ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. ЇХ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті представлені різноманітні англомовні приклади приказок та прислів’їв, які розуміють в Україні та Англії по-різному через національні особливості обох народів. Приказки та прислів’я є невід’ємною частиною картин світу обох народів, тому варто дослідити, як два народи розуміють формально одну і таку ж саму приказку.

 Ключові слова: культура, суспільство,  приказки, прислів’я. 

  The paper presents a variety of examples of English proverbs and sayings that are understood in Ukraine and England in different ways through the national characteristics of both nations. Sayings and proverbs are an integral part of both nations, so it is worth investigating how the people understand the same proverb or saying.

 Keywords: culture, society, sayings, proverbs.

 

Прислів’я та приказки різноманітні, вони знаходяться як би поза часового простору. Дійсно, в який би час ми не жили, прислів’я, і приказки завжди залишаться актуальними, припадають завжди до місця. У прислів’ях і приказках висвітлено багатий історичний досвід народу, уявлення, пов’язані з трудовою діяльністю, побутом і культурою людей. Взаємозв’язок мовного і ціннісного плану прислів’їв і приказок англомовної лінгвокультурах є дуже тісною. За допомогою мовного плану прислів’їв ми можемо вивчати культуру, в тому числі цінності (загальнолюдські та особистісні), цього народу, суспільства, нації та історію тієї країни.

Розпочнемо дослідження з, безумовно, важливої теми для кожної людини – кухня. Кухня у обох народів різна, а, отже, назви національних страв, уживаних у прислів’ях, теж різні:

Хліб – усьому голова;

В дорозі хліб не в тягар.

У бочці меду – ложка дьогтю.

Don’t put all your eggs in one basket.

There is no use crying over spilt milk.

Часом назва одного продукту, що часто зустрічається в українських приказках, не зустрічається в англійських і навпаки. Наприклад, в українських прислів’ях і приказках часто вживаються слова, характерні лише для українських людей. Наприклад:

Перший млинець завжди комом.

А в англійців національної їжею є пудинг, ель:

Praise is not pudding;

Life is not ale and skittles.

Варто звернути увагу на велику кількість прислів’їв та приказок зі словом egg:

Don’t put all your eggs in one basket.

You can’t make an omelet without breaking eggs.

Яйця не тільки є елементом Великодня, дуже шанованого в Англії свята, але і символізують початок нового життя.

Відмінними є також і назви тварин, найбільш часто вживаних в прислів’ях і приказках. Це можна пояснити тим, що кожна національність віддає перевагу різним тваринам, або ж якісь тварини більш поширені в цій місцевості. Наприклад, англійці шанують кішок і коней. Ми можемо знайти масу прислів’їв та приказок саме з цими тваринами:

If two men ride on a horse, one must sit behind;

Curiosity killed the cat.

В Україні особливо часто можна зустріти вирази з собакою. Собака має двоякий образ: з одного боку, вона символізує сміливість, відданість, з іншого, пес постає перед нами в жалюгідному вигляді:

Бідному псу тільки батіг покажи;

Стару собаку новим фокусівам не навчиш;

Вільно псові і на владику брехати.

Кожна країна має свій символ, що також знаходить відображення в прислів’ях і приказках. Англійці багато століть тому в ході історичних подій вибрали троянду в якості свого символу. І ми можемо знайти масу прислів’їв та приказок саме з цим словом «rose»:

No rose without a thorn.

Life is not a bed of roses.

Прислів’я As thick as thieves, описує людей, які дуже близькі, тобто друзів – не розлий вода. Не знаючи історію виникнення цієй приказки, українці не взмозі правильно зрозуміти його, тому сприймають його негативно. Для українців ця приказка описує людину, яка є багатою (товстою), будучи злодієм (яка обдурює людей і наживається на цьому).

Доречним було б пояснити, чому ж саме так англійці розуміють цю приказку.

Обидві фрази абсолютно є не пов’язаними між собою. Thick тут використовується в значенні ‘інтимний, тісто пов’язаний.’ “Товстий” був вперше використаний в значенні ‘тісно пов’язаний з’ в 18-му столітті. Прикладом є мемуар Ричарда Твінінга Selected Papers of the Twining Family,1781 року:

Mr. Pacchicrotti was at Spa. He and I were quite ‘thick.’ We rode together frequently. He drank tea with me. (‘Містер Пакікротті був в Спа. Ми були досить близькими (товстими). Ми часто їздили разом. Він пив чай зі мною’).

Крім того, через злочинну діяльність тих часів злочинним угруповуванням часто доводилось жити і працювати в тісному співробітництві, що і зумовило виникненню саме такого прислів’я . [60]

Ще можна звернути увагу на досить важке для розуміння прислів’я  He teaches ill, who teaches all. Незвичайна структура цього прислів’я збиває з пантелику. Стає легше, якщо ми змінимо структуру і зразу ж надамо переклад “Той, хто вчить усьому, вчить погано». Слово “ill” (хворий) тут означає “погано”. Таким чином, це означає, що вчитель, який вчить студентів усього, не вчить добре. Хороший учитель дозволяє студентам відкрити деякі речі для себе самостійно. За допомогою цього прислів’я можна побачити відмінності української та англійської освіти. Англійські студенти звикли, що вони можуть легко виражати свою думку та вони мають змогу навчатися самостійно. Викладач не повинен постійно контролювати студентів. Тому англійці сприймають саме так це прислів’я. Опитавши українців та пояснивши значення прислів’я, вони все ж по-іншому інтерпретували його. Ще за часів СРСР панувала думка, що вчитель це авторитет, який повинен повністю слідкувати за навчанням студента. Хоча ми прагнимо долучитись до Євросоюзу, засади СРСР не покидають нас. В наших учбових закладах один вчитель може викладати зовсім не суміжні предмети. Тобто, для українців це прислів’я означає, що викладач який навчає багатьом предметам – є поганим викладачем.

Під час роботи було встановлено, що все таки виявити цінності англійців по прислів’ям можна, але для того щоб зрозуміти їх, цього недостатньо, потрібно також вивчати їх обряди, релігію, країну та просто говорити з людьми з цих країн, адже теорія без практики мало чого варта, також як і практика без теорії.

З вище сказаного можна зробити висновки про те, що взаємозв’язок мовного і ціннісного плану прислів’їв і приказок англомовної лінгвокультури є дуже тісним. За допомогою мовного плану прислів’їв ми можемо вивчати культуру, в тому числі цінності (загальнолюдські та особистісні), цього народу, суспільства, нації. Але слід зауважити, що цей взаємозв’язок, або навіть можна сказати залежність, не є односторонньою. Перше не може існувати без другого і навпаки. З одного боку, культура породила мову, мова – це «дитя» культури, а з іншого боку, мова є хранителем цієї ж культури. Культура не може існувати без мови, а мова без культури.

 

Список використаної літератури

  1. Збірка “Народ скаже — як зав’яже: Українські народні прислів’я, приказки, загадки, скоромовки.” Упорядник – Н. С. Шумада.  Київ, Веселка, 1985
  2. William George Smith. The Oxford Dictionary of English Proverbs – Oxford: Clarendon Press, 1935 – 613 с.
  3. As thick as thieves – Режим доступу: http://www.phrases.org.uk/meanings/as-thick-as-thieves.html
  4. English proverbs ‑ Режим доступу: http://www.phrases.org.uk/meanings/proverbs.html

Залишити відповідь