Основні методи пропагування історичної спадщини Острозької академії

У статті проаналізовано основні методи пропагування спадщини Острозької академії.

Національний університет «Острозька академія» займає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів України. Він славиться не тільки в Україні, але й за кордоном. Незважаючи на те, що Університет є порівняно молодим, він досяг значного успіху. З часу відродження академія існує лише 17 років. Незважаючи на це тут достатньо високий рівень освіти та потужне історичне підґрунтя. Острозька академія відіграла значну роль у формуванні освітньої та релігійної історії України. Завдяки цьому спадкоємець академії Національний університет «Острозька академія», сформував собі позитивний імідж, який потрібно постійно підтримувати.

Основною метою дослідження є охарактеризувати основні підходи до пропагування спадщини Острозької академії. Основними завданнями дослідження є:

• охарактеризувати здійснені проекти з проблематики пропагування спадщини Острозької академії;

• здійснити аналіз втілених проектів щодо пропагування Острозької академії;

• проаналізувати можливості впровадження проектного підходу до пропагування спадщини Острозької академії.

 Будь-яка організація для свого процвітання та підтримання іміджу повинна розробляти і вводити у виконання різні проекти. Національний університет «Острозька академія» не є виключенням. Імідж Острозької академії, сформований на потужній історичній базі. Тут постійна розробляються та втілюються проекти по його підтриманню. Але у кожне проект має недоліки та недоробки, яких варто уникати, а проекти, у свою чергу – вдосконалювати. Вона надала загальну оцінку проектам, провела розгляд, а також підвела висновки. За результатами даного дослідження та, спираючись на думку автора, можна виділити два напрямки за якими слід проводити пропагувальну роботу, щодо спадщини Острозької академії – це внутрішній та зовнішній.

Таким чином, для зовнішньої громадськості:

• Проведення в Острозькій академії безкоштовних екскурсій для туристів та гостей, до цього можна залучати також студентів які добре орієнтуються в історії Острозької академії.

• Зміцнювати імідж академії шляхом висвітлення історії у ЗМІ на всеукраїнському, а не лише на місцевому рівнях. Особливо варто зробити акцент на теле-, та Інтернет ресурсах.

• Посилити подання інформації про академію у міжнародну пресу, приєднуючи до цього українську діаспору.

• Робити акцент на тому, що Острозька академія і друкарня засновувалися князем як єдиний навчально-культурний комплекс і, що саме при Острозькій академії видалася перша Біблія церковнослов’янською мовою. Також можна акцентувати, що в Острозькій академії був подарований примірник цієї Біблії, Віталієм Гайдуком на 14-ти річчя академії.

• Інформування шкіл про Національний університет «Острозька академія», та про його історію, шляхом постачання літератури про Острозьку академію в шкільні бібліотеки, залученням ЗМІ та проведенням наукових гуртків, внесенням у брошури для абітурієнтів короткої історії Острозької академії.

• Розміщення інформації про історичні постаті, які відіграли велику роль у становленні Острозької академії, на сайті Острозької академії. Можна розмістити інформацію про князя В.-К. Острозького та про фундаторку академії – Гальшку, про першого спудея П. Конашевича Сагайдачного та ін.

• Також до розповсюдження інформації про Острозьку академію потрібно залучати студентів, які тут навчаються. Студенти, які навчаються в Острозьку академію прибули з різних регіонів України і можуть пропагувати академію у своїх регіонах. Зокрема, проводити профорієнтаційні заходи в школах, розповідати про академію знайомим, розміщувати інформацію у місцевих ЗМІ.

• Відтворення подій часів Костянтина-Василя Острозького за допомогою новітніх технологій (комп’ютерної графіки). В цьому проекті відтворити життя студентів Острозької академії та вигляд Острога XVI ст., а також події з життя відомих особистостей, які були причетні до заснування та розвитку академії.

• Ще одним варіантом для поширення інформації про академію було б зняти художній фільм на основі історичних фактів. Наприклад: про життя та історію кохання княжни Гальшки.

Щодо внутрішніх проектів, то їх потрібно поділити на проекти для викладачів та проекти для студентства.

Проекти для викладачів:

• Залучати до вивчення спадщини Острозької академії науковців з інших вузів, шляхом проведення конференцій на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

• Проводити корпоративні заходи та тематичні вечірки для викладачів та студентства, у стилі XIV ст., присвяченні історичному минулому.

Щодо нових проектів для студентства, то варто було б впровадити такі:

• Збільшити кількість написання статей та наукових праць про острозьку академію, надавши певний стимул для студентства. Наприклад: оголосити конкурс на кращу статтю, призом якого була б грошова винагорода чи туристична поїздка.

• Розробка колонки в газеті «Острозька академія», що буде присвячена історичному минулому Острозької академії. Це повинні бути не сухі, а цікаві факти, які буде цікаво читати молоді.

• Конкурс художніх творів, присвячених спадщині Острозької академії у номінаціях у різних літературних жанрах. Нагородою в якому могла би стати грошова винагорода і випущений збірник з кращими роботами.

• Організація олімпіади, що буде присвячена спадщині Острозької академії. Спочатку на рівні академії, а згодом розширити і долучити школярів.

Отже, для підтримання хорошого іміджу та розповсюдження інформації про Острозьку академію, варто розглянути та втілити можливі ідеї щодо пропагування спадщини Острозької академії. Пріоритетними завданнями пропагування спадщини Острозької академії повинні стати: залучення органів державної влади та управління до розбудови Національного університету «Острозька академія», зокрема, побудови гуманітарного корпусу, та заходів щодо пропагування Острозької академії та активізація викладачів та студентів як внутрішньої громадськості до проведення наукових досліджень з проблематики Острозької академії.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Острозька акдемія XVI – XVII ст. [Текст] : еникл. вид. / гол. редкол. І. Д. Пасічник. – Острог : Острозька академія, 1997. – 201 с.

2. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіл. – К. : Лібра, 1998. – 366 с.

3. Квасюк Л. Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/409/1/1_09_4.pdf. – Дата доступу: 26.09.2011. – Загол. з екрану.

4. Міжнародний благодійний фонд відродження Острозької академії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fund.oa.edu.ua/projects/gym_korpys/. – Дата доступу: 29.10.2011. – Загол. з екрану.

5. Національний університет «Острозька академія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oa.edu.ua/. – Дата доступу: 03.12.2011. – Загол. з екрану.

 

Залишити відповідь