Проблеми адекватності перекладу англомовного гумору українською мовою

Анотація: розглядається адекватність перекладу українською мовою рейтингових англомовних жартів, за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed, Readers Digest) інтернет-видань та сайти з анеклотами. У результаті дослідження було виявлено, що далеко не всі анекдоти можна перекласти українською мовою, внаслідок відмінностей мовної системи та культури народів.

Ключові слова: анекдот, жарт, каламбур, культура, мовна система, функціональність, перекладність.

Annotation: The article presents adequacy of translation of English the most popular jokes according to the English online edition (Mirror), American online editions (BuzzFeed, Reader’s Digest) and jokes sites into Ukrainian. As a result of the research it was revealed that not every joke is translatable because of the difference of language system and culture.

Key words: anecdote, joke, pun, culture, language system, functionality, translation.

Постановка проблеми. Ще з давніх часів людство намагається вирішити проблеми перекладності. Неперекладне, що є таким у певних умовах, за інших обставин може стати перекладним. Тому, поняття перекладності досить відносне та динамічне. Все ж, найбільше труднощів у перекладі доставляє гумор. Гумор – це не від’ємна частина кожного народу, тому в певних культурних межах він буде особливим та самобутнім. Проблема в тому, що гумор важко передати іншою мовою. Гумор не в змозі реалізувати свою сміхову функції поза межами середовища, в якому він виник, через мовну та культурну різницю. Перед перекладачем стоїть завдання перетнути ці межі та зруйнувати їх, але далеко не завжди це вдається. В країні, де виник жарт, з нього сміються, проте важко спрогнозувати якою буде реакція від перекладеного анекдоту у іншого народу. Раніше, у теорії гумор вважали неперекладним, але практика продовжувала свідчити навпаки. Не зважаючи на те, що з гумором важко працювати, перекладачі все ж намагалися шукати адекватних рішень та цілеспрямовано йшли на нелегке випробування своїх творчих сил.

Аналіз досліджень і публікацій. Актуальність даної теми зумовлена підвищеним інтересом філології до різних аспектів гумору. Проте вітчизняні та зарубіжні дослідники зосереджують свою увагу на відтворенні гумору в художньому перекладі (Підгрушна О. Г. [31; 32]), перекладі текстів з порушенням лінгвостилістичних норм (Коломієць Л. С. [19]), перекладі каламбурів (Болдирева А. Є. [3]), політичних анекдотах (Соловей Г. С. [44]) класифікації англомовного гумору (Бондаренко М. [4]), структурі жартів (Джанет М. Гібсон [10]) та інші. Тим часом подальшого висвітлення потребує цілісне вивчення відтворення гумору як суто національного явища, в якому простежується культура, ментальність та особливість мови народу та окреслення адекватних шляхів відтворення англомовних жартів українською мовою в реальному житті.

Мета дослідження – визначення адекватності перекладу англомовних жартів на українську мову.

Об’єктом дослідження є передача англомовного гумору українською мовою.

Матеріалом для дослідження слугують рейтингові англомовні жарти за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed, Reader’s Digest) інтернет-видань та сайти з анекдотами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від потенційної можливості перекласти гумор Д. Рафаельсон-Вест поділяє його на універсальний, мовний та гумор з етнокультурним компонентом [3, с. 130-133]. І якщо універсальний гумор не доставляє проблем, оскільки він будується на загальних концептах та поняттях для усього людства, то мовний та гумор з етнокультурним компонентом потребує особливої уваги, адже він залежить від різної граматики мов та особливих реалій певного народу.

Проаналізувавши декілька англомовних видань, які мають рубрику з жартами, відомі сайти з жартами, робилася спроба визначити, чи піддаються вони перекладу, в чому полягає ефект каламбуру, та чи будуть такі жарти актуальними в українській культурі.

Британський журнал «Mirror» пропонує наступні анекдоти, котрі входять в двадцятку найкращих: I went to the doctor the other day and said: “Have you got anything for wind?” So he gave me a kite [4] – це мовний жарт, ефект каламбуру якого побудований на багатозначності. В жарті відбувається «протиставлення сценаріїв», тобто несумісність між неочікуваним та дійсним [1, c. 95–108]. Джерелом двозначності в ньому є слово «wind», оскільки в анекдоті йдеться про ліки від метеоризму, а не про вітер. Дослівний переклад такого жарту неможливо здійснити, тому що втратиться каламбур. Проте А. Федоров говорить про функціональний підхід, в основі якого лежить можливість здійснити переклад тексту в цілому, зберігши його функцію та комунікативний вплив на адресата. Тому можна спробувати передати такий жарт, трішки змінивши його: На днях я прийшов до лікаря і запитав: «Ви маєте щось від нежиті? Внаслідок, він дав мені носову хустину». Структурний компонент «ліки від чогось» для українця теж звичний, внаслідок ми можемо передати  функціональність анекдоту.

Існують в англійські мові і анекдоти, що базуються на співзвучності: I went to the zoo the other day. There was only a dog in it – it was a shihtzu [4] – переклад такого жарту здійснити неможливо, оскільки співзвучність полягає в назві китайської собаки Ші-тсу з англійським виразом «shit zoo», що виражає поганий стан зоопарку. Функціональний відповідник такого анекдоту приблизно може звучати так: «Коли мама запитала дівчинку, чому насіння розкидане по хаті, та відповіла що це не вона, а шалений огірок». Проте, тематика даного анекдоту дуже далека від тематики оригінального анекдоту. У цьому випадку Шалений огірок означає назву рослини, доторкнувшись до якої відбувається справжній «бум» і насіння розлітається на 12 метрів. Для розуміння цього жарту, відповідно, потрібно знати про існування такої рослини. Звичайно, можна створити схожий анекдот з більш знайомими назвами, ось як, наприклад, Анютины глазки, проте для цього потрібні тривалі пошуки та творчі зусилля перекладача.

Ще однією проблемою перекладів англомовних жартів на українську мову є те, що в англійській мові багатозначність розвинена більшою мірою ніж в українській мові, хоч українські синонімічні ряди багатші за відповідні англійські, як стверджує Остроушко О. А. [5]. Це ж стосується і дієслів, багатозначність яких в англійській мові суттєво переважає. Наприклад: Police arrested two kids yesterday, one was drinking battery acid, the other was eating fireworks. They charged one – and let the other off [4] – переклад не можливо здійснити, оскільки комізм побудований на багатозначності слів charged і let off. Charged означає і «звинуватити» і «зарядити», а let off означає «відпустити» або «вистрелити». Тому перекладачеві не легко буде підібрати навіть функціональний відповідник жарту.

Англійські реалії, маловідомі українцеві, також можна спробувати передати за допомогою функціонального підходу. Візьмемо до прикладу такий жарт: “Doc, I can’t stop singing The Green, Green Grass of Home. He said: ‘That sounds like Tom Jones syndrome.’ ‘Is it common?’ I asked. ‘It’s not unusual’ he replied [4] – лексичний переклад анекдоту можливий, проте для того, щоб зрозуміти весь його комізм, потрібно добре знати британського співака Томаса Джонса та його репертуар, до якого входять такі пісні як «The Green, Green Grass of Home», «Syndrome», ‘It’s not unusual’, тому комізм полягає у двозначності слова «синдром» у цьому випадку. У англійців є ще декілька варіантів жарту на таку тематику, наприклад: A man went to the doctor with a strange complaint.

“Well it’s like this Doc, when I drive to work in the morning through the country lanes I start to sing ‘The green green grass of home’. If I see a cat then it’s ‘What’s new, pussy cat?’. It’s so embaracing, even when I’m asleep and dreaming, I still keep singing. Last night, it was ‘Delilah’, and my wife was not amused!”

“Yes, it would apear that you have the early symptoms of Tom Jones syndrome.”

“Well I’ve never heard of that, is it common?” asked the man.

“It’s not unusual,” replied the doctor.

В Україні такий анекдот можна було б замінити на анекдот з такою ж тематикою тільки з українськими реаліями:

– Я ось який мотлох знайшов! На що це схоже?

– Полюбе, Мозгі Потапа.

«Мотлох» та «Полюбе»- це пісні, які виконує група українського продюсера та репера Потапа MOZGI. Функціональність анекдоту у першому варіанті полягає лише у комічній грі слів – відповідності назв пісень простому лексичному значенню виразів. В українській мові, як бачимо, теж можна створити такий відповідник.

Наступний анекдот особливий тим, що він буде зрозумілим лише англомовним реципієнтам: Dyslexic man walks into a bra [4] – це типовий англомовний анекдот. Існує сотня анекдотів, що починається з “A ___ walks into a bar.” Всі носії мови знають, що цей рядок є введенням до жарту. Дислексія – це утруднення читання букв в словах у правильному порядку. Тому комізм виникає при неправильному вживанні слова bar. Оскільки слово bra в англійській мові означає бюстгальтер. В українській культурі немає такого типу введення і слово bra є маловідомим, тому переклад анекдоту не буде доречним. Такого типу анекдотів в англійській мові є дуже багато: A jumper cable walks into a bar. The bartender says, “I’ll serve you, but don’t start anything”; Two peanuts walk into a bar; one was a salted; A termite walks into a bar and asks, “Where is the bar tender?” і т. д., проте для української культури вони будуть не зрозумілими.

Для того щоб, відчувати англійський гумор та його цілі, потрібно досить добре знати англійську культуру, її цінності та переконання, навіть переживати їх. Взяти б до прикладу такий анекдот: I met a Dutch girl with inflatable shoes last week. I rang her up to arrange a date, but unfortunately she’d popped her clogs. Анекдот був визнаний найкращим за дослідженнями серед 6000 опитаних у 2013 році. Важко сказати, чому саме цей анекдот так сподобався англомовним реципієнтам, проте для українського середовища він  буде малозрозумілим. Неправдоподібність та підказку реципієнт знаходить вже на початку жарту, оскільки inflatable означає «надувний», отже йдеться про надувну іграшку. Комізм виявляється у неправдоподібності самої ситуації знайомства з дівчиною з надувними туфельками. Проте, виникає питання чому саме голландська дівчина? Важко дати на нього відповідь, можливо це не лише через той факт, що це сусідній народ. Можливо, в анекдоті приховане певне завуальоване переконання про прекрасну половину цієї нації. Зрештою, відповідь повинен знати англієць. Тому українцеві таке уточнення нічого не означатиме. В такому разі, навіть застосувати функціональний підхід до перекладу буде завданням не з простих, адже ми достеменно не знаємо, яка мета даного жарту.

В англійській мові анекдоти, побудовані на основі гри слів є дуже популярними: What is the longest word in the English language?

“Smiles”. Because there is a mile between its first and last letters! [4]

Дослівний переклад неможливо здійснити, оскільки ефект каламбуру криється у слові smiles і є неперекладним на українську мову, якщо потрібно зберегти комічність. Таким же чином можна створити жарт на українській мові, наприклад:

– Шерлоку, чому теля схоже на корову?

– Це ж зоологічно, Ватсон! Тобто у таких випадках ми можемо застосувати лише функціональний підхід у перекладі.

Проблемою перекладу може бути також різна граматика обох мов, адже в українські мові існує сім відмінків, а в англійській мові їх лише два. Наприклад: An English teacher wrote these words on the whiteboard: “woman without her man is nothing”. The teacher then asked the students to punctuate the words correctly.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”

The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.” [4]

Не можливо здійснити переклад такого жарту, оскільки втратиться ефект каламбуру, який лежить в основі різних за змістом висловлювань, внаслідок різно розставленої пунктуації. В українській мові займенник «вона» буде відмінятися, тому речення не будуть ідентичними.

Звичайно, є такі анекдоти переклад яких не доставляє жодних проблем, варто лише змінити реалію однієї країни на реалію іншої країни або ж на загальний термін. Американська газета BuzzFeed опублікувала статтю «23 Clean Jokes That Are So Funny And So Dumb» з анекдотами, одними з яких є:

– Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building?

– Of course! The Empire State Building can’t jump [6].

Переклад даного жарту можливий, проте йому характерна реалія Сполучених Штатів, що буде не дуже доречним для українця та може ускладнити його розуміння, тому варто при перекладі замінити Empire State Building на слово «хмарочос». Каламбур даного жарту досягається відповіддю з несподіваним очевидним фактом.

Іншим прикладом американського анекдоту, де також досить активно використовуються реалії, які при перекладі змушують перекладачів задуматися та зробити певні заміни, є наступний: George Clooney, Leonardo DiCaprio, and Matthew McConaughey get together to make a movie.

Clooney says, “I’ll direct.”

DiCaprio says, “I’ll act.”

McConaughey says, “I’ll write, I’ll write, I’ll write” [6].

Дослівний переклад такого жарту буде недоречним, тому що не для всіх реципієнтів, на яких спрямований переклад, будуть відомі імена трьох вказаних осіб. Каламбур полягає в тому, що Джордж Клуні є актором та режисером,  Леонардо Ді Капріо – актором та Метью Макконехі є актором та сценаристом і завжди, граючи у фільмах, говорить Alright, Alright, Alright, що співзвучне з “I’ll write, I’ll write, I’ll write.” Тобто ефект комічного досягається завдяки співзвучності, що важко передати при перекладі. Також, зрештою, невідомо, чи спрямований даний жарт просто розвеселити за рахунок співзвучності, чи, можливо, також висміяти таку характерну особливість Метью Макконаха. Тому функціональний підхід тут вже не застосуєш. Вирішенням проблеми може стати контекст, у якому вживатиметься даний жарт.

Іншим, суто англомовним жартом, що неможливо перекласти буде:

– I’m good friends with 25 letters of the alphabet.

– I don’t know Y [6].

В цьому анекдоті зустрічаються реалії не характерні для української мови – 25 букв алфавіту та буква Y. В даному анекдоті ефект каламбуру досягається завдяки двозначності відповіді. Зрештою, можна спробувати також підібрати функціональний відповідник жарту. Наприклад: – Я добре знайомий з 29 літерами алфавіту. – Я не знаю Ч О М У.

Типовою для американців є звичка перепитувати ім’я, використовуючи інші назви на ту ж букву, з цього приводу в них теж існує такий жарт:

Scene: I’m on the phone with a customer.

Me: Was the first letter of that name an F as in Frank or an S as in Sam?

Customer: It’s an S … as in Frank [6].

Українці до цього ж не схильні, проте перекласти такий жарт не доставить труднощів. Ефект комічного досягається за допомогою відмінності між очікуваним та дійсним.

В американській культурі популярними є також анекдоти про політику:

– What do you call a lawyer who has gone bad?

– Senator [7].

Звичайно, перекласти даний анекдот не доставить труднощів. Проте, ефект каламбуру збережеться лише при наявності знань про культуру та побут американців. Для українського реципієнта цей жарт буде не зрозумілим, але в цьому разі його можна замінити на аналогічний для українського суспільства, зберігши функціональність оригіналу, наприклад: Як ви називаєте боксера, який завершив свою кар’єру? – Депутатом. Українці теж висміюють своїх політиків, тому для них така тема досить актуальна та звична.

Висновки. Таким чином, в англомовних жартах гумор може бути універсальним, який легко перекласти, внаслідок загальновідомих концептів та понять, мовним та гумору з етнокультурним компонентом. Мовний гумор зазвичай важко перекласти, оскільки він існує за рахунок відмінної граматики між двома мовами, на основі співзвучності, багатозначності та омонімічності. Англійська мова більш гнучка у цьому плані і має вдосталь багатозначних слів. Зрештою, існують випадки, коли багатозначні чи омонімічні слова співпадають з українськими і анекдот, здавалося б можна перекласти, проте, не потрібно забувати, що мовам характерна  різна сполучуваність слів і семантика таких, здавалося б, однакових слів, тому вони в жартах будуть породжувати різні асоціації, а відповідно і функціональність анекдоту буде дещо різнитися. Хоч і функціональний підхід до перекладу мовних жартів є найкращим, проте не завжди можна придумати або знайти хороший відповідник, особливо, якщо анекдот вживається в певному контексті і перекладачу потрібно чітко дотриматися теми жарту, відповідно до цього контексту. Англомовні жарти також багаті на свої національні особливості, реалії, традиції. Звичайно, зрозуміти такі жарти – завдання не з простих, адже потрібно досить добре знати культуру іноземців, їх історію, відношення до інших та до життя, зрештою, зануритися в їхню буденність. Перекласти такі анекдоти простіше тільки у тому випадку, якщо на основі цих реалій не будується сам каламбур жарту. Отже, вирішенням проблем перекладу гумору може бути лише сам перекладач, його креативність, обізнаність та творчі здібності. Адже саме він виступає тією проміжною ланкою між двома різними мовами та культурами.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Раскін В. Семантичний механізм гумору / Віктор Раскін. – Бостон: D.Reidel Publishing Company, 1985. – 256 с.
  2. Бондаренко М. Інтерпретація словесного гумору як виклик для перекладача [Електронний ресурс] / М. Бондаренко // Центр іноземних мов Everest. – 2017. Режи доступу: http://everest-center.com/interpretatsiya-slovesnogo-gumoru-yak-viklik-dlya-perekladacha/
  3. Рафаельсон-Вест Д. Про стратегії та можливості перекладу гумору / Дебра С. Рафаельсон-Вест. // Мета: журнал перекладачів. – 1989. – №1. – С. 128–141. – (ISSN 0026-0452).
  4. The top 20 jokes ever [Електронний ресурс] // Mirror. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/the-top-20-jokes-ever-255646.
  5. Остроушко О. А. Особливості перекладу англійських атрибутивних словосполучень українською мовою (на матеріалі інформаційних текстів) / О. А. Остроушко. // Філологічні студії. – 2010. – №4. – С. 150–155.
  6. 23 Clean Jokes That Are So Funny And So Dumb [Електронний ресурс] // BazzFeed. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/23-clean-jokes-that-anybody-can-tell.
  7. Jokes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://jokes.cc.com/.

Залишити відповідь