НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

У статті проведений аналіз особливостей процесу становлення та розвитку співпраці України та Турецької республіки у науково-технічній галузі, визначено проблеми та перспективи українсько-турецького партнерства в сфері науки, техніки, авіакосмічній, військово-технічній військово-оборонній галузях.

Ключові слова: Україна, Турецька республіка, двостороння співпраця, науково-технічна галузь, оборонно-промисловий комплекс.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF TURKEY

The article is devoted to analisis of process of formation and development of scientific and technical cooperation in relations between Ukraine and the Republic of Turkey, which is not the main category for both of countries, but play an important role in international cooperation. Also there is the description of the main problem of partnership between Ukraine and Turkey in scientific and technical aspect and perspective of cooperation.

Keywords: Ukraine, the Republic of Turkey, scientific and technical cooperation, partnership, forward-looking aspects, foreign-policy vectors.

Актуальність. На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин Україна і Туреччина набувають статусу вагомих регіональних гравців та розширюють географію своїх зовнішньополітичних інтересів. Орієнтуючись на європейські цінності, обидві країни розвиваються в одному напрямку. Саме тому можна простежити поглиблення двостороннього партнерства між Україною та Туреччиною у політичній, економічній, науковій, технічній, гуманітарній та ін. сферах.

Науково-технічна співпраця між двома державами має характер ситуативного союзу, який є залежним від внутрішньополітичних настроїв обох країн. На початкових етапах міжнародної взаємодії науково-технічна галузь визначалась форматом рамкових угод, які поступово почали переходити у міжурядові проекти. Українсько-російський конфлікт сприяв посиленню українсько-турецького партнерства, яке, першою чергою, торкнулось оборонно-промислової галузі, що вплинуло на міжнародне зближення в науково-технічній співпраці. Хоча науково-технічне співробітництво не вважається найбільш пріоритетним напрямком партнерських відносин України та Турецької Республіки, створюються механізми для активного розвитку цієї галузі, що робить цей напрямок двосторонньої співпраці актуальним для обох держав.

Стан наукової розробки. Науково-технічна співпраця України та Туреччини не ставала об’єктом спеціального наукового дослідження. Цей напрямок міжнародного співробітництва висвітлювався авторами як складова комплексного аналізу партнерських відносин.

Варто виділити статтю Т. Лахманюк «Україна і Турецька республіка: шляхи співробітництва» [12], у якій автор дала детальну характеристику науково-технічної галузі, провела аналіз її розвитку і визначила основні напрямки міжнародної співпраці. Науково-технічний напрямок висвітлюється як складова зовнішньополітичних стратегій України та Туреччини у статті Н. Крук «Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини» [11]. Зв’язок оборонно-промислового напрямку з науково-технічною галуззю описав С.В. Корсунський у своїй праці «Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра…» [9]. Характеристика науково-технічної галузі, її взаємодія з іншими напрямками міжнародної співпраці та перспективи визначені у аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень «Стан та перспективи українсько-турецьких відносин» [21].

Розгляд обраної теми вимагає опрацювання широкого спектру джерел. Під час дослідження було використано комплекс міжнародних документів, хронологічні межі яких охоплюють 1998-2018 рр. Серед них: «Угода між Міністерством України у справах науки і технологій та Науковою та Технічною дослідною радою Турецької республіки (ТЮБІТАК) про створення Міжнародного науково-освітнього центру високих технологій» 1998 р. [22], що ознаменувала початок українсько-турецького міжнародного співробітництва в науково-технічній галузі; «Угода про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях» 2007 р. [24], після якої почало відбуватися поглиблення співробітництва в авіакосмічній галузі; «Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі науки та технологій» у 2008 р. [23], яка стала першою урядовою угодою у науково-технічній галузі, що означало перехід на новий рівень міжнародної співпраці; «Імплементаційний план військового співробітництва» 2016 р. [7], результатом якого стала поглиблена співпраця України та Турецької Республіки в оборонно-промисловій галузі.

Метою статті є поетапне дослідження українсько-турецького співробітництва в галузі науки та техніки.

Завдання:

1.      Проаналізувати еволюцію розвитку українсько-турецьких відносин у науково-технічній галузі.

2.      Визначити найбільш пріоритетні аспекти науково-технічного співробітництва України та Туреччини.

3.      Охарактеризувати основні проблеми і перспективи науково-технічної галузі в українсько-турецькій співпраці.

Виклад основного матеріалу. Визнання Турецькою Республікою незалежності України ознаменувало початок партнерських відносин у різних галузях та на різних рівнях. Науково-технічна галузь на початковому рівні розвитку двосторонніх відносин залишалася в стороні без надання їй пріоритетності. Це можна пояснити поступовим входженням України, як держави, у світову спільноту та її бажання встановити партнерські відносини з більшістю країн. Основна тенденція українсько-турецьких відносин у науково-технічній галузі – посилення або послаблення міжнародної співпраці відповідно до зміни зовнішньополітичних векторів на певних періодах свого політичного розвитку.

Одними із перших документів на міжвідомчому рівні була «Угода між Міністерством України у справах науки і технологій та Науковою та Технічною дослідною радою Турецької республіки (ТЮБІТАК) про створення Міжнародного науково-освітнього центру високих технологій» у 1998 р. [22] Цей документ визначив пріоритетні напрямки українсько-турецької співпраці в науково-технічній галузі, механізми проведення заходів, а також схеми фінансування спільних науково-дослідних проектів. Цей документ створив потрібну договірно-правову базу для подальшого розвитку співробітництва. Воно почалося із взаємодії вищих навчальних закладів в межах рамкової угоди про співробітництво. Перший етап організації українсько-турецьких відносин поклав фундамент співпраці між університетами, вплинув на створення перших міжнародних проектів з власним бюджетом. Сторонами був створений Міжнародний науково-освітній центр високих технологій на базі Турецько-Української Спільної наукової лабораторії, який розташовувався на території Турецької Республіки у Науково-дослідному центрі Мармара.

Нормативно-правову базу співпраці в цій галузі доповнила «Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі науки та технологій» у 2008 р. [23] Цій угоді передувала підписана раніше рамкова «Угода про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях» у 2007 р. [24] Тому підписання міжурядової угоди у 2008 р. мало структуровану базу із попередніх угод та протоколів. Хоча цей період українсько-турецької співпраці ще досі залежав від політичної невизначеності України щодо власних векторів зовнішньої політики. Цим можна пояснити те, що співробітництво України та Турецької республіки у науково-технічній галузі було неповним і торкалось лише загальних аспектів без будь-якого поглиблення в галузі із наявними прописаними механізмами.

З 2010 р. відбувається поступове поглиблення партнерських відносин формату Україна-Туреччина у науково-технічній галузі. На це вплинуло налагодження політичного діалогу, що дало змогу обом державам переглянути концепцію розвитку, як двостороннього так і регіонального співробітництва. Співпраця у галузі науки та техніки набуває важливого значення. На цьому етапі розвитку науково-технічних відносин на перше місце виходить розробка основних механізмів співробітництва, а саме підготовка концептуальних документів, забезпечення діяльності спільних науково-дослідних структур, здійснення обмінів та виконання спільних досліджень.

В рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), членами якої є і Україна, і Туреччина, виконувались проекти в таких напрямках: сейсмологія, захист навколишнього природного середовища, біорізноманіття Чорного моря, екологічно чиста енергетика, моніторинг та очищення води [20]. Спільні міжнародні робочі групи проводили геологічні та геофізичні дослідження Чорного моря з отриманням практичних результатів у галузі вивчення грязьового і газового вулканізму в Азовсько-Чорноморському регіоні в аспекті екологічних проблем та проблем безпеки міжнародного мореплавства, підводних транспортних систем.

Результатом політичних зустрічей 2016-2017 рр. стало створення спільної робочої групи з координації стратегічних проектів (СРГ). В рамках роботи цієї робочої групи визначалися головні напрямки українсько-турецької співпраці – авіація та космос, наземні системи, флот та кораблебудування, спеціальна техніка та приладобудування. Саме спільна робоча група контролює бюджет та розробляє стратегічні проекти.

Сьогодні стан українсько-турецьких відносин у науково-технічній галузі характеризується активною співпрацею, зокрема в оборонно-промисловому та авіакосмічному напрямках.

З початком розгортанням військових дій на Сході України, Туреччина почала займати одну з перших сходинок у зовнішньополітичних пріоритетах України, а, отже, це означало двостороннє зближення співробітництва в усіх галузях.

Підтримка Туреччини дала змогу розраховувати на міжнародну взаємодію в оборонній галузі. Зокрема, у 2016 р. між Україною та Туреччиною було підписано «Імплементаційний план військового співробітництва» [7], який фактично визначив механізми проведення політики двох держав у оборонно-технічній сфері до 2020 р. Цей документ дозволяє військовим підрозділам і України, і Туреччини співпрацювати, зокрема у напрямку освіти та підготовки військ, консультативно-дорадчої допомоги та розробки військової техніки. Також проходить процес обміну досвідом в оборонно-промисловій сфері – модернізація турецької броньованої техніки українськими системами захисту та динамічної броні, їх оснащення українськими силовими агрегатами українського виробництва[15]. 14 березня 2017 р. прем’єр міністр України В. Гройсман підписав меморандум про взаєморозуміння з турецькою стороною про використання технологій українського танкового двигуна 6ТД-3 для доопрацювання турецького танку «Алтай» [30].

Щодо авіакосмічної галузі, 26 березня 2015 р. Україна і Туреччина домовилися про багатомільярдну космічну програму. Про це було повідомлено в прес-службі концерну «Укроборонпром». Згідно з повідомленням підприємства ракетно-космічної галузі України можуть взяти участь у створенні турецького національного ракетного комплексу. Крім того, сторони домовились про спільну розробку та виробництво турбореактивних та інших авіаційних двигунів та обговорили можливість створення спільного підприємства «ЗМКБ «Прогрес» ім. О. Івченка» з Turkish Engine Industries [25].

Хоча в українсько-турецькому діалозі простежується позитивна динаміка, активному розвитку науково-технічної співпраці перешкоджає наявність окремих проблем.

По-перше, варто наголосити, що партнерські відносини України та Турецької республіки – союз скоріше ситуативний, ніж стратегічний. Періоди співробітництва мають пряму залежність від внутрішньополітичного вектору влади, який змінює зовнішньополітичний. Тому сторони не мають впевненості у реалізації підписаних домовленостей, і це впливає на результат.

По-друге, більшість уже підписаних угод мають характер рамкових, що фактично надає науково-технічній галузі статусу не найбільш перспективного напрямку міжнародної співпраці.

По-третє, протягом усього часу науково-турецького співробітництва України та Туреччини не було створено потрібного формату роботи, механізмів реалізації та контролю за втіленням рішень.

Рішення Сьомого засідання Українсько-Турецької Спільної групи стратегічного планування дозволили ознайомитись з найбільш перспективними напрямками співпраці, а також показали, що уряди обох держав зацікавлені в розвитку науково-технічної галузі. Підписані домовленості демонструють активну співпрацю до 2020 року, що говорить про поглиблення партнерських відносин саме у цьому напрямку співробітництва.

Щодо перспектив міжнародних відносин України та Туреччини в науково-технічному напрямку, беручи до уваги останні події, можна виділити наступні:

 • розширення науково-технічної співпраці в оборонно-промисловій галузі;
 • зміна характеру міжнародного співробітництва з формату рамкових угод на міжурядові;
 • активний розвиток авіакосмічної та оборонно-промислової галузі між двома країнами.

Висновки. На сучасному етапі українсько-турецькі відносини у науково-технічній галузі мають характер ситуативного союзу, який залежить від внутрішньополітичних настроїв обох країн. Науково-технічне співробітництво, що поки не є найбільш пріоритетним напрямком міжнародного партнерства, має перспективи в зовнішньополітичних планах і України, і Туреччини. Українсько-турецька співпраця у науково-технічній галузі, яка розпочалась ще у 1998 р. з рамкової угоди переросла в урядові проекти вже у 2008 р. Важливими подіями, які вплинули на розвиток партнерських відносин України та Туреччини стали воєнні дії на Сході України. Відбувається поглиблення співпраці в оборонно-промисловому напрямку. Також ще однією перспективною галуззю обрано авіакосмічну. Хоча науково-технічний напрямок не є найбільш пріоритетним в українсько-турецькій співпраці, відбуваються процеси, які в майбутньому можуть зробити його перспективним для обох держав.

Джерела та література

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Економічна складова геополітичних інтересів України у відносинах з країнами Середнього Сходу: Туреччиною, Іраном, Афганістаном – Вип. 31. – Ч.ІІ – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2002. – С.27-28.
 2. Глави зовнішньополітичних відомств України і Туреччини окреслили двосторонній порядок денний на 2019 – 2020 роки. [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу до ресурсу: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/70261-glavi-zovnishnyopolitichnih-vidomstv-ukrajini-i-turechchini-okreslili-dvostoronnij-poryadok-dennij-na-2019-2020-roki
 3.  Головко С.В., Медюк Ю. Р. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980 – 2000. / С. В. Головко, Ю.Р. Медюк. – К.: Либідь, 2001. – С. 325-330.
 4. Долгов І. Не лише Чорне море єднає нас: Посольству України в Туреччині 10 років: минуле, сьогодення, майбутнє. [Електронний ресурс] / І. Долгов. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pltimes.uct.kiev.ua/ua20031/DOLGOVUA.HTM
 5. Жангожа Р. Турецький вектор геополітичної орієнтації України / Р. Жангожа Україна-Туреччина: Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: Матеріали міжнародної конференції, Київ, 10-11 квітня 2000 р. Фонд Фрідріха Берта. – К., 2000. – С. 33-36.
 6. Засідання українсько-турецької спільної групи стратегічного планування [Електронний ресурс] // ИзбирКом – Режим доступу до ресурсу: https://izbirkom.org.ua/anounces/anonsy-21/2019/zasidannia-ukrayinsko-turetskoyi-spilnoyi-grupi-strategichnogo-planuvannia/
 7. Збройні Сили України й Турецької Республіки підписали Імплементаційний план військового співробітництва до 2020 року [Електронний ресурс] // Міністерство оборони України. – Режим доступу до ресурсу: https://www/mil.gov.ua/news/2016/05/17/zbrojni-sili-ukraini-j-tureczkoi-respubliki-pidpisali-implementaczijnij-plan-vijskovogo-spivrobitnicztva-do-2020-roku–/
 8. Корицкий А. Турция: новый президент, новый парламент, новое правительство [Текст] / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 11. – C. 3-10.
 9. Корсунський С.В Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… [Електронний ресурс] // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2011_17_6
 10. Країни Європи [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу до ресурсу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateral-cooperation/european-countries
 11. Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини [Електронний ресурс] / Н.І. Крук // Актуальні проблеми політики. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_12
 12. Лахманюк Т. Україна І Турецька Республіка: шляхи співробітництва [Електронний ресурс] // Т. Лахманюк. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://journals/uran.ua/index.php/2225-3165/article/view/97941
 13. Матвійчук Я. Між Європою та Азією. Пріоритети зовнішньої політики України в геополітичного розвитку / Я. Матвійчук // Політика і час. – 2002. – № 3. – С. 73-83.
 14. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями [Електронний ресурс] // Національний університет «Одеська юридична академія». – Режим доступу до ресурсу: http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=704%3A2011-04-26-13-37-50&catid=114%3A—-2010-&lang=ru
 15. Науково-технічне співробітництво між Україною та Туреччиною [Електронний ресурс] // Україна у Туреччині. – Режим доступу до ресурсу: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/science
 16. Побережний В. Туреччина у зовнішній політиці України / В. Побережний // Нова політика. – 2001. – № 3. – С. 28-33.
 17. Силіна Т. Абдулла Гюль: Туреччина підтримує приєднання України до плану дій щодо …: [Електронний ресурс] // Т. Силіна – Режим доступу: https://www.zn.kiev.ua/nn/show/505/47305.30
 18. Співробітництво між Україною та Туреччиною у сфері науки і технологій (2003 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] // Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/tur/4273.html
 19. Стан співробітництва України в рамках ОЧЕС [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу до ресурсу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-oranizations/obsec
 20. «Стан та перспективи українсько-турецьких відносин ». Аналітична записка. – [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/472/
 21. Угода між Міністерством України у справах науки і технологій та Науковою та Технічною дослідною радою Турецької республіки (ТЮБІТАК) про створення Міжнародного науково-освітнього центру високих технологій [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua.laws/show/792_088
 22. Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузях військової підготовки, технологій та науки [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua.laws/show/792_064
 23. Угода про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua.laws/show/792_025
 24. Україна і Туреччина почнуть спільні проекти в космічній, авіаційній та бронетанковій галузях [Електронний ресурс] // Уніан. – Режим доступу до ресурсу: https://www.unian.ua/politics/1068030-ukraijna-i-turechchina-pochut-spilni-proektiv-kosmichniy-aviatsiyniy-ta-bronetankovoji-galuzyah.html
 25. Україна й Туреччина розширюють двостороннє науково-технічне співробітництво [Електронний ресурс] // Національна академія наук України. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=1890
 26. Українсько-турецькі відносини [Електронний ресурс] // МЗС Турецької Республіки. – Режим доступу: https://www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/EasternEurope/Ukraine/Ukraine_Political.htm
 27. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі [Електронний ресурс] // Diplomba. – Режим доступу до ресурсу: http://diplomba.ru/work/36941
 28. Фортов В. Глобальна енергетична безпека: проблеми і шляхи розв’язання / В. Фортов // Вісник НАНУ. – 2007. – № 8. – С. 40-50.
 29. Шишкіна В. Всупереч традиційному погляду. Історико-політичні підстави українсько-турецького партнерства / В. Шишкіна // Політика і час. – 2005. – № 5. – С. 84-94.
 30. Turkey-Ukraine defense industry ties are booming [Електронний ресурс] // Al-Monitor. – Режим доступу до ресурсу: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/turkey-ukraine-cooperation-defense-booming.html

Залишити відповідь