High-hume технології

High-hume технології як нова стадія взаємодії науки та релігії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню феномену High-hume технологій у контексті нової стадії взаємодії науки та релігії. Ключові слова: High-hume технології, наука, релігія, глобалізація, секуляризація. Article is devoted to the phenomenon of High-hume technologies in the context of a new stage of…

Трансформація релігії y епоху високих технологій: феномен ескапізму у кіберпросторі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У науковій статті досліджено трансформації релігії у епоху високих технологій. Акцентовано увагу на феномен ескапізму у кіберпросторі. Ключові слова: релігія, кіберпростір, ескапізм, High-hume технології, віртуальна реальність. Summary The article studies the transformation of religion in the era of…