Методи та інструменти просування футбольного бренду

В статті розглянуто методи та інструменти у контексті просування футбольного бренду. Також було виокремлено основні методи та інструменти які використовуються для просування бренду у сучасних умовах.

In the article consider methods and tools in the context of promoting the brand of football. It was also singled out the basic methods and tools used to promote the brand in modern condition.

Сьогодні професійні футбольні клуби представляють собою свого роду комерційні корпорації з величезним бюджетом, високооплачуваним штатом кваліфікованих співробітників і солідною інфраструктурою, що вже має на увазі поняття бренду. Однак створення та розвиток насправді успішного футбольного бренду складний та багатогранний комплекс дій, який включає в себе різноманітні методи та інструменти, головною метою яких є збільшення кількості вболівальників та підвищення лояльності серед існуючих, що є головною умовою успіху для будь якого футбольного клубу. Саме тому дослідження методів та інструментів просування футбольних брендів є надзвичайно важливим науковим питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час дослідженню методів та інструментів просування футбольних брендів присвячено не надто багато наукових праць. Зокрема, для написання статті послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.

Метою статті є виділити головні методи та інструменти, які використовуються для просування англійських футбольних брендів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні футбольні клуби зобов’язані ретельно розробляти свою маркетингову політику з метою закріплення діючих принципів маркетингової діяльності клубу і створювати всеосяжний план, орієнтований на основну ідею (мета), встановити основні рамки поведінки (стратегії), а також описувати необхідні оперативні дії (використання маркетингових методів та інструментів).

Мета маркетингу будь-якого футбольного клубу полягає в тому, щоб створити умови і атмосферу сприятливі для інвестування, залучення глядача на стадіон, спонсорів та ЗМІ до співпраці [2, с. 97]. Щоб досягти поставленої мети, футбольний клуб повинен визначити основні напрями маркетингової діяльності, або маркетингові стратегії. Такими стратегіями можуть бути: трансформація назви команди в повноцінний бренд, побудований на цінностях та асоціаціях пов’язаних з історією клубу, стилем гри, видатними гравцями та тренерами команди, а також самою назвою і логотипом клубу.

Надзвичайно важливим є створення новинних приводів, інформування та залучення ЗМІ до життя клубу, що дає можливість глядачу найбільш відкрито і емоційно підтримувати свою команду, не тільки радіти перемогам, але і переживати разом поразки. Крім того, клуб отримує найбільш відданих вболівальників та можливість залучити нових шанувальників з найменшими зусиллями. В результаті  використання бренду спонсор може ефективно впливати на вболівальників, які є потенційними споживачами його продукту [7]. ЗМІ отримують можливість висвітлювати те чи інше спортивне видовище не тільки за підсумками його результатів, але і з точки зору самого клубу.

Проте вирішальним для просування бренду є комплекс методів та інструментів, за допомогою яких можна домогтися обізнаності цільових аудиторій, викликати інтерес і бажання контакту з брендом [1]. Однак немає чіткого розподілу методу та інструменту, адже більшість науковців практично уподібнюють ці терміни у футбольному та і звичайному маркетингу також. Хоч ці поняття доволі схожі однак вони мають певні вагомі відмінності. Тому було визначене розуміння автором понять методу та інструмент у цьому дослідженні.

Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. Наприклад:

– PR заходи (візити команд до медичних закладів, підтримка різноманітних доброчинних акцій, відкриття спортивних шкіл)

– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).

Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. До яких можна віднести:

– Інтернет-інструменти (Youtube, статті, блогосфера, веб сайти, соціальні мережі, канали)

– Нестандартні інструменти (створення ігор та мобільних додатків та ін.).

– Прямий маркетинг

Зараз найпопулярнішим засобом медіа є інтернет. Тому саме цей різновид медіа найчастіше використовується для просування бренду. А заходи по створенню популярності бренду у всесвітній мережі називаються інтернет брендингом, це маркетинговий термін, який охоплює весь комплекс заходів, пов’язаних із створенням і просуванням нового або уже існуючого бренда в Інтернет-мережі. Активне просування в інтернет-мережі, включає в себе розробку і реалізацію комплексної індивідуальної програми маркетингових комунікацій із використанням сучасних технологій Інтернету.

Маркетингові комунікації розпочинаються із створення і інформаційного наповнення веб-сайта, який потім оптимізується для пошукового просування. Крім заходів по створенню веб-сайту, банерів і т.д., програма маркетингової активності включає в себе: піар-заходи, публікацію інформації в Інтернет каталогах, інформаційних порталах, соціальних мережах, відео, аудіо рекламу, проведення конференцій і семінарів, створення програм лояльності email- маркетинг, і т.д. В процесі і по завершенню реалізації програми просування інтернет-бренду ведеться моніторинг маркетингової активності з метою корекції стратегії і тактики [5].

Інтернет-брендинг має ряд переваг зокрема дозволяє охопити більш широку аудиторію, в порівнянні із традиційними комунікативними каналами, складає невелику вартість маркетингових заходів, характеризується швидким поширенням інформації. Також цей вид маркетингу дає можливість оперативно управляти  всіма процесами та отримувати зворотній зв’язок від споживачів.

Однак в наш час середньостатистичний користувач вже вже не залишається задоволеним після перегляду ролика з заворожуючим візуальним і музичним рядом. Тому на перший план виходять нестандартні інтрументи просування товарів чи послуг, тобто такі які ще не набридли споживачам.

Одним із таких інструментів просування є реклама у відеоіграх яка традиційно розміщується у двох видах відеоігор: в спеціально створених для замовника advergame, яка виходить незалежно від наявності в ній конкретної реклами. Advergames (рекламігри), або ігрова реклама, – це короткі ( 8-15 хвилин) недорогі відеоігри, які зроблені спеціально для просування певного товару і сюжет яких замикається на ньому. Основна мета advergames полягає у підвищенні лояльності до бренду і його упізнанності у споживачів. Про ефективність advergames каже маркетинговий досвід таких гігантів, як Ford, Pepsi і Nike, які давно використовують цей напрямок вірусного маркетингу. Зокрема Nike співпрацює із компанією «EA» (розробник футбольного симулятора FIFA), для реклами бутсів та з метою дізнатись про колірні вподобання гравців. Також фанати можуть пересилати один одному ігри електронною поштою, залучаючи тим самим більше число людей без додаткових витрат з боку рекламодавців [4].

Інший видом новітнього маркетингу є in-game реклами. Тобто реклама яка розміщується безпосередньо у іграх, хоча тематика гри може назавжди стосуватись рекламованого товару. В будь якому випадку ефективність реклами у відеоіграх не викликає у маркетологів сумнівів. Адже рекламодавець і гравець завжди спілкуються в режимі один на один, в умовах емоційної залученості в гру. Тому тут, як і в більшості жанрів художніх творів, споживач позбавлений можливості відключитися від реклами на час рекламного блоку, адже гравець повинен продовжувати йти за рівнем.

Ще одним популярним, але все ж досить новітнім інструментом просування футбольного бренду, можна вважати мобільні додатки із персоналізованим контентом. Такі програми допомагають рекламодавцям отримувати більше інформації про своїх клієнтів, включаючи навіть пошту користувача. Додатки можуть залучати нових клієнтів за допомогою безпосередньої участі в подіях зокрема певних вікторинах чи акціях. Ще одним популярним методом збільшення цінності бренду, а отже і його популярності є створення додаткового контенту. Зокрема зараз більшість європейських грандів розміщують на своїх сайтах шпалери та скрінсейвери із зображенням гравців та емблематики клубу які можна скачати на свій телефон чи комп’ютер [4].

В наші дні успішніші клуби повинні напряму спілкуватись із своїми споживачами, щоб доставити рекламне повідомлення. Із цими завданнями успішно справляється прямий маркетинг, тобто це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою здійснення продажу. Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу маркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:

  • прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;
  • телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
  • реклама з прямим відгуком: реклама через газети, журнали, телебачення передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання додаткової інформації чи конкретна пропозиція придбання товару);

Для ефективнішого просування бренду потрібно інформувати якомога більшу кількість людей, щоб залучити їх до діяльності клубу. А одним із найпопулярніших методів для здійснення такої діяльності є PR-заходи. Тобто суспільно значимі, цільові, плановані акції, що проводяться рекламодавцем або на його замовлення в цілях досягнення PR-результату [3].

За формами PR-заходи класифікуються наступним чином:

– брифінг – це акція однієї новини, коротка зустріч офіційних осіб, що представляють державні або комерційні структури з представниками ЗМІ, на якій повідомляється новина, висловлюється позиція з певного питання.

– прес-конференція – організована зустріч журналістів із представниками установ, компаній, організацій або окремими персонами;

– прес-тур–екскурсія, організована для журналістів з метою залучення уваги до регіону, проекту, підприємству;

– презентація – офіційне представлення нового підприємства, фірми, об’єднання, проекту, товару колу запрошених осіб.

– виставка – показ досягнень в галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя;

– конференція – нарада представників організацій, вчених, фахівців різних сфер діяльності за заздалегідь визначеною тематикою;

– шоу-маркетинг, тобто спеціальні програми просування товарів і послуг в рамках рекламних шоу.

– розміщення продукції в кіно-і телефільмах (product placement) з метою «інтеграції бренду», коли створюється враження, що дана продукція є обов’язковим елементом певного способу життя і т.п.;

– спонсорство – здійснення вкладу (у вигляді грошового внеску, надання майна, результатів інтелектуальної діяльності, надання послуг, проведення робіт) юридичною або фізичною особою в діяльність іншої юридичної або фізичної особи (спонсорується) на умовах поширення спонсорованим реклами про спонсора, його товари.

– «гаряча лінія» (hot line) – ефективний засіб двосторонньої довірчої зв’язки з громадськістю.

– промо-акція (promotion) – стимулюючий захід щодо просування бізнес-продукту на ринку, розраховане на формування інтересу до товару, особистості, організації або напряму діяльності [6].

Стимулювання за допомогою матеріальних речей. стимулювання продажів (англ. Sales promotion, читається як сейлз промоушн – просування продажів) – це вид маркетингових комунікацій, що позначає комплекс заходів щодо просування продажів по всьому маршруту руху товару – від виробника через канали збуту до споживача – з метою прискорення збуту товарів [3, с. 42]. В основі даних заходів – короткострокове збільшення продажів шляхом надання покупцеві (як кінцевому споживачеві, так і роздрібному продавцю) певної вигоди.

Висновки. Отже, для просування футбольного клубу на ринок використовуються різноманітні методи та інструменти. Методи просування брендів – це комплекс певних дій та заходів які характеризуються живим спілкуванням між клубом та вболівальниками, а також створюють фізичний образ бренду. До яких відносяться PR заходи та стимулювання продажів. Інструменти просування бренду – це набір певних технологій які спрямовані на спілкування між клубом і вболівальниками з допомогою комп’ютерів та мобільних технологій. Наприклад, прямий маркетинг, мобільні додатки, комп’ютерні ігри, соціальні мережі. А інвестування футбольними клубами у методи та інструменти маркетингу дозволяє підвищити загальну вартість бізнесу.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Перция В. Анатомія бренду [Електронний ресурс] / В. Перция. – Режим доступу : http://ukrdoc.com.ua/text/22217/index-1.html?page=3. – Назва з екрану.
  2. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология [Текст] В. А. Полторак. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 234 с.
  3. Салімова, А. Просування бренду засобами PR [Електронний ресурс] / А. Салімова. – Режим доступу : http://prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/salimova.doc – Назва з екрану (дата доступу 21.03.13).
  4. Скрытая реклама у видеоиграх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-videoigrax/ – Назва з екрану (дата доступу 01.04.14).
  5. Степанюк, Є. PR-Інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу ( соціальний пакет) [Електронний ресурс] / Є. Степанюк. – Режим доступу : http://www.socialscience.com.ua/публікація/684_PR%20%20Інструментарій%20у%20системі%20маркетингових%20комунікацій%20професійного%20футболу%20(%20соціальний%20пакет). – Назва з екрану (дата доступу 02.02.14).
  6. Форми PR-заходів і промо-акцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_589.html – Назва з екрану (дата доступу 19.03.14).
  7. Чаяло, П. Футбольные бренды и анализ фанатской любви [Електронний ресурс] / П. Чаяло. – URL : http://football.ua/magazine/news/149422.html – Назва з екрану (дата доступу 21.03.14).


Залишити відповідь