підприємство

ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintБорис Юрійович Мосійчук, студент, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: О. І. Дем’янчук, к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту  ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ  У статті проаналізовано сутність позикового капіталу, джерела формування та наведено основні його…

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print                                                           Марчук Яна Віталіївна  студентка спеціальності «Фінанси та кредит»                                  науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна,                                                           кандидат економічних наук, доцент кафедри                                                                  фінансів, обліку і аудиту ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація. У статті розкрито суть та…

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintН. О. Кримчук, студент, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: О. І. Дем’янчук, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту   ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА   У статті розглянуто сутність економічної безпеки підприємства, визначено основні проблеми…

SWOT-аналіз як метод дослідження маркетингу в аграрній сфері

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто теоретичні напрямки вдосконалення SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері, а також досліджено слабкі та сильні сторони малого сільськогосподарського підприємництва в Україні. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print