ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В якості найбільш часто використовуваних мов в Інтернеті, інтернет-англійська стала новим видом англійської мови. Крім загальних спільних з іншими видами рис, в інтернет-англійській мові також представлені деякі відмінні можливості словотворення і лексики. На основі інтернет-англійської мови, люди можуть більш ефективно використовувати мережеві ресурси і досягти ефективного спілкування в Інтернеті.

Ключові слова: інтернет-англійська мова; особливості.

As the most commonly used language on the Internet, Internet English has become a new variety of English. Besides the common features it shares with other varieties, Internet English also presents some distinct features in word-formation and lexicon. By using the English language of Internet, people are able to make better use of network resources and achieve effective communication on the Internet.

Key words: Internet English; characteristics.

З розвитком та популяризацією комп’ютерних технологій та Інтернету з’являється інтернет-мова. Інтернет вимагає простої й зручної мови спілкування. Англійська як найбільш часто використовувана мова в Інтернеті привертає увагу людей в зв’язку з її різними функціями. Інтернет-англійська відноситься до мов, що використовуються  при спілкуванні через електронну пошту, дискусійні групи, чати і WWW-сторінки, тощо. Англійську мову інтернету можна розглядати як новий різновид англійської, і, крім загальних рис, вона характеризується також деякими особливостями в словотворі й лексиці. Знаючи правила і особливості інтернет-англійської, люди можуть не тільки збільшити свій словниковий запас, а, що важливіше, можуть більш ефективно використовувати мережеві ресурси і досягти ефективного спілкування в інтернеті. В цій статті ми спробували проаналізувати мовні особливості інтернет-англійської мови з надією на те, що ця  інформація буде корисною для інтернет- користувачів та тих, хто вивчає англійську.

Особливості інтернет-англійської мови

Інтернет-англійська формується особливими потребами інтернет-комунікації, тому вона характеризується швидкими інноваціями і швидким розповсюдженням та має наступні характеристики: популярність, креативність, стислість та чіткість.

Популярність

Популярність інтернет-англійської, в основному, відображена в її словотворі. Широке використання словотвору робить інтернет-англійську більш популярною і простою для розуміння. Користувач, розуміючи сенс афіксів, може визначити і зрозуміти велику кількість неологізмів. Наприклад, слово “cyber”, яке походить з грецької, тепер воно означає “computer, or net”. Cyber activist, cyber addict, cyber attack, cyber cop, cyber brain, cyber surfing, тощо, це похідні. Поєднані з ними слова: e-business, e-form, e-mail, e-service, тощо. Інші знайомі афікси: “digit-”, “internet”, “-naut” тощо [2]. Також і інші утворені слова є простими для розуміння і запам’ятовування користувачам Інтернету. Багато нових слів становить поєднання  двох слів. Наприклад, слово web”, яке спочатку означало “network of fine threads spun by a spider or some other spinning creature”, несе в собі певний сенс “internet” в інтернет-англійській. Тому користувач не буде мати труднощів у розумінні таких слів, як “web page”, “web site” чи “web messenger”.

Креативність

Більшість користувачів Інтернету, як правило, молоді люди, які мають великий творчий потенціал. Інтернет-англійська кожного року в середньому збагачується на 500 слів [3]. Оксфордський словник колись хотів охопити ці нові слова, однак, цього не вдалося зробити через швидкий розвиток мови. Вживання в Інтернеті смайлів, для висловлення жестів і емоції, у випадку їх нестандартного використання також можна розглядати як хорошу ілюстрацію креативності.

Слова з метафоричним значенням

У когнітивній лінгвістиці метафора розглядається як потужний когнітивний інструмент для концептуалізації абстрактних категорій і природних особливостей людської мови. Люди можуть відображати елементи з конкретного домену джерела на елементи абстрактних, нематеріальних областей. Ми порівнюємо невідоме до відомого, незнайоме до знайомого, просте до складного, абстрактне до конкретного і науку до популярності. У науково-технічній мові багато слів формується через метафору і інтернет англійська містить багато слів зі сфери мережевих технологій та обчислювальної техніки.

Тому ми можемо сказати, що в якійсь мірі інтернет-англійська є метафоричною в своїй природі. За допомогою метафори абстрактні поняття та складні концепти уточнюються, а наукові терміни вже не є абстрактними та нудними. Це в значній мірі сприяло розвитку і популяризації мережевих технологій і комп’ютерних знань.

В Інтернет-англійській багато слів наділено метафоричним сенсом. Наприклад, первісний зміст слова “window” – це “opening in the wall or roof of a building, car, etc. to let in light and often air”, але воно використовується метафорично в Інтернет-англійській для позначення “one of the different work areas on a computer screen”, наприклад, Windows 98, Windows 2000 [1]. Слово “Package” , спочатку означало “an object or set of objects wrapped in a box or in paper and sent or given to someone”, тепер відноситься до набору різних частин комп’ютерної програми, які продаються разом, як одне ціле. Слово “Virus”, означало “a simple living thing that is smaller than a bacterium and can enter your body and make you sick”, тепер  вказує на програму, яка входить в ваш комп’ютер і пошкоджує або знищує матеріальний субстрат інформації, яку ви зберегли. Типові приклади, що ілюструють це: “memory”, “mouse”, “navigator”, “firewall”, “Internet Explorer” та “hit”.

Стислість

В основному, інтернет-англійська використовується для миттєвого зв’язку, тому повідомлення повинно бути коротким і стислим для зручності, спілкування користувачів. Це в основному показано використанням абревіатури. Спеціальна лексика мережі часто приймає скорочення для спрощення. Тому користувачі не мають жодних проблем у запам’ятовуванні складних термінів і жаргонізмів. Швидкість введення є значно кращою, і це добре для поширення інформації. Слова BBS і чатів, в основному створюються молодими користувачами, які сповнені ентузіазму в спілкуванні. Оскільки ці слова є неофіційними і розмовними, багато з них не можуть бути прийняті в інших областях суспільства. Наприклад, BTW (by the way), FYI (fir your information), IMHO (in my humble opinion), bf (boyfriend), sp (support).

Вік Інтернету вимагає ефективності та зручності у спілкуванні.

В статті, обговорювалися чотири характерні риси (популярність, креативність, стислість і слова з багатим метафоричним значенням) інтернет-англійської. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що знання правил і особливостей інтернет-англійської не тільки допоможе нам збільшити наш словниковий запас, але й може допомогти встигати за темпами суспільства, що швидко розвивається.

 

Список використаних джерел:

  1. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. Beijing: Foreign Language. – Teaching and Research Press, 2005. –118р.
  2. Chrystal D. Language and the Internet. – Cambridge University Press, 2006. – 257 p.
  3. Валиахметова Д.Р. Письменная разговорная речь в контексте особенностей Интернет-дискурса // Бодуэновские чтения: Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: Междунар. науч. конф. (Казань, 11-13 дек. 2001 г.): Труды и материалы: В 2 т. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – C.23-24.

Науковий керівник – проф., д.ф.н. Олег Лещак

Залишити відповідь