ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ

Никитюк А. М.
студент магістратури
Науковий керівник: Аверкина М. Ф.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіко-математичного
моделювання та інформаційних технологій
Національний університет «Острозька академія»
м. Острог, Рівненська область, Україна

Необхідність використання інформаційних систем у веденні бізнесу детермінована тим, що ведення оперативного управління, планування та обліку досить складно здійснювати без процесу автоматизації. Управлінці все частіше наголошують на тому, що бізнес без використання інформаційних систем і технологій можна провадити до трьох років. Накопичення протягом кожного року інформації ускладнює процес прийняття рішень без інформаційних систем.

Інформаційні системи забезпечують швидку взаємодію підприємства з контрагентами, що дає можливість здійснювати оцінювання рівня ділової активності, фінансової стійкості та прибутковості. Тобто нині вони є засадничим інструментом, що сприяє веденню бізнесу у будь-якій галузі.

Інформаційна система – це система, яка складається із організаційних та технічних засобів з метою збереження та оброблення інформаційних потоків суб’єкта господарювання. Оскільки інформація про зовнішнє, внутрішнє та операційне середовище постійно циркулює у вигляді інформаційних потоків, які характеризуються різною інтенсивністю, різнонаправленістю і наявністю зв’язків і обмінів, то важливо так імплементувати інформаційну системі на підприємстві (установі, організації), щоб забезпечувати безперебійний процес циркуляції інформаційних потоків.

Варто зазначити, що для досягнення належного рівня прибутковості підприємства, сучасні інформаційні системи виконують наступні функції [3]:

 1. Забезпечення підтримки бізнес-процесів та операцій на підприємстві.
 2. Забезпечення менеджерів підтримки прийняття рішень.
 3. Досягнення підприємством конкурентної переваги на ринку.

Означені функції варто враховувати під час імплементації інформаційних систем суб’єктом господарювання. Впровадження інформаційної системи сприяє підвищенню рівня корпоративної культури, так як вимагає більшої відповідальності, активності та компетентності від всіх співробітників. Чітка, формалізована робота колективу забезпечує максимально повне використаннявсіх можливостей інформаційних систем в сукупності забезпечить ефект зростання конкурентоспроможності та рентабельності.

Список літератури:

 1. Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній
  діяльності: підруч. / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 584 с.
 2. Гомонай-Стрижко М. В. Інформаційні системи та технології на
  підприємстві: Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ, 2014. – 200 с. [Електрон. ресурс]. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. – http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf.
 3. Морзе Н. В. Інформаційні системи. навч. посібн. /за наук. ред. Н. В.
  Морзе; Морзе Н. В., Піх О. З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.

Залишити відповідь