Особливості використання технологій лінгвістичної маніпуляції (на матеріалах політичних ток-шоу в Російській Федерації у 2013-2014 рр.)

У статті проаналізовано рейтингові політичні ток-шоу Російської Федерації в контексті використання в них базових технологій лінгвістичної маніпуляції. Основна увага приділена характеристиці особливостей процесів впливу на аудиторію під час ток-шоу маніпулятивними техніками та прийомами.
Ключoві слoвa: маніпуляція, лінгвістична маніпуляція, політичні ток-шоу, технології.

Сьогодні використання маніпулятивних технологій стало досить звичним явищем в повсякденному житті. У Російській Федерації з 2013 року, розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу, з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції, дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль.
Велике значення має те, що громадяни не знаю основних механізмів захисту від маніпулятивний впливу. Тому, більшість з них вірять в те, про що говорить ЗМІ. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [11]. З 2013 року політичні ток-шоу Російської Федерації, зображують демократію та свободу слова, туди почали запрошувати якихось щодо проукраїнських людей, тому, що політичні ток-шоу на даний момент є про Україну, і вся увага приділена темі про Україну. Саме тому, особливої значущості сьогодні набуває аналіз використання лінгвістичної маніпуляції в такого роду політичних ток-шоу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством з проблематики мовної маніпуляції, зокрема, таких авторів, як Г. Андреєва, М. Бабюк, Д. Волконогов, И. Горелов, Г. Грачев, С. Кара-Мурза та ін.
Метою статті є простежити використання технологій лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами порівняння, використовуючи матеріали політичних ток-шоу у Російській Федерації у 2013-2014 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. Лінгвістичне (мовне) маніпулювання – це використання особливостей мови і правил її вживання з метою прихованого впливу на адресата в потрібному для виконавця напрямі [4, с. 45]. Журналісти, досить часто користуються прийомами мовного маніпулювання, часом інтуїтивно, часом цілком усвідомлено [2, с. 97]. Про лінгвістичне маніпулювання можна говорити в тих випадках, коли людина з множини можливих мовних описів деякого стану справ, обирає саме ті способи опису, які мають необхідні їй відтінки значення, що представляють ситуацію у вигідному для неї світлі.[6].
Однак треба зазначити, що лінгвістичне маніпулювання є також необхідною ознакою повсякденного спілкування людей [3, с. 74]. На думку американської дослідниці Р. Лакофф, «усі ми маніпулюємо мовою, причому робимо це постійно. [1, с. 34]. Будь-яка наша взаємодія політична, хочемо ми того чи ні», причому «від самого інтимного тет-а-тет (мікрополітика) до промови, яка звернена до мільйонів (макрополітика), цілі є тими самими, а прийоми – близькими один до одного» [5, с. 69].
У Російській Федерації з 2013 року розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль. Саме тому дослідження використання лінгвістичних маніпуляцій з класом та параметрами порівняння у політичних ток-шоу Російської Федерації є актуальним. Для визначення прийомів лінгвістичної маніпуляції, які використовують російських ток-шоу Російської Федерації, нами було використано метод моніторингу який поєднувався з методами спостереження та контент-аналізу.
Хронологічні межі дослідження – сезон 2013-2014 років (з грудня 2013 року по грудень 2014 року).
Для визначення основної вибірки був проведений інформаційний моніторинг російських політичних ток-шоу Російської Федерації за рейтингом компанії TNS [7], а також проведений в межах даного дослідженні інформаційний моніторинг показали, що найбільш найвідомішими є такі політичні ток-шоу Російської Федерації:
Відтак, основу вибірки склали 3 політичні ток-шоу, матеріали для дослідження яких було використано з офіційних сайтів телеканалів:
• «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», сайту телеканалу «Росія 1» [11];
• «Політика» Петра Толстого, сайт телеканалу «Перший» [10];
• «Список Норкина», сайт телеканалу «НТВ» [9].
З огляду на хронологічні межі дослідження, одиницями аналізу постали 3 політичні ток-шоу у період з грудня 2013 року по грудень 2014 року:
1. Політичне ток-шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», яке виходить кожної неділі на каналі («Росія 1»), тривалість даного політичного ток-шоу 2 години. Дане політичне ток-шоу служить для обговорення актуальних тем в різних форматах від інтерв’ю до круглого столу (30 одиниць аналізу).
2. Політичне ток-шоу «Політика» Петра Толстого, яке виходить що четверга на «Першому» національному каналі Росії, тривалість даного політичного ток-шоу 60-90 хвилин. Дане політичне ток-шоу представлене представниками влади, опозиціонерами, депутатами, запрошеними експертами, які сперечаються між собою (21 одиниця аналізу).
3. Політичне ток-шоу «Список Норкина», яке виходить кожної п’ятниці на каналі «НТВ», тривалість даного політичного ток-шоу 60 хвилин. У кожному випуску ток-шоу «Список Норкина» глядачам належить безліч голосувань. На початку і в кінці програми глядачі в студії відповідають на головне питання з «Список Норкина» Крім того, студія безпосередньо може впливати на зміст програми, відкидаючи або змінюючи порядок запланованих питань, щоб дискусія залишалася максимально гострою і стосувалася саме тих питань, які цікаві глядачам (16 одиниць аналізу).
Загальна кількість одиниць аналізу становить – 67 випусків політичних ток-шоу. Подальший інформаційний моніторинг з використання прийомів лінгвістичного маніпулювання, які найчастіше за період 2013-2014 років використовувались одиницях аналізу показав, що попередньо обрані політичні ток-шоу Російської Федерації починаючи з грудня 2013 року, починають показувати і висвітлювати інформацію, зовсім не з побутовими проблемами політичного життя росіян, а велика увага приділена саме Україні. Особливо, некоректності дій «київської хунти» (технологія лінгвістичної маніпуляції з класом) та подіям на Сході України. Відтак, одиницями спостереження доцільно виокремити технології лінгвістичної маніпуляції в попередньо виділених одиницях аналізу.
Застосування прийомів лінгвістичної маніпуляції приблизно здійснюється за одною і тією ж самою схемою (Рис.1).
1. Створення інформаційного приводу – тобто подання якоїсь конкретної або вигаданої інформації, яка використовується для подання її на політичному ток-шоу;
2. «Розкрутка» інформаційного повідомлення, тобто поступає зростання напруженості (тобто повторення тих самих негативних слів, висловів, якихось сенсаційних новин, емоційності і як правило недостовірність інформації) ;
3. Загострення напруженості є основною частиною політичних ток-шоу, їх суть полягає у досягненні цілей.
4. Останнім і головним є закріплення інформації – це забезпечення поставленої мети політичного ток-шоу, після завершення ток-шоу.

Рис. 3Рис.1 Крива збільшення використання прийомів лінгвістичної маніпуляції протягом ток-шоу (середні значення) [власні напрацювання]

Як бачимо, на даному рис. 1 відображено як застосовуються прийоми лінгвістичної маніпуляції. Починаючи вже з перших хвилин політичного ток-шоу, починають застосовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції, спочатку ці прийоми застосовуються не значною мірою, закладаються для аудиторії, а вже під кінець політичного ток-шоу, аудиторія повністю піддається прийомам лінгвістичної маніпуляції. І під кінець самого ток-шоу вірить у все, що сказано у студії.
За даними дослідження було використано 15 найбільш відомих прийомів лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами які застосовують політичні ток-шоу Російської Федерації такі як: прийом «Вікна Овертона», прийом «Навіювання», прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», прийом «Свої хлопці», або «Гра в простонародність», прийом «Перетасування», або «Підтасування карт», прийом «Негативних груп віднесення», прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів», прийом «Просування через медіаторів», прийом «Уявний вибір», прийом «Дезінформація», прийом «Буденна розповідь», прийом «Емоційний вплив», прийом «Ефект присутності», прийом «Ілюзію бойової обстановки», прийом «Сендвіч».
За результатами спостереження політичні ток-шоу Російської Федерації присвячені темам не російських новин, а виключно темі про Україну, особливо велику увагу приділено подіям на сході Україні. Причому події висвітленні у такому руслі, що події на території України, здійснюються вкрай однобічно, що характерні для маніпулюванню свідомістю: якщо беруть інтерв’ю у когось з наших політиків, то виключно у тих хто зневажає українську владу, хто завжди починає критикувати українську владу, тих хто починає говорить про «фатальну кризу, яка наростає в Україні», та про те, що на Сході країни відбувається «геноцид нації», не розуміючи, мабуть, поняття «нація» та його сутності.
Під час дослідження було виявлено, що всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, найбільш масово застосовують прийом «вікна Овертона», це свідчить про те, що за допомогою цього прийому здійснюється маніпуляція громадською думкою, за рахунок «просування» неприйнятною теми в ЗМІ. Говорячи про те, що якась неприйнятна тема, постійно на слуху і перед очима, і люди про неї постійно говорять, як кажуть, «звикають». Так як всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, починаючи з грудня 2013 року, говорять про Україну, цей прийом є найбільш застосований політичними ток-шоу Російської Федерації.
Також найбільш застосованими прийомами лінгвістичної маніпуляції, які використовують всі три проаналізовані нами політичні ток-шоу Російської Федерації є: прийом «Навіювання», за допомогою цього прийому, гості та ведучі політичних ток-шоу розповідають неправдиву, викривлену інформацію, таким чином, що всі глядачі телеекранів вірять все те, про що говориться.
Також прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», свідчить про те, що майже з кожним виходом на екрани політичних ток-шоу ми чуємо такі вигуки як: «Фашисти» або «Нацисти», «… якщо сьогоднішня влада в Києві це зробить, то це є хунта …», прийом слугує для назв, так званих ярликів.
Прийом «свої хлопці», або «гра в простонародність» свідчить про те, що коли на політичному ток-шоу виступає хтось з відомих політиків, який є «близьким по духу» з глядачами, то глядачі починаю вірити всій інформації, яку говорить цей спікер.
Прийом «Перетасування», або «підтасування карт» свідчить про те, що майже у кожному ефірі політичних ток-шоу, застосовується цей прийом, в ток-шоу починають розповідати тільки позитивні або тільки негативні факти й докази, водночас замовчуючи протилежні.
«Прийом негативних груп віднесення» ґрунтується на тому, все те, про, що говориться на ток-шоу, є правдою і тільки правдою.
Прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів» служить для того, як нами було підмічено, є слова або словосполучення які є найбільш вживаними, наприклад: «Хохли», «Кацапи», «Кацапляндія», «Хохлов давити
треба!» і багато інших.
Прийом «Просування через медіаторів» свідчить про те, що враження на глядачів, здійснюється через вплив політиків, які є авторитетом для населення.
Прийом «Уявний вибір» свідчить про те, що інформацію висвітлюють у найсприятливішому світлі, і хочуть щоб вона була прийнятою глядачами.
Не існує ні одного політичного ток-шоу, які не використовують так званий прийом «Дезінформація» з 2013 року, цей прийом застосовується у політичних ток-шоу дуже часто, інформація яка подається на екрани вводить глядачів в оману.
Прийом «Буденна розповідь» застосовується тоді, коли потрібно «привчити» людей до насильства, крові, вбивств тощо, коли на екрани виходить політичне ток-шоу, повідомляється про найтяжчі з них.
Прийом «емоційний вплив» застосовується тоді, коли потрібно викликати у глядачів певні якісь емоції, почуття, переживання. Політичні ток-шоу Російської Федерації, застосовують цей прийом у негативному світлі, тобто показують новини з Україні в такому світлі, щоб подавити глядача на емоціях і переживаннях.
Прийом «Ефект присутності» включає в себе низку трюків, які імітують реальність, даний прийом використовують як «репортажах з місця подій», фабрикуючи заднім числом зйомку «реального».
Прийом «Ілюзію бойової обстановки» свідчить про те, що створюють, наприклад, різкими рухами камери та порушенням її фокусу. При цьому все виглядає так, ніби оператор в страшному хвилюванні, під вогнем знімає реальність. Ілюзія достовірності, надає сильного емоційного впливу і створює відчуття автентичності подій, ніхто не підозрює, що це лише дешевий трюк.
Прийом «сендвіч» полягає у протиставленні позитивних і негативних образів. В нашому випадку політичні ток-шоу Російської Федерації висвітлюють новини у негативному образі, тим самим маніпулюють глядачами, які вірять все, про що говориться у ток-шоу.
Висновки. Отже, існує багато прийомів лінгвістичної маніпуляцій, іноді їх дуже важко навіть помітити. Прийоми лінгвістичної маніпуляції використовуються і будуть використовуватись завжди, будуть створюватись нові прийоми лінгвістичної маніпуляції, яким ми просто не зможемо протидіяти. Застосуванням політичних ток-шоу Російської Федерації прийомів лінгвістичної маніпуляції – це зброя боротьби проти України. За допомогою прийомів лінгвістичної маніпуляції політичні ток-шоу, в першу чергу, впливають на велику аудиторію тому і використовують дані прийоми, щоб вести аудиторію, глядачів в оману. Більшість прийомів лінгвістичної маніпуляції старі як світ, а отже й широко відомі, тим не менше перед їх силою не здатна встояти жодна аудиторія. Політичні ток-шоу дають можливість використовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції саме такі які потрібні Росії.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Бабюк, М. И. Социальная манипуляция: философский анализ [Текст] / М. И. Бабюк. – М., 2004 . – 126 с.
2. Волкогонов, Д. А. Психологическая война: подрывные действия в обл. обществ. сознания [Текст] / Д. А. Волкогонов. – М. : Воениздат, 1983. – 288 с.
3. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики [Текст] : учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – Москва : Лабиринт, 1997. – 224 с.
4. Грачев, Г.В., Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Текст] / Г.В. Грачев, И.К. Мельник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Алгоритм, 2002. – 288 с.
5. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 832 с.
6. Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://referats.allbest.ru/languages/8700305926.html – Назва з екрану. – Дата доступу: 16.02.2015.
7. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
8. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
9. Метод лінгвістичного маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.readbook.com.ua/book/37/956/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
10. Рейтингом компанії TNS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tns-global.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
11. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yakushef.livejournal.com/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
12. Телеканал «НТВ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntv.ru/tv – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
13. Телеканал «Перший» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1tv.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
14. Телеканал «Росія 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russia.tv/brand/show/brand_id/21385 – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.

Залишити відповідь