PR-діяльність вищих навчальних закладів (на прикладі Національного університету «Острозька академія»)

У статті розглядається поняття PR-діяльності у вищих навчальних закладах. Визначено особливості PR-діяльності Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: Public relations, PR-діяльність, вищий навчальний заклад, НаУОА.

PR-діяльність більшою чи меншою мірою використовується у всіх навчальних закладах, проте вона часто зводиться лише до роздачі рекламних листівок чи організації днів відкритих дверей, а цього недостатньо для ефективного функціонування і розвитку установи, тому вкрай необхідною є діяльність з розробки й використання PR-програм. Тому буде актуально розглянути PR-діяльність Національного університету «Острозька академія» та визначити її особливості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення проблеми встановлення таких зв’язків із громадськістю в освітній галузі, що передбачають зворотній зв’язок із аудиторією, спирається на досягнення загальної теорії PR, що і зумовило використання в межах нашого дослідження робіт таких вітчизняних вчених, як В. Королько [2], В. Мойсеєв [4], Є. Тихомирова [8]. Окремі прикладні аспекти організації PR-діяльності у сфері освітніх послуг досліджували такі вітчизняні вчені: В. Березенко [1], В. Куріло та О. Савченко [3], Т. Оболенська [5], В. Подольна та С. Усик [6] та ін.

Метою статті є визначення основних особливостей PR-діяльності вищих навчальних закладів, які виокремлено на прикладі Національного університету «Острозька академія».

Виклад основного матеріалу. Метою PR-комунікацій у сфері освітніх послуг є налагодження відкритого діалогу та гармонізація стосунків між закладами освіти та громадськістю. Як зазначає С. Бронікова, створення ефективної системи PR-діяльності стає одним з пріоритетних завдань освітньої установи [9].

Освітні установи, як правило, позбавлені можливості масштабно брати участь у проведенні виставок і тим більше ярмарок як одному з традиційних і потужних PR. Проте у них є паралельна можливість – проведення «днів відкритих дверей», зустрічей випускників та інше. Безумовно, в цих же цілях можна широко використовувати контакти з аудиторіями на наукових конференціях, симпозіумах тощо, особливо – з проблем освіти [7].

Для будь-якого освітнього закладу досить важливими є контакти і зв’язки не лише з безпосередніми кінцевими споживачами їхніх послуг, але і з органами представницької і виконавчої влади (включаючи лобіювання), в т.ч. в регіоні, з галузевими асоціаціями роботодавців, профспілками та інші. Разом з тим не можна недооцінювати і такий важливий резерв, як власне освітня кооперація – адміністрації освітніх установ, науково-педагогічного персоналу, інших співробітників і студентів [6].

Різні організаційні заходи проводяться фахівцями зі зв’язків з громадськістю в ході здійснення своєї діяльності. Організаційні форми можуть застосовуватися як в одиничній формі, так і в поєднанні один з одним. Наприклад, виставки, конференції, дні відкритих дверей, презентації і т.і.

Під виставкою розуміється організаційний захід з просування продукту із заздалегідь обумовленим кількістю учасників, строком і місцем проведення. Основне завдання будь-якої виставки – залучення якомога більшої кількості учасників і відвідувачів на виставковий захід для максимального забезпечення корисних людських контактів. Виставка має особливі комунікаційними можливостями, які недоступні іншим засобам комунікацій. Наприклад, дає можливість не тільки реально і відчутно уявити товар, але і показати його в дії.

З професійним технічним поданням тут безпосередньо і нерозривно пов’язана особисто отримана інформація, можливість діалогу. Без цього не обійтися на етапі прийняття рішень про придбання сучасної складної продукції зважаючи на велике число пропозицій, їх різноманітності, технічної складності і широких можливостей застосування.

Дні відкритих дверей – комплексний захід, що проводиться в певні дні з метою ознайомлення громадськості з певним проектом або ж коротке знайомство з усіма напрямками діяльності.

Конференція вважається найбільш формалізованим видом прийому, її успіх і інтерес до неї учасників багато в чому визначені саме можливістю неформального спілкування. Важливим моментом є також видання матеріалів за підсумками конференції, які самі по собі є матеріалом, використовуваним згодом з метою PR.

PR-віддача від таких заходів дуже велика. Організатори конференцій, круглих столів, семінарів різко підвищують планку свого іміджу, забезпечується тим самим вихід на досить високий рівень контактів. ЗМІ зазвичай звертають увагу на такі події. Після таких заходів залишаються матеріали довготривалого використання з метою PR: фотографії, відеоматеріали, брошури і т.і. Підвищує статус заходів участь в них провідних фахівців, керівників [10].

Презентація – це представлення чогось нового, того, що було створено або з’явилось недавно, наприклад: книги, журнал, кінофільм, телепрограма, організація. Такі заходи можуть бути присвячені будь-яким різним подіям: новому проекту або програмі, відкриттю нового офісу або представництва організації, чи будь-яких інших культурних чи суспільних об’єктів, підсумками діяльності за певний період і т.д. Також можливі щорічні презентаційні акції. Презентація являє собою якусь проміжну (або синтетичну) форму спеціальних подій, що сполучає в собі елементи прес-конференції і представницького прийому. На презентацію, як і на прес-конференцію, запрошуються журналісти, передбачається, що вони зможуть задати питання організаторам та отримати на них відповіді. Коло запрошених також включає партнерів, інвесторів, спонсорів і кредиторів, постійних і корпоративних клієнтів, чиновників і депутатів, експертів.

Спонсорство є фінансовою підтримкою, яку надає компанія некомерційним організаціям при проведенні різних заходів в обмін на право встановлення з ними особливих відносин. Спонсорська діяльність частіше спрямована на поліпшення іміджу компанії і формування позитивної думки про її діяльність. Участь в різних благодійних і спонсорських заходах входить в діяльність PR-структур. Ці заходи часто можуть бути використані PR-підрозділами для формування іміджу і вирішення цілої низки інших завдань, що стоять перед PR-діяльністю.

PR-діяльність в порівнянні з інформаційно-рекламною підтримкою комерційних проектів має свою специфіку. В першу чергу, це потрібно передбачити в системі формування бюджету і планування витрат. По-друге, PR-заходи набагато дешевше платної реклами і мають набагато більше безкоштовних повідомлень, які поширюються через пресу. По-третє, PR-заходи привертають мінімальну кількість платних співробітників і велика кількість добровольців як в керівних органах, так і в допоміжних структурах. З урахуванням широти цільової аудиторії PR-агентства розробляють велику кількість інформаційних матеріалів для поширення їх по численних каналах із застосуванням нетрадиційних методів [10].

Щоб визначити PR-діяльність Національного університету «Острозька академія», було здійснено моніторинг офіційного сайту. Для цього було переглянуто доступну на сайті інформацію за 2016 рік. В Національному університеті «Острозька академія» працює відділ зв’язків з громадськістю, який займається наповнення офіційної сторінки університету та пише статті в регіональні ЗМІ. Працює то й же профорієнтаційний відділ, який займається роботою з абітурієнтами.

Отже, переглянувши всі новини офіційного сайту Національного університету «Острозька академія» наведемо статистичні дані по деяким категоріям. Тобто прослідковуватимемо інформацію про відвідувачів академії, презентації книг, проведення виставок, конференцій, круглих столів, переможців конкурсів, олімпіад, отримання нагород, підписання угод тощо.

За 2016 рік академію відвідали понад 50 почесних гостей, міжнародного, державного, регіонального значення з різних сфер діяльності, серед яких Президент України Петро Порошенко, Міністр освіти Лілія Гриневич та інші. У мистецькій галереї та корпусах академії було проведено 7 виставок, як картин, фото, так і музейних експонатів. Це виставка чорно-білих фото «Ідентифікація.ua», виставка художніх робіт Георгія Косміаді, виставка художніх робіт воїнів АТО та одноденна виставка, присвячена князям Острозьким і т.д.

Відбулося щонайменше п’ятнадцять презентацій книг різного жанру: наукові посібники, романи, збірки поезій, прози та інше. Наприклад, роману-хроніки Миколи Жулинського «Моя Друга світова», повість «Чорне сонце» відомого письменника Василя Шкляра, братів Капранових – «Забудь-річка» та інші. На сайті зазначається про щонайменше п’ятнадцять перемог студентів Острозької академії у всеукраїнських, міжнародних конкурсах наукових робіт, олімпіад та інших.

За цей період в Національному університеті проведено близько двадцяти п’яти конференцій, семінарів, круглих столів, форумів різної спрямованості університетського рівня. Насправді їх значно більше, але не всі відображені у новинах академічного життя.

В 2016 році викладачами академії було отримано 4 нагороди різного рівня: це відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України», всеукраїнська премія імені Уласа Самчука, Х Конкурсу імені Єжи Ґєдройця та присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

За цей період Національний університет «Острозька академія» підписав угоди про співпрацю із Стокгольмським університетом в галузі когнітивної психології, Клайпедським державним університетом прикладних наук та Державною установою «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» про творче співробітництво і впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність.

Університет проявив себе також у благодійній діяльності. Академія долучилась до проекту реабілітації учасників АТО, надала благодійну допомогу Донецькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти, придбала два біноклі для 53 окремої механізованої бригади та планшет для 79 окремої аеромобільної бригади. Також працівники прихистили на території академії бездомного сліпого собаку. Крім того на базі університету було проведено дві благодійні акції для збору коштів на лікування дівчині з лейкемією.

У 2016 році Національний університет було відзначено у трьох рейтингах: посів шосту сходинку серед українських вищих навчальних закладів та 650-те місце в світі відповідно до міжнародного рейтингу Round University Ranking, дев’яту сходинку серед українських вишів у рейтингу оцінювання університетів QS-2016 у європейських країнах, що розвиваються, і країнах Центральної Азії (ВЕЦА), 5 місце за бакалаврською програмою та 7 за магістерською у рейтингу українських факультетів/кафедр/шкіл журналістики, складеного громадською організацією «Детектор медіа».

Святкування 440-річчя з дня заснування Острозької академії Верховна Рада України прийняла Постанову про урочисте відзначення на державному рівні у 2016 році. Також Національний університет «Острозька академія» вп’яте увійшов до книги рекордів України.

Було здійснено моніторинг рівненського інформаційного порталу «ОГО» щодо публікацій про Національний університет «Острозька академія», так як це найбільший регіональний новинний портал. За 2016 рік на порталі було розміщено 28 публікацій із згадкою про «Острозьку академію», та деякі події, що тут відбувались.

На інформаційному порталі «Рівне інформаційне» можна знайти 52 публікації за тегом «Острозька академія». Тут висвітлено більше подій та новин з життя університету, ніж на інформаційному порталі «ОГО». Тут є багато фото, майже на кожну подію зібрано підбірку фото.

35 публікацій налічено на сайті телеканалу «Рівне 1». Також у лютому в ефір вийшла телепрограма «На часі», гостем якої був ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник.

Громадське інформаційно-аналітичне агентство «Острог.Інфо» має на своєму сайті спеціальну вкладку «Острозька академія». Тут розміщується інформація про щоденні події, які відбуваються в університеті. Тут розміщено 80 заміток за 2016 рік.

Висновки. Отже, переглянувши дані на офіційному сайті університету можна зробити деякі висновки. Національний університет «Острозька академія» проводить активну PR-діяльність, адже за 2016 рік на сайті висвітлено багато інформації про події та життя університету, а це є основним джерелом отримання інформації для абітурієнтів. Тому варто більше уваги приділяти наповненню та модернізації офіційного сайту університету, а також поширювати інформацію у соціальних мережах.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Березенко В. PR освітньої галузі в сучасній комунікаційній парадигмі [Текст] / В. Березенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – № 1. – С. 111-115.

2. Королько В. Основы паблик рилейшнз [Текст] / В. Королько. – К. : Ваклер, 2001. – 528 с.

3. Куріло В. Public Relations для вищих навчальних закладів [Текст] / В. Куріло, О. Савченко // Наукові записки Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили: політичні науки. – 2004. – Вип. 20. – С. 38- 43. Синопсис: текст, контекст, медіа, № 2 (10), 2015.

4. Моисеев В. Паблик рилейшнз: Теория и практика [Текст] / В. Моисеев. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.

5. Оболенська Т. Маркетинг у сфері освітніх послуг [Текст]: автореф. дис. канд. економ. наук / Т. Оболенська. – Х., 2002. – 27 с.

6. Подольна В. Особливості просування освітніх послуг [Текст] / В. Подольна, С. Усик // Вісник КНУТД. – 2013. – № 4. – С. 206-211.

7. Сиченко В. В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко. // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_23. – Назва з екрану.

8. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю [Текст]: Навчальний посібник / Є.Б. Тихомирова. – К.: НМЦВО, 2001 – 560 с.

9. Бронікова С. А. PR-діяльність як стратегічний курс модернізації системи професійного навчання державних службовців: [Електронний ресурс] / С. А. Бронікова. – 2007. – Режим доступу: http://library.oridu.odessa.ua/library. – Назва з екрану.

10. Мишина Л. А. Связи с общественностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fictionbook.ru/static/trials/00/18/05/00180538.a4.pdf. – Название с экрана.

Залишити відповідь