Рекламна стратегія як технологія формування іміджу підприємства

На сучасному етапі досить важливу роль у збереженні та зміцненні позицій підприємства на ринку відіграє реклама. При правильній організації реклама стає ефективним засобом і сприяє швидкій реалізації виробленої продукції. Але для того щоб реклама працювала потрібно розробити рекламну стратегію, яка дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами, дозволяє мінімізувати ризики пов’язані з непорозумінням у сприйнятті споживачів, а також підвищити ефективність реклами. Розробка рекламної стратегії допомагає підприємству успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, сформувати позитивний імідж, успішніше конкурувати з іншими підприємствами.

Рекламна стратегія – це система скоординованих заходів, які використовуються підприємством для досягнення своїх цілей. Рекламна стратегія описує яким чином рекламодавець досягне поставлених цілей [1].

Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням послуг на сучасному етапі існування, повинне займатися рекламною діяльністю та її плануванням.

Планування рекламної діяльності підприємства – це досить складний і важливий процес, який входить в складний комплекс робіт для проведення рекламної кампанії підприємства [4].

Планування рекламної кампанії поділяється на наступні етапи:

– визначення цілей рекламної кампанії;

– розробка рекламної ідеї та стратегії рекламної кампанії;

– дослідження ринку;

– розробка бюджету рекламної кампанії;

– вибір засобів поширення рекламної інформації;

– вибір графіку проведення рекламної кампанії [2].

Стратегія рекламної діяльності підприємства є складовою комплексу планування в цілому і включає в себе такі етапи процесу планування: вибір рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами [5]. Свою рекламну стратегію підприємство повинне визначати, виходячи зі здатності виділятися серед конкурентів на загальному ринку та забезпечити споживачам унікальний вид товару чи послуги. Тому для формування іміджу підприємства важливим є те, щоб рекламне звернення було легким, тобто швидко і просто запам’ятовувалось для споживачів. Також рекламодавцю слід обрати найбільш рентабельний  для нього засіб розповсюдження реклами, так як існує велике розмаїття потенційних носіїв реклами, вибір якого залежить від цілей, які переслідує підприємство своїми рекламними оголошеннями, від товару, від розміру бюджету, а також від особливостей регіону, в якому підприємство працює [6]. Якщо рекламодавці націлять свою рекламу на створення найбільш сприятливого іміджу з найбільш різко визначеною індивідуальністю для своїх товарів, то в остаточному підсумку одержать більшу частину ринку  й найбільші прибутки [3].

Останнім часом реклама міцно обґрунтувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Залишається лише вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище і вище, і вона стане дійсно надійним провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різних послуг. А саме від вибору правильної рекламної стратегії залежить успіх рекламної кампанії, а отже і позитивний імідж для підприємства.

 Список використаної літератури

  1. Бернет, Дж. Реклама принципи i практика [Текст] / Дж.Бернет, У. Уэллс. – СПб.: Питер, 2000. – 210 с.
  2. Зiнь, Е.А. Планування дiяльнoстi пiдприємства [Текст]: пiдр. / Е.А. Зiнь, М.O. Турченюк. – К.: ВД Прoфесioнал, 2004. – 320 с.
  3. Кoтлер, Ф. Маркетинг. Загальний курс [Текст] / Ф.Кoтлер, Г.Армстрoнг. –   К.: Вильяме, 2006. – 835 с.
  4. Oбритькo, Б.А. Реклама  i  рекламна  дiяльнiсть [Текст]: курс лекцiй / Б.А.Oбритькo. – К.: Либiдь, 2002. – 288 с.
  5. Рoмат, Е.В. Маркетинг и реклама: Фoрма рекламнoгo oбращения [Текст] / Е.В.Рoмат. – СПб.: Питер, 1997. – 247 с.
  6. Рoмат, Е.В. Как выбрать oптимальный рекламoнoситель [Текст] / Е.В.Рoмат. – СПб.: Питер, 1997. – 145 с.

Залишити відповідь