Обов’язок батьків утримувати дітей в аспекті: стягнення заборгованості по аліментам

У статті досліджено чинне законодавство України, норми якого встановлюють обов’язок батьків утримувати дітей в аспекті: стягнення заборгованості по аліментам. Проаналізовано відповідальність батьків за ухилення від сплати аліментів.

Ключові слова: обов’язок, аліменти, дитина, батьки, заборгованість.

Annotation: The article is investigated the current legislation of Ukraine, the norms of which establish the obligation of parents to keep children in the aspect: the collection of arrears on alimony. The parents’ responsibility for evading alimony is analyzed.

Keywords: duty, child support, child, parents, debt.

Постановка проблеми. Сім’я є осередком суспільства. Сьогодні у нашому суспільстві існують неповні сім’ї і не добросовісні батьки, які зазвичай уникають від своїх обов’язків утримувати дітей. Чинне сімейне законодавство і правосуддя регулюють захист порушених прав дитини. Як свідчить судова практика, інколи присудження аліментів на неповнолітню дитину пов’язане з колом проблем, які доводиться вирішувати позивачу та судді. У зв’язку із цим є потреба проаналізувати чинне законодавство, що закріплює питання щодо обов’язку батьків утримувати дітей і ,безпосередньо, стягнення заборгованості по аліментам.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз норм, які регулюють питання обов’язку батьків утримувати дітей в аспекті: стягнення заборгованості по аліментам.

Розробка проблеми.  Проблематика порушена у цій статті є об’єктом робіт таких вчених, як С.С. Алексєєв, Я.Р. Веберс, В.С. Венедіктов, В.П. Грибанов, О.С. Йоффе, Н.М. Єршова, В.Д. Єрмаков, А.Е. Косенко, В.М. Кормищиков, В.М. Леженін, Н.С.Малеїн, Г.М. Міньковський, А.Й. Міллер, В.А. Рясенцев, О.А. Підопригора, А.А. Піонтковський, І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин, Е.Л. Хаскельберг, В.П. Шахматов, К.К. Черв’яков, Н.С. Чефранова та ін.

Метою статті є визначення обов’язку матері, батька утримувати дитину та його виконання, обгрунтування й узагальнення змін щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

Виклад основного матеріалу. Обов’язок утримувати дитину – це моральне й найважливіше правове зобов’язання батьків. Турбота про дитину не полягає виключно у її матеріальному забезпеченні, однак маємо визнати, що саме матеріальне забезпечення відіграє у житті дитини, у її становленні як повноцінного члена нашого суспільства не останню роль [1]. Утримання дитини є моральним, соціальним та юридичним обов’язком батьків, оскільки дитина в силу своїх фізіологічних особливостей залежна від батьків, потребує сумлінного виконання батьками покладених на них обов’язків. Протягом тривалого часу людство, спостерігаючи за виконанням батьківських обов’язків щодо утримання дитини, напрацьовувало певні правила, яких мають дотримуватися батьки, методи та процедури захисту права дітей на утримання, засоби впливу на батьків, які неналежно виконують свої обов’язки.

Згідно зі ч. 2 ст. 27 Конвенції про права дитини, прийнятої 44–ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 p., батько (–ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини [2]. Це положення віддзеркалене в українському законодавстві.

Обов’язок батьків щодо утримання своїх дітей є одним з головних конституційних обов’язків відповідно до ч. 2 ст. 51 Конституції України (батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття) [3]. Положеннями чинного Сімейного кодексу України передбачено обов’язок батька та матері утримувати свою дитину (ст. 180) [4]. Важливим є те, що обов’язок утримувати дитину є рівною мірою обов’язком як матері, так і батька.

Досить часто батьки ухиляються від свого обов’язку утримувати дітей. Cімейним кодексом передбачені аліментні зобов’язання батьків відносно дітей, у випадку ненадання ними матеріальної допомоги в добровільному порядку. Статистика сьогодення констатує, що судовий захист права дитини на аліменти є найнадійнішим і дуже навіть ефективним. Звернення до суду з позовом про стягнення аліментів з особи, яка добровільно не виконує свого обов’язку з утримання дитини, виступає засобом захисту права дитини.

Болючим питанням є невиплата аліментів, а якщо конкретніше, то наявність заборгованості. У разі несплати аліментів, той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. У такому випадку аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної суми, яка виплачується щомісяця.

Справи про стягнення аліментів розглядаються місцевими судами в порядку цивільного судочинства. Необхідно звернутися із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – чверті доходу, на двох дітей – третини доходу, на трьох і більше дітей – половини заробітку платника аліментів. До заяви додаються документи та інші докази, які підтверджують обґрунтованість вимог про виплату аліментів. Також можна звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини, який щорічно встановлюється Кабміном.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» іншими словами, цей закон називають – «ЧужихДітейНеБуває», стало лише першим кроком у програмі захисту наших найменших громадян – дітей. Цей закон запровадив дієві заходи впливу на тих батьків, які покинули своїх дітей.

6 лютого 2018 року Закон «ЧужихДітейНеБуває» набув чинності і його основними положеннями є:

  1. Тимчасове обмеження боржника у праві:

а) виїзду за межі України;

б) керування транспортним засобом;

в) користування вогнепальною мисливською, пневматичною, охолощеною та іншими видами зброї;

г) полювання.

  1. А також:

а) позбавлення права боржника вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України;

б) право на звернення стягувача про вчинене кримінальне правопорушення;

в) суспільно-корисні роботи від 120 до 240 годин зі спрямуванням плати на погашення заборгованості [5].

Ще одним засобом впливу на горе-батьків є публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Міністерство Юстиції гарантує, що ні високий статус, ні посада, ні фінансове становище боржника не дадуть змоги уникнути потрапляння до цієї “дошки ганьби”. Паралельно Мін’юст в областях почав створювати мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів.

Хочемо навести декілька реальних прикладів з життя, як діє Закон «ЧужихДітейНеБуває»:

  • Один з боржників заборгував своїй малолітній дитині майже 80 тис. грн. Державні виконавці винесли постанову про тимчасове обмеження у праві полювання. Це для затятого мисливця виявилося вагомим аргументом для сплати боргу.
  • Заборону покидати територію України отримав бізнесмен, який мав їхати за кордон для проведення переговорів. Гроші на аліменти за 7 років знайшлися дуже швидко.
  • У ще одного бізнесмена за рішенням суду було описано й передано на реалізацію пароплав. Після цього він миттєво погасив усю заборгованість, побоюючись, що й інше майно піде з молотка [6].

Органи влади не думають зупинятися на досягнутому і прогнозують в недалекому майбутньому нові зміни стосовно стягнення заборгованості за аліментами .

Новації передбачають нові санкції для тих осіб, рівнозначно чоловіків та жінок, які ухиляються від підтримки своїх рідних дітей. Заплановано запровадження автоматичного збільшення розміру аліментів за їх несплату більше ніж протягом 1-го року.

Якщо такий батько або матір не платить аліменти впродовж одного року, їх сума автоматично збільшується на 30%. Якщо заборгованість перевищила 2 роки – 50%. А ті, хто не платить 3 роки і більше – повинні будуть віддати вдвоє більшу суму- зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

І ще одна новація – створення реальних стимулів для органів влади на місцях, які вкладають кошти в розширення дитячого простору: створення дитячих садочків, будівництво спортивних майданчиків, відкриття різного роду курсів і гуртків.

Аліментні відносини, які виникають між батьками і дітьми – скоріше негативний наслідок невиконання батьківських обов’язків, ніж реальна можливість задоволення матеріальних потреб дитини. В умовах економічної та політичної нестабільності, різноманітних підходів до поняття сімейних цінностей, існування громадянських шлюбів, забезпечення прав дітей, і в першу чергу майнових прав дітей, які зростають в неповних сім’ях, стає актуальною та важливою проблемою.

Беззаперечно, аліменти стягнути можна, проте необхідно створити і реалізувати інститут відповідального батьківства і до того ж запровадити механізм матеріальної допомоги добросовісним батькам. Наприклад, можна встановити такі «стимули», як фінансова допомога держави для батьків і дітей у розмірі не менше однієї мінімальної заробітної плати, допомога з влаштуванням дитини до дитячого садочку, санаторно-курортне лікування та інші.

Регламентація на законодавчому рівні виконання обов’язку з утримання дитини є гарантією забезпечення життєвого рівня неповнолітніх та осіб, які досягли 18 років. Це соціальне питання має велику актуальність оскільки позови зі стягнення аліментів посідають перше місце серед категорій справ, які розглядаються судами в Україні.

 

                                                            Література

1. Нечаева А. М. Семейное право / А. М. Нечаева. – М.: Юрист, 1998. – 227 с.

2. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. —1990 р. – № 1, стор. 205.

3. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. — 1996 р. –№ 30, стаття 141.

4. Сімейний кодекс України від 01.03.2002р. // Офіційний вісник України. — 2002 р. – № 7. – стор. 1, стаття 273.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів: Закон України від 07.12.2017 р.: [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2234-19.

6. #ЧужихДітейНеБуває, або як примусити батьків виконувати свій обов’язок: УКРАЇНСЬКА ПРАВДА БЛОГИ / БЛОГ Павла Петренка: https://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/5aaa566510302/.

 

Залишити відповідь