Генеалогічне дерево як сюжетотворчий елемент у циклі романів “Пісня льоду та полум’я” Джорджа Мартіна

У статті розглядаються генеалогія та архетипи як головний фрагмент сюжетної композиції романів “Пісня льоду та полум’я” Дж. Мартіна, а також часові паралелі роману.

Ключові слова:архетипи, генеалогія, рід, історія, архетип матері, архетип Божої дитини, архетип батька, петля часу.

The article deals with genealogy and archetypes as the main part of the plot composition of the cycle of novels “The Song of Ice and Flame” by G. Martin and the temporal parallels of the novel.                         

     Key words: archetypes, genealogy, genus, history, archetype of mother, archetype of God’s child, archetype of father, loop of time.

В статье рассматриваются генеалогия и архетипы как главный  фрагмент сюжетной композиции романов “Песнь льда и пламени” Дж. Мартина, а также временные параллели романа.

Ключевые слова: архетипы, генеалогия, род, история, архетип матери, архетип Божественного ребенка, архетип отца, петля времени.

Постановка проблеми

Психологічні проблеми сім’ї завжди були цікавим об’єктом для митців, тому що вони певним чином мають вплив на історію. Велика кількість письменників зверталась до цієї теми. Звичайно, не міг не охопити цю тему і сам письменник – фантаст Дж. Мартін у своїй епопеї «Пісня Льоду та полум’я». Вдало користуючись архетипами К.-Г. Юнга при створені нових персонажів він створює цілу історію у середині свого роману. Генеалогія у творі дає можливість по новому зазирнути в історію та темну тінь людей у ній, зберігаючи безпечну відстань.

Об’єктом дослідження є цикл романів “Пісня льоду та полум’я” Дж. Мартіна.

Предметом дослідження є генеалогічні дерева великих домів Вестеросу та архетипи матері, батька та Божої дитини.

Мета дослідження: дослідити вплив генеалогії на сюжетну лінію та історію у романі.

Актуальність полягає у проблематичності родинних стосунків. Автор пише про речі, що є актуальними в усі часи поки люди кохають, одружуються, народжують дітей. Саме це є основою історії.

Теоретичною основою статті є наукові праці  К.-Г. Юнга «Червона книга», «Проблеми душі нашого часу» та «Душа і міф». А також, підручник «Теорія літератури» О.Галича, В.Назарець, Є.Васильєва.

Методи дослідження

Психоаналіз – це психотерапевтичний метод, розроблений З. Фройдом. Проте, був доповнений і розвинутий К.-Г. Юнгом, який запропонував ідею архетипів і ідею індивідуації(а також покращив методологію досліджень і терапії).

Метод архетипів – це метод створений К.-Г. Юнгом. Архетипи, згідно з К.-Г. Юнгом, є формальними зразками поведінки, або символічними образами, на основі яких оформлюються конкретні, наповнені змістом образи, що відповідають у реальному житті стереотипам свідомої діяльності людини.

Виклад основного матеріалу.

Створюючи епопею «Пісня льоду та полум’я», Дж. Мартін мав на увазі перш за все версію розвитку свого світу, який він продукував, але роман виявився набагато більш значущим, оскільки змалював історію розвитку людства через історію родів, або ж великих будинків Вестеросу, як їх називають у романі.

Вони грають в престоли і ведуть армії в бій, присягають королям або оголошують королями себе, клянуться у вірності і зраджують, проявляють неймовірну хоробрість і благородство або вражають підлістю і віроломством. Вони – лорди Вестеросy, світу, створеного Джорджем Мартіном.

Великі будинки – це вища знать континенту Вестерос, де відбувається основна частина подій “Пісні льоду і полум’я” Джорджа Мартіна. Це навіть не сім’ї, а цілі клани, від яких залежала, залежить і, швидше за все, буде залежати все життя Семи Королівств. Кожен з будинків має багату і незвичайною історією, а також відмінні риси, які ретельно пропрацював Мартін.

Як ми бачимо, історія родини Таргарієнів, Старків і Ланністерів – це історія становлення людського суспільства: від патріархального укладу, де вагому роль зіграє жінка, до громадянської війни.

Історія схожа з багатьма іншими. Так в розвитку подій роману можна побачити історію майже біблійну: кровозмішення, вбивство, новий світ, відкриття законів природи і підкорення її,економічний розвиток, війни і революції, а потім усвідомлення  думки про наближення кінця. Але все це так само показано через історію роду, який дав початок цілому народові.

Так ось Дж. Мартін в романі відтворює історію людства через історію народу і роду, щоб зрозуміти долю світу, великі закони його існування та психологію людей.

Намагаючись розібратися у цьому автор при написані творів спирається на учення К.-Г. Юнга про колективне несвідоме.

Архетип  у літературознавстві – це  реконструйована фабула або сюжет, загальні для міфів, фольклору та літератури різних народів. Тобто, якщо персонаж відноситься до того чи іншого архетипу, він буде здаватись дуже знайомим. [1]

На думку К.-Г. Юнга, в кожній індивідуальній структурі мозку заховано велике, духовну спадщину – колективне несвідоме. У порівнянні з ним, свідомість – явище ефемерне, його завдання здійснювати лише миттєву орієнтацію, пристосування до навколишнього світу.

Згідно К.-Г. Юнгом, несвідоме являє собою неозорий резервуар нашого «Я»,який пов’язує свідомість (невелику і змістовно бідну область психіки, що знаходиться під нашим контролем) зі сферою інстинктивної життя.[5]

Дж. Мартін недаремно використовує відразу декілька архетипів, протиставляючи їх один одному. Таким чином, він проектує гостросюжетні лінії, які захоплюють читача.

Створюючи цілу історію у романі, Дж. Мартін не зміг обійтися без трьох найважливіших постатей, а саме матері, батька і дитини.

Діяльність цих архетипів ми можемо бачити навіть в той час, коли, здавалося б, панує раціоналізм – так, відповідно до християнської догми, Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Святий Дух утворюють Трійцю. К.-Г. Юнг відзначає, що Святий Дух зображується у вигляді птаха Астарти – голуба. В епоху раннього християнства цю птицю іменували Софією, і вона уособлювала жіноче начало. Сучасне християнство давно відмовилося від подібного трактування Святого Духа; проте заміною образу жінки-птиці є образ Марії. Таким чином, К.-Г. Юнг стверджує перед нами класичний архетип сім’ї «на небесах». [6, с. 334]

 

Найпотужнішим і найсильнішим образом роману є архетипний образ Матері. Не потрібно бути психологом, щоб зрозуміти, що саме він один з ключових образів для кожного читача, нехай навіть не найвагоміший для всього сценарію.

До архетипу матері, належать три героїні Серсея Ланністер, Кейтелін Старк та Дейенеріс Таргарієн. Здається кожна з них, може бути матір’ю великого народу і розпочати новий етап історії. Проте, у народу, як і у дитини не може бути дві чи три матері. Двоє з них, мають загинути.

Спершу, розглянемо архетипний образ Серсеї Ланністер. Це – Королева Семи Королівств Вестеросу. Видана заміж за нелюба короля Роберта Баратеона, яка народила трьох дітей. Здавалося б, жінка, приречена стати, з властивою покорою, мовчазною тінню чоловіка-короля так чи інакше стає ключовою фігурою у романі. Серсеї можна співчувати, ставитися з розумінням, боятися або ненавидіти. Її персонаж – сукупність, здавалося б, абсолютно несумісних якостей: жінка хитра, схильна до маніпуляцій, безжальна до ворогів, полум’яна коханка, і захисниця своїх дітей. Безумовно, до Серсеї можна мати симпатію, і вважати прикладом для наслідування. Незважаючи на свою видиму крихкість і беззахисність, ця жінка з самого раннього дитинства знає, що таке влада і як її використовувати. Для неї не існує перешкод і кордонів, а мораль і традиції – порожній звук.

Також, Серсея переживає інцест. Справа в тому, що понад усе для однієї з головних негативних героїнь є цінність сім’ї і влади, а інцест у неї включений в цінності сім’ї. [7]

Вона вважає, що близька кровна спорідненість один з чинників прогресу. І тут, ми можемо прослідкувати сюжет “навпаки” до твору Г. Маркеса «Сто років самотності», де близька кровна спорідненість веде до регресу. Не варто випускати з уваги, що і батько Серсеї Тайвін був одружений зі своєю кузиною. Після загибелі дітей для Серсеї стає актуальною цінність помсти, але з раптовою вагітністю вона відходить на другий план.

За своєю суттю, Серсея – образ психопатичного особистості, яка живить щирі почуття, здавалося б, тільки до своїх дітей. Серсея соціопат – вона не підпускає до своїх емоцій, здається, нікого. Незважаючи на це, вона категорична і не терпить програшу. Її психіка – стійка до всього, навіть до втрати близьких. Гуманність і людяність їй також, не властиві. Вона, безумовно – гедоніст. [7]

Всі ці якості, характеризують Серсею як агресивного хижака. Протистоїть їй – архетип Матері, втілений в ролі Кейтелін Старк.

Мати півночі, голова роду Старків. Полум’яно любить свого чоловіка, і, завдяки своєму походженню, стає шанованою персоною в дипломатії і правлінні північчю континенту. У них з Недом Старком – четверо дітей, плюс, народжений поза шлюбом Джон Сноу, якого вона прийняла, нехай і відверто зневажаючи його як плід зради свого улюбленого чоловіка. Туди ж, можна додати вихованого Старками в’язня-принца Теона Грейджоя, до якого Кейтелін ставилася тепліше, ніж до Джона.

Кейтелін емоційна і щира. Вона любляча, але сувора мати, свято наступна традиціям родини і шлюбу. Вона, здавалося б, готова піти на брехню, щоб зберегти щастя сім’ї, але навіть ця авантюра, вдається їй важко. Вона готова постояти за себе, і битися за життя своїх дітей і близьких. Їй властива чутливість до совісті і високий ступінь відповідальності.

Образ Леді Старк як архетипу матері, найбільш чітко видно у романі. Особливо, це видно у сюжетній лінії Кейтелін, що триває після її смерті. Це образ матері-привида, а саме Кам’яна Леді, який супроводжує живих дітей Старків. В протиставленні з Серсеєю, Кейтелін, швидше за все невинна, але люта тварина, особливо коли мова заходить про захист молодшого покоління. Вона чуйно шанує традиції «зграї» і племені, і не суперечить «ватажкові». Напевно, недаремно, гербом Старків є Вовк.

Інша героїня, Дейенеріс Таргарієн, втілює архетип матері. Вона матір драконів, матів визволених рабів, проте мати не може бути без своїх рідних дітей. Тому, вона ділить свою нерозділену любов з народом. Кращого образу для матері народу і зміни історії не знайти. [3]

Дейнеріс є жіночим втіленням свого пращура Ейгона I Таргарієна, який разом зі своїми сестрами Рейніс і Весенією засновує династію великих королів і створює трьох драконів. Знову ж таки, прослідковується сюжет “навпаки” до твору Г. Маркеса «Сто років самотності». Близька кровна спорідненість, яка веде до прогресу.

Наступний образ, який простежується у романі, це архетип Божої дитини. У романі мотив Божої дитини втілює Джон Сноу. Цей мотив супроводжує сюжетну лінію героя з моменту появи у романі. Лише в останньому томі роману читач нарешті з’ясовує таємницю народження героя. У Джона Сноу архетип Божої дитини тісно пов’язаний з архетипом героя. У якийсь момент він перестає бути дитиною і стає героєм. Відбувається це через мотив служіння. Сноу йде служити у нічну варту і переходить в архетип героя.

Боже дитя долає перешкоди, але врешті-решт його щось губить, найчастіше зрада. Так і Сноу гине через зраду, але потім воскресає. На думку психолога О. Гаврилової, тут можна побачити паралелі з Ісусом Христом і Гераклом, яких К.-Г.Юнг вважав Божими дітьми. Якщо Божа дитина воскресла, вона не може вдруге померти, тому за життя Джона Сноу можна не побоюватися. [3]

Або може все-таки варто побоюватися? Коли Джон дізнається таємницю свого народження, він знаходить свою самость,  тому тепер з ним, на жаль, може трапитися що завгодно.

І наступний образ, це архетип батька. Архетип батька має безліч імен: керівник, король, вождь, капітан, генерал, президент. Всі вони, за великим рахунком, несуть батьківську відповідальність за тих, хто їм підкоряється. Батько має бути і добрим, і жорстоким водночас, а головне він має бути справедливим. Найкращим прикладом архетипа батька був Нед Старк. Він навіть віддав життя за своїх дітей.

Йому протистоїть, архетип батька у ролі Тайвіна Ланністера. Так, як не дивно, але він завжди ніс відповідальність за своїх дітей. Виховуючи їх без дружини, він дав їм належну освіту і виховання. Більш того, він ніс відповідальність не тільки за своїх дітей, а також за свій народ, тому що він був Десницею короля.

Висновок

Роман Дж. Мартіна об’єднує у собі фантастику і дійсність, прозаїчність тону, фантазію і гротеск, які відображають, на думку автора, саму історію людства. Так вивчивши генеалогію та історію у романі, нам вдалося побачити історію майже біблійну: кровозмішення, вбивство, новий світ, відкриття законів природи і підкорення її, економічний розвиток, війни і революції, а потім усвідомлення  думки про наближення кінця. Таким чинном, ми бачимо, що герої роману утворюють петлю часу. Вони повторюють долю їхніх пращурів.

Тема архетипів у романі Дж. Мартіна є надзвичайно цікавою, проте не є до кінця дослідженою. Тому в наступному дослідженні ми хочемо розкрити тему архетипа тіні у романі “Пісня льоду та полум’я” та cпробувати його порівняти з архетипом у казці Г.- Х. Андерсена “Тінь”.

  Література

  1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури./ О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв – М: Київ: Либідь, 2005. – 460 с.
  2. Юнг, К. Г. Червона книга./ К.Г. Юнг [Електронний ресурс] .- Режим доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=1020693
  3. Гаврилова Ольга. Архетип Божественного ребенка в сериале “Игра престолов”./О. Гаврилова [Електронний ресурс] .- Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=aEsX9IeHIKo
  4. Мартин Дж. Р. Р. Битва королей./Дж. Р.Р. Мартин [Електронний ресурс] .- Режим доступу: http:// knijky.ru/books/bitva-koroley
  5. Юнг, К. Г. Душа и миф./ К.Г. Юнг -М: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996 – 384 с.
  6. Юнг, К. Г. Проблемы души нашего времени./ К.Г. Юнг -М: Аммм, Психология, 2017. – 336 c.
  7. Яблонская Светлана. Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке: травма и ее преодоление в мире “Игры престолов”./ С. Яблонская [Електронний ресурс] .- Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=O7QUQBByHtM
  8. Martin G. R. R. A Clash of Kings/ G. R. R. Martin. – NY.: Bantam Books? 1999/ – 813 p.

 

 

Залишити відповідь