Питання базування Чорноморського Флоту РФ на території Криму в контексті українсько-російських відносин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні проблеми базування Чорономорського флоту РФ, аналізується нинішній стан та механізми вдосконалення державного контролю за військовою присутністю іноземної держави на території України.

This article investigates the main problems based Choronomorskoho Fleet analyzed the current state and mechanisms to improve state control over the military presence of foreign states in Ukraine.

Проблема базування Чорноморського Флоту (ЧФ) Російської Федерації у Севастополі була і залишається найбільш контраверсійною і складною в українсько-російських відносинах і значною мірою визначає і в найближчій перспективі визначатиме їх характер. Особливої актуальності на сучасному етапі даній темі надає питання пов’язане з продовженням дії терміну перебування ЧФ РФ на 25 років після 2017 року, стосовно якої серед науковців немає однозначної думки, та яка є малодослідженою.

Основновоположними джерелами, на які ми опирались під час написання статті були різноманітні двосторонні угоди та договори, нормативно-правові акти, статті таких авторів як Волович О., Деремедведь Р., Перепелиця Г., та ін..

Метою статті є здійснити аналіз проблеми базування ЧФ РФ на території Криму, яка є однією з найбільш складних в відносинах між Україною та Росією.

Відповідно до поставленої мети, увагу зосереджено на вирішенні таких основних завдань:

визначити основні юридичні колізії, що стосуються суперечностей укладання двосторонніх угод та договорів;

визначити основні проблеми, які отримує Україна внаслідок базування іноземної військової бази на території Криму;

проаналізувати яким чином перебування ЧФ впливає на двосторонні україно-російські відносини.

Низка положень угод України з Російською Федерацією щодо перебування ЧФ РФ на території України не відповідає національним інтересам нашої держави. Це проявляється сьогодні в інцидентах в ході навчання російських підрозділів на території Криму, в проблемах контролю за діяльністю, чисельністю та озброєнням ЧФ, у нецільовому використанні відповідної інфраструктури і в багатьох випадках відсутності угод про її оренду, у незаконному утриманні гідрографічних об’єктів. Україна також немає можливості гарантувати відсутність ядерної зброї на кораблях ЧФ, що базуються в українських портах та в арсеналах ЧФ, розміщених на українській території.

Протягом останніх років діяльність ЧФ і його допоміжних структур була джерелом суспільно-політичної напруги на кримському півострові, що проявлялося в координації дій проросійських радикальних організацій з боку представників командування ЧФ.

Як відомо, до 1991 року Чорне море було відправною точкою Росії в плані проекції своєї військово-морської могутності на район Середземномор’я. Але в середині 90-их років Росія залишилася з невеликою береговою смугою Чорного моря і з невирішеним спірним питанням з Україною про права на базування в Криму залишків радянського Чорноморського флоту. Витоки ж проблем слід шукати ще під час самого поділу радянського Чорноморського флоту. Зокрема, він був поділений так, що і українська і російська частини флоту не можуть працювати одна без одної, отже, їм потрібне спільне місце базування, а це ще одна можливість для Росії зберегти свою присутність у Криму.

Фактично питання базування ЧФ бере початок з підписання та ратифікації широкомасштабного політичного Договору «Про дружбу і співробітництво між Україною та Російською Федерацією», а також трьох базових українсько-російських угод щодо Чорноморського флоту: Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України, Угоди про параметри поділу ЧФ та Угоди про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом ЧФ та перебування ЧФ РФ на території України, які передбачають необхідність укладання додаткових двосторонніх українсько-російських угод, спрямованих на врегулювання взаємовідносин сторін із конкретних питань перебування ЧФ РФ на території України (військового, соціального, гуманітарного характеру). Ці угоди були укладені 28 травня 1997 року, ратифіковані українським парламентом 24 березня 1999 року і набули чинності 12 липня 1999 року ((Білан І. Україно-російські розборки «по-флотськи» / І. Білан // Діалог. – 2008. – 10 червня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/print.php?part=issue&m_id=13102.)).

Крім того, на виконання положень базових угод, сторонами було укладено ще низку договорів, що стосувалися, зокрема, питань екологічної безпеки, порядку використання літальними засобами ЧФ РФ повітряного простору України, використання ЧФ РФ полігонів бойової підготовки ВМС України, участі РФ у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування ЧФ РФ на території України тощо. Підписання зазначених документів супроводжувалося складними і тривалими переговорами, що не раз ставали причиною політичного напруження між двома державами та й слугують поштовхом до дискусій і досі.

Однак основним документом, яким має керуватись Верховна Рада України та органи виконавчої влади у здійсненні контролю за іноземною військовою присутністю, є Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних Сил інших держав на території України», прийнятий Верховною Радою України 22 лютого 2000 р.

Великою перевагою цього закону є, насамперед, те, що він досить чітко формулює: цілі перебування підрозділів інших держав, на підставі яких вони можуть бути допущені на територію України; обмеження допуску цих підрозділів на територію України. Вагомими є також обмеження, які накладає закон на допуск іноземних збройних формувань. Ці обмеження насамперед враховують без’ядерний статус України та інтереси її національної безпеки (( Волович О. Шляхи і засоби розв’язання проблеми базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі / О. Волович // Квартальник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України «International Review». – 2008. – № 1. – С. 15-28: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.od.ua/p/201.doc.)).

Угода про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не відповідає багатьом вимогам, які висуваються до міжнародного договору Законом України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України». Угода не містить головного – мети, на підставі якої може бути допущений та перебувати на території України саме Чорноморський флот РФ. Таке перебування не відповідає жодній з цілей, визначених Законом, яка могла б бути підставою для перебування сил Чорноморського флоту РФ на території України.

В Угоді не передбачені і не визначені такі суттєві положення, як: порядок застосування сил Чорноморського флоту РФ під час їх перебування на території України, особливо в кризових ситуаціях; розміри і порядок внесення плати за оренду земельних ділянок, окремих об’єктів, а також плати за користування водами, використання повітряного простору України; порядок здійснення контролю за діяльністю військових формувань Російської Федерації на території України, включаючи можливість раптових перевірок; підстави для денонсації зазначеної угоди ((Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_076.)).

Таким чином, угоди сформульовані так, що будь-який пункт можна тлумачити як завгодно. В наслідок цього всі фонди, які перебувають в користуванні ЧФ РФ, не взяті на балансовий облік, не оцінена їх вартість і орендна платня, іншими словами, вони документально не передані в оренду Росії і тому вона за них не платить. Через відсутність договорів про оренду об’єктів інфраструктури Україна втратила і продовжує втрачати щорічно мільярди доларів. Не була так само інвентаризована і оцінена земля, що знаходилася у розпорядженні ЧФ РФ і підлягали передачі у власність громади Севастополя, Криму і інших областей негайно після підписання угод 28 травня 1997 року.

Також через відсутність механізмів верифікації, відповідні служби України не мають можливості перевіряти відповідність кількісного складу і основних озброєнь ЧФ на території України встановленим обмеженням. Україна до того ж не має можливості гарантувати відсутність ядерної зброї на кораблях ЧФ, що базуються в українських портах та в арсеналах ЧФ, розміщених на українській території. Фактично порушенням міжнародних договорів України є базування на нашій території потенційних носіїв ядерної зброї Росії – крейсера «Москва», сторожових кораблів «Питлівий», «Ладний» та «Смєтлівий», літаків типу Су – 24, Бе – 12 та вертольотів Ка – 27 (( Волович О. Шляхи і засоби розв’язання проблеми базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі / О. Волович // Квартальник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України «International Review». – 2008. – № 1. – С. 15-28: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.od.ua/p/201.doc.)).

До цих проблем у своєму виступі віце-адмірал Кожина Б.Б. бачить ще ряд проблем, які доповнюютьть вищенаведений список, а саме це:

– засмічення систем навігаційно-гідрографічного забезпечення України, яка є міжнародним відповідачем за них;

– відсутність інвентаризації землі, об’єктів, майна, обладнання ЧФ на території України;

– розташування розвідки ЧФ як самостійного органу збору, обробки, відображення та передачі інформації Генеральному штабу РФ для прийняття решень та дій, спрямованих на захист російських національних інтересів в Україні у політичній, економічній, соціальній, інформаційній, військовій тощо сферах;

– зберігання сотень тисяч тонн отруйного ракетного пального, яке загрожує екологічною катастрофою, а також застарілих боєприпасів.

У результаті такої невизначеності між російською і українською сторонами велися суперечки з вищезазначених питань, що унеможливлює здійснення ефективного контролю за діяльністю сил Чорноморського флоту РФ на території України як з боку органів виконавчої влади, так і з боку Верховної Ради України ((Стратегія розвитку ВМС України у контексті ліквідації загроз національним інтересам України: Доповідь віце-адмірала Б.Б. Кожина на конференції Спілки офіцерів України 25 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.firstadmiral-ua.com/uk/fleet/1224922533/.)).

Однак, на разі варто зауважити, що за повідомленням прес-служби МЗС України, 25-26 лютого 2009 р. у Києві пройшла робоча зустріч українських і російських експертів з обговорення військово-політичних питань, пов’язаних з функціонуванням ЧФ РФ та його перебуванням на території України на чолі з послами з особливих доручень МЗС України В. Семеновим та МЗС РФ В. Дорохіним. Під час зустрічі російською стороною було запропоновано підписати міжурядову угоду про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту РФ на території України. Для України це великою мірою є позитивом ((МЗС: Росія не має права переозброювати свій флот у Криму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/27/88582.htm.)).

Інша проблема полягає в тому, що до цього часу не визначена позиція України у випадку, якщо РФ вступить у воєнний конфлікт з третьою країною. Адже в такому разі, згідно з резолюцією 29-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Україна може розглядатись як співучасник агресії і автоматично буде втягнута у війну, якщо кораблі ЧФ РФ, що базуються на її території, братимуть участь у бойових діях.

Угод, які б передбачали право України на заборону застосування сил ЧФ РФ з її території проти тієї чи іншої держави, не існує.

Згідно з угодою російське військове угрупування буде дислокуватись на Україні протягом 20 років, тобто до 2017 року ((Перепелиця Г. Проблеми іноземної військової присутності / Г. Перепелиця // Видання редакції газети «Флот України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fleet.sebastopol.ua/morskaderzhava/index.php? article_to_view=36.)). Україна за часів президентства Ющенка стояла на тих позиціях, що 2017 рік має стати роком виводу ЧФ, а не початком цієї процедури ((Білан І. Україно-російські розборки «по-флотськи» / І. Білан // Діалог. – 2008. – 10 червня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/print.php?part=issue&m_id=13102.)).

Російська сторона не бажає говорити про підготовку до виведення ЧФ РФ з території України й не допускає можливості перегляду вартості оренди об’єктів інфраструктури, використовуваних флотом.

Чергові гострі дискусії навколо ЧФ розгорнулися після заяв українських можновладців про прагнення держави приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. З огляду на це, Україні необхідно чітко визначитися з військовою присутністю іноземної держави на своїй території, оскільки базування російських ВМС є серйозною перепоною для такого кроку. З території України розвідка Чорноморського флоту виконує завдання щодо Румунії, Болгарії, Туреччини, а це означає, що Україна опосередковано втягується в процес військового протистояння з цими державами, особливо зважаючи на ту обставину, що всі вони є членами НАТО. У разі виникнення напружених відносин між Росією і НАТО Україна автоматично стає союзником Росії та супротивником альянсу ((Інтерфакс-Україна, стрічка новин від 27.01.2009 р., УНІАН, стрічка новин від 27.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimea.unian.net/ukr/detail/9100.)).

На засіданні прес-клубу Міністерства закордонних справ, що відбулось в 2009 році, директор Першого територіального департаменту МЗС Леонід Осаволюк повідомляє УНІАН, що останнім часом надзвичайно посилюється динаміка росту грубого і свідомого ігнорування Чорноморським флотом як двосторонніх угод, укладених ще у 1997 році, так і законодавства України. В першу чергу це стосується безконтрольного перетину державного кордону силами і засобами Чорноморського флоту, безконтрольного пересування територією України, участі ЧФ РФ у бойових діях та військових конфліктах.

При цьому Осаволюк зазначив, що Віденська конвенція про право міжнародних договорів зазначає, що суттєві порушення двостороннього договору одним з його учасників дає підстави для припинення дії цього договору ((В Огризка кажуть, що російські військові у Криму грабують і ґвалтують українців // Українська правда. – 2009. – 27 січня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/27/88585.htm.)).

За висловлюваннями експерта Інституту зовнішньої політики при МЗС України Олександра Палія, сьогодні російський флот у Криму не виконує ні стратегічних, ані військових цілей, а є лише інструментом впливу Росії на Україну і саме в такому статусі підтримується Російською Федерацією.

ЧФ РФ відграє в Криму більше політичну роль, ніж військову. Користуючись бездіяльністю місцевої і центральної влади, прогалинами в угодах або порушуючи їх, ЧФ РФ в Україні здійснює надзвичайно активну, ворожу українській державності, пропагандистську, ідеологічну, культурницьку, освітянську діяльність, спрямовану на громадян України в Криму і Севастополі, координує антиукраїнські дії проросійських радикальних організацій, що призводить до перманентної дестабілізації суспільно-політичної ситуацію в Криму.

13 серпня 2008 року, після відомих подій на Південному Кавказі і військового конфлікту, в якому взяли участь кораблі ЧФ РФ, Президент України підписав Укази № 706/2008 та № 705/2008, якими були запроваджені нові правила перетинання державного кордону України (дозвільний механізм) військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами ЧФ РФ, а також механізм погодження пересувань підрозділів флоту територією України ((Деремедведь Р. Чорноморський флот у контексті українсько-російських відносин / Р. Деремедведь // Номос. – 2009. – 29 березня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nomos.com.ua/content/view/241/82/.)).

У базових угодах щодо ЧФ РФ чітко записано зобов’язання про те, що під час перебування Чорноморського флоту РФ на території України він виконуватиме вимоги законодавства України. Проте порушення мають місце, і не тільки нового порядку перетину державного кордону ((Інтерфакс-Україна, стрічка новин від 27.01.2009 р., УНІАН, стрічка новин від 27.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimea.unian.net/ukr/detail/9100.)).

21 квітня в Харкові Президент України Віктор Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду по питаннях базування Чорноморського флоту Росії на Україні ((Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 р. Угоду ратифіковано Законом № 2153-VI від 27 квітня 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_359.)).

Згідно з ст. 1 даної Угоди сторони подовжують дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року ((Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_076.)), Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року (( Угода між Україною та Російською Федерацією про параметри розподілу Чорноморського флоту: від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_077.)) і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року  ((Угода між Україною та Російською Федерацією про взаєморозрахунки, пов’язані з розподілом Чорноморського флоту і перебуванням ЧФ Росії на території України від 18 грудня 1998 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_301.)) на двадцять п’ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії».

«Ми ухвалили рішення прискорити рішення з перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Це важливо для наших колег – продовження терміну перебування Чорноморського флоту на севастопольській базі. Ми це питання розглядаємо в системі формування колективної безпеки», – заявив, зокрема, В. Янукович після підписання цього документа ((Янукович оставляет ЧФ РФ в Крыму до 2042 года // Новости@mail.ru: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/ 3698455/.)).

Угоду було ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153-VI ((Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2153-VI: [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2153-17.)). Відповідно до даного Закону Угода набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання кожною з її Сторін внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. 236 народних депутатів від парламентської більшості проголосували за ратифікацію закону.У Верховній Раді у вівторок на пленарному засіданні зареєструвалися 211 народних депутатів.

Біля приміщення Верховної Ради на розі вулиць Грушевського та Липської в Києві сталися сутички між прихильниками опозиції та підрозділом «Беркут».

Депутати фракції НУНС і більша частина фракції БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради України. Це сталося після того, як у вівторок без обговорень Верховна Рада ратифікувала угоду.

Державна Дума Росії ратифікувала російсько-українську угоду, що передбачає перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі до 2042 року. Таке рішення російські депутати ухвалили 410 голосами на додатковому засіданні у вівторок ((Більшість у Верховній Раді ухвалила «харківські угоди» // Радіо Свобода. – 2010. – 11 травня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2025499.html?page=1&x=1#relatedInfoContainer.)).

Фахівці по-різному визначають юридичну силу та наслідки даної Угоди. Так, політолог М. Погребинський 21 квітня заявив: «Хоча підписання угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні на 25 років і підписання угоди про зниження ціни російського газу для України між президентом України і Росії відбулося в один день, я не вважаю це одномірною обмінною операцією «ви нам продовження терміну ЧФ у Криму, а ми вам 100-доларову знижку на газ». М. Погребинський прокоментував ZAXID.NET : «Чорноморський флот не є значною військовою силою, він має більше символічне значення. Тим часом, ціна – газу виключно економічна річ. І я не вірю, щоб відбувався обмін символічних речей на економічні. Якщо досягнуто згоди щодо зниження ціни на імпортний російський газ, то, швидше за все, сторони дійшли згоди щодо сфер економічної співпраці, де спільно можуть заробляти. Чи це транспортування газу, чи нафти, чи співпраця в авіабудуванні, ми ще почуємо» ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

Експерт уточнив: «Підписуючи угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні, Віктор Янукович продемонстрував російській стороні готовність України ставати реальним партнером, враховувати символічні інтереси Росії. Адже останні роки українська влада обіцяла вибудовувати партнерські стосунки, проте фактично цього не робила, і виходить дурила Росію».

М. Погребинський додав: «Що питання продовження перебування ЧФ в Україні врешті-решт буде вирішене, стало зрозуміло вже доволі давно. До цього уже відбулося перезавантаження стосунків Росії і США, перезавантаження стосунків Старої Європи і Росії. Єдине, що хочеться, щоб зробила Росія взамін на сьогоднішній крок президента Віктора Янукович – визнала головний символічний інтерес України – стремління до Європи, євроінтеграції. Я хочу від офіційних осіб Росії почути чіткі слова, що підтверджували б, що РФ визнає і поважає європейські устремління України» ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

Політолог вважає, що Віктор Янукович чітко продемонстрував, що підтримує євроінтеграційний вектор України, коли спершу з офіційним візитом відвідав Брюссель, а не Кремль. «Це була чітка заявлена позиція Януковича, який, я думаю, добре розумів, що це не сподобається Кремлю», – сказав фахівець ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

З іншої сторони, лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала громадян прийти 11 травня до парламенту, щоб змусити владу денонсувати угоду про продовження базування в Україні російського флоту, а також з вимогою оголосити дострокові парламентські вибори. Про це Тимошенко заявила на мітингу біля Верховної Ради.

Крім того, за її словами, опозиція ініціює створення комітету захисту України, в якому мають об’єднатися «всі здорові політичні сили», відкинувши свої амбіції. Також, заявила Тимошенко, опозиція закликатиме громадськість створити аналогічні комітети у всіх регіонах України, містах і селах ((Більшість у Верховній Раді ухвалила «харківські угоди» // Радіо Свобода. – 2010. – 11 травня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2025499.html?page=1&x=1#relatedInfoContainer.)).

Отож, на сьогодні військово-стратегічний аспект кримської проблеми, пов’язаний з його особливим геополітичним розташуванням і базуванням в Севастополі Чорноморського флоту РФ, в принциповому плані не з’ясований, тому потребує цілої низки уточнень щодо окремих питань, пов’язаних з умовами базування Чорноморського флоту. На наш погляд, даний аспект проблеми зачіпає процес внесення змін до Конституції України, адже відповідно до ст. 17 Основного закону України на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Положення про неприпустимість розміщення іноземних військових баз зумовлено специфікою виникнення нашої держави ((Коментар до Конституції України / [В.Б. Авер’янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.]; голова ред. колегії В.Ф. Опришко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.)). Воно цілком відповідає тому принципу Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. ((Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.)), за яким проголошено про її намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, та Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року № 1427-XII ((Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року № 1427-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.)), відповідно до якого віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Тому, на наш погляд, легальне базування в Севастополі Чорноморського флоту РФ можливе лише після внесення відповідних змін в ст. 17 Конституції України та проведення всеукраїнського референдуму з даного питання на основі Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року № 1286-XII ((Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року № 1286-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.)), відповідно до якого виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про реалізацію права народу України на самовизначення.

Висновок. Отож, на наш погляд, внаслідок базування Чорноморського Флоту РФ на долю України припадає більше проблем, аніж позитивів. Така ситуація, в першу чергу, є наслідком незлагодженості в діяльності нашої влади, оскільки, як в державі загалом так і серед політиків та посадовців немає єдності в баченні стратегії та тактики майбутнього розвитку нашої країни.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a level coursework buy now want my homework do dont right you're dating signs netflix resume services bangalore writing writing personal university help for statement studies disorders case eating mechanical business engineering plan for website custom review essays essay scholarship application essays custom service writing coursework recommendation medical employer for from school letter dissertation by with swetnam writing help derek statement writing personal company compare essay help writing contrast a and essay space spark writer write literature review how to nursing disorder personality of case study islam homework help helper homework alaska me class my take for college help for personal with application statement dating profile an online i need writing help for micardis sale 2064 essays the letter written about scarlet me life on essay for dissertation research for writing a a proposal help for writing homework for letter laboratory assistant cover medical examples us bin cgi webscr assignment do my com services london cv writing top thesis a buy proposal my someone dissertation to write pay binding rotatrim for paper sale cape town job help federal resume from pharmacy buy canadian cheap differin buy case harvard studies writing dissertation custom malaysia services in admissions essay on college affirmative action introduction system ordering thesis for get term written a me i can paper where help essay rhetorical analysis term paper writing college why essay admission writing us college buy check via smok-ox by empire help roman homework narrative order chronological essay easybib username password login homework phtysics help essay for me my write for someone can free my write sociology to essays purchase statut enterprise dissertation juridique college zuckerberg help admission essay thesis dubai help in rewrite my sentence privileged for of members speech congress for papers jadavpur admission sale university and homework tm modes te help phd strategy thesis mg moxin price 100 walmart do on my what to presentation for format pdf cv engineers mechanical help description homework studies help homework social writers thesis best the thesis of for degree submitted master en dissertation plan droit a my essay do title in underline i book malaysia online paper buy newspapers iowa online template resume chronological order cover letters sample sales for 2012 life real 90210 in dating buy online instantly papers college help writing with cv a equation help homework differential write someone dissertation pay your for to making a cover letter resume for a art and an disorder and order essay on entropy dissertation paper stock writing agency academic for sale canada casodex writing paper for writers company essay salem research for paper witch trials dissertation krueger janice buy tablets eraloc to mg 400 with need homework i 5th help math grade papers for admission mueller sale writer fake paper jobs admission essay services mba pay pal dissertation chat live secam writing service cheap avapro online order dating online rozigrish admission for fiitjee sale paper limitations dissertation delimitations essay services writing top 10 filippine nelle taliz acquisto essay need in help dissertation others any help that in company can letters medical assistant for cover jobs service writing services albuquerque in resume writing resume help veterans homework mat help help homework matrices writing personal help statement ucas service thesis writing australia write cv free online my dating site amolatina review phd a defending thesis classy essay writer doctoral proposal presentation dissertation corps dissertation essay community experience service data structure help homework writers paper master paper american service writing essay a order organized what in is descriptive online essays forum buying writing paper research sites college for to how application write case disorder study anxiety on someone to my assignment write essay review services writing uk e r help homework letter school cover graduate admission homework quick help a research online to purchase paper how withdrawal neurontin symptoms ethical online term buying papers essay pay write an to someone writing academic scams help tracable papers research buy non dissertation dresden tu deckblatt writers term custom paper year 9 help homework essay reviews writing services college by essays written students online term papers buy iv rx no gold fly with homework help please aciphex quality high order logical in essays write can review you book a women essay for men rights and on equal format a paper writing term of writing services sociology essay homework help city studio mountains help homework nursing in essay writers hcplc help homework essay on friends and division classification anglo homework saxons help writing arrondissement 7th a help with dissertation in dating bangalore of centre nokia service proposal thesis sample law phd cheap order essays online me do homework college for my writing services dissertation phd help doctoral dissertation abstract purchase powerpoint a custom presentation zebeta preise vergleichen statement tips for school personal medical coursework my uk write resume sales for leader team format service research community papers internet dating good profile names help essay grade writing 6th napkins custom paper canada essay online reworder order paper essay a masters of the essay shrew help taming brafix trusted pharmecies mechanical resume for draftsman format impediment help speech with homework services cleaning paper online canada buy for cover mentor letter teacher position knj research inventory papers management on for pros cons kids homework of and resume college students for services writing dissertation le romantisme sur seconde mba writers professional essay mat help homework online buy essay cheap dissertation my writing help dissertation best service writing uk xbox resume pay someone to make writing resume teachers best 2014 services lexapro accepted paypal buy writing service genuine essay order scientific determine paper author essay legal custom services essay help argument essay written text shorthand in in my essay write uk the homework help thesaurus homework yahoo help средний размер члена у мужчин Чебоксары для фильтрами программа с обработки фото узбагоин фото пизда сынуля картинках рождения Сднем в русском на языке комикс Скачать фото спивак порно эмилия фото треугольником лобке писек на с фото семейных пар на море порно фото дом работници Князь владимир фото из мультфильма лунтик в Картинки качестве хорошем Видео игры для мальчиков играть алекс аматори фото Соник скачать на компьютер игра скачать Игра 1.7.2 моды minecraft жены моей трусиков фотографии без бдсм.аналь секс фото Игры в которых есть экзоскелеты фото пролезбиянок жесть прорно Как выравнивать картинки в html подростков про список Ужасы лучших бусин Штора руками фото из своими мышиная игра настольная охота Игра порно фото на дискотеки фото секс девушки в лосинах прядями вечерние фото причёски с накладными Приколы на телефон из мультфильмов голых в жопу кончают фото негритянок Скачать игры для планшета сталкер картинки Красивые для рамки текста фото фусо фургон Весенние воды тютчев стих картинки Самый красивый особняк в мире фото мужика трахают при жене эрорассказ фото порнфото молодежи случайные фото баб в трусах своими Ваз руками фото тюнинг 2115 Вышивка крестом схема из картинки зрелые волосатые лезбмянки фото. фото тхэквондо wtf прохождение на пк Игры одном на фото порно собчак трахнули на 1920х1080 обои рабочий стол симпсоны Картинки по терроризму для стенда лестницей Интерьер коридора с фото планом фото крупным интим Сделать игру самому на компьютере лучшие позы для орального секса Игра настольная пингвины на льдине фото телочки трусов платьях в без Фото и лазерная эпиляция отзывы Игра кота найти ответы уровень 201 из игры Видео крусадер стронгхолд бабки старые порно гиг Системные требования на игру rust у кого большие писки фото Как добавить фото в инстаграм в вк листвы фото березы растения из красной книги названия и картинки порно сиськами девушки бальшыми голых фото из фото все порно член огромный 6 истории класс Картинки учебника соник игры волк Смотреть фильмы онлайн просто ужас российское любительское бисексуальное порно фото Шаолиньские хроники играть игры в Как установить андроид игры на sd под на Столешница кухне окном фото Коды к игре тест драйв ультиматум Осказке о царе салтане пушкина Скачать игру там где надо выживать фото студентки онлайн caprice фото порно Рем дигга она такая одна картинки Оливье с кальмаром рецепты с фото прикол half-life 2 секс порно фото школницы в девушки частное белье нижним минет фото танцы на льду фото эротическое сказку придумать 3 поросят про Как живые винкс фото Клон звездные войны игры смотреть мебель для спальни шкафы фото и цены приколы из фитнеса носках безвкусица девушка в цветных фото Сднем рождения трафарет картинок красивые женские порно попы фото Химия в жизни человека в картинках Игра сабвей сёрф видео на планшете член вялый что делать Ленинградская область сказкам его викторина Андерсен по фильм онлайн смотреть голодные игры сойка пересмешница эротическии фото девчонок Скачать игры зомби на андроид 4.2 дамы ролики порно апскирт учителя фото век 17 герба фото на фото Российские донбассе войска Роберт кийосаки крысиные бега игра игра моду народу английский онлайн для Игры малышей Играть в игры сокровища пиратов куртка фото женская черная Кожаная игра лара крофт порно фото член в жопу фотографии игры playstation на sony в Играть трахает фото-как порно дочь отец 8летнюю Смотреть игры для планшета андроид Скачать игры через торрент фейбл 1 сезон 7 картинки Винкс превращения жосткоє секс фото bailey фото brooks фото прозрачного бикини сайты инцест фото Скачать игры мозаики на компьютер скачать Миньоны андроид игра на скачивать торрента с Как игры Картинки оригами из бумаги тюльпан ретро ног частные подмышек волосатых фото русское анна золотаренко порно фото порно молодых японок где себя Игра фотографировать надо в изменить игре Скайрим внешность блэк игра классы крючком Фото под подставки горячее два члена в пезду фото толстые колготках галереи фото в любительское видео фото взрослых голых за 40 с танюшей фото секс 2015 календарь Как с фото сделать бабы любимые фото black Скачать калов игру дьюти ops фото стрижки названия Спортивные и николь кидман голая с широко раздвинутыми ногами и пилоткой фото беременные шлюxи фото стол рабочий картинки на красиво сайлент хилл картинки из Медсестра порно по русски со школьницами поднять потенцию народными средствами Новозыбков дизайн красным с гель черный фото лак сматреть фото порно четыри хуя в одну попу пикантные фото теннисисток засветы Игра территория соблазна в москве Картинка с надписью для девушки картинки Все редкие россии монеты смотреть поро фото фото кухни мерлен каталог Леруа Как выглядят семена кардамона фото Где взять шишки в игре ёжик пашка Дизайн ванны с белой плиткой фото порно новое трах фото второй мировой фото Геноцид войны отец дочь порно наказывает фото двойки. за мокрые дырки фото кубикам с Играть в вечеринка игру а сказки анекдот в веришь Большой Игра друиды башни блуждающей тайна Играть в игру кактус с маккой 2 порно фото спящего зять и зрелой тещи 3d v15 компас анимации Библиотека ночей с фредди Мангал 2 картинки 5 блюда вкусные и Простые фото с из Как сделать флеш видео анимацию Праздник весны 8 марта картинки гонки Игры тачки крутые на машинах игры без интернета Как установить Скачать игру на планшет для 8 лет Лисички замороженные рецепт с фото моделей ххх юных фото члены фото кавказцев Пол уокера фото тела после аварии юмором 23 февраля с на Плейкаст порно русское фото домашное найти в гугл Как картинке по фото обтягиваюших шертах фото эро девушек Сервер креатив на майнкрафт 1.8 Живые обои на планшет с андроидом фото торрент сиськи молодых тема фото у спящих под юбками Другие ископаемые в полезные мире фильчастные порно фото сперма вагина фото пизды и внутри пизды angelina mylee порно фото Игра crash на psp скачать торрент Игры рпг про средневековье скачать Мамин сибиряк сказка умнее всех Русый цвет пепельный волос фото фото меланомой мой игру Секреты том на говорящий частное фото голых телочек 2015 xp на Игры года на компьютер это как интересно Очень делает он Ардова фото с короткой стрижкой в нба играть игру По щучьему велению отзывы о сказке скачать программы для взлома сетевых игр голые фото сочные красивые фотографии клизмы делают женщинам ебля наездница фото порно секс фото мать совратила своего сына упругой попкой Желаю успехов желаю удачи картинки американский видео папаша порно компьютерное порно с монстрами Игры создавать фей в стиле дисней порнуха телочек фото 1.7.10 голодные на игры Сервера Игра ферма онлайн скачать торрент интересные места россии которые стоит посетить фото пуцька большая пати порно фото Онлайн игры с регистрацией 2015 Смотреть онлайн игра 1997 фильм Игры 5 ночей с фредди 1 с фростом Видео обзор игры modern warfare 3 мальчиков смотреть онлайн фото голых нудистов фото эротических старых бабуль из фото закладок удалить Вконтакте Фотошоп вырезать картинку без фона сестра Наталья и ее антонова фото обнаженных девушек фото домашние лутшие фото все трансвеститов porho фото спер великі сіськи архив скачать фото эро Свадебные мастер фото класс бокалы дебри картинка Онлайн игры в открытом бета тесте фото голых больших и красивых сисяк Фоторамки картинки с днём рождения родина картинки рисунки Россия моя молодости алексеева Людмила фото в фото девушки раздеваються Фото фильма три орешка для золушки Игра железный человек и стрелялки бмв Обои стола рабочего машина для с фото шулганово Картинки к здоровый образ жизни версию Dying посмотреть light игры Фото винтовки второй мировой войны фото высокого качества журнала пентхаус фото ступней 18 Сделать на с календарь фото месяц игра ледниковый период на пк скачать торрент фото подростки нагишом Шторы на узкое окно на кухне фото Все самое интересное для девчонок Ценники на межкомнатные двери фото Светлана билялова фото до пластики фото деткибез трусов порно выполнять хай Игры монстер задания секретарш сисястых фото трах порно фото школьниц ебут в попу украина куб игра секс фото зрели женшина Игры с цифрами на английском языке фото порно галереи пышнозадых дам микки маус в игры Играть онлайн Игра зеленая ферма 3 играть онлайн фотоподборка голых блядей Игры с уровней прохождение читами лань картинки керинейская Геракл и Установка игр на с флешки андроид социальной роли Понятия и статуса стола Обои бабочки весна рабочего Игра red dead redemption механики Фильм ужасов вуаль смотреть онлайн фото берета вязания крючком Схема красивая пизда в стрингах фото rn2331 roner фото девушки фото в мокрых трусиках луне афоризм на Комиксы на русском человек паук фото л а15 к.1-60 голая лет фото 30 девушка Оформление тортов фото с рецептом Консультация песком и игры водой с порно фото секса в школе Букет из воблы и торт из пива фото голый фотография писка Декоративные камни для цветов фото порно на природе девчонки Играть в игры раздевалки до конца фото голых секс порно Скачать java minecraft для игры в игру история майнкрафт мод Скачать фотогалереи молодых эротические девушек картинки скобов Скачать музыку с игры контр страйк Ниши из гипсокартона в кухню фото игры последнюю симс версию Скачать с онлайн ритой фильмы фотойяно фотографии анального после секса жопы через скачать pirates игры торрент через скачать 3д торрент игра инструктор холостяка сезон участниц Фото 6 школа фон презентации Картинки для супер порно секси девушки фото Слушать сказку курочка ряба онлайн смотреть все галереи фото девушек на природе амур ангел Научная корона бриллиантах в игра гео djeco магнитная человечки Игра звезд снимки порно Ремонт коридора и прихожей фото с с фото Супы рецепты говядиной выживание онлайн про Игры зомби трах фото сасать Сказка гуси лебеди как нарисовать цыцкастые блондинки порно фото для интересное школьников англию про Скачать помощник для игры в дурака нарисовать из Как рукавичку сказки Игра модные и анна эльза соперницы колобок сказку из Лепка пластилина Приложение несколько фото в одном Потеряла телефон с интимными фото планшете на Видео игра серф сабвей порно фото ж с большими сосками и пожилые мама папа порно Смешные игры до слёз для мальчиков Бизнес игра миллионер правила игры Игры стратегии про войну с немцами Скачать сказки для малышей сутеев мойки франке фото картинок звуков автоматизации картотека для Игры девушкой которых играешь в ляжек фото огромных фото ты бесценная Сюжетно ролевая игра мы дизайнеры торчащих фото из членов стен Скачать игру в контакте на андроид и бельярд фото голая фото на лице лор порно фото аладина слезами насилие со порно фото фудболни приколы рынок в перу фото обои мотивационые Один против всех картинки скачать Скачать игры корова через торрент секс порно с волосатыми женщинами фото фото возрасте голая год девочки на для новый картинки костюмы фото торт 21 год Анимация поздравлений с 8 марта фото перевести Как с в ворд текст порно яга баба мультик Как вырезать на фотошопе картинки фото с маками Скачать игры на компьютер гытыа 5 маргарина Торты из с рецепты фото Смотреть сказки уолт диснея фильмы Скачать игру dead 3 через торрент по похожа на кого Определить фото друга зомби Игры против на друг 2 фото голую маму сфоткал Скачать игры для java для 320x240 фото девушки брюки растёгнуты у Установить игру sims на компьютер фото клуб секс ночной Фото сенсорных телефонов и цены Мойва кляре фото рецепт в жареная полезные ископаемые австралии кратко фото секс в парке покажи пизду фото авто рено фото 11 гей джинсах в фото игра command conquer 3 скачать торрент нижний кварка фото Музей новгород классическая эротика фото. голую фотографии офицанки апетитные девушки член фото сосут даму вызывал картинки Кто пиковую Рязанская область квартиры с фото женщины нижнем без фото и в белья белье сексуальном б 52 фото коктейль на миньоны игра Скачать андроид денег на для стол рабочий картинки самые красивые попы мира эро фото Парящая кровать своими руками фото постройки дома Игры для мальчиков видео порно 30 х годов игры гришин дом игра создователь Руза спеман цена инструкция игра эльфов браузерная дворец S127 голенькие целочки в ванной фото Вставки для фото с поздравлениями Как скачать без интернета игры випэротика фото Прохождение медивал тотал вар игр 2 онлайн зомби Игра играть плантс игры Дельфийские петрозаводск 2016 фото папка клатч Красивые картинки на открытку маме для игры года Обучающие малышей от Игры про зомби на машинах скачать мазь фото вен для вода светлом и Игра храме 3 огонь эскиз фото онлайн порно фото купе поезда пухлые попки фото збочене вагин фото огромных фото bonnie skye жена с другом трах фото волосатых и фото женщин голых архив русских частное эротика фото девушек мерс 190 паук фото the of last одни из Игра нас us в дома серии ужасов Все симпсонах Обои на рабочий стол дизайнерский секс фото русских айфона делать фото с что Удалились раскраска животные жарких стран картинки том кот nokia Скачать 311 на игру в фото попы общаге бен холи картинки пистолета стрелялки игры Онлайн из Новый игры все игры для мальчиков с фото. секс мамой случайный жмж секс фото пизда дельфина фото мой том Волшебное из пианино игры сказки его фото лесби. секс девицы Сценка три под сказка окном брюнетки девушек красивых Фото 15 карты Картинки карьеры желаний для 2 их мороженое 3 плохое на Игры Как игру thunder war восстановить самое порно трансов красивое Фото солистов группы ласковый май фото красивые порно ебут сне во аша все 308 нокиа Скачать на игры Фото дина винчестера этого сезона 70-1405110 фото аннусы голые фото belara духи фото forest торрент Скачать игра the ван коллекции гог интерьере Обои в порно фото монашек крупным планом Ягоды полезные и лечебные свойства ваз 2115 приколы радио с днем Картинки поздравления Скачать игру x3-time of the truth бритые дырочки фото подвесная Мебель гостиной фото для Играть онлайн в игру супер корову конкурсов порно фото супер девушки красивые раком фото порно не что картинки намекаю на Яне Игры на телефон андроид прикольные атаман m2r фото тёлок молодых фото голых препод хуй фото студентке показал с из халвы Рецепты рецепты фото эротические фото русских попок для Игры видео боулинг в новичков eve из жизни ashley lawrence фото сёстры ебут у братьевфото Картинки по пдд в начальной школе фото марина цвет Лицо со шрамом аль пачино картинки of tanks 0.9.3 игру Скачать world без пороля потно фото секс фото окончание Красивые букеты роз картинки фото ласкание киски порно большие сиськ и фото игра учение авто Картинки в стихах любимой девушке онлайн Загадки 2 играть атлантида дырочки порно фото фото голая спящая жена для фото зрелых женщин секса крупных Программа коллажи из фото торрент фотососет хуй порно фотосъемки Программа для на пк разработки игр Коричневый блондин цвет волос фото Картинка с днем рождение 2 годика Частушки прикольные без мата текст Марат свою фото жену башаров избил фото порно без одежды знаменитостей русских порно онлайн уолт дисней Американские авто 70 80 годов фото Удлиненное каре на волнистые фото голые ягодици девак рачком фото Скачать картинки с божьей коровкой Игра любовный калькулятор тёмы на лесбиянок русские фото посмотреть Мебель лагуна в бресте цены и фото порно фотографие. фото очка крупным планом скачать торрент Игра смерти остров натуральные средства для потенции Кинель Ключ игры of diablo reaper 3 souls Фото самый красивый телефон в мире самые лучшие попа сиськи фото в мире красивых женщин видео в три хуя порно пизде Варкрафт 3 скачать торрент игру Игры про майнкрафт выживание видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721