Концепція всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень»

У статті розглянуто концепцію всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Український тиждень». Аналіз цього видання засвідчив, що журнал об’єктивно висвітлює події, які відбуваються в Україні та світі. Тижневик позитивно впливає на формування громадської думки. Було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» за 2016 рік. А також визначено яким саме темам журнал надає перевагу.
Ключові слова: журналістика, громадсько-політичний тижневик, «Український тиждень», контент-аналіз.

Levchyshyna M. S.,
THE CONCEPTOF ALL-UKRANIAN PUBLIC AND POLITICAL WEEKLY «UKRAINIAN WEEK»
The article deals with the concept of all-Ukrainian public and political weekly “Ukrainian Week”. Analysis of this publication showed that the magazine objectively covers events that take place in Ukraine and all over the world. The weekly has a positive impact on the formation of public opinion. All magazine numbers of “Ukrainian Week” of 2016 were analyzed. What is more, the general preferred topics were determined.
Key words: journalism, public and political weekly, «Ukrainian Week», content analysis.

Левчишина М. С.,
КОНЦЕПЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «УКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ»
В статье рассмотрена концепция всеукраинского общественно-политического еженедельника «Украинская неделя». Анализ этого издания показал, что журнал объективно освещает события, происходящие в Украине и мире. Еженедельник положительно влияет на формирование общественного мнения. Были проанализированы все выпуски журнала «Украинская неделя» по 2016 год. А также определено каким именно теми предпочитает журнал.
Ключевые слова: журналистика, общественно-политический еженедельник, «Украинская неделя», контент-анализ.

Стан опрацювання проблеми. Закордонні вчені давно звертають увагу на наповнення сторінок друкованих видань, зокрема для вивчення їх упливу на громаду, якості матеріалів, наприклад, у зв’язку з дотриманням / недотриманням журналістських стандартів тощо. Над науковим обґрунтуванням важливості цілеспрямованої роботи щодо контенту певного видання працюють такі дослідники: Г. Лассвелл, А. Алексєєв, Т. Жарікова, Л. Авер’янов, Н. Валгіна, І. Дмитрієв та ін.
Сьогодні ЗМІ мають значний вплив на формування громадської думки українців. «Український тиждень» є одним із аналітичних видань, які користуються популярністю в українців. Відтак, актуальність цієї роботи полягає у вивченні концепції тижневого популярного українського громадсько-політичного аналітичного видання, що в умовах достатньої конкуренції на медійному ринку все-таки втримує достатньо високу планку і залишається одним із перших видань, яке має повагу та довіру громадян України.
Метою є аналіз концепції громадсько-політичного журналу «Український тиждень» (далі: УТ – авт.) і визначення тих аспектів контенту відповідного ЗМІ, які здатні активно впливати на громадянську свідомість чи навіть формувати її. Мета передбачає вирішення таких завдань:
− проаналізувати статті та рубрики журналу;
− підрахувати кількість статей у кожній рубриці;
− визначити, яким темам журнал надає перевагу;
− розглянути, чи впливає тижневик на формування громадської думки;
– вивчити концепцію видання УТ.
В Україні контент-аналіз рідко використовувався раніше, але сьогодні цей метод стає необхідним через виникнення нових ЗМІ, а також для оцінки тих, які вже певний час видаються. Контент-аналіз − метод виявлення та оцінки специфічних характеристик текстів [1]. Це хороший метод для обробки великого за обсягом та несистематизованого матеріалу. За його допомогою можна не тільки простежити появу певної теми / проблеми / рубрики, а й зрозуміти, чи реалізується вона в матеріалі взагалі.
В. Різун і Т. Скотникова визначають контент-аналіз як «метод збирання кількісних даних про досліджуване явище чи процес, які містяться в документах […] це статистична (квантативна) семантика і метод для об’єктивного кількісного аналізу змісту комунікації» [4].
Журнал «Український тиждень» був заснований у 2007 році. За цей час він здобув велику прихильність української аудиторії. УТ орієнтований на освічених чоловіків та жінок 21–55 років, що умовно належать до «середнього класу», та мешканців переважно великих міст, здебільшого зайнятих у приватному бізнесі, або чиновників високого та середнього рангу, представників креативних професій, студентів та викладачів провідних вишів [2].
Сьогодні УТ має не тільки друковану версію, а й електронну, а також свій сайт, де у вільному доступі можна переглянути певні статті. Журнал має такі рубрики:
− На часі;
− Тема номера;
− Світ;
− Суспільство;
− Культура;
− Щоденники окупації.
Зверху над кожним текстом є помітка, яка позначає, до якої рубрики належить цей матеріал.
Для визначення головних тем, яким журнал надає перевагу, було проаналізовано всі випуски журналу «Український тиждень» (без спецпроектів) за 2015 рік.
Загальна кількість проаналізованих журналів − 48 номерів (див. табл. 1). Видання є щотижневим, але на період офіційних вихідних (Різдво, Новий рік і т.д.) журнал видається один раз на два тижні.
Таблиця 1. Кількість текстів у рубриках
Таблиця №1
За таблицею помітно, що найбільшу кількість матеріалів розміщено у таких рубриках: На часі, Тема номеру, Світ та Суспільство. На початку 2015 року є велика кількість публікацій у рубриці Навігатор, але з 7 серпня ця рубрика зникає, натомість з’являються нові: Культура, Щоденники окупації та P.S. Щодо до розділу «Спадок», то можна помітити, що він доволі часто з’являється у випусках журналу, але через невелику кількість публікацій до головних рубрик його зарахувати не можна. Також на початку фігурує рубрика «Економіка». У 2014 році цей розділ був майже в кожному випуску, але у 2015 він зникає, а статті економічної тематики публікуються в рубриці «На часі».
У цій же рубриці розміщена оперативна політична інформація. Єдине, що відрізняє цей розділ від інших, – це актуальність тем на цей момент. Зрозуміло, що навряд чи будуть цікаві матеріали про економіку двадцятирічної давності. Ця тема хвилює українців, і вона буде зажди в топі актуальних новин, тому перехід рубрики «Економіка» в рубрику «На часі» є виправданим.
Розділ «Тема номеру» містить матеріали, що стосуються певної теми кожного номера, роздуми, погляди та аналіз помічених проблем. Залежно від обраної теми у тижневику можуть використовувати різні жанри: стаття, коментар або ж інтерв’ю. Якщо головна тема номеру АТО, то саме у цьому розділі «Тема номеру» часто трапляються інтерв’ю з українськими військовими.
«Суспільство» − це рубрика, в якій розміщені матеріали, що стосуються соціальних питань на території України.
Рубрика «Світ» спеціалізується на новинах інших країн. Здебільшого там містяться перекладені матеріали з The Economist, які стали партнерами у 2010 році [5].
Найбільш визначеною є рубрика «Щоденники окупації», яка спеціалізується на новинах саме за цією тематикою. У цьому розділі висвітлюються події в Криму, Донецьку та Луганську, здебільшого у жанрі кореспонденції.
Журнал «Український тиждень» публікує велику кількість матеріалів, які стосуються України. Рубрика «Світ» містить тексти, які переважно стосуються інших країн світу, а також співпраці різних країн з Україною. Хорошим прикладом є матеріал «У пошуках загубленої дружби», в якому йдеться про взаємостосунки Франції та України [6]. Він розміщений у рубриці «Світ», що може спочатку ввести читача в оману, адже ця рубрика передбачає матеріали, які, на перший погляд, не стосуються України, але насправді так чи так мусять бути з нею пов’язані відповідно до принципу географічного наближення.
Насправді, важко зрозуміти, де знаходиться межа однієї рубрики та іншої. До прикладу, стаття «Квота на свободу», де говориться про Gazeta Wyborcza, розміщена в рубриці «Тема номеру» [3]. Цю статтю можна було б зарахувати до рубрики «Світ», адже в матеріалі йдеться про історію газети та польську демократію.
Рубрика «p.s.» присвячена поглядам на різні проблеми в Україні. Зазвичай, це погляд одного з експертів журналу щодо певної ситуації чи проблеми. Стандартно у цій рубриці тільки один текст на весь номер.
Основна частина наповнення тижневика – це аналітичні жанри, адже саме в цьому напрямку можна детально описати проблеми українців із різних ракурсів та зробити висновки, які потенційно позитивно вплинуть на свідомість українського суспільства.
Усі рубрики журналу «Український тиждень» є важливими. За таблицею зрозуміло, що рубрики «На часі», «Тема номеру», «Світ» та «Суспільство» мають найбільшу кількість публікацій, але це не означає, що інші рубрики не потрібні. Кожна з них створена для того, щоб зорієнтувати читача на ту тематику, якою він цікавиться перш за все. УТ працює на свою аудиторію, задовольняє її потреби і тому вже довгий час залишається одним із найпопулярніших тижневиків України.
Висновок. Журнал «Український тиждень» – якісне аналітичне громадсько-політичне українське видання. Він висвітлює важливі події у сфері політики, економіки України та світу, а також інформацію про окуповані території України. Редакція правильно визначила свою аудиторію і продовжує інтелектуально розвивати її.
ЗМІ є четвертою владою. Вони повинні направляти громадян на правильний шлях, але не нав’язувати їм свої погляди. «Український тиждень» виконує це завдання. Матеріали в цьому тижневику не тільки інформують суспільство про події в Україні і за кордоном, а також містять аналіз ключових проблем та можливі способи їх вирішення.
Важливо відмітити також те, що УТ не намагається заховати промахи влади і часто гостро критикує її, незважаючи на наслідки. Отже, можна стверджувати, що «Український тиждень» заслуговує уваги українця та є прикладом для наслідування наступним поколінням ЗМІ.
Список літератури
1. Зернов Д. В. Применение новых информационных технологий при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере / Д. В. Зернов, А. А. Иудин. – Нижний Новгород, 2012. – С.18.
2. Каталог преси joinfo.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://joinfo.ua/catalog/edition/Tizhden_119.html.
3. Квота на свободу // Український тиждень. – 2015. – № 50 – С. 30–31.
4. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [навч. посібн.] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. — К. : Преса України, 2008. — С. 34.
5. «Український тиждень» став ще одним партнером Economist в Україні [Електронний ресурс] // Телекритика. – 2010. – Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/news/2010-11-10/57415.
6. У пошуках загубленої дружби // Український тиждень. – 2015. – № 15 – С. 34–35.

Залишити відповідь