Йордансько-китайські взаємини на сучасному етапі

Яковенко О.С.

Науковий керівник: Конопка Н.О.,

к. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин

Відносини Йорданії з впливовими світовими акторами, такими як Китай, мають велике значення для розвитку королівства. У статті визначено специфіку двосторонніх відносин між Хашимітським королівством Йорданія та Китайською Народною Республікою. Проаналізовано основні сфери співробітництва між державами.

Ключові слова: Йорданія, КНР, двосторонні відносини, «Один пояс, один шлях».

O. Yakovenko

Jordan-Chinese relations at the contemporary stage

Jordan’s relations with influential world actors, such as China, are of great importance for the development of the kingdom. The article identifies the specifics of bilateral relations between the Hashemite Kingdom of Jordan and the People’s Republic of China. The main areas of cooperation between the countries are analyzed.

Key words: Jordan, China, bilateral relations, «One belt, one road.

Постановка проблеми. Йорданське керівництво прагне підтримувати тісні контакти з ключовими державами світової політики. Активізація КНР у регіоні Близького Сходу полегшує це завдання для Йорданії. Прихід до влади короля Абдалли II активізував діалог між Хашимітським королівством та КНР, що сприяв поглибленню двосторонніх відносин. Амман входить в рамки ініціативи «Один пояс, один шлях», що дозволяє країні розширювати співробітництво з Пекіном в різних сферах. Це, своєю чергою, зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх публікацій. Перш за все слід зазначити, що кількість досліджень на цю тематику є обмеженою. Так, американський дослідник Е. Тран (E. Tran) аналізує відносини Китаю з Хашимітським королівством і те, як у торговому ландшафті Йорданії все більше домінують амбіції Пекіна. Він також розглядає китайську підтримку королівства у боротьбі з COVID-19 [19]. Американська дослідниця Е. Су (A. Su) досліджує участь КНР в регіоні, в тому числі і в Йорданії [17]. Х. Мадала Альбраїзат (H. Madallah Albraizat) аналізує економічні відносини Йорданії та Китаю в рамках двосторонньої інвестиційної угоди [13]. Дж. Маркс (J. Marks) та С. Боргогньоне (S. Borgognone) розглядають роль Йорданії як медіатора інтересів США та КНР в регіоні Близького Сходу [14].

У вітчизняній науковій літературі більшість досліджень присвячені зовнішній політиці КНР щодо ключових держав Близького Сходу. Український дослідник О. Волович з незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел» займається цією тематикою [1]. Водночас, відсутні наукові праці, що аналізують специфіку йордансько-китайських двосторонніх взаємин. В цілому дослідники розглядають відносини між країнами поверхнево, що створює необхідність для подальших досліджень з більш глибоким аналізом даної тематики.

Метою дослідження є аналіз двосторонніх відносин Йорданії та Китаю на сучасному етапі.

Для виконання мети потрібно виконати наступні завдання:

 • окреслити особливості політичного діалогу між державами;
 • проаналізувати обсяги торгівлі та інвестицій Йорданії та КНР;
 • окреслити співробітництво у сфері освіти;
 • проаналізувати співпрацю в інших галузях.

Виклад основного матеріалу. В квітні 1977 року було встановлено дипломатичні взаємини між Йорданією та Китаєм. До 90-х років не спостерігалось стрімкого розширення двосторонніх відносин. Ситуація змінилась з приходом до влади у 1999 році короля Абдалли II. У листопаді 2000 року відбулася перша офіційна зустріч між лідерами двох країн. Двосторонній діалог між країнами відбувається на різних рівнях. З початку встановлення дипломатичних відносин відбулося лише 7 офіційних візитів лідера Йорданії до Китаю, а саме у 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2013 та 2015 роках [8]. Слід зауважити, що китайські лідери поки не відвідували королівство. Особлива роль відводиться спеціальному посланнику від китайського уряду у справах Близького Сходу, який підтримує діалог з йорданськими колегами [5]. Здебільшого, зустрічі проходять на рівні МЗС або профільних міністрів. Йорданія та Китай мають декілька майданчиків, де відбуваються зустрічі між представниками держав, зокрема: Комітет дружби між Йорданією та Китаєм (створений в 1988 році) та Форум співпраці між Китаєм та Арабськими державами (2004) [16]. Діалог спрямований на подальше поглиблення відносин в економічній сфері та стосується низки політичних питань. Так, наприклад Китай лояльно відноситься до ініціативи Йорданії щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії [4] та підтримує прагнення Палестини до самовизначення [7].

Важливим аспектом відносин між Амманом та Пекіном є входження Хашимітського королівства в ініціативу «Один пояс, один шлях» (Belt and Road Initiative – BRI). У 2016 році китайський уряд охарактеризував значення регіону Леванту у «Документі про арабську політику». У ньому чітко зазначається, що більша частина поточної політики Китаю в регіоні зосереджена на «процесі спільного здійснення економічного поясу Шовкового шляху та ініціативи Морський шовковий шлях 21-го століття» [7]. 15 листопада 2017 року країни підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», що підтверджує геостратегічну важливість Йорданії [10].

Питання Тайваню має незначний вплив на йордансько-китайські взаємини. З 1977 року Йорданія не підтримує дипломатичних зв’язків з країною, хоча існують економічні відносини. В 2018 році на вимогу Йорданії було змінено назву представницького офісу Тайваню в Аммані з «Комерційний офіс Китайської республіки (Тайвань)» на «Економічний та культурний офіс Тайбею». Подія значно не вплинула на економічні, комерційні та культурні відносини між двома країнами у зв’язку з тим, що королівство є одним з найпопулярніших місць у регіоні для тайванських мандрівників [18].

Економіка є найважливішою сферою співпраці між Йорданією та КРН. Станом на 2020 рік, Китай є третім за величиною торговим партнером Йорданії [20]. Протягом останнього десятиліття йордансько-китайський обсяг двосторонньої торгівлі стрімко зріс та досягнув рекордного рівня в 4,11 млрд. дол. в 2019 році. Під впливом пандемії обсяг двосторонньої торгівлі у 2020 році знизився до 3,61 млрд. дол. Згідно з базою даних ООН COMTRADE експорт Йорданії до Китаю становив 168 млн. дол. у 2020 році. Основою експорту становлять: добрива (140,62 млн. дол.), предмети одягу, трикотаж (12,02 млн. дол.), мідь (6,00 млн. дол.), машинне обладнання, ядерні реактори, котли (3,96 млн. дол.) та ін. [11]. Імпорт Йорданії з Китаю становить 3,2 млрд. дол. на 2020 рік. Продуктами імпорту є електричне, електронне обладнання (1,7 млрд. дол.), машинне обладнання, ядерні реактори, котли (1 млрд. дол.), високотехнологічні продукти (500 млн. дол.), полотно (297,26 млн. дол.) та ін. [12]

У 2021 році двостороння торгівля між Йорданією та Китаєм досягнула позначки у 2 млрд. дол. за перші два квартали. Збільшення відбулося на 21,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на пандемію, недостатньо відновлений попит та зростання вартості доставки [3].

Інвестиції займають важливу нішу у відносинах між країнами. Ще у 2001 році Йорданія та КНР підписали двосторонню інвестиційну угоду (Bilateral Investment Treaty – BIT), яка стимулювала ріст китайських інвестицій до Хашимітського королівства [5]. Йордансько-китайське партнерство розширилося у 2015 році, коли країна приєдналася до Азійського банку інфраструктурних інвестицій (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), важливого механізму фінансування ініціативи BRI та інших проектів [19]. Того ж року, Йорданія та Китай під час CHINA ARAB EXPO підписали інвестиційну угоду на суму понад 7 млрд. дол. для розвитку транспортного, енергетичного та торговельного секторів Йорданії. Угода стосувалася низки проектів, зокрема модернізації державної залізничної системи королівства (2,8 млрд. дол.); будівництва першої сланцевої електростанції (1,7 млрд. дол.), яка забезпечуватиме приблизно 15% національних потреб Йорданії в електроенергії; будівництва електростанції на поновлюваних джерелах енергії (1 млрд. дол.) та ін. Управління спеціальної економічної зони Акаби (Aqaba Special Economic Zone Authority – ASEZA) також підписало велику інвестиційну угоду з китайською Інвестиційною палатою Шеньчжень про розвиток промислового та логістичного комплексу в портовому місті площею близько 1 млн. кв. м. [20]. Станом на 2021 рік, ці проекти перебувають на стадії будівництва.

У 2018 році китайська сторона оголосила про плани побудови Фуцзяньського морського товарного центру Шовкового шляху у партнерстві з Міністерством транспорту Йорданії й спільним йордансько-китайським університетом в Аммані, з метою посилення ролі Йорданії у BRI. В тому ж році країни уклали угоду на 31,5 млн. дол., що передбачала фінансування розширення йорданської дороги Аль-Сальт. Інвестиційна комісія Йорданії повідомляє, що станом на 2021 рік, Китай бере участь в 376 проектах на території Йорданії [19].

Покращення йордансько-китайських відносин в 2010-х роках спричинило значний приплив китайських туристів до королівства. У період з 2015 по 2019 рік китайський туризм в Йорданії зростав з кожним роком (2015 – 23 тис., 2017 – 32 тис., 2019 – 40 тис.). У зв’язку з COVID-19 кількість мандрівників значно знизилась – у 2020 році країну відвідало лише 5 тис. туристів з КНР [15].

Між країнами також встановлені зв’язки у сфері освіти. У вересні 2008 року було засновано спільний Інститут ТАГ (Талал Абу Газале) – Конфуцій (TAG (Talal Abu-Ghazaleh) – Confucius Institute) для популяризації китайської мови та культури в Йорданії на основі угоди про співпрацю між TAG-Organization та Інститутом Конфуція у Китаї. Інститут ТАГ – Конфуцій є першим офіційним центром для вивчення китайської мови в королівстві [2]. Уханський університет науки про Землю у 2015 році оголосив про плани побудови «Міжнародної академії наук Шовкового шляху» в Аммані. Станом на 2021 рік, цей проект не реалізовано [19].

Військова співпраця між країнами є незначною, оскільки США та ЄС займають ключові позиції у постачанні озброєння для королівства. У вересні 2015 року Йорданія та Китай підписали угоду про військову співпрацю, яка передбачала надання близько 4,7 млн. дол. для забезпечення йорданських збройних сил військовою технікою. Станом на 2021 рік, китайські артилерійські комплекси (WM–120, MLRS) та міномети (W–86, WW–90, PPT 89) перебувають на озброєнні Йорданії [9].

Двосторонні відносини зміцнилися під час коронакризи. КНР надала значну допомогу для королівства, застосовуючи так звану «маскову дипломатію». Десятки тисяч комплектів засобів індивідуального захисту, рукавичок, масок для обличчя та наборів для тестування були відправлені з Китаю до Йорданії. Китайська державна корпорація розвитку та інвестицій пожертвувала лікарням Йорданії медичне устаткування на суму понад 1,2 млн. дол.. До цих зусиль долучилися і приватні китайські компанії. У квітні 2020 року Джек Ма (Jack Ma), співзасновник Alibaba, надіслав Йорданії понад 300 тис. масок та 100 тис. тестових наборів. Пізніше він був нагороджений орденом короля Абдалли II ібн Аль Хусейна першого ступеня [19].

Висновки. Відносини між Йорданією та Китаєм не є історично давніми. Йорданія та Китай налагоджують комунікацію у всіх сферах, але найбільш примітною є економічна та інвестиційна, також відбувається співпраця в освітній та військовій сферах. Пекін є одним з найбільших торгових партнерів Амману. Йорданія входить в рамки ініціативи «Один пояс, один шлях», що має позитивні наслідки як для королівства, так і для КНР. Йорданське керівництво в подальшому прагнутиме підтримувати тісний контакт з китайськими колегами у зв’язку з економічною потугою Піднебесної на світовій арені. Це питання є перспективним для подальшої наукової розробки, у зв’язку обмеженою кількістю досліджень, а також з активізацією КНР на Близькому Сході.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Волович О. Енергетичний аспект близькосхідної політики Китаю ч.1. Борисфен Інтел. 2019. URL: https://bintel.org.ua/publication/regions/china/energetichnij-aspektblizkosxidno%D1%97-politiki-kitayu/. (дата звернення: 01.12.2021).
 2. About us. TAG-Confucius Institute. 2021. URL: https://tagconfucius.com/article/view/About%20Us (last accessed: 02.11.2021).
 3. Ambassador Chen Chuandong Upbeat about China Jordan Trade Ties. Embassy in The People`s Republic of China in The Hashemite Kingdom of Jordan. August 9. 2021. URL: https://www.mfa.gov.cn/ce/cejo//eng/dtxw/t1898268.htm (last accessed: 02.11.2021).
 4. Costarelli V. China Backs IOM Jordan Aid to Syrian Refugees. IOM. 2013.URL:https://www.iom.int/news/china-backs-iom-jordan-aid-syrian-refugees (Last accessed: 02.11.2021).
 5. China – Jordan BIT. Investment Policy Hub. 2001. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bit/919/china—jordan-bit-2001- (last accessed: 02.11.2021).
 6. China’s Special Envoy on the Middle East Issue Ambassador Wu Sike to Visit Jordan, Egypt and the Arab League Headquarters. Embassy in The People`s Republic of China in The Hashemite Kingdom of Jordan.2013. URL: https://www.mfa.gov.cn/ce/cese//eng/xwdt/t1045004.htm (last accessed: 02.11.2021).
 7. Full text of China’s Arab Policy Paper. Xinhua. 2016. URL: http://english.www.gov.cn/archive/publications/2016/01/13/content_281475271412746.htm(last accessed: 01.12.2021).
 8. Jordan. Activities. Ministry of Foreign Affairs of The People`s Republic of China. 2021. URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/gjlb_663594/2833_663656/2835_663660/default_1.shtml/ (last accessed: 02.11.2021).
 9. Jordan, China sign military cooperation deal. Jordan Times. 2015. URL: http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-china-sign-military-cooperation-deal (last accessed: 02.11.2021).
 10. Jordan, China to sign MoU on cooperation under Belt and Road Initiative. Xinhua News Agency. November 15. 2017. URL: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/34779.htm/ (last accessed: 02.11.2021).
 11. Jordan Exports to China. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/jordan/exports/china/ (last accessed: 02.11.2021).
 12. Jordan Imports from China. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/jordan/imports/china (last accessed: 02.11.2021).
 13. Madallah Albraizat H. The evaluation of the bilateral investment treaty (BIT) between Jordan and China (reality and ambition). Research Gate. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/351899816_The_evaluation_of_the_bilateral_investment_treaty_BIT_between_Jordan_and_China_reality_and_ambition_tqyym_almahdt_alastthmaryt_byn_alardn_walsyn_alwaq_w_altmwh (last accessed: 02.11.2021).
 14. Marks J., Borgognone S. Can Jordan Harmonize Chinese and American Interests in the Levant? The Diplomat. 2018. URL: https://thediplomat.com/2018/05/can-jordan-harmonize-chinese-and-american-interests-in-the-levant/(last accessed: 02.11.2021).
 15. Nahhas R. Jordan tourism suffers huge blow from coronavirus. The Arab Weekly. 2021. URL: https://thearabweekly.com/jordan-tourism-suffers-huge-blow-coronavirus (last accessed: 02.11.2021).
 16. Political Exchange. Embassy in The People`s Republic of China in The Hashemite Kingdom of Jordan. 2021. URL: http://jo.china-embassy.org/eng/sbgx/zzwl/ (last accessed: 02.11.2021).
 17. Su A. Jordan: China’s Gateway to the Middle East. The Atlantic. September 25. 2013. URL: https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/09/jordan-chinas-gateway-to-the-middle-east/279988/ (last accessed: 02.11.2021).
 18. Strong M. Under pressure from China, Jordan wants Taiwan to change office name. Taiwan News. April 28. 2018. URL: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3417113/ (last accessed: 02.11.2021).
 19. Tran E. China`s ambitions in the Kingdom of Jordan. Encyclopedia Geopolitica. September 23. 2020. URL: https://encyclopediageopolitica.com/2020/09/23/chinas-ambitions-in-the-kingdom-of-jordan/ (last accessed: 02.11.2021).
 20. Yumul J. Jordan keen for more Chinese investment. China Daily. 2021. URL: https://global.chinadaily.com.cn/a/202108/16/WS6119c091a310efa1bd668f8f.html (last accessed: 22.11.21).

Залишити відповідь