Співробітництво України та Естонії у сфері безпеки і оборони (1991 – 2022)

Било Світлана Михайлівна

Студентка 6 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини»

Науковий керівник

Сидорук Тетяна Віталіївна

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин

У статті проаналізовано співробітництво України та Естонії у сфері безпеки і оборони. Проаналізовано розвиток відносин між державами від встановлення відносин і до сьогодні. Визначено причини активізації співробітництва у даній сфері в умовах російської агресії. Виявлено ключові напрями співробітництва: медична допомога, військова підготовка, протидія гібридним загрозам. Проаналізовано практичні аспекти співробітництва у сфері кіберзахисту. Підкреслюється позиція Естонії щодо ескалації українсько-російського конфлікту. 

Ключові слова: Україна, Естонія, військове співробітництво, політика безпеки, російська агресія

COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND ESTONIA IN THE FIELD OF SECURITY AND DEFENSE (1991-2022)

The article examines Ukraine’s cooperation with Estonia in the field of security and defense. The main stages of cooperation between two countries from establishment of diplomatic relations to this day are analyzed. The reasons for the intensifying cooperation in the field of security and defense in the context of Russian aggression are identified. The article identifies the key sectors of cooperation which are the following: medical aid, military training, the fight against hybrid threat. The practical aspects of the cooperation in cybersecurity are analized. Estonia’s position on the escalation of the Ukrainian-Russian conflict is emphasized.

 Key words: Ukraine, Estonia, military cooperation, security policy, Russian aggression 

У сьогоднішніх умовах співробітництво у сфері безпеки й оборони є надзвичайно важливим для підвищення обороноздатності України. Для відновлення територіального суверенітету і захисту національних кордонів від зовнішніх загроз Україна потребує використання усіх інструментів, які можуть допомогти здійснити ці завдання. Саме тому співпраця з країнами Балтії, які є провідними союзниками України на міжнародній арені, є важливим елементом у цій сфері. Розвиток відносин з даними державами включають у себе не лише захист суверенітету України, але й  стабілізацію усього східного флангу Європи. Естонія – один із ключових партнерів України у цій сфері. База відносин України й Естонії ґрунтується на спільному історичному фундаменті, а у контексті двостороннього співробітництва спільне минуле є одним із об’єднуючих чинників і приводом для реалізації низки спільних проєктів. Зважаючи на те, що Естонія входить в перелік країн, які допомагають впроваджувати реформи і підтримують Україну, варто відзначити пріоритетність україно-естонських відносин у сфері безпеки й оборони.

У науковій літературі є мала кількість напрацювань з даної тематики. Аналіз співпраці України та Естонії у сфері безпеки й оборони загалом висвітлюється за допомогою “колективного підходу”, тобто у контексті відносин України з усіма Балтійськими державами, проте й вони дещо узагальненого характеру або ж взагалі застарілі й не мають сучасної інформації. Такий підход у досліджені даної тематики було використано у роботах Р. Марценюк [11], К. Могильницької [4] та О. Подолян [5].

Метою статті є аналіз співробітництва України та Естонії у сфері безпеки й оборони в сучасних умовах безпекових викликів. Співробітництво у цій галузі надзвичайно важливе, зважаючи на підтримку Естонії України в умовах російської агресії. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено такі завдання:

 • проаналізувати нормативно-правові документи, укладені між Україною і Естонією у сфері безпеки й оборони;
 • виокремити співпрацю між Естонією і Україною у рамках організацій;
 • дослідити співпрацю в галузі військової медицини і кіберзахисту;
 • дослідити допомогу, яку надає Естонія Україні у сфері безпеки й оборони.

Співробітництво України й Естонії у сфері безпеки й оборони має тривалий розвиток. Естонія однією з перших держав у світі визнала незалежність України 9 грудня 1991 року. Угоду про військове співробітництво між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Естонії було підписано 20 квітня 1994 року. Нормативно-договірна база з Естонією у військовій сфері й надалі розширювалася із підписанням Протоколу про співробітництво між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України і Департаментом прикордонної охорони Естонської Республіки від 8 грудня 1999 року. [8] 

У зв’язку зі вступом у 2004 році балтійських держав до ЄС та НАТО, співробітництво України й Естонії у сфері безпеки отримали новий вимір – через призму діяльності даних організацій. Так, Естонія разом з Литвою і Латвією – активні зовнішні партнери нашої держави у даних структурах, які допомагають Україні поглиблювати відносини з ЄС і НАТО, а також сприяють євроатлантичному руху України за допомогою консультацій з питань сфери безпеки і оборони, виконання положень НАТО “Партнерство заради миру”. Ці держави є постійними союзниками України, які готові піднімати питання щодо розширення на схід в ЄС і НАТО. [11, 169]

У 2006 році під час зустрічі з В. Ющенка з президентом Естонії Т. Х. Ільвесом було підписано Спільну декларацію щодо співробітництва у рамках діалогу України з НАТО, модернізацію українського оборонного та безпекового середовища, інформування українського суспільства про діяльність НАТО, а також надання допомоги щодо запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО. [17]

Співробітництво у сфері оборони і безпеки між Україною та Естонією активізувалося в 2014 році, коли Естонія вирішила направити свого аташе з оборони до Києва після анексії Криму та подій на сході України. Тоді основними завдання України у сфері безпеки й оборони були: забезпечення миру, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України; підтримка діалогу з ключовими партнерами України та міжнародними безпековими організаціями; адаптація законодавства України в оборонній сфері до європейських стандартів; реформування військового сектору. Відповідно співпраця між Міністерствами оборони України та Естонії значно розширилась, як у двосторонньому, так і у багатосторонньому форматі. [11, 174]

Обсяги двостороннього співробітництва між державами з кожним роком зростають і є взаємовигідними для обох країн. Сьогодні найуспішнішими напрямками співпраці є навчання та військова медицина. Останніми роками оборонне співробітництво розширилося на військовому рівні, включаючи активну участь у військових навчаннях в  обох країнах. Крім того між різними рівнями оборонних установ двох країн відбувається регулярний обмін інформацією та досвідом. 

Успішним напрямом співпраці між Україною та Естонією є медична допомога. З осені 2015 року Естонія пропонує реабілітаційне лікування пораненим в Україні в Центрі Здоров’я Селі. Станом на 2020 рік у санаторії проліковано 165 поранених військовослужбовців ЗСУ. Міністерство оборони Естонії планує запропонувати реабілітаційне лікування і в найближчі роки. 

Також за ініціативи громадської організації “Вільна Україна” (ест. MTÜ Vaba Ukraina) у співпраці з Естонським національним коледжем оборони було організовано 5 навчальних курсів лікування тактичного рівня, метою яких була підготовка інструкторів з надання першої медичної допомоги. [2]

Естонія також внесла свій внесок до Трастового фонду НАТО для медичної реабілітації зі своїми експертами, щоб допомогти побудувати сучасну систему реабілітації в Україні. Східно-Талліннська центральна лікарня і Талліннський коледж охорони здоров’я провели стажування та навчання для реабілітаційного персоналу.  [12]

Також співробітництво між Естонією та Україною особливо активне у питаннях гібридних загроз та кібербезпеки. Естонія – ключовий гравець у системі кіберзахисту НАТО, оскільки вона характеризується надзвичайно високим рівнем діджиталізації – держава активно використовує інформаційні технології у функціонуванні електронного урядування і онлайн виборів. Зважаючи на власні досягнення у цій сфері, Естонія намагається поділитися досвідом зі своїми партнерами. Серед них важливе місце належить Україні, для якої питання кіберзахисту набули особливого значення в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації. [4, 20]

У 2021 році Україна офіційно подала заявку на вступ до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCD COE), який розташований у Таллінні й заснований за ініціативи естонської сторони. [6] 

У січні 2022 року представники Міністерства оборони, підрозділу кіберзахисту Ліги оборони Естонії та Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО здійснили спільний візит до України. Разом з українською стороною було обговорено організацію та загальний стан національної кібербезпеки України, включаючи широкомасштабні кібератаки на українські урядові сайти у ніч 14 січня та їх вплив на поточну безпекову ситуацію. Також відбувся обмін досвідом у боротьбі з кібератаками та обговорено подальші кроки для покращення нашої кібер-співпраці. Естонська делегація також висловила постійну підтримку вступу України до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, оскільки Україна має унікальний досвід у боротьбі з гібридними загрозами. [3]

Також з 2016 року естонська Академія електронного урядування реалізує проєкт з підвищення компетенції державного сектору України з кібербезпеки. [1] 

Естонія також допомагає з військовою підготовкою. З 2003 року понад 40 українських офіцерів навчалися на різних курсах Балтійського коледжу в естонському місті Тарту. У 2019 році троє українських офіцерів закінчили навчання на курсах Об’єднаного командування та Генерального штабу коледжу. [14]

З 2017 року Мовний центр Академії Сил оборони пропонує інтенсивні курси з англійської мови для Сил оборони України з метою покращення оперативної сумісності Збройних сил України з міжнародними партнерами. [2]

У контексті українсько-російської загрози Естонія підтримує Україну.  Естонія не визнає окупацію Криму РФ,  підтримує територіальну цілісність нашої держави та послідовно виступає за дотримання та повну імплементацію Мінських домовленостей. Офіційні заяви щодо засудження агресії РФ постійно оприлюднюються Президентом Естонії, Прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ та Парламентом Естонії.  

Колишня президентка Керсті Кальюлайд стала першою серед іноземних очільників, хто відвідав лінію розмежування на Донбасі у 2018 році, а у 2021 – адміністративну межу з окупованим Кримом. [16]

На тлі ескалації російсько-українського конфлікту Естонія вирішила допомогти Україні усіма можливими способами: у політичному плані, практичному і фінансовому. У лютому МЗС Естонії заявило, що виділить Україні гуманітарну допомогу у сумі 351 700 євро для підтримки людей, які живуть на сході України. [9]

8 лютого 2022 року Естонія передала Україні мобільний польовий шпиталь Role 2 для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю. [19]

Також Естонія поставила Україні протитанкові переносні ракетні комплекси (ППРК) Javelin. Таллінн також має намір надати Києву дев’ять 122-міліметрових гаубиць радянського виробництва, які свого часу перебували на озброєнні НДР і які пізніше було передано до Фінляндії, а звідти – до Естонії. Балтійська держава надіслала відповідний запит до Берліна, але відповіді досі не немає. [10]

21 лютого 2022 року Україну відвідав голова Рійгікогу Естонії Юрі Ратас. Він заявив, що вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права. «Війна на Донбасі, яка триває восьмий рік, має бути негайно припинена. Будь-які спроби розширення агресії матимуть для Росії тяжкі наслідки», – наголосив Ратаc. [7]

Наступного дня, 22 лютого, до України прибув президент Естонії Алар Каріс. Він засудив визнання Росією так званих “ЛНР” та “ДНР” і наголосив, що РФ порушила Мінські домовленості. За його словами, Естонія ніколи не прийме рішення РФ визнати самопроголошені “республіки” на окупованих територіях Донбасу, а Путін шукає привід для війни. [15]

Отже, проаналізувавши сферу безпеки й оборони у відносинах України й Естонії, можна дійти висновку, що вони базуються на концепції стратегічного партнерства. Спільна історія і спільна загроза – у вигляді Російської Федерації – центральні у відносинах держав. Партнерство підтверджується розвиненою нормативною базою і практичним досвідом. Важливою частиною співпраці між державами є військові навчання, медична допомога нашим бійцям, а також постачання зброї Україні.  Крім того, позиція естонської влади щодо українсько-російської війни підтверджує факт того, що Естонія є одним із найближчих союзників України.  

Джерела та література

 1. Country Strategy for the Development Cooperation of Estonia and Ukraine 2020–2023. URL:https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/ua_arengukoostoo_maastrateegia_2020-2023_en.pdf
 2. Kaitsekoostöö. Eesti suursaatkond Kiiev. URL: https://kyiv.mfa.ee/et/kaitsekoostoo/ (дата звернення: 19.02.2022)
 3. Leading Estonian and Ukrainian cyber security experts exchanged experiences in countering cyber threats. URL:https://kaitseministeerium.ee/en/news/leading-estonian-and-ukrainian-cyber-security-experts-exchanged-experiences-countering-cyber (дата звернення: 21.02.2022)
 4. Mohylnytska K. Cooperation between Ukraine and the Baltic states in the field of security and defense after 2014. EVROPSKÝ POLITICKÝ APRÁVNÍ DISKURZ. Kyiv, 2020. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2020/2020-7-4/05.pdf
 5. Podolian O. The Challenge of “Stateness” in Estonia and Ukraine. Stockholm, 2020. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1445863/FULLTEXT01.pdf
 6. Ukraine applies to join NATO’s cyber defense center – NSDC. URL:https://en.interfax.com.ua/news/general/759823.html (дата звернення: 21.02.2022)
 7. Голова парламенту Естонії: Україна ніколи не залишиться на самоті. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399826-golova-rijgikogu-estonii-ukraina-nikoli-ne-zalisitesa-na-samoti.html (дата звернення: 21.02.2022)
 8. Договірно-правова база між Україною та Естонією. Посольство України в Естонській республіці. URL:https://estonia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/105-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-jestonijeju (дата звернення: 19.02.2022)
 9. Естонія виділить понад 350 тисяч євро гумдопомоги для сходу України. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/11/7323582/ (дата звернення: 21.02.2022)
 10. Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin. URL: https://www.dw.com/uk/estoniia-peredala-ukraini-protytankovi-kompleksy-javelin/a-60840691 (дата звернення: 21.02.2022)
 11. Марценюк Р. Військова співпраця України та країн Балтії (1991-2017). Європейські історичні студії. Науковий електронний журнал. 2017. № 8. URL:https://drive.google.com/file/d/1mL1OQwtNoqkNN8QgGn-RRFECcnlLpgNp/view
 12. Навчання в Естонії пройшли 80 інструкторів з тактичної медицини, отримавши міжнародний сертифікат 4 рівня – голова правління ГО «ВО Патріот». URL: https://uacrisis.org/uk/41738-navchannya-v-estoniyi (дата звернення: 19.02.2022)
 13. Політичні відносини між Україною та Естонією. Посольство України в Естонській республіці. URL: https://estonia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/104-politichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-jestonijeju (дата звернення: 19.02.2022)
 14. Посол України в Естонії Мар’яна Беца взяла участь у святкуванні 20-річчя Балтійського оборонного коледжу у м. Тарту. URL: https://estonia.mfa.gov.ua/news/73343-baltic-college (дата звернення: 21.02.2022)
 15. Президент Естонії відреагував на визнання Путіним ОРДЛО. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/21/7134374/ (дата звернення: 21.02.2022)
 16. Президент Естонії завітала на Донбас з робочим візитом. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7GJNi9lZ7vc (дата звернення: 21.02.2022)
 17. Президенти України та Естонії підписали Спільну декларацію. URL: www.unian.net/ukr/news/news176699.html (дата звернення: 19.02.2022)
 18. У реабілітаційному центрі при Міноборони Естонії пройшли лікування вже 40 учасників АТО – організатори проекту. URL: https://uacrisis.org/uk/50500-estonia-2 (дата звернення: 19.02.2022)
 19. Україна отримала польовий шпиталь від Естонії та Німеччини. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/8/7323246/ (дата звернення: 21.02.2022)

Залишити відповідь