Щодо визначення поняття зброя

Визначення поняття «зброя» на сьогодні залишається досить дискусійним. Незважаючи на наявність цілого ряду праць присвячених зброєзнавству, залишається відкритим питання – а що ж таке зброя в широкому розумінні?

Чому виникає це запитання? Відповідь на нього міститься в диспозиції окремих статей Кримінального кодексу України. Так, у ч. 5 ст. 36 КК України (Необхідна оборона) зазначено, що не   є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного   насильницького   вторгнення   у   житло   чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає [1, с. 110]. Пункт 1 ст. 294 КК України (Масові заворушення) містить норму про те, що організація масових заворушень, що супроводжується насильством над особою, громадянами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьке виселення громадян, опором представникам влади може бути вчинено із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя… [1, с. 833]. В коментарі до зазначеної статті зазначається, що зброя може бути застосована шляхом здійснення пострілів на враження, в повітря чи землю, нанесення ударів холодною зброєю, а також іншими предметами, придатними для враження живої сили (залізні прути, каміння, газові балончики) [1, с. 834].

Якщо чинне законодавство поділяє зброю на вогнепальну та холодну, то цілком слушним є питання – а що таке будь-які інші засоби і предмети, які використовуються як зброя, і за якими критеріями особу слід вважати озброєною?

Досліджуючи нормативні джерела, ми знаходимо визначення поняття «зброя» у Модельному законі «Про зброю», де у ст. 1 зазначено, що зброя – пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі і подачі сигналів [2]. У ст. 1 проекту Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», який подано на розгляд до Верховної Ради України, сформульовано наступне визначення: зброя – пристрій або предмет, спеціально сконструйований або пристосований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи іншого роду об’єкти та цілі [3]. Спільним у цих термінах-визначеннях є конструктивна призначеність для ураження та знищення цілі.

Звертаючись до історії зброї, її витоків, ми бачимо, що «прабатьками» сучасної зброї були камінь та палиця. В результаті удосконалень вони трансформувались в інші, відомі нам зараз, види зброї, або окремі її елементи. Так камінь поступово був замінений металом і став снарядом для вогнепальної та холодної метальної зброї. Палиця виконуючи функції як знаряддя захисту та нападу іще використовувалась для подовження плеча людини, та для збільшення сили при метанні інших видів зброї, зокрема списів. Поступово вона трансформувалась в древкову холодну зброю, а згодом в кийки (як різновид спецзасобів).

Володіння навичками використання каменю та палиці для самозахисту закладене в людині на рівні інстинкту самозбереження [4]. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (п. 2 ст. 27 Конституції України) [5].

Пропонуємо наступне визначення поняття зброя – предмети або пристрої (вироби) придатні для активної оборони та нападу.

Озброєною слід вважати таку особу, яка використовує для захисту чи нападу предмети, речі (вироби), придатні для таких цілей.

В кримінальному праві, для характеристики об’єктивної сторони злочину, вважаємо за доцільне застосовувати конкретизоване поняття зброї – вогнепальна, холодна, ядерна тощо.

Вважаємо за доцільне виключити ножі мисливські з переліку видів холодної зброї. До даної категорії холодної зброї слід відносити лише ті ножі, які є елементами штатного армійського озброєння.

 

Література.

  1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 6-те вид. переробл. та доповн. / За ред.. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.
  2. Модельний закон «Про зброю» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_a16/print1393769721771759
  3. Закон України «Про цивільну зброю та боєприпаси» проект : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
  4. 4. Энциклопедия самозащиты: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yavara.vodko.info/samooborona-s-pomoshhyu-kamnya/
  5. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

 

 

 Гонгало С.Й.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правосуддя

та кримінально правових дисциплін

Інституту права імені. І. Малиновського

Гонгало В.С.

студентка 4-го курсу

Інституту права імені І. Малиновського

Залишити відповідь