Співпраця України та Канади у період 2014-2021 рр.

Харчук Надія Тарасівна

Студентка 6 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини»

Науковий керівник

Сидорук Тетяна Віталіївна

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин

 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ У ПЕРІОД 2014-2021 РР.

Анотація. У статті проаналізовано співпрацю між Україною та Канадою у період військової агресії Російської Федерації проти України. Розглянуто ряд нормативно-правових документів, що були укладені між Канадою та Україною в цей період. Також досліджено взаємодію обох держав на різних рівнях у політичному, економічному, гуманітарному та військовому напрямках.

Ключові слова: Україна, Канада, російська агресія проти України, санкції, Феміністична Політика  Міжнародної Допомоги, Unifier.

 COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND CANADA IN THE PERIOD 2014-2021

Abstract. The article analyzes the cooperation between Ukraine and Canada during the military aggression of the Russian Federation against Ukraine. A number of regulatory and legal documents concluded between Canada and Ukraine during this period are considered. The interaction of both states at different levels in the political, economic, humanitarian and military directions was also investigated.

Key words: Ukraine, Canada, Russian aggression against Ukraine, sanctions, Feminist International Aid Policy, Unifier.

 

 Актуальність теми. 2014 став роковим для України: саме цей рік дав початок війні, яка триває 8 рік поспіль. Військові дії на сході України спалахнули на початку 2014 року після анексії Криму Росією. Як і будь-який військовий конфлікт, він набув світового визнання, який підштовхнув країни дати відповідну реакцію. Як правило, це переростає в дипломатичні перемовини, надання військової допомоги, фінансової підтримки, допомогу біженцям тощо. Так як Канада є особливим партнером для України, що і є закріплено у спільних документах, з’являється зацікавленість до теми двосторонніх відносин саме під час такого складного періоду для нашої держави. Якщо перед початком війни на сході України відносини із Канадою активно розвивалися у різних сферах, то згодом вектор відносин змінився дещо в іншому напрямку, безпековому та військовому.

Стан наукової розробки теми. Питання сучасного стану українсько-канадських відносин досліджували М. В. Сідоров, М. Наливайко, П. П. Черник, Я. Коземчук, Н. Є. Конон та А. В. Скребнєва.

Метою статті є аналіз українсько-канадського співробітництва у період з 2014 по 2021 рр. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено такі завдання:

  • Дослідити нормативно-правову базу відносин у зазначений період;
  • Проаналізувати особливості співпраці держав;
  • Окреслити співробітництво у сфері оборони та безпеки;
  • Розглянути розвиток гуманітарних взаємин.

Виклад основного матеріалу. Україна має давнє міцне політичне партнерство з Канадою: саме 2 грудня 1991 року Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність нашої держави. Російське вторгнення в Україну викликало сильну офіційну та народну реакцію канадців, і Канада відігравала та продовжує відігравати важливу роль у захисті України та її майбутнього. Канада та інші лідери G-7 виступили зі спільною заявою, в якій засудили явне порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України. З метою реагування на серйозні порушення, відповідно до Закону “Про спеціальні економічні заходи” урядом Канади було введено санкції. 17 березня 2014 року набув чинності Закон про Положення про спеціальні економічні заходи [2]. До таких основних обмежень можна віднести наступні:

1) будь-якій особі в Канаді та будь-якому канадцю за межами Канади заборонено експортувати, продавати, постачати або відправляти будь-які товари, які можуть бути використані для виробництва зброї, де б вони не знаходилися, до Росії або будь-якій особі в Росії;

2) заборона на експорт, продаж, постачання або відправлення товарів  до Росії або будь-якій особі в Росії для їх використання в морських розвідках і видобутку нафти (глибина понад 500 м), сланцевої або арктичної нафти. Це включає заборону на надання будь-яких фінансових, технічних чи інших послуг, пов’язаних із товарами, на які поширюється ця заборона;

3) заборона на імпорт, купівлю або придбання будь-якою особою в Канаді та будь-яким канадцем за межами Канади конкретних нафтопродуктів з Росії чи будь-якої особи в Росії;

4) економічні санкції та заборони на поїздки щодо українських і російських посадовців, відповідальних за підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також за сприяння російським військовим діям проти України [7].

Так, починаючи з лютого 2015 року, Франція, Німеччина, Росія та Україна намагалися розпочати переговори про припинення вогню за допомогою Мінських угод.

Окрім цього, прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що на вимогу генпрокурора України Канада заморозить активи режиму Януковича. У результаті 18 осіб, включно з представниками колишнього режиму Януковича, членами їхніх сімей та їхнім близьким оточенням, потрапили до списків відповідно до закону про заморожування активів корумпованих іноземних чиновників. Канада також призупинила участь у канадсько-російській міжурядовій економічній комісії. Прем’єр-міністр Гарпер повідомив, що на прохання України Канада разом із низкою інших країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі візьме участь у місії військових спостерігачів, яка звітуватиме про військову діяльність в Україні. Канада надала двох військових спостерігачів [10].

В рамках євроатлантичної інтеграції, Канада використала свою міжнародну допомогу для підтримки цілей України і забезпечення її майбутнього. Канада виступила співавтором резолюції щодо України на Генасамблеї ООН. Резолюція, яку підтримали 100 держав-членів, підтвердила суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підкреслила недійсність референдуму в Криму. З січня 2014 року Канада виділила понад 890 млн доларів США на багатопланову підтримку України, до якої входили: розвиток, гуманітарна та фінансова допомога, програми операцій з миру та стабілізації та організація канадської поліції. Відповідно до офіційних даних Government of Canada, починаючи з 2013 року Канада розширила свій пакет допомоги задля уникнення серйозного економічного колапсу. Вже з січня 2014 року Канада стала одним із провідних двосторонніх партнерів України, виділяючи понад 250 млн доларів США на допомогу розвитку держави.

Однією із форм співпраці України та Канади в рамках НАТО є діяльність трастових фондів. На Варшавському саміті НАТО у 2016 році затверджено Комплексний пакет допомоги для України, метою якого є розширення допомоги Україні, з метою збільшення здатності протидіяти агресії, гарантування безпеки та проведення необхідних реформ, в тому числі у сфері безпеки і оборони. Згідно з цим документом, передбачено 40 цілеспрямованих заходів підтримки в 13 ключових напрямках: розбудова потенціалу та інституцій (посилення демократичного контролю, включаючи посилення ролі парламенту та громадянського суспільства, сприяння реформам інституцій безпеки та оборони, вдосконалення системи професійної військової освіти в Україні, а також посилення доброчесності та належного управління в українському оборонному та пов’язаному з ним секторі безпеки); командний контроль, зв’язок і комп’ютери (реорганізація та модернізація структур і можливостей командного контролю, зв’язку і комп’ютерів, посилення здатності України забезпечувати власну оборону та безпеку); логістика та стандартизація (створення цілісної, злагодженої та ефективної інтегрованої системи матеріально-технічного забезпечення); оборонно-технічне співробітництво (посилення оперативної сумісності матеріальних засобів між Україною та НАТО); кіберзахист (розвиток оборонних технічних можливостей України для протидії кіберзагрозам); енергетична безпека (захист критичної інфраструктури шляхом обміну передовим досвідом, тренінгів та навчань); медична реабілітація (створення ефективної системи медичного забезпечення своїх сил на основі євроатлантичного досвіду); боротьба із саморобними вибуховими пристроями, знешкодженням вибухонебезпечних предметів і розмінуванням; наука пов’язана з безпекою; стратегічні комунікації; протидія гібридній війні; реформа СБУ; планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характер [1].

У березні 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні протитанкової зброї, що стало першим продажем летальної зброї з початку війни [8].

Одним із аспектів допомоги в Україні була Феміністична Політика  Міжнародної Допомоги [3]. З липня 2018 року канадський уряд виділив близько 50 млн доларів США на підтримку: соціально-економічних програм по всій країні, побудови сильної та підзвітної демократії, сприяння миру та безпеці в країні та регіоні в цілому. Ціллю Канади було зробити внесок у більш демократичну, стабільну та процвітаючу Україну. Ці внески були спрямовані на наступні чотири сфери діяльності Феміністичної Політики  Міжнародної Допомоги:

  • Інклюзивне врядування. Канада сприяла інклюзивному врядуванню шляхом підтримки розширення участі громадян, особливо жінок, у суспільному житті та процесах прийняття рішень через вільну, чесну та інклюзивну виборчу систему. Це також відбувалося шляхом посилення ефективності, прозорості та підзвітності Уряду України та української системи правосуддя. Внески Канади включали 24-мільйонний пакет всебічної підтримки виборів, оголошений у грудні 2018 року, для чесних, прозорих і демократичних виборів в Україні у 2019 році. Цей пакет фінансування підтримував виборчі реформи, спостерігачів за виборами та гендерну рівність в Україні. Крім того, у серпні 2021 року Канада оголосила про виділення 30 млн доларів США протягом 5 років на підтримку інклюзивного врядування в Україні через конкурс пропозицій, які, власне, посилюють демократичне та гендерно-рівне врядування;
  • Підтримка розвитку всіх груп населення. Канада сприяла інвестиціям і створенню робочих місць, зокрема в сільському господарстві. Таким чином, у грудні 2020 року Канада анонсувала чотири проекти на загальну суму понад 25 млн доларів США для підтримки економічних можливостей сільських жінок, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та інших уразливих груп в Україні;
  • Мир і безпека. Основними цілями Канади було підвищення психологічної та економічної стійкості населення, що постраждало від конфлікту, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Канада також допомагала уряду України реагувати на потреби та захищати права громадян України, які постраждали від триваючого конфлікту на сході України;
  • Розширення прав і можливостей жінок й дівчат. Канада підтримала жіночі організації та сприяла участі жінок у політичному житті України. Канада також посприяла зміцненню підзвітності та ефективності Уряду України для просування рівності обох статей в доступі до послуг і можливостей. На підтримку жіночого руху в Україні в липні 2018 року Канада оголосила про виділення до 4,75 млн доларів США на підтримку ініціативи “Голос жінок і лідерство”, яку реалізує Український жіночий фонд [14]. У грудні 2018 року Канада також оголосила про фінансування 5 млн доларів для ініціативи “Жінки України: почуті, здатні, стійкі”. У грудні 2020 року Канада оголосила про виділення 7 млн доларів на посилення безпеки та захисту від сексуального та гендерного насильства для жінок і дівчат по всій Україні.

Допомога Канади також включала гуманітарну допомогу та співробітництво у сфері оборони та безпеки. З початку війни в 2014 році Канада виділила понад 369 млн доларів на гуманітарну допомогу. У 2022 році 320 млн доларів було виділено агентствам ООН, Рухом Червоного Хреста та неурядовим організаціям для надання термінової допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні. Це включало надання: невідкладних медичних послуг, безпечної питної води, продуктів харчування, притулку тощо.

З листопада 2014 року по листопад 2015 року Канада відправила в Україну чотири великі партії товарів. Перша партія включала одяг для холодної погоди. У січні 2015 року було відправлено дві партії нелетального військового спорядження. У листопаді 2015 року Збройні Сили Канади допомогли уряду доставити обладнання для знешкодження вибухових речовин на суму близько 3 млн доларів СШA.

4 вересня 2014 року Роб Ніколсон, міністр національної оборони, оголосив, що 13 солдатів канадської армії візьмуть участь у навчаннях Rapid Trident 14, багатонаціональних навчаннях у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові, Україна, з 11 по 28 вересня 2014 року. Навчання були спрямовані на вдосконалення операції з підтримки стабільності та миру в регіоні. У вересні 2015 року Канада розпочала операцію Unifier, військову місію Збройних сил Канади з навчання та розбудови потенціалу в Україні [13]. З її початку Unifier навчив понад 34 000 українських військових і співробітників служби безпеки тактиці бою та передовим військовим навичкам. У ході місії більша частина безпосереднього навчання пізніше була передана військовослужбовцям Збройних Сил України, де канадці виступали в якості радників і наставників, а також допомагали в розробці курсів. Окрім участі в операції Unifier, місія співпрацює з Силами безпеки України через Програму військової підготовки та співпраці, де Україна є найбільшим отримувачем навчання та фінансування [9].

З березня 2015 року Канада направила канадських цивільних поліцейських в Україну в рамках Міжнародної поліцейської програми з підтримання миру та миротворчих операцій. Протягом 2021 року Канада мала в середньому 16 поліцейських, направлених в Україну. Офіцери поліції були направлені для покращення підготовки поліції, розслідування та реагування на гендерно-зумовлене насильство, впровадження моделей поліцейської діяльності в громаді та вдосконалення механізмів внутрішньої підзвітності та нагляду. Канадські офіцери провели тренінги для програми “Поліцейський офіцер територіальної громади” та координували розробку нового курсу “Поліція в громаді” для Донецького університету імені Василя Стуса.

З 2 по 4 липня 2019 року в Торонто була проведена конференція  з питань реформ в Україні, що зібрала ключових міжнародних друзів і партнерів для підтримки України [12]. Цю зустріч можна розглядати як можливість прискорити прогрес на шляху амбітних реформ в Україні, спрямованих на забезпечення безпеки та процвітання її народу. Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади сказав: “Канаду та Україну пов’язує глибока дружба, заснована на спільних цінностях і міцних зв’язках між людьми. Сьогодні ми зробили наступний крок, щоб поглибити ці зв’язки та створити хороші робочі місця середнього класу як для канадців, так і для українців. Канада завжди підтримуватиме народ України та продовжуватиме підтримувати його зусилля на шляху до більшої демократії, безпеки та процвітання”. Виступаючи на конференції реформ в Україні, він підкреслив важливість інклюзивного та підзвітного врядування, верховенства права та поваги до прав людини як керівних принципів демократичного розвитку України. Прем’єр-міністр Канади також заявив, що реформи, орієнтовані на громадян, є ключовими для побудови більш стійкої та процвітаючої України [5].

У рамках зовнішньоекономічних відносин спостерігалися наступні тенденції: у 2021 році товарний експорт Канади в Україну становив 220,3 млн доларів, а імпорт товарів з України – 226 млн доларів. Трійку лідерів експорту в Україну склали риба та морепродукти, оптика та автотранспорт. Найбільше імпорту Канади з України становили залізо та сталь, електричні машини та обладнання, тваринні та рослинні жири та олії. У 2020 році обсяг прямих канадських інвестицій в Україну становив 81 млн доларів. Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA), яка набула чинності 1 серпня 2017 року, стало важливим досягненням у канадсько-українських відносинах [4]. Ед Фаст, міністр міжнародної торгівлі, очолив канадську делегацію під час триденної місії з питань торгівлі та розвитку в Україні, щоб продемонструвати постійну підтримку країни з боку Канади. Міністр Фаст зустрівся з міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом Шереметою, щоб обговорити шляхи просування Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, і оголосив про виділення 100 000 доларів США на підтримку Економічної консультативної ради України [6].

З 7 по 8 липня 2021 року Канада брала участь у четвертій Конференції реформ в Україні у Вільнюсі, Литва. На зустрічі міністрів 7 липня тодішній міністр закордонних справ Марк Гарно наголосив на важливості закріплення суверенітету та незалежності України в сильних інституціях і сильному демократичному процесі, чого, за його словами, можна досягти лише шляхом продовження впровадження реформ. Він високо оцінив прогрес, досягнутий Україною на цьому етапі, зокрема в напрямку децентралізації, а також підвищення ефективності, підзвітності та прозорості українського парламенту. Міністр Гарно та віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина також обговорили спільне бажання збільшити торгівлю між двома країнами та спільне зобов’язання просувати гендерну рівність через феміністичну політику [11].

Можемо зробити висновок, що після початку збройного конфлікту на сході України, Канада відразу та однозначно засудила дії країни-агресора. Після незаконної анексії Криму Росією і початку агресії на Донбасі Канада послідовно підтримує Україну як у рамках міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, НАТО, “Велика сімка”), так і на двосторонньому рівні. Канадські урядовці неодноразово оприлюднювали заяви, у яких засуджувалася політика РФ проти України та підтверджувалася позиція Канади щодо невизнання нелегальної анексії Криму, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України тощо.

 

Список використаних джерел та літератури

1.Підсумки саміту НАТО у Варшаві 8-9 липня 2016 року обговорено під час прес-конференції в парламенті. Верховна Рада України.   URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132986.html.  (дата звернення: 04.12.2022)

2.Прем’єр-міністр Канади С.Гарпер оголосив про введення додаткових економічних та візових санкцій проти російських та колишніх українських посадовців. Посольство України в Канаді. 2014. URL: https://canada.mfa.gov.ua/news/19899-premjer-ministr-kanadi-sgarper-ogolosiv-pro-vvedennya-dodatkovih-jekonomichnih-ta-vizovih-sankcij-proti-rosijsykih-ta-kolishnih-ukrajinsykih-taposadovciv. (дата звернення: 12.2022)

3.Програма Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив на 2018-2019 рік. Громадський Простір. – 2018. URL: https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik. (дата звернення: 12.2022)

4.Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA). URL: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=eng. (дата звернення: 12.2022)

5.Canada and Ukraine further strengthen cooperation. Prime Minister of Canada Justin Trudeau. 2019. URL: https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2019/07/02/canada-and-ukraine-further-strengthen-cooperation.  (дата звернення: 12.2022)

6.Canada’s engagement in Ukraine. Government of Canada.  URL: https://www.international.gc.ca/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng.  (дата звернення: 12.2022)

7.Canadian Sanctions Related to Russia. Government of Canada.   URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng. (дата звернення: 04.12.2022)

8.Center for Preventive Action. Conflict in Ukraine. Center for Preventive Action. Global Conflict Tracker. 2022. URL: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine. (дата звернення: 12.2022)

9.Operation UNIFIER. Government of Canada. 2022. URL: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html.  (дата звернення: 12.2022)

10.The Government of Canada’s response to the situation in Ukraine. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/news/archive/2014/09/government-canada-response-situation-ukraine-884319.html.  (дата звернення: 04.12.2022)

11.Ukraine Reform Conference. URL: https://rdo.in.ua/announces. (дата звернення: 04.12.2022)

12.Ukraine Reform Conference. Government portal. 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/reformi/mizhnarodni-konferenciyi-z-pitan-reform-v-ukrayini/mizhnarodna-konferenciya-z-pitan-reform-v-ukrayini-toronto-lipen-2019. (дата звернення: 12.2022)

13.Unifier. J 2015. URL: https://jemesouviens.org/en/operation-unifier-canada-in-ukraine/. (дата звернення: 04.12.2022)

14.Women’s voice and leadership Ukraine. URL: https://canwach.ca/project/womens-voice-and-leadership-ukraine/. (дата звернення: 04.12.2022)

 

Залишити відповідь