ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

Заніна А. С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ – ЗООНІМОМ

 

Анотація: стаття присвячена  аналізу фразеологізмів з компонентом – зоонімом. Також подається порівняльний аналіз англійських фразеологізмів з компонентом – зоонімом з їх еквівалентами в українській мові.

Ключові слова: фразеологізми, компонент, зооніми.

 

Annotation: The article focuses on analyses of phraseological units with components-zoonyms. Also there are comparative analyses of phraseological units with components-zoonyms in English language with their equivalents in Ukraine language.

Key words: phraseological units, component, zoonyms.

 

Актуальність дослідження: В усіх мовах можна зустріти фразеологічні одиниці й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу. Назви тварин надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе в собі емоційну оцінку, яка лягає в основу метафоричного переносу. Зооніми, як і самі фразеологічні одиниці, є ґрунтом для розвитку образності нашої мови, вони також надають опір деідіоматізаціі мов і культивують нові мовні течії. Не кожна англійська фразеологічна одиниця з компонентом – зоонімом має еквівалент в українській мові. У роботі ми намагалися визначити, яке значення має той чи інший фразеологізм з компонентом – зоонімом. Загалом було проаналізовано понад 200 фразеологічних одиниць з компонентом – зоонімом.

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що науковці приділяють неабияку увагу дослідженню особливостей перекладу фразеологізмів з зоонімами. Цю проблему досліджували Крайчинська Г.В., Баран Я. А., Мізін К. І., Р. П. Зорівчак, Ужченко В. Д. та інші.

Мета дослідження: дослідити особливості англійської фразеологічної одиниці з компонентом – зоонімом.

Завдання даної статті: Здійснити збір та аналіз теоретичної інформації, що пов’язана із даною проблемою та дати порівняльний аналіз фразеологізмів з компонентом – зоонімом в англійській та в українській мові.

Об’єктом наукового дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна [2].

Предметом наукового дослідження є особливості ФО  з компонентом – зоонімом.

Виклад основного матеріалу. Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за породжувальними структурно-семантичним моделями змінних сполучень. Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова [5,  229].

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і т.д. Утворення фразеологізмів послаблює протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли у фразеологізму є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з чисто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явним переважанням перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох.

В утворенні величезну роль відіграє людський фактор, так як переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різноманітними сферами його діяльності. Фактор адресата є найважливішим елементом комунікації. Крім того, людина прагне наділити людськими рисами об’єкти зовнішнього світу, в тому числі й неживі [3, 4].

Фразеологізми, як і інші лексичні одиниці, є важливими елементами у побудові публіцистичного тексту, тому що виконують експресивну й інформаційну функції [1, 70].

В усіх мовах можна зустріти фразеологізми й вільні словосполучення, що містять у своєму складі назви представників тваринного світу – зооніми. Зооніми надають багатий матеріал для аналізу з точки зору конотативних значень, так як практично кожне несе крім номінативного значення, емоційно-оцінну інформацію, яка лягає в основу метафоричного переносу.

У метафоричному перенесенні назв тварин на людину найбільш наочно проявляється різний відносин народів до тварин. Підстави для метафоричного перенесення можуть бути різними, наприклад, схожість названого об’єкта, предмета або людини з будь-яким тваринам за зовнішнім виглядом, характерною діям або особливостям поведінки, наприклад, хитрості працьовитості, боягузтву, спритності, сміливості, сили, тощо. Розглянемо деякі, з багатьох фразеологізмів, які мають компонент зооніму. [4, 19]

За звичай у фольклорі символом хитрості в англійській мові була лисиця (a fox). Наприклад: an old fox – стара лисиця, хитрун; play the fox – хитрувати, прикидатися; set a fox to keep one’s geese – довірити своє майно безчесній людині; as sly as a fox – хитрун.

Птах (a bird) є символом досвідченості, обережності, працьовитості: a wise old bird – стріляний горобець; the early bird catches the warm – хто рано встає, того удача чекає; a bird may be known by its song – птицю видно по польоту; like a bird – охоче; kill two birds with one stone – вбити двох зайців одним ударом. Також може позначати «схожість»: birds of a feather flock together – рибалка рибалку бачить здалеку; birds of a feather – птиця одного польоту. Крім того, зоонім a bird позначає любов до себе чи свого житла: every bird likes its own nest – всяка птиця своє гніздо любить; each bird loves to hear himself – кожна птиця любить слухати свою пісню.

Зоонім a dog (собака) позначає боягузтво, хитрість та поганий настрій: a yellow dog – підла, боягузлива людина; a sly dog – хитрун; beware of a silent dog and still water – в тихому болоті чорти водяться; barking dogs seldom bite – не бійся брехливої, бійся мовчазної собаки; the black dog is on ones back – бути у стані меланхолії; a sad dog – похмура людина; a dumb dog – мовчазна людина. Взагалі зоонім a dog має негативній відтінок, тому що ця тварина має тяжке життя та змушена терпіти упереджене ставлення до себе. Наприклад: a dead dog – людина від якої нема ніякої користі; a dirty dog – негідник; the under dog знедолена людина; a staff is quickly found to beat a dog with – щоб покарати когось, привід є; as a tired as a dog – стомитися як собака; kill smb. like a dog – вбити когось як собаку; a lame dog – невдаха; give to the dogs – кинути напризволяще; the dog returns to his vomit – злочинця тягне на місце злочину; a gay dog – розпусник; if you want a pretence to whip a dog – якщо захотіти до всього можна причепитися; dog eat dog – закон вовків; a dull dog – нудна людина; two dogs over one bone seldom agree – двум собакам не поділити одну кістку. Але все ж таки зоонім a dog може мати й позитивний відтінок, позначаючи розум, радість та відданість, наприклад: like a dog with two tails – дуже радісний; every dog has his day – у кожного буває світлий день; follow smb. like a dog – ходити за кимось як песик; a good dog deserves a good bone – по заслугах; help a lame over a stile – допомогти кому-небудь в біді; a clever dog – розумник; dog does not eat dog – ворон ворону око не виклює.

Зоонім a fish (риба) має негативний відтінок: cry stinking fish – виносити сміття з хати; fish begins to stink at the  head – риба тухне з голови; a fish out of water – відчувати себе як риба, яку витягнули з води; drink like a fish – пити запоєм; feed the fishes – потонути; the great fish eat up the small – хто сильніший, той й правий; make fish of one and flesh of another – упереджено ставитися до людей ; neither fish nor fowl – ні те, ні се; a cold fish – бездушна людина; if you swear you will catch no fish – лайкою справі не допоможеш; as dumb as a fish – нім як риба. Крім цього цей зоонім у складі фразеологізмів може позначати «дурість»: a loose fish – недолугий чоловік; a poor fish – невдаха; if is a silly fish, that is caught twice with the same bait – дурний той, хто вдруге попадається на гачок.

Свиня в англійській мові символізує бруд, невдячності, невихованість, вона символізує рух назад, деградацію живої істоти, тому має негативні конотації. Слово a pig позначає ненажеру, символізує грубість, неохайність, неохайність, прикладом є такі висловлення: pigs in clover – люди, які не по праву займають високе положення; to make a pig of oneself – об’їдатися; pig sweat  – другосортний віскі; a blind pig – місце незаконного продажу спиртних напоїв за часів дії сухого закону; to sweat like a pig – потіти як свиня; he who scrubs every pig he sees will not be clean himself – з ким поведешся, від того й наберешся; eat like a pig – їсти як свиня; squeal like a stuck pig – верещати; what do you expect from pig but a grunt – що можна чекати від свиней; to pig out – вести себе по-свинськи.

Образ мавпи (a monkey) максимально наближений до образу людини та є втіленням таких людських пороків, як хитрість, лицемірство, наслідування, зовнішнє неподобство, злість. Цей образ реалізується в наступних словосполученнях: monkey business – клеїти дурня; monkey cage – тюремна камера; as agile as a monkey – спритний як мавпа; as tricky as a monkey – хитрий; ones monkey is up – лютий; put smb. monkey up – розлютити. В деяких народах образ мавпи співвідносять з сп’янінням, наприклад: to carry the monkey – пити спиртне; to suck the monkey – пити ром з шкаралупи кокосового горіха, тягнути вино з бочки; monkey swill – низькоякісне або міцне спиртне; to have the monkey on one’s back – бути п’яним.

Аналізуючи фразеологізми с зооніми a bear (ведмідь) можна зробити висновок, що цей зоонім позначає «злість» та «хоробрість» «ризик»: bear smb. malice – затамувати злість; like a bear with a sire head – злий як чорт; bring on your bears – робіть, що хочете, я вас не боюся; take a bear by the tooth – ризикувати.

Починаючи з доісторичних часів бик (a bull) символізує «силу», «здоров’я» та «злість», наприклад: like a bull at a gate – люто; bull of Bashan – сильна людина; take the bull by the horns – діяти рішуче; bellow like a bull – ревіти як бик.

Лев є символом невмирущої мужності, сили, безстрашності, мужності, тому за звичай зоонім a lion позначає «хоробрість»: as bold as a lion – хоробрий як лев; beard the lion in his den – безстрашно кинути виклик небезпечному противнику.

Зоонім a lamb (ягня) позначає «покірність», «скромність»: like a lamb – як ягня; as quiet as a lamb – тихіше води, нижче трави.

Висновки: Загальновідомо, що значна роль тварин у картині світу знаходить адекватне відображення в мовній картині. Тому представляється можливим досліджувати способи перекладу фразеологічних одиниць з зоонімами з іноземної мови на рідну. Фразеологічні одиниці з зоонімами є свого роду маркерами національного образу світу, який склався у свідомості тієї чи іншої етнічної спільноти. Вони містять деяку знакову символіку, пов’язану з сприйняттям образу тварини спільнотою. У роботі були розглянуті фразеологічні одиниці з компонентом – зоонімом, відібрані з відібрані з англо-російського фразеологічного словника А.В. Куніна.

 

                                     ЛІТЕРАТУРА

  1. Коваль А.П. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / Коваль А.П., Солганик Г.Я., Пинчук А.Ф. – К: Вид-во КДУ, 1983. – 152 с.
  2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М.: Pус. яз., 1984. – 945 с.
  3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд., перераб. – М., Дубна: Высш. шк. ; Изд. Центр «Феникс», 1996. – 381 с.
  4. Кунин А. В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре. [Текст] : / А. В. Кунин // Тетради переводчика. 1964. № 2. С. 17-23 c.
  5. Ющук І. П. Українська мова. Підручник / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

 

 

 

Залишити відповідь