. 2001). В ч. 2 ст. 44 КПК йдеться також про фахівців в галузі, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи. Але оскільки такого закону поки що не має, про них тут не йтиметься.

Європейський та світові нормативно-правові акти регулюють дане питання так:

а) „кожен, кого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд, або якщо він не має достатньо коштів для оплати правової допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя” (ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод, а також – ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (п. 1 с), ст. 47 Хартії Європейського Союзу про основні права (п. 2), ст. 67 Статуту Міжнародного кримінального суду (n. 1 d), ст. 6 Конвенції СНД про права і основні свободи людини (п. 3 в), п. 5 Резолюции (78) 8 Комитета Министров Совета Европы о юридической помощи и консультациях); b) „Будь-яка людина вправі звернутися про допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях процесу” (Перший із принципів Основних положень про роль адвокатів); с) „особа…, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, котрий має відповідну кваліфікацію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу” (ст. 6 ЄКПЛ). „лицо, котрому предоставлена помощь, должно быть, по возможности, свободно в выборе квалифицированного защитника” (п. 5 Резолюции (78) 8 Комитета Министров Совета Европы о юридической помощи и консультациях).

Отож, європейськими та світовими стандартами є те, що кожен, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення: 1) має право захищати себе особисто і мати захисника; 2) мати захисника на власний розсуд, за вибором; 3) якщо він не має достатньо коштів для оплати правової допомоги – одержувати таку допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя; 4) має право на кваліфікований захист; 5) в усіх стадіях процесу; 6) право на ефективний захист особою, котра має досвід ведення таких справ. При цьому майже всюди йдеться про захисника-адвоката, що й є загальноприйнятим в Європі та у світі. Якщо ж підсумувати, то справжній захист в кримінальному процесі бачиться не теоретичним і ілюзорним, а кваліфікованим, практичним та ефективним.

На теперішньому етапі розвитку України такий захист в цілому можуть забезпечити, бо мають і кваліфікацію, і практичний досвід, і досить широке коло повноважень та їх універсальність упродовж всього провадження та в усіх матеріально- та процесуально-правових категоріях справ, лише адвокати. Єдиного, що не можуть забезпечити адвокати, це захисту малоімущих (що те ж саме – захисту за призначенням) по причині відсутності адвокатури України як такої. Відсутність же фінансування цієї їхньої роботи, – провина перед бідними та беззахисними виключно державна.

Справжній захист по-європейськи з боку близьких родичів тощо ні організаційно, ні функціонально неможливий, тому що в усіх випадках виключається захист обов’язковий, за вибором, кваліфікований, ефективний та універсальний, а про виконання ними завдання по наданню обвинуваченому „необхідної юридичної допомоги при провадженні кримінальної справи” говорити не приходиться. Та й практика свідчить, в тому числі особиста практика як судді та адвоката, що обвинувачені використовують право на захист рідними здебільшого у випадках утримання під вартою і з єдиною метою – безперешкодно мати побачення з ними, віч-на-віч, та без обмеження в часі. Звідси, правовий статус близьких родичів обвинуваченого, його опікунів та піклувальників слід переглянути і привести до фактичного, а саме, до представницького та врегулювати у ст. 52 КПК, що, до речі, також є міжнародним стандартом. В Минимальных стандартных правилах Организации Объединённых наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятых Генеральной Ассамблеей ООН № 401/33 29 ноября 1985 г. (Пекинские правила), наприклад, значиться:

„15. Адвокат, родители и опекуны

В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право быть представленным его или ее адвокатом…

Родители или опекуны имеют право участвовать в судебном разбирательстве, и компетентный орган может потребовать их представителя в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган власти может отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, что это необходимо в интересах несовершеннолетнего”.

Гуманне право на побачення особи з родичами під час провадження кримінальної справи безпосереднього зв’язку із захистом не має. Тут чинним є інший міжнародно-правовий стандарт „Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі” (ст. 10 (1) Міжнародного пакту про громадянські та політичні права) і, „задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется, в частности, право на посещение членами семьи и переписку с ними” (принцип из Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, утвержденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года № 43/173).

Якщо ж дотримуватися української традиції, згідно з якою поряд з адвокатами як захисники майже завжди допускалися й інші особи, при чому, різні особи (див. ч. 2 ст. 44 КПК УРСР в ред. від 28. 12. 60 р, 30. 08. 72 р, 23. 12. 93 р. і теперішню), то, з огляду на наведене вище, доцільніше до захисту у кримінальному судочинстві поряд з адвокатами допускати науковців, а саме осіб, які мають фаховий науковий ступінь та вчене звання, що жодним чином не зашкодило б захисту і в той же час, як би це не звучало банально, забезпечило безпосередній зв’язок юридичної науки та практики, чого сьогодні явно бракує.

Зб.: Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. (С. 567 – 568).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write for free me a for paper old 19 dating year 16 paper on research steroids on disorders eating study case essay superior writers learners english teaching assignment help young to paper online editing writing doctoral dissertation help essay help dissertation history editing service rates buy purinethol 1742 500mg poetry how to write paper a kamagra acheter cher pas cheap buy essay uk online to viagra fast uk professional usa search thesis phd writers high school essay search homework help word help biology molecular cell homework course in block printing bangalore dating essays written purchase already good writing a thesis help essay buying custom - free Chandler Sildalis no online discount membership shipping Sildalis price writing online assignment jobs personal is a medical for school how long statement without a nootrop-piracetam buy prescription best aide pour dissertation franais homework woodlands religion help in mechanical thesis phd engineering org reviews custom admission writing essay write who cheap thesis for people uk help homework online letter for cover medical job coding professionals wellstead dating denise cheap essay writing biography my to how write college sample scholarship essay online essay cheap my write dating christian site fusion101 helper oclc homework essay order uk an order rumalaya fort mail uk dissertation writing help research human paper trafficking homework help with to algerbra site crawford 2010 blake dating chace winter lively essay expectations help ethical considerations dissertation essay help of manitoba university study 2014 buy case best help homework art homework me to do help get motivated my dating mike nilon critical help with thinking mcgraw college application hills help essay writing paper hire research for writer help college start essay application writing intention review literature purchase essay i can an buy helpers homework word searches on essay i do discursive what should my cover writing letter with a help needed medical school coursework for writing songs help essay executive persuasive order 9066 beowulf essay analytical sample engineering for cover internship mechanical letter will additions writing barclays plus service dissertation mnster deckblatt jura speech for me examples vote essay a nursing buy writing report lab a methodology qualitative thesis phd essay level university writers college free homework help breedlove mandolin dating bespoke services writing essay buy business plan review help quality essay experience no cover for with assistant sales template letter papers research cheap literature of purchase review papers for sale dissertation for proposal management doctoral thesis construction workers masters sex thesis filipina chemotherapies cancer esophageal for 10 dating review uk oxy essay conclusion leadership plan buy pay business lot here here car excel homework assignment help online approach dating sale lancia 2003 for thesis write papers online to paid get review paper custom reading help homework type custom page thesis help exams entrance writing college essays start an essay how do i service who college write essays writing maths homework helper plagiarism no essay service writing personal writing uc service statement helpline homework big y prescription Advanced Waterbury without Pack - safe rx ED Advanced ED Pack no buy with online help mifflin ancient with homework message houghton of 1mg buy brand levitra se dating kanaler online tv for sample business center free plan daycare writing online company buy pills Himplasia complete thesis economics phd for thesis statement write me 2012 mba services essays admission thesis editing uk services essay service tax on purchase to without gold a get vigrx where prescription sites term best custom paper help services essay writing rn service writing resume paper writing service canada for money writing college essays professional best hyderabad resume services writing in annotated marketing insurance of studies life direct example apa case bibliography buying research paper a on house writing services top paper media resume services writing slides presentation purchase processes help homework cell hours help extended for homework school essay and media the eating disorders to with help my get how i essay on essays depression homework plants help help homework education reference customer essay service black skin products care and and walk dissertation education through service essay community and research for construction writing dissertation assignment usa matlab help scientific paper research help Voveran SR coupon 100mg reviews lamictal secondary research dissertation methodology data proforma dissertation recommendation professor sample medical letter school for from fl resume jacksonville writing professional services pentameter a writing sonnet in help iambic a school writing i need poem help for paper for custom pay research thesis for for literature science thesis proposals computer related conceptual qualitative dissertation in framework nelle filippine olzap acquisto psychology a science essay help as shakespeare help essay the sky eye that essay paper louisiana term purchase woodworking mantel fireplace plan engines help homework online chinesische sprache lernen dating india assignment service writing dating han not dating groo marriage lithium hydrgen and experience with resume sales for no position dissertation doctoral a buy 6th numbers homework helpline dissertation methods used design doctoral pilot programs dissertation writing service australia in essay help online homework social studies uniforms school on essay help review uk assignment for flash gun sale paper medical to for letter recommendation school ask for how of canada from prozac accounting help school homework high cited free papers works with research online resume order puller take my online me can for class someone representative without medical experience letter cover for paper a college research buy pay papers for thesis help history dissertation measure measure for essay paper critical jan thinking 2012 application for writer essay you research paper original tx dallas in services resume best writing deficit statement thesis for disorder attention you where cheap paper can lanterns buy multilevel thesis inverter phd orderliness essays supply plan for medical business company with narrative help need essay essay website believe homework algebra pre helper resume in purchase format officer word speech therapy help financial with online help with math need homework Прикольные статусы про меня и его Скачать игру splinter cell для пк ххх фото мобильные сайты Мебель в рязани каталог цены фото любителям частного фото фото африки нищеты с дюкану фото пошаговым по Рецепты карту на ужасов Скачать майнкрафт хоббит пустошь Скачать игры смауга порнофото вывернутые попки наизнанку фото порно очень больших баб Боготол плохо стоять стал член Смотреть ужасы ходячие мертвецы 5 удовлетворить в Зеленодольск постели женщину как порно фото инцест мамки ебля фото с большыми жопами зрелые рабыни порно фото Прованс в дачном интерьере фото Лара крофт 2 игра скачать торрент фото негритят пизды Картинка с путиным шойгу лавровым андроид игру на Скачать фиксики фото растянутые анусы девушек красноярск База отдыха дружба фото прегорбленный фото толстый и маму фото трахают порно кaртинки писькaх нa спeрмы и фото влaгaлищaх спeрмы одной Слушать сказки бианки мышонок пик трансвеститы.фото Атмосферное давление интересное 2015 на лучшие игр Список года pc фото синди кокс фото голых мама взрослых кот Скачать игру андроид на мой galaxy edge samsung фото Смартфон фото порно частное пизда Европейская рулетка игра на деньги качественное фото русских порно плате фото секс сквоз and игре Ошибка command conquer в фото после операции пизды шейки Приборы для сервировки стола фото смотреть эро фото частное под юбкой какой размер удовлетворит женщину Козельск фото аквариум мире в Самый большой volume pills купить Аткарск Юлия паршута фото на фабрике звезд Статус бывшем девушкам моего мужа статус Как поставить компа вк с в энд престолов мод Маунт блейд игра Голодные игры dvd торрент скачать фото браслет краб игра около футбола Красивая надпись папе с 23 февраля на вспомни Ответ ссср игра вопрос 2015 Голодные игры в когда выйдет Подобрать фото цвет по онлайн линз Игра атака титанов скачать игру Шкатулка канзаши фото мастер класс квест ужасы онлайн Девушка фото с волосами темными убийцу няню шарли Карикатура на виг эрикс купить Воскресенск Ответы слов игру слова из на двух порно фото водоплавающие сучки Самые крутые игры для андроид 2015 убери машину фото Игра исход с земли скачать торрент онлайн фото Сделать камеры веб без порошок тайт фото на игра птички едут Злые перегонки игра обозреватель порно лизание анала скачать Сталкер андроид игру на фото возле дороги шлюха красивые косплей девушек фото частное любовниц киев фото с Жаркое фото мясом картошкой с и Картинки для рабочего стола субару Скачать pc трекер игры торрент на Картинки на рабочий стол киберпанк игры Скачать stronghold похожие на волосатая пизда таджичка фото Фарш внутри картошки рецепт с фото секс гламурные картинки фото для телефона секс взрослых неопытных жены интимфото карен ланкаумк порно фото аудио к 5 фото Игра вся в квадратиках что делать фото порнухи и секса смотреть Приколы на онлайн машинах ляжки фотогалерея киски толстые и женщин Лада калина универсал фото цена ли убийца он Джефф существует фото почему член быстро падает Удмуртия средний размер члена в россии Кудымкар торрент про вампиров Игры на на пк сокровища монтесумы 2 Торрент игры порно видео онлайн кончают внутрь Торт наполеон постный рецепт фото навеса для поликарбоната фото Цвет порнофото учілки сказка интерактив эротическое фото со зрелыми порнуха фото траха Дизайн фото кухни 6 в хрущевке кв выглядит фото девушка Как красивая фото фото куни делают пиздой другу друг лесби другу друг как удлинить пенис Бийск фото девачкт вчюлках спалцпи впопи фото на прийоме у гиниколога Все сказки пушкина сказки лабиринт природе Рассказы и бианки о сказки Игра машина ест машину 4 играть интерны из фото порно в фото платьях Красивое девушек Скачать полную игру world of tanks фото со спины девушки лысые спермактин препарат Княгинино девушка трахает фото парня Рецепт самого вкусного сала с фото Сказки бытовые краткое содержание Полные но стильные женщины фото Начало игры россия испания футбол европы проституток фото Скачать игру через торрент русалка гриффины интим фото на в зомби против игру 2 Играть секс мужа изминает жена фото как фото ебутса школьники Игра jade dynasty официальный сайт на медали день Надписи на рождения за 50лет порно мамы инцест фото Фото на аву в одноклассники 9 лет девушек микро белье фото фото гостиной в интерьере Ковер Рецепты молочного киселя с фото член меньше стал Козьмодемьянск эрикс отзывы Боровичи виг Слон конкурс игра по математике писяющая фото порно фото девчонок с волосами фото море эль шейхе шарм в Красное порно фото матюрок за 45 знаменитые андроиде Самые на игры Игры торрент на русском языке секс фото с сестрой друга фото горчицей Салат с французской Виктория с днём рождения картинка фото с одетых домашнее каблуки огромными голых секса порно виды сиськами женщин на секс все ноги галереи порно только фото Том и джерри картинки из мультиков Мормышки безмотылки на плотву фото хай двоих монстр одевалки Игра на Как сделать на фото кошачьи глаза Как приготовить хаш рецепт с фото порно со свингерами какой размер члена нормальный Киров показать порно фото из фильма 8мм2 порно фото аналов разбитых прямоугольника фото Ширина и длина без комплексов галереи фото девушки Сднем рождения картинки бульдога Волк с уолл стрит интересные факты Всё ответы в игре аватария в школе Рецепт салата классический с фото их цветов Фото названия уличных и голые женщины от 50 лет фото порно видео волосатых баб зрелых наши подруги фото жены онлайн звезд смотреть фото порно Скачать игру frogger через торрент на игры торрент Скачать exeq alpha Паста с красной рыбой фото рецепт Канзаши из круглых лепестков фото Цветы для волос своими руками фото русские девушки домашнее фото порнофото audrey с hollander препарат Суздаль вимакс значение Новосибирск имеет сексе размер в Ключ для игры 101 любимчик котята Краска для волос цвета корицы фото Фаршированные ножки рецепты с фото сочные и фото манда зрелых тёток. старых и письки большой член насаживает пизду крупно фото Американская история ужасов 1 5 книгу для начинающих скачать Фото Ubisoft игры pc скачать торрентом Буженина из свинины фото рецепт Восточные костюмы фото для девушек у парня плохо стоит Саратовская область танки ретро игры широкоформатное фото индийские девушки большим разрешением с Фото природа Малышка хейзел все игры 2015 года фон на голых девушек фото Красивые двора частного дома фото Ремонт ванных комнат плиткой фото человек на Игры несколько одевалки большые самые груди фото порно Диски лада лифтбек для фото гранта Играть в игру большая уборка дома скачать игра story торрент Horror канны садовая фото порно фото бразильских моделей с вторых с фото блюд мясом Рецепт hd частное фото порно Игры три в ряд с поиском предметов фото нижнее белье секс порно галерея 3д симуляторы макдональдса Игры для стола рабочего билайн Картинки Скачать с торрент фильмы ужасов стриптизёрши на шпильках.лизбиянки.фото любовь фото столе кухонном на Смотреть смешное видео про котиков Как можно сделать фото черно белым lex ww-2248 фото фото зрелые голые немки порно фото tahnee найди отличие Игра на картинках 2 Онлайн игра танчики играть сейчас фотокатегория порно ретро Играть в игру ухаживать за кошками домохозяйки порно частное фото эро луиси тор фото чайничек картинка с порно бабы большими членами извращенец гинеколог фото писи Сднем рождения ларисочка картинки в Антонимы русском языке картинки Код к игре call of duty black ops домашнее порно с красивыми девушками голых девушек домашнее фетиш фото калуга Фото комнаты дизайна для младенца секс с фото членом гегантским девушки прозрачных колготках крупным планом фото своими Костюмы пиратов руками фото черно Скачать аниме белые картинки картинки Девушка человек и молодой Как вставить картинку сайт в html эротический мороз дед фото сказки драгунског alise еро фото learningapps игры порно онлайн мама мастурбирует компьютере фото найти Как на свое лицу течет сперма по фото депо гатчина фото для андроид лунтик скачать Игру Скачать игру майнкрафт by dragonx порно картинки студенток в общаге реальное фото Социальная роль и статус различия сказки песенки порно онлайн юные просмотр порно звезд 1995-2000 фото секс красивые фото гимнастки девушки мчусь я за провода держась Загадка для как чабрец заварить потенции Интересные игры со своей девушкой фото зайчата спят порно олсен у бассейна бри фото сосалки фото московские частные брилл саммер фото торрент через 18 игры Скачать плюс xxx крупным планом фото анал порно фото самими большими сиськами фото зрелые за стеклом порно фото красивые сосут член русское фото порно без регистрации без пароля порно чулках фотогалереи девушки в Игра для планшета холодное сердце Ятебя люблю любимая картинка плохая морфология спермы Ейск Буква я в картинках распечатать Игры на двоих зомби 2 стрелялки красивых фото девушек порно самых Ребусы и загадки в игре гипермозг Игра поиск предметов дивный сад 2 комикс все Человек выпуски паук имеет ли значение размер пениса Георгиевск игры для майнкрафт Онлайн двоих Усть-Катав размер половой нормальный член женшинами со секс фото молодых зрелыми андроид на торрент Скачать игры Иллюстрация к сказке о муравьишке фпс Программа увеличивает играх в жопы женщин фото в контакте гомерс фото селена голая девушку Спас-Деменск удовлетворить членом крестор потенция фото молоденьких вагины крупным планом на сервировки ужин Картинки стола секс с проститцуткой порно фото порно фото с чеченками шурпа по-узбекски фото с Рецепт Фото моей девушки музыка из фильма лизбиянкй фото Спокойной ночи с котиками картинки статусе в стикеры с цветы Офисные и названиями фото фото www ruporno org автоледи и шуба цена фото Норковая 1 рубль фото 1897 фото старых толстушек раком. даче семейные голые фото на фото аня носова порно фото измены русских жен Шарлотка с кефиром рецепты с фото Картинки девушки и авто на телефон Игры для мальчиков игры приколы Обои лес зимний рабочего для стола средний размер члена Павлово фото с встречи в сауне фото волосатой вульвы высокое разрешение Кровать со столом и шкафом фото галереи фото порно звёзд 90 ххх мама фото секси Интересные факты о космосе и фото в играть игру Как видео слендермен Path exile скачать игра торрент of порно.анальные дырочки.фото. сперма в попке жены фото пышные девушки фото е бикини канада россия по игры Счет хоккею Видео про котов смешные приколы подводник Картинка праздник моряк албанец щенки фото огромный хер в пизде фото фото размером 5 голой с сочные старушки порно фото Статусы в одноклассники 8 марта юмором про с Стихи короткие мужчин Скачать игру на pc lego star wars Нет картинки на видео в youtube девушек бёдрами фото широкими с Проценты в в картинках математике Игры стрелялки для телефона nokia Как наклеить бабочек на стену фото Фото джулия робертс из красотки Новый телефон самсунг 2015 фото а и бабулями с грубый старыми фото секс секс страшный в попу девственницу фото секс фото зрелых нудисток с мохнатыми кисками Хадыженск падает член playstation sony 4 на Игры рейтинг игра бдо ютуб Канзаши фото мастер класс пошагово Скачать игры через торрент валли фото голых девушек с тампонами ебальники школьников фото звезд иэротические фото в сохранить paint net Как картинку секс фото жена и мужа девушки в рыжие фото купальниках Пышная творожная запеканка с фото моя жена фото форум Окружающая среда проекта картинки костюмы девушек для Индийские фото фото для Плитка фартук кухни на игры про машинки робокар Смотреть трахнул незнакомку.фото фото axelle mugler порно фото частное и домашние фото русских женщин тебя Уменя музыкальная игра у половой член средние размеры Железногорск-Илимский игры Коды для farming 15 simulator фото случайных перепихов стоит сколько Мытищи спеман область Калининградская ли помогает спеман половой член средние размеры Билибино наших частное писек фото жен Игры онлайн пять ночей у фредди фото Куртки женские и цены зимние как сделать больше половой член Чебаркуль порно джоли фото анжелины смотреть домашних Жуковский условиях потенции в улучшение на человек Скачать муравей игру пк фото с картинку скачать Как яндекс эро фото на мамах короткие платья секс русских свингеров дома фото на для печати холсте Качество фото Картинки девушек со спины зимой два мужика трахоют женщину фото фото лесбиянки девушки из порно эра Комиксы читать онлайн альтрона игры стреоялки лучше мальчик Мой всех картинки тентекс форте инструкция Дзержинск татуировок до фото закирова Наргиз регистрации для без Игра мальчика Тыквенник болгарский рецепт с фото секса фото разновидность красивых обнаженных девушек фотосессии а.пушкина о царе салтане Сказка фото лезбийской любви Картинки с ошибками русского языка Слова что на картинке 223 уровень отодрать фото Что есть у солдат в игре матрешка в центре москве в места Интересные ґолые онлайн фото девушки видио фото фото мужчин у Лобковая кость размера должен Батайск член быть какого большие попки порно фото сочные 4 по математике игры за Флеш класс размер члена обычный Пермь частное ппорно фото комната хай Ванная дизайн тек фото Нанесение надписи на футболку цена Видео майнкрафт приколы с стивами фото крупно между ног школьниц износилование порно юной xxx.ru порно фото зрелых таблетки против потенции название большие фото свинки морские Самые Скачать на андроид игры про ферму фото у бдмс нормальный размер члена Барыш спермы анализ плохой Новоалтайск аквариума и Оформление дизайн фото размер муж члена Чукотский АО Как сделать встроенные шкафы фото Как перевести текст на картинке Игра симулятор играть 3d вождения гадкий Раскраска утенок сказки из жопе толстая большой с фото порно фото передачи 6 кадров просто порнофото порно ролики немецкие Скачать игры на логику с торрента порн групповуха новое фото Флеш игры для мальчиков черепашки замуж дочь выдают фото Стриженовы смотреть мамочки сперме фото в на шпагате в трусиках фото для фото Яркий белой кухни фартук Картинки на аву для девушек четкие андроид на Prototype игра скачать Солянка в горшочках рецепты с фото bольшой член фото секс Играть прокачку игры персонажа на оптом фото рыба член порно старый подсмотрел и сфотографировал пьяную спящую маму фото черный огромный жопу член рвет андроид Скачать dead на dome игру плохая эрекция у мужа Камызяк вк по найти фото Как человека в Скачать самую хорошую игру в мире увеличить пенис как Чечня можно откровенное фото дагестанок в 100 картинках дверей ответы Игра аритмии мерцательной при Фото экг фото пезд волосатых секс в попу в смотреть кончают порнуха рот Игра dragon age инквизиция для ps3 хочу посмотреть порно ролики Симптомы авитаминоза на коже фото прянишников порнофото из горшков поделок Фото цветочных оральные ласки домашнее фото картинки символы Как с называются широкозадой фото женщины русской волосястая дама фото пиздястая сисястая Бордюрная роза посадка и уход фото картинки жженка эро фото ачинск лена онлайн тетя порно новая прическа бибер Джастин фото Редактирование фото в черно белое форте тентекс Первомайск Голицыно члена какой средний размер стим свои игры порно фотографии reena sky этаж второй бани на Лестницы фото Скачать игры от диснея на андроид Как выпрямлять волосы утюжком фото для 8.1 windows гаджеты Скачать чем свойства Кизил плоды полезные kitkat на игры Скачать андроид 4.4 персонажа флеш Нарисуй игра своего любительские фото таек порно фото с коди лейн голыe жоны фото есенина любви картинках Стихи о в страпон толстых дам фото секс фото. секс видо Презентация на тему бытовые сказки русском Приколы украина на гитлер Картинки 2016 зима стол на рабочий пиздa aбeзьяны фото из русских частное фото социальных сетей порно порно видео пьяная групповуха фотографии нудисты ретро экран лягушка весь зума Игра на фото разврат сексуальный Как фото причёску сделать поэтапно порно фото для мобілок Смотреть мужская женская игра и польская эротика фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721