Вплив соціальних мереж на здоров’я людини та її мовленнєву діяльність

У даній статті розглядаються психологічні особливості використання соціальних мереж як важливого засобу комунікації.

Ключові слова: соціальна мережа, інтернет, спілкування, комунікативний процес, технологія.

В данной статье рассматриваются психологические особенности использования социальных сетей как важного средства коммуникации.

Ключевые слова: социальная сеть, интернет, общение, коммуникативный процесс,
технология.

In this article we take a view of psychological characteristics of social networks as an important means of communication.

Keywords: social network, internet, communication, communicative process, technology.

В останні роки соціальні мережі набули великої популярності як на території України, так і в усьому світі. З кожним днем все більше і більше користувачів мережі Інтернет реєструються і починають свою активну діяльність у все нових соціальних мережах, які міцно увійшли до списку найвідвідуваніших українськими користувачами сайтів.

Все це пов’язано із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій,  соціальні мережі почали відігравати надзвичайно важливу роль в житті будь-якого суспільства. До таких мереж залучено дуже велику кількість людей. У найбільших соціальних мережах кількість користувачів перевищує населення держав.

Актуальність роботи полягає у тому, що соціальні мережі об’єднують мільйони людей, які спілкуються між собою використовуючи їх. Тому є важливим дослідити соціальні мережі як особливий засіб комунікації та зробити припущення щодо їх розвитку найближчим часом. Це зумовлено тим, що сучасна людина не уявляє себе без Інтернету, все більша частина життя її є віртуальною, така ситуація відкриває величезний простір для дослідження, запровадження нових ідей, пошуку нових рішень.

Метою роботи є висвітлення потенційних можливостей соціальних мереж та їх вплив на мовленнєву діяльність людей.

Основне  завдання дослідження – простежити вплив соціальних мереж на здоров’я людини та її мовленнєву діяльність.

Соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних однаковими інтересами, уподобаннями, або тих, що мають інші причини для безпосереднього спілкування між собою. Сучасні Інтернет-сервіси забезпечують користувачів усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо. Для бізнесу ж соціальні мережі виступають новим каналом комунікації із споживачем, та інструментом дослідження уподобань аудиторії.

Як відомо, метою створення соціальних мереж є, передусім, спілкування людей, але сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу картину: мережі наповнені непотрібною рекламою та  непристойним матеріалом. Та і самі засновники мереж створюють їх, перш за все, з комерційною метою (адже усім відомо, що рекламодавці платять величезні гроші, щоб саме їх реклама „запускалась” у тій чи іншій мережі), а вже потім для спілкування людей. Ще один недолік соціальних мереж – це створення ефекту „затягування”. Якщо розібрати цей недолік, то і тут простежується комерційна ціль. Адже відомо: чим більше людей знаходяться на якомусь соціальному сайті, тим більша грошова маса йде в кишеню її засновнику[3].

Більшість українських активних користувачів Інтернету мають хоча б один обліковий запис в різних соціальних мережах. Досі домінуючою причиною приєднаня до мереж було спілкування з друзями та знайомими, а не реалізація певних професійних завдань.

Як же соціальні мережі впливають на здоров’я? Існує велика кількість різних думок з цього приводу. Наприклад, науковці з Університету ім. Стірлінга з Великобританії, провели дослідження згідно якого участь у таких мережах як Facebook, Vkontakte та Odnoklassniki нарощують інтелект людини та активно тренують робочу пам’ять. Користування такими сервісами як Twitter, YouTube, ICQ погіршують пам’ять людини. Пояснюють вчені це тим, що на мікроблогах на людину спрямований потік дуже лаконічних повідомлень, над яким не потрібно думати, що скорочує об’єм уваги. Інтенсивний обмін повідомленнями знижує рівень IQ людини, а довготривалий перегляд відео роликів розвиває синдром порушення уваги з гіперактивністю [2:78].

Біолог з Великої Британії АрікСігман опублікував в журналі британського Інституту біології «Biologist» результати дослідження впливу соціальних мереж на здоров’я людини. На його думку, надмірне захоплення соціальними мережами в Інтернеті може пошкодити здоров’ю через скорочення спілкування з реальними людьми. Зокрема, брак спілкування може негативно впливати на роботу імунної системи, гормональний дисбаланс, роботу артерій і процеси мислення, що в довгостроковій перспективі підвищує ризик появи таких хвороб, як рак, серцево-судинні захворювання і недоумство.

Для нашої держави усі ці загрози є особливо актуальними на шляху до встановлення інформаційного суспільства, формування свідомого громадянина. Згідно досліджень «MiniwattsMarketingGroup – InternetWorldStats» складено рейтинг 20 країн Європи із найбільшої кількістю користувачів Інтернет. У рейтингу наша країна займає 14 місце. Але цікавим фактом є те, що показник рівня зростання ринку Інтернет послуг протягом 2000-2008 років в Україні 3233,3 %, що є найбільшим. Для порівняння в Німеччині цей показник 118,9%, Великобританії 171,5%, Франції 325,3%. Дане дослідження свідчить, що для наша держава широко використовує технології Інтернет і суспільство активно поглинає надані послуги, як корисні, так і не потрібні [1:5].

Найчастіше комунікативний процес в соціальних мережах підтримується в текстовій формі. Значення текстового компонента в Інтернеті виходить на перший план. На даний момент вже можна говорити про виникнення поряд з усною та письмовою особливої третьої форми – електронної мови.

Довгий час знаходження в Інтернеті розвиває у людини примітивний дитячий нарцисизм. Вирази My yahoo, My windows, my-email стали вже слоганами індивідуалістичного мережного світу. В людей змінюється ставлення до часу і простору, моделі комунікації, пріоритети. Посилюються тенденції індивідуалізму, а також агресивність, оскільки агресивні (напористі) мовні тактики будуть скоріше почутими в Мережі.

Наявність всіляких перевірок граматики тексту, знижує розвиток навичок грамотного написання у дітей і знижує загальний рівень культури володіння письмовою мовою.

Граничне спрощення комунікації в Інтернеті веде до спрощення мовної, а з часом і фізичної (реальної) особистості, викликаючи незворотні зміни в психіці. Візуалізація комунікації призводить до зниження здатності вербального вираження і сприйняття, що позначається на спілкуванні різних вікових поколінь, знижуючи його ефективність і взаєморозуміння в цілому.

Вплив соціальних мереж на здоров’я та мовленнєву діяльність людини є дуже сильним. Нажаль цей вплив є негативним, тому не варто захоплюватись проведенням часу в соціальних мережах.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Занько Т. Соціальні мережі як новітні медіа: провокативний вплив на масову свідомість. Виникнення мови ворожнечі: [ХайВей]. – Режим доступу: http://h.ua/story/187673/ .
2. Зарицка Ю. Ігри і соціальні мережі покращують інтелект: [Ранок]. – Режим доступу: http://www.utro.ua/ua/zhizn/igry_i_sotsialnye_seti_uluchshayut_intellekt1252386899 , 2009.
3. Тетяна Руденко// Діти в Інтернеті: реальні загрози віртуального світу: Асоціація підприємств інформаційних технологій України – режим доступу: http://apitu.org.ua/node/1336
4. Халявка Ю. Новина тижня: Соціальні мережі шкодять здоров’ю!? – режим доступу: http://usw.com.ua/profiles/blogs/novina-tizhnya-socialni
5. Harley, T.A. The Psychology of Language: From Data to Theory. – N.Y.: Psychology Press, 2008. – 602 p.
6. Nicholas A. Christakis / Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives N.Y.: Psychology Press, 2011. – 311р.

br /

Залишити відповідь