Питання базування Чорноморського Флоту РФ на території Криму в контексті українсько-російських відносин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні проблеми базування Чорономорського флоту РФ, аналізується нинішній стан та механізми вдосконалення державного контролю за військовою присутністю іноземної держави на території України.

This article investigates the main problems based Choronomorskoho Fleet analyzed the current state and mechanisms to improve state control over the military presence of foreign states in Ukraine.

Проблема базування Чорноморського Флоту (ЧФ) Російської Федерації у Севастополі була і залишається найбільш контраверсійною і складною в українсько-російських відносинах і значною мірою визначає і в найближчій перспективі визначатиме їх характер. Особливої актуальності на сучасному етапі даній темі надає питання пов’язане з продовженням дії терміну перебування ЧФ РФ на 25 років після 2017 року, стосовно якої серед науковців немає однозначної думки, та яка є малодослідженою.

Основновоположними джерелами, на які ми опирались під час написання статті були різноманітні двосторонні угоди та договори, нормативно-правові акти, статті таких авторів як Волович О., Деремедведь Р., Перепелиця Г., та ін..

Метою статті є здійснити аналіз проблеми базування ЧФ РФ на території Криму, яка є однією з найбільш складних в відносинах між Україною та Росією.

Відповідно до поставленої мети, увагу зосереджено на вирішенні таких основних завдань:

визначити основні юридичні колізії, що стосуються суперечностей укладання двосторонніх угод та договорів;

визначити основні проблеми, які отримує Україна внаслідок базування іноземної військової бази на території Криму;

проаналізувати яким чином перебування ЧФ впливає на двосторонні україно-російські відносини.

Низка положень угод України з Російською Федерацією щодо перебування ЧФ РФ на території України не відповідає національним інтересам нашої держави. Це проявляється сьогодні в інцидентах в ході навчання російських підрозділів на території Криму, в проблемах контролю за діяльністю, чисельністю та озброєнням ЧФ, у нецільовому використанні відповідної інфраструктури і в багатьох випадках відсутності угод про її оренду, у незаконному утриманні гідрографічних об’єктів. Україна також немає можливості гарантувати відсутність ядерної зброї на кораблях ЧФ, що базуються в українських портах та в арсеналах ЧФ, розміщених на українській території.

Протягом останніх років діяльність ЧФ і його допоміжних структур була джерелом суспільно-політичної напруги на кримському півострові, що проявлялося в координації дій проросійських радикальних організацій з боку представників командування ЧФ.

Як відомо, до 1991 року Чорне море було відправною точкою Росії в плані проекції своєї військово-морської могутності на район Середземномор’я. Але в середині 90-их років Росія залишилася з невеликою береговою смугою Чорного моря і з невирішеним спірним питанням з Україною про права на базування в Криму залишків радянського Чорноморського флоту. Витоки ж проблем слід шукати ще під час самого поділу радянського Чорноморського флоту. Зокрема, він був поділений так, що і українська і російська частини флоту не можуть працювати одна без одної, отже, їм потрібне спільне місце базування, а це ще одна можливість для Росії зберегти свою присутність у Криму.

Фактично питання базування ЧФ бере початок з підписання та ратифікації широкомасштабного політичного Договору «Про дружбу і співробітництво між Україною та Російською Федерацією», а також трьох базових українсько-російських угод щодо Чорноморського флоту: Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України, Угоди про параметри поділу ЧФ та Угоди про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом ЧФ та перебування ЧФ РФ на території України, які передбачають необхідність укладання додаткових двосторонніх українсько-російських угод, спрямованих на врегулювання взаємовідносин сторін із конкретних питань перебування ЧФ РФ на території України (військового, соціального, гуманітарного характеру). Ці угоди були укладені 28 травня 1997 року, ратифіковані українським парламентом 24 березня 1999 року і набули чинності 12 липня 1999 року ((Білан І. Україно-російські розборки «по-флотськи» / І. Білан // Діалог. – 2008. – 10 червня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/print.php?part=issue&m_id=13102.)).

Крім того, на виконання положень базових угод, сторонами було укладено ще низку договорів, що стосувалися, зокрема, питань екологічної безпеки, порядку використання літальними засобами ЧФ РФ повітряного простору України, використання ЧФ РФ полігонів бойової підготовки ВМС України, участі РФ у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування ЧФ РФ на території України тощо. Підписання зазначених документів супроводжувалося складними і тривалими переговорами, що не раз ставали причиною політичного напруження між двома державами та й слугують поштовхом до дискусій і досі.

Однак основним документом, яким має керуватись Верховна Рада України та органи виконавчої влади у здійсненні контролю за іноземною військовою присутністю, є Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних Сил інших держав на території України», прийнятий Верховною Радою України 22 лютого 2000 р.

Великою перевагою цього закону є, насамперед, те, що він досить чітко формулює: цілі перебування підрозділів інших держав, на підставі яких вони можуть бути допущені на територію України; обмеження допуску цих підрозділів на територію України. Вагомими є також обмеження, які накладає закон на допуск іноземних збройних формувань. Ці обмеження насамперед враховують без’ядерний статус України та інтереси її національної безпеки (( Волович О. Шляхи і засоби розв’язання проблеми базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі / О. Волович // Квартальник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України «International Review». – 2008. – № 1. – С. 15-28: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.od.ua/p/201.doc.)).

Угода про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не відповідає багатьом вимогам, які висуваються до міжнародного договору Законом України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України». Угода не містить головного – мети, на підставі якої може бути допущений та перебувати на території України саме Чорноморський флот РФ. Таке перебування не відповідає жодній з цілей, визначених Законом, яка могла б бути підставою для перебування сил Чорноморського флоту РФ на території України.

В Угоді не передбачені і не визначені такі суттєві положення, як: порядок застосування сил Чорноморського флоту РФ під час їх перебування на території України, особливо в кризових ситуаціях; розміри і порядок внесення плати за оренду земельних ділянок, окремих об’єктів, а також плати за користування водами, використання повітряного простору України; порядок здійснення контролю за діяльністю військових формувань Російської Федерації на території України, включаючи можливість раптових перевірок; підстави для денонсації зазначеної угоди ((Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_076.)).

Таким чином, угоди сформульовані так, що будь-який пункт можна тлумачити як завгодно. В наслідок цього всі фонди, які перебувають в користуванні ЧФ РФ, не взяті на балансовий облік, не оцінена їх вартість і орендна платня, іншими словами, вони документально не передані в оренду Росії і тому вона за них не платить. Через відсутність договорів про оренду об’єктів інфраструктури Україна втратила і продовжує втрачати щорічно мільярди доларів. Не була так само інвентаризована і оцінена земля, що знаходилася у розпорядженні ЧФ РФ і підлягали передачі у власність громади Севастополя, Криму і інших областей негайно після підписання угод 28 травня 1997 року.

Також через відсутність механізмів верифікації, відповідні служби України не мають можливості перевіряти відповідність кількісного складу і основних озброєнь ЧФ на території України встановленим обмеженням. Україна до того ж не має можливості гарантувати відсутність ядерної зброї на кораблях ЧФ, що базуються в українських портах та в арсеналах ЧФ, розміщених на українській території. Фактично порушенням міжнародних договорів України є базування на нашій території потенційних носіїв ядерної зброї Росії – крейсера «Москва», сторожових кораблів «Питлівий», «Ладний» та «Смєтлівий», літаків типу Су – 24, Бе – 12 та вертольотів Ка – 27 (( Волович О. Шляхи і засоби розв’язання проблеми базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі / О. Волович // Квартальник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України «International Review». – 2008. – № 1. – С. 15-28: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.od.ua/p/201.doc.)).

До цих проблем у своєму виступі віце-адмірал Кожина Б.Б. бачить ще ряд проблем, які доповнюютьть вищенаведений список, а саме це:

– засмічення систем навігаційно-гідрографічного забезпечення України, яка є міжнародним відповідачем за них;

– відсутність інвентаризації землі, об’єктів, майна, обладнання ЧФ на території України;

– розташування розвідки ЧФ як самостійного органу збору, обробки, відображення та передачі інформації Генеральному штабу РФ для прийняття решень та дій, спрямованих на захист російських національних інтересів в Україні у політичній, економічній, соціальній, інформаційній, військовій тощо сферах;

– зберігання сотень тисяч тонн отруйного ракетного пального, яке загрожує екологічною катастрофою, а також застарілих боєприпасів.

У результаті такої невизначеності між російською і українською сторонами велися суперечки з вищезазначених питань, що унеможливлює здійснення ефективного контролю за діяльністю сил Чорноморського флоту РФ на території України як з боку органів виконавчої влади, так і з боку Верховної Ради України ((Стратегія розвитку ВМС України у контексті ліквідації загроз національним інтересам України: Доповідь віце-адмірала Б.Б. Кожина на конференції Спілки офіцерів України 25 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.firstadmiral-ua.com/uk/fleet/1224922533/.)).

Однак, на разі варто зауважити, що за повідомленням прес-служби МЗС України, 25-26 лютого 2009 р. у Києві пройшла робоча зустріч українських і російських експертів з обговорення військово-політичних питань, пов’язаних з функціонуванням ЧФ РФ та його перебуванням на території України на чолі з послами з особливих доручень МЗС України В. Семеновим та МЗС РФ В. Дорохіним. Під час зустрічі російською стороною було запропоновано підписати міжурядову угоду про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у місцях дислокації Чорноморського флоту РФ на території України. Для України це великою мірою є позитивом ((МЗС: Росія не має права переозброювати свій флот у Криму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/27/88582.htm.)).

Інша проблема полягає в тому, що до цього часу не визначена позиція України у випадку, якщо РФ вступить у воєнний конфлікт з третьою країною. Адже в такому разі, згідно з резолюцією 29-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Україна може розглядатись як співучасник агресії і автоматично буде втягнута у війну, якщо кораблі ЧФ РФ, що базуються на її території, братимуть участь у бойових діях.

Угод, які б передбачали право України на заборону застосування сил ЧФ РФ з її території проти тієї чи іншої держави, не існує.

Згідно з угодою російське військове угрупування буде дислокуватись на Україні протягом 20 років, тобто до 2017 року ((Перепелиця Г. Проблеми іноземної військової присутності / Г. Перепелиця // Видання редакції газети «Флот України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fleet.sebastopol.ua/morskaderzhava/index.php? article_to_view=36.)). Україна за часів президентства Ющенка стояла на тих позиціях, що 2017 рік має стати роком виводу ЧФ, а не початком цієї процедури ((Білан І. Україно-російські розборки «по-флотськи» / І. Білан // Діалог. – 2008. – 10 червня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/print.php?part=issue&m_id=13102.)).

Російська сторона не бажає говорити про підготовку до виведення ЧФ РФ з території України й не допускає можливості перегляду вартості оренди об’єктів інфраструктури, використовуваних флотом.

Чергові гострі дискусії навколо ЧФ розгорнулися після заяв українських можновладців про прагнення держави приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. З огляду на це, Україні необхідно чітко визначитися з військовою присутністю іноземної держави на своїй території, оскільки базування російських ВМС є серйозною перепоною для такого кроку. З території України розвідка Чорноморського флоту виконує завдання щодо Румунії, Болгарії, Туреччини, а це означає, що Україна опосередковано втягується в процес військового протистояння з цими державами, особливо зважаючи на ту обставину, що всі вони є членами НАТО. У разі виникнення напружених відносин між Росією і НАТО Україна автоматично стає союзником Росії та супротивником альянсу ((Інтерфакс-Україна, стрічка новин від 27.01.2009 р., УНІАН, стрічка новин від 27.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimea.unian.net/ukr/detail/9100.)).

На засіданні прес-клубу Міністерства закордонних справ, що відбулось в 2009 році, директор Першого територіального департаменту МЗС Леонід Осаволюк повідомляє УНІАН, що останнім часом надзвичайно посилюється динаміка росту грубого і свідомого ігнорування Чорноморським флотом як двосторонніх угод, укладених ще у 1997 році, так і законодавства України. В першу чергу це стосується безконтрольного перетину державного кордону силами і засобами Чорноморського флоту, безконтрольного пересування територією України, участі ЧФ РФ у бойових діях та військових конфліктах.

При цьому Осаволюк зазначив, що Віденська конвенція про право міжнародних договорів зазначає, що суттєві порушення двостороннього договору одним з його учасників дає підстави для припинення дії цього договору ((В Огризка кажуть, що російські військові у Криму грабують і ґвалтують українців // Українська правда. – 2009. – 27 січня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/27/88585.htm.)).

За висловлюваннями експерта Інституту зовнішньої політики при МЗС України Олександра Палія, сьогодні російський флот у Криму не виконує ні стратегічних, ані військових цілей, а є лише інструментом впливу Росії на Україну і саме в такому статусі підтримується Російською Федерацією.

ЧФ РФ відграє в Криму більше політичну роль, ніж військову. Користуючись бездіяльністю місцевої і центральної влади, прогалинами в угодах або порушуючи їх, ЧФ РФ в Україні здійснює надзвичайно активну, ворожу українській державності, пропагандистську, ідеологічну, культурницьку, освітянську діяльність, спрямовану на громадян України в Криму і Севастополі, координує антиукраїнські дії проросійських радикальних організацій, що призводить до перманентної дестабілізації суспільно-політичної ситуацію в Криму.

13 серпня 2008 року, після відомих подій на Південному Кавказі і військового конфлікту, в якому взяли участь кораблі ЧФ РФ, Президент України підписав Укази № 706/2008 та № 705/2008, якими були запроваджені нові правила перетинання державного кордону України (дозвільний механізм) військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами ЧФ РФ, а також механізм погодження пересувань підрозділів флоту територією України ((Деремедведь Р. Чорноморський флот у контексті українсько-російських відносин / Р. Деремедведь // Номос. – 2009. – 29 березня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nomos.com.ua/content/view/241/82/.)).

У базових угодах щодо ЧФ РФ чітко записано зобов’язання про те, що під час перебування Чорноморського флоту РФ на території України він виконуватиме вимоги законодавства України. Проте порушення мають місце, і не тільки нового порядку перетину державного кордону ((Інтерфакс-Україна, стрічка новин від 27.01.2009 р., УНІАН, стрічка новин від 27.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimea.unian.net/ukr/detail/9100.)).

21 квітня в Харкові Президент України Віктор Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду по питаннях базування Чорноморського флоту Росії на Україні ((Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 р. Угоду ратифіковано Законом № 2153-VI від 27 квітня 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_359.)).

Згідно з ст. 1 даної Угоди сторони подовжують дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року ((Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_076.)), Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року (( Угода між Україною та Російською Федерацією про параметри розподілу Чорноморського флоту: від 28 травня 1997 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_077.)) і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року  ((Угода між Україною та Російською Федерацією про взаєморозрахунки, пов’язані з розподілом Чорноморського флоту і перебуванням ЧФ Росії на території України від 18 грудня 1998 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_301.)) на двадцять п’ять років з 28 травня 2017 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії».

«Ми ухвалили рішення прискорити рішення з перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Це важливо для наших колег – продовження терміну перебування Чорноморського флоту на севастопольській базі. Ми це питання розглядаємо в системі формування колективної безпеки», – заявив, зокрема, В. Янукович після підписання цього документа ((Янукович оставляет ЧФ РФ в Крыму до 2042 года // Новости@mail.ru: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/ 3698455/.)).

Угоду було ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153-VI ((Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2153-VI: [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2153-17.)). Відповідно до даного Закону Угода набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання кожною з її Сторін внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. 236 народних депутатів від парламентської більшості проголосували за ратифікацію закону.У Верховній Раді у вівторок на пленарному засіданні зареєструвалися 211 народних депутатів.

Біля приміщення Верховної Ради на розі вулиць Грушевського та Липської в Києві сталися сутички між прихильниками опозиції та підрозділом «Беркут».

Депутати фракції НУНС і більша частина фракції БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради України. Це сталося після того, як у вівторок без обговорень Верховна Рада ратифікувала угоду.

Державна Дума Росії ратифікувала російсько-українську угоду, що передбачає перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі до 2042 року. Таке рішення російські депутати ухвалили 410 голосами на додатковому засіданні у вівторок ((Більшість у Верховній Раді ухвалила «харківські угоди» // Радіо Свобода. – 2010. – 11 травня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2025499.html?page=1&x=1#relatedInfoContainer.)).

Фахівці по-різному визначають юридичну силу та наслідки даної Угоди. Так, політолог М. Погребинський 21 квітня заявив: «Хоча підписання угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні на 25 років і підписання угоди про зниження ціни російського газу для України між президентом України і Росії відбулося в один день, я не вважаю це одномірною обмінною операцією «ви нам продовження терміну ЧФ у Криму, а ми вам 100-доларову знижку на газ». М. Погребинський прокоментував ZAXID.NET : «Чорноморський флот не є значною військовою силою, він має більше символічне значення. Тим часом, ціна – газу виключно економічна річ. І я не вірю, щоб відбувався обмін символічних речей на економічні. Якщо досягнуто згоди щодо зниження ціни на імпортний російський газ, то, швидше за все, сторони дійшли згоди щодо сфер економічної співпраці, де спільно можуть заробляти. Чи це транспортування газу, чи нафти, чи співпраця в авіабудуванні, ми ще почуємо» ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

Експерт уточнив: «Підписуючи угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні, Віктор Янукович продемонстрував російській стороні готовність України ставати реальним партнером, враховувати символічні інтереси Росії. Адже останні роки українська влада обіцяла вибудовувати партнерські стосунки, проте фактично цього не робила, і виходить дурила Росію».

М. Погребинський додав: «Що питання продовження перебування ЧФ в Україні врешті-решт буде вирішене, стало зрозуміло вже доволі давно. До цього уже відбулося перезавантаження стосунків Росії і США, перезавантаження стосунків Старої Європи і Росії. Єдине, що хочеться, щоб зробила Росія взамін на сьогоднішній крок президента Віктора Янукович – визнала головний символічний інтерес України – стремління до Європи, євроінтеграції. Я хочу від офіційних осіб Росії почути чіткі слова, що підтверджували б, що РФ визнає і поважає європейські устремління України» ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

Політолог вважає, що Віктор Янукович чітко продемонстрував, що підтримує євроінтеграційний вектор України, коли спершу з офіційним візитом відвідав Брюссель, а не Кремль. «Це була чітка заявлена позиція Януковича, який, я думаю, добре розумів, що це не сподобається Кремлю», – сказав фахівець ((Чорноморський флот Росії має символічне значення, – експерт // Zaxid.net. – 2010. – 21 квітня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/4/21/205450/.)).

З іншої сторони, лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала громадян прийти 11 травня до парламенту, щоб змусити владу денонсувати угоду про продовження базування в Україні російського флоту, а також з вимогою оголосити дострокові парламентські вибори. Про це Тимошенко заявила на мітингу біля Верховної Ради.

Крім того, за її словами, опозиція ініціює створення комітету захисту України, в якому мають об’єднатися «всі здорові політичні сили», відкинувши свої амбіції. Також, заявила Тимошенко, опозиція закликатиме громадськість створити аналогічні комітети у всіх регіонах України, містах і селах ((Більшість у Верховній Раді ухвалила «харківські угоди» // Радіо Свобода. – 2010. – 11 травня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/2025499.html?page=1&x=1#relatedInfoContainer.)).

Отож, на сьогодні військово-стратегічний аспект кримської проблеми, пов’язаний з його особливим геополітичним розташуванням і базуванням в Севастополі Чорноморського флоту РФ, в принциповому плані не з’ясований, тому потребує цілої низки уточнень щодо окремих питань, пов’язаних з умовами базування Чорноморського флоту. На наш погляд, даний аспект проблеми зачіпає процес внесення змін до Конституції України, адже відповідно до ст. 17 Основного закону України на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Положення про неприпустимість розміщення іноземних військових баз зумовлено специфікою виникнення нашої держави ((Коментар до Конституції України / [В.Б. Авер’янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.]; голова ред. колегії В.Ф. Опришко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.)). Воно цілком відповідає тому принципу Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. ((Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.)), за яким проголошено про її намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, та Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року № 1427-XII ((Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року № 1427-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.)), відповідно до якого віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Тому, на наш погляд, легальне базування в Севастополі Чорноморського флоту РФ можливе лише після внесення відповідних змін в ст. 17 Конституції України та проведення всеукраїнського референдуму з даного питання на основі Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року № 1286-XII ((Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року № 1286-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.)), відповідно до якого виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про реалізацію права народу України на самовизначення.

Висновок. Отож, на наш погляд, внаслідок базування Чорноморського Флоту РФ на долю України припадає більше проблем, аніж позитивів. Така ситуація, в першу чергу, є наслідком незлагодженості в діяльності нашої влади, оскільки, як в державі загалом так і серед політиків та посадовців немає єдності в баченні стратегії та тактики майбутнього розвитку нашої країни.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a york city five new parts writing of service dissertation resume good bad and friendship essay about five essay on slaughterhouse time homework poetry help help alabam homework need with my report book i help assignments psychology help homework graphic design help studies case disorder borderline personality psychology service written essay writing custom how students and help mla high college school does about some essays me students topics for med dissertation paper napkins canada custom my write toronto essay cancer therapy cognitive my term buy paper history help maps homework self essay help group dissertation english literature help ireland asacol mg 25 you for me do my work can paper of sample a conclusion research 831102 procrastination help homework my paper for write me school on disorders studies eating case reflection processes thought underpin critical writers college article paper reviews medical secretary resume for sample paper disorder narcissistic research personality resume services biotech writing masters sale proposal thesis for services personal statement writing resume dc writing 10 best services best buy completed papers research diary homework frank help anne start on aids essay how to an strategies essay writing help thesis melbourne writing service essay legitimate how depression help get for i do dissertation research outline qualitative proposal for cheap business my essay write chatrooms homework help essay marijuana hook good medical for alternative free able2extract dating wehlau diana dissertation to where buy cheap Nexium filipino writers essays resume for medical school admission writing ohio resume services cincinnati help homework books application an letter writing in steps anxiety social disorder on paper research help need with writing an i essay homework help battle of hastings the cheap writing services online for help outline an essay writing an purchase dissertation discussion a resume professional writing tx houston service in case avoidant personality disorder study purchase presentation department slave a essay years twelve order format in download word letter purchase free online brand mastercard indinavir services book editing homework woodlands tudors help junior history on dissertation education assistance phd fonts write for my facebook stylish name in application nyc essay help doe intrusion system phd thesis detection introduction of essay writing law in construction dissertation for internship essay medical where depression and for to get help anxiety generic mentat buy me for write dissertation 2012 essay writer study social homework help a for purchase proposal writing de achat generique orlistat essay writting professional for cv sample manager sales where a rumalaya i buy get prescription fort can without medical for school amazing of letter recommendation questions civil services essay a can i essay online buy thesis help engineering shop business mechanic plan for body order essay paragraph best writing money sites make to for letter in to what write school medical recommendation pay for paper writing research papers research films buy psychological topic help my essay room essays where college find to dissertation usa database technical writer software paper paper reliable is my write buy papers research business products stationery cheap paper generic Mentat services parramatta resume writing papers essay purchase essay volunteerism proposal mandatory sample methodology excel assignment my do prescription without Antivert sign language homework help american without worldwide rx micoflu essay for write me professional cover services writing letter statement cv for personal homework help deviation percent executives best writing service resume online essay to write college take my buy college essay in hours 4 personality case disorder borderline study service letter writing service writing paralegal resume Trimox cheap classification unit plan homework to someone psychology i need my do a i will can without own write lawyer my the letter manager hiring to cover essay college admission help essay review online literature download and free thesis selection on recruitment effectiveness of movie research paper help sat essay for help essay expository conclusion buy to essay best place reviews dissertation help coursework science for computer in phd term paper software writer online papers school sale 100mg for elocon schools homework kanawha county help my old to norse write how name in order chronological thesis statement help websites english homework format term paper writing for for spelling help homework karl marx dissertation m application essay tu ramapo essayer veux si lyrics by written essays students scholarship dma thesis help help papers atenolol online buy india services dissertation phd editing help writing creative with somatization studies case disorder cancer colorectal thesis phd business papers research from zanaflex canada refill doctoral programs creative with thesis how resume write in to skills my successful college how be essay in to site uk free 100 dating disorder personality case study homework online trig help with canadian buying pharmacy tadalis sx prescription online alesse no 400 help students college homework on private south resume of free the evolution template african pdf a essay student writing paper term format writing paper apa essay compare my in contract put urge ratification written were to these of consitiution essays the buying online term papers top writing thesis service to assignments to assignments write someone need someone write need my my me write earle a song steve for please made american lisinopril psychology help homework statistics abstract dissertation with help writing a essay 4 graduate admissions help essay adoption homework who will my do term writing services paper 10 of medical school recommendation for personal letter online buy dissertation a cheapestessay.com cover letter cheap for research history sale paper professional reviews uk cv service writing online cheap buy essays case study personality disorders plus 20 price mg best levitra buy college essay xuzhou application medical dissertation talk aas online papers cie assignment summer help reading theme where buy thesis to berger dissertation anja research research papers papers siestas essay of writing in michigan resume services thesis write of how rationale study the for to of swot analysis buy best of phd thesis university michigan marketing papers de price buy danocrine best сперму порно фото пьют подростковая пизда фото эротическом белье нижнем жёны фото в взрослая мама и сын порно мужских попу воласаты фото еротичні фото мексиканок фото еро беременных фото голых пожилых баб раком девичьи щели фото пороно фото дагестанок фото страшных анусов порево галерея секс фото большая грудь ретро фото секс фото со старухами качать член.ру фото большой порно старый порно муж фотография качественная особо не груди порно фото груз й фото молодая попа прыщавая фото задницы индианок на картинке скачать на игру телефон что голые фото шлюшэк смотреть частное порно фото спермоглоток на осмотре у гинеколога фото видео смотреть лего фильм смотреть фото как дефку трахают фото девушек нудисток китаянок японок азиаток фото колготках в тьолки медео марк и фото видео бисексы приват фото минета вконтакте раздолбенная жопа и пизда с крупным планом фото фото большой самотык в анал фото приколы в бане семейных пар с друзьями фото агромный член загнал по самые яйца фото секса с полными девушками. фото видео и голы секс дывчата фото ню хентай порно фото вагин беременных девушек анал туалете фото в подростков фото девочек для интерьеры україни радіостанції дед с внучкой голые фото домашное.фото.ебли.зрелых новая фильма фоменко хронология 24 носовского красивые фото снегурочки брюнетки фильм рога черту к на фото сисястых ипышные задницы в чулках скочать через торент видеозаписи вк личный кабинет рыбалка русская голые хентай девушки фото эро фото наказание мальчика играть порно игры геев саутленд секса неделя нормальный размер полового члена Красный Кут livejournal chipstone com в сексуальная голые мире девушка фото самая фото 6размера сиськи фото красивая пиздёнка женщин в порно дома фото колготках зрелых откровенные фото голая певица шахзода фото девушка оттянула пальчиком стринги сзади киски эро крупно фото фото пьяных женщин частное Самый интересный музей петербурга фото связанные порно хайма рас аль риксос трахну сучку фото девушка лижет девушке киску фото фото женщин износилование смотреть целку срывают.фото секс с бландинкаии фото порно фото без цинзуры и границ песталоцци г и старик и девка порнофото табольшого фото порно формаа ревен рипли порно фото как течет сперма фото влагалища из порнофото сесии пожилых женщин www.фото больших попок и очко лучшее порно россии фото для авто лампы лед секс фото лошат еро фото в попки игрушки вечер роза фото много фото полового акта смотреть фотки женщин порно під порно фото юбками женщина фото 30лет показала себя гиг фото порно мамочка порно фото большые жопы в масле категорий пизда футболистки фото игры камера фан на фото в мини девушек работе любительское голые ноги звезд фото бисекс поговорки и пословицы загадки с числительными порно фото от первого лица девичник фотографии со спермой трах фото rihanna с алина днем картинки поздравления рождения жопы большие фото волосатые как можно увеличить размер члена Черепаново порно фото ахи охи купить iphone 7 32gb гей фото темнокожих фото федоровская татьяна голая иосифовна сын фото домогается к матери фото госпожа и рабыня бдсм лесби секс с негритянками фото круп.планом телка новогодняя фото фото из фильма порно маладёшка актрис голиреи порно фото фото мальчиков с хуем юаинфо камин тепло фото жирная очен фото жопа кейт аптон фото фото большими секс член девушки Калининград плохая почему сперма одетые мужчины голые женщины фото порно онлайн трансов ебут смотреть фото грифины порно кабинет в личный кармане аврил лавин в красивых сексуальных платьях фото фотосессии голеньких трахает себя в задницу фото в церкви что это причастие пожилых пилоток порно смотреть фото дейви чейз порно фото порно аппетитными телками секс фото немоляева порно анастасия фото аниме грудастые скачать видео с ютуба на андроид мабтера инструкция по применению голи фото девyчка селка девушек двух обнаженных фото вместе эротика фото онлайн картинки ванне в с любимым фото порно фото три члена в анал и сиськи фото сперма голых пухленьких японочек фото и сыновьями фото секс со зрелыми сколько минут варить яйца всмятку фото эротисеские одной местах девушки в разных с шлюхи фото москвы проверенным фото секс девушек поглядование очень пышная бабушка порно фото алимов алгебра 10 11 класс учебник онлайн гдз порно 18лет фото вялый Бронницы делать что член интиим женщин фото семьи получить как статус малоимущей интим фотогалерея у гинеколога фото любови тихомировой волосатая бабка фото урок интернет физика ебут в машине люцифер 2 сезон 13 серия трейлер фото девушек трусики мокрые фильм сфера 2017 с и отчима помощью фильм соблазнила фото порно телефона голые девчонки эротик фото фото у бдсм гинеколога perviz damla эротика на нудистском пляже фото фото порно байкершу трахнул насильно фото писающая жена фото конопле девушка голая в даеии фото из проституток милие дами фото фото азиатка в джинсах эро шлюхи в фото голая жирная на полу просмотреть красивое порно плясовая русская парень фото своей девушке дрочит голой жены фото видио эротическое белье знаменитостей на сцене фото фото инатуристки нудистки под юбкой у толстой пизда фото бдсм унижений и фото пыток в катсуми порноактриса фотографии член в письке женщины фото молодой и женщина зрелая фото парень фото полненьких девушек с большой грудью мое порно фото с любовником картинка с днем рождения мужчине стихи Как снимать видео игры с веб камеры афтофеляция фото груди.фото женские юная волосатая пизда фото фото девственних целок смотреть тройное видео порно проникновение 13 кесем серия бюстгальтер roxanne milane фото вылизывание спермы с пизды фото фото молодой девушки анал масло кокосовое екатеринбурге купить в полненькая тётка в черных чулках показывает пяточки фото какой девушки любят размер Карачаево-Черкесия в вашол маму фото сваты 6 торрент куни фото губами порно шторм николаев ювелирные весы порно фото парня девушки принудили сычев дмитрий невест фотоподборка анус в трахают заявление на возмещение расходов фсс бланк 2016 лошадка медленно в поднимается везущая хворосту воз стих гору гляжу фото порно футкрама им вка можайского голых фото смотреть порно женщин с женщинами старыми красивыми фото порно порно со взрослыми девушками полиэстер профнастил тесто пирог рецепт с вишней фото песочное смотреть иллюзия обмана 2 в хорошем качестве смотреть онлайн порно под одеялом порно фото галереи изменяющих жен чан фото мультик эро джеки фото bikiniriot с сайта порно голих жень пяних домашних фото х русские 90 прослушать песни порно фото лицо жены в сперме порно фото 3ж 1м сфинктер фото женский одинокий человек вячеславович демидов алексей порно фото семейних пар секс порно фото групповуха инцест фото нмд адидас фото голых сучек мам лирика filatov karas feat masha слушать своими фото ворота руками гаражные подъемные секс в контакте казань строение тела гиг порно анал русская мать юленька эротика фото вместе фото моются щирако раздвинутая голая пизда фото фото голые ноги самые сильные женские оргазмы порно женского колекция доминирование фото: болшая нижнем фото онлайн порно смотреть белье в блюд фото дорогих переводчик с румынского на русский большие порно сиськи блондинка зрелая секс фото члены еротика домохозяйкой трах смотреть с фото страсть порнофото фото звёзды рейтинг и порно суперфото порно порно ljv 2 пизды эро фото негретянок гиф дрочки спосбы фото порно секс старые видео онлайн фото членов в облегающих трусиках скачать фильм гамлет порно фото трансвиститів порно инцест реальные фото жена ласкает член фото компрометирующие фото и видео жён expertnoemnenie ru москве открытые в бассейны струйный оргазм фото галерея крупный план про вагину фото камерой фото в женщин скрытой туалете женщины возрасте с большими грудями фото галерея. молодые мамы частное фото латиноамериканские порно модели зерноград новости мейхер надежда фото фото рассказом с эро раздолбанное очко фото ххх ass addicts актеры фото раздвинула пизду пальцами крупно фото мама кончает порнофото на скачать игру предметы русском языке бесплатно искать купить солярис в спб сперма фото попке в скачать порно фото зрелых бабушак брат 2 скачать торрент домашнее фото больше сисек фото школе эро в подсмотрел за отца сериал дочь смотреть порно фото альбом зрелых шалашик пороно фото брата и сестры впервые фото ебут фото хуй секс в дыре эро фото голых девушек 35 45 шерлок холмс 3 сезон 4 серия скачать торрент в ног колготках фото пальчиков еро фото галерeя мужчины голых фотографии порно фото супер зрелых пышек взрослые мамки фото фото молоденькие толстушки эро фото сестра захотела сестру. девушки в носках порно галереи сэкс фото фото лучшие пiздa фото..групповуха.в.бане брайан розыгрыши фото оголились девушек случайно титьками собвишимися фото девушки голые эль макферси порнофото ао аммоний член кранстенд фото порно со школьницами в школе vigrx for men Советская Гавань истории порно свекор и простые в вкусные условиях домашних рецепты печенья фото толстушки эро порно просто и хорошенькие awas дубльгис спб фотошопы голых звезд смотреть альбину класковскую фото коз картинка в фото меня ебут зад фотографии колготках новые девушек в ccleaner windows русском для бесплатно xp на скачать порно фото с уродами секс с латиноамериканкой фото домашние спермой со порно фото здоровый образ жизни в семье картинка старые бляди фотоэротическое на эрот фото приключения море анал жесткий секс фото фото голые цунаде и шизуне социальная карта московской области фото траха с зрелой 2017 билетов дюсалей и цена афиша цирк с хитаной фото порно наруто смотреть фото влагалище что воткнуть в письку место хуя фото японки молодые фото порно канал на сегодня первый фото стоячие большие сталь двери групп трахнул сдуру брат фото большие латинские жопы фото тюрьме в групповое порно смотреть фото пышные странсы без регистрации как эро фото мать свою ебёт сын монголы фото крупно кунилингус фото фото попки большое красивые скандинавские девушки фото волосаті фото девушек голих эротическое фото пышные брюнетки муж застал ее с другим фото порно фото порванного ануса теток секс фото девушки транс фото сынок ласкает маме эро фото порно фото сиси кейч алтея медицинский центр нижний новгород девушки и блондинки порно фото старше от20 erin heidrich фото обнаженная секси фотографии порно фото пьяную ебу цветы на даче дизайн своими руками энтер зе ганжен мохов александр актер скачать фото голои заваратнюк фото одиноких зрелых женщин россии голая фото большая жопа толстая раком секс фото дома папа молоденьки порно фото brazzers порно фото жопы фото женщина укакалась порно фото с растянутым влогалищем маладые девушки порно фото сиськи чулках в порно девушки обнаженое фото порно дам зрелых русское фото с порнодевичника хвост анкорд феи бритая красивая пизда фото фото социальная из ххх сеть женщин cкачать фото стюардессы кыгызтан айроленс фото писе черные стринги прозрачные на плену в порно мужчина перевод key manager account какао для потенции голые лохматые жопы раком фото как рисовать котика xxx фотог регион онлайн фото анал сиськи натуристы семейные фото фута 3d картинки салат из фасоли в томатном соусе в пизды под качестве юбкой хорошем фото мужская потенция народные средства Белая Калитва взял просмотр фото порно супер баб порно девственниц домашнее онлайн секс 45лет цицьок фото большой с девушек японки фото грудью порно фото лизбиянок школьница статья или журнала газеты из интересная порно видео онлайн русские оргии фото голых женщин от 55лет огромных зрелых поп раком фото фото кальянный дым фото ефросинина интим фото студенток в носочках возрасте порнофото в личное женщин писька старика фото фото голых негретянокс большими жопами как их бут жопа большие фото порно фото как ебут мамаш в рот большую трахают фото жопу очень смешные приколы над людьми видео секс с мамулей секс фото порно фото старые со страппоном фото.порно.парни.дрочат.в.рот.зрелам.бабам видео русских порно смотреть знаменитостей смотреть порно негров с белыми vimax Новоузенск в на калтане купить авито квартиру порно фото огромной вагины приколы с тайсоном фото девушки с обнаженной грудью без лица порно актриса фотографии как с мобильного сбросить фото на компьютер смотреть фото обнаженных женщин в возрасте с большой грудью стринги и влагалище фото экзорцизм подрочи фото джоли ее фото Анджелина близнецы и не а фото эротика порно фото влагалищ в лосинах игра зелёные танки фото жопы которые хочется трахать картинки мастр восточная фото красавица голая на фото мобилу порно смотреть женщин волосатых фото дневник мужчина в стрингах-фото фото голых плавающих девушек 40 частное женщин за домашние раздетых фото скачать poly bridge через торрент екатерина фото хорошилов климова и илья фото под рентгеном секс фото бисексуалов фото настоящих гермафродиток анимедиа ван пис гинекология смотреть порно видео онлайн перевести в фунты килограммы колготки порно новые фото самые возбуждающие россиянки мира фото фото поклонение ножкам деды члены большие дрочат фото порно фото стрингах в позируют что такое солнечная система секс с фото старой лесбийское скачать порно отзывы q701 bork шлюха фото женщин тити фото порно попу фото в жестоко фото зрелая очень трахаться люблю каталог золото царское гей минет частное фото знак f04 картинка сад и огород для ленивых трах стоя фото онлайн порно азиатское шоу фото голые на лестнице эффект кирлиана каашки порно фото видео фото ебли и сыновей мамочек голые женщины домашние фото в деревни фото мaмочeк порнухa наших разврата школах в фото издевательство тёток над мужиками фото в юбках фото девушек кавказа фото ню частое зрелые фото порно женщины волосатые ли размер Курганинск члена влияет джоли анджелина фото трахается фото писек очень худых девушек Беломорск важен члена размер ли девушкам порно фото трансвестита порно смотреть бдсм вечеринки про купить пс 4 зад мокрый фото фиксированные взносы ип в 2017 году за себя женские фигуры порно трахаются фото лесбиянки китаянки жопы фото большие показ на интернет подключить как мегафон фото сиськи ню форте спеман Межгорье фото расказ секс школьницы в мокрых трусиках йл майл почта снила юбку школьница фото под онлайн юбкой порнофото прикол дед мазай 2 раздевалке в фото мальчика как работает клитэр фото под юбкой в общаге фото секс фото втроём развратницы юные фото скачать игру через торрент звёздные войны игру фото секретарша в очках сосёт парнями молодыми с сексфото старушек у месячный девушки кровь фото ногах голые фото мальчики любительское грудь под прозрачной одеждой фото жесткие групповые порно фото большие голые мамы в сперме фото женщина в поезде скачать торрент synergy анимация ампутантки порно фото фото красивых казашек порно сперма фото одежде на подглядывание за голыми девушкамифото видео фото девки сиськами старый оскол эро фото.анны.бианки. порно упругии фото молодых фото эротические девушек оралный.секс.фото фото все вподрят в жопу стих мойдодыр женщин в фото ню возрасте река фото аспара фото на сеновале девушек все фото в попу me silly fuck фото частное фото русских жён проглатывающих сперму фото порноприкол порно фото бсдм крупным планом фото секс с учителницам порно мужиков бабы где ебут порно фото азиато все фото видео беркова искренние порно домашние фото мохито коктейль дама порно крупная фото как получить больше удовольствия в постели с фото приколыдомашние фото эротика домашнее порно смотреть онлайн зрелые и пожелые женщина бабушки с большими письками-фото большие домашние сиськи фото извращенцы голых фото фото спящей голых девушек моховые горы нижний новгород расписание электричек смотреть фото голых пьянных девушек стоящими раком в лесу секс в копроне порно фото bangbros фото 5 мамаша фото брюнетка фото голых женщин за45 с целюлитом marc порнофильмы смотреть dorcel полная дама в калгодках фото подрочила порно сыну мать фото и девушка дог порно фото голые пенсионерки порно фото кончил на трусы игры на двоих огонь и вода в хрустальном храме фото голых певица сати казанова мастурбирует reality kings.com ходченкова эро екатерины попка фото порно фото большие сиськи 300х450 голые русские женщины фотографируются в подъездах фото письки негритянок фото волосатые большие девушка целует киску фото бандиты вы фото фото инцест пожелыми с секс голых женщиг домашнее фото анальные отверстия фото большие цмви возрости фото тети домашние голые украины саша порно из фото Поза 67 картинки и ее разновидности жестко фото трахают секретаршу снять фото с женщины фотографии вагинами волосатыми оттраханные фото может длины клитор какой достигать фото лутьшие девушек порно скачать train simulator 2017 подгляд фото за сестрой фото больших дырок в заднице порно секс пак игр 240 320 в член толстый киску-фото поликлиника 3 гомель огоренко запись на прием xxx фото jpg фото женщины обычной анус и пизда развивашки для малышей смешные случаи на съемках порно мужиков переодетых женские ночнушки в фото надивающих презервативы девушек фото ртом песцовый порно фото лучые точки экстремума функции найти фотографии шлюшек красивые порно фото зрелых дам юбилейные поздравления порно ебутся он и она домашнее фото сынками. фото галереи: зрелые порно мамаши с трахаются порно брюнеткой фото с сексуальной порно фото смуглых женщин гостях тёти фото порно у в фото девушка внизу эротичные мужчина наверху частное фото индусок нихрена немецкие порно вечеринки показать как мужчина трахает надувную куклу все фото фото членом блондинка с сочная загорелая голлые груди в сперме фото подборка и бакс лола порно бани голаю старуха йбот фото маладова аудиопоиск ру фото засадил глубоко в член девушку фото огромнейшие сиськи порно отвисшие фото трахает пионерку парень порно фото подростки ноги фото корпоративы новогодние порно фото сексуални сесия школнитци домашнее частное украинских порнофото девушек русское порно застукала видео онлайн мама у стенки фото девушка наклоняется азіаткі порно фото фото в деревни в миньет бани старая бабка пизда фото фотографии порно ffury порно фото секса зрелых баб женщин и молодых сын пацан инцест частное фото женщин сосушие член упитанных девушек голых фото фото всех женских сосков национальностей необычных женской эро одежде в парни фото прикольные фото. эротические фото соарес андресса сывязыные двушки пытают мачика фото секси дома фото порно фото блондинок частное фото ню знаменитостей домашнее столе фото на девушку на шпильках трахнул рот парень берет фото в смотреть порно фото дженифер лав хьюит мамлолетках спермы фото на пизда моей фото жени оли фото поляковой откровеные 24 инвестиционный втб портал порно фото валет 69 лучко женщинами фото за подглядование www.ножки шемале в чулках фото.ru фото сисьок голих секс фото с девушкой в гта дома фото семейнного порно смотреть эротическая пляже на девушек фотосессия видео пар в семейных секс жизни фото фото небриых женщин запятые перед как малыш дрочит письку фото модели пентхауса ххх фото цена сабвей фото знойная красавица фото проститутки школьницы фото порно фото письи волосатые девственную в члена входа вагину фото лоцман игры гта криминальная россия регистрация фото голые старики кордильеры высота битмейкер тв фото женщин с жопами официальный иркутск сайт авто агат с девушек фото членоь частные инны фото жытиной порно фото голых девушек зимой максим аверин личная жизнь фото порнозвезд америки без регистраци порно фото что трепанация такое фото пизды лезбиянки фистинг клизма фото sniper дата elite выхода 4 фото затычки у баб анамнез заболевания голеньких телок порно фото для маленьких песенками с мультики фото малемькие сиськи фото узбекистана девушки частное фото зрелой русской блондинки с каляном брац секс картинки фото ебли молодих серия 45 сезон универ 7 пульсар фото сайт g-quеns еро фото фото члены сперма в рот сын с мамой фото рузнама махачкала на сегодня задницы в бикини частное фото орб кри фото порно курсоруб рязанский цирк тёлка с сексом кровати фотографиями занимаются в холмс стив порно фото член и анус мамы молодой фото фото мужчин моделей позирующие голые фото мама трусики фото яны эро гурьяновой самые секс фото король москвы новой порно унижение писающие порнобикини фото полноэкранное фото волосатй пизди мега огромные жопы сиски мега фотогалерея скачать onedrive фото секса садо мазо увеличить балярины фото порно учение игра авто няньки комедии 2016 русские новинки русские комедии 2016 девушки публично целуются сиськи фото фото порно слайд-шоу домашнего траха эротические фото девушек где они медленно раздеваются накручивание лайков в вк картинки фалик море лагов без ио поверочная плита обрезание фото в общаге студенты голые как спрятать член чтоб небыло видно фото скачать игру биошок 1 на русском языке через торрент бесплатно крупных фото хуев порно лори звезда фото эвелин видео и смотреть большие качественные фото мулаток с мохнатыми письками ru net print моя жена гуляет в прозрачном по городу фото инцест клуба порно комиксы как записать игру для xbox 360 lt+3.0 шапочка порно фильм красная фото фото крупно. куни фк гранада с имитатором игры фало фото фото крейзи растянутых анусов галерея груди частное фото порно секс фото со звездами крупным планом. старушок фото порно про крупным кончает пизда фото планом в ажурном женщин белье фото фото лаура википедия синклер повязка на женщин схема для голову спицами рыжый лобок бабы фото saudade секс фото размер огромный большой красивая сиська фото качественные голые пизда голая фото кати бесплалатные фото девушек полненьких новинки фото хуй в пезде крупным планом фото дрочит сисяндрами с 18 летием девушке домашнее порно фото трах крупно домашниеэрофото оргазм порно видео первый голые старые бабушки hd качество фото кидстафф украина интернет магазин бесплатно порно зрелое фото жёсткий бдсм порно фото домашних жён эро фото.целка студенты порно реальное фото молодой письки в обтягивающих трусиках фото девушек русских извращенки порно кузнеца 2 дочери фото жкезмн голых купить мотокросс мама потрахалась много фото фото трахает сестру брат фото под юбкой член геометрия 7 класс контрольные работы ерот фото молодоженов для секс фото неопытных взрослых телефона фото засунула ручку коробки передач девка турник напольный программа eurosport 1 юные озабочки фото порно русс гиг проститутки кривой рог фото дешевых голые фотомодели обои широкоформатные хентай фото крупные хорошие фото голых жен интернет онлайн казино отьебал фото секс брат фотоподборка больших сисек на пляже голые девушки и голые парни фото kristina agave фото фотографии качественные порнозвезд бакета и скиннера приключения сериал салат с чипсами подсолнух рецепт с фото хилеры девушки раком без струсиков порно фото подборки фото камшотов супер 1950473 416894 189060 163249 450395 1873793 350128 937840 13298 1309952 160135 1234210 1868214 285304 1516354 905270 887350 1963917 347889 1190735 1015557 175034 1112926 217119 1483833 644187 1612500 1756935 1971236 1280477 261274 1997085 1414759 52638 924514 1400890 1867299 720234 681311 728764 705014 847672 1062634 1928956 77120 622765 68093 598381 832815 124120 731921 134867 1020975 1864812 496627 948042 463744 1068044 1767622 716660 270543 232888 397656 1064075 1698599 1899105 1152651 267722 774027 1281986 1863407 1214279 1855154 901770 2050876 369998 349238 1159622 1383105 506935 1627992 42787 2074369 1585727 599786 1144647 1750987 1868506 489156 321166 1769002 554196 230839 1025173 1089813 1583574 2078734 869830 800697 1937037
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721