Проведення PR-кампанії на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»

У стaтті визначено основні етапи створення ефективної PR-кампанії новоствореного підприємства на прикладі ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». Розглядається питання вивчення особливостей ефективної PR-кампанії її оцінка та визначено основні методи дослідження PR-кампанії.

In statti identifies the key steps for creating an effective PR-campaigns start up companies. The problem of studying the characteristics of an effective PR-campaign, its evaluation and the main methods of PR-campaign.

Сучасний соціально-економічний розвиток України передбачає застосування новітніх технологій ефективного управління організаціями та технологій у сфері зв’язків з громадськістю.

Компанії, виробники товарів народного вжитку, новостворені підприємства мають спільне завдання, ціль та мету – продавати, щоб їхні товари користувались попитом в українського споживача. Проте з розвитком асортименту продукції на ринку України, доступність купувати товари за кордом за прийнятною ціною та якістю, виникає ще одне важливе питання, а саме підвищення іміджу організації. У зв’язку із цим новостворені підприємства витрачають більше часу, грошей для утримання існуючої клієнтської бази, проте вони намагаються залучити й нових споживачів. І на допомогу підприємствам приходять PR-спеціалісти, PR-центри, які розробляють програму дій, ефективну PR-кампанію для підвищення іміджу фірм, особливо важливим це є для новоствореного підприємства, адже тут потрібно починати все з нуля. Результатом ефективної PR-кампанії є позитивно сформована думка споживача про компанію, до якої він дійшов нібито сам. Звісно ж якщо, людина приходить до чогось сама, то у неї виникає довіра до цієї думки, а тому її важко переконати у протилежному.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікацій. Прoблемoю ефективності PR-кампаній зaймaлися тaкі вчені: Котлер Ф., Сондерс Дж., Сміт Р., Айві Лі, Блек С., Альошина І., Мойсеєв В, Блажнов Е.,Королько В., Прохоренко К., Пасько М., Заславська К. та ін.

Мета статті: визначення основних недоліків та позитивних моментів проведеної PR-кампанії на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ».

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – підприємство, що працює в галузі виробництва меблів у ванну кімнату, засноване у 2011 року. У 2012 році був задіяний в процесі виробництва новий цех, укомплектований новим європейським обладнанням, який забезпечує більш точне і екологічно чисте використання сировини. Сьогодні продукція товариства представлена у всіх регіонах України, так і закордоном, незважаючи на вік підприємства та конкуренцію, що розгортається у даному населеному пункті, адже у невеликому, проте промисловому місті Славута існує близько 5 аналогових підприємств, які теж виготовляють високоякісну продукцію.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в Україні співпрацює з керамічним підприємством «Будфарфор», який є частиною копорації «Санітек». Також ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є офіційним дилером компанії «Будфарфор» у Хмельницькій області.

Асортимент продукції ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», відіграє важливу роль, адже це основа цілого виробництва. На підприємстві затверджена політика якості, яка чітко визначає цілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримується керівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – це задоволення потреб споживача в високоякісній та безпечній меблевій продукції. Регулярно проводиться зовнішній та внутрішній аудит підприємства, за результатам якого складаються плани першочергових дій.

Стратегія ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» – виробляти меблеву продукцію не лише спираючись на українського споживача, а й прагнення вийти на новий міжнародний рівень. За досить короткий час товариство змогло вийти на міжнародний рівень, зокрема це країни СНД.

Сьогодні боротьба на ринку меблів у ванну кімнату ведеться не тільки що привернути увагу нових клієнтів, але і для утримання існуючих, а це, у свою чергу, вимагає як зміцнення своїх позицій, так і вдосконалення та розвиток підприємства. Конкуренція на ринку постійно загострюється, а спектр послуг що надаються різноманітними меблевими компаніями – розширюється. Щоб втриматись в такій ситуації на ринку потрібно, крім постачання меблевої продукції, проводити PR-акції, які будуть спрямовані на якісне поліпшення іміджу компанії у свідомості потенційних клієнтів і тим самим збільшать ступінь впливу реклами підприємства на споживача, оскільки просто пропонувати якісний продукт – недостатньо. Перевага таких PR-заходів у тому, що вони майже не помітні на перший погляд – відмова від «агресивних» методів прямої реклами ніби нівелює відчуття нав’язливості і штучності.

Завданням PR-діяльності ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є:

– збільшення обізнаності основних цільових аудиторій про підприємство і його діяльність;

– залучення потоку клієнтів ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ»;

– покращення якості та різновиду продукції, що виготовляється від конкурентів, які працюють у даній сфері виробництва;

– впровадження впізнаного позиціонування;

– формування позитивного образу ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» в сприйнятті цільових аудиторій;

– експорт продукції.

Проте не завжди люди обирають саме продукцію «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», тому що деякі з них мають сумніви у якості, оскільки підприємство нещодавно вийшло на ринок меблевої продукції, а у даному регіоні існують підприємства, які мають позитивний імідж та виготовляють високоякісну продукцію. Тому, проведення ретельно спланованої рекламної або PR-кампанії може змінити існуючу ситуацію – перевагу отримають ті підприємства, які першими усвідомлять перспективи цілеспрямованого впливу на масову свідомість.

ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ», при нагоді використовує деякі ЗМІ для розповсюдження інформації про діяльність, а також бере активну участь у різноманітних рейтингах, тендерах та конкурсах, зокрема товариство є Лідером галузі 2012 року в Хмельницькій області. Компанія також розробила свій власний сайт, у якому міститься вся необхідна інформація про діяльність, асортимент продукції та орієнтовні ціни.

Актуальним сьогодні є розміщення реклами в соціальних мережах, тому у мережі «Вконтакте» створено офіційну сторінку ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ». На сьогодні Інтернет є найдешевшим і найбільш оперативним способом піару для компанії, проте з мережею Інтернет треба бути досить обережним: інформація розповсюджується зі швидкістю звуку, а її достовірність ніхто не відстежує. З одної сторони інформація в Інтернеті про дану компанію є перевагою, але з іншої – не береться до уваги та категорія людей, які не мають глобальної мережі або ж не знають як нею користуватися. Таким чином, певний клас людей страждає від обмеженого доступу до інформації про компанію, асортимент її продукції, акції, саме через відсутність Інтернету.

Основними проблемними моментами PR-кампанії «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна назвати:

1. Проблема на яку орієнтується PR-кампанія повинна бути спрямована на вирішення проблеми, яка виникла. В данному випадку, підприємство є новоствореним, а тому актуальним питанням є розробка  та проведення ефективної кампанії. Також варто попрацювати і над іміджем товариства, і привернуту увагу потенційних споживачів, адже розгорнута велика конкуренція на ринку меблевої продукції у ванну кімнату.

2. PR-кампанія повинна бути спрямована на досягнення певної мети. Метою ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» є вихід на ринок меблевої продукції у ванну кімнату, розробка нових меблевих гарнітурів, покращення асортименту товару, який буде представлено на ринку України.

3. Щоб PR-кампанія була ефективною, потрібно мати узгоджену систему етапів проведення запланованих заходів кампанії, працювати узгоджено, послідовно, не приймати поспішних висновків, потрібно заздалегідь усе переглянути та з’ясувати, якщо виникли питання. Діяти варто відповідно до розроблених положень PR-кампанії.

4. PR-кампанія має хронологічні межі, адже вона не може проводитись постійно. Потрібно визначити початок та кінець кампанії, по можливості розробити сезонні кампанії, проводити спеціальні заходи. Наприклад, відкриття магазину не повинно співпадати і з презентацією нового меблевого гарнітуру у ванну кімнату, краще провести презентацію через певний проміжок часу, що допоможе привернути увагу нових клієнтів та змусить їх зацікавитись даною продукцією.

5. Створення PR-кампанія передбачає мінімум затрат, про те, ставить за мету досягнути максимального ефекту. Важливим є питання зворотнього зв’язку та визначення оцінки ефективності PR-кампанії.

Виснoвки. Отже, проаналізувавши проведену PR-кампанію ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» можна зазначити, що визначено ряд завдань, поставлена чітка стратегія, які прагне реалізувати підприємство. Також варто зазначити, що перші етапи проведеної PR-кампанії на даний час дали перші результати, а саме про товариство вже відомо на теренах СНД та розпочато співпрацю з Казахстаном. Проте, ТОВ «ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ» має ще не досить потужну систему PR-заходів для залучення усіх категорій людей за допомогою різноманітних засобів масової інформації, куди у першу чергу входить Інтернет. Насамперед це пов’язано з тим, що підприємство є новоствореним та на даний час намагається максимально використовує свій потенціал, щодо покращення PR‑заходів, але дані заходи потребують великих фінансових витрат.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності [Текст]: навч.посібник / В.С.Білоус – К.: КНЕУ, 2005. – 275 с.
  2.  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст]: / С.Блэк. – М.: Новости, 1990. – 370 с.
  3. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посіб. / В.А.Мойсеєв – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.
  4. Оценка эффективности PR [Електронний ресурс]: справочная и аналитическая информация о связях с общественностью, именуемых PR Режим доступу: http://pr.web-3.ru/effect/ . – Назва з екрану.
  5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз [Текст] / Г.Г.Почепцов – К., 2000. – 506 с.

Залишити відповідь