ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ КАНАДСЬКОЇ ГАЗЕТИ “THE TORONTO STAR”

Стаття присвячена аналізу лексичних одиниць використаних у відомій канадській газеті “The Toronto Star” . У статті проаналізовано функціональні особливості політичних термінів використані в регіональній газеті та оцінені смислові навантаження понять.

Ключові слова: політичні терміни, політична діяльність.

The article relates to the analysis of lexical units that are mentioned in a known, Canadian newspaper “The Toronto Star”. The article contains reasons for functional features of political terminology used in the newspaper and evaluation of semantic senses.

Key words: political term, political activity.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Газети як засіб масової інформації мали і мають вагомий вплив на інформованість суспільства та формування суспільної думки. Через це статті газет завжди цінуються не тільки постійними читачами, а й науковцями-дослідниками. І хоча паперові газети публікуються не в такій масовій продукції як раніше, більшість видань виставляють свої публікації на офіційних сторінках газет в загальному доступі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Хоча “The Toronto Star” і є однією з найрозповсюдженіших газет широкого формату публіцистики, політична тематика прослідковується у великій кількості статей. Актуальність аналізу пов’язана тим, що дослідивши їх ми побачимо способи використання політичних термінів та їх застосування в публіцистичному стилі газет. Завдяки чому у читача після статі складається конкретна думка.

Метою статті є аналіз функціонування політичних термінів у газеті «The Toronto Star».

Виклад основного матеріалу. Газета “The Toronto Star” є однією з найпопулярніших щоденних газет Канади. Видання є другим найбільшим дистриб’ютором паперових копій газет у всій країні. На сторінках газети можна побачити статті на різну тематику: Канада, Світ, Бізнес, Життя, Спорт, Політика тощо.

Через загострення ситуації у політичному житті Канади, саме політика займає окреме місце в повсякденній роботі медійного простору.

У проаналізованих статтях було виокремлено такі групи політичної термінології: політичні посади, політична діяльність (федеральна, парламентська, місцевих органів влади і тд.), політичні партії, політичні явища, політичні процеси, політичні акти, закони тощо.

Починаючи з найпоширенішої групи, політичні посади у статтях використовуються для того аби показати приналежність тієї чи іншої особи до конкретної гілки влади. Інша ж мета, аби читач упевнився у компетентності коментаря поданих у цитатах та непрямій мові що зустрічаються у текстах.

Зокрема було розглянуто посади: Fisheries and Oceans Minister[1]; Federal Court judge[2]; Former U.S. ambassador, U.S. commerce secretary[3]; head of the Ontario Provincial Police, OPP commissioner, Toronto city councilor[4]; ombudsman[5]; MOJAG – Minister of Justice and attorney general, justice minister[6]; deputy minister[7]; Treasury Board president[9]; National Security Adviser[10]; lieutenant governor[12]; spokesperson, AG – attorney general[14]; Clerk of the Privy Council[15]; Speaker of the House, deputy premier[16]; principal secretary[18]; principal secretary[18]; Prime Minister, First Minister[19].

Наприклад: Premier Doug Ford’s attendance in the legislature has taken a dive since controversy began swirling over the hiring of his friend Ron Taverner as head of the Ontario Provincial Police [4]. В цьому випадку посада згадується як уточнення про яку саме посаду чиновника йдеться.

В статтях також були присутні терміни що стосуються політичної діяльності. Так, було виділено чотири підгрупи термінів поділені за рівнем адміністративних одиниць які стосуються політичної діяльності (ПД).

До першої ж підгрупи належать терміни ПД федерального рівня. Ці терміни означають приналежність до спеціального органу або служби державного рівня, зокрема: Public Prosecution Service of Canada[2], Canada Revenue Agency[5]; the Public Service of Canada[7]; Canada’s Security and Intelligence Community(Service), Privy Council[10];  Canadian jurisdictions[12].

До іншої ж підгрупи відносяться терміни виконавчої ПД або діяльності міністерств, такі як:DFODepartment of Fisheries and Oceans[1]; Department of Justice[2]; Federal Ministry[7]; PMOPrime Ministers Office[19].

Терміни парламентської ПД відносяться до третьої підгрупи. Тут виокремлені поняття що парламентського змісту: Senate Standing Committee[1]; caucus member[6]; Conservative deputy leader, partisanship, non-partisan[10], Progressive Conservative government[12], House of Commons[14]; committee member[15]; People’s Party of Canada[17]; Commons justice committee[18]; Parliament Hill [19].

Четверта підгрупа містить в собі терміни ПД місцевих органів влади, такі як: OPP – Ontario Provincial Police[4]; municipality[11]; provincial legislature, municipal council[16];  MPPMember of Provincial Parliament[19].

Наступна група політичних термінів включає в себе процеси що існують в усій політичній cистемі. Це терміни: constitutional convention, criminal prosecution[6]; public comment[10];, first-past-the-post, marijuana legalization, federal election[17]; criminal proceedings[18]; campaign[19].

Група політичних партій складається з термінів які відносяться до партій або членів цих партій. Це терміни: party line[6]; Progressive Conservative Member[16]; Conservatives, the Opposition[17]; Liberals[19].

Окремим пунктом можна виділити групу політичних скандалів, так як терміни цих груп неодноразово повторювались у декількох статтях канадської газети. Зокрема це терміни SNCLavalin controversy, а також pizzagate[13]. Ці терміни хоч і з’являються на фоні конкретних подій та входять до загального вжитку і слугують в якості прикладу негативного досвіду в політичному житті: That is a very good question that goes far beyond this SNCLavalin controversy and to the worried heart of many Liberals right now [19].

Крім цього група політичних явищ має такі терміни: System of parliamentary governance, Westminster System[6]; political interference, status quo[9]; racial discrimination, human rights violation[12];  PC – Political Correctness, free speech[17].

Окрім вищезазначених груп також можна виділити групу політичних законів та актів. У проаналізованих статтях було виокремлено такі терміни: Canada-Quebec Collaborative Agreement, Fisheries Act, Canada Petroleum Resources Act[1]; Taxpayer Bill of Rights[5]; prosecution agreement[10]; AODA – Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, Accessible Canada Act[12]; common law, electoral reform[17]. Ці терміни використовуються для посилання на відповідне джерело або уточнення предмету мовлення, наприклад: Regularly review its payment and collection policies and procedures to ensure they align with a service approach consistent with the Taxpayer Bill of Rights[5].

Меншою за обсягом становить група політичних ідеологій. Такі терміни як identity politics, altright movement, nationalism[17] більше носили сенс одиночних термінів що дуже зрідка згадувались впродовж в одній статті. Наприклад: And despite reports the party is fending off the alt-right movement or composed of white nationalists, Park dispels those notions as “myths”[17]. В цьому випадку терміни згадуються в негативному характері як позначення правоцентристських радикальних рухів.

Останньою ж групою виявилися політичні об’єднання. Впродовж дослідження нам зустрілися три об’єднання International Union for the Conservation of Nature standards[1]; Critical Election Incident Public Protocol panel[10]; Canadian Plastics Industry Association[11]. Ці спілки представлені як державна або міжнародна організації що займаються безпосередньо суспільними питанням Канади або усього світу. Так наприклад: The Canadian Plastics Industry Association did not respond to requests for comment[11] відповідна Канадська асоціація з питань використання пластику так і не надала компетентного коментаря.

Висновки. У результаті аналізу статей в газеті “The Toronto Star” було виявлені особливості функціонування політичних термінів,  характерні саме для канадської політики. Саме вказані терміни використовуються для піднесення теми політичного дискурсу Канади для підписників газети.

Загалом, піднесення новин в самій газеті досить цікаво та інформативно подається для читача та, що особливо, неперевантажені складною лексикою. Однак, саме наявність політичної термінології в стрічці додає відчуття професійності та компетентності джерела.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в аналізі статей інших популярних газет, використаної в них лексики та контекстного поняття тих або інших термінів. Саме дослідження публіцистичного тексту сучасної преси дає можливість дослідити лексику, яка використовується для донесення меседжу до читачів.

Список використаної літератури:

 1. ‘Crown jewel’ of the Gulf of St. Lawrence part of new marine protected area [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/crown-jewel-of-the-gulf-of-st-lawrence-part-of-new-marine-protected-area.html.
 2. Federal Court ruling underscores independence of attorney general and prosecution decisions [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/snc-lavalin-loses-court-fight-to-review-decision-to-not-offer-it-a-remediation-agreement.html.
 3. Federal program for women entrepreneurs urged to do more to help firms scale up [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/federal-program-for-women-entrepreneurs-urged-to-do-more-to-help-firms-scale-up.html.
 4. Ford’s attendance in the legislature fell following the Taverner controversy [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/provincial/2019/03/08/fords-attendance-in-the-legislature-fell-following-the-taverner-controversy.html.
 5. Greater consistency needed in revenue Canada’s collection notices, ombudsman says [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/greater-consistency-needed-in-revenue-canadas-collection-notices-ombudsman-says.html.
 6. How Justin Trudeau might avoid another SNC-Lavalin scandal [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/07/how-justin-trudeau-might-avoid-another-snc-lavalin-scandal.html.
 7. Justin Trudeau in his own words [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/provincial/2019/03/07/justin-trudeau-in-his-own-words.html.
 8. Justin Trudeau must clear the air on SNC-Lavalin [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/opinion/editorials/2019/02/07/justin-trudeau-must-clear-the-air-on-snc-lavalin.html.
 9. Liberal MP challenges Justin Trudeau over leadership style [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/07/liberal-mp-challenges-justin-trudeau-over-leadership-style.html.
 10.  Michael Wernick’s part in the SNC-Lavalin affair means he shouldn’t be trusted to sound alarm on election meddling, opposition MPs say [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/wernicks-part-in-the-snc-lavalin-affair-means-he-shouldnt-be-trusted-to-sound-alarm-on-election-meddling-opposition-mps-say.html.
 11.  Ontario considers single-use plastics ban in waste diversion strategy [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/provincial/2019/03/10/ontario-considers-single-use-plastics-ban-in-waste-diversion-strategy.html.
 12.  Ontario nowhere near goal of full accessibility by 2025, review finds [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/provincial/2019/03/08/ontario-nowhere-near-goal-of-full-accessibility-by-2025-review-finds.html.
 13.  Pizzagate ‘ridiculous and dangerous,’ Scheer’s office says [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/andrew-scheer-says-he-didnt-hear-pizzagate-reference-at-ontario-town-hall.html.
 14.  PMO denies Trudeau was hostile toward Liberal MP Celina Caesar-Chavannes [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/news/canada/2019/03/09/pmo-denies-trudeau-was-hostile-toward-liberal-mp-celina-caesar-chavannes.html.
 15.  Privy Council clerk says he received hostile messages after committee appearance [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/07/privy-council-clerk-says-he-received-hostile-messages-after-committee-appearance.html.
 16.  Veteran Nova Scotia politician Ron Russell dies at 92 [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/news/canada/2019/03/09/veteran-nova-scotia-politician-ron-russell-dies-at-92.html.
 17.  What do Liberal voters think now amid the SNC-Lavalin controversy? [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/08/what-do-liberal-voters-think-now.html.
 18.  What was Justin Trudeau trying to say? [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/federal/2019/03/07/what-was-justin-trudeau-trying-to-say.html.
 19.  When did Trudeau and his Liberals lose their way? [Електронний ресурс] // The Toronto Star – Режим доступу до ресурсу: https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2019/03/08/when-did-trudeau-and-his-liberals-lose-their-way.html.

Залишити відповідь