СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ МІШЕЛЬ ОБАМИ

Вархов Л. І.

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ МІШЕЛЬ ОБАМИ

Анотація: стаття присвячена структурному аналізу десяти промов (First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention, Michelle Obama Praises Free Speech in China, Michelle Obama Speech on Healthy Eating, Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli, The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner, Michelle Obama: A plea for education, Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University, Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College), Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit, Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation)першої леді Америки, Мішель Обами.

Ключові слова: промова, структура, функції, система.

Annotation: the article is devoted to the structural analysis of the ten speeches (First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention, Michelle Obama Praises Free Speech in China, Michelle Obama Speech on Healthy Eating, Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli, The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner, Michelle Obama: A plea for education, Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University, Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College), Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit, Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation) of the First lady of the United States of America, Michelle Obama.

Key words: speech, structure, functions, system.

Правильна організація структури промов є однією з головних умов його успіху. Тексти промов першої леді мають чітку структуру, смислове навантаження, мету та тематику. Кожна з промов складається зі: вступу, основної частини та висновку. Для того щоб зацікавити слухачів промови логічно продумані до найменших деталей.

Об’єктом дослідження є десять промов Мішель Обами.

Актуальність полягає в необхідності вивчення структурних особливостей промов.

Метою дослідження  є структурний аналіз промов першої леді Сполучених Штатів Америки,Мішель Обами.

В результаті аналізу промов ми дійшли висновку, що в структурі усіх нами вибраних промов, незалежно від роду і виду промови, можна виокремити три основні частини: вступ, основна частина, висновок.

З перших слів можна помітити, що Мішель – дуже здібний оратор, оскільки кожна її промова починається словами, які безумовно інтригують слухачів, до прикладу, вона вдається до розповідей, ділиться історіями, які стосуються її досвіду, вживаючи такі конструкції як: over the past few years as first lady, since, from the time. Такий прийом покликаний психологічно підготувати слухачів до суті промови і ввести їх у процес сприйняття її змісту.

Очевидними є й функції, які виконує вступ:

 • психологічну — закріплення контакту, уваги і зацікавленості, які були викликані зачином, створення необхідного настрою; Мішель починає більшість зі своїх промов словами подяки thank you so much, just with your help, it is truly a pleasure; чи питаннями на кшталт how are you? What are your expectations? чи вживає різноманітні вигуки Oh, my Goodness.
 • змістову — опис цільової настанови промови, повідомлення теми, перелік і коротка характеристика проблем, які аналізуються в основній частині. Оскільки Мішель присвячує багато часу боротьбі з поширеною проблемою в Америці – ожирінням, нездоровим способом життя, тому вона розповідає як важливо займатися спортом, доримуватися здорового способу життя healthy and active life, excercises, healthy meal, не менш значущою є й тема освіти, та особлива увага приділяється праву освіти для дівчат educational opportunities, violence against women, a door of opportunity;
 • концептуальну — наголошення на специфіці теми, визначення її актуальності і суспільної значущості. Перша леді наголошую з самого початку значущість теми промову, підсилюючи її різними прикметниками, такими як utmost important, indispensable, heartbreaking.

Щодо основної частини, Мішель в ній висвітлює основний зміст промови, для цього вона використовує факти, логічні докази, аргументацію, наводить різні теоретичні положення, аналізує приклади тощо back into early 70-s; вдається до статистики sixty two millions girls worldwide are not at school, about thirty millions girls in Africa [6].

Ще одним доказом того, що Мішель є хорошим промовцем, є те як вона мотивує вибір аргументів ситуацією спілкування і складом аудиторії. Вони є переконливими, оскільки діють не лише логічно, а й емоційно. Яскравим прикладом є зміни інтонації, велика кількість експресивно забарвленої лексики, а саме прикметників, таких як: worthtrying, powerful, respectful, etc.  В основній частині ми бачимо виклад матеріалу, докази, спростування.

У викладі інформації красномовець застосовує кілька функціональних типів мовлення: розповідь, опис, роздум.

Найчастіше в промовах Мішель Обами ми стикаємося з розповідями. Розповідь — це динамічний функціонально-змістовий тип мовлення, що виражає повідомлення про послідовний розвиток подій. Як правило, це історія, питання, ознайомлення із суттю проблеми, основні факти чи події, що сприятимуть висвітленню проблеми і можуть стати вихідною позицією при доведенні. Наочним прикладом є речення:

I’m here to continue the conversation that I’ve started a few weeks ago, and it is the issue I care about deeply, not just because I’m a first lady, but because I’m a mother and I’m thinking about you all as a mother, we have to figure out what we have to do together [3]. Наведений уривок з промови Мішель Обами про здорове харчування є яскравим прикладом розповіді, оскільки мовець звертається до слухачів, вказуючи передусім на себе, як рольову модель, ознайомлює з суттю проблеми.

Не так часто використовується, проте притаманний промовам Мішель Обами є  опис. Опис — це систематизований виклад предмета промови, його частин, особливостей. За його допомогою промовець готує слухачів до доказу:

Over the past few years as first lady I’ve had an extraordinary privilege of traveling all across the country and everywhere I’ve gone and people I’ve met and the stories I’ve heart I’ve seen a very best of American spirit [7]. В наведеному уривку промови, ми бачемо до чого готує нас мовець, якою буде тема його виступу.

Невід’ємною частиною виступів першої леді є такий тип мовлення, як роздум. Роздум — це тип мовлення, за допомогою якого доводять або спростовують якісь тези, розкривають зв’язки між явищами дійсності. Він характеризується особливими логічними відношеннями між судженнями, які входять до його складу. У роздумі переважають речення з причинно-наслідковими зв’язками. Роздуми дають змогу активізувати увагу слухачів, збуджуючи думки та викликаючи зацікавленість до теми промови:

By learning each other languages and by showing such curiosity and respect for each other cultures all of you are building the bridges of understanding that will lead to so much more and I’m here today because I know, that our future depends on connection like this among young people across the globe [2]. Таким чином Мішель Обама вказує на причинно-наслідкові зв’язки, тобто змушує задуматись над тим, що потрібно зробити, щоб добитись поставлених цілей.

Неможливо не зазначити, що результат публічного виступу залежить не тільки від змісту, форми й структури промови, а й від враження, яке оратор справляє на слухачів, бо будь-яка промова сприймається ще й візуальним шляхом. Враження про оратора складається уже з перших хвилин його появи перед аудиторією. Зовнішній вигляд, стиль, манери, жести і міміка промовця формують його імідж, який істотно впливає на готовність аудиторії слухати і сприймати промовця. Мішель Обама є однією з вельми шанованих людей, які гармонійно поєднують в собі професійні здібності та ефективні людські фактори. Її промови настільки логічно побудовані, що з перших же слів змушують уважно вслуховуватися та запам’ятовувати кожне слово.

Отже,  практично будь-яка промова складається з трьох основних частин: вступ, основна частина, висновок. Для того щоб зацікавити слухачів промови логічно продумані до найменших деталей.

Структура промови – це внутрішній її устрій, так званий «кістяк», а також послідовність, зв’язність та пропорційність частин. Порівнюючи структури промов Мішель Обами, ми виділили такі структурні особливості в основній частині: розповідь, опис та роздум.

 

Список використаних джерел

 1. First Lady Michelle Obama’s Speech from the 2012 Democratic Nation Convention – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o&hd=1
 2. Michelle Obama Praises Free Speech in China – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=roWY-_tjgLI&hd=1
 3. Michelle Obama Speech on Healthy Eating – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PaT5IiD2KDA&hd=1
 4. Remarks by First Lady Michelle Obama Yalli – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=I1j3sRxgD_E&hd=1
 5. The First Lady speaks at CBCF Annual Phoenix Awards Dinner – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8N6lmz6chZc&hd=1
 6. Michelle Obama: A plea for education – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=F73O3_im0Wo&hd=1
 7. Michelle Obama’s Speech at Tuskegee University – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qhUKwl5NFgE&hd=1
 8. Michelle Obama Commencement Speech 2015(Oberlin College) – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=zNLU_FUEEP8&hd=1
 9. Michelle Obama’s speech at Fortune’s Most Powerful Women Summit – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://fortune.com/video/2015/10/13/michelle-obamas-full-speech-mpw/
 10. Michelle Obama On Race & Success At Chicago HS Graduation) – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=imXogqDPYkc&hd=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь