Засоби та методи інформаційного впливу російських інтернет-ЗМІ на інформаційне середовище України

Сучасні воєнні дії ведуться у інформаційному просторі за допомогою специфічних інформаційних видів озброєння. Інформація може виступати у формі засобу захисту, так і нападу, і все це залежить від того, чиї ресурси та пропагандистські методи будуть мати потужніший вплив. Той факт, що інформаційна війна не є пов’язаною з руйнацією та вбивствами, досить часто спричиняє (а у випадку України вже призвело) певне ігнорування та безпечність у відношенні до неї.

На сьогодні найбільш використовуваними напрямками та методами маніпулятивних інформаційних технологій РФ відповідно до України були (та і залишаються надалі): поступове зниження світового іміджу України метою якого є послаблення геополітичної значущості; дозування та викривлення інформаційного потоку, що має на маті спричинення дестабілізації ситуації в державі та впровадження власної політики «керованого хаосу»; створення та впровадження власних стереотипів меншовартості та вторинності українського народу, а також відповідна руйнація відчуття народу і нації; переважання російської мови, культурних аспектів та традицій для встановлення самоідентифікації при паралельному відображення української мови та культури.
В основному інформаційний потік російських інтернет-ЗМІ часто застосовує методи «дозованої» інформації, дезінформацію з паралельним спотворенням перебігу подій, відображення міксу подій, фактів та суб’єктивних думок та припущень в їхньому контексті, відбір подій (який слугує лише користі Росії), інформаційний рефреймінг, подання інформаційних повідомлень типу «без коментарів» після попереднього налаштовування об’єкта, що поглинає інформацію, заборонені міжнародним законодавством технології «25 кадру» та часткове перебільшення та замовчування дійсного перебігу подій та реального відображення фактів [2].
За допомогою певних лінгвістичних прийомів російські журналісти намагаються так впливати на психіку населення, щоби пізніше індивіди думали, що вони самостійно дійшли до певного висновку на основі власного життєвого досвіду та поінформованості. Також використовуються прийоми мовного впливу – це прийоми які пов’язані із свідомим та цілеспрямованим застосуванням тих чи інших особливостей конструювання та застосування мовних виразів. Є велика кількість засобів, пов’язаних із значенням мовного виразу, які застосовуються із метою подання інформації, щодо висвітлення реальної події у відповідному світлі, яке є вигідним для російських інтернет-ЗМІ [3].
Для дестабілізації українського суспільства російські інтернет-ЗМІ активно грають на проблемах реалізації гуманітарних прав російської етнічної та російськомовної спільнот в Україні. Російські інтернет-ЗМІ дискредитували політичний курс України на європейську інтеграцію, підтримували та посилювали антизахідні та антинатівські стереотипи, сформовані ще за радянських часів, роздмухували поодинокі випадки ксенофобських провокацій, послідовно компрометували державну політику щодо відновлення історичної пам’яті та справедливості. Росіяни навперебій почали жахати своїх громадян і світову спільноту тим, що в Україні почався хаос, розпад та деградація держави. Певним чином цьому «підігрують» замовні виступи, публікації деяких вітчизняних політтехнологів, політичних і медійних персон, які фактично стали агентами кремлівської або прокремлівської пропаганди, а нерідко є безпосередньо задіяними у провокативних діях [1].
Отже, застосування російськими інтернет-ЗМІ інформації як зброї проти України має значну історію, а в умовах розвитку інформаційного суспільства має значну силу і виступає як першочерговий засіб, який здатен впливати і на велику аудиторію і здатен впливати на тих, які формулюють стратегічні рішення. Більша частина методів та форм інформаційного тиску старі як світ, а отже й широко відомі, тим не менше перед їх силою не здатне встояти жодне суспільство. Сучасні інформаційні технології дають можливість запускати в оббіг потрібну Росії інформацію начебто як позицію і думки пересічних громадян, розповсюджувати її як для внутрішньої громадськості, так і для світового співтовариства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мерзлюк Ю. Б. Кримський конфлікт: російсько-український інформаційний простір [Електронний ресурс] / Ю. Б. Мерзлюк. Режим доступу : http://kgimv.nau.edu.ua/images/Konferentsiya.pdf. – Назва з екрану.
2. Присяжнюк Д. М. Застосування маніпулятивних технологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) [Електронний ресурс] / Д. М. Присяжнюк. Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1108/23 – Назва з екрану.
3. Хоменко, І. В. Еристика [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15660212/ritorika/priyomi_vplivu_superechkah. – Назва з екрану.

Залишити відповідь