Фразеологічні одиниці з колоронімом у новинах культури інтернет-видань “The Guardian” та „Die Welt“: зіставний аспект

Анотація: У зіставно-лінгвокультурологічному аспекті розглядається функціонування англійських і німецьких фразеологічних одиниць (ФО) із колоронімом у публікаціях інтернет-видань The Guardian”  та „Die Welt“, де висвітлюються новини культури. У результаті дослідження було виявлено, що в обох онлайн-виданнях концепт «культура» репрезентується у двох тематичних групах – власне мистецькі події/обєкти культурного простору, а також враження від них.

Ключові слова: колоронім, фразеологічна одиниця (ФО), лінгвокультурологія, інтернет-новинний дискурс, зіставний аспект.

Annotation: The article presents a comparative linguo-cultural analysis of phraseological units with a color term functioning in “The Guardian” and „Die Welt“ online publications that cover cultural news. It has been revealed that in both editions, the “culture” concept is represented by two thematic groups art events and objects as well as impressions of them.

Key words: color term, phraseological unit, linguo-cultural studies, Internet news discourse, comparative aspect.

Постановка проблеми. Передача та сприймання кольорів неоднаково здійснюється в різних, навіть генетично споріднених культурах, та, відповідно, по-різному відображається в системі мови, особливо у фразеології, адже фразеологічна одиниця є особливим мовним знаком. Як зазначає В. А. Маслова, у семантику фразеологічної одиниці (далі – ФО) «вплетена» культурна семaнтика, або культурна конотація, що зумовлює певні труднощі при перекладі кольороназв та навіть непорозуміння між учасниками міжкультурної комунікації [3, с. 115].

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогодні відомі наступні філологічні напрямки дослідження колористики: концептуалізація колоронімів із позицій лінгвістичного універсалізму (B. Berlin, P. Kay); семантичний аналіз (А. П. Кириченко) та когнітивний аналіз кольоропозначень (А. Х. Мерзлякова); кольоропозначення у художньому мовленні (Д. Ален, Г. Еліс); психолінгвістичний аспект (О. П. Василевич) та лінгвокультурологічний аспект категорії кольору (В. В. Краснянський). Що стосується лінгвокультурологічного зіставного аспекту, саме він є недостатньо дослідженим попри те, що власне категорія кольору становить важливу частину соціоментальної картини англомовного та німецькомовного світу [2, c. 126].

У рамках сучасного лінгвокультурологічного підходу до вивчення мовних явищ особливо актуальним виявляється дослідження інтернет-новинного дискурсу, оскільки медіа-публіцистика, будучи максимально відкритою та доступною для великої аудиторії читачів сферою, являє собою відображення мовних та соціальних процесів, що відбуваються в конкретній лінгвокультурній спільноті [1, с. 207].

Метою дослідження є виявлення лінгвокультурних особливостей функціонування англійських та німецьких ФО із колоронімом у  новинних публікаціях інтернет-видання “The Guardian” та „Die Welt“, де висвітлюються новини культури.

Об’єктом дослідження є англійські та німецькі ФО із колоронімом, що вживаються у новинних контекстах рубрик „Kultur“ та “Culture”.

Матеріалом для дослідження слугують контексти з новинами культури за період 2011-2018 рр., у яких вживаються ФО із колоронімом. Для відбору матеріалу нами був використаний Інтернет-ресурс WebCorp Live [5], що являє собою лінгвістичний корпус для пошуку в онлайн-виданні “The Guardian”, та пошуковий ресурс Qwant інтернет-видання „Die Welt” [6].

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході дослідження з’ясувалося, що в обох онлайн-виданнях концепт «культура» репрезентується у двох тематичних групах, присвячених різноманітним аспектам культурного життя. Перша тематична група, яка налічує 23 німецьких та 28 англійських контекстів, характеризує різні компоненти мистецьких подій та творів, зокрема їх учасників/глядачів. Наприклад, ФО black as coal вказує на те, що лише безсердечні глядачі не були б захоплені театральною виставою: Through it all, though, anyone without a heart black as coal will sit in the theater transforming into human mush and mumblingaww [5]. Інша ФО увиразнює характеристику художника, котрий постійно перебуває у поганому настрої: Convention has him as an artist perpetually alone in a brown study, but even at his death Rembrandts muchforgotten daughter Cornelia was with him [5]. Кардинально протилежну оцінку митця-представника східної культури створює ФО із компонентом rosy: No wonder this young Chinese artist and writer is such a darling of the west. There is no doubt he views the west through particularly rosy spectacles. They cant make spectacles any rosier [5]. Автор наголошує, що китайський художник бачить європейську культуру в рожевому світлі, надмірно її ідеалізуючи. Позитивне ставлення публіки до митців, котрі на піку своєї кар’єри стали її улюбленцями, описується за допомогою ФО blue-eyed boy: As for Grills: “He was an absolute gentleman, and the most accomplished of their singers, with a pure tenor voice. He was their star and blue-eyed boy, and they were all proud of him” [5]. Натомість, німецькі ФО вербалізують лише імідж митців та персонажів мистецьких явищ: rot wie Blut – червоний колір помади епатажного співака М. Менсона, braun gebrannt – засмагле обличчя іспанського письменника, blaue Jungs – хор моряків, одягнених у блакитну уніформу. Водночас, ФО із базовими колоронімами blau, schwarz, weiß надають негативну оцінку людям мистецького світу, характеризуючи нежіночність письменниці (der Blaustrumpf), актора-невдаху (das schwarze Schaf) та неординарну особистість письменника-«білого ворона» літературної спільноти (der weiβe Rabe): Dann kam das Urteil des Altmeisters unseres Geschichtsvereins, Dr. Bernhard Willems:„Dieser Mann ist ein ‘corvus albus’, ein weiβer Rabe[6].

У дискурсах обох видань традиційно позитивна символіка колороніма golden увиразнює вербалізанти концептів «нагорода» і «визнання». Так, найпрестижнішими у Німеччині є Goldener Bär – премія на Берлінському кінофестивалі, Goldene Kamera – щорічна кіно- та телевізійна нагорода. Окрім того, шанованих митців у цій країні прийнято заносити до Книги пошани міста – das Goldene Buch. Проте англійська ФО із цим колоронімом набуває цілковитого переосмислення у статті про популярну американську премію за найгірший фільм року і передає іронічне ставлення американців до невдалих спроб створення кіношедевру: The man behind the Razzies: ‘Brian de Palma had no talent. For 35 years, the Golden Raspberry awards have existed to annoy film-makers – but do they really recognise the years worst movies or simply follow the herd? [5].

Найменше семантичне мікрополе складають емоційно-марковані англійські та німецькі ФО-унікалії, що трапляються лише в одній мові та зумовлені її національними особливостями [4, c. 176]. Так, нечасті випуски дитячої телепередачі представлені ФО once in a blue moon (надзвичайно рідкісне явище): Once, in a blue moon, wishes come true. This is once in a blue moon [5]. У свою чергу, культурний колірний символ Німеччини «блакитна квітка», яка є символом романтизму, вербалізується ФО die blaue Blume у статті про найвідоміші культурні феномени цієї країни: Zu Deutschland gehört nicht nur die Aufklärung, nicht nur dieblaue Blume“, Goethe, Heine und Thomas Mann, sondern auch Karl Marx, Friedrich Engels, Oswald Spengler, Carl Schmitt, Martin Heidegger und viele andere [6]. Іще одна німецька ФО-унікалія eine weiße Maus метонімічно позначає регулювальника вуличного руху: Zu DDR-Zeiten wurden die Verkehrspolizisten „Weiße Mäuse“ genannt, weil ihr Uniform-Oberteil samt Mütze weiß war [6].

Hайчисельнішими репрезентантами концепту «культура» у дискурсах видань „Die Welt“ і “The Guardian” є артефакти: полотна, фільми, музичні твори, театральні вистави, музеї. Для експліцитної характеристики об’єктів арт-простору, автори німецькомовних контекстів уживають позитивно марковані ФО ins Blaue (тематика виставки полотен епохи романтизму «Загадково-романтична далечінь») та weißes Gold (антична порцеляна на виставці). Натомість, негативними конотаціями володіють німецькі ФО der schwarze Humor (жанрова приналежність серіалу) і graue Vorzeit (тематика документального фільму про доісторичне полювання). Автори англомовних статей також уживають базові колороніми для опису героїв картин Пікассо (black as coal – колір волосся повій), чорно-білого формату фільму (in black and white) та  позитивного образу персонажа кінострічки (whitehat). На відміну від героя-лиходія вестерну у традиційно чорному капелюсі, позитивний персонаж популярного серіалу носить білий капелюх : We got a bit of back story on two main characters that hint at a potential bigger picture outside the park. Massive scumbag Logan reveals that his family, which white-hat William is marrying into, have some financial involvement in Westworld [5].

Настрій музичних творів/напрямів передається у британському виданні ФО із базовими колоронімами the blues, black despair, black dog. Цікавий творчий експеримент відомого лондонського диригента виразно представляє ФО to take off into the blue, де прослідковується асоціативне значення синього кольору – «безкінечність», «небуття» (йдеться про обмеження сольних партій у популярному джазовому оркестрі, які іноді просто зникають): But solos were distributed, toothroughout the LSOs principals, with Rattle motivating a highly interactive schemewhile allowing the JLCO soloists, regularly treated as an orchestra within an orchestra, maximum freedom to take off into the blue which they duly did [5]. У свою чергу, виключно негативними конотаціями володіють німецькі ФО на позначення відбитку темного нацистського минулого у  музичному мистецтві: die braune Vergangenheit (відбиток нацизму в історії Віденської філармонії), braun sein (музичні гурти неонацистського спрямування): Die Zahl der Neonazi-Liederabende hat sich fast verdoppelt. Die Szene hat Schwierigkeiten, Bühnen für Konzerte zu finden. Doch selbst braune Großveranstaltungen überraschen zuweilen die Polizei [6].

Для позначення елементів театрального мистецтва вживаються базові колороніми green, white та weiß, вказуючи на змістово-тематичне спрямування театральних вистав (white magic), гримерну для артистів (green room), традиції місцевого карнавалу (weiße Fahne schwenken – театралізована здача фортеці). Окрім того, німецька ФО das Grüne Gewölbe вербалізує славнозвісний музей «Зелене склепіння» у Дрездені, назва якого походить від кольору склепінь.

Друга тематична група в обох виданнях відображає емотивний аспект, вербалізуючи враження від мистецьких явищ, подій та об’єктів світу культури. Вона представлена ФО із базовими (black, blue, red/rot) та відтінковими колоронімами (golden, silbern, scarlet) у 6 англомовних та 4 німецькомовних контекстах. Так, у виданні  “The Guardian” автори надають схвальні відгуки новому документальному фільмові (golden opinions) та Единбурзькому міжнародному фестивалю мистецтв, на якому глядачі заливаються рум’янцем від радощів: My love of Edinburgh, coupled with the intense heat of the fire, made my face go scarlet [5]. У подібний спосіб, німецькі ФО увиразнюють контексти, де йдеться про позитивні очікування від нового серіалу (sich rot im Kalender anstreichen). Моралізаторська приказка Reden ist Silber, Schweigen ist Gold  набуває нового значення у наступному контексті, адже німецький коментатор пісенного конкурсу «Євробачення» порівнюється із золотом: „The Voice of ESC“ wird 70: „Reden ist Silber, Peter Urban ist Gold [5].

 Негативною конотацією наділені як німецькі, так і англійські ФО, котрі використовуються у контекстах про сприйняття громадськістю комерціалізованих німецьких реаліті-шоу (eine Goldgrube sein – джерело легкого збагачення), медійної діяльності письменниці (black magic), привабливість головного героя одіозного еротичного роману, одна лише думка про якого бентежить читачку (blue funk).

Висновки. Таким чином, вербалізуючи концепт «культура» в інтернет-новинному дискурсі, більшість англійських (22) та німецьких (15) ФО із переважно базовими колоронімами black/schwarz, white/weiß, blue/blau, rot/red вживаються у репрезентативній функції з метою характеристики компонентів мистецьких подій. Лише незначна група емоційно-маркованих англійських та німецьких ФО із превалюючими відтінковими кольороназвами (golden/golden, silbern, scarlet) виконує емотивну функцію, апелюючи до почуттів глядача та виражаючи ставлення учасників світу культури до мистецьких явищ. При цьому, у порівнянні з дискурсом британського видання, менша кількість німецькомовних контекстів репрезентує концепт «культура». У цілому ж, завдяки генетичній спорідненості англійської й німецької мов, їх лінгвоколірні картини світу та інтернет-новинні дискурси володіють великою кількістю спільних рис.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Васильева С. Л. Особенности жанра комментария в русском и английском газетно-публицистическом дискурсе: сопоставительный аспект / С. Л. Васильева // Молодой ученый. – 2013. – № 2. – С. 207-210.
  2. Клименко О. Культурний компонент семантики кольору в індивідуально-авторській картині світу / О. Клименко // Мова і культура. – 2013. – Т. VI (168), № 16. – С. 125-129.
  3. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
  4. Heinemann M. Grundlagen der Textlinguistik: Interaktion – Text – Diskurs / M. Heinemann, W. Heinemann. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2012. – 294 с.
  5. WebCorp Live: Concordance the Web in Real Time [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу: http://www.webcorp.org.uk/live/index.jsp. – Назва з екрану.
  6. WELT – Nachrichten, Hintergründe, News & Videos [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.welt.de/. – Назва з екрану.

Залишити відповідь