Динаміка та тенденції розвитку становища нехристиянських релігій у Волинській області в період з 2003 по 2013 рр.

У даній статті проаналізовані динаміка та тенденції розвитку становища нехристиянських релігій у Волинській області протягом останніх десяти років.

Ключові слова: свобода совісті та віросповідання, нетрадиційні релігії

This paper analyzes the dynamics and trends in the situation of non-Christian religions in the Volyn region over the past decade.

Keywords: freedom of conscience and religion, alternative religion

Сьогодні після періоду панування атеїзму і заборони вияву релігійності Конституція України гарантує всім громадянам свободу совісті та віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Таким чином законодавство України сприяє розвитку релігійних організацій і поширення нових, не типових для нашого регіону. Такими релігіями є нехристиянські релігії, що представлені іудаїзмом, ісламом, кришнаїзмом тощо.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що вперше будуть проаналізовані динаміка та тенденції розвитку становища нехристиянських релігій у Волинській області протягом останніх десяти років.

Релігійна ситуація в нашій державі значною мірою залежить від наявності, стану та тенденцій розвитку мереж церковно-релігійних інституцій. У цій статті на підставі статистичних даних окреслюються головні характеристики та особливості релігійної мережі у Волинській області, а також підсумки її розвитку за останні 10 років – з 1 січня 2003р. по 1 січня 2013р. Насамперед розглядаються такі показники, як кількість і динаміка зростання церковно-релігійних осередків (організацій і громад), а також їх конфесійна належність.

Аналіз зазначених даних підтверджує висновок про завершення у Волинській області екстенсивного розвитку релігійної мережі, уповільнення темпів її розширення. Зберігаються також особливості та тенденції про переважання православних релігійних осередків у загальній релігійній мережі регіону, а також випереджаюче, порівняно з православ’ям, зростання кількості протестантських і харизматичних релігійних організацій.

Що стосується нехристиянських релігійних організацій то слід зазначити, що у Волинській області вони представленні громадами хасидів, прогресивного іудаїзму, Товариства Свідомості Крішни, РУН Віри та буддистів. Відповідно до статистичних даних станом на 2003 рік у регіоні налічувалося по 1 громаді об’єднання хасидів Хабад Любавич іудейських релігійних організацій України, релігійної організації прогресивного іудаїзму та релігійної організації Свідомості Крішни, а також 2 громади релігійно організації Рідної української національної віри.

До 2013 року ситуація в області практично не змінилася. Збільшилася кількість громад релігійно організації Рідної української національної віри з 2 до 3, а також була зареєстрована перша в області релігійна організація буддистів.

З вище наведених даних видно, що в релігійна ситуація в регіоні є сталою і мала змінилася за останні 10 років. Дані тенденції є відображенням загально державних процесів. На даний момент релігійне життя в нашій державі знаходиться на періоді зниження екстенсивного розвитку релігійної мережі та уповільнення темпів її розширення. Як ми бачимо на Волині дуже повільно поширюються не типові для регіону релігії. На нашу думку, це викликано сильними позиціями християнства в цьому регіоні, особливо протестантськими напрямами.

За наступні 10 років, ми думаємо, релігійна ситуація в регіоні істотно не зміниться. Ми прогнозуємо появу ще 1-2 релігійних організацій РУН Віри, оскільки саме представники цієї нехристиянської релігії змогли збільшити кількість своїх організацій на 50% за цих 10 років. Що стосується буддизму, то їх кількість релігійних організацій зможе досягнути 2-х. кількість громад всіх інших релігій не зміниться. Також ми пропускаємо появу в регіоні за наступні 10-15 років 1 громади мусульман, оскільки ця релігія стає дедалі популярнішою в західних регіонах нашої держави.

Отож з вище сказаного можна зробити висновок, що релігійне життя в регіоні є сталим. За останні десять років ситуація в регіоні практично не змінилася, що свідчить про зниження екстенсивного розвитку релігійної мережі та уповільнення темпів її розширення. Що стосується передбачення розвитку релігійного життя Волинської області, то слід сказати, що якихось кардинальних змін не передбачається.

 ДОДАТКИ

Об’єднання хасидів Хабад Любавич іудейських релігійних організацій України

 

2003 рік

2013 рік

Кількість громад

1

1

Священнослужителів

1

1

Недільних шкіл

1

1

Релігійні організації прогресивного іудаїзму

 

2003 рік

2013 рік

Кількість громад

1

1

Священнослужителів

1

1

Недільних шкіл

1

1

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни

 

2003 рік

2013 рік

Кількість громад

1

1

Священнослужителів

1

1

Недільних шкіл

0

0

Релігійні організації Рідної української національної віри

 

2003 рік

2013 рік

Кількість громад

2

3

Священнослужителів

2

3

Недільних шкіл

0

0

Релігійні організації буддистів

 

2003 рік

2013 рік

Кількість громад

0

1

Священнослужителів

0

1

Недільних шкіл

0

0

 

 

Література

  1. Облік і динаміка розвитку релігійної мережі України – [Електроннний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.religion.in.ua/main/analitica/8960-analizuyuchi-tablici-oblik-i-dinamika-rozvitku-religijnoyi-merezhi-ukrayini.html
  2. Інформаційний звіт Міністерства культури України про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні (за 2013 рік) –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
  3. Інформаційний звіт Міністерства культури України про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні (за 2011 рік) –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1034%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
  4. Інформаційний звіт Державного комітету України у справах національностей та релігій «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2009 рік» –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
  5. ЗВІТ про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2009 року (Форма № 1) –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
  6. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2008 року (Форма № 1) –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
  7. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2003 року (Форма № 1) –  [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=51&layout=blog&Itemid=79&lang=uk
  8. Інформаційний звіт Міністерства культури України «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік» – [Електроннний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk

 

 

Залишити відповідь