засоби масової інформації

ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження гарантій незалежності засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на основні механізми гарантування незалежності засобам масової інформації. Ключові слова: засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, засоби комунікації, цензура , юридична…

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження правових засад аудіовізуальних засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на те, як відбувалося становлення, та чим регулюється діяльність засобів масової інформації. Ключові слова: свобода слова, засоби масової інформації, суб’єкт…

Лексика іншомовного походження в рекламних текстах ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто специфіку лeкcики iншoмoвнoгo пoxoджeння, якa ввiйшлa в yкрaїнcькy мoвy y рiзнi icтoричнi пeрioди й фyнкцioнyє дoci, проаналізовано запозичені слова, зафіксовані в рекламних текстах вiдoмиx yкрaїнcькиx телеканалів. Ключові слова: лeкcика iншoмoвнoгo пoxoджeння, запозичення, засоби масової інформації, реклама.…