Ейдетика як основна методика розвитку мислення

Дубіцька І.І.

ЕЙДЕТИКА ЯК ОСНОВНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

У статті розкрито поняття ейдетики, вказано її особливості. Висвітлено питання застосування ейдетичної методики у вивченні англійської мови. Вказуються можливі варіанти використання різних ейдетичних методів та прийомів на уроках англійської мови.
Ключові слова: ейдетика, ейдетична методика, ейдетичні методи, образне мислення, пам’ять, образ, англійська мова.

The article reveals the concept of eidetic memory, indicates its features. The issue of application of eidetic methodology in the study of English is covered. Possible options for using different eidetic methods and techniques in English lessons are outlined.
Key words: eidetic memory, eidetic methodology, eidetic methods, imaginative thinking, memory, image, English.

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Кожна людина стикається з необхідністю запам’ятовування інформації. Зокрема, учні у школі. Особливо при вивченні англійської мови. Це викликає багато труднощів. Тому для того, щоб зробити процес запам’ятовування нового матеріалу цікавим та захоплюючим, важливо знайти спеціальну методику. Ейдетика – найбільш ефективний метод запам’ятовування. Тому виникає необхідність у поглибленні знань про ейдетичні методи роботи, їх використанні на уроках англійської мови та застосуванні теоретичних напрацювань з ейдетики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день спостерігається посилена увага дослідників до вивчення та застосування ейдетичної методики. Це питання вивчали такі вчені: Е. Йенш, Л. Виготський, О. Лурія, Г. Чепурний, З. Хало, І. Матюгін, Є. Антощук, Е. Дехтяренко та інші.

Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні необхідності впровадження ейдетичних методів на уроках англійської мови.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
– розкрити поняття «ейдетика» та охарактеризувати її особливості;
– розглянути способи застосування ейдетичних методів при вивченні англійської мови.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі виникає потреба запам’ятовувати велику кількість інформації. У зв’язку з цим вчені розробили різні методики розвитку пам’яті та мислення. Основною з них є ейдетика.
Ейдетизм – різновид образної пам’яті, що проявляється в здатності зберігати яскраві образи предметів протягом довгого часу [6]. Ейдос – з грецької “образ”, ейдон – бачу, а ейдетика – це вміння працювати з живою уявою, використовуючи мнемічні прийоми [8, 9].
Питання швидкого запам’ятовування інформації цікавило вчених ще в кінці XIX початку XX століть. Саме тоді починається вивчення такого напряму як ейдетика. Найбільш відомими спеціалістами в цій області були Е. Йенш, Л. Виготський, С. Рубінштейн. Однак в 40-х роках XX століття у зв’язку з початком війни їх дослідження були припинені.
Відновилися вони в 80-х роках, коли доктор педагогічних наук, професор Ігор Матюгін розробив систему ігор, яка покращувала сприйняття інформації. В Україні відкриття І. Матюгіна розвивав Є. Антощук, керівник «Української школи ейдетики», де кожен може в ігровій формі навчитися запам’ятовувати слова (у тому числі й іноземні), цифри, вірші, тексти та інше.
Потреба в образному сприйнятті навколишнього світу має велике значення в шкільному віці. Застосування ейдетики допоможе дитині. Адже ця методика сприяє тому, щоб школяр краще вчився, гармонійно розвивався та був сконцентрованим. Ейдетика допомагає не лише запам’ятовувати, але й відтворювати образи. А це є важливим фактором у процесі навчання.
Проте, не лише школярі можуть застосовувати ейдетичну методику, а й люди у зрілому віці. Вона допомагає досягти успіху у професійній діяльності незалежно від того, чим людина займається. Адже будь-яка професія пов’язана з образним мисленням.
Пам’ять відіграє дуже важливу роль у розвитку образного мислення. Особливо активною вона є у дітей. Вони запам’ятовують багато нової інформації. Проте для того, щоб вона відклалася у їхній пам’яті, це має бути цікаво для них. Яскраві образи, асоціації, зрозумілі дитині, засвоюються краще, ніж заучування матеріалу. Головне завдання ейдетики – навчити думати не словами, а образами.
Ейдетика включає в себе декілька прийомів. Це – асоціативне мислення, піктограми, графічні трансформації, вільні асоціації. Застосування цих прийомів дасть змогу виховати всебічно розвинену, впевнену в собі дитину.
Для ейдетичної методики важливою є асоціативна пам’ять. Необхідно навчитися створювати у своїй уяві індивідуальні образи. Потрібно підбирати асоціації та утворювати асоціативні ряди. У кожного вони індивідуальні. Тому, потрібно давати волю власній фантазії та уяві. Асоціативну пам’ять можна розвивати за допомогою спеціальних вправ.
Ейдетика – це чудовий спосіб подачі навчального матеріалу. Запровадження «Нової української школи» дало широкий спектр можливостей для її застосування. Навчальний процес побудований у формі гри. Діти почувають себе комфортно, не бояться висловити власну думку. Їх не лякають формули, терміни, вірші, так як учні можуть легко їх запам’ятати, вдаючись до власної уяви.
Сучасна ейдетика – це накопичення великої кількості інформації, тренування уваги і мислення, своєрідна гімнастика для мозку. Використовуючи ейдетичне мислення, діти зможуть успішно вивчати будь-який матеріал у різному віці. Вони не будуть витрачати на це багато сил.
Використання ейдетичної методики допомагає при вивченні англійської мови. Це один з основних предметів, які вивчають у школах. Особливе місце посідає лексика. Адже часто учням важко запам’ятати нові слова та фрази. Вони витрачають на це багато часу, проте часто результат незадовільний. Тому для дієвого вивчення, запам’ятовування та відтворення нової лексики потрібно працювати з власною уявою. Ейдетика допомагає дітям вчити англійську мову легко, весело та з насолодою.
У сучасному світі викладач англійської мови повинен бути всебічно розвиненим, знати новітні методи викладання. Його завдання – навчити дітей розвивати їхню уяву та творчість, гнучко реагувати на будь-які обставини. Викладач повинен допомогти дитині вчитися із задоволенням. Важливо подавати матеріал таким чином, щоб учні не відчували тиск, а самі мали бажання вчити щось нове. Тому ейдетична методика стане незамінним помічником для викладачів.
Використовувати ейдетику при вивченні англійської мови почали недавно. Проте багато вчителів вже активно використовують її при роботі з школярами на своїх уроках. Вони стверджують, що успішність їхніх учнів зросла. Крім того, використання ейдетичної методики допомагає вчителеві легко налагоджувати контакт з учнями.
Проблема багатьох школярів, студентів та навіть дорослих людей, які хочуть вивчати англійську мову у тому, що вони думають, що не зможуть запам’ятати велику кількість лексичного та граматичного матеріалу. Проте ейдетика допомагає розвіяти цей страх та успішно впоратися з матеріалом. Завдання ейдетики – розширити можливості пам’яті та уяви.
Наразі існує багато методів та прийомів ейдотехніки, які можна використовувати на заняттях з англійської мови. Серед них існує такий, як: метод Цицерона, або метод місць [2, 102]. Це метод візуальних асоціацій. Необхідно уявити предмет і пов’язати його з місцем.
Метод Аткінсона використовується для запам’ятовування іншомовних слів, заснований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій [2, 102]. Його суть полягає у тому, щоб уявляти щось смішне та унікальне при звучанні певного слова.
Існують інші методи, серед яких є і ланцюговий, … [2, 102]. Він базується на ланцюгових асоціаціях, тобто зв’язку між певними речами, який дає нам контроль над запам’ятовуванням нових понять.
Акровербальний метод використовується для складання віршів, жартівливих фраз, скоромовок, в яких зашифрована яка-небудь інформація [2, 102]. Це своєрідне перетворення звичайної інформації у цікаві тексти.
Методи ейдетики дозволяють з легкістю відтворювати потрібну інформацію протягом тривалого часу, не заучувати, а створювати образи та асоціації. Вони сприяють розвитку пам’яті та уваги. Ці методи дозволяють запам’ятати потрібний матеріал за короткий проміжок часу.
Ейдотехніку сміливо можна застосовувати при вивченні будь-яких тем. Використання образів дозволяє без зайвих зусиль запам’ятовувати потрібний матеріал. Це збільшує словниковий запас, допомагає при роботі з текстами та засвоєнні граматики.

Висновки. Враховуючи вищесказане, можна дійти висновків, що ейдетика – це методика, яка дозволяє запам’ятовувати різну інформацію у будь-якому віці. Використання образного мислення та створення асоціацій роблять цей процес не лише легшим, а й приємним та результативним. Ейдетична методика є ефективною у всіх сферах діяльності людини, пов’язаних з необхідністю запам’ятовування.
Особливо ефективною ейдотехніка є при вивченні англійської мови. Проведені експерименти показали, що ця методика дозволяє використовувати менше часу на вивчення англійської лексики, робить цей процес цікавим і веселим. Це дає можливість використовувати ейдетику в різних навчальних закладах – від дитячих садків до університетів. Все більше вчителів віддають перевагу використанню образного мислення над банальним зазубрюванням.
Отже, згідно моїх спостережень та досліджень можна з впевненістю сказати, що ейдетика – це дієвий метод запам’ятовування. Використовуючи ейдетику, можна досягнути значних успіхів у вивченні англійської мови. Тому слід використовувати цю методику на уроках англійської мови, розвивати образне мислення та фантазувати.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Дехтяренко Е. М. Англійська мова з ейдетикою – це просто! / Е. М. Дехтяренко // Житомирщина педагогічна. – 2017 – №4(8). – 10 с.
  2. Карлова В. О. Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі / В. О. Карлова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – 2015. – №24. – С. 99–103.
  3. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти / А. Р. Лурия. – М., 1968. – С.5–27, 35–42.
  4. Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – №5. – С. 41–44.
  5. Проніна А. В. Упровадження елементів ейдетики на заняттях з дітьми у початковій школі : Методичний посібник / А. В. Проніна. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 102 с.
  6. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] – 2010-2012. – Режим доступу до словника : www.eslovnyk.com/Ейдетизм
  7. Хало З. П. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови / З. П. Хало, М. М. Кравців // Молодий вчений. – 2017. – №4.3 (44.3). – С. 271–274.
  8. Чепурний Г. А. Як навчитися легко вчитися : Асоціативний зв’язок, цифри та творче мислення : Навчально-методичний посібник / Г. Чепурний, Ю. Палійчук / Видання друге, доповнене. – Вінниця : Центр освітніх технологій «Школа Ейдетики», 2006. – 80 с.

Залишити відповідь