Аналіз навчальних посібників для вивчення англійської мови у початковій школі

Головачук Богдана Анатоліївна

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов

науковий керівник:  Крайчинська Галина Вацлавівна

кандидат філологічних наук, доцент

Аналіз навчальних посібників для вивчення англійської мови у початковій школі

У статті аналізуються підручники з англійської мови для навчання у початковій школі як українських авторів так і британських виробництв.

Ключові слова: підручники, посібники, навчально-методичні комплекси, навчальна програма, загальноосвітня та спеціалізована школи.

The article analyzes English language textbooks for elementary school education by both Ukrainian authors and British publishers.

Keywords: textbooks, manuals, educational complexes, curriculum, comprehensive and specialized schools.

Постановка проблеми. У навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів шкільний підручник відіграє важливу роль як основний засіб передачі знань. Реформа в галузі освіти передбачає модернізацію підручників, вчителі потребують навчально-методичні комплекси з аудіо-та відеоматеріалами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок щодо діагностики підручників з англійської мови та створення підручника для початкової школи висвітлено в дослідженнях Коломінова О.О. Онищенко К.І., Плахотник В.М., Роман С.В., Бігич О.Б., Денисенко М.В., Біболєтова М.З., Верещагіна І.М., Рогова Г.В., Лєнська О.О. та ін. У них висвітлюються основні положення концепцій підручників для навчання іноземної мови, надаються практичні рекомендації щодо використання матеріалів підручників (Т. Сірик, Л. Калініна, С. Роман, Н. Чумак). [6]

Мета і завдання дослідження. Метою статті є аналіз підручника з іноземної мови як українських авторів так і британських виробництв.

Виклад основного матеріалу. У методиці викладання англійської мови неодноразово піднімалося питання важливості навчально-методичних комплексів як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Завдяки впровадженню освітньої реформи (лист Міністерства освіти України № l/9 – 148 від 8 квітня 1998 року «Про використання навчально-методичних матеріалів видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес») [5], фахівці МОН України запропонували вчителям більше різноманітних навчальних матеріалів, якими вони можуть користуватись для навчання учнів англійської мови.

Варто зазначити, що всі проаналізовані нами підручники відповідають вимогам Міністерства освіти України. Розмовні теми та граматичні правила, висвітлені у підручниках, відповідають віковим особливостям дітей молодшого і середнього шкільного віку. Навчальний матеріал, поданий у підручниках, логічно викладений, зрозумілий, принаймні, після пояснень учителя. Тексти написані простою мовою. З кожною вивченою темою вправи та завдання стають складнішими.

Для подальшого аналізу навчальних матеріалів, визначимось із критеріями, за якими ми будемо аналізувати підручники з англійської мови.

1. Високий дидактичний рівень – наявність грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», відповідність навчальній Програмі, наявність дидактичного апарату. Зміст і система побудови підручника повинна мати педагогічне та психологічне обгрунтування. 

2. Висока культура видання – дотримання діючих стандартів з видавничої справи, дотримання структури підручника, наявність авторського тексту. 

3. Відповідність науковій та педагогічній концепції викладання. Підручник має бути інструментом, співвідносним із робочою програмою з навчальної дисципліни та графіком навчального процесу. Обсяг навчального матеріалу повинен відповідати обсягу часу, який МОН України виділяє на вивчення теоретичної частини курсу англійської мови.

4. Структурно-логічний зв’язок з комп’ютерними технологіями. Навчальний процес тісно пов’язаний із сучасними комп’ютерними технологіями, тому у підручнику має бути передбачене використання аудіо- та відеоматеріалів для роботи на уроці та підготовки домашніх завдань.

Серед комплексів українських авторів, найбільш уживаним підручником для початкової школи вже кілька років поспіль є навчально-методичні комплекси українського автора О.Д. Карп’юк [2-4]. Про це свідчить опитування, проведене нами серед вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Луцьк, м. Рівне та деяких інших областей України у вересні 2018 року.

Проаналізуємо навчально-методичні комплекти автора О.Д. Карп’юк. Англійська мова: Підручник для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2006. – 160 с.

1. Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України, відповідає навчальній Програмі з англійської мови, хоча й містить деякі неточності.

2. Підручник має певну структуру. Граматичні правила подані у вигляді таблиць, що сприяє кращому усвідомленню матеріалу. Але пояснення функцій відповідного граматичного явища відсутні, а завдання до виконання вправ мають некомунікативний характер. При використанні підручника О.Д. Карп’юк вчитель має пояснювати учням весь поданий матеріал. Підручник радше нагадує стислий конспект того, про що говоритиме вчитель на уроці.

3. Підручник О.Д. Карпюк відповідає науковій та педагогічній концепції викладання. Граматичні структури подаються у мовленнєвих зразках, які входять до складу діалогів або текстів, а також виносяться в окремі рамочки.

4. Передбачене використання аудіоматеріалів. Зокрема, у підручнику для 4-го класу в деяких уроках ознайомлення з певним граматичним матеріалом відбувається під час прослуховування аудіозапису текстів чи окремих слів.

При укладанні підручників автори Карп’юк О. Д. не проводять власних досліджень та не використовують психолінгвістичні дослідження щодо послідовності вивчення іноземної мови учнями різних вікових груп. У підручниках українських авторів відсутні вправи в ігровій формі, які сприяють кращій комунікації та швидшого засвоєння англійської лексики та граматики.

Альтернативним варіантом при вивченні англійської мови у загальноосвітніх школах є підручники британських видавництв: MM Publications, Cambridge University Press, Pearson Longman, Express Publishing. Навчальний матеріал цих видавництв вже давно використовуються у спеціалізованих закладах освіти – ліцеях, лінгвістичних гімназіях, школах з поглибленим вивченням англійської мови. Варто зауважити і той факт, що за підручниками британських видань вчаться діти Великобританії та інших європейських країн, а тому їх можна вважати ефективними для навчання.

Навчальні матеріали, видані за кордоном, не мають грифа МОН. Але ці підручники рекомендовані Міністерством до використання у загальноосвітніх та спеціалізованих закладах освіти в Україні, про що повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

Найперше, що впадає у вічі, це висока поліграфічна якість книг. У підручниках для учнів молодшої та середньої школи багато малюнків із завданнями. Всі матеріали проілюстровані, адже науково доведено, що діти молодшого шкільного віку краще сприймають і запам’ятовують ілюстрований матеріал.

Навчально-методичні комплекси британських видавництв складаються із підручника та робочого зошита для учня, методичного посібника для викладача, аудіокасети. Британський акцент вважається еталоном англійської мови, тому британські автори до підручника надають аудіоматеріали, записані носіями мови.

Видавництво Pearson Longman пропонує серію підручників «New Round-Up» від початкового рівня до 6 року вивчення. Проаналізуємо декілька підручників серії New Round-Up [1].

У комплект входять підручники для учнів, книги для вчителів, аудіодиски. У підручниках є багато вправ, які можна виконувати тут же, як у робочому зошиті. Книги містять багато кольорових малюнків, що допомагають учням візуально сприймати та краще запам’ятовувати новий матеріал. Граматичні правила подані у таблицях. Теорія в підручниках зовсім не описана, вони більше орієнтовані на удосконалення навичок з письма, складання усних діалогів, розвитку говоріння та аудіювання. Граматичні явища пояснює вчитель.

Підручники іноземних видань використовують вправи, близькі за форматом завдань зовнішнього незалежного оцінювання та міжнародних сертифікатів KET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL та інших тестів, що стане в нагоді всім учням, які планують удосконалювати свої знання з англійської мови та пов’язати вивчення іноземної в майбутньому.

Підручники британських видавництв виграють не лише в якості, а й змістом. У книгах подається інформація про видатних людей сучасності (акторів, спортсменів, кіногероїв), які добре знайомі підліткам. Учні знайомляться із новими відкриттями в областях науки, техніки, дослідженнях космосу та вченими, які внесли великий вклад у різні галузі (наприклад, Стівен Джобс, Білл Гейтс, Ілон Маск). Школярам пропонуються матеріали про корисну та здорову їжу; розповідається про різні види спорту та видатних спортсменів. Учні залюбки готують інформацію про свого улюбленого артиста чи спортсмена – роздруковують фотографії, створюють презентації, видумують фантастичні історії про героїв коміксів.

Висновки. Підручники, проаналізовані нами, недосконалі, але завдяки цій роботі вчителі можуть обрати найоптимальніший, найцікавіший та найефективніший підручник англійської мови, а автори зможуть використати результати наших досліджень при створенні нових навчальних матеріалів для вивчення англійської мови у школі.

Література.

  1. New Round-Up 2 Student’s Book. Special Edition. Evans Virginia. 2017. – 160 page.
  2. Карп ’юк О.Д. English 3. Англійська мова: Зошит з англійської мови для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2006. – 88 с.
  3. Карп ’юк О.Д. Англійська мова: Підручник з англійської мови для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. –Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 136 с
  4. Карп ’юк О.Д. Англійська мова: Роб. зошит до підруч. з англ. мови для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навч. книга, 2005. – 79 с.
  5. Про використання навчально-методичних матеріалів видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://tsp-books.com/storinka-metodysta/informatsiya-pro-vydavnytstvo/  – Назва з екрана.
  6. Шастова І. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. [Електронний ресурс] / І. В. Шастова // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 28. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/-Admin-/Downloads/135570-291831-1-SM.pdf.

Залишити відповідь